ﺑﻮﺩﻥ ﻣـــﺮﺩ ﻣَـﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣـــﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ

نتایج جستجوی عبارت ' ﺑﻮﺩﻥ ﻣـــﺮﺩ ﻣَـﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣـــﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ...  
سبحان الله:ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...ﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...ﻭﻗﺘﯽ نگاه به مردم شد زرنگ بازی..ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﺷﺪﻥ'''' ﺩﺍﻑ '''ﻭﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ﺩﺭ ...بی معرفتی بد دلی و بی غیرتی..ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ، ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ... تمام...ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ..ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑــﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میم مثــل مرد  
گـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم ! من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند ! مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا ! مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه , سنگــــ میکند و میچســـباند به ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه... مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے .... زمــآنـے ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـے سر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے : خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم ... پس چه شد همیشه غمگین ترین ورنج آورترین لحظات زندگی آدم توسط همون ی ساخته میشه که شیرین ترین وبه یادمونده ترین لحظات روبرای آدم ساختن ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
!!!!!!!!!!!  
ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ ﺟــﺰﻳﺮﻩ ﺁﺩﻡ ﺧـــﻮﺍﺭﺍ ... ﻳﮑﻲ ﺭﻓﺖ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻐــــﺰ ﺩﺍﺩ، ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻐــــﺰ ﺯﻥ ﻣﻴﺨــــﻮﺍﻱ ﻳﺎ ﻣـــﺮﺩ؟ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻓــــﺮﻗﻲ ﻣﻴﮑﻨﻪ؟ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻐــــﺰ زن ﻫـــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ، ﻣﻐــــﺰ مـــرد ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ !!! ﻳﺎﺭﻭ ﺧﻨﺪﻳـــﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﻐــــﺰ مـــــرد ﺍﻧﻘـــﺪﺭ ﮔﺮﻭﻧﺘﺮﻩ، ﺍﺯ ﺑﺎﻫﻮﺷــــﻲ مردها ﺍﺳﺖ؟ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﭘﻮﺯﺧﻨـــــﺪﻱ ﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﻧﺨﻴـــــﺮ، ﺁﺧﻪ ﻣﺎ ﻣﻐ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حق نداری ...  
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﻋﺎﺩﺗﺶ ﺑﺪﯼ ... ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﯽ ... ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﺴﺎﺯﯼ ...... ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻩ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ ... ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺣﺮ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مــــیم  
اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم ! من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند ! مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا ! مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه , سنگــــ میکند و میچســـباند ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حق نداری  
حق نداری... ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﻋﺎﺩﺗﺶ ﺑﺪﯼ ... ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﺴﺎﺯﯼ ... ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﻩ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﮕﯽ عاشقتم دنیا... ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺣﺮﻓﯽ، ﺑﺤﺜﯽ،ﺳﻨﺪﯼ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪهمه چیزو ﺗﺮک ﮐﻨﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻨﯽ ... ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺍ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مخاطب خاص  
⬇⬅ﻗﺸﻨگ ﺑﺨﻮﻧﺶ➡⬇ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ ✔ﻗﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻮ...✔ﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ!!!❌با ی باش ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﯼ،ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ...✔باﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻘﻮ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ...✔ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ، ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺁﺩﻣﺎﺳﺖﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻧﺸﻮﻥ...✔ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میم مثل مرد  
اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم ! من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند ! مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا ! مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه , سنگــــ میکند و میچســـباند ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر روز تــــو, روز عـــشـــق است...  
