پوستین وارونه در قزوین

نتایج جستجوی عبارت ' پوستین وارونه در قزوین ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
"پوستین وارونه" در قزوین  
با عرض سلام و پوزش به خاطر وقفه در فعالیّت وبلاگبه استحضار مخاطبین گرامی میرساند که در طول این مدت نیز، مستند پوستین وارونه اکران های مختلفی داشته است که آ ... ین آن ها، اکران در شهر قزوین بود. موسسه طلوع با برگزاری دوره های تخصصی که یکی از آن ها دوره تخصصی انجمن حجتیّه بود، در راستای بصیرت افزایی و ترویج و تعمیق گفتمان اصیل انقلاب تلاش می کند. این موسسه با همکاری مجموعه خادمان مهدی عج شهر قزوین، در تاریخ 15 9 1393 نشستی را در این شهر برگزار نمودند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنج وارونه  
  خواهر کوچکم از من پرسیدپنج وارونه چه معنا دارد؟من به او خندیدمکمی آزرده و حیرتزده گفتروی دیوار و درختان دیدمباز هم خندیدمگفت دیروز خودم دید ... ران پسر همسایهپنج وارونه به مینو می دادآن قدر خنده برم داشت که طفلک ترسیدبغلش ... و بوسیدم و با خود گفتمبعدها وقتی ، بارش بی وقفه دردسقف کوتاه دلت را خم کردبی گمان می فهمیپنج وارونه چه معنا دارد؟راستی ، پنج وارونه چه معنا دارد؟؟؟   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زمانه. . . .  
تو که شادی شاد باش حال با فانوسی از یادت هنوز در دیار کودکی... وارونه میخوانم غزل بشکنم پای قلم را من اگر پا نهد قدری ورای نام تو حال شعر تو چطور؟ وارونه است؟؟ خبر از سرخوشی چلچله نیست لابه لای قفس بی سبب واژه ی عشق ... معنی پر شور و شر فاصله ایم از همین فاصله میگویم باز شعرهایم همه وارونه شدند و تو دور از همه ی خاطره ها...در گذری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گوگل وارونه !!!!  
سلام میخوام چیزی رو بهتون یاد بدم که ... ایز شین تا حالا سایت وارونه دیدین؟ سایتی که همه چیزش بر ع ... باشه میخوام گوگل وارونه رو بهتون معرفی کنم گوگل وارونه ، هم domain وارونه ی google هست هم خودش al6oo6 اینجا رو کلیک کنین تا سایت رو ببینین  مواظب باشین سرتون گیج نره


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گوگل وارونه !!!!  
سلام میخوام چیزی رو بهتون یاد بدم که ... ایز شین تا حالا سایت وارونه دیدین؟ سایتی که همه چیزش بر ع ... باشه میخوام گوگل وارونه رو بهتون معرفی کنم گوگل وارونه ، هم domain وارونه ی google هست هم خودش al6oo6 اینجا رو کلیک کنین تا سایت رو ببینین  مواظب باشین سرتون گیج نره


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنج وارونه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
5 وارونه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنج وارونه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خیلی قشنگه  
خیلی قشنگ بود حیفم اومد نذارم اینجا سرزمین جمله هاى وارونه است جایی که گنج جنگ مى شود درمان نامرد قهقهه هق هق ولى ... همان ... است درد همان درد است و گرگ همان گرگ ارى سرزمین جملات وارونه جایست که من نم زده است و یار راى عوض کرده است راه گویى هار شده و روز به زور میگذرد اشنا را جز در انشا نمیبنى و چه سرد است این درس زندگى اینجاست که مرگ برایم گرم میشود چرا که درد همان درد است.دلم آرامش وارونه می خواهد شمارا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سرزمین واژه های وارونه  
اینجا سرزمین واژه های وارونه است جایی که گنج جنگ میشود درمان نامرد قهقه هق هق اما ... همان ... است، درد همان درد است گرگ همان گرگ آری سرزمین واژه های وارونه،سرزمینی که من نم زده است، یار رای عوض کردهاست، راه گویی هار شده، روز به زور میگذرد، آشنا را جز در انشا نمی بینیوچه سرد است این درس زندگیاینجاست که مرگ برایم گرم میشود....چرا که درد همان درد است..توسط وحید۱۱۱۱


