ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭ و ﺗﻼﺷﻪ ﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ

نتایج جستجوی عبارت ' ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭ و ﺗﻼﺷﻪ ﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭ و ﺗﻼﺷﻪ ﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ  
/: ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻫﻢ ﻣﺜﻪ اﻣﺎﺭاﺕ و ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻛﻮﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﺮاﻥ ﻗﻂﻊ ﺭاﺑﻂﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ کاری ندارم مگه با جیبوتی هم رابطه ای داشتیم؟ عین این می مونه با ت قهر کنی دختر ی زنش دیگه نیاد خونه تون.. بابا اون از اول هم نمی اومد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اس خنده دار  
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻧﯽ :ﺷﻨﺒﻪ : ﺟﻤﻌﻪ ! ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؟ ﺟﻤﻌﻪ : ﻧﻪ ﺷﻨﺒﻪ ! ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؛ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ !!! ****************************************************************************** دختره تو قابلیت هاش زده “فوق تخصص برع کوکو سبزی”بعد میگن چرا مذاکرات ژنو نتیجه نمیده ؟!؟!******************************************************************************ﺗﻠﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ؟؟؟ ﭼﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﭼﺎﻫﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جوک فروردین 93  
پسره ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻃﺖ ﺭﻭﺵ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺍسمشو ﺗﻮی ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺩﺯﺩ دل ها ! • • • پند ی : خواهی نشوی رسوا آشنا دیدی بلاک کن !!!• • • یعنی هربار این پوست کنار ناخن رو کشیدیم تا قوزک پام اومده پایین ! • • • من بزرگترین مشکل کودکیم این بود که نکنه یه وقت یادم بره نفس بکشم خفه شم بمیرم • • • ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻧﯽ : ﺷﻨﺒﻪ : ﺟﻤﻌﻪ ! ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؟ ﺟﻤﻌﻪ : ﻧﻪ ﺷﻨﺒﻪ ! ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
 
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ . . . . . ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿم ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ؟ ﻣﺎ ﺷﻤ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چهارشنبه سوری  
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﻢ ﻭ ﻣﯽ ﭘﺮﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻥ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﻭ ﺳﻮﺩﯼ ﻧﺒﻮﺩ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خخخخخ  
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿم ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ؟ ﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
متن. آهنک پنج شنبه از تیک تاااااک  
lyrics panjshanbe tik taak متن آهنگ پنجشنبه تیک تاک ♫♫♫ ﯾﻪ ﺍﮐﯿﭗ ﺩﻭﺭﻡ ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘُﮏ ﭼﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺒﺎﺭ ﺑﺸﻪ ﮐﻠﻪ ﯼ ﺩﺍﻍ ﺭﺩ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﺍﮐﯿﭗ ﺩﻭﺭﻡ ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘُﮏ ﭼﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺒﺎﺭ ﺑﺸﻪ ﮐﻠﻪ ﯼ ﺩﺍﻍ ﺭﺩ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﯿﻢ ﺑﺸﯽ ﺭﺍﺱ ﭘﻨﺞ ﻭﻟﯽ ﺭﺋﯿﺴﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺎﺭﺍ ﺟﻢ ﺷﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻮ ﻧﮕﺎ ، ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﮐﻼ ﻓﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
:/  
ﻃﺮﻑ ﻣﻴﺮﻩ ﺩﺑﯽ ... ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻴﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻦ ؛ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ ﺁﺧﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺭﺳﺎ ﻣﻴﮕﻪ : ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ میدونم بیمزس ولی چرا متوجه نیستید فعلن یه مدتیه همه وبااااا دچار کمبود پست شدن باید واستید تا پست جدید وارد کشور بشه :///// :| ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
.........  
