hope vs wish

نتایج جستجوی عبارت ' hope vs wish ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
hope vs, wish  
if you want to use i hope and i wish correctly you just need to memorize these two phrases i hope i can... i wish i could... you may be wondering why do english speakers use the present tense for hope and the past tense for wish the secret is that could is not really past tense. it looks like the past tense but it s secretly something different. it s the unreal aspect. in other words it expresses something that s not really true or not very likely. we use wish to talk about things that are impossible or things that probably won t happen i wish i could fly. i wish there were more hours in the day. i wish i d studied something a little more practical. on the other hand we use i hope... when there s a good chance that something might happen. you can use it to say what you want to happen in th


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
fergie - big ... s don't cry  
fergie \- big ... s don t cry    da da da da the smellt of your skin lingers on me now your probably on your flight back to your home town i need some shelter of my own protection baby to be with myself center clarity  peace serenity  chorus  i hope you know i hope you know that this has nothing to do with you it s personal myself and i we ve got some straightenin out to do and i m gonna miss you like a child misses their blanket  but ive got to get a move on with my life its time to be a big ... now and big ... s don t cry don t cry don t cry don t cry the path that i m walking i must go alone i must take the baby steps til i m full grown fairytales don t always have a happy ending do they and i foresee the dark ahead if i stay  chorus  i hope you know i hope y


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
to paniz, an angel who ... e late and gone soon  
so i finally write to you am i not from the depth of my hearth. with all i feel at this moment. you are gone my angel. you are gone you don t know how deep is this pain in my heart. you knew me well as i knew you well. i knew your pain and you knew mine. i don t forget you have invited me to come with you. maybe i should have. like you i have dreams. dreams that are no longer with me. we know that life if mostly a torment for soil and we know that we don t know. we don t really know why we are living. and you decided to go. this live this earthly life and be at a better place. i know your are happy now. you are at peace. but we we are not my dear. i know i am selfish and yes i am because i get hope everytime i saw you or talked to you. i am in pain because i am living here alone without h


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
gobbledygook  
how fun i was when i saw you some days ago from backside... lost my control lost my heart lost my every thing in that very moment... i got dizzy almost fell down... blostered on a wall... almost died.... and some moments later... realizing that it was your shadow had woren exactly like you. busted out laughing and laughed my head off. a nostalgic laughter. it was your shadow what if urself...   i hope the hope for you i wish the bests for you even if i m not amongst them...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مکالمه هفته 4  
i ve got my fingers crossed   kelvin tomorrow is your big day hart i know. i ve got my fingers crossed. kelvin i wish you luck on your exams. hart thanks i ll need it. i ve got my good luck charm in my pocket see kelvin oh a lucky penny hart i hope it works this time.   explanation   get one s fingers crossed \- to hope very much that something will happen     example i m just going to cross my fingers and hope it works.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من دارم وارد یه دنیای جدید می شم ...  
زندگیم داره وارد یه مرحله شگفت انگیز میشه .. یه فرصت هرچند کوتاه و اجباری اما فوق العاده .. فرصتی که باید هرچی تو چنته دارم رو کنم تا برسم به اونجایی که همیشه آرزومه... این مدت باید فکر می ... به همه چی .. به اتفاقی که من اتفاقی تو اون حال دیدمت و اون برداشتی که من از اون ح ... ... و اتفاقات پشت سرش که .. من به یه بینشی رسیدم که برام هزار بار از دیدن اتفاقی تو باارزش تره ...        \+\+ فردا یه فصل جدید از زندگیم شروع میشه ... استرس ؟؟ نه نه فقط هیجان دارم خیلی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلتنگیم از حد گذشته...  
what we share is something others only hope for and dream of but few ever experience ما عشقی را با یکدیگر تقسیم می کنیم که سایرین تنها می توانند آرزوی دیدن رویایی از آن را در سر بپروانند اما حتی به اینهم دست نمی یابند ................................................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
it's time to say goodby  
now it s time to turn off the light now it s time to \- say goodbye  planet colors is coming back once again \- someday time was flying by on silent wings  now we have to say goodnight time was flying by we gave our best now we re turning off the light the love you gave  \- is our strength we re now at the end \- and soon we ll come back again time was flying by the lights go off the curtain has to fall again  time was flying by you gave us joy we say goodbye and wave our hands  now it s time to turn off the light now it s time to \- say goodbye  planet colors is coming back once again \- someday hope you enjoyed the show now it s time to go we thank you for a party we will never forget  now it s time to turn off the light planet colors say goodbye say goodbye time to turn off the l