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سرزمین واژه های وارونه  
اینجا سرزمین واژه های وارونه است جایی که گنج جنگ میشود درمان نامرد قهقه هق هق اما ... همان ... است، درد همان درد است گرگ همان گرگ آری سرزمین واژه های وارونه،سرزمینی که من نم زده است، یار رای عوض کردهاست، راه گویی هار شده، روز به زور میگذرد، آشنا را جز در انشا نمی بینیوچه سرد است این درس زندگیاینجاست که مرگ برایم گرم میشود....چرا که درد همان درد است..توسط وحید۱۱۱۱


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اینجا سرزمین واژه های وارونه است:  
اینجا سرزمین واژه های وارونه است جایی که گنج جنگ می شود درمان نامرد قهقهه هق هق اما ... همان ... است درد همان درد است گرگ همان گرگ است آری سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که من نم زده است یار رای عوض کرده است راه گویی هار شده روز به زور می گذرد اشنا را جز در انشا نمی بینیو چه سرد است این درس زندگیاینجاست که مرگ برایم گرم می شود....چرا که درد همان درد ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
۵ وارونه  
وارونه چه معنا دارد؟خواهر کوچکم از من پرسید... من به او خندیدم کمی ازرده و حیرت زده گفت روی دیوارو درختان دیدم.....باز هم خندیدم.... گفت خودم دیدم مهران پسر همسایه ۵ وارونه به مینو میداد....انقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید.. بغلش ... و بوسیدم و با خود گفتم بعد ها وقتی با ... بی وقفه ی درد سقف کوتاه دلت را خم کرد... بیگمان می فهمی ۵ وارونه چه معنا دارد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وارونه سازی یکی از روش های مقابله با مشکلات ویزه خواندن  
وارونه سازی یکی از روش های مقابله با مشکلات ویزه خواندن وارونه سازی تمایل به مع ... ... حروف و واژه هایی است که فقط از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارد.نظیر پ به جای س ،‌دور به جای رود ،‌زور به جای روز زار به جای راز . چپه سازی یکی دیگر از خطاهای منداول است نظیر م به جای ما است.خوانندگان ضعیفی که با این مشکل مواجه اند حتی ممکن است با برع ... نوشتن خود ‌نوشتن آینه ای ‌را تداعی کنند .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وارونه سازی یکی از روش های مقابله با مشکلات ویزه خواندن  
وارونه سازی یکی از روش های مقابله با مشکلات ویزه خواندن وارونه سازی تمایل به مع ... ... حروف و واژه هایی است که فقط از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارد.نظیر پ به جای س ،‌دور به جای رود ،‌زور به جای روز زار به جای راز . چپه سازی یکی دیگر از خطاهای منداول است نظیر م به جای ما است.خوانندگان ضعیفی که با این مشکل مواجه اند حتی ممکن است با برع ... نوشتن خود ‌نوشتن آینه ای ‌را تداعی کنند .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
5وارونه  
پنج وارونه چه معنا دارد؟ خواهر کوچکم از من پرسید..من به او خندیدم.کمی آزرده و حیرت زده گفت روی دیوار و درختان دیدم..باز هم خندیدم.گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه پنج وارونه به مینو می داد..آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید.بغلش ... و بوسیدم و با خود گفتم بعدها وقتی غم سقف کوتاه دلت را خم کرد بی گمان می فهمی پنج وارونه چه معنا دارد..


