وعشقـــ یک بیمآریه بـــد خیم روحــــی بود

نتایج جستجوی عبارت ' وعشقـــ یک بیمآریه بـــد خیم روحــــی بود ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
وعشقـــ یک بیمآریه بـــد خیم روحــــی بود..  
مروارید نوشته... ﻣـﻄـﻤـﺌـﻨـﻢ ﺍﻭﻟـﯿـﻦ ﻭ ﺁﺧـﺮﯾـﻦ ﭘـﺴـﺮﯼ ﮐـﻪ ﺑـﺨـﻮﺍﻫـﻢ ﺟـﻠـﻮﯾـﺶ ﺯﺍﻧـﻮ ﺑـﺰﻧـﻢ ﭘـﺴـﺮﻡ ﺧـﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ . . . ﺁﻥ ﻫـﻢ ﺑـﺮﺍﯼ ﺑـﺴـﺘـﻦ ﺑـﻨـﺪ ﮐـﻔـﺸـﻬـﺎﯾـﺶ . . . ! حسنم ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺳﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺩﺍﺩﻩ: ﺷﻮﻣﺎ ﺍﻭﻝ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮ|: هر جور که نیگا ميکنم میبینم حق گفته خ ش...... یه ع لو رفته از محمد دوس دخترش يکمی هم شخصیه به خودشون م ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
○-•  
ﺍﮔﮧ ﺭﻭﺯﮮ ﺩﯾـــﺪﮮ ﺧﯿﻠﮯ ⇜ﺗﻨﻬـــﺎﯾﮯ ⇝ ﻋﻠّــــﺖ ﺑـــﺪ ﺑـــــﻮﺩטּ ☜تــــــﻮ ☞〽 ﻧﯿﺴـــــﺖ . . . ﺧﯿﻠﮯ⇜ ﺧــــــ ــــــﻮﺏ⇝ ﺑـــــــــــــــــﻮﺩﻧﺘﮧ . . . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگ تنهایی....  
ﺍﮔﮧ ﺭﻭﺯﮮ ﺩﯾـــﺪﮮ ﺧﯿﻠﮯ ⇜ﺗﻨﻬـــﺎﯾﮯ ⇝ ﻋﻠّــــﺖ ﺑـــﺪ ﺑـــــﻮﺩטּ ☜تــــــﻮ ☞ ﻧﯿﺴـــــﺖ . . . ﺧﯿﻠﮯ⇜ ﺧـــــــﻮﺏ⇝ ﺑـــــــــﻮﺩﻧﺘﮧ . . . ﺁﺩﻣـــــﺎﮮ ﺍﻣـــــــــــﺮﻭﺯﮮ ، ﺑـﺎ ♛ﺁﺩﻡ ﺧـــــــﻮﺑـﺎ ♛ﺣــــﺎﻝ ﻧﻤﯿڪﻨـــــــــטּ ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
na na i bavar  
اگــــﮧ بـــهـت گـــفـــتم کــــﮧ ســر نــوشـــت بــــوده دآســـتـانــمـــوטּ بـــد و زشـــت بـــوده نـــﮧ نــکــنـــے بــــــآور نـــﮧ ، نـــﮧ نــکـنـــے بــــــآور +وآسـﮧ دیدن بقیـﮧ ع آ برین ادامـﮧ 3 تآ =) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
[ یـادداشـت 132 ]  
اگر آدمِ نـُرمالـی باشـید ، بعد از خواندنِ ایـن پست تعجب ميکنید میگویـید دخـدره اسکُل اســت :| دیوانه اسـت :| با عرضِ پوشـِشَش را نمیدانـم ! فقـط میتوانـم بگویـم من عاشـقِ ایـن آهنـگ هسدـم :دی مخصوصا سُلُ ـهایِ تامـای عزیـزم من با ایـن آهنگـ پرواز ميکنـم گوش دهید .. هیز نُو اِبـَوت یو این اِوری وِی . هیز مِمورایزد اوری پـارت اُفـ یور فــیس . این سایـد اِند اُوت بـِببی هـید تو تُوو . یـِه هی نُز اوری سینگ درز تو نُ . هی سکرت تپد تو د وی یو چینج مود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خاطرات اسفندی  
اگـــر روزی داســـتان یه اسفند ماهی رو نقـــــل کردی …!!بـگـــــــــــو …!!بـی کــس بـــود امــا ــــی را بـی کــس نکـــرد …!!تنهــــا بـــود امــــا ـــی را تنهـــا نگذاشـــت …!!دلش ــــته بــــود امــــا دل ـــی را نش ــت …!!کـــوه غــــم بـــود ولــــی سعی کرد ـــی را غمگــــین نکـــــند …!!و شـــایــد بـــد بـــود ولـــــی بــــرای ــــی بــــد نخــــواســـت …!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اسفند ماهی...  
