یادمان باشد

نتایج جستجوی عبارت ' یادمان باشد ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
یادمان باشد!!!  
یادمان باشد! یادمان باشد، وقتی ی را به خودمان وابسته کردیم ......در برابرش مسئولیم! در برابر اشکهایش... ش تن غرورش... لحظه های ش تنش در تنهایی... ولحظه های بیقراری اش........ و اگر روزی یادمان برود!! درجایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد... و این بار ما خود فراموش خواهیم شد...............! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سال نوتون ، جدید : )  
یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی ها باشد یادمان باشد دیگران را دوست بداریم انگونه که هستند نه انگونه که میخواهیم باشند یادمان باشد هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم...وخودمان باشیم... (پیشاپیش سال خوبی را برایتان آرزومندم) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بدون شرح  
یادمان باشد که: او که زیر سایه دیگری راه می رود، خودش سایه ای ندارد. . یادمان باشد که: هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را. . یادمان باشد که: زخم نیست آنچه درد می آورد، عفونت است. . یادمان باشد که: در حرکت همیشه افق های تازه هست. . یادمان باشد که: دست به کاری نزنم که نتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گرچه در خویش ش تیم ص نکنیمیادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم وقت پ ر شدنش سوز و نوایی نکنیمیادمان باشد سر سجاده ی عشقجز برای دل محبوب دعایی نکنیمپر پروانه ش تن هنر انسان نیستگر ش تیم به غفلت من و مایی نکنیمیادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماندطلب عشق ز هربی سر و پایی نکنیم !یادمان باشد . . . ! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد.  
یادمان باشد...وقتی ی را به خودمان وابسته کردیم..در برابرش مسئولیم...در برابر اشکهایشش تن غرورشلحظه های ش تن درتنهایی ولحظه های بیقراریش..........و اگر یادمان برود....در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد...واین بار خود ما, فراموش خواهیم شد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد....  
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیموقت پ ر شدنش سوز و نوایی نکنیمپر پروانه ش تن هنر انسان نیستگر ش تیم ز غفلت من و مایی نکنیمیادمان باشد سر سجاده عشقجز برای دل محبوب دعایی نکنیم یادمان باشد از امروز خطایی نکنیمگر چه در خود ش تیم ص نکنیمیادمان باشد اگر خاطرمان تنها شدطلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم... [email protected] ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...!!!!  
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد به هر سرو بایی طلب عشق نکنیم یادمان باشد ... وقتی ی را به خودمان وابسته کردیم در برابرش مسئولیم.... در برابر اشکهایش ش تن غرورش لحظه های ش تنش در تنهایی ولحظه های بی قراریش واگر یادمان برود در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد a.z ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  
یادمان باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود ، خودش سایه ای ندارد . یادمان باشد که : هر روز باید دل کندن از زندگی را تمرین کرد . یادمان باشد که : زخم نیست آنچه درد می آورد ، عفونت است . یادمان باشد که : در حرکت همیشه افق های تازه هست . یادمان باشد که : دست به کاری نزنیم که نتوانیم آنرا برای دیگران تعریف کنیم . یادمان باشد که : آنها که دوستشان می داریم ، می توانند دوستمان نداشته باشند . یادمان باشد که : حرف های کهنه از دل کهنه بر می آیند ، یادمان باشد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  
اینو یکی از هم کلاسیای دوم دبیرستانم گفته خدا بیامرزدش الان فوت کرده: یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم... یادمان باشد اگر این دلمان بی ماند طلب مهر ز هر چشم خماری نکنیم... یادمان باشد که دگر لیلی و مجنونی نیست به چه قیمت دلمان بهر ی چاک کنیم... یادمان باشد که در این بحر دو رنگی و ریا دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم... یادمان باشد اگر از پس هر شب روزیست دگر آن روز پی قلب سیاهی نرویم... یادمان باشد اگر شمعی و پروانه به یکجا دی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد وقتی ی را به خودمان وابسته کردیم، در برابرش مسئولیم... در برابر اشکهایش... ش تن غرورش... لحظه های ش تنش در تنهایی و لحظه های بی قراری اش... و اگر یادمان برود، در جایی دیگر، سرنوشت، یادمان خواهد آورد، و این بار ما خود فراموش خواهیم شد... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادآوری...  
یادمان باشد...دوست داشتن ی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است. یادمان باشد... درست حرف بزنیم یا عاقلانه سکوت کنیم. یادمان باشد...عظمت مردمان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار می شود. یادمان باشد...عاقل همه آنچه را که می داند نمی گوید ولی آنچه را که می گوید می داند. یادمان باشد... ی که در برابر خدا زانو می زند می تواند در برابر هر ی ایستادگی کند. یادمان باشد...دل حرم خداست در حرم خدا غیر خدا را راه ندهیم. یادمان باشد...در املای زندگی همیشه بر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم  
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر که در خویش ش تیم ص نکنیم پر پرواز ش تن هنر انسان نیست گر ش تیم ز غفلت من و مایی نکنیم یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم وقت پ ر شدنش ساز و نوایی نکنیم یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم یادمان باشد اگر این دلمان بی شد طلب مهر ز هر چشم خماری نکنیم یادمان باشد که دگر لیلی و مجنونی نیست به چه قیمت دلمان بهر ی چاک کنیم یادمان باشد که در این بهر دو رنگی و ریا دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم یاد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد  
یادمان باشد ازامروزجفایی نکنیم گرکه درخویش ش تیم ص نکنیم خودبسازیم به هردردکه ازدوست رسد بهربهبود ولی فکردوایی نکنیم جای پرداخت به خودبردگران شیم شکوه ازغیرخطاهست خطایی نکنیم وبه هنگام عبادت سرسجاده ی عشق جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم یاورخویش بدانیم خدایاران را جزبه یاران خدادوست وفایی نکنیم یادمان باشد اگر خاطرمان تنهاماند طلب عشق زهربی سروپایی نکنیم گله هرگزنبود شیوه ی دلسوختگان با غم خویش بسازیم وشفایی نکنیم یادمان باشداگرشاخه گل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه به آرامش برسیم ؟  
چگونه به آرامش برسیم ؟ یادمان باشد زند گی زمانی دلنشین می شود که کینه ای در دل نباشد و شوینده ای که کینه ها را از بین می برد خوشرویی است. .( (ص) ) یادمان باشد زمانی زندگی با ارزش است که به زیر دستان نیکی کنیم و با ناتوانان مدارا.( (ص) ) یادمان باشد که خوش خلقثی می تواند چون زیوری شخصیت ما را زیبا کند و فکر ما را چون آینه شفاف سازد .( علی (ع) ) یادمان باشد وقتی که خودمان را می بخشیم دلیلی ندارد که دیگران را سرزنش کنیم . ( آندرو میتوس ) یادمان باشد که بهتر اس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه به آرامش برسیم ؟  
چگونه به آرامش برسیم ؟ یادمان باشد زند گی زمانی دلنشین می شود که کینه ای در دل نباشد و شوینده ای که کینه ها را از بین می برد خوشرویی است. .( (ص) ) یادمان باشد زمانی زندگی با ارزش است که به زیر دستان نیکی کنیم و با ناتوانان مدارا.( (ص) ) یادمان باشد که خوش خلقثی می تواند چون زیوری شخصیت ما را زیبا کند و فکر ما را چون آینه شفاف سازد .( علی (ع) ) یادمان باشد وقتی که خودمان را می بخشیم دلیلی ندارد که دیگران را سرزنش کنیم . ( آندرو میتوس ) یادمان باشد که بهتر اس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به یاد رضا  
یادمان باشد ،یادهایی در یادمان باشد.که رفتن دلیل بر نبودن نیست.و تو رضا جان یادت همیشه جاریست.تو با جوانان بهشتی در حال عبادت هستی و مسرور میخندی ومن در هیاهوی این قافله سرگردانمتو از جنس این دنیا نبودی ، هر متعلق به همانجاست که باید باشد.آری درست فهمیدی ....بهشت گوارایتان باد.وهمتا نیز تو را به یاد خواهد داشت.وتو زود رفتی.......... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد زیبایی های کوچک را دوست بداریم.../حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشد.../ یادمان باشد دیگران را دوست بداریم.../ آنگونه که هستند نه آنگونه که میخواهیم باشند!... یادمان باشدکه هرگز خود را از دریچه ی نگاه دیگران ننگریم.../که ما اگر با خود آشتی نکنیم هیچ شخصی نمی تواند ما را با خود آشتی دهد... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد هر روز که صبح می شودیک فرصت تازه ای برا بازگشت به خود به ما داده شده و ما بدنبال یک صبحی برای پیدا خود هستیم صبح روزی که دیگر طلوع آفتاب را نخواهیم دید... یادمان باشد هر روز صبح که از درب خانه خارج میشویم به درختان گل ها گیاهان سلام دهیم چرا که آنان ازما به خدا نزدیکترند و دعایشان در حق ما بندگان مقبول تر!! یادمان باشد در مسیر خیابان هایی که عبور میکنیم دیگر تنها خودمان نیستیم یک قومیم محلیم شهریم ملتیم و یک تمدن پس مراقب هر قدممان با ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یادمان باشد...  
یادمان باشد هر روز که صبح می شودیک فرصت تازه ای برا بازگشت به خود به ما داده شده و ما بدنبال یک صبحی برای پیدا خود هستیم صبح روزی که دیگر طلوع آفتاب را نخواهیم دید... یادمان باشد هر روز صبح که از درب خانه خارج میشویم به درختان گل ها گیاهان سلام دهیم چرا که آنان ازما به خدا نزدیکترند و دعایشان در حق ما بندگان مقبول تر!! یادمان باشد در مسیر خیابان هایی که عبور میکنیم دیگر تنها خودمان نیستیم یک قومیم محلیم شهریم ملتیم و یک تمدن پس مراقب هر قدممان با ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
جملات زیبا در مورد بخشش دیگران نوشت ازتون واسه ت گذاشتن، گزارش جلسه 25 داد کد آوای انتظار علی لهراسبی تیتراژ سریال آروم بگیر جمع بندی کنفرانس ea play انشا درباره ی تصویر نویسی صفحه23 فارسی هشتم امشب والنسیا و بارسلونا هفته ی سیزدهم رقابت های لالیگا پخش زنده از شبکه ی سه.html جماعت بی آداب اهنگ سعید بهروزی یل توی میدون.html جلسه نقدوتحلیل های ورودی جغرافیای تسلیحات هسته ای در جهان کورت فریشلر کیست.html نمایندگی های خمیر مایه فریمان.html نوحه شور ترکی بسیار زیبای دور ای اللرده اون یارالی قارداشیم.html دلواپسی نهایی جعفر خواننده کیست جعفر الصادق جسد کشف شده امروز در معدن آزادشهر هنوز شناسایی نشده است فرق کازینو با کاباره با نایت کلاب چیست.html اموزش دوخت تشک گارددار نوزاد.html کد پیشواز فلک از کودکی غم را به من داد.html فایل فلش فارسی تک سیم کارت y360 u93 جزوه آموزش نرم افزار تحلیل سازه های ساختمانی etabs پیشرفته جزوه آموزشی شبکه های عصبی نحوه رسم نمودار خطی با استفاده از نرم افزار curve fitting matlab.html جزئیات بیشتر درباره سقوط یک فروند هواپیمای هواگیری پکیج بوتان کالدا ونزیا.html جرایم ضد امنیت داخلی بدون وقوع جنگ و قتال در داخل کشور و حقوق تطبیقی خواص مهره گبری.html داستان اموزنده حضرت سلیمان فکر خیلی از سواد بهتر است.html تحصیلات بهزاد لیتو نوشته اینکه بچه ها خانواده واقعاً شاید نوشته بودن تأثیر داره عینی باشه اینکه بچه ها جذب اختصاصی ازمون قضاوت در شهریور95 قاچاق محل وحی حضرت موسی در ج html نرم افزار اذان گو اهل سنت آندروید.html جدیدترین یوزرنیم پسورد سه ماهه رایگان نود32 اسفند جدیدترین گاف توییتری ترامپ و واکنش های جالب یی ها به آن روش تدریس کتاب امادگی دفاعی نهم متوسطه.html آموزش گام به گام تحلیل پوش اور یک ساختمان فولادی در ایتبس etabs.html آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فجر آفرینان طبرستان سهامی عام نحوه بستن کالسکه گود بیبی.html جدال رنو کولئوس و نیسان ای ل تریل کدام یک برتر هستند؟ ع جدال استقلالی ها در غدیر یا تختی؟ جانشین فرمانده کل گفت ما در مرزهای غربی و شمال غربی هیچ نگرانی و مشکلی نداریم نوشتن از ن هم و غم اول و آ م است همیشه دخیل عشق باشیم کت درباره سبک زندگی دینی ترجمه خدایا پناهم باش به زبان انگلیسی.html تو عشقمی به انگلیسی.html جامگان پدیده سیاه جامگان بازی دوستانه سیاه جامگان پدیده تحقیق معنی نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد.html بیوگرافی حمید اباذریhtml جامعه خودمان نور حضرت مهدی علیه السلام سری جدید استاتوس های کوتاه خنده دار و طنزنوشته های باحال تفاوت نقشه برداری بیلت ازبیلت.html جاده باریک میشود به زبان عربی انگلیسیhtml تحلیل عاملی factor analysis.html تصویر احساس واژه های کلاس هفتم ثواب ذکر یاعلیhtml جامعه ت از تصمیم جبهه مردمی حمایت می کند؟ روایت حاجی بابایی از تلاش برای تعامل با پایداری ها ثبت نام کلاس مربی گری در استانه قدس مشهدhtml مذهب مادر پدر عبدالله اوجالان چه بود.html نوروز بهار، شکفتن آغاز بهار، تحول طبیعت آغاز بهار، شکفتن پروژه شمارنده 0 تا ثبتنام ضمن خدمت سوره صف ت یب تنها برای یک مشت ۲هزار تومانی ت کاتالونیا رفراندوم استقلال اول اکتبر برگزار می شود ت میده نورعلی شوشتری ت تاج نظر نهایی را درباره حاج صفی و شجاعی اعلام می کند جدیدترین متن پشت نویسی دعوت کارت عروسی سووشون و نقش زن در خانواده و سیاستhtml ت ایشان رقابت انتخابات اصولگرا باید باور اگر زکوی تو بوئی به من رساند باد. به مژده جانِ جهان را به باد خواهم داد.حافظ.html تیم های فوتبال ایران مانند باشگاه های بزرگ در صنعت بازی سرمایه گذاری کنند طرح درس هدیه های آسمانی پایه پنجم بر اساس الگوی کاوشگری تیم بیسبال دهیاری فولادمحله از صعود بازماند تاکتیک های فوتبالی نوردین نوحه شور ترکی بسیار زیبای دور ای اللرده اون یارالی قارداشیم مهمان رحمت یا زحمت ؟؟؟؟ تیراندازان برتر مشخص شدند نقش پدر در تربیت فرزندان آ ین قسمت کارتون خانواده تراپhtml تکیه تکیه بدهی خواستی تکیه تو ولی مرا میشناسی تالیف کتاب های گلبرگ ریاضی نمونه سوال های طبقه بندی شده.html تو دوباره سبز خواهی شد تجریش تهران بازار تجریش بازار تجریش تهران اهنگ پیام لاین.html خوشنویسی سوالات چند دوره از آزمون خوشنویسی زمستان 94 توسط مدرسین انجمن.html تومان پرداخت گروه آقای کولانچی محله افسریه سرای محله زوجه چگونه می تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند؟.html نورایمان تولید نخستین اسپری اهی خوشبو کننده بدن ساخت ایران toy defense 4 sci fi 140 – بازی دفاع اسباب بازی 4 اندروید چرا باید در مواجهه با سند آموزش 2030 محتاط بود؟ تربیت معلم با همکاری نهادهای بین الملل تولید شرکت ایدرو زودی کلید می خورد زودی کلید
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.356 seconds
RSS