نامه نویسم دفتر نوشته هایم دانی نامه هایم

نتایج جستجوی عبارت ' نامه نویسم دفتر نوشته هایم دانی نامه هایم ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
یک روز می رسد که بگویی دوستم داری!  
اگر کتاب هايم به تمام زبان های دنیا ترجمه می شدو مصاحبه هايم در کانال های تلویزیون پخش می شدو روی جلد مجلات ع من بودو از داستان هايم یک عالمه ساخته می شدو نمایش نامه هايم توی برادوی روی صحنه می رفتباز هم موقع شکر ریختن توی قهوه اتمی گفتی که دوستم نداری؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشریات مطبوعات فعال آستارا  
هفته نامه تارک خزر هفته نامه پیام آستارا دو هفته نامه طریقت نو دو هفته نامه خط آ ماهنامه کشکول روز نامه الکترونیکی آستارا نیوز astaranews.com روز نامه الکترونیکی درد نیوز dardnews.ir روز نامه الکترونیکی استارا خبر astarakhabar.ir خبر گزاریهای فعال در آستارا دفتر خبر گزاری فارس دفتر خبر گزاری ایرنا خبر گزاری ایسنا خبر گزاری تسنیم خبر گزاری شبستان دفتر صدا وسیما دفتر شبکه باران ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هنوز هم...  
هنوز هم برای تو می نويسم...با اینکه تو دیگر نامه هايم را نمی خوانی و نمی داني که من هنوز هم برایت می نويسم و قاصدکی هم نیست که نامه هايم را برایت بیاورد و تو جواب بدهی و تمام حاشیه ها و گوشه های کاغذهایت را «دوستت دارم» بنویسی. نمی دانم تو هم دلت برای آن روزها تنگ می شود یا نه و آیا هنوز هم در دنیای خی سری به آن کوچه و ساعت قرارمان می زنی یا نه؟ بگذار تمام سئوالهايم بی پاسخ بماند ؛ مجازات من کمتر از این نیست که بیشتر هم باید باشد.هنوز هم صدای ش تن دل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شادی ایزدبخش (دانشجوی علوم کامپیوتر) 19  
نامه ای که نوشته اینامه ای که نوشته ایهرگز نگرانم نمی کندگفته ای بعد از این دوستم نخواهی داشتاما، نامه ات چرا اینقدر طولانی است؟تمیز نوشته ای، پشت و رو و دوازده برگ!این خودش یک کتاب کوچک استهیچ برای خداحافظینامه ای چنین مفصل نمی نویسد.هاینریش هاینه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه ای به خدا  
نامه ای به خدا...بعد از کشتار حلبجهدرد نامه ای طولانی برای خدا نوشتمقبل از مردمآنرا برای درختی خواندمدرخت گریستدر آن پرنده ای نامه برگفت نامه را چه برایت می برد؟اگر انتظار داری من ببرممن توانایی رسیدن به عرش خدا را ندارم …در انتهای شبفرشته سیاه پوش شعرمگفت هیچ نگران نباشمن نامه را تا آن بالا برایت می برمتا عرش خداولی اطمینان ندارم خودش نامه را از من بگیردخودت میدانيخدای بزرگ را نمی بیند …گفتم : قبول ! تو پرواز کن !پرنده الهام پرواز کردو رنج ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من که نتوانسته بودم اشک هایم را نشانت دهم ..  
در نامه ی آ ت نوشته بودی که دلت برای یک آغوش عاشقانه لک زده است ..و من که نتوانسته بودم در پاسخ برایت بوسه بفرستم ، نوشته بودم :زبانت را کلید کن و بچرخان درون دهانم ، لال مانی گرفته است از بس نبوده ای.نوشته بودی آنجا مدام باران می آید و دلتنگ چشمان من شده ای ..و من که نتوانسته بودم همراه نامه برایت چتر بفرستم ، نوشته بودم :اینجا اما ، نه بارانی می آید و نه ی برای چشمان ِ من اسپند دود می کند ..فقط منم و دلی که برایت، یک تهران تنگ شده است !نوشته بودی کاش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه  
چقدر دلم می خواهد برای یک نفر نامه بنويسمنامه بنويسم و بگویم که چقدر اینجا همه چیز خوب استچقدر آسمان آبی و چقدر دل ها شاد استچقدر اصلا خوشحال هستم همین طور بی خودیچقدر گوشه گوشه این شهر حالم را خوب می کندچقدر همه می فهمند چه می خواهم، چه می گویندبنويسم برایش...نامه بنويسم، از آنهایی که پاکت دارد و تمبر و آدرسنه از این نامه های برقینامه بنويسم و اولین دروغ هايم را به او بگویمقول می دهم نگویم چقدر دلم تنگ شده استنگویم دارد بر سر دلم چه ها می آید ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه های عاشقانه  
امروزاز هر طرفی میروم به تو میرسماز آفتاب میگذرمبرایت نامه عاشقانه مینويسمنامه عاشقانه برای تونامه عاشقانه برایتمام زندگی استبرای تمام حیاتمردی از پشت شیشه تمام نوشته هايم را می خند ی من باز برایت می نويسماقبال عشقبال به دستم داد که بنويسممن شرم ن که عاشقانه برایت بنويسماصلا من عاشقانه نوشتن را دوست دارمکه نامه های عاشقانهتنها دلیل هستی عالمندکه نامه های عاشقانه نگاشتن زندگی استو تمرین عاشقانه زیستندر سیاهترین وتبدار ترین لحظات زندگ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دستور اژه ای برای نامه عفت مرعشی به دادستان تهران درباره دادگاه مهدی هاشمی  
حجت ال و المسلمین اژیه در نامه ای خطاب به دفتر حوزه معاونت اول قوه قضائیه در مورد نامه اخیر خانم عفت مرعشی نوشت: نامه مشارالیها را عینا خدمت دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته های منتسب به بیت اقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی بعمل آورده و عندال وم مسائل مطروحه را پاسخ دهند.در نامه سخنگوی قوه قضائیه به دفتر خود آمده است: دفترنامه سرکار خانم مرعشی را ملاحظه نمودم، برخلاف نوشته ایشان هیچگ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه ای برای تو !  
توی اتاقم نشسته ام و کتاب میخوانم که صدای مجری اخبار را می شنوم:" نامه ی به جوانان غرب" گوش هايم را تیز می کنم ببینم درست شنیده ام یا نه بله درست بود . زود از اتاقم می زنم بیرون تا خبر را کامل ببینم...برایم آنقدر این کار جالب و شیرین بود که نزدیک بود اشک هايم سرازیر شود ! نمیدانم چرا یک حس حسادت به سراغم آمد... حسادت به جوانان غربی که یک نفر از آن سر دنیا برایشان نامه نوشته بود...نامه ای پر از مهر ... نامه ای فقط ِ فقط برای آنها ... نامه ای از سر دلسوزی و ص ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه های خداوند  
شکوه می کنند که آن معشوق ازلی اگر ما را دوست داردچرا خبر نمی دهد و چرا نامه نمی فرستدپاسخ خداوند این است که تو نامه خوان نیستیوگرنه من بر دوام نامه ها و طومارهای مفصل می نويسمبر چهره بهارو بر چهره پاییزو بر چهره زمستانو بر چهره تابستانو بر چهره آسمانو پیش از همه بر چهره آدمیان:صد نامه فرستادم صد راه نشان دادمیا راه نمی داني یا نامه نمی خوانیگر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواندور راه نمی داني در پنجه ره داني مولانا سوی شما نوشت او بر روی بنده ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فقط می نویسم  
