چای سبز ، سیا و سفید چه تفاوتی دارند ؟

مجموعه : تغذیه مناسب
چای سبز ، سیا و سفید چه تفاوتی دارند ؟

انواع مختلف چای در بازا موجود است که هر کدام علاقه مندان خاص خود را هم دارد.

انواع چای در بازار موجود است؛ از چای سیاه گرفته تا چای سبز و اورلانگ (نوعی چای تایلندی) و چای سفید. منشا این چای ها همگی برگ گیاه چای است که زادگاه آن کشور چین است. بسته به اینکه درجات تخمیر تا چه حد باشد، چای به انواع متفاوتی تقسیم می شود. بیشترین درجه تخمیر را چای سیاه و کمترین درجه تخمیر را چای سبز دارد. چای سفید در اصل، جوانه های گیاه چای است؛ یعنی قبل از اینکه برگ چای باز شود،