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﮐﺎﺭﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺭﻭﺑﺮﺍﻩ ﮐﻦ ﻣﻨﺸﯽ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺭﺋﯿﺴﻢ ﺑﺮﻡ ﺳﻔﺮ ﮐﺎﺭﯼ , ﮐﺎﺭﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺭﻭﺑﺮﺍﻩ ﮐﻦ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ , ﻣﯿﮕﻪ : ﺯﻧﻢ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺭﻭﺑﺮﺍﻩ ﮐﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺵ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جـــــــــــــوک  
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻧﯽ :ﺷﻨﺒﻪ : ﺟﻤﻌﻪ ! ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؟ﺟﻤﻌﻪ : ﻧﻪ ﺷﻨﺒﻪ ! ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ؛ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ........................... تبلیغ جدیدشرکت های خودروسازی ایرانی: حادثه وهیجان راباماتجربه کنید…. شادبروید.. شادروان برگردید!!!!! ............................. این روز ها همه میگن :ایشالله ترم بعدشما چطور؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنامه just 6 weeks 1.8.8 – ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺩﺭ ۶ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ !  
just 6 weeks ﺍﺯ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﯿﺪ ! ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﭘ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای هفته  
ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ روزهای هفته بدین گونه بوده است: ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﺗﯿﺮﺷﯿﺪ = ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪﻫﺮﻣﺰﺷﯿﺪ = ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻧﺎﻫﯿﺪﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺁﺩﯾﻨﻪ = ﺟﻤﻌﻪ اکنون به نام روزهای هفته دقت کنید: ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺪ = ﺷﻨﺒﻪ urday = ur + day urn = ﮐﯿﻮﺍﻥ-------------ﻣﻬﺮﺷﯿﺪ = ﯾﮑﺸﻨﺒﻪsunday = sun + daysun = ﺧﻮﺭ (ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ) = ﻣﻬﺮ-------------ﻣﻪ ﺷﯿﺪ = ﺩﻭﺷﻨﺒﻪmonday = mon + daymoon = ﻣﺎﻩ-------------ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺷﯿﺪ = ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ƹ̵̡ӝ̵̨̄ʒ شوخی  
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺩﺧﺘﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﭼﻄﻮﺭﯼ ؟ ﭘﺴﺮ : ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ, ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺧﺎﻟﻪﺍﻡ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﻫﻢ ﺳﺮﻡ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﭘﺴﺮ : ﺁﻫﺎ. ﺑﺎﺷﻪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪ , ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﺁﯾﻔﻮﻥ ۵ ﺑﺨﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﺯﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ . ﺩﺧﺘﺮ : ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺎﻡ ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺰﻡ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﮐﻞ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﻤ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
لذت  
[ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻴﻨﺎﻟﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ! ﺩﺭﺟﻤﻊ،ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ،ﺍﺯﺗﻨـــــــﻬﺎﻳﻲ ﺑﻐﺾ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ! ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠگی ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ! ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﯿﺪﻫﻨﺪ: ﻣﺪﺭﺳﻪ….ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ….ﻛﺎﺭ …. ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻔ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ون  
رﻭﺯﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺰﺩ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﺍﺯﺍﺩﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﺝ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻤ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ون  
رﻭﺯﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺰﺩ ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﺍﺯﺍﺩﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﺝ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻤ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چهارشنبه...  
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . . . . . . . . . . . ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﯼ عربی ﺧﺒﺮ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻥ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎﺭﺳﯽ! ___ ﻣﺎ ۴ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ___ ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ ! ___ ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ … ___ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮ ﻧﮕﻔﺘﻪ؟! ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ورودی های 93 توجه کنید  
ﻭﺭﻭﺩﯼ 93 ﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻄﻔﺎ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﻦ : 1: ﺳﺮ ﻛﻼﺱ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻮﺷﻴﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﻢ 2 : ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ 3 : ﺍﺳﺘﺎﺩﺍ ﺭﻭ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺁﻗﺎ ﺻﺪﺍ ﻧﻜﻨﻴﺪ 4 : ﺩﺭﺱ ﻫﺎ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺎﺱ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻋﺎﺩﻳﻪ 5 : ﮐﻼ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯿﺪ ... ﺍﮔﻪ ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ 2 ، 3 ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻦ ... ﺧﻮﺷﮑﻼ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻡ ، ﺳﻮﻡ ﻣﯿﺎﻥ 6 : ﺟﺰﻭﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
✘ ملکه له ✘ یـــــه بـــیماریه عــجیب گــــرفتم ❇بـــَعضیارو شـــکل ❇ عــــن میــــبینم هــــــه  
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ -ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦﺟﻤﻌﻪ -ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول -ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ -ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿم -ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ؟ -ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کامـــنـت هـآی مردم☺  
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ . . . . . ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ(relax) ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول ($) ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ(crazy) ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کامـــنـت هـآی مردم☺  
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ . . . . . ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ(relax) ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول ($) ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ(crazy) ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلم میخواست میشد... چند روزی فقط....  