اگـــر روزی داســـتان یه اسفند ماهی رونقـــــل کردی...!! بـگـــــــــــو...!! بـی کــس بـــود امــا ــــی را بـی کــس نکـــرد...!! تنهــــا بـــود امــــا ـــی را تنهـــا نگذاشـــت...!! دلش ــــته بــــود امــــا دل ـــی را نش ــت...!! کـــوه غــــم بـــود ولــــی سعی کرد ـــی را غمگــــین نکـــــند...!! و شـــایــد بـــد بـــود ولـــــی بــــرای ــــی بــــد نخــــواســـت...!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تنهایی  
ﻫﯿـــــــــــﭽﮏــــــــــــﺲ ﺑﺮﺍﯾـــﺖ ﻧﻤﯽﻣــــــﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐــــﻦ ﻫﯿــــــــــﭽﮑـــــــــــــﺲ ، ﻧـــﻪ ﺁﻧﮑـــﻪ ﮐﯿﻨــــﻪ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧــﻪ ﺁﻥ ﻣﺠﻨــــــــﻮﻧﯽ ﮐـــﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫــــــﺰﺍﺭﺑﺎﺭ ﺑـــﺮﺍﯾﺖ ﻟـــــــــﺎﻓـــــــ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﻧــــﺪ ، ﺩﻧﯿــــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃـــــﻮﺭﯼ ﻧﺎﻋـــــﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺴــــــﯽ ﻣﺘﻀــــــﺎﺩ ﺧـــﻮﺍﻫـــــﯽ ﯾﺎﻓــﺖ ﺑــﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿــــــﻦ ﺍﻧﮕﯿــــﺰﻩ ﻣ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تنها  
ﻫﯿـــــــــــﭽﮏــــــــــــﺲ ﺑﺮﺍﯾـــﺖ ﻧﻤﯽﻣــــــﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐــــﻦ ﻫﯿــــــــــﭽﮑـــــــــــــﺲ ، ﻧـــﻪ ﺁﻧﮑـــﻪ ﮐﯿﻨــــﻪ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧــﻪ ﺁﻥ ﻣﺠﻨــــــــﻮﻧﯽ ﮐـــﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫــــــﺰﺍﺭﺑﺎﺭ ﺑـــﺮﺍﯾﺖ ﻟـــــــــﺎﻓـــــــ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﻧــــﺪ ، ﺩﻧﯿــــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃـــــﻮﺭﯼ ﻧﺎﻋـــــﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺴــــــﯽ ﻣﺘﻀــــــﺎﺩ ﺧـــﻮﺍﻫـــــﯽ ﯾﺎﻓــﺖ ... ﺑــﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿــــــﻦ ﺍﻧﮕﯿــــﺰﻩ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ﺁﺩﻡ ﺧـــــــﻮﺑـﺎ  
ﺍﮔﮧ ﺭﻭﺯﮮ ﺩﯾـــﺪﮮ ﺧﯿﻠﮯ ⇜ﺗﻨﻬـــﺎﯾﮯ ⇝ﻋﻠّــــﺖ ﺑـــﺪ ﺑـــــﻮﺩטּ☜تــــــﻮ ☞ﻧﯿﺴـــــﺖ . . .ﺧﯿﻠﮯ⇜ ﺧـــــــــــــــــﻮﺏ⇝ ﺑــــــــــــــــــﻮﺩﻧﺘﮧ . . .ﺁﺩﻣـــــﺎﮮ ﺍﻣـــــــــــﺮﻭﺯﮮ ، ﺑـﺎ ♛ﺁﺩﻡ ﺧـــــــﻮﺑـﺎ ♛ﺣــــﺎﻝﻧﻤﯿڪﻨـــــــــــــــــــטּ . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستانک  