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جملات کوتاه ولی پرکاربرد  
good\-bye – до свидания bye\-bye – пока\-пока bye for now. – ну всё пока.have a nice day evening – хорошего дня вечера have a good night good night – спокойной ночи see you soon. – до скорой встречи еще увидимся.see you later. – до скорой встречи увидимся позже.see you then. – давай до встречи.see you in a bit. – скоро увидимся.see you around. – до встречи в скором времени.see you again. – еще увидимся.see you tomorrow. – до завтра.see you tonight. – до вечера.see ya. – до встречи неформальный вариант .so long. – еще увидимся.later. –


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
just a little hope  
  غم انگیز ترین صحنه دنیا شاید فروخوردن بغض پدر، آن هم بخاطر سرطان لعنتی پدربزرگ باشد. همان لحظه ای که پدر، آب دهانش را قورت می دهد و چشم می دوزد به اطراف که مبادا ... ی متوجه بغض های یواشکی اش بشود. به گمانم در دل دست به دامن خدا شده    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
resistance the only way to victory  
    shame on humanity. shame on the security council. shame on the claimants to human rights. death to israel  the usurper and criminal. gaza in the hope of freedom. gaza in the hope of green your again. be resistant to gaza.     الحیاء للانسانیه الحیاء لمجلس الاَمن ال ... الحیاء للمدعیون حقوق الانسان الموت لل ... الغاصب و المجرم یا غزه نرجو حُرّیتک یا غزه نرجو اَن تَخضُرَ مِن جدید یا غزه  کن صامدا           yes،resistance the only way to victory  والمقاومه طریق الوحید للفوز و الجناح  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ترجمه عاهنگ مورد علاقه من:)))  
ترجمه ی ترانه perfume ترانه ای از britney spears do i imagine it or do i see your stare  دارم تصورش میکنم یا واقعا دارم نگاه خیره تو میبینم is there i still longing there یا هنوزم جایی در اون نگاه هست که بهش تعلق داشته باشم ؟ oh i hate myself and i feel crazy  از خودم متنفرم و فک کنم خل شدم such a cl ... ic tale مثل یه داستان کلاسیکه current ... friend ex\- ... friend دوست مونث فعلی ، دوست سابق i m trying to be cool دارم سعی میکنم خونسرد باشم am i being paranoid am i seeing things  دچار سو ذن و هذیان شدم یا دارم واقعیت رو میبینم ؟ am i just insecure  این منم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فریدون مشیری  
    به تو می ... شم. ای سراپا همه خوبی ، تک و تنها به تو می ... شم. همه وقت ، همه جا.... من به هر حال که باشم به تو می ... شم. تو بدان این را ، تنها تو بدان تو بیا تو بمان با من ، تنها تو بمان جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب... من فدای تو ، به جای همه گل ها تو بخند....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا فقط امیدم به توست ، ناامیدم نکن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جام جهانی و مردم برزیل  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مکالمه هفته 5  
i m nobody s fool                 emma   where can we get some more water ricky      there s a pump down the road. take the container hooked on the back of the truck with you. emma   this job will be a snap. i ll show you that i m nobody s fool. emma returns from fetching the water. i m back. ricky      what were you doing on the way back the container is half empty. emma   what hey you sent me on a fool s errand. this container has a hole in the bottom ricky      sorry about that. i hope your shoes aren t soaked.   explanation   snap \- something accomplished without effort   nobody s fool \- not stupid example you can t put anything over on ryan \-\- he s nobody s fool


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ways of happily living  
20ways for happily living                                            1.practice concentration3.laughing with high voice4.read a song or a meludy5.you have descipline in your duties tasks.6.be tight powerful in saying no 7.provide your duties tasks list8.take just a work in anytime and concentrate on it.9.take farming.10.love animals.11.flavering good smeling your atmospher.12.dont listen to news.13.visit and go to the calm quiete place.14.vollunteer to help others.15.be alone sometimes.16.walk with attention and concentration.17.concern with relatives and relationship with friends.18.take care of your spirit psyche.19.count your facilities possibilities. then appreciate god.20.hope to future.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ بازی های ایران و ...  
بازی اول .... یک شنبه \- 19 مرداد بازی دوم .... پنج شنبه \- 23 مرداد بازی سوم .... شنبه \- 25 مرداد بازی چهارم .... یک شنبه \- 26 مرداد ساعت پخش بازی ها در ایران 6 30 صبح هرچند کواچ گفته برای یادگیری میرویم ولی به امید پیروزی...   the date of iran america s games first game sunday \- aug 9 second game thursday \- aug 13 third game ... urday \- aug 15 forth game sunday \- aug 16 however kovac said that we go only for learning but we hope to win ..


