یک مقام امنیتی اروپایی در مصاحبه با رو مه هلندی ""de telegraaf" مدعی شد که عناصر در اجرای عملیات ترور در روز عاشورا به دلیل استقرار نیروهای ویژه حزب الله در طول مسیر "سید حسن نصرالله" ش ت خوردند.

این منبع امنیتی افزد: ترور دبیر کل حزب الله لبنان را طراحی کرده بوده که پوششی لجستیکی این عملیات را در لحظات آ متوقف کرد.

وی که نخواست نامش فاش شود، گفت: طرحی را که پیش از این برای ترور "سید حسن نصرالله" در صورت حضور علنی وی در بین مردم آماده کرده بود، دوباره فعال کرده است.

این مقام مسئول اروپایی با اشاره به اینکه واحدهای ویژه آموزش‎های خود را بر این اساس اطلاعاتی که از حضور "سید حسن نصرالله" در مراسم روز عاشورا حکایت داشت، استوار کرده بودند، افزود: طرح ترور دبیر کل حزب الله شامل پرتاب موشک به سمت وی بوده است.