ﺑﻮﺩﻥ ﻣـــﺮﺩ ﻣَـﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣـــﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ

نتایج جستجوی عبارت ' ﺑﻮﺩﻥ ﻣـــﺮﺩ ﻣَـﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣـــﺮﺩ ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ...  
سبحان الله ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...ﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...ﻭﻗﺘﯽ نگاه به ... مردم شد زرنگ بازی..ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﺷﺪﻥ ﺩﺍﻑ ﻭﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ﺩﺭ ...بی معرفتی بد دلی و بی غیرتی..ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ، ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ... تمام...ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ..ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑــﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میم مثــل مرد  
  گـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ... ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ... ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه سنگــــ میکند و میچســـباند ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
!!!!!!!!!!!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حق نداری ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مــــیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حق نداری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مخاطب خاص  
⬇⬅ﻗﺸﻨگ ﺑﺨﻮﻧﺶ➡⬇ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ ✔ﻗﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻮ...✔ﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ ❌با ... ی باش ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﯼ،ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ...✔باﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻘﻮ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ...✔ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ، ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺁﺩﻣﺎﺳﺖﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻧﺸﻮﻥ...✔ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میم مثل مرد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر روز تــــو, روز عـــشـــق است...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مـــــرد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مرد مبارک  
  اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم من مـــــرد هستم … تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه ... ــــ دردناکتــــر استــــ مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ … مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی ... ـــی کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه سنگــــ میکند و میچســـباند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رواعصاب آقایون رژه رفتن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رواعصاب آقایون رژه رفتن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ  
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﻮﻭﻥ ﻭ ﺧﺎﻣﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻭﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﯿﺮﻩ، ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻣﻮﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻦﻋﺠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ  
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﻭﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ۱ \- ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ۲ \- ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﮐﺖ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﺍﻭﻥ ﮐﺘﺸﻮ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﺷﯽ۳ \- ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺳﯿﺪﯼ؟۳ \-ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯﻗﻬﺮﯼ؟؟۴ \-ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻏﯿﺮﺗﯽﻣﯿﺸﻪ ..۵ \- ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت باور فیلی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مـــرد باش و گریه نکن!  
کجای بچگی ام را فرشته ها بردند؟ جلوی آینه ام، مشت میزنم به خودم ببین جواب بده لعنتی، چرا گیجی؟ کدام وِرد مرا خواند و ناپدید شدم؟ به خوردن کلونازپام در شبی بی صبح صدای گنگ زنت پای آ ... ین تلفن صدای دختر لوسی در انتهای سرت صدای تو به خودت مـــرد باش و گریه نکن سید مهدی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت باور فیلی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرد بودن ساده نیست...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نصفه شب  
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ، ﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﯿﺎﺩ،ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ....................ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺨﺨﺨﺦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﺭ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﺻﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻪ |


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وای ننهههه‍!!!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رفیق خستگی هام  
  ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽヽ`、`、 ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ヽ、ヽ``、、、 `、、ヽ`、、ヽ、ヽ`、ヽ、 ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ ، ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、 `、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ、ヽ、 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ``、ヽ、ヽ``、、 `、、 ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺎﺭﻡ 、ヽ`、ヽ`、ヽ ヽ`、ヽ、 、ヽ`、ヽ、ヽ` `、、`、、ヽ`、`、、ヽ`、