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
my dreams and my ... ed opportunities  
it was bizarre for me all ... s who i met were graduated in language\- english field i didn’t know at all what will happen in future and how much i will need to know english at the earliest time before my emigration that i know to need learning english i had a friend who had known english very well. i had been urging her to teach me english but it didn’t work. i always thought that i had been bad luck but now i think learning english doesn’t have directly relation by your teacher. it may that i lose most opportunity to learn and improve more but it represented to me that i have to be on my own and tray hardly. always i have had the dream to be a writer in english it’s a big dream but possible although it may that i even have most mistakes in this writing i know it’s so far but ha


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یه فایند خوب برای بیش فعالی همکاران عزیز لینک فعاله  
dear dr kharazmii hope you are doing welli am writing to let you know about an online course on adhd treatments that i am developing with alvaro fernandez founder of the sharpbrains web site that tracks applied brain science. the primary focus of the course is to equip parents with information they need to understand the range of treatments available for adhd the scientific support for different treatments and how think through different options for their child. while intended primarily for parents educators interested in an overview of the latest scientific information on adhd treatments should also find it to be of value. below is a course description course description  every parent whose child has been diagnosed with adhd should learn how to systematically navigate and monitor the ran


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیام سونگ  
سلام sorry for not being here for a long time. have you enjoyed superman is back   i m sorry i haven t informed you in a ... nce that i would be appear the program with dae han min guk man seh...t.t i m going to start shooting the new movie tomorrow. i ll do my best with good acting to return your love gentle family members i pray for you not being suffered from the typhoon nogri korean name of the typhoon now getting closer to korea and japan and hope all of you ll be healthy in spite of the sultry weather


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
[news] lee min ho is willing to star in same project as kim soo hyun  
سلام انی ها یه خبر اومده برید دامه مطلب ترجمه رو بخونید   lee min ho revealed that he is willing to work with kim soo hyun in the same project.chinese media outlet sina reported on september 4 “lee min ho showed a positive response to acting alongside kim soo hyun.” lee min ho attended a promotional event for beverage company in hong ... g on september 3 and the reporters asked him “many people consider kim soo hyun and lee min ho as rivals. if you get the chance to star in the same project as kim soo hyun are you willing to accept the offer ” lee min ho answered “i don’t think that actors put a lot of limitations when they choose a project. since we’re actors in our 20’s it’s the time period where we should be working on the


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حمله گربه ها به ... گوش، نگهداری ... گوش در حیاط  
سلام این مطلب رو یکی از دوستان برامون پست کرده بودن، اولن ازشون ممنونیم ، دومن با اجازه سون پست میکنم چون به نظرم خیلی مهمه   سلامسئوال زیر رو از وبسایت www.rabbit.org پرسیدم و اونها پاسخ دادم dear sir unfortunately my rabbit was killed by a cat. i would like to know until which ages of rabbit a cat will be able to attack it  regards اقای عزیزمتاسفانه ... گوش من توسط یک گربه کشته شد.مایل هستم بدانم ... گوش ها از چه سنی،گربه ها دیگر قادر بهحمله به انان نیستند؟پاسخ i am very sorry for your loss. this is why we recommend that all domestic rabbits


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهنگ زیبای انگلیسی "چیزی نمیتونه بینمون فاصله بندازه" همراه با ترجمه فارسی‌  
sade \- nothing can come between usهمیشه امیدوار بودم به خاطر بسپاری ما هیچ وقت نمیتونیم معنی چیزی که داریم رو بفهمیم چیزی که ما داریم محکم و ظریفه پس نا امید نشودر اوج دیوانگیوقتی که وقت داره میگذاره و ترکت کرده اندتنها چیزی که می خواهم بدونی اینه که هنوز محکمه نمیتونه ما را از هم جدا کنهچیزی نمیتونه بیاد بینمون فاصله بندازهنمیتونه ما را از هم جدا کنهمیتونه بیاد فاصله بندازه همیشه امیدوار بودم به خاطر بسپاری چیزی که ما داریم محکم و ظریفه در اوج دیوانگی ن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهنگ زیبا و دلنشین انگلیسی‌ با ترجمه فارسی‌  
jim croce\-i ll have to say i love you in a song well i know it s kinda late.i hope i didn t wake you.but what i gotta say can t wait i know you d understand.میدونم که کمی دیرهامیدوارم از خواب بیدار نکرده باشماما نمی‌تونستم صبر کنم تا اینو بهت بگممیدونم که منو درک میکنی every time i tried to tell you the words just ... e out wrong so i ll have to say i love you in a song.هر وقت که سعی‌ ... بهت بگمکلمات اشتباهی از دهانم خارج شدند نتونستم بهت حقیقت رو بگم بخاطر همون باید در یک آهنگ بهت بگم که دوستت دارم yeah i know it s kinda strange.every time i m near you i just run out of things to say.i know yo