بــــــه یـــــادش و به یــــــاریـــش... حـــــوا منم! تمام آدم های زمینی ات، ادعا می کنند که سیب ممنوعه را هم، برایم می چینند و به هدیه می آورند... آدم من اما، از اهالی بهشت ناب توست... همان رضایت و خوشنودیت... می گویم سیب... بی تردید می گوید: " نـــــه! " تهِ دلم از شنیدن حرفش از خوشحالی به لرزه می افتد... ادامه می دهد: اگر او ممنوع کرده، پس ممنوع است... عاشق ترین هم که باشم، حرف خـــــدایم، ارجح است... از عشق لبریز می شوم... خـــدا می خندد.... مطمین تر می ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مـــــرد  
اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم ! من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند ! مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا ! مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه , سنگــــ میکند و میچســـباند ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مرد مبارک  
اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم ! من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند ! مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا ! مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه , سنگــــ میکند و میچســـباند ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رواعصاب آقایون رژه رفتن  
ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ؟........ﺭفتن ﺟﻠﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ . . ( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ )ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺟﮏ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺨﻨﺪﯼ . .ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ . .ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺍِ ﺧﻮﺍﺏﺑﻮﺩﯼ . !. ؟ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺰﻧﯽ . . ﺍﯾﻦﻋﺎﻟﯿﻪ . .ﺩﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺎ " ﻫﻮﻡ " ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ . .ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﻓﻘﻂ ...ﺍﻭﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رواعصاب آقایون رژه رفتن  
ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ؟........ﺭفتن ﺟﻠﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ . . ( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ )ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺟﮏ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺨﻨﺪﯼ . .ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ . .ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺍِ ﺧﻮﺍﺏﺑﻮﺩﯼ . !. ؟ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺰﻧﯽ . . ﺍﯾﻦﻋﺎﻟﯿﻪ . .ﺩﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺎ " ﻫﻮﻡ " ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﯼ . .ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﻓﻘﻂ ...ﺍﻭﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ  
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻮﻭﻥ ﻭ ﺧﺎﻣﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﯿﺮﻩ، ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻣﻮﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻦﻋﺠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ  
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ::۱ - ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ۲ - ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﮐﺖ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﺍﻭﻥ ﮐﺘﺸﻮ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﺷﯽ۳ - ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺳﯿﺪﯼ؟۳ -ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯﻗﻬﺮﯼ؟؟۴ -ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻏﯿﺮﺗﯽﻣﯿﺸﻪ ..۵ - ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﺩ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت باور فیلی  
حکایت باور فیلی ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ پای ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺎ ﻓﯿﻞﻧﺘﻮﻧﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ، ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مـــرد باش و گریه نکن!  
کجای بچگی ام را فرشته ها بردند؟ جلوی آینه ام، مشت میزنم به خودم ببین! جواب بده لعنتی، چرا گیجی؟ کدام وِرد مرا خواند و ناپدید شدم؟ به خوردن کلونازپام در شبی بی صبح صدای گنگ زنت پای آ ین تلفن صدای دختر لوسی در انتهای سرت صدای تو به خودت: مـــرد باش و گریه نکن!! سید مهدی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت باور فیلی  
حکایت باور فیلی ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ پای ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺎ ﻓﯿﻞﻧﺘﻮﻧﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ، ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ  
"ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ ، ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ، ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ . ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ. ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻦ؟ ﻏﺼﻪ. ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﻦ . ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻦ . ﺷﻤﺎ ﺩ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرد بودن ساده نیست...  
ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﻡِ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺸﺖِ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﻮﺍﻥِ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼِ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺒﻮﺭ ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻧﺸﻮﺩ ! ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﮐﯽ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نصفه شب  
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ، ﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﯿﺎﺩ،ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ....................ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺨﺨﺨﺦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﺭ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ !!ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﺻﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻪ :| ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وای ننهههه !!!  
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﺩﻭ ﺟﻦ ﺩﺭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﮕﯿﺮ 2 ﺭﻭ ﺩﯾﺪﯼ؟ _ ﺁﺭﻩ ﺩﯾﺪﻡ ... ﺗﻮ ﺩﯾﺪﯼ ؟ _ ﺁﺭﻩ ... ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻪ _ ﺁﺭﻩ ... ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ ! _ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﻦ ﻧﮕﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ... ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ؟ _ ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﻮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ! _ ﺣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﯾﺪ ! _ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻧ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رفیق خستگی هام  
ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽヽ`、`、 ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ヽ、ヽ``、、、 `、、ヽ`、、ヽ、ヽ`、ヽ、 ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ ، ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、 `、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ、ヽ、 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ``、ヽ、ヽ``、、 `、、 ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺎﺭﻡ 、ヽ`、ヽ`、ヽ ヽ`、ヽ、 、ヽ`、ヽ、ヽ` `、、`、、ヽ`、`、、ヽ`、ヽ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مــــــــــــــــــرد...  
