((به نام خالق هستی))

گزارش برنامه پیمایش دشت مُور

آدینه 23 آبان ماه 93

https://8ebrvq-sn3301.files.1drv.com/y2pxzoz6kbftoolrcrxw2-zsfhvzs5vsl3-fye3dwunurc4z0zref2ooqjdex7nsegn2rvrds-mcnkuwpzsdynjklqxbzvrxdt4y08ml11kiyg/%d9%85%d9%88%d8%b1%20(20).jpg?psid=1

صبح آدینه ساعت 7، تعداد 22 نفر از اعضای گروه کوهنوردی بانوان بامداد، شیراز را به مقصد اردکان جهت پیمایش دشت مُور ترک کردیم. تعدادی از دوستان صبحانه را در مینی بوس میل د و بقیه ترجیح دادند در استراحتگاه اول به صرف صبحانه بپردازند. ساعت 8:15 به محل رسیدیم و پس از آماده شدن کوهپیمایی خود را به سرقدمی خانم سحر دشتیانی آغاز کردیم.

https://8ebrvq-sn3301.files.1drv.com/y2pk51gfzn65gn13tk8igsbydfkmpi8lnbb5hw5paxtueiq00wwg_u7e4zydhgkxnoecncjzp1_n3r3xsgu8fniaknbvwsd8j6jlg9iz-koq-k/%d9%85%d9%88%d8%b1%20(1).jpg?psid=1

در ابتدای مسیر و بر فراز شهر اردکان زیبا توقفی کوتاه داشتیم و خانم خسروانی توضیحاتی در مورد شهرستان برایمان دادند که بسیار جالب بود و مشتاق شدیم که در برنامه ای دیگر از این شهرستان تاریخی نیز بازدیدی داشته باشیم. گزارش برنامه و ع ها در ادامه مطلب....