نامه ریاست محترم دیوان عد اداری

نتایج جستجوی عبارت ' نامه ریاست محترم دیوان عد اداری ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
نامه ریاست محترم دیوان عد اداری  
نامه ریاست محترم دیوان عد اداری در خصوص ابطال بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 200 11942 مورخ 1390 5 2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور موضوع اعطای یک طبقه تشویقی به کارمندان دریافت فایل nbsp


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخشی از آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابطال شد  
از سوی دیوان عد ... اداری؛ بخشی از آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابطال شد هیات عمومی دیوان عد ... اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوان عد ... اداری: درج رقم حق الوکاله در وک ... نامه اجباری شد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وظیفه دستگاههای اجرایی درقبال آراءصادره از طرف دیوان عد ... اداری  
همکاران محترم همانگونه که استحضار دارند براساس ماده65قانون تشکیلات دیوان عد ... اداری آراءصادره آن دیوان قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشند لذا معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ نمودتا منبعد در راستای حفظ وسیانت از اموال وداراییهای بیت المال با رعایت جمیع موارد قانونی نسبت به درخواست تجدید نظر درخصوص رای صادره اقدام و رونوشتی نیز به معونت مذکور ارسال گردد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آئین دادرسی دیوان عد ... اداری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قانون استخدام کشوری بخش سوم  
دیوان عد ... اداری رای داد بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است هیات عمومی دیوان عد ... اداری اعلام کرد که صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری و برخورداری از سنوات ارفاقی، با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها غیرقانونی است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شخصیت خواهان در دیوان عد ... اداری  
     شخصیت خواهان در دیوان عد ... اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عد ... اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تأثیر گذار است . از ابتدای تاسیس دیوان عد ... اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و میتوان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه هایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گروه خودرو سازی سایپا  
اخذ دیرکرد  و سود دوباره و ربا حرام است یا نه؟   رونوشت دفتر ... ... ی دفتر ... محترم ولی فقیه و ... ... کرمان ریاست محترم جمهوری ریاست محترم قوه قضاییه ریاست محترم مجلس شورای ... ی ریاست محترم حوزه علمیه ... محترم صنایع  و معادن ریاست محترم خودروسازی سایپا اداره کل بازرسی استان بازرسی کل کشور  رو ... مه های کثیرالانتشار ایران کیهان اطلاعات همشهری جام جم رو ... مه های محلی کرمان امروز نسل افتاب بیداری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوان عو ... کشور  
پیش از پیروزی انقلاب ... ی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای ... تی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای ... ی در چهارم بهمن ماه 1360،


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خبر جدید  
ریاست محترم ... تبریز در طول دو هفته آینده از دانشکده فنی ... ی مرند بازدید خواهند کرد.آقای ... زنوزی ضمن اعلام این خبر در جلسه اداری همکاران اظهار داشت انتظار می رود حضور ریاست محترم ... در محل این دانشکده، نقطه عطفی در جهت حل مسائل مهم این واحد باشد. روابط عمومی دانشکده فنی ... ی مرند ضمن استقبال از حضور مبارک ریاست محترم ... تبریز ،اخبار و اطلاعیه های دقیق مربوط به آن را در اختیار همکاران محترم خواهد گذاشت.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
متن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد ... اداری مصوب 25/3/1392  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصاحبه اختصاصی هفته نامه عصر ورزش با ریاست محترم سبک تانگ سودو مودوکوان در کشور  
هفته نامه عصر ورزش در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1392 شماره 958 صفحه 7 خود مصاحبه ای اختصاصی با ... سهراب زاده ریاست محترم سبک تانگ سودو انجام داد که طبق دستور ریاست محترم سبک این مصاحبه در سایت قرار داده شد تا نمایندگان و مربیانی و عزیزانی که به این هفته نامه دسترسی ندارند از طریق سایت مشاهده نمایند. جا دارد از زحمات همه مسئولین دلسوز ورزش در وزارت ورزش از جمله حاج آقا رغبتی و ... زارعیان تشکر ویژه ای داشته باشیم و برای رشد و موفقیت هر چه بیشتر سبک تانگ سود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین  
1 13 9 1387 مدیرعامل محترم رو ... مه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 12 9 1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در رو ... مه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاکی فوق مدعی است ملک را اجاره نموده است لیکن مستند خود را ارائه ننموده لذا سمت وی برای طرح شکایت مح  
تاریخ 15 5 1381 کلاسه پرونده 80 1 1549 شماره دادنامه 930مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عد ... اداری شاکی ووو ....طرف شکایت شهرداری منطقه 9 تهران – کمیسیون ماده صدتجدیدنظرموضوع شکایت وخواسته اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رای کمیسیون ماده صد به شماره 781933گردشکار بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دیوان عد ... اداری به تصدی اینجانب دادرس امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی دادخواستی بشرح فوق تنظیم و تقدیم نموده که در تاریخ 16 7 13


