ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ ﭼﯿﺴﺖ ؟

نتایج جستجوی عبارت ' ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  
ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ " ﭼﯿﺴﺖ ؟ . . . . . . ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ : " ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جوک جدید  
بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با خوندن این پست از خنده روده بر شوید...  
ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟” * * * * * * بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته! .... برو ادامه مطلب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
d:  
پسره دیگه چه میشه کرد:| ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ ” ﭼـــــــﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ :||||||||| ” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟” ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دندون پزشکی o;o  
ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ ” ﭼـــــــﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ :||||||||| ” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟” ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جوک و اس ام اس جدید مهر ماه 93 خنده دار و جالب  
ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟” جوک و اس ام اس جدید مهر ماه 93 --------------------- بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته! . . . بقیه تو ادامه مطلب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
" ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ " ﭼﯿﺴﺖ ؟  
......ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ " ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟ چقدر خوبه که مجبور نیستیم برای غذامون بریم شکارچون من اصلاً نمیدونم پیتزاها کجا زندگی میکنن میخوام براتون پُست عاشقانه و احساسی بذارم!.ولی خنده م میگیره.نمیدونم چرا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ضد حال  
بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایینانگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ دوتا خفاش از سقف غار برع آویزون بودنیکیشون پرسید بدترین روز زندگیت کی بوددوستشم جواب میده پارسال که اسهال گرفته بودم ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
لطیفه!!!  
بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایینانگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ دوتا خفاش از سقف غار برع آویزون بودنیکیشون پرسید بدترین روز زندگیت کی بوددوستشم جواب میده پارسال که اسهال گرفته بودم ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جوک و اس ام اس جدید  
ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟” جوک و اس ام اس جدید مهر ماه 93 بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته! جوک و اس ام اس جدید دوتا خفاش از سقف غار برع آویزون بودن یکیشون پرسید ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخند  
ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟” بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته! دوتا خفاش از سقف غار برع آویزون بودن یکیشون پرسید بدترین روز زندگیت کی بود دوستشم جواب میده پارس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انگشت نمایت شده ام  
ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺪﺍﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻭﺍﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﻠﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺯﺍﻫﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﺧﺮ ﺍﯼ ﺍﺧﺘﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺳﭙﻬﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺍﯼ ﺯﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺁﻣﺪﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﯿﻢ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻧﻮﺍﺯﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺟﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﺳﺎﻏﺮﯼ ﻧﻮﺵ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﺷﺮ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوال  
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ... - ﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﻣﺮﺩ؟ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺶ - ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﮐﺠﺎ ﺍﻣﻀﺎﺷﺪ؟ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ - ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﻼﻕ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ - ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ - ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩ؟ ﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻡ - ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ -ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوال  
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ... - ﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﻣﺮﺩ؟ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺶ - ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﮐﺠﺎ ﺍﻣﻀﺎﺷﺪ؟ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ - ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﻼﻕ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ - ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ - ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩ؟ ﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻡ - ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ -ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پس از سال ها  
میدونی عشق یعنی چی ؟ ینی وقتی عصبانی میشه بذارى هرچی دوست داره بگه وداد بزنه . وقتی اروم شد برى کنارش بشینى ودستاشو بگیرى و توچ با مهربونی زل بزنى آروم با موهاش بازی کنی ونوازشش کنی و بگى عزیزم زنگ زدم الان آمبولانس تیمارستان میرسه چند دقیقه طاقت بیار! والا دیگه چقد تحمل !! ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نوشته های سامان  
ﺷﺪﻡ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ , ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺎ , ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺎ ! ﯾﮑﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ , ﯾﮑﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﺍﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺵ ﻣﺎﻧﯽ , ﯾﮑﯽ ﺩﯾﻨﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ , ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻧﺼﺮﺍﻧﯽ ! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺖ , ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ... ﺧﺪﺍ ﯾﮑﯽ .... ﻭﻟﯽ ... ﺍﻣﺎ .... ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻓﮑﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ .... ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺩﯾﺎﻧﯿﻢ ! ﺗ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طنز  
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ... - ﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﻣﺮﺩ؟ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺶ - ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﮐﺠﺎ ﺍﻣﻀﺎﺷﺪ؟ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ - ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﻼﻕ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ - ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ - ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩ؟ ﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻡ - ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ -ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ  
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ...- ﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﻣﺮﺩ؟ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺶ- ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﮐﺠﺎ ﺍﻣﻀﺎﺷﺪ؟ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ- ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﻼﻕ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ- ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ- ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩ؟ﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻡ- ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ-ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻗﺮ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شورانگیز  
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ؟ ! ﺑﺮﺍﭼﻪ؟ ! ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻪ؟ !ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮﯼ ... ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ...ﺁﻧﻘﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ ﻭﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ...ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ !ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﺷﮏ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﺲﻋ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکلیف و حق  
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ : ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ : ﺣﻖ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ : ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥِ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﯿﺎﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ، ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گمراه و سرگردان  
ﺷﺪﻡ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ، ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺎ ! ﯾﮑﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﺍﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺵ ﻣﺎﻧﯽ، ﯾﮑﯽ ﺩﯾﻨﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻧﺼﺮﺍﻧﯽ! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ... ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺩﯾﺎﻧﯿﻢ! ﺗﻌﺼﺐ ﭼﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ؟ ! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ! ﺳﺘﯿ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ...  