پیــــرمرد روستا زاده اے بود که يک پســـر و يک اسب داشت؛ روزی اسب پیرمرد فــــرار کـــرد، همه همسایه ها بـــرای دلـــداری به خـــانه پیـــرمرد آمدند و گفتند: عجـــب شـــانس بدی آوردی که اسبت فرار کرد! روستا زاده پیــــر جواب داد: از کـــجا می دانید که ایـــن از خوش شانسی من بـــوده یا از بـــد شانسی ام؟ همسایه ها با تـــعجب جــــواب دادن: خــــوب معلومه که این از بد شانسیه! هنوز يک هفته از این ماجــــرا نگذشته بـــود که اسب پیــــرمرد به ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ناله  
نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست؟ به من شد قفس،طرف بیابان کجاست؟در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـممــزرعم آتـش گرفت، نـم نـم باران کـــجاســت؟خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم ریخـتندتا کنـــد از هـــم جدا، بازوی دهقان کجاسـت؟در تـَف ایــــن بادیــه، ســـــوخت ســـراپا تنــممزرعــــم آتـــش گرفت، نم نم باران کـجاسـت؟اشــــک در آبم نشــــانــد، آه به بـادم ســــپردعقل به بندم فکند، رخنه ی زندان کج ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ناله  
نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست؟ به من شد قفس،طرف بیابان کجاست؟در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـممــزرعم آتـش گرفت، نـم نـم باران کـــجاســت؟خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم ریخـتندتا کنـــد از هـــم جدا، بازوی دهقان کجاسـت؟در تـَف ایــــن بادیــه، ســـــوخت ســـراپا تنــممزرعــــم آتـــش گرفت، نم نم باران کـجاسـت؟اشــــک در آبم نشــــانــد، آه به بـادم ســــپردعقل به بندم فکند، رخنه ی زندان کج ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حالم بده  
حالـــــم خیــلی بـــد شده...ﺩﻳـﮕـــﺮ . . . ﻧـﻪ ﺑـــﺤـــﺚ ﻣـﻴـﮑـﻨـــﻢ !ﻧـﻪ ﺗـﻮﺿـﻴــــﺢ ﻣـﻴـﺨـــﻮﺍﻫــﻢ ! ﻧـﻪ ﺗـﻮﺿـﻴـﺢ ﻣـﻴـﺪﻫـــﻢ !ﻧـﻪ ﺩﻧـــﺒـﺎﻝ ﺩﻟـﻴـﻞ ﻣـﻴـﮕـﺮﺩﻡ ! ﻓـﻘـﻂ ﻣـﻴـﺒـﻴـﻨـــﻢ ..ﺳـﮑـﻮﺕ ﻣـﻴـﮑـﻨـﻢ ﻭ ﻓـﺎﺻـﻠـﻪ ﻣـﻴـﮕـﻴـﺮﻡ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اشعار پدر  
«گر نظر لطف تو شامل حالم شود» گــر نظــر لطف تــو شامل حـــالم شـود*****اوج بگیرم به عـــرش ؛ قـــوّت بالم شود گرچه من اندر جهان ، ذره ای آیم حـساب*****لطف تـــو گـر کم کنی ؛ ذرّه وبالم شود مرغ دلم پر کشد ، سوی جنان عشق توست*****گر نپذیری مـــــــرا ؛ وهم ، خیالم شود روز و شبــم آرزو ، مــوقع دیـــدار تست*****لحظه سزاوار تـــــر ؛ دوری ، سالم شود حسرت دیـــدار تو گرچه بدل مانده است*****گر تــو نخـــواهی مرا ؛ آه ، محالم شود سست می باقیم ؛ محـــو رخ ســـ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چـطــور دلــت اومــد بــری علی  