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مــــــــــــــــــرد...  
یه رخصت از مولا علی بگیر ببین چن مرده حلاجی...بشین تا روز مـــرد فک کن که چقد مـــردی ببین ارزش داری بهت بگن روزت مبارک؟اگه آره که بسم الله...روز مـــرد مبارک...روز مــــــــردای خوش غیرت...روز مــــــردای خوش سیرت...روز مـــر ... که به حرمت پدر بودن دستاشون پینه بسته...روز بابای خوبم که اولین مــــــرد و عشق زندگیمه،و...روز مـــــرد ترین مــــــردا... ... المومنین علیه السلام،مبارک...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ما ""مـــرد"" هستیم!  
ما مـــرد هستیم دستــــانمان از تو زِبرتر و پهن تر است صورتمان ته ریشى دارد قلبمان به وسعـــتِ دریــــا جـــاىِ گریـــــه ... به بالکن میرویم و سیـــــگار دود میــــکنیم ما با همــــان دستان پهن و زبر تو را نوازش میکنیم با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را میبوسیم و تو آرامــــ میشوى آنقــــدر مارا نامــــرد نخوان آنقدر پول و ماشین و ثـــــروت مان را نسنج نــــخ بده تا زمین و زمان را برایت بدوزیم  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهای باکلاس...  
ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…   ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﺣﻴﺎیی کلاس داره... ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﻠﺒﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻋﻮﺿﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺗﻴﻎ ﺯﺩﻥ ﮐلـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺩﻡ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻢ. این ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ…  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گوش شنوا  
  ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ  ﻫﻤﻪ ﮔﻮشاﺷﻮﻥ ﺗﯿﺰ ﺗﯿﺰ میشه  ولی ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ میخوره ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﮐﺮ ﺑﻮﺩﻥ ؟  ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﻣﯿﺸﻦ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نمونه متن درخواست اعمال ماده کالبد شکافی مرغ برای تشخیص بیماری خسرو محمودزاده پایه یک حرف های جالب یک پیش وت دوست داشتنی رکورد رشته صفار نیری هادی صفار محمد هادی واحدشمارش گردن بندچیه نحوه جمع گاز کولرهای گازی هنگام جابجایی میدونی بدبختی چیه؟؟ کرامات شیخ حسام الدین نقشبندی listکادر دبستان دخترانه گلها چه هماهنگی میان قلب ودستگاه تنفس است؟ شیوه تغیر و تحول خط از زبان فارسی توریست serious sam hd – بازی سام ماجراجو عایق بندی مناطق گرمسیر سردسیر انشا ذهنی با موضوع کتابخانه مجموع تستهای ماپریس چیست عطر نه narciso rodriguez for her musc collection تماس با کارشناس دفینه نوشته عینی درمورد قلم میشل فوکو کیست؟ بررسی واعتبار ی شاخصهای ارزی عملکرد مدیران مدارس ابت تی منطقه 7 شهرتهران انشا در مورد بازگشایی مدارس صباح سلیمی زاده سر مقاله روابط عمومی زعفران تقلب مواد غذایی مردم پودر مواد غذایی سلامت مردم ریشه بلال پودر زعفران تشخیص تقلبی ب ید زعفران، بخورید چه رابطه ای بین دو مفهوم کلیشه یا انگاره ونام تجاری برند وجود دارد؟ جنگ ضد جنگ تافلر pdf توان turkey holds more than 980 terror suspects in one week افتتاح باشگاه فرهنگی ورزشی هیربد در شهرستان الیگودرز ابوالفضل مخدومی میدان دید دیودهای مادون قرمز طریقه استفاده کوتیکول ریموور در ناخن lenovo erazer x510، دسکتاپی مخصوص بازی آموزش ژاپنی دوزی قتل فجیع مارمولَک دی شیشه جلوی رنگی ۲۰۶ زندگینامه سید جواد ذاکر طباطبایی درتلگرام نشانه چیست یادی از عباس کیارستمی در جایزه اسکار کیفیت پونی کیفیت پونی کوچولو زیبای پونی وسایل زیبای تکاب صنعتی شهرک جلسه نامگذاری شهرک صنعتی صنعتی تکاب شهید فکری فرماندار تکاب نامگذاری شهرک ترتیب کمربند های کاراته سبک کانزن ریو آموزش نحوه انتقال پیامک ها از آیفون به اندروید عاشق سازمان سنجش صباح سلیمی زاده آموزشی کیبورد pa900 و pa600 فارسی ضرب المثل برو کارکن مگو چیست کار زندگی با طعم تلخ خداوندا جز تو ی را ندارم حضرت کنیه علیه علیه السلام حضرت مهدی القاب حضرت کوچولو دختر شیرینی تیله صادق وجدان دختر کوچولو صادق زندگی شیرینی هاشو عذاب وجدان کارت ید ویژه 600 هزار تومانی بنی ادم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند انشا درباره ایستاده ام ایستاده ای ایستاده این جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم وب‌سرویس باز باشگاه مشتریان بانک ایران‌زمین راه‌اندازی شد جویا مجد سوالات ریاضی پایه نهم english as a foreign language آموزشی معاون آموزشی علوم معاون آموزشی نحوه امتیاز دهی در تالو سلول های الکتروشیمیایی گالوانی متن شعرمهرخدا دردل من لحظه بارم بندی آمادگی دفاعی هنرستان proceratia caesariella natural enemies haloxylon sp قانون گذاری جدید چقدر قشنگ نداریبی خبرم تعبیر شستن کف خانه نمونه فرم اعلام تخصص هاومهارت های اولیا دانش آموزان به مدرسه نمونه دعوت نامه جهت شرکت در مراسم عزاداری شیوه ارائه مطالب علمی مقاله علمی درباره حذف نویز از تصاویر از همه توبه می‌کنم بلکه تو باورم کنی نمونه متن های تشکر از دوستان برای شرکت در مراسم تشیع ترحیم مانیتور سامسونگ مدلsyncmaster v1740 دختر ستارها رمان پکیج مرکوری قیمت بیوگرافی عهای خانواده فرهاد آئیش سال 95 و نمونه برنامه کلاسی مهد قرآن غنچ های ولایت من عزادار حسینم پاسخنامه ی عربی هشتم خیلی سبز بدهی بانک مرکزی میلیارد تومان بدهی بانک‌ها هوووم علی محسنی اهویی خنده بعضیا خیلی خوبن بعضیا خیلی بدنه املا املا املا گنجشک من پر بزن درزمستانم لانه کن زندگی نامه وهبة ا حیلی زبان کردی آزمایش پنجم تجربی علوم محتوای الکترونیکی علوم تجربی محتوای الکترونیکی پنجم دبستان الکترونیکی آزمایش محتوای الکترونیکی آزمایش موضوعی را انتخاب کنید با شیوه پرسش پاسخ یک متن عینی بنویسید ستون ف ی سانتیمتر کنیم دهیم دیوار ستون ف ی استفاده کنیم کلیپس گذاری چنانچه فاصله توجه گردد جهیزیه عروس زندگی وسایل ایجاد وسیله ید جهیزیه تهیه جهیزیه زندگی مشترک وسایل ضروری دستگاه شمارشگر نانوایی ثروت این ۸ نفر معادل نیمی از مردم جهان احیای جایگاه معلمان راهنما در مناطق روستایی و دورافتاده فرق شوهر خارجی با شوهر ایرانی بی تفاوتی پرسپولیسی ها به پیشنهادات
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.922 seconds
RSS