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
i will always love you  
if i should stay i would only be in your way so i ll go but i know i ll think of you every step of the way and i... will always love you ooh will always love you you my darling you bittersweet memories – that is all i m taking with me. so good\-bye. please don t cry we both know i m not what you you need and i... will always love you i... will always love you you ooh i hope life treats you kind and i hope you have all you ve dreamed of and i wish you joy and happiness but above all this i wish you love and i... will always love you i will always love you i will always love you i i will always love you. you. darling i love you. i ll always... i ll always...........d d...............love you این متن آهنگ  whitney huston هست که مدت ها ... ... ش برام آرامش بخ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
truth love – doctor  
after her father understand everything he tried to change her idea but she stayed in front of him and she didn’t change her idea he decided to see a doctor as a family consult first they went there and negotiate with dr i don’t know what happen exactly but after finishing dr told him i want to see nima too one day after them i went there and see dr in the first sentence dr said her father is 100 disagree with this relationship and asked the reason and dr said something that my mind stopped and i got too angry it was about my father job his father think some else about my father job and made a story for himself and told to dr after i told the truth to dr dr didn’t say anything and he said i think its kind of misunderstanding   and again should see her father finally i ... e out and


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتقاد ، اعتماد ، امید  
    confidence \-1 اعتقاد اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند. روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،این یعنی اعتقاد. ۲\- trust اعتماد اعتماد را می توان به احساس یک کودک ی ... اله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید،او میخندد ….. چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت،این یعنی اعتماد. ۳\- hope امید هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم.ولی شم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
truth love - 1.75 - 10  
 in the name of creator of love   there days again still im happy because right now we have one step more in our life now i think we know more each other both of us is thinking to future not just me in juani fandian we had one meeting together she talked with me about future and the plan for our life before she talk about these things i have thought too much but i wanted to hear her and know what is her idea now  i understand also she is thinking and it’s important for her too her idea is exactly same as me she wants to finish current situation and go one step more what is one step more “family “ regarding to the culture first family should know each other talk with each other and see we can start a life with each other or not in my mind i don’t like these rules but there is no