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
واژه های وارونه  
اینجا سرزمین واژه های وارونه است جایی که گنج جنگ می شود درمان نامرد قهقهه هق هق اما ... همان ... است درد همان درد است گرگ همان گرگ است آری سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که من نم زده است یار رای عوض کرده است راه گویی هار شده روز به زور می گذرد اشنا را جز در انشا نمی بینیو چه سرد است این درس زندگیاینجاست که مرگ برایم گرم می شود....چرا که درد همان درد ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنج وارونه  
پنج وارونه چه معنا دارد ؟خواهر کوچـکم ایـن را پرسـید مـــن بــــــــــــــه او خــــنــدیـــــدم .کــمـی آزرده و حــیــرت زده گــفــت روی دیــــــوار و درخــــتــــــان دیــــــــدمبــــازهم خندیدم گفت دیروز خودم دیـدمپسر همسایه پنج وارونه به مینو مــــیدادآنقدر خنده برم داشت که طفلک تــرسیدبغلش ... و بوسیدم وبا خود گفتمبــــــعــــــدهــــا وقــــتــی غــــمسقـــف کوتاه دلت را خم کردبـی گــــمــــان می فهــــمیپنج وارونه چه معن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنج وارونه...  
پنج وارونه چه معنادارد؟خواهرکوچکم از من پرسید پنج وارونه چه معنادارد؟من به او خندیدم.کمی آزرده و حیرتزده گفت روی دیوار و درختان دیدم.باز هم خندیدم.گفت دیروز خودم دیدم مهران پسر همسایه ،پنج وارونه به مینو میداد.آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسیدبغلش ... و بوسیدم و با خود گفتم بعدها وقتی بارش بی وقفه دردسقف کوتاه دلت را خم کردبی گمان می‌فهمیپنج وارونه چه معنا دارد سهراب سپهری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
"پنج وارونه..."  
خواهر کوچکم از من پرسید پنج وارونه چه معنا دارد؟ ... من به او خندیدم گفت روی دیوارو درختان دیدم بازهم خندیدم گفت دیروز خودم دیدم که مهران پسر همسایه پنج وارونه به مینو می داد. آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید بغلش ... و بوسیدم و با خود گفتم بعد ها وقتی سقف کوتاه دلت لرزید بی گمان می فهمی پنج وارونه چه معنا دارد. سهراب سپهری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عنوان های دیگر سریال- تعبیر وارونه یک رویا  
بسم الله الرحمن الرحیم\-اگربخواهیم عنوا ن های دیگری رابرای سریال\- تعبیر وارونه  یک رویا\- بگذاریم واز عنوان ای سابق هم استفاده کنیم\- عشق نافرجام\- درا ... تونل بن بست\- بازی سرنوشت\- عشق درتله\- ملاقات با سامری\- جنگ بی پایان\- جنگ با جاسوسان\- امید در دود\- امید درمه\- دنیای دیوانه دیوانه دیوانه\- دنای وارونه\- وارونه وارونه\- نگاهی دراینه  ... د شده\- کلبه اتش گرفته—زن زیادی\-نبرد باگرگان\- فرمان اشتباه  \- افق نامعلوم\-جنگ ستارگان\- رویای نیمه تمام\-انت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درد  
اینجا سرزمین واژه های وارونه است جایی که گنج جنگ میشود درمان نامرد قهقه هق هق اما ... همان ... است درد همان درد است گرگ همان گرگ است اری سرزمین واژ ه های وارونه ، سرزمینی که من نم زده است ، راه کوهی هار شده ، روز به زور میگذرد ، اشنا را جز در انشا نمیبینی و چه سرد است این درس زندگی و اینجاست که مرگ برایم گرم میشود.......... چرا که درد همان درد است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دنیای وارونه  
اینجا دنیای جمله هاى وارونه است جایی که  گنج  ؛  جنگ  مى شود.  درمان ؛  نامرد   قهقهه ؛  هق هق  ولى؛   ...   همان   ...   است.  درد  همان درد است و  گرگ  همان  گرگ  آرى سرزمین جملات وارونه چیست که؛  من  ؛  نم  زده است و   راه  گویى هار  شده و  روز  به  زور  میگذرد.  آشنا  را جز در  انشا  نمیبنى و چه  سرد  است این درس زندگى . اینجاست که ؛  مرگ برایم  گرم  میشود. چرا که ؛  درد  همان  درد  است . اما من دلم یک آرامش وارونه می خواهد.  شما را  .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته های یک غریبه  
توسط سایت عاشقانه صفای اشک اینجا سرزمین واژه های وارونه است جایی که گاستج جنگ می شود درمان نامرد قهقهه هق هق اما ... همان ... است درد همان درد است گرگ همان گرگ است آری سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که من نم زده است یار رای عوض کرده است راه گویی هار شده روز به زور می گذرد اشنا را جز در انشا نمی بینی و چه سرد است این درس زندگی اینجاست که مرگ برایم گرم می شود.... چرا که درد همان درد ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنج وارونه!!!  
پنج وارونه چه معنا دارد؟ خواهر کوچکم از من پرسید... من به او خندیدم... کمی ازرده و حیرت زده گفت روی دیوارو درختان دیدم باز هم خندیدم... گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه پنج وارونه به مینو میداد آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید... بغلش ... و بوسیدم و با خود گفتم بعد ها وقتی غم، سفت کوتاه دلت را خم کرد... بی گمان می فهمی پنج وارونه چه معنا دارد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته  
تو این دنیا هر چقدربیشتر خاکی باشی اسف ... ت میکنن هر چقدر خوب باشی اونقدر بدن باهات هر چی قیافت عنتر باشه صاحبت خوشگلتره هر چقدر بگی عاشقتم بیشتر ازت متنفرن  غرورتو بزاری زیر پای این مردم میشکننو خورداشم میفروشن   بلا ... ه دنیا دنیای وارونه هاس  وارونه باش تا بهترین باشی خیلی دلم پر بود بچه ها شرمنده  لطفا پست پایینم بخونین


