هفته ی دوم لیگ دسته یک استان اصفهان (آسیا ویژن) انجام شد و طی آن تیم ذوالفقار سفید شهر (نصرآباد) در زمین چمن ورزشگاه شهید ناصر فکری کاشان میزبان تیم فجر فلاورجان بود ...

تیم ذوالفقار که ی کاشان در این مسابقات است و هفته ی اول را با برد شروع کرده بود توانست در این بازی هم با نتیجه ی 2 بر صفر برنده ی دیدار باشد و با 6 امتیاز به کار خود ادامه دهد ...

هر دو گل این دیــدار را بـــرای تیـــم ذوالفقــــار حسین حمـــامی به ثمــر رســــاند و تعـداد گلهـــای خود در دو مســـابقه به عدد 3 رساند ....