از سوی فدراسیون بدمینتون  بازیکنان دختر رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان جهت انجام مسابقات انتخ ... دهه فجر دعوت شدند .

بازیکنان دعوت شده در رده های سنی عبارتند از :

رده سنی بزرگسالان :

 مولود اسماعیلی ، مریم مجتبوی ، ملیکا مطلبی و حنان کبیری از تهران ، الناز فیض منش و فاطمه سروقدی از سمنان ، سارا کیوان و نگار ناسوتی از فارس ، ساناز تقوی و آزاده طرازی از ... اسان رضوی

رده سنی جوانان :

هدیه شمس ، سحر احمد آبادی و الهه سپیدان از تهران ، هاجر شهسواری از اصفهان ، حنانه یعقوب زاده ، نازنین زمانی ، یاسمن متاجی و بیتا چراغی از توابع تهران

رده سنی نوجوانان :

طراوت علی نژاد از سمنان

بازیکنان دعوت شده در روز های دوم و سوم دی ماه سال جاری در محل  کمپ این فدراسیون جهت انجام تست بدنی حضور یافته و پس از ... ب امتیازات لازم در مسابقه انتخ ... شرکت می نمایند .

 

لازم به ذکر است که انتخاب نفرات یاد شده بر اساس امتیازات ... ب شده در مسابقات رنکینگ می باشد .