یکی از اعضای حزب «اتحاد نیروهای مردمی» در صنعا ترور شد.

شبکه المیادین در این باره گزارش داد که «محمد عبدالملک المتوکل» در صنعاء از سوی افراد مسلح مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد.

گزارش بیشتری درباره جزئیات این خبر منتشر نشده است.