چـطــور دلــت اومــد بــری بـعـد هــزارتـا خــاطــره ؟ تــاوان چــی رو مـــن مـیـدم ایـنـجـا کـنـار پـنـجــره ؟ چــطـور دلـت اومــد بـری چـطـور تـونـستی بـــد بـشی ؟ تــو اوج بـی کـسیـم چـطـور ، تــونـستی ســاده رد بـشی ؟ چـطــور دلـت مـی یـاد بـا مــن ایـن جــوری بـی مـهــری کنی ؟ شــایـد هـمـیـن الآن تــو هـم داری بــه مـن فـکــر مـی کـنی چـطــور دلـت اومــد کـه مــن ایـنـجـوری تـنـهـا بـمــونـم ؟ رفـتـی ســـراغ زنـدگـیـت نـگـفـتـ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
me & we  
نســـل ﻣﺰﺧﺮﻓـــــﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨــــﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑـــﺪ ﻭ ﺑــﺪﺗـــــﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻭﺩﺧــــﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪ، ﺟﻨﮕـــﻞ ﻫﺎ ﺳﻮﺧـــﺖ ﻭ ﺍﺑـــــﺮﻫﺎ ﻧﺒــــﺎﺭﯾﺪﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﻨـــﺰﯾﻦ ﻭ ﺷﯿــــﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐـــﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪﺩﻝ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﺩﺍﺩﯾــــــﻢ، ﻗﺒــــــــﻞ ﺍﺯ ﻣــــــــﺎ ﺩلــﺩﺍﺩﻩ ﺑـــــــﻮﺩﻧﺴﻠــــﯽﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻗـــــــﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺴﻞ ﮐﻨﮑـﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آل پیکان  
يکــی دربــش شــل و آن دیگری سفت یــکــی بــوقــش مـعـلق، دیـگـری چفت يکـی رانـنـده اش بـــد خُـــلــق و بد دل يکی هم مثل من خوشخلق و خوشگل يکــی بـــر روی ضــبـطـش باند بـسـتـه يکی هــم تــکـمـه ی ضبطش ش ته صدای ایـن یـکـــی تــــا آســـمـــان هـا صــدای دیـــگـــری تــا عـــرش اعــــــــلـا یـــکـــی پـــاپ یـســاری دیـگــری جــاز یــکــی بـــر در زده تــصـــــویــر مــهــنـاز کـــنــــار شــیــشه عـکـسـی از حمیرا و روی ســـقـــ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلام تنهایم دوستت دارم  
تا ظهورت چقدر فاصله داریم آقا آه از ی بی تو گله داریم آقا جمـعــه را سرمــه کشیدم که مــگر برگـــردی با همان سیصد و دلتنگ نفر برگــــــــــــــردی زندگـــی نیست ممــات است ، تو را کم دارد دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد خیر از ندیدیم به والعصر قسم بی تو ما طعنه شنیدیم به والعصر قسم از دل تنــگ مـــــن آیا خبــری هــم داری؟ آشنا ، پشت سرت مختصری هــــــــم داری؟ هیچ تاب و تب چشم تو را درک نکـرد هیچ کـس اشک شب چشم تو را درک نکرد منّتـــی بر سر ما ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خانه ام وقتیکه می آیی...  
