ترور سفیر روسیه طراحی یی ها است

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ی در حاشیه آیین چهلم مرحومه دباغ در جمع خبرنگاران در رابطه با سخنان امور خارجه محمد جواد ظریف، در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: قاعده کلی در جلسات کمیسیون امنیت ملی بر اساس طبقه بندی بدین شکل است که سخنگوی کمیسیون به اینگونه مطالب پاسخ می دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس شورای ی در خصوص مشکوک بودن ترور سفیر روسیه هم گفت: فکر می کنم بیشتر طراحی ی ها باشد چرا که ترکیه عضو ناتو است و ارتباط بسیار که ترکیه با روسیه برقرار کرد، خوشایند یی ها نیست.
وی افزود: به نظر می رسد این موضوع بیشتر هشداری به ترکیه باشد که باید در مسیری که علاقه مند است، حرکت کند.
بروجردی در خصوص اعلام حمایت تروریست ها در این باره گفت: تروریست ها این را اعلام د.
رییس کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس شورای ی در خصوص حمایت ایران برای مقابله با که از سوی گروه الجیش الفتح اعلام شده است و نیز مشکلات این گروه با گفت: آنها هم دست نشانده هستند و ولیده ست.