می نويسم می نويسم و می نويسم فقط می نويسم اشکهايم ب جای آنکه سرازیر شوند،روی کاغذ نوشته میشوند فقط می نويسم وقتی خوشحالم،وقتی ناراحتم،می نويسم فقط و فقط می نويسم درد هايم را روی کاغذ می نويسم می نويسم:دوباره از نو شروع خوب است ولی خودم حاضر نیستم از نو شروع کنم فقط می نويسم،هیچ فکری پشت نوشته هايم نیست ولی فقط می نويسم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه بدون نقطه" یک رعیت در زمان ناصرالدین شاه  
نوشته ای که ذیلا از نظرشما دوستان گرامی می گذرد نامه ای است که" مرحوم میرزا محمد الویری" به مرحوم احمدخان حسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلج نوشته که شروع تا پایان نامه از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و در نوع خود از شا ارهای ادب زبان پارسی به شمار می آید. انگیزه نامه و موضوع آن کمی در آمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده است. این نامه در زمان ناصرالدین شاه بوده. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامۀ وارده  
پوهنیار فرید احمد منیب پوهنحٌی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی 10/3/1393 نامه در واقع وسیلۀ انتقال معانی است که با استفاده از آن پیام‏ها میان دوسوی ارتباط طی طریق می‏شود. معنای واژۀ نامه عبارت است از نوشته و یا کاغذ نوشته شده که آن‏را به شخصی دیگر روان می‏نمایند و با پیشوندها و پسوندهایی مثل رو مه، اطلاع‏نامه، شب‏نامه، طلاق‏نامه، گذرنامه‏، سفرنامه، نامۀ وارده، نامۀ صادره و ...، مطرح اند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه (1)  
نامه ، همان عمری است که تا اینجا به دوش کشیده ای . همان حرفهای « تا » شده ، با دست خطهایی که مثل سرنوشت محتوم اند. در نامه های بعضیها ، چهر هایشان گل میکند ، خنده هایشان، گریه هایشان . چهره خیلی از نامه ها شبیه هم است. دلتنگی ، حرف اول هر نامه است و در همه نامه ها ، کلماتی از روی خج « جا » می افتند. کلماتی از روی حسادت تکرار می شوند. خیلی از نامه ها، به مقصد نرسیده تمام می شوند. هیچ وقت نمی شود حرفهای دلت را در نامه ها به امانت بگذاری ، به خصوص اگر دل ش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آ ین وصیت نامه شهید رجایی  
بیست روز قبل از شهادت، قبل از ترک خانه برای شرکت در جلسه ای مهم، همسر رجایی به او گفت: «پیشنهاد می کنم وصیت نامه ی جدیدی بنویسید. وصیت نامه قبلی را سال ها پیش نوشته اید. » رجایی به یادآورد که در سال ۱۳۵۲ قبل از این که به زندان برود، وصیت نامه ای نوشته بود و آن روز، هشت سال از نوشتن آن وصیت نامه می گذشت. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قوانین وصیت نامه2  
ماده ششم - ی که نمی تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کندباید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتررسمی در وصیت نامه بنویسد که این ورقه وصیت نامه او است و در این صورت مسئول دفترباید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی درحضور او نوشته است. ماده هفتم - وصیت نامه سری را موصی همه وقت می تواند به ترتیبی که برای استرداداسناد امانتی مقرر است استرداد نماید. ماده هشتم - د ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خط خطی هایم  