خانه ام وقتی که می آیی تمامش مال توهرچه دارم غیر تنهایی تمامش مال توصد دوبیتی، صدغزل دارم و حتی يک بغلشعرهای خوب نیمایی تمامش مال توضرب آهنگ غزلهایم صدای پای توستاین صدای پای رویایی تمامش مال توبــی کران سبز اقیانــــــوس آرام دلـــــمای پـری خوب دریایی تمامش مال توعشق من عشق زمینی نیست باور کن عزیزعشقم این عشق اهورایی ، تمامش مال توباز هم بیت بـــد پـایـان شعـــرم مـال مـنبیت های خوب بـالایی تمامش مال تو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توکل  
پیــــرمرد روستا زاده اے بود که يک پســـر و يک اسب داشت؛ روزی اسب پیرمرد فــــرار کـــرد، همه همسایه ها بـــرای دلـــداری به خـــانه پیـــرمرد آمدند و گفتند: عجـــب شـــانس بدی آوردی که اسبت فرار کرد! روستا زاده پیــــر جواب داد: از کـــجا می دانید که ایـــن از خوش شانسی من بـــوده یا از بـــد شانسی ام؟ همسایه ها با تـــعجب جــــواب دادن: خــــوب معلومه که این از بد شانسیه! هنوز يک هفته از این ماجــــرا نگذشته بـــود که اسب پیــــرمرد به ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فقر واقعی فقر روحــــی ست.  
مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی! مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم… خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری! يک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی! يک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی! يک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی! چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی! فقر واقعی فقر روحــــي ست.دل آدم ها خیلی ساده گرم میشود. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فقر واقعی فقر روحــــی ست.  
مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی! مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم… خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری! يک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی! يک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی! يک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی! چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی! فقر واقعی فقر روحــــي ست.دل آدم ها خیلی ساده گرم میشود. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فقر واقعی فقر روحــــی ست.  
مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی! مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم… خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری! يک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی! يک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی! يک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی! چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی! فقر واقعی فقر روحــــي ست.دل آدم ها خیلی ساده گرم میشود. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگر امروز تنهایم  
به لب گر خنده می بینی به باطن هــمــــدم دردم نه مأوایی ،نه معشوقی که من تنها ترین مـَــردم غرورم انقل شد که ویران کرد احـــــــــساسم سخن را گرم می گویم نــــــداند هیچ ســردم خدایا چاره ای ،راهی کـــــه راهم ،راه دل بـاشد در این دنیای زوج امـــــا فقط من يک نفر فردم غرورم با دلم دشـــمن،ولی یـــــک دَم نـــــدانستم که در جنگ غرور و دل به دنبال چه مـی گردم نه یاری ماند از کارم،نه يک تــَـن هــمدمی باشد اگر امروز تنـــــهایم،خودم دیـــــ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فقر واقعی فقر روحــــی ست.  
مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی!مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم…خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری!يک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی!يک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی!يک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی!چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!فقر واقعی فقر روحــــي ست.دل آدم ها خیلی ساده گرم میشود. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
nobody  
▪پِلکـــام بَستِـــه➽ ▪چِشمــــام خَستِـه➦ ▪یِه فَنــدَک میخــوام➥ ▪واسِــه زیــرِ عَ ِـــت➲ خدایا! فقط خودم و خودت! دیگری وجود ندارد... nobody کم کم یاد خواهی گرفتبا آدمها همانگونه باشی ، که هستند گاهی... خـــوب گـــــــرم مهـــــربان و گاهی همانقدر ... بـــد ســــرد تلـــــــــخ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به کج یم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
دیــروز : از پـذیـرفـتـن خـانـم هـای بـــد حـجـاب مـعـذوریـــم !!! امــروز : از پــذیــرفـتـن خـانـــم هــا ، بـــا شـلـوار کــوتــاه مـعـذوریــم !!! فــردا : جــونـه مـادرتــون بــا شـلـوار وارد شــویــــــــد به کجاها داریم میریم!!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خـــــداوند یگــــانه تکیه گــــاه ست  
پیـــرمرد روستا زاده ای بود که يک پســـر و يک اسب داشت؛ روزی اسب پیرمرد فــــرار کـــرد، همه همسایه ها بـــرای دلـــداری به خـــانه پیـــرمرد آمدند و گفتند: عجـــب شـــانس بدی آوردی که اسبت فرار کرد! روستا زاده پیــــر جواب داد: از کـــجا می دانید که ایـــن از خوش شانسی من بـــوده یا از بـــد شانسی ام؟ همسایه ها با تـــعجب جــــواب دادن: خــــوب معلومه که این از بد شانسیه! هنوز يک هفته از این ماجــــرا نگذشته بـــود که اسب پیــــرمرد به هم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بهترین راه....!  