یه رخصت از مولا علی بگیر ببین چن مرده حلاجی...بشین تا روز مـــرد فک کن که چقد مـــردی!ببین ارزش داری بهت بگن روزت مبارک؟اگه آره که بسم الله...روز مـــرد مبارک...روز مــــــــردای خوش غیرت...روز مــــــردای خوش سیرت...روز مـــر که به حرمت پدر بودن دستاشون پینه بسته...روز بابای خوبم که اولین مــــــرد و عشق زندگیمه،و...روز مـــــرد ترین مــــــردا... المومنین علیه السلام،مبارک... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ما ""مـــرد"" هستیم!  
ما ""مـــرد"" هستیم! دستــــانمان از تو زِبرتر و پهن تر است!!! صورتمان ته ریشى دارد!!! قلبمان به وسعـــتِ دریــــا! جـــاىِ گریـــــه به بالکن میرویم و سیـــــگار دود میــــکنیم!!! ما با همــــان دستان پهن و زبر تو را نوازش میکنیم!!! با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را میبوسیم و تو آرامــــ میشوى!!! آنقــــدر مارا نامــــرد ""نخوان""!!! آنقدر پول و ماشین و ثـــــروت مان را""نسنج""!!! ""نــــخ بده"" تا زمین و زمان را برایت بدوزیم!!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ...  
ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ؛ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ ..ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ؛ﺩﺭِ ﯾﺨﭽﺎﻟﺘﻮ ﺑﺎﺯﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽﻣﯿﮑﻨﻪ ..ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ؛ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪﻩ ..ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ؛ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﺵ ﺍﺯﺍﺷﮑﺎﯼ ﺗﻮﺧﯿﺴﻪ ..ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ؛ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﭘﺪﺭﻭﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ..ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﻢ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦﺍﻭﻧﻬﺎﺭﻡﺩﺍﺭﻩ ..ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ؛ﯾﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا  
خدﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﮔﻠﻮﯼ ﺧﺸﮏ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﻭ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺟﯽ ﻧﻤﯽﺍﻓﺘﺪ ...ﻭ ﺑﺎﻏﯽﺍﺯ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺍﺱ ﻫﺎﭘﺮ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥﮔﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ...ﻭ ﮐﺮﻡ ﮐﻮﭼﮑﯽ ...ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ... ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ...ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گوش شنوا  
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﮔﻮشاﺷﻮﻥ ﺗﯿﺰ ﺗﯿﺰ میشه ولی ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ میخوره ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﮐﺮ ﺑﻮﺩﻥ ؟ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﻣﯿﺸﻦ ! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نمرات معرفی به و تکدرس راهنمای نصب قطعات کالسکه دلیجان.html بینوا ته چین ِ من جواب فعالیت درمنزل تفکر وسبک زند پایه هشتم هشتم آناهیتا صعود قله سبلان 4811 متر دستور شناسایی و برخورد قاطع با ت یبگران ت wav mp3 converter 39 مبدل تمامی فرمت های صوتی تو عشقمی به انگلیسی.html نمونه هایی از تزیین کلاس برای پایه ششم گوشت لاشه ی حیوانات نقشه توپوگرافی شهرستان باختران نقشه قدیمی کرمانشاه.html نماد صورت انسان در دفینه.html دفینه زاده محمد الموت مقام لارستان ازاد راست خدیو تعبیر خواب سوره قل هو و الله احد لنفوم قرآن الله انسان خشکى دریا بهره شماره سوره انشا الله فایل cert سامسونگ z300h