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﮑﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ...- ﺩﺭﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﻣﺮﺩ؟ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺶ- ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﮐﺠﺎ ﺍﻣﻀﺎﺷﺪ؟ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ- ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﻼﻕ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ- ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ- ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩ؟ﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺎﻡ- ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ؟ﻧﯿﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ-ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻗﺮ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟؟؟  
ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟؟؟ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ … ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ … ؟؟؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺧﻂ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ .. من نه تشنه ی عشقم نه هلاک رفاقت… فقط یه دل میخوام که بمونه واسم تا قیامت… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟  
ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺳﻤﺎﻕ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺯﺭﺩﭼﻮبه ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺵ ﻭ ﺩﻟﻘﮏ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﮐﺎﺭﯼ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﻓﺎ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﯿﺮ : ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﻧﭽﺴﺐ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭﺧﻨﺪﺍﻥ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻣﺎﻩ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺁﻭﯾﺸﻦ ﺧﻮ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به هرمقامی برسی گذشته راازیادنبر  
ﭼﻮﭘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ . ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﻛﻠﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﮔﺬﺭﺍﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﺍﻣﯿﺮ ﻣﻰﺭﻓﺖ . ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﻰ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻭﺁﮔﺎﻫﻰ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻣﯿﺮ ﺭﺍ ﻣﯿﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حواسمان هست؟  
ی ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ (ﺑﺎﯼ) ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪﻣﻌﻦﯼ‏( ﺑﺎﯼ‏) ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩﭼﻪ ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺞ =ﭘﯿﺎﻣﮏ =ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻭﯾﺎﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﺟﺪﺍﺷﺪﻥ ﺍﺯﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ/ ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ/ ﺩﺭﭘﻨﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﯿﺒﺮﻧﺪﺳﺮﻣﻨﺸﺄﻭﺑﯿﺎﺩﺵ ﺍﺯﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﻭﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﺣﻔﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حواسمان هست؟  
ی ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ (ﺑﺎﯼ) ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪﻣﻌﻦﯼ‏( ﺑﺎﯼ‏) ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩﭼﻪ ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺞ =ﭘﯿﺎﻣﮏ =ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻭﯾﺎﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﺟﺪﺍﺷﺪﻥ ﺍﺯﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ/ ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ/ ﺩﺭﭘﻨﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﯿﺒﺮﻧﺪﺳﺮﻣﻨﺸﺄﻭﺑﯿﺎﺩﺵ ﺍﺯﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﻭﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﺣﻔﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سربازکم است  
ﻃﻠﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن آﻓﺘﺎب ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ز ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﭘﻠﮏ دﻟﻢ ﻣﯽ ﭘﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺰﺗﺮ از ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﮐﺴﯽ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯽ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﭼﯿﺴﺖ؟  
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺭﺵ ﺍﯾﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﻣﯿﭙﺮﻭﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻭﺍﺳﻤﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ هیچی ترسناک تر از این نیس بیای خونه ببینی یکی اتاقتو تمیز کرده!! حالا ۲ ساعت باید بشینی فکر کنی ببینی چی قایم کرده بودی وآیا کشف شده یا نه!؟ به دختره میگن شوهر چند تا حرف داره؟ میگه اگه که پیدا بشه حرف نداره زندگی بدون عشق ینی شلوار کُردی بدون کِش مورد داشتیم طرف تو خونشون چای وشربتو توی لیوان ی بار مص ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکـلـیـف و حـق  
