همایش «نقد کتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری هفتم و هشتم»

با سلام و احترام

به اطلاع همکاران محترم عضو انجمن می رساند همایش روز پنجشنبه 7/12/93 ساعت 8 تا 16 در فرهنگیان، پردیس زینب کبری(س) اراک برگزار می گردد.

حضور همکاران محترم موجب غنای علمی همایش و افتخار خواهد بود.

برای تمام شرکت کنندگان گواهی شرکت در همایش ملی و گواهی ضمن خدمت 20 ساعته صادر می گردد.

شرایط شرکت، در بخشنامه و اطلاعیه های قبلی ذکر شده است.

با تشکر

دبیرخانه انجمن