ماه هاست... که... دیگر... کاغذی مچاله نکرده ام ... هرچه نوشته ام... نگه داشته ام ... دیگر ... مدتهاست ... بی غلط ... خط خطی هايم را ... بایگانی می کنم ... شاید ... روزی ... از لا به لای ... ش ته نویسی هايم ... پیدا شوی ... ماندگار داد93 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
"زندگی" چیه؟  
دیروز: "زندگی" چیه؟ شاید یک نامه، یک کتاب، یک لبخند... زندگی رنگارنگ است. لباس نارنجی، جعبه ی صورتی، تن پوش زرشکی، رویای سفید، دنیای سبز، چشمان براق، لب های سرخ... . امروز: چشمانت را گم کرده ام. دست هایت از دست هايم که جدا شد راه را گم . سایه ای شدم در امتداد خیابان. لب هايم را گم . حرف هايم بر زبانم خشکیده اند. واژه ها سفر کرده اند. کتاب هايم قهر کرده اند، خاطرات در سطح زندگی بساط پهن کرده اند، جهان وحشت سرا شده ست، آدم ها را دود گرفته، نفرین ها دامن گ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه ای از طرف خدا  
نامه ای از خدا ظهر یک روز سرد زمستانی، وقتی امیلی به خانه برگشت، پشت در پاکت نامه ای را دید که نه تمبری داشت و نه مهر اداره ای پست روی آن بود. فقط نام و آدرسش روی پاکت نوشته شده بود. او با تعجب پاکت را بازکرد و نامه ی داخل آن را خواند: امیلی عزیز، عصر امروز به خانه ی تو می آیم تا تو را ملاقات کنم. “با عشق، خدا“ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روش بازداشت املاک جاری ( ثبت نشده) از مراجع صلاحیت دار  
روش بازداشت املاک جاری ( ثبت نشده) از مراجع صلاحیت دار وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل دستور ثبت نامه در دفتر کاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره ارسال به یاگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل بدفتر املاک بازداشتی بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت امضاء نامه بازداشت ملک توسط مسئول اداره صدور نامه بازداشت ملک از دفتر کاتور ارسال نامه به مرجع مربوطه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه ی الکترونیکی 15  
سلام سرخپوستیک روز من می مانم و این نامه ها. تو تا همیشه خواننده ی نامه های من نمی مانی. من این نامه ها را می گیرم توی بغلم و ولشان نمی کنم. سال های سال همین است. این بغل می نویسد 91، 92، 93، .. 99، .. و من بغلم پر شده است از نامه. نامه ها دیگر جا نمی شوند توی دست هايم. میچینمشان کنار اتاق و ارتفاعشان همینطور می رود بالا و بالاتر. هر طرف را که نگاه می کنم نامه ریخته.آن موقع من قوی هستم. خیلی خیلی قوی. امّا یک روز می آید که من دیگر نمی توانم سوختن را تحمّل کنم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کلاغه و خونه اش چه ربطی به نوشتن داره؟  
وقتی اینجا نمی نويسم، یا به اصطلاح نوشتنم نمی آید یا جاهای دیگری سرگرم هستم. از سال قبل یک کتاب که سال ها قصد چاپش را داشتم، چاپ شد. بعد یک مقاله در حیطه تخصص شغلی ام منتشر شد و امسال هم یک ستون مطلب در رو مه ای، راجع به آینده ی اینترنت و شغلی که در آن هستم. طراحی و نگهداری و تغذیه وبسایت دفتر کارمان و از همه مهمتر خواندن کتاب های داستان از نویسندگان مشهور و کار روی داستان های خودم و تهیه پایان نامه فوق لیسانس ی برای یک دوست و قس علیهذا از اموری ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مقدمه - تعاریف مهم برای نامه نگاری اداری  