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺵ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﯼ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﮔﻨﺠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ... ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺟﺎﯼ ﺳﺮﻡ ﭼﻨﺎﺭﯼ ﺑﮑﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻡ ... "ناظم حکمت" از کتاب: تو را دوست دارم چون نان و نمک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
علی فداکار با آزاد قرار داد بست  
ﺻﺎﻓﯽ: ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻮﭘﺮﻟﯿﮓ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻮﭘﺮ ﻟﯿﮓ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ "ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ" ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﺴﻨﺎ؛ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺍﺷ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
لذت بردن  
ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﻢ . ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺩﺭ ﺟﻤﻊ، ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ، ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ !ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ :ﻣﺪﺭﺳﻪ .. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ت ت اهنگ اون الان حالش خوبه از  
متن آهنگ اون الان حالش خوبه از نمی تونم بشم حریفه این … زنگ میزنه می گه که ما دیگه غریبه ایم شبیه عاشقای توی قصه بودیم ما … ولی رفته و نامش رو میزه مثل تو ا نه می تونم بگم مثل همیشه ایم … نه هیچ آدمی دیدم که بگم شبیشه این نمیشه بگم حرفامو حتی نصفشو اینجا … آخه ندیده مثلش رو هیجا اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی که داره رد میده انقدر حالم بده خودشم خواب بد دیده اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ت ت اهنگ اون الان حالش خوبه از  
متن آهنگ اون الان حالش خوبه از نمی تونم بشم حریفه این … زنگ میزنه می گه که ما دیگه غریبه ایم شبیه عاشقای توی قصه بودیم ما … ولی رفته و نامش رو میزه مثل تو ا نه می تونم بگم مثل همیشه ایم … نه هیچ آدمی دیدم که بگم شبیشه این نمیشه بگم حرفامو حتی نصفشو اینجا … آخه ندیده مثلش رو هیجا اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی که داره رد میده انقدر حالم بده خودشم خواب بد دیده اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تتلیتی ها حمله! اهنگ اون الان حالش خوبه اومد بیرون +متن  
نمی تونم بشم حریفه این زنگ میزنه می گه که ما دیگه غریبه ایم شبیه عاشقای توی قصه بودیم ما ولی رفته و نامش رو میزه مثل تو ا نه می تونم بگم مثل همیشه ایم نه هیچ آدمی دیدم که بگم شبیشه این نمیشه بگم حرفامو حتی نصفشو اینجا آخه ندیده مثلش رو هیجا اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی که داره رد میده انقدر حالم بده خودشم خواب بد دیده اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی که داره رد میده انقدر حالم بده خودشم خو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تتلیتی ها حمله! اهنگ اون الان حالش خوبه اومد بیرون +متن  