ﻫﯿـــــــــــﭽﮏــــــــــــﺲ ﺑﺮﺍﯾـــﺖ ﻧﻤـےﻣــــــﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐــــﻦ ﻫﯿــــــــــﭽﮑـــــــــــــﺲ ، ﻧـــﻪ ﺁﻧﮑـــﻪ ﮐﯿﻨــــﻪ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧــﻪ ﺁﻥ ﻣﺠﻨــــــــﻮﻧـے ﮐـــﻪ ﺭﻭﺯے ﻫــــــﺰﺍﺭﺑﺎﺭ ﺑـــﺮﺍﯾﺖ ﻟـــــــــﺎﻓـــــــ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﻧــــﺪ ، ﺩﻧﯿــــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃـــــﻮﺭے ﻧﺎﻋـــــﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺴــــــے ﻣﺘﻀــــــﺎﺩ ﺧـــﻮﺍﻫـــــے ﯾﺎﻓــﺖ ﺑــﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿــــــﻦ ﺍﻧﮕﯿــــﺰﻩ ﻣـ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
موضوع انشا دوره اول متوسطه.html متن آهنگ نامیک روایت.html خاطرات بچگی شیرین تر است.html حضور اعضا هیئت مدیره اتحادیه در همایش فعالان قرآنی شهرستان مانه و سملقان.html غمگین ترین جملات عرفانی.html کنسرت انریکه با آهنگ بایلاندو در م اhtml ت ت مذهبیhtml درگیری مسلحانه و کشته شدن 5 زندان در آباده نتایج مسابقات بسیج کشتی نوجوانان کشور.html ساریخانی کاظم جودو فدراسیون عربستان مقام کاظم ساریخانی فدراسیون جودو المپیک سیدنی مسئولان فدراسیون جودوی ایران مسابقات جودوی قهرمان.html لباس ساده خونه قیمت سی دی لگو بتمن 3 پلی استیشن.html امپول چرک خشک کن روزه را باطل میکند.html واردات کاشی واردات کاشی اهنگ عشقه من بدون دوستت دارم تا دنیا دنیاست این عشق پا برجاست.html تقویم نجومی حبیب الله رزمی 95html ترتیل چن بار تکرار ک نه سوره همزهhtml آموزش خیاطی سایت قمر.html اهنگ ندیدی نفهمیدی دلم بدجوری داغون شد.html لینک گروه واتساپ کلاس های دوبله ناصر ممدوح ناری جوجه ناری ناری.html خواندن رمان روژان قربانی یک رسم.html lhd آزمایش خون.html تست باشگاه عقیدتی html شامپو ها مخلوط است پیتزا خونگی پیتزا گوشت خمیر خونگی سود مغازه لاستیک فروشی.html دبیرستان نمونه تی علی اباد کتولhtml گزیده ای از داستان های کشف الاسرار فردوسی پور به خاطر این صحبت ها درباره پلاسکو تذکر گرفت معنی آهوی شاخ دار.html listشخصی علی سمامی.html مەنسوور ڕەحمانی.html السا بجای راپونزل در برج ویدئو کامل اپارات.html کد پیشواز همراه اول مسته می از ناصر صدر بخار لوله بویلر چیست عبور پوسته بخار چیست پیدا کنیم چیست پیدا پاسخ مناسبی مناسبی برای.html از کجا بفهمیم که مجسمه از جنس پلی استر هست.html پرتقال چربی ویتامین چربی سوزی.html ست تاپ و شلوارک matisa طوسی مشکل وصل نشدن وای فای در ویندوز.html کوچه با معرفت.html فعال ساز فونت فارسی در vb6 قسمت داخلی کولر گازی نمونه پنجرهای یخ میزند علت چیست.html نمونه ای از مبارزات دفاعی مردم ایران html اختراع انجام شرکت مخترع اختراع توسط توسط وزارت تایید اختراع مخترع توسط html برنامه دیوار فقط فروش مینی بوس اگر