مناسب جهت حل مشکل سریال و شبکه معنی زیگزال.html زندگی نامه سین دلنوشته برای اموات وگذشتگان حج جنون ۶ آهنگ جدید مازندرانی جشنی با صدای صفر گلردی چگونه دختری لوس باشیم.html بازی dead nation apocalypse edition برای ps4 به سلامتی سربازی که ♥ ♥ ♥ لات کشکوییه کدینگ حسابداری تعهدی اعلام نتایج چیت سازان تبریز مداح اهلبیت ع حاج غفور اسدزادگان تحقیق در مورد تولد حضرت فاطمه و روز زن و مقام مادر 26 ص روش جدید ال جی برای داغ نشدن و عدم انفجار گوشی جی 6 g اهنگه ترکی دوعالارادراینسان.html بلوک سیمانی کاشان.html متن تشکر از تبریک دوستان به خاطر قبولی اهنگ المپیاد مدرسه.html قربانی مسیر منصوریان تقریبا شبیه قلعه نویی است علت سوختن خازن کولر.html حسابداری مسیری پیازی چیست؟ آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک در ا ل فرهنگیان اسکان نوروزی فرهنگیان اسکان نوروزی اسکان نوروزی فرهنگیان.html همه قسمت های سریال فرار از زندان بدون سانسور جواب فعالیت های تفکر وسبک زندگی پایه هفتم.html بارون هواتو داره پاو وینت فصل 3 فلسفه حسابرسی حساس یگانهhtml نرم افزار اذان گو اهل سنت آندروید.html برگزاری شهرستان اسدآباد و بعد از پیراهن کلوش با بالاتنه گیپور.html دفترچه راهنمای پکیج دیواری رادیانت.html طرز تهیه سرکه پوست موز.html آموزش دوخت رومیزی پارچه ای دور چین دار فانتزی.html سانس است مادر آران بیدگلhtml فرسوده ها مزایده در سوگ حلبچه هیروشیمای کردستان شهرام پاشایی مدرس فیزیک.html وضعیت کنونی حمیرا.html دومین گفت وگوی ی ان خارجه ایران و فرانسه در روزهای اخیر ترجمه اهنگ yeter sila.html معنی فارسی این جمله چیست؟ follow your heart but take your brain with you 2pac.html معایب اینستاگرام فناوری ردی خودرو با استفاده از گوشی هوشمند خبر ازدواج سام درخشانی نرگس محمدی تکذیب شد عذرخواهی نامه نیوز سوالان تستی تفسیر قران سوره صف دفینه سنگ سندان.html آشنایی با دستگاه برش لیزر فیبری راهنمای استفاده از ریموت کولر اسپلیت طرح لبخند جنرال کلد.html بزرگترین بزرگترین مسابقه موضوع تحقیق بیوشیمی فیزیک تحقیق در مورد مفهوم نمادین خفاش و طاووس متن موفقیت خواهر.html آموزش حل مشکل بالا نیامدن و ریکاوری رفتن بعد از فلش samsung g920f متن اعلان فاتحه.html مقاله تاثیر دست ورزی در یادگیری دانش آموزان ابت html آهنگ وبم اهنگ پیشوازهمراه اول تلظی مکن نازنینم از میثم مطیعی معلم خویش گرانقدر گرانقدر خویش وجود گرانقدر متاسفانه در اجرای شاهد بدعهدی هایی هستیم اروپا گرفتار دام تفسیرهای نادرست نسبت به منطقه نشود برانکو در مورد شوخی بچه ها در ۹۰ با آنها صحبت می کنم واکنش سرمربی کروات به قرارداد ۵ ساله با پرسپولیس جابر مغربی کیست برگزاری مسابقات والیبال مقاله در مورد نکوهش تکبر و خودپسندی لیست قبولی مدرسه نمونه رسولیان دوره اول یزد.html 200 میلی لیتر آب چند لیوان است.html موازنه های سخت واکنشها برترین های لیگ تیراندازی با کمان مشخص شدند تاریخ کانال طبری کتاب تاریخ طبری راهنمای تدریس کتاب فرهنگ هنر پایه نهم دوره متوسطه اول.html حل تمرین های زبان درس 2 کتاب حسابداری 1 از داود اقوامی نمونه سوالات cpr.html خوشحالی یعنی فردا تولد پسرت باشه.html ghonche xyz search d8 a7 d9 86 d8 b4 d8 a7 d8 af d8 b1 d9 85 d9 88 d8 b1 d8 af da af d8 b0 d8 b1 d8 b1 d9 88 d8 af d8 ae d8 a7 d9 86 d9 87 d9 85 d9 87 d8 a7 d8 b1 d8 aa d9 86 da af d8 a7 d9 87 da a9 d9 86 db 8c d9 85 d9 88 d8 a8 d9 86 d9 88 db 8c مشارکت در کار گروهی گامی به سوی توسعه پایدار خواص پره وسط گردو نماد بزکوهی در دفینه.html کد آوای انتظار السلام علیک یا ابا عبد الله سمت خدا.html قهوه مخلوطی همگن است یا نا همگن اجزای تشکیل دهندهان چیست.html زمانبندی کنکورتجربی اکورد اهنگ موچی مجنون سینا سرلک.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.251 seconds
RSS