نمی تونم بشم حریفه این زنگ میزنه می گه که ما دیگه غریبه ایم شبیه عاشقای توی قصه بودیم ما ولی رفته و نامش رو میزه مثل تو ا نه می تونم بگم مثل همیشه ایم نه هیچ آدمی دیدم که بگم شبیشه این نمیشه بگم حرفامو حتی نصفشو اینجا آخه ندیده مثلش رو هیجا اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی که داره رد میده انقدر حالم بده خودشم خواب بد دیده اون الان حالش خوبه می خنده با دوستاش مسافرت میره من شدم یکی که داره رد میده انقدر حالم بده خودشم خو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طنز  
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ : ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ...!!!. . ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ : ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺮﭺ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ؟ ﺑﺮﻭ ﺧﺠﺎﻟﺖ بکش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
 
ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺳﺒﺰﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺳﺒﺰﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﯿﺪ *** ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﯿﺪﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺳﻮﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﺮﺩﮔﺎﻧﺶ *** ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﺎﻥ ، ﺧﺎﮎ ﻭ ﺧﻔﺘﮕﺎﻧﺶﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻤﺐ ﻏﺼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ *** ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﮔﻢ ﺷﺪﻧﻢ ﻣﮑﺮﺭ ﺩﺭ ﻓﺎﻝ ﺗﻮﺳﻼﻡ ﺑﺮﺣﺎﻝ ﻣﺤﻮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ *** ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ، ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺎﻝﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺳﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ *** ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
موضوع انشا دوره اول متوسطه.html متن آهنگ نامیک روایت.html خاطرات بچگی شیرین تر است.html حضور اعضا هیئت مدیره اتحادیه در همایش فعالان قرآنی شهرستان مانه و سملقان.html غمگین ترین جملات عرفانی.html کنسرت انریکه با آهنگ بایلاندو در م اhtml ت ت مذهبیhtml درگیری مسلحانه و کشته شدن 5 زندان در آباده نتایج مسابقات بسیج کشتی نوجوانان کشور.html ساریخانی کاظم جودو فدراسیون عربستان مقام کاظم ساریخانی فدراسیون جودو المپیک سیدنی مسئولان فدراسیون جودوی ایران مسابقات جودوی قهرمان.html لباس ساده خونه قیمت سی دی لگو بتمن 3 پلی استیشن.html امپول چرک خشک کن روزه را باطل میکند.html واردات کاشی واردات کاشی اهنگ عشقه من بدون دوستت دارم تا دنیا دنیاست این عشق پا برجاست.html تقویم نجومی حبیب الله رزمی 95html ترتیل چن بار تکرار ک نه سوره همزهhtml آموزش خیاطی سایت قمر.html اهنگ ندیدی نفهمیدی دلم بدجوری داغون شد.html لینک گروه واتساپ کلاس های دوبله ناصر ممدوح ناری جوجه ناری ناری.html خواندن رمان روژان قربانی یک رسم.html lhd آزمایش خون.html تست باشگاه عقیدتی html شامپو ها مخلوط است پیتزا خونگی پیتزا گوشت خمیر خونگی سود مغازه لاستیک فروشی.html دبیرستان نمونه تی علی اباد کتولhtml گزیده ای از داستان های کشف الاسرار فردوسی پور به خاطر این صحبت ها درباره پلاسکو تذکر گرفت معنی آهوی شاخ دار.html listشخصی علی سمامی.html مەنسوور ڕەحمانی.html السا بجای راپونزل در برج ویدئو کامل اپارات.html کد پیشواز همراه اول مسته می از