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاکی فوق مدعی است ملک را اجاره نموده است لیکن مستند خود را ارائه ننموده لذا سمت وی برای طرح شکایت مح  
تاریخ 15 5 1381 کلاسه پرونده 80 1 1549 شماره دادنامه 930مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عد ... اداری شاکی ووو ....طرف شکایت شهرداری منطقه 9 تهران – کمیسیون ماده صدتجدیدنظرموضوع شکایت وخواسته اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رای کمیسیون ماده صد به شماره 781933گردشکار بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دیوان عد ... اداری به تصدی اینجانب دادرس امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی دادخواستی بشرح فوق تنظیم و تقدیم نموده که در تاریخ 16 7 13


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد  
     درجلسه روز دوشنبه۱۶ ۴ ۹۳ هیات عمومی دیوان عد ... اداری ؛ اعضای هیات عمومی با رای بالائی ؛ مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال ... د.دراین جلسه نمایندگان وزارت بهداشت حضور داشتند.  رئیس دیوان عد ... اداری دراین باره گفت بحث حق فنی داروخانه ها درسال ۱۳۸۷ مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عد ... اداری تشخیص داده شد ودیوان آن را ابطال کرد .اما اخیرا هیات ... ان مجدد مصوبه ای ارائه ... د که بند الف وب این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر یک از شکات مالک و متصرف یک مغازه می باشند و در مورد هر یک رای جداگانه ای صادر شده که دارای یک منش  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم ... ایران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نگارش انواع نامه های اداری  
نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر ... ر حقوقبسمه تعالیریاست محترم بانک موسسه مالی فلانسلام علیکماحتراماً به پیوست تصویر درخواست جناب آقای سرکار خانم فلانی کارمند محترم این شرکت سازمان که تقاضای ضمانت یا وام در آن بانـــک را دارند بحضورارسال میـگردد .ضمنا حقوق و مزایـای دریــافتی ایشـــان مبلغ چندرقاز ریال می باشد و تا زمانی که ایشان از این شرکت سازمان حقوق دریافت نمایند، چنانچه در بازپرداخت وام تاخیری بوجود آید ؛ این امور نسبت به ... ر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصاحبه اختصاصی هفته نامه عصر ورزش با ریاست محترم سبک تانگ سودو مودوکوان در کشور  
هفته نامه عصر ورزش در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1392 شماره 958 صفحه 7 خود مصاحبه ای اختصاصی با ... سهراب زاده ریاست محترم سبک تانگ سودو انجام داد که طبق دستور ریاست محترم سبک این مصاحبه در سایت قرار داده شد تا نمایندگان و مربیانی و عزیزانی که به این هف ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصاحبه اختصاصی هفته نامه عصر ورزش با ریاست محترم سبک تانگ سودو مودوکوان در کشور  
هفته نامه عصر ورزش در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1392 شماره 958 صفحه 7 خود مصاحبه ای اختصاصی با ... سهراب زاده ریاست محترم سبک تانگ سودو انجام داد که طبق دستور ریاست محترم سبک این مصاحبه در سایت قرار داده شد تا نمایندگان و مربیانی و عزیزانی که به این هف ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طرف شکایت: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طرف شکایت: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  
شماره۱۰۰ ۷۲۶۰۳ ۹۰۰۰ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل رو ... مه رسمی کشور تصویر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰ ۷۲۵۸۵ ۹۰۰۰ مورخ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در رو ... مه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث شماره۱۰۰ ۷۲۵۸۵ ۹۰۰۰ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حما