نامه : کاغذی است که برروی آن مطالبی خطاب به شخص و یا سازمان به طور رسمی و یا غیر رسمی نوشته می شود. نامه رسمی : نامه ای است با مشخصات ویژه ای که در امور اداری و خدمتی و به عنوان یک مقام رسمی نوشته می شود. نامه ی غیر رسمی : نامه ای است که خارج از مجرای سلسله مراتب سازمان بین دو قسمت مبادله می گردد . نامه مزبور معمولا با ذکر نام طرف مکاتبه و کلمات احترام آمیز و دوستانه همراه است . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان 30 ویژه ی نیمه شعبان ( داستان انگیزشی ) قسمت 2 و 3  
شادمانی پدر و ناراحتی نامه 2 و 3 بهترین راه جذب بچه ها برای این که وقتی نامه را از درون خاک پیدا میکنند این است که نامه را با خطی بسیار بد نوشته و همجنین خود نامه و هم پاکت نامه را با مداد کاملا سیاه کنید و روی پاکت نامه بنویسید ( )و همچنین نامه را در جایی خاک کنید که بچه ها حدود 15 دقیقه در جست و جوی نامه باشند ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
لمس کن لحظه هایم را  
لمس کن کلماتی راکه برایت می نويسمتا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیستتا بداني نبودنت آزارم می دهدلمس کن نوشته هایی راکه لمس ناشدنیست و که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکدلمس کن گونه هايم راکه خیس اشک است و پر شیارلمس کن لحظه هايم راتویی که می داني من چگونهعاشقت هستملمس کن این با تو نبودن ها را ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من (جانباز شیمیایی) از شما عذر خواهی می کنم (نوشته هایی از رو دست مردم 100)  
(شهرداری بندر دلوار – بهمن 1387) - نامه اش گم شده بود و تیرای خواهش و اصرارش، بی نتیجه و بی تاثیر به دیوار خارای انکار و پاسخ منفی کارمند پشت میز برمی خورد. بیچاره با تکرار مدام حرفاش و دادن ایماء و امارت سعی داشت ثابت کنه که نامه را بهش تحویل داده ولی مرد میز نشین با کمترین جدیت و به دست دادن اندکی حوصله، درخواست جستجوی میز و کارتابل نامه های او را بی پاسخ می گذاشت. ظاهرا حرف حرف او بود و اصلا نامه ای به دفتر تحویل نشده. نگاش که به من گره خورد، جان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه ای پس از حدود یک قرن به مقصد رسید...  
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی ، دیوید فیلیپس ملوان انگلیسی در جنگ جهانی اول این نامه را برای خانوده اش در و نوشته بود و بر روی ان یک تمبر زده بود اما این نامه هرگز به مقصد نرسیده بود. تاریخ این نامه به سال ۱۹۱۶ میلادی بازمی گردد و در پشت یک شومینه در شهر کرکوال واقع در جزایر اورکنی اسکاتلند یافت شد. مسئولان کتابخانه اورکنی پس از کشف این نامه تلاش گسترده ای را از طریق اینترنت برای یافتن خانواده دیوید فیلیپس آغاز د و در نهایت ی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جواد ع  
محمدبن میمون نقل کرده است؛ پیش از آنکه رضا(ع) به اسان برود در مکه با او بودم، به آن حضرت عرض : می خواهم به مدینه بروم، نامه ای بنویس تا به دست فرزندت جواد(ع) برسانم. حضرت لبخندی زد و نامه ای نوشت. نامه را گرفتم و راهی مدینه شدم. در آن هنگام چشمان من، بینایی خود را از دست داده بود. وقتی که در مدینه خدمت جواد(ع) رسیدم، خادم ایشان آن حضرت را از میان بستر به سوی من آورد، من نامه را به او دادم. حضرت به «موفق» خادم خود فرمود: نامه را بگشا! خادم نامه را گشود و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه عجیب یک خواننده!  
نامه عجیب یک خواننده! مجله تان را تعطیل کنید! اشاره: هنگامی که نامه ذیل به دست مان رسید عجیب بود ! واقعا م م که چه کنیم؟ منتشر کنیم یا خیر؟می شود با فرازهایی از نامه موافق بود و همدلی کرد و با بخش هایی از آن مخالف بود و ردش کرد! اما نمی شد به راحتی از کنار این نامه عبور کرد و گذشت! بهرحال وقتی تصمیم بر نشر آن به عنوان پژواکی از یک خواننده به مجله گرفتیم قضاوت را بر عهده خوانندگان فهیم گذارده و تقاضا می کنیم نقطه نظرات خویش را در این مورد به دفتر مجل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابوس نامه  
قابوس نامه: نویسنده ى «قابوس نامه»، « عنصرالمعالى کیکاوس ا بن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار» از امرای دانشمند خاندان زیاری و از نویسنده گان بزرگ پارسی است که در اوا قرن چهار و اوایل قرن پنج هجری می زیسته است. وی، دختر سلطان محمود غزنوى را به همسری گرفته بوده و به همین دلیل سال های طولانى در دربار غزنویان به سر برده است. عنصرالمعالى، پسرى به نام «گیلان شاه» داشته که «قابوس نامه» را برای او نوشته است. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابوس نامه  
قابوس نامه: نویسنده ى «قابوس نامه»، « عنصرالمعالى کیکاوس ا بن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار» از امرای دانشمند خاندان زیاری و از نویسنده گان بزرگ پارسی است که در اوا قرن چهار و اوایل قرن پنج هجری می زیسته است. وی، دختر سلطان محمود غزنوى را به همسری گرفته بوده و به همین دلیل سال های طولانى در دربار غزنویان به سر برده است. عنصرالمعالى، پسرى به نام «گیلان شاه» داشته که «قابوس نامه» را برای او نوشته است. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خداحافظ کریمی...خداحافظ جادوکر  
امروز 30 ام تیرماه 1393 بایانی بود بر زندکی فوتبالی اسطوره بزرک برسبولیس وایران علی کریمی،ساعاتی قبل علی کریمی با انتشار نامه ای قلب میلیون ها عاشقش را لرزاند وبرای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد. فوتبالی که دیکر جای علی نبود او آرزو داشت به عنوان تکنیکی ترین بازیکن آسیا در برزیل از فوتبال خداحافظی کند که وش دعوتش نکرد واین بایانی بود بر آرزو های کریمی،او در ابتدای نامه اش نوشته بود میخی بر دیوار کوبیدم وکفش هايم را آویختم،آنجای نامه اشک توی ج ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شجره نامه خاندان شکاری  
منابع این شجره نامه عبارتند از : 1-نوشته های داخل قرآن های وقف مسجد روستا 2 - سنگ های مزار روستا 3- گفتگو با بزرگان فامیل . هر چند که در تهیه این شجره نامه وقت و زمان زیادی صرف شد و با ده ها نفر مصاحبه و گفتگو شد با این وجود در برخی از نسب ها اختلاف نظر بود که سعی شد با توجه به اجماع نظرات عقلانی ترین دیدگاه انتخاب شود ، به هر حال اگر نقص و ایرادی در این شجره نامه مشاهده کردید در بخش نظرات اعلان نمایید تا اصلاح شود . شجره نامه خاندان شکاری ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
پروفایل قدرشناسی.html قیمت سرویس کالسکه وان بای وان اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان استان های مختلف آموزش چرتکه در رشتhtml قیمت پتوی گلبافت درجه یک یک نفره اینستاگرام سلیم احمدی.html ﻛﻮﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮاﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ارسال پیامک طایفه ای در دهدشت و کهگیلویه و بویراحمد.html حمه حسین خالدی مشهور به حمه حسین کیمنه ای.html جواب پیام تبریک تولد تعداد خانوار جمعیت استان قم به تفکیک دهستان سرشماری.html تو که عین منی ،عیدمنی عیدت مبارک مدار فیوز الکترونیکی ساده با ترانزیستور 