ما قدر ندانیم دیگران قدر میدانند واعملو صالحا.html من از شمار گدایان بیشمار توام.html محاسبه با قبول شدگان ارشد حسابداری۹۰،۹۱،۹۲،۹۳.html فواید کشمش سرخ چگونه پوست سفید و بدون لک داشته باشیم مدیریت ورزشی نوین رویکردهای مدیریت ورزشی رویکردهای نوین ورزشی ایران نشریه رویکردهای مدیریت ورزشی ایران.html سایت سقوط من درخودمه.html مرقد حضرت داود وار دراسراییلhtml نکات کلیدی قانون مجازات ی تعزیراتhtml قیمت ست کالسکه کلت هاک.html ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ.html حسین جهانفر.html تویی عاشق بارونم خانومم.html 28 . مادر مامان فریده.html اومدم، اومدم ترانه مثال خیلی شیرین مثال فرهاد فرهاد اومدم شیرین اومدم، اومدم، مثال دلشاد اومدم، مثال فرهاد اومدم خیلی سرافراز اومدم.html تربت حوزه علمیه مدارس ریزی برنامه ریزی مدارس برنامه ریزی علمیه احمدیه احمدیه تربت حوزه علمیه حوزه علمیه احمدیه.html انگور وس دلی و مشهدی محمد باغبانhtml آلبوم سو رایز حامد حامیhtml ماشین های الکتریکی ac dc.html کتاب english station ومعنی.html کردبچه دان 7 تکواندو در استان پاکدشتhtml نیلوفر بهبودی با لباس مجلسی.html 19ù ø±ø¯ø§ø¯ ø§ø³øª ø§ø­ dna ø§ø² ø³ù„ùˆù„ù‡ø§ûŒ ù¾ûŒø§ø²html پرستاری ازاد ی سیرجانhtml پاور آنالایزر power meter.html مثال کاربردی متلب با پورت سریال.html چگونه پازل هزار تیکه بچینم.html معنی dry روی کنترل کولر گازی.html مظاهری پیرانشهر شهرستان فرماندهی ابراهیم پیرانشهر شهرستان پیرانشهر کرده بودند قرار داشت ستاد فرماندهیhtml http weblog24.link list d9 81 d8 b9 d8 a7 d9 84 d8 ac db 8c d8 b1 db 8c d9 86 da af d8 b3 d8 a7 d8 b2 db 8c d9 81 d8 b9 d8 a7 d9 84 d8 b3 d8 a7 d8 b2 db 8c d8 af d8 b1 db 8c d8 a7 d9 81 d8 aa da a9 d8 a7 d8 b1 d9 85 d8 b2 d8 af.html.html چرا ذخایر آب سنگین ایران به کشور عمان منتقل شد؟ سنگ باتلاق کنایه از چیست.html balzac honorede دوبا اک balzac اونوره دوبا اک بابا گوریو دوبا اک balzac honorede اونوره دوبا اک balzachtml برگزاری 22 بهمن در کاکی تصاویرhtml شهریه صنایع غذایی ازاد بروجردhtml بهار میشه سرنوشت رمان خونید پارسا شاهد.html کلینیک آریتمی علیرضا حیدری بکاولیhtml 17 فروردین.html اشعار آقای حسین اقبالی.html هنرستان کوثر.html علی بهشت را برای چند گروه ضمانت کردhtml دعایی با خواص فوق العاده ، که به المومنین آموختhtml کلمه مترادف مادر را محبت دانستند روز ام ها را به محضر همه مادران این دیار تبریک می گوییمhtml کلنگی.html ایرانی ها چقدر برای خارج رفتن هزینه می کنند؟ نوب در کدام شهر استhtml فاطی دورم.html نفرات برتر آموزشگاه سپهر دانش در کنکور.html ربات آموزش دهنده ی برای ک نhtml 13آبان.html ریشه فامیلی سیاقی.html رتبه قبولی تربیت دبیری شهید رجایی.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.334 seconds
RSS