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی عمران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکلیف کمیسیون هم عرض مادة صد به تبعیت از رای دیوان عد ... اداری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواسته : ابطال و نقض رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری  
تاریخ 24 6 81 کلاسه پرونده 10 81 109 شماره دادنامه 1624مرجع رسیدگی شعبه 10 دیوان عد ... اداریشاکی .... ....طرف شکایت شهرداری منطقه 2 تهرانخواسته ابطال و نقض رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریگردشکار شاکی شکایتنامه ای بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عد ... اداری نموده که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع و بکلاسه فوق ثبت گردید نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت ارسال که بشرح لایحه جو ... ه پیوست دادخواست مبادرت باعلام پاسخ نموده است د


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصرف مواد مخدر به معنی معتاد بودن نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رای شماره 1815هیات عمومی دیوان عد ... اداری - عدم شمول ... ر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری انفرادی  
رای شماره 1815هیات عمومی دیوان عد ... اداری با موضوع  ابطال ... ر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره   رأی هیأت عمومیالف\- نظر به این که به موجب نامه شماره 5782 93 5020\-15 7 1393 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای 1 و 3 نامه شماره 35394 5020\- 11 2 1390 با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 2 10 1376 اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه ش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ا ... ام شهرداری به تحویل یک قطعه زمین عوض یا پرداخت اجاره بهاء  
تاریخ 5 6 81 کلاسه پرونده 10 81 239 شماره دادنامه 1557مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عد ... اداری شاکی .......طرف شکایت شهرداری شهرستان ....موضوع شکایت وخواسته ا ... ام شهرداری به تحویل یک قطعه زمین عوض یا پرداخت اجاره بهاء گردشکار شاکی شکایتنامه ای بطرفیت خوانده وبخواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عد ... اداری نموده که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع وبکلاسه فوق ثبت گردیده است نسخه دوم دادخواست و ضائم برای طرف شکایت ارسال که بشرح لایحه جو ... ه پیوست دادخواست مبا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مقاله کامل درباره روشهای کولن سنجی 8 ص کیف پول نه چرمی با طرح بته ه صورت جلسه کارگاه آموزشی درس زیست شناسی جلسه نهایی داوری برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۶ معرفی شدند یعنی خیلی دوست میشم ببخش خدایا وقتی میبینم بدجوری داغونم شهریاری دانشمند مرکز ترور مجید مجید شهریاری وحید موزیک سایت آهنگ لاریجانی وحید لاریجانی نیما مهدوی کتابخانه سیّار بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد اردوی جواد سخندان وقتی دنبال ِ ع تو می گشتم قابل توجه دانشجویان محترم روان شناسی تربیتی آزاد ی واحد بابل صادق مرکز مازندران مدیرکل مقدسی الموت مرکز مازندران صادق مقدسی مدیرکل جدید صادق مقدسی صداوسیمای مرکز صادق مقدسی مدیرکل روایت سایت واضح ● تسکین اعصاب و تپش قلب جملات زیبای مدار فرمان قدرت جرثقیل سقفی خانم برخوردار قسمت دوم 7سری اول خوشگلم کامل هفته دختر خوشگلم لا حوصله علی کریمی شماره 8 را پس زد روزهای نحس95 good gone bad انواع کاررستی بزای کلاس هفتم انبه کنترل کنترلر وجی سیستم تولید فرایند