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مردی که دنیا را متحول کرد  
... ... ره ، مردی که می توانست همچون انسان های ... ه تاریخ سکوت کند و مشغول زندگی باشد اما ظلم های حکومت پهلوی روح او رو آزار می داد و تنش را مجبور به مبارزه می کرد . مردی که تحولات جهان را از کشور خویش شروع کرد و ... واقعی را به تمام ملل جهان معنی کرد ، و حالا چند روز پیش در روز دانشجو در میان ع ... های فتنه گران عمدا یا سهوا ع ... ... وارونه گرفته شده بود . به طوری که عده ای این حرکت را توهین می دانند ،  ولی ما اینطور فکر نمیکنیم و تنها ع ... را بر ع ... می کنیم تا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواهر کوچکم ازمن پرسید  
  سهراب سپهری خواهر کوچکم ازمن پرسید پنج وارونه چه معنا دارد؟؟؟؟ من به تندی گفتم این سوال است که تومیپرسی؟ پنج وارونه دگر بی معناست خواهر کوچک من ... ت ماندوسوالش راخورد دیدم از گوشه ی چشمش نم اشکی پیداست بغلش ... و آرام گرفت او به آرامی گفت که چرا بی معناست؟؟؟ من که در همهمه ی داغ سوالش بودم از دلم ترسیدم من که معصومیت بغض صدایش دیدم به خودم میگفتم اگر اوهم یکروز وارد بازی این عشق شود مثل من قهوه ی تلخ عاشقی خواهدخورد توی فنجان نگاهش ماندم مات و


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دنیای وارونه  
تمام عاشقانِ جهان کاری ندارند جز اینکه با گرفتاری زندگی کنند ...   گرفتاری هم از جایی شروع می شود که میزی می چینند در انتهایِ دقت ...   قبل از آنکه بر میز تکیه زنند خیال می کنند که باید کارهای خارق العاده ای انجام دهند   بخاطر همین به جای اینکه همدیگر را نگاه کنند ، می روند تا دنیا را وارونه کنند ...   دنیا که وارونه شد ... می شود 19 تیر 93   سجاد درویش    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اینجا سرزمین جمله های ....  
اینجا سرزمین جمله هاى وارونه است جایی ک گنج جنگ مى شود، درمان نامرد و قهقهه هق هق ولى ... همان ... است درد همان درد است و گرگ همان گرگ ... ارى سرزمین جملات وارونه، جایست ک من نم زده است و یار راى عوض کرده است، راه گویى هار شده، و روز ب زور میگذرد، اشنا را جز در انشا نمیبینى وچه سرد است این درس زندگى، اینجاست ک مرگ برایم گرم میشود چرا که درد همان درد است \-|


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نقاط متحده ایالات ایالات متحده آفریقای جنوبی کانه زایی متن برای اموات شب عقدنامه فارسی کوروش کبیر د تحقیقی بزرگترین یاخته ها آهنگ هرچی بده پیر شدیم ولی بزرگ نه کار برد ترازو در زندگی علت یخ زدن کمپرسور لوله وجی برگشت چیست شارژ هدیه همراه اول به مناسبت میلاد حسن مجتبی آهنگ لالا لالا گل پونه منوچهر سخایی کداهنگ پیشواز مهدی رسولی طلسم ثروت شش ملک رسول اکرم 17ربیع دِلم می خوآستـ ــ ــ خلاصه فصل نهم و دهم تئوری جلد 1 شباهنگ پیام تسلیت ی در پی درگذشت حضرت آیت‌الله مهدوی کنی انواع پروستاگل ن متن آهنگ یه خواهش از شماره تلفن شفاخانه رضا ایلام چگونه با شماره موبایل کاربران اینستاگرام را پیدا کنیم؟ قهوه ازچه مخلوطی ساخته شده است؟ طراحی کتاب و مجله journal design حکایت های مدیریتی ملانصرالدین متن های زیبا برا تبریک قبولی لب گرفتن از عی گور باباش دکلمه ای زیبا ب مناسبت جشن فارغ حصیلی رشته پرستاری برنامه حلقه های صالحین پایگاه حسین ع free app jaarchi معانی علائم راهنمایی رانند به عربی فارسی انگلیسی متن ترانه بیا شمع هارو فوت کن کنفرانس اهل سنت در چچن، سعودی‌ها را از اهل سنت حساب نکرد ظهر روز دهم کجا بودی شماره شبکه eurotic tv زمین سه سیاره دیگر درونی منظومه خورشیدی تیره، زهره، بهرام چه تفاوت های دارند؟ دلبر دلدار ما ای زاده خیر النسا ﺩاﻧﻠﻮﺩ اﻫﻨﮓ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﻮ ﺑﺮﺳﻮﻥ چگونه کد روی موتور یخچال بخوانیم چگونه خواندن خسوف، اهل سنت شافعی سرمو محکم زدم تو دیوار وقتی دیدم خالیه پاکت سیگارم زندگی هنر زیبا فکر ه است های تهران سانس بعداز افطار بانوان کانال تلگرام انشا دهم نجربی سعید طوسی شکایت دعایی چاقویی قربانی خواص شاخ بز خداحافظی هیو جکمن با ولورین بعد از 17 سال ؛ تریلر logan منتشر شد حرف های متفاوت ازدواج سام درخشان و نرگس محمدی تلاوت حاقه اسماعیل مصطفی مریم مریم حاقه مصطفی اسماعیل مصطفی اسماعیل مریم نسخه اصلی مصطفی اسماعیل وس لاری رضا ده تن معنی ضرب المثل توانا بود هر که دانا بود سایت دادسرای نظامی کرمانشاه داستانی ضرب المثل مرغ همسایه غاز است تعدیل 100 درصدی سمگا آزمون تکواندو آبی به قرمز گردانی ایستاده ام ایستاده ای ایستادایم جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم بازگردانی وبا پروری کدآوای انتظارهمراهاول آزیتا کاردستی عربی هفتم طرح درس فصل برای جشن اماده شویم علوم کلاس دوم ابت شعر سپید می لرزی اما دیدگاه غلامحسین مقدم حیدری درباره مرجع اهل توقف طالقان بزرگترین یاخته در دنیا ادامه ی شعر تنت قافست و جانت هست سیمرغ شهید حبیب الله مشرقیان آرانى رفع مشکل فایل shortcut و تغییر پسوند lnk link رفع مشکل پسوند lnk تبدیل فایلهای اجرایی به فایل l حل مسائل کتاب پایداری وکنترل سیستم های قدرت تبدیل معمولی به hd انشا هشتم صفحه انشا عینی در مورد خدا معما زنی روی قبری گریه میکرد کد پیشواز آیه الکرسی عبدالباسط همراه اول قیمت محصولات baby co زنی روی قبری گریه میکرد معما رمز وای فای بدون نیاز به روت گوشی دفینه داخل سنگ ساروج پوریا قارداشی http 3715216730 tcazanjan نمونه نامه نوشتن درخواست مجوز پروانه تاسیس شهربازی مرکز تخصصی مشاوره انتخاب رشته در شیراز مشاوره کنکور شیراز متن انگلیسی درباره معماری با ترجمه سوالات بخش فرهنگ ترافیک رانندگی پارسا مامانم احسان گفتم عروسی پارسا میگم پیشاپیش مبارک consonant ادغام کلمه‌ی آوای صدادار کلمه آوای صدادار داخل کمانک پیوند می‌خورند ارتقا listening اطلاعیه برگزاری بازارچه در مدارس قابل توجه سرگروه های درس کاروفناوری رمان قهوه ات را شیرین کن raha_kh کاربر نودهشتیا pdf و موبایل پردازش تصویر داده های پزشکی ایا امپول نروون باید در یخچال نگهداری شود ادرس کانال افشین زی نوری در تلگرام نمونه انشا صفحه 34 نهم مقاله کنوا یون حقوق ن و بررسی تضیع حقوق ن و را ارهای رفع آن گام به گام هشتم فقر در دوران پهلوی ع سوالی که جوابش مشاهده باشد،تفکر هفتم دفتر ازدواج شماره2 اراک اموزش دوخت مدل ابشاری یک انشا دربارهی صفحه ۲۳تصویر نویسی آموزش مهارت های نوشتاری هفتم متن ترکی آهنگ روایت نامیک لغو پیامک شب و روزتان بخیر ایرانسل جواب گفت و گو فارسی هشتم صفحه بزرگترین یاخته بخش نامه های جدید رتبه بندی در مهر۹۵ اکورد گتار اهنگ های مصطفی ججلی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.124 seconds
RSS