نحوه ست گوشی senao 258 ابتدا اداپتور را از برق کشیده دکمه h1 را فشار داده واداپتور را وصل میکنیم تا صدای بیب بیب دهد بعد بیبسم را روی دستگاه مادر قرار داده که یه صدای بوق میدهد وست میشود برای ریست دکمه روشن ومموری را همزمان فشار میدهیم تا ریسیت شود در ح ی که ریسیت شده گوشی بیسیم روشن نمیشود گوشی را روی دستگاه مادر می گذاریم و اداپتور را قطع می نمایم و این سری دگمه h1 دستگاه مادر و on/of بیسیم را باهم نگه می داریم و اداپتور را وسل مینماییم تا گوشی و دستگ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب