چه بر سر کشاورزی آورده ایم؟ ؟

نتایج جستجوی عبارت ' چه بر سر کشاورزی آورده ایم؟ ؟ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
غزلی جدید  
شاید که با خود از ازل آورده باشد تندیس سنگی هبل آورده باشد خوب است اگر با خود شبی پیغمبر شهر از خود حدیث محتمل آورده باشد یوسف من را بی خبر شاید زلیخا با وعده ی داغ بغل آورده باشد وقتش رسیده تا برای این اهالی سوغاتی از شن لااقل آورده باشد شاید صدای پای بره، ماده گرگ را تا پشت پرچین محل آورده باشد گیرم که زنبور عسل می آید از دور گفتند معلوم نیست عسل آورده باشد حالا که شاید تا خدا صبح قشنگ را با بانگ مرغ بی محل آورده باشد این شاعر آبادی باید در کتا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عطش  
من برایت کوزه ای ، شعر و ... آورده ام یک سبد شیرین غزل ، از شعر ناب آورده ام بوی عطری آشنا سر می کشد از ... ام در هوایت دل ، دلِ عهد شباب آورده ام موج سر سختم ،مرا در ساحلت راهی بده بغض طوفان درعطش،مست و ... اب آورده ام جایگاهم چون طلا دیدی ، مکن باور که من چون گ ... بر درت ، غم بی حساب آورده ام طلعت خیاط پیشه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عطش  
من برایت کوزه ای ، شعر و ... آورده ام یک سبد شیرین غزل ، از شعر ناب آورده ام بوی عطری آشنا سر می کشد از ... ام در هوایت دل ، دلِ عهد شباب آورده ام موج سر سختم ،مرا در ساحلت راهی بده بغض طوفان درعطش،مست و ... اب آورده ام جایگاهم چون طلا دیدی ، مکن باور که من چون گ ... بر درت ، غم بی حساب آورده ام طلعت خیاط پیشه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عطش  
من برایت کوزه ای ، شعر و ... آورده ام یک سبد شیرین غزل ، از شعر ناب آورده ام بوی عطری آشنا سر می کشد از ... ام در هوایت دل ، دلِ عهد شباب آورده ام موج سر سختم ،مرا در ساحلت راهی بده بغض طوفان درعطش،مست و ... اب آورده ام جایگاهم چون طلا دیدی ، مکن باور که من چون گ ... بر درت ، غم بی حساب آورده ام طلعت خیاط پیشه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وعده ما 22 بهمن در فولادمحله  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گریه ها بی علت نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شماره گذاری ماشینهای کشاورزی  
  شماره گذاری ماشینهای کشاورزی خود گردان با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته جهت شماره گذاری تراکتور و ماشینهای کشاورزی خود گردان با عمرحداکثر 13 سال که در امور کشاورزی فعالیت می نمایند کشاورزان عزیز می توانند با در دست داشتن دفترچه مالکیت ومشخصات کامل به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه تا فرمهای مربوطه تکمیل وجهت پیگیری شماره گذاری به استان ارسال گردد.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تقلا  
هردمی شاعر نگاهت را به یاد آورده استرونق خوبی به بازار ... اد آورده استپنحره دارد تقلا می کند تا وا شودعطر گیسوی ترا انگار باد آورده استعطر گیسویت نه تنها این غریب خسته...کهعابران جاده را حتی به داد آورده استنازنین شاید برای حفظ اندامت خدادر کتاب نازنینش ان یکاد آورده استنیستی سرمای این که نیستی در طبع منتوی اوج فصل گرما انجماد آورده استبعد از این در زیر پلها زندگی خواهم نمودبسکه لبهایت برایم اعتیاد آورده استبارها در دشمنی با عشق کم آورده ام


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبریک  
شمس عفت زگریبان، قمر آورده برون نخله ی فاطمه، اول ثمر آورده برون بوالحسن را حسنی داده خداوند و حسن از افق، رخ پی اهل نظر آورده برون آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نیم چون نبی معجز شق القمر آورده برون   ولادت با سعادت ... حسن مجتبى را به تک تک شما دوستان عزیز تبریک عرض میداریم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ولادت حضرت معصومه  