2n3055 ایا کارینا کاپور بازیگر هندی مسلمان شدن محاسبه معدل حساب بانک ملت متن خوش آمد گویی به استاندار نمونه سوال مطالعات هشتم شهریور ماه سال نمایندگی های تهران جملات زیبا جهت شعار دیوار مدرسه.html مشکل تعطیلی همزمان نانوایی ها در توتکابن ج تناوبی فوق العاده اهنگ دوست دارم پیشم باشی هی دورت بگردم پسر بچه.html بیسیم دستی دوال باند بائو فنگ uv5r نرکوه جوزم جاده منطقه شهربابک گروه جنوب ایران.html رمان مبینا از قسمت اول تا ا html نصب موتور کولر گازی پیستونی آپارات سرویس کالسکه نوزاد مارک good baby متن سخنرانی مدیر دبیرستان به مناسبت بازگشایی مدارس در سال درختان سید آمرود سیمرو روبروی روستای کیونان م الاستیسیته برشیhtml جمجمه سر انسان روی سنگ نشانه چیست.html مکمل بیوژنی html الان سی ام پانک کجاست چه می کندhtml نقشه برق کنتاکتور فتوسل.html برنامه ریزی درسی دهم تجربی قیمت سهام مینو در بورس امروز ج تناوبی ارایش الکترونی فشرده خوشحالی یعنی تولد آقامون باشه.html نمونه پرسشنامه معماری پایان نامه استاندار بشدت با ساخت و سازهای مسئله دار و خلاف قانون برخورد می کنیم برای کولر گازی 30000 فیوز چند آمپر نیازه.html مشکل بازی homefront در مرحله اول علائم راهنمایی و رانندگی دور زدن ممنوع به زبان عربی و انگلیسی.html مکالمه انگلیسی بین دو دوست صد سلام مولانا جامی.html بازنویسی حکایت صفحه 36 نوشتاری هشتم.html ج تفاوت پیل نو و کار کرده امتحان تاتو در فنی حرفه ایی.html نشان جوجه تیغی در گنج ی html شال شبرنگ طرح گل بوته.html متن بنر و تقدیر و تشکر از رئیسhtml فیروزه گرماب روستای مراسم روستای گرماب اهالی روستای اهالی روستای گرمابhtml انشاعینی درباره دریا دهم انسانی.html طریقه استفاده تنظیمات کولر گری.html تحقیق درس علوم دوم ابت هوای سالمhtml احساس ارامش دامادمون منو کردhtml مرکز مشاوره ی ریناس دیواندره.html نمودار انحلال پذیری مواد.html قرمزی پوست صورت بر اثر گذاشتن یخ.html حمیرا دختر همسر تجویدی خانه پرویز پرویز یاحقی ایران خارج بیژن ترقی بسیاری دیگر پروانه افشاریhtml کار کلاسی صفحه 30 کتاب کار فناوری کلاس نهم.html بزرگ ترین یاخته ها دیمیتری مندلیف.html سراسری پردیسهای آزمون سراسری پردیسهای خودگردان مورد محرومیت.html شماره تلفن اقای میلاد کی مرام.html مشکل امنیتی در احراز هویت ios۱۰ آهنگ وقتی که بچه بودیم گلکم.html استشهاد محلی جهت انتقالی سرباز.html ج برخی از ابزارهای فناوری اطلاعات ارتباطات کلاسهای اموزش ووشو ساندا در ارومیه.html رنکینگ مربیان والیبال جهان.html نمرات نهایی درس نقشه برداری دانشجویان پیام نور فقط برو.html شعر برای امپراطور.html عضویت در کانال پرکلا.html این شعر از کیست هر مرد شتر دار اویس قرنی نیست.html ساعت کار فرامرز کرامتی متخصص اطفال پیام تسلیت چهلمین روز درگذشت.html متن بیانات معظم انقلابhtml فالنانه کواکب.html دیگر سان در حل ج html عناوین گزارش تخصصی معاون آموزشی.html آهنگ کردی حسن هیاس.html داستان کوتاهی اززبان فارسی.html نمونه دعوت نامه جهت شرکت در مراسم عزاداری.html متن خوش آمد گویی به مسئولین اداره.html سایت ورزشی کنگره 60 شعبه سلمان فارسی اصفهان.html تصاویررومان رینز تفاوت سرکه انگور با ابغوره.html دور برگشت انتخ استان مرحله نهایی حدیث ولایت علی ابن طالب حصنی به خط نستعلیق و ثلثhtml متن دعوت نامه برا یشرکت دوستان در جلسه دفاع از پایان نامه خ با متن استشهادیه مزاحمت.html مشکل ابلاغ کاردانش ج انواع مخلوط های همگن وناهمگن تعبیرخواب گفتن لااله الا الله ممنوعیت اسراف در غذا خوردن.html گروه زبان عربی استان گیلان متوسطه اول.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.401 seconds
RSS