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ : ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ : ﺣﻖ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟ . . ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ : ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥِ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﯿﺎﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻭﺍﻧﮕﻬﯽ، ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نایندگی فروش قطعات آیفون تابا در کاشان.html امتحان انشا صفحه 20 کتاب نگارش دهم.html شفکات تپه همچنان ادامه دارد هیجان انگیز ترین سریال ترکیه تپه مهربانی.html خواب ید وس و تعبیر اونhtml آهنگ غمگین لری فلک داد از وحید حیدری.html خدایا شکرت به زبان ترکی پاسخ طرح سوال پژوهشی کتاب تفکر سبک زندگی هفتم.html کانالهای کردی در مسیر تر تhtml نمونه انشا اگر نویسی نگارش دهم.html ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭ و ﺗﻼﺷﻪ ﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ سوالات جهان بینی توحیدی ضمن خدمت فرهنگیان.html آموزش کتیا catia قسمت چهارم معنای لغات روان خوانی کژال کتاب فارسی هفتم.html نوحه برای بدرقه زائر کربلا سوختنم تماشا ندارد بازی tiffany با پول بی نهایت make bootable usb flash drive and install win 7 from usb خوشنویسی فاطمه حضرت زهرا.html اموزش انتقال تصویر روی مودم huawei مدل hg532e.html کارت هدیه رایگان کافه بازار اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه تی استان اصفهان شهرستان شهرضاhtml کاش من همیشه امتحان داشتم رمان زندگی به سبک مبینا اجازه وارد شدن به حرم دارید؟ مسابقات کتابخوانی و نقاشی استانی ترجمه اهنگ athlete wires به فارسی.html اسامی تیم نونهالان کولاک البرز.html جناب اقای ترامپ ملاحظه بفرمائید سرویس خواب پویا یکنفره.html چطور فالوور های هویج را.html بنیامین بهادری جادوگر گیسو.html مردانِ مطلقه نقاشی پیام قرانی.html طنز جبهه شئون انسان کامل خیزش مردمی سراسر بحرین را فراگرفت انشا یی درمورد درس اول نگارش سال دهم پاییه انسانی.html آینه سنگی چیست شکل گوچ در دفینه ی راستش توصیه ی من به جوونا دفترچه راهنمای خدمات مراکز طرف قرارداد با خانه کارگر استان همدان.html معنی درس 5 کتاب فارسی پایه دهم.html تورو از خدا گرفتم به خودش پس میدمت اهنگ.html آهنگ جدید سامی بیگی درباره ی امتحانات.html ع های خواننده ترکیه گولبنhtml حل تمرینات صفحه 7 ریاضی دهم.html جان کری در مورد ابهامات موجود در مورد توافق دو نامزد انتخابات افغانستان توضیح داد بیوریتم انرژی وجود سیکل انسان نمودار وجود دارد جاری بودن منطقه مثبت فیزیکی، احساسی روزهای بحرانی دگرگونی حالات مختلف انرژی فیزیکی، ا.html متن زیبا برای مجری باز گشایی مدرسه یا اغاز سال تحصیلی.html شاعر تو سانس است اسایش ساریhtml جزوه دایره موهر مور مقاومت مصالح سعید حیدری.html دلنوشته خدا پنجه شیر در دفینه نشانه چیست؟.html کنفرانس خبری مورینیو پیش از بازی استوک انشا دربارهی تصویر نویسی روستا.html میلاد سرخ حادثه را گریه می کنم وقتی غروب بدرقه کرد آفتاب را هادلبر عشق و عاشقی دلبر خواننده مازندرانی.html آهنگ جدید آراس و ادریس به نام یادته میگفتی.html نعمت های بهشتی متن اهنگ احلام نفس.html رؤیاهای اوباما یکی یکی نقش بر آب می شود ج تفصیلی سلام عزیزان آدم باید همیشه تصویر دیاکو رمان اسطوره.html موسسه محبان الرضا برای سفر رایگان به مشهد الرضا.html شیئان عجیبان هما ابرد من یخ شیخ یتصبا وصبی یتشیخ.html نگاهی بر طرح جمع آوری دست فروشان مترو میخواد یکیو باشه باااااش نمیکنه شیطونی یکیو میخواد باشه باااااش شیطونی نمیکنه رااااهه شیطونی رااااهه شیطونی نمیکنه سجده ای که حضرت ابراهیم ع را خلیلُ الله کرد چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده.چرا؟.html قسمت 9 فصل 6 سریال گرگینه جوان teen wolf خواندن رمان من ارباب توام همه قسمتها.html صورتک خنده و گریه بهترین فوق تخصص بزرگسالان ایمولونوژی و آلرژی در شیراز سوالات امتحان نهایی و داد ماه زبان انگلیسی پایه های اول دوم سوم و چهارم دبیرستانhtml جواب کار کلاسی کتاب کاروفناوری هفتم.html نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی.html فاتحه.html iobit unlocker 11 پاک فایلی که حذف نمیشود نقاشی درباره ی کتاب کتابخوانی.html زیباترین مدل تابلو برای سرمه دوزی.html نمونه گزارش گونه نگارش دهم.html انشا درمورد تن به صندلی شدن نداده ایم الیاف شیشه چاپد چیست.html وظایف ناظر فنی شهرداری ی انشا عینی درباره دریا.html تلگرام دهلران سیتی.html درگیر خیلی چیزا فصل اول کتاب نوشتاری هفتم انشا پاییز.html برنامه سون سگمنت با کدویژن شمارنده اعداد.html سینما قدس اهواز سورس پروژه کتاب اندروید در اندروید استودیو دامغان شهید شهادت عباس وامرزان ومی شهید عباس وامرزان دامغان عباس ومی روستای وامرزان زندگینامه شهید روستای وامرزان دامغان اداره کل هواشناسی استان مازندران ساری روستا های دودانگه.html هیئت غریبان بقیع شهرستان مبارکه.html بخشداری رودبار جنوب.html تشکیل ماتریس ybus.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.355 seconds
RSS