شجر نور، نوبر آورده بحر توحید، گوهر آورده آسمان ولایت و عصمت بهر خورشید اختر آورده لاله‌ای سرزده که از فیضش صد بهار معطر آورده دختر آورده بانوی ... یا که بر خلق مادر آورده نجمه، خورشید عالم افروزی بهر موسی بن جعفر آورده ........... در ادامه مطلب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مدیر کل جهاد کشاورزی استان خبر داد: ادامه طرح توزیع اعتبارات توسعه کشاورزی در سال جاری  
مدیر کل جهاد کشاورزی استان خبر داد ادامه طرح توزیع اعتبارات توسعه کشاورزی در سال جاری ... اسان رضوی \- مورخ پنج‌شنبه 1393 02 18 شماره انتشار 18682 مدیر کل سازمان جهادکشاورزی استان ... اسان رضوی با ابراز رضایت از روند جذب اعتبار بخش کشاورزی گفت طرح توزیع اعتبارات توسعه کشاورزی در سال جاری ادامه می یابد. درطول ۳ سال گذشته بیش از 2000کیلومتر لوله گذاری از مبداء آب تا باغ ها ومزارع کشاورزی شده است. به گزارش ... اسان از خلیل آباد، سید مهدی طباطبایی در گفت وگ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبریک ولادت ... حسن مجتبی  
سلام بر ... ی که مظلومانه زندگی ومظلومتنه ... ت کرد. تولدش برهمه روهروانش مبارک باد. ماه رحمت، سفره اش گسترده شد زنده از فیضش جهان مرده شد آسمان پرگشته از شادی و شور آمده از لطف حق میلاد نور شمس عفت زگریبان، قمر آورده برون نخله ی فاطمه، اول ثمر آورده برون بوالحسن را حسنی داده خداوند و حسن از افق، رخ پی اهل نظر آورده برون آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نیم چون نبی معجز شق القمر آورده برون


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبریک ولادت ... حسن مجتبی  
سلام بر ... ی که مظلومانه زندگی ومظلومتنه ... ت کرد. تولدش برهمه روهروانش مبارک باد. ماه رحمت، سفره اش گسترده شد زنده از فیضش جهان مرده شد آسمان پرگشته از شادی و شور آمده از لطف حق میلاد نور شمس عفت زگریبان، قمر آورده برون نخله ی فاطمه، اول ثمر آورده برون بوالحسن را حسنی داده خداوند و حسن از افق، رخ پی اهل نظر آورده برون آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نیم چون نبی معجز شق القمر آورده برون


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر  
از تو یک تکه پلاک و استخوان آورده استباد  تابوتی  پر از رنگین کمان آورده استچشم هایت کو؟ دل تو که برایم می تپیدآن دو تا دستی که هر شب خانه نان آورده استمادرم هر صبح بعد از تو سر سفره، گلیجای خالی همان یک استکان آورده استخواب می بینم که می گویی خدا ما را فقطتوی این دنیا برای امتحان آورده استخوش به حال دست هایی که برای بال تولحظه سرخ شهادت آسمان آورده استنیستی و بی تو من امروز می دانم که جنگچون تویی  تعداد  مرد قهرمان  آورده است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر  
از تو یک تکه پلاک و استخوان آورده استباد  تابوتی  پر از رنگین کمان آورده استچشم هایت کو؟ دل تو که برایم می تپیدآن دو تا دستی که هر شب خانه نان آورده استمادرم هر صبح بعد از تو سر سفره، گلیجای خالی همان یک استکان آورده استخواب می بینم که می گویی خدا ما را فقطتوی این دنیا برای امتحان آورده استخوش به حال دست هایی که برای بال تولحظه سرخ شهادت آسمان آورده استنیستی و بی تو من امروز می دانم که جنگچون تویی  تعداد  مرد قهرمان  آورده است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر  
از تو یک تکه پلاک و استخوان آورده استباد  تابوتی  پر از رنگین کمان آورده استچشم هایت کو؟ دل تو که برایم می تپیدآن دو تا دستی که هر شب خانه نان آورده استمادرم هر صبح بعد از تو سر سفره، گلیجای خالی همان یک استکان آورده استخواب می بینم که می گویی خدا ما را فقطتوی این دنیا برای امتحان آورده استخوش به حال دست هایی که برای بال تولحظه سرخ شهادت آسمان آورده استنیستی و بی تو من امروز می دانم که جنگچون تویی  تعداد  مرد قهرمان  آورده است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نارنج  
