ﺑﻮﺩﻥ ﻣـــﺮﺩ ﻣَـﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣـــﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ

نتایج جستجوی عبارت ' ﺑﻮﺩﻥ ﻣـــﺮﺩ ﻣَـﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣـــﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ...  
سبحان الله ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...ﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...ﻭﻗﺘﯽ نگاه به ... مردم شد زرنگ بازی..ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﺷﺪﻥ ﺩﺍﻑ ﻭﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ﺩﺭ ...بی معرفتی بد دلی و بی غیرتی..ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ، ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ... تمام...ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ..ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑــﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میم مثــل مرد  
  گـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ... ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ... ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه سنگــــ میکند و میچســـباند ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
!!!!!!!!!!!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حق نداری ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مــــیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حق نداری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مخاطب خاص  
⬇⬅ﻗﺸﻨگ ﺑﺨﻮﻧﺶ➡⬇ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ ✔ﻗﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻮ...✔ﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ ❌با ... ی باش ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﯼ،ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ...✔باﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻘﻮ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ...✔ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ، ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺁﺩﻣﺎﺳﺖﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻧﺸﻮﻥ...✔ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میم مثل مرد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر روز تــــو, روز عـــشـــق است...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مـــــرد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مرد مبارک  
  اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ... ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ... ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه سنگــــ میکند و میچســـباند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رواعصاب آقایون رژه رفتن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رواعصاب آقایون رژه رفتن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ  
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻮﻭﻥ ﻭ ﺧﺎﻣﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﯿﺮﻩ، ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻣﻮﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻦﻋﺠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ  
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ۱ \- ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ۲ \- ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﮐﺖ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﺍﻭﻥ ﮐﺘﺸﻮ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﺷﯽ۳ \- ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺳﯿﺪﯼ؟۳ \-ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯﻗﻬﺮﯼ؟؟۴ \-ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻏﯿﺮﺗﯽﻣﯿﺸﻪ ..۵ \- ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت باور فیلی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مـــرد باش و گریه نکن!  
کجای بچگی ام را فرشته ها بردند؟ جلوی آینه ام، مشت میزنم به خودم ببین جواب بده لعنتی، چرا گیجی؟ کدام وِرد مرا خواند و ناپدید شدم؟ به خوردن کلونازپام در شبی بی صبح صدای گنگ زنت پای آ ... ین تلفن صدای دختر لوسی در انتهای سرت صدای تو به خودت مـــرد باش و گریه نکن سید مهدی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت باور فیلی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرد بودن ساده نیست...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نصفه شب  
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ، ﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﯿﺎﺩ،ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ....................ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺨﺨﺨﺦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﺭ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﺻﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻪ |


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وای ننهههه‍!!!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رفیق خستگی هام  
  ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽヽ`、`、 ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ヽ、ヽ``、、、 `、、ヽ`、、ヽ、ヽ`、ヽ、 ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ ، ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、 `、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ、ヽ、 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ``、ヽ、ヽ``、、 `、、 ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺎﺭﻡ 、ヽ`、ヽ`、ヽ ヽ`、ヽ、 、ヽ`、ヽ、ヽ` `、、`、、ヽ`、`、、ヽ`、


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مــــــــــــــــــرد...  
یه رخصت از مولا علی بگیر ببین چن مرده حلاجی...بشین تا روز مـــرد فک کن که چقد مـــردی ببین ارزش داری بهت بگن روزت مبارک؟اگه آره که بسم الله...روز مـــرد مبارک...روز مــــــــردای خوش غیرت...روز مــــــردای خوش سیرت...روز مـــر ... که به حرمت پدر بودن دستاشون پینه بسته...روز بابای خوبم که اولین مــــــرد و عشق زندگیمه،و...روز مـــــرد ترین مــــــردا... ... المومنین علیه السلام،مبارک...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ما ""مـــرد"" هستیم!  
ما مـــرد هستیم دستــــانمان از تو زِبرتر و پهن تر است صورتمان ته ریشى دارد قلبمان به وسعـــتِ دریــــا جـــاىِ گریـــــه ... به بالکن میرویم و سیـــــگار دود میــــکنیم ما با همــــان دستان پهن و زبر تو را نوازش میکنیم با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را میبوسیم و تو آرامــــ میشوى آنقــــدر مارا نامــــرد نخوان آنقدر پول و ماشین و ثـــــروت مان را نسنج نــــخ بده تا زمین و زمان را برایت بدوزیم  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گوش شنوا  
  ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ  ﻫﻤﻪ ﮔﻮشاﺷﻮﻥ ﺗﯿﺰ ﺗﯿﺰ میشه  ولی ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ میخوره ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﮐﺮ ﺑﻮﺩﻥ ؟  ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﻣﯿﺸﻦ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
هر چیز که در جستن آنی انی سمعک acriva میزان سرطان در ایران، 20 تا 340 درصد پایین تر از کشورهای دنیا و منطقه فروش اینترنتی لوازم تعزیه خوانی ع تولد از همتون انتظار کادو دارم اهنگ وای دیگه دیره دیره لهراسبی آمپلی فایر ماسفت 400 وات استریو !!! آهنگ وأی دیگه دیره لهراسبی جواب فعالیت نوشتاری فارسی هشتم معادل مدرک دیپلم درسی فایل صوتی سرود المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به همراه متن شعر سرود مذکور درباره کاربرد انواع پلاستیک ویژ ها میزان تولید سالیانه وکدبازگردانی میخوام م تو ت معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند دوست نادان بر زمینت میزند چیست cache 6ffqm4pcsqwj weblog24site list d9 86 d9 85 d8 a7 d8 af d9 86 db 8c d9 85 d8 b1 d8 ae d8 a7 d9 86 d8 b3 d8 a7 d9 86 d8 a8 d8 a7 d8 b3 d9 86 d8 a8 d9 84 d8 af d8 b1 d8 b3 d8 b1 d8 af d8 b1 d8 af d9 81 db 8c d9 86 d9 87 db 8c d8 a7 d8 a8 db واحد شمارش و اندازه گیری معنی اعلام راهنمایی و رانندگی به عربی و انگلیسی فعالیت درس دوم عربی پایه نهم کار عملی ریاضی هفتم جواب انشا مهارت های نوشتاری هشتم list1578 1589 1575 آب وهوا متن داستان یک قطره عسل کیلر اپو ی نوع a b دفترچه راهنمای فارسی کولر گازی گری اهنگ خواب راحت تز حسین ابلیس به چه علت خوانده شده سفر ۵ روزه به پاریس واریز حقوق حقوق آذرماه گیرنده مادون قرمز انشا ذهنی عینی درباره دوست آگهی های استخدامی برای روز شنبه دوم 2 بهمن 1395 در تهران و کرج اصفهان تحریف ع 5 دلیل برای کامی بلوگرانا چرا بارسلونا باید به ادامه فصل امیدوار باشد؟ نمره مردودی استانداری در مدیریت بحران تناقص همه را کلافه کرد به سلامتیـــــــــ نمونه سوالات تستی تفسیر سوره صف قیمت سامسونگ تب آی6 سوالات آشنایی با قرآن 1 مطهری نشانی هنرستان فامیلی سمنان ایا از امپول هیدروکورتیزون در سرما خوردگی استفاده میشود سوالات متن درس 16 مطالعات اجتماعی ششم ابت لباس ، از تولید به مصرف چی شده دقیقا؟ کتاب راهنمای قراردادهای پروژه های منظر با نام لاتین spon’s landscape contract handbook ی غوّاص در چه تاریخی در استان گلستان تشییع شدند؟ جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است انشا ذهنی عینی درباره باران تغییر رژیم غذایی را اری برای نجات کره زمین از تغییرات آب و هوایی نام مقاومت متغیر سه سر فروش لوازم تعزیه خوانی تصویر خانمی که در ایرانسل میگه دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است جهانی برزیل والیبال تنزیل کتاب آموزش نوین زبان فارسی احسان قبول گرانترین تنبور ایران این دل تنگم عقده ها دارد جواد مقدم خیلی ووکی بعله خوشم دوسش ترکه دوسش دارم خیلی دوسش خیلی خوشگل خواننده ترکه زیبا ترین حکایت صفحه ۲۵ کتاب نگارش دهم حکایت نگاری انشا انشا مثل نویسی برو کار می کن مگو کار چیست نگارش پایه دهم ارور پیغام خطای اتصال اینترنت در بیتالک مداحی روضه شهادت حضرت رقیه از حجت ال میرزامحمدی متن تشکر بابت هدیه ﺩاﻧﻠﻮﺩ اﻫﻨﮓ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﻮ ﺑﺮﺳﻮﻥ آهنگ علی نظری بعد مرگم تو گریه خواهی کرد آکورد آهنگ از تو دلگیرم هدایتی متن ادبی درباره ولادت حضرت فاطمه زهرا س طلوع گل محمدی عرفان لایت چیست من رفتم متن خوشامد گویی به جلسه انجمن اولیا کبوتر شد و رفت عنوشته وقتی دختر غمگینه موهاشو کوتاه میکنه متن سخنرانی مدیردبیرستان به مناسبت بازگشایی مدارس انشای عینی درباره سفر خانوادگی کتاب دانش خانواده وجمعیت ویراست دوم انشا با روش جانشین سازی در مورد درخت نفرات برتر جشنواره تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی استان گیرم همآغوشم؛ هـوس ترجمه کتاب stochastic calculus with applications ارزی فنی اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش bot یک یدار زرنگ باشید و به سراغ محصولات تقلبی نروید رمان آبی به رنگ احساس من ، فصل دوم قسمت سوم multi e m main id grabber اموزش مهارت های نوشتاری هشتم حکایت صفحه 36 بازنویسی آزاد ی تبریز برگزار می‌کند برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان نمایندگی خدمات پکیج دیواری بوش در شهرستان ابهر مدیرعامل اپراتور اول تاکید کرد قطعی‌های موبایل در حد مجاز است طرح توجیهی پرورش ماهی ۹۴ دانلد آهنگ هرچی مازرونی دا تی نامو نشونی دا رمان غرور غیرت گیسو تحقیق احاله در حقوق بین الملل آقای عبدل نیا انشا ذهنی درباره کوه نکاتی نصب سازه اسکلت ف ی پیچ مهره ای شبیه سازی تلفات اتصالات ترانسفورماتور جریان گرد با متلب ایا کبسول فمی لاکت برای اسهال ناشی از زخم روده مفیده سوال با استفاده از واژه های عشق_زندگی_حماسه_صداقت_سنگر_سرنوشت یک بند درباره ی شهید بنویسیدازعلاعم نگارشی مناسب هم استفاده کنید جواب سوالات تفکر وسبک زندگی پایه هشتم فعالیت درمنزل درس بیماری فلون چیست ماهی سامسوگa5 ترانسفورماتور افزاینده 220ولت به 380 ولت ا ین قسمت سریال زهره القصر ترکی ختم دعای نادعلی در چهل روز
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.876 seconds
RSS