خبر: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ی در پی بی احترامیهای اردوغان رییس جمهور ترکیه خواستار لغو سفر اردوغان به تهران و عده ای نیز خواستار عذرخواهی او از اتهام های بی اساسش به ایران شدند


رئیس جمهور ترکیه: «نمایندگان مجلس ایران اندازه ای نیستند که مانع سفر من به ایران شوند!»«این افراد تعیین نمی کنند که من به ایران سفر کنم یا نه. این که بروم یا نروم به ما مربوط می شود. ما هستیم که در این باره تصمیم می گیریم. برنامه سفر من به ایران به قوت خود باقی است، ولی امور یمن را نیز دنبال می کنیم.»!!!!

پ ن: هر دم ازین باغ بری میرسد...کاش تیم وزارت امورخارجه کمی هم برای همسایه ها و رسیدگی به اوضاع آنها وقت میگذاشت!