پیرهن نازک ِ نارنج به بار آورده باغ ِ مینیاتوری از نقش و نگار آورده خوشگوارا خنکا چشمه ی ِ یاقوت ِ بهشت لب ِ سرخت چقدر شهد ِ انار آورده نه به مویت که ... ی شده و مست و ... اب نه به رویت که چنین چشم ِ خمار آورده روسری ِ تو غزلبافته ی ِ شیراز است عطر ِ بازار ِ ... ی که بهار آورده دور ِ منظومه ی ِ شمسی ِ سرت میگردد هرچه سیاره اگر رو به مدار آورده باد دلخوش که مگر باز به ... آوری اش دامنی اطلسی از گوشه کنار آورده تاج قرقاول ِ کبکینه ... ام ِ پر ِ قو هر ... ی دیده تو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر فردوسی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دانش آموختگان داوطلب عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام ... ی کشاورزی استان گیلان  
۱\- آقای ... عبداللهی فر،  ۲\- آقای ... علی نوری پور، \- اطلاعات و سوابقی که از دانش آموختگان هنرستان کشاورزی جنّت لاکان، داوطلب عضویت در سازمان نظام ... ی کشاورزی موجود بود در ادامه مطلب برای آشنایی بیشتر دوستان آورده شده است که می توانید مطالعه فرمایید.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر ِ فردوسی! از مشرق انار آورده ام  
دختر ِ فردوسی از مشرق انار آورده ام یک سبد شاتوت ِ ســرخ ِ آبدار آورده امنازدخت ِ پیرهن طوسی ِ طوس ِ باستان مخمــل ِ رنگیــن کمـــان ِ زرنگار آورده امدست ِ باد است این که دارد میزند بر در کلونهمزمان با سـاز ِ باران،  من سه تار آورده امسرد ِ سرد است آتشی روشن کن از خندیدنتهیمه هیمه بوســـه های ِ بی شمــار آورده امدم کن از چای ِ بخارا استکانی، خسته امقند ِ ایران ِ  کهـــن  از  قندهــــار  آورده امنیستم از گزمه های ِ غزنوی، آسوده باششاعـــری تن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مناجات با خدا  
    یا عَظیمَ المَن گناه آورده ام غافرُ ... َوب اشتباه آورده ام   لا تُؤدِّبنی، خودم شرمنده ام تازه قلبم را به راه آورده ام   عُدّتی فی کُربَتی دلخسته ام من جوانیِ تباه آورده ام   صاحِبی فی شِدّتی من را مران رو به سوی باراله آورده ام   أینَ عَفوُک؟ أینَ سِترُک؟ یا جَمیل نامه ای غرق گناه آورده ام   قاضیُ الحاجات، خَیرُالحاکمین رو به ربِ دادخواه آورده ام   یا أنیسَ الذّاکرین و یا بَصیر اشک توبه از نگاه آورده ام   یا حَلیم و یا کَریم و یا غَفور خ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان کشاورزی استان؛ قانونی که کامل اجرا نمی شود.  
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ... اسان رضوی معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان کشاورزی استان؛ قانونی که کامل اجرا نمی شود .   رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ... اسان رضوی گفت با وجود گذشت ۴سال از زمان تصویب قانون معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان کارگاه های زیر پنج نفر بخش کشاورزی، هنوز در این استان به طور کامل به این قانون جامه عمل پوشانده نشده است. سیدحسین ... نژاد در گفت وگوبا ... اسان.....................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان کشاورزی استان؛ قانونی که کامل اجرا نمی شود.  
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ... اسان رضوی معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان کشاورزی استان؛ قانونی که کامل اجرا نمی شود .   رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ... اسان رضوی گفت با وجود گذشت ۴سال از زمان تصویب قانون معافیت بیمه ای سهم کارفرمایان کارگاه های زیر پنج نفر بخش کشاورزی، هنوز در این استان به طور کامل به این قانون جامه عمل پوشانده نشده است. سیدحسین ... نژاد در گفت وگوبا ... اسان.....................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاعر....  