ناصر صدر بخار لوله بویلر چیست عبور پوسته بخار چیست پیدا کنیم چیست پیدا پاسخ مناسبی مناسبی برای.html از کجا بفهمیم که مجسمه از جنس پلی استر هست.html پرتقال چربی ویتامین چربی سوزی.html ست تاپ و شلوارک matisa طوسی مشکل وصل نشدن وای فای در ویندوز.html کوچه با معرفت.html فعال ساز فونت فارسی در vb6 قسمت داخلی کولر گازی نمونه پنجرهای یخ میزند علت چیست.html نمونه ای از مبارزات دفاعی مردم ایران html اختراع انجام شرکت مخترع اختراع توسط توسط وزارت تایید اختراع مخترع توسط html برنامه دیوار فقط فروش مینی بوس اگر ما قدر ندانیم دیگران قدر میدانند واعملو صالحا.html من از شمار گدایان بیشمار توام.html محاسبه با قبول شدگان ارشد حسابداری۹۰،۹۱،۹۲،۹۳.html فواید کشمش سرخ چگونه پوست سفید و بدون لک داشته باشیم مدیریت ورزشی نوین رویکردهای مدیریت ورزشی رویکردهای نوین ورزشی ایران نشریه رویکردهای مدیریت ورزشی ایران.html سایت سقوط من درخودمه.html مرقد حضرت داود وار دراسراییلhtml نکات کلیدی قانون مجازات ی تعزیراتhtml قیمت ست کالسکه کلت هاک.html ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ.html حسین جهانفر.html تویی عاشق بارونم خانومم.html 28 . مادر مامان فریده.html اومدم، اومدم ترانه مثال خیلی شیرین مثال فرهاد فرهاد اومدم شیرین اومدم، اومدم، مثال دلشاد اومدم، مثال فرهاد اومدم خیلی سرافراز اومدم.html تربت حوزه علمیه مدارس ریزی برنامه ریزی مدارس برنامه ریزی علمیه احمدیه احمدیه تربت حوزه علمیه حوزه علمیه احمدیه.html انگور وس دلی و مشهدی محمد باغبانhtml آلبوم سو رایز حامد حامیhtml ماشین های الکتریکی ac dc.html کتاب english station ومعنی.html کردبچه دان 7 تکواندو در استان پاکدشتhtml نیلوفر بهبودی با لباس مجلسی.html 19ù ø±ø¯ø§ø¯ ø§ø³øª ø§ø­ dna ø§ø² ø³ù„ùˆù„ù‡ø§ûŒ ù¾ûŒø§ø²html پرستاری ازاد ی سیرجانhtml پاور آنالایزر power meter.html مثال کاربردی متلب با پورت سریال.html چگونه پازل هزار تیکه بچینم.html معنی dry روی کنترل کولر گازی.html مظاهری پیرانشهر شهرستان فرماندهی ابراهیم پیرانشهر شهرستان پیرانشهر کرده بودند قرار داشت ستاد فرماندهیhtml http weblog24.link list d9 81 d8 b9 d8 a7 d9 84 d8 ac db 8c d8 b1 db 8c d9 86 da af d8 b3 d8 a7 d8 b2 db 8c d9 81 d8 b9 d8 a7 d9 84 d8 b3 d8 a7 d8 b2 db 8c d8 af d8 b1 db 8c d8 a7 d9 81 d8 aa da a9 d8 a7 d8 b1 d9 85 d8 b2 d8 af.html.html چرا ذخایر آب سنگین ایران به کشور عمان منتقل شد؟ سنگ باتلاق کنایه از چیست.html balzac honorede دوبا اک balzac اونوره دوبا اک بابا گوریو دوبا اک balzac honorede اونوره دوبا اک balzachtml برگزاری 22 بهمن در کاکی تصاویرhtml شهریه صنایع غذایی ازاد بروجردhtml بهار میشه سرنوشت رمان خونید پارسا شاهد.html کلینیک آریتمی علیرضا حیدری بکاولیhtml 17 فروردین.html اشعار آقای حسین اقبالی.html هنرستان کوثر.html علی بهشت را برای چند گروه ضمانت کردhtml دعایی با خواص فوق العاده ، که به المومنین آموختhtml کلمه مترادف مادر را محبت دانستند روز ام ها را به محضر همه مادران این دیار تبریک می گوییمhtml کلنگی.html ایرانی ها چقدر برای خارج رفتن هزینه می کنند؟ نوب در کدام شهر استhtml فاطی دورم.html نفرات برتر آموزشگاه سپهر دانش در کنکور.html ربات آموزش دهنده ی برای ک نhtml 13آبان.html ریشه فامیلی سیاقی.html رتبه قبولی تربیت دبیری شهید رجایی.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.322 seconds
RSS