قابوس نامه ، در پی اظهارات اردوغان رئیس جمهور ترکیه در باره ایران و سخنان وی پیرامون ایران جمعی از حامیان ایران با در دست داشتن تصاویر انقلاب در خیابان های استانبول و آنکارا د.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قابوس نامه ، در پی اظهارات اردوغان رئیس جمهور ترکیه در باره ایران و سخنان وی پیرامون ایران جمعی از حامیان ایران با در دست داشتن تصاویر انقلاب در خیابان های استانبول و آنکارا د. بر اساس این گزارش و بر اساس های منتشر شده از این بی سابقه، تظاهرکنندگان شعارهایی از قبیل الله اکبر، ؛ خونی که در رگ ماست هدیه به ماست، زبانی که به ما اهانت کند را می بریم، قهرمان ماست، لبیک یا حسین، اردوغان خائن است و … سر دادند. این تظاهرات در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. از چند روز پیش خبری در شبکه های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه اردوغان، ایران و معظم انقلاب را مسئول کشتار مردم بیگناه دانسته و در تحلیلی عجیب، ضمن نادیده گرفتن حمایت های بی دریغ هخود از تروریست های ، آزاد و جبهه النصره و… مدعی شده که اگر یاران حامی اسد نمی بود، الان اینقدر خون بر زمین ریخته نشده بود! / عصر ایران