شاعرم ،شعری گران آورده ام واژه از ژرفای جان آورده ام   آنچه لازم بهر عشق پاک توست در دل خونین همان آورده ام  دل به آوای وص ... داده ، لیک شکوه از طبل گران آورده ام  بشکفد تا غنچه بغضت از آن نوبهاری در خزان آورده ام  تا دلت را غم نباشد از هبوط پیشکش بهرت جنان آورده ام  کن نظر آن قلب حق بینت ، ببین بر دلت آرام جان آورده ام  بر طوافش هر ... ی محرم نشد گرد او  روح و روان آورده ام  تا که شادت از دل و از جان کنم بر دلت رازی نهان آورده ام  حافظ از بهر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
22بهمن  
یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بودو آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بودیاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یارو آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بودعشق را صد رشته جان، در لعل نوشین بسته بودحسن راصد چشم دل، آیینه وار آورده بوداز گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشقموج دریای زمان، چشم انتظار آورده بودمنکران گفتند با یک گل نمی‏گردد بهارلیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بوددر نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشقدر چن هر گوشه‏ای را صد هزار آورده بود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مناجات ... حسین(ع)  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تعاریف کشاورزی ارگانیک  
تعارف متعدد و متنوعی از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است که چند نمونهاز مهمترین آنهاشامل هیئت استاندارد های ملی ارگانیک امریکا درسال۱۹۹۶ ارائه شده است. کشاورزی ارگانیک عبارتست از نظام مدیریت تولید اکولوژیکی که به تقویت و گسترش تنوع زیستی و چرخه های بیولوژیکی و فعالیت های بیولوژیکی خاک می پردازد. نظام مزبور بر پایه حداقل بهره برداری از نهاده های خارج از مزرعه و نیز اقدامات مدیریتی برای بازسازی نگهداری و تقویت توازن اکولوژیکی بنا شده است ifoam


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پایتان گر طرف «کرب و بلا» باز شود ** آ ... ین جنگ جهانیِ حق آغاز شود  
خبر، آمیخته با بغض گلوگیر شده‌ست سیل دلشوره و آشوب، سرازیر شده‌ست سرِ دین، ط ... ‌ی سرنیزه‌ی تکفیر شده‌ست   هر که در مدح علی ع شعر جدید آورده‌ست گویی از معرکه‌ها نعش شهید آورده‌ست   روضه‌ی مشک رسیده‌‌ست به بی‌آبی‌ها خون حق می‌چکد از ابروی محر ... ‌ها باز هم حرمله... سرجوخه‌ی وه ... ‌ها  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فعلا خودمو کنترل میکنم  
نمک رو ... ب سگ همسایه تیکه تیکه کرده بعد این دختر ... ش نجاتش که نداده هیچ ازش ... گرفته امروز آورده با نیش باز به بابام نشون داده ددی فقط گوشی رو کوبیده زمین و لگد زده روش شانس آورده این ... که من نبودم شانس آورده


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود  
  یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود و آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بود یاد باد آن دل تپیدن های مشتاقان یار و آن عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود منکران گفتند با یک گل نمی گردد بهار لیک ما دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق در چن هر گوشه ای را صد هزار آورده بود 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