کنترل کننده اندازه گیری کنترلر تناسبی مقدار مطلوب فرایند تولید منبع تغذیه استفاده بهره کنترل ک فدراسیون تکواندو کرمانشاه علاءی نژاد تورج علاءی اربعین حسینی تورج علاءی نژاد south korean army on full combat alert after north korea missile test error404_page not found کتاب مواد معدنی اه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن nvram a5500hv lenovo فایل رایت سریال lenovo a5500hv فایل nvram a5500hv nvram nvram a5500hv a5500hv فایل lenovo a5500hv nvram تبلت lenovo a5500hv معرفی کتاب مبانی جنگ نرم و راهبردهای رسانه در تقابل با آن صفات بسیار زیبا خداوند بامهنی در دعای جوشن کبیر جفیتونی باسم کربلایی انسان باید به مریخ برود؟ آغاز یک فصل جدید اکتشاف با طی 400 میلیون کیلومتر گر شبه آفت ز اشباه خشم الهه زیرزمین دوموزی زمین می‌کند حاجی فیروز مزداپور زمین بازگردد زیرزمین برود ازدواج مقدس هشت دقیقه در سینما داستان کوتا ه مامی حرکت وقتی دوست دوست داشتن برنامه تایمر لباسشویی فاگور آلن گینزبرگ مزایا حضور دانش آموزان در دسته‌های عزاداری همزمان با روز ۱۳ آبان listتولیدی پارچه کالسکه گراکو نوزاد انشا درمورد صندلی به روش جانشین سازی از تشییع جنازه فروغ فرخزاد تا مرتضی پاشایی آینده کاری رشته تربیت بدنی کولونوگرافی جواد میرشکاری نمیتونم دستت میبینی دارم میرم میبینی دارم چرا اینطوری؟چرا اینگونه؟ پر فروش ترین برنج هندی ابراز همدردی ایران با قربانیان حادثه منچستر به‌همراه یک طعنه معنادار 9فصل علوم نهم مولانا فکر کن ببین چی میگه م میخواره چکار کنم شرایط ویژه بانک مرکزی برای فروش اقساطی خودرو چگونه برای عنصر ها مدل اتمی بور را رسم کنیم لواش مواد فلفل خورد بریزید کرده گوجه فرنگی اضافه کرده tavuklu tantuni کنید بگین پسری مورد امتحان بدین مورد نظرتون کریمی با پرسپولیس تمرین می‌کند کتاب سرمایه نویسنده گذاری مالی اقتصادی سرمایه گذاری سرمایه گذاران کتاب مذکور بنجامین گراهام موفقیت اقتصادی صداهای آزار دهنده پیام رسان خیلی میدونم میرسم خواسته زمان خوشحالم میرسم خیلی دیگه خوبم تاریخ تولدت را حدس بزن نخستین تیزر معرفی انیمیشن quot فیلشاه quot گرگا حمید ایقد دریا قشنگ خالی ایقد قشنگ برده بودم تحقیق درمورد شگفتی های ک شان هاواجرام اسمانی ومنظومه شمسی وسیاره زمین آب زنید راه را هین که جوجه جونم میرسد وداع احسان پیغمبری با دنیایی قهرمانی متن خوش امد اول مهر برای دانش آموزان پیگیری ابلاغیه دادگستری سنقروکلیایی برام زندگی چقدر یعنی زندگی یعنی چقدر دیگه چیزت برام موبایل poweraudio pro player v154 نرم افزار موبایل موزیک پلیر حرفه ای شگفتی های آفرینش به انگلیسی رمان ویرانگر انلاین پیگیری ابلاغیه دادگستری میان ماندن و نماندن لینک وبلاگ مدیریت تبادل تبادل لینک مدیریت وبلاگ قیمت انواع کبوتر ع بعضی از نژاد های ایرانی پرشی معرفی کبوتر سرک ریحانه توجه زهرا ناراحت عزیز ناراحت میشم، قربون صدقه موسسه خدمات مالی موسسه حسابداران رسمی خدمات مالی حسابداری متن ترانه کردی لیلی لیلی طریقه تشخیص روغن مار اصل خواندن رمان غرور هشق غیرت جو ه دوست عزیز تغییر رویکرد شبکه تماشا به هویت گذشته ترکان پرونده بقایی در مراجع قضایی مفتوح است پارک مینیاتوری؛ دریچه ای به ایران عزیز video sport هجوم وحشی دیوار جگوار شرکت لندرور بریتیش کارز جگوار، جگوار کارز شرکت جگوار جگوار لندرور گروه جگوار فورد یداری گروه جگوار لندرور اتمام ککار بافتنی با نی و کاموا گرمى سردى سرمایه موسسات خیریه باید وارد عرصه تولید شود وم حذف دلار از اقتصاد کشور کار روتر یا مسیر یاب router داروی گیاهی گچی بوینوزی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.302 seconds
RSS