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یک شعر در رابطه با امید  
hope is a bird with wonderful feathers sits on the boughs of the soul and sings the song of how to be remain alive   it sings when the dream breaks it sings when overturn the ships you are at the bottom and far away is the beach at that time it teaches you how to ride from bottom to top how to swim to reach to the beach how to rebuild the broken wings of your dream   then you get an energy inform of a wind in the tune to be alive strongly better than before and it will continue to sing till you want to listen.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
دان اهنگ محکم سرمو کوبیدم ب دیوار یواش تر نوشتن نامه اداری درخواست کمک مالی مقاله کامل درباره جنگ و عراق 15 ص داستان زبان خط فارسی داستان دختر حکیم ایرانی چرا حسین کشتی نجات معرفی شد تعبیر خواب پفک خوردن نرم افزار idm مهدی موعود عج دیدگاه شیعه سنی لیست رشته های تحصیلی آزاد ابرکوه شعر در وصف مهاباد تحقیق در مورد اجرای ساختمان 50 ص نتایج آزمون نمونه تی شهرستان فردوس معنی لا اله الا الله بعونک قدرتک کلمه ای که بعد از صلات یا 32 بار تکرار شده طلسم پسر شدن جنین بسیار بسیار مجرب دسته بندی عنصرها باهمه ی روش ها به جز مندلیف چرا هنگام پرینت اعداد به صورت لاتین چاپ می شود تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود های آموزشی پایه هفتم مبحث جمع وتفریق اعداد صحیح شهید باقر زاده تحقیق نمک خوراکی راچگونه تهیه می کنیم کلاس چهارم بدون تبلیغات ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم آهنگ احمدنوروزی آهنگ جدید کاروفناوری جواب ج 7 1 کار در کلاس هفتم صفهی دکوراسیون اتاق کودک السا وانا تبریک شروع سال تحصیلی به معلمین گرامی relaxation اهنگ عربی انه مجنون الیسا جدید یدکی لاستیک کالسکه بچه نتیجه مسابقه رندی اورتون در مقابل براک لسنار ۲۰۱۶ مصوبه جدید مجلس انتقال اسناد غیر منقول لحظه دیدار یک زن و شوهر پس از 12 سال پماد ولتارن چیست پردازنده مربوط سایت محصولات جدید برسی سند قطعی غیر منقول به شناسه 139411157138000081در سامانه اسناد کشور برترین نفرات کنکور گله دار معنی ای همه هستی زتو پیدا شده کلاس پنجم سریال فرار از زندا فصل 5 انتظار بلیط کده بلیط قطار مطب دندانپزشک اطفال محدوده شهران پروفایل بمناسبت تولدم 12مرداد از جمله شرایط متکلمان برای ت طبق آیه مبارکه 53 سوره یونس کدام گزینه است؟ نحوه ساختن اکانت در بازی کلش اف زامبی مقاله کامل درباره پناهندگی 52 ص مسلمانیم یا فقط ظاهرمون یه ؟ رنگین کمون یه دل بارونی جواب کامل فعالیت صفحه 24علوم هشتم weblog24site list d8 a8 d9 88 d9 82 d8 b2 d8 af d9 86 d9 85 d9 85 d9 86 d9 88 d8 b9 d8 a8 d9 87 d8 b9 d8 b1 d8 a8 db 8c da 86 db 8c d9 85 db 8c d8 b4 d9 88 d8 af اعلام نتایج ازمون مدرسه تیزهوشان کازرون استفاده بیسیم یاهو ایمیل متن شعر بنبی درباره ی فعالیت های خانه سلامت ومیدان های تره بارومحله و شهرخود درمورد بازیافت کاغذ طلاعاتی جمع آوری کنید و گزارش کنید خواندن رمان پلیس قسمت به قسمت پروتکل درمان مشاوره گروهی مقابله با استرس میزان تولید خیار گلخانه ای در 1000 متر متن خیرمقدم در روز آغاز سال تحصیلی قوی ترین داروی سرماخوردگی و گلودرد قرین رحمت درسته یا غریق سانتریفیوژ موحدی کرمانی روش استفاده درست از مخلوط هاومحلول ها برافراشته پرچم در عرفات اطلاعت سگ حبیب یافتـنی نیســت خوشبخـتی یافتـنی خوشبخـتی یافتـنی نیســت سه روش از جدید ترین روش های تدریس سایت دادگستری گرگان جهت پیگیری پرونده مولودی رضا کف زنی مطالعات مجتمع توریستی تفریحی کویری کویرنوردی کیک تولد ب اسم مهسا با تاریخ۲۱ سوتی های جواد خیابانی دوسـِش اَزَم دوسـِش دارم اَزَم ب نـش دعای ج از رفیق ناباب حکایت در مورد دل که پاک است از زبان بی باک است تحقیق درباره ی کاربرد انواع پلاستیک ویژگی ها و میزان تولید و کد بازرگانی آنها عامل روشن شدن لامپ فتوسل سکه از چه ف اتی تشکیل شده است سقوط یک هواپیما روی یک مرکز ید چند مورد از شگفتی های ک شان و اجرام آسمانی منظومه خورشیدی آزمون کمربند قرمز تکواندو نمونه فرم اظهارنامه ممانعت از حق تصرف عدوانی کالا joinchat telegram کالای تبادل تبادل کالا معرفی کنید بادران گستران سوالات المپیاد آزمایشگاه علوم هفتم سعید طوسى رشته های بدون کنکور ازاد ابهر پاسخ فعالیت در خانه صفحه ی ۱۴ تفکر و سبک زندگی هفتم یک انشای عینی ذهنی درباره خورشید پدر آسمانى ø®ø¯ø§ûŒø§ ø­ùˆø§ø³øª ø¨ù‡ ù…ù† ø¨ø§ø´ù‡ اهنگ تابستون لعنتی آرمین مسابقه درجشن شکوفه ها جشن شکوفه ها مرگ و جهان ارواح فرمول کوکران با حل مسعله فاصله هوایی در موتورهای القایی تک کارت فرهنگیان ناحیه 4 تبریز بازنویسی حکایت درس دوم صفحه 36 کتاب مهارت پایه هفتم بازرگانی تسمه چلسی فروشنده انواع تسمه پروانه ها نوحه مهران نژاد مداح الشتری نشانه صورت انسان در دفینه
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.062 seconds
RSS