خیلی خونسرد داشتم از کنار اتاق خواهرم رد میشدم  متوجه شدم نگار داره با تلفن حرف میزنه بی تفاوت خواستم ب مسیر ادامه بدم  کهههههههه. ....   نگار\-اولیش فرهاده


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب