قصه فصل قبل لیگ دوباره برای شهرداری ارومیه تکرار شد. این بار اما وحید سیدعباسی جور خواهرزاده اش را در لیگ والیبال می کشد. او که یک بار فصل قبل با رفتن پتکوویچ تنها ماند، این بار هم رویه ای سخت برایش شروع شد. با رفتن سعید معروف به کازان روسیه، خودش می داند روزهای سختی انتظارش را می کشد اما با جان و دل می خواهد مایه بگذارد. خودش می گوید: « فقط به خاطر سعید. اگر او نبود این طور نمی گفتم

با رفتن سعید معروف کارش به گردن تو افتاد.
پر جای معروف مسئولیت سنگینی است. کار هر ی نیست، نمی شود جای او را پر کرد اما من آنچه از دستم بربیاید را انجام می دهم.

تا به حال چنین تجربه ای داشته ای؟
من سال قبل هم همین شرایط برایم پیش آمد. با همین شهرداری ارومیه وقتی پتکوویچ تیم ملی صربستان برای بازی های اروپا به کشورش برگشت، من تنها ماندم و 4، 5 بازی دور رفت تیم شهرداری ارومیه بودم. فکر می کنم کارنامه قابل قبولی هم داشتم اما خیلی سخت گذشت. تجربه سال قبل به طور حتم در این فصل به کار من می آید.

با این تجربه پس آماده ای؟
تجربه قبلی به من کمک می کند. به خاطر همین خیلی خوب تمرین کرده ام. برای اینکه سعید فکرش اینجا نماند می خواهم به بهترین شکل کار کنم.

به هر حال این کار ریسک بزرگی است.
من کار خودم را می کنم. همه تلاشم را به کار می برم تا مسئولان باشگاه از اعتمادشان پشیمان نشوند. ببینم چه می شود.

کار خیلی سختی است؟
چون جانشین سعید معروف می شوم، سخت است. اگر دیگری بود خیلی اذیت نمی کرد و این قدر هم به چشم نمی آمد. شهرداری ارومیه تیم بزرگی است و بازیکنان بزرگ دیگری مثل شهرام محمودی، پوریا فیاضی، عبدالرضا علیزاده و... هم دارد. سعید معروف یکی از بازیکنان کلیدی تیم است. با این حال این طور هم نیست حالا که سعید معروف رفته کاسه چه کنم، چه کنم دست بگیریم.

با ن یتی ای که مردم ارومیه برای رفتن معروف از تیم داشتند، به نظر می رسد بازیکنان شهرداری باید بیشتر از قبل برای رسیدن به هدف باشگاه تلاش کنند.
بچه ها به اهمیت این موضوع پی برده اند که در نبود سعید هم نباید تیم از هم بپاشد. به هر حال بازیکنان حرفه ای و هرکدام از آنها در پست خودشان مطرح هستند . شهرام محمودی به نوعی سعید معروف است در پشت خط. همه بچه ها خودشان را آماده کرده اند تا تیم ضعیف نشود مگر اتفاق خاصی پیش بیاید. به هر حال همه ما از نظر ذهنی آماده ایم تا بهترین نتیجه را برای شهرداری ارومیه در این فصل بگیریم.

سعید معروف در این مدت چقدر با شما صحبت می کند؟ مخصوصاً که شما او هم هستید.
او هر روز با من صحبت می کند. وضعیت تمرینات را می پرسد و اینکه خودم چطورم؟ او اصلاً این اخلاق را ندارد که حالا که دیگر بازیکن تیم ما نیست برود و پشت سرش را نگاه نکند. سعید نه فقط با من که با همه بچه ها ارتباطش را حفظ کرده. او به بچه ها روحیه می دهد و حتی تذکرات لازم را فراموش نمی کند. با اینکه خودش رفته اما هنوز دلش اینجاست.

حتماً نبود معروف خیلی به چشم می آید؟
سعید معروف است دیگر، شما تیم ملی را بدون او حساب کنید. مخصوصاً که حالا من تنها تیم هستم، خیلی تنها شدم. او بازیکنی نیست که به راحتی از نبودش چشم پوشی کنیم.

با این حساب در این فصل باید بالاترین توان وحید سیدعباسی را در بازی های لیگ ببینیم؟
من هیچ وقت کم کاری نکرده ام، حالا هم بیشتر از قبل مایه می گذارم. اگر سعید نبود این طور نمی گفتم اما حالا همه کار می کنم تا سعید فکرش اینجا نماند و با خیال راحت در کازان بازی کند.