توضیح کامل درس اول علوم هفتم بازیگران در اینستاگرام اردیبهشت آزمون ارشد صورت رشته برگزار کارشناسی کارشناسی ارشد سازمان سنجش برگزار می‌شود گرانترین ایزوگام کارگاه آموزشی جهانبینی تجربه من از روش‌های ترک اعتیاد و روش درمان dst و بهترین راه ضرب المثل کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد شرکت گناباد چینی شرکت صنایع تقدیس چینی تقدیس صنایع چینی شرکت صنایع هاوارد وب از دنیای داوری خداحافظی کرد متن عینی ذهنی نقد بیست داستان مناظره پروین اعتصامی قهرمانی شطرنج استان کرمان پروپوزال پروژه docx بابا جون روزت مبارک آشنائی با شرح وظایف انجمن اولیا مربیان مدارس دوئل هشدارها و انکارها جزوه درس کنترل صنعتی دیجیتال plc تولید حباب های غول آسا توسط آزمایش یخ خشک لوگوی زرد معرفی شد زرد تعریف کانوپی در گیاه پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال موضوع انشا هایی که در نوبت دوم می دهند کلاس هفتم علت امپر کشیدن کمپرسور شبیه سازی معادلات ح موتور القایی سنجاق پوشه‌ها به منوی quick access ویندوز چرا برای عنصر tcجرم اتمی گزارش نشده listlist1576 1585 1606 1575 1605 1607 1606 1608 1740 1587 1740 راهنمای استفاده از کنترل اسپیلت هایسنس تجارت تجارت خارجی مراحل ثبت نام شدن در های و جواب سوال برسی صفحه ۴ کتاب کار فناوری هفتم بحث علمی درس چهارم عربی دهم معنی ملکا سنایی عرفان ایینی سایت کاری و ایده ی انشا درباره بهار با اگر نویسی بارش فکری استیکر های چندروز مونده به تولد روش قطع چشمک زدن لامپ کم مصرف کلید تک پل تساوی های پیاپی اتلتیکو اینبار مقابل آلاوز انشای صفحه ۲۴ مهارت های نوشتاری نهم اتوبوس شلوغ آشنایی با مزایای مصرف باقلا نمونه دادخواست تامین دلیل تصرف عدوانی رتبه آ ین فرد پذیرفته شده ارشد بیوشیمی بالینی گزین گفته ها پر مورد پاییز دعای قبل از اذان موذن زاده الهی شب فقرم بسوزان محتاج نامردان مگردان نرم افزار نقشه ای ایران، با قابلیت مسیری فرمول های کامل ریاضی هشتم هفت ماهگی داد مواد آزمایش خمیر دندان فیل سوال درباره دریا با استفاده از بارش فکری خدایا دلم گرفته نمیبخشمش انتقاممو بگیر نکته تاسف برانگیز در زمینه اری در اراضی ری و ورامین مدلهای خارجی سری کاتالاز چگونه در اسفنج سازی مصرف می شود list ترکیبات شامپو داروگر lfdk kj اداری رعایت ی حجاب فرهنگ رعایت شئونات شکل سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ در کولر سنترال گری استفاده بیندر مواد پارچه برای برجسته مواد پفکی کد آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول سعید عرب تبار طوفان خاطرات آمپول زدن در سال ۹۵ پیام تشکر از دعوت عروسی نمایشگاه لوازم تحریر در اصفهان کی برگزار میشود قیمت یتوهای گلبافت یک نفره دونفره پتوهای مسافرتی به قیمت های کارخانه یا نمایندگی چالش ده کتاب تاثیرگذار ملکیان محرم الحرام سال گزارش کار آموزی ساخت ساختمان یک طبقه و دو طبقه رشته عمران ترجمه آهنگ halil sezai آهنگ git هاشمی‌طبا برخی وعده ها غیرعملی‌ اند نام موسسه منتشر کننده papers مواد طبیعی را نام ببرید کتاب علل الشرایع اثر شیخ صدوق 2 جلد 1389 صفحه عاقبت حسادت قسمت۲ شبیه سازی پایان نامه dstatcom بوسیله دو کنترلر pi و قیاس آن با فازی و نشان دادن برتری فازی به pi زمان انتخاب واحد ترم اول ارشد در ازاد شوشتر تعریف سطح دسترسی هوشمند برای اتوماسیون مرغداری مواد مخدر کمیکال گازگیر اوروگوئه فکر نان کنیم که بزه آب است حل مشکل فعال سازی نرم افزار سروش ایمان 2 نسخه جشنواره آموزش طرز تهیه کیک مرغ سرد خوشمزه و مجلسی با کالباس ژامبون و گردو نمونه سوالات ارزشی تشخیصی فارسی هشتم مقاله جایگاه آب در معماری ی معمای قبر پدرم که پسرم توشه خدمتی به اعضای گروه اقامت در روستای متش جاده اسالم به خلخال اسامی داوران مسابقات فوتسال جام رمضان ادارات میاندوآب نمونه تولید محتوا با activinspire متن دعوتنامه به مناسبت شهادت رضا کتاب رمــان شبهـای تنهــایـی java android epub pdf سوهان ناخن کاشت دستی مرحله آموزش آموزش کاشت کاشت ناخن سوهان دستی سوهان برقی مرحله سوهان ناخن مرحله سوهان پایان نامه فیزیولوژی ورزشی اولین واکنش استقلالی‌ها به شایعه جذب رامین رضائیان علت های ش ت رژیم لاغری چیست؟ انسان با حیوانات کازینو چیست؟ جاپا مدیتیشن وین دایر پاسخ انشای درس سوم نگارش پایه ی دهم بیکلام کبوترم هوایی شدم مقاومت متغیر سه سر فال روزانه 11 اسفند 1395 طالع بینی امروز چهارشنبه 11 اسفند
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.948 seconds
RSS