کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار (تکاب)

شاید هنوز هم انی باشند که تصور کنند اسکناسهای موجود در شبکه پولی کشورمان در خارج از کشور تهیه و چاپ می شوند. اما واقعیت اینست که اکنون همه اسکناسهای در گردش ایرانی بدست توانا و شه ایرانی تهیه و چاپ می شود. حال وظیفه ما در مقابل این سرمایه ملی چیست؟

اهمیت اسکناس و چگونگی استفاده از آن، به عنوان یک ثروت و سرمایه ملی بر ی پوشیده نیست. از سالها پیش مسئولان اقتصادی کشورطی بررسی هایی وم تاسیس کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار را به منظور صرفه جویی در هزینه های تولید کاغذ اسکناس و سایر اوراق بهادار را مورد تایید قرار دادند. امروزه پس از سالها تلاش و پیگیری، کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، کاغذ اسکناس، چک، صفحات پاسپورت و . . . را در داخل تولید نموده و این گام بزرگی به سوی خودکفایی، استقلال و عدم وابستگی در زمینه تولید اوراق بهادار می باشد.

کاغـذسازی علاوه بر یک صنعت، یک هنر است. تنها بـه حرکت در آوردن ماشین آلات کافـی نیست بلکه در هر لحظه تغییرات در نرم افزار و سخت افزار را باید به محصولی تبدیل کرد که ذاتاً، به طور دائم درحال تغییر است زیرا پیوند الیاف و چیدمان آنها در شرایط مختلف قابل تعریف و تغییر است. صنعت ساخت کاغذ اسکناس به مراتب پیچیده تر از کاغذ چاپ و تحریر و بقیه محصولات مشابه می باشد زیرا در درجه اول مسئله امنیت ملی کشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهای بسیاری که برای این کاغذ تعریف شده ملاک می باشد چنانچه در مرز استانداردها حرکت نمائیم با غرور خواهیم گفت که ما سازنـده محصـول استراتژیکی هستیم که افتخـار ملی را برای تکـاب بـه همـراه دارد. خدا را شکر می کنیم که این فرصت را نصیبمان کرده است.

اه اجرایی طرح

1-حرکت به سوی خودکفایی صنعتی و قطع وابستگی
2-انتقال تکنولوژی و ارتقای دانش فنی
3-بهره وری از امکانات و منابع داخلی
4-صرفه جویی ارزی
5-امنیت تولید اوراق بهادار و اسکناسهای رایج کشور
6-ایجاد اشتغال مولد

نشانی

کارخانه:
آمل-کیلومتر 7 جاده چمستان-کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار
کدپستی: 4616163119
صندوق پستی: 878-46135
تلفن: 43132612و 43132588(011)
نمابر: 43132566(011)