نامه ریاست محترم دیوان عد اداری

نتایج جستجوی عبارت ' نامه ریاست محترم دیوان عد اداری ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
نامه ریاست محترم دیوان عد اداری  
نامه ریاست محترم دیوان عد اداری در خصوص ابطال بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 200 11942 مورخ 1390 5 2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور موضوع اعطای یک طبقه تشویقی به کارمندان دریافت فایل nbsp


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخشی از آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابطال شد  
از سوی دیوان عد ... اداری؛ بخشی از آیین‌نامه قانون نظام صنفی ابطال شد هیات عمومی دیوان عد ... اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۷ فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوان عد ... اداری: درج رقم حق الوکاله در وک ... نامه اجباری شد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وظیفه دستگاههای اجرایی درقبال آراءصادره از طرف دیوان عد ... اداری  
همکاران محترم همانگونه که استحضار دارند براساس ماده65قانون تشکیلات دیوان عد ... اداری آراءصادره آن دیوان قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشند لذا معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ نمودتا منبعد در راستای حفظ وسیانت از اموال وداراییهای بیت المال با رعایت جمیع موارد قانونی نسبت به درخواست تجدید نظر درخصوص رای صادره اقدام و رونوشتی نیز به معونت مذکور ارسال گردد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آئین دادرسی دیوان عد ... اداری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قانون استخدام کشوری بخش سوم  
دیوان عد ... اداری رای داد بازنشستگی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی شهرداری غیرقانونی است هیات عمومی دیوان عد ... اداری اعلام کرد که صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری و برخورداری از سنوات ارفاقی، با استناد به ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها غیرقانونی است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شخصیت خواهان در دیوان عد ... اداری  
     شخصیت خواهان در دیوان عد ... اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عد ... اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تأثیر گذار است . از ابتدای تاسیس دیوان عد ... اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و میتوان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه هایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گروه خودرو سازی سایپا  
اخذ دیرکرد  و سود دوباره و ربا حرام است یا نه؟   رونوشت دفتر ... ... ی دفتر ... محترم ولی فقیه و ... ... کرمان ریاست محترم جمهوری ریاست محترم قوه قضاییه ریاست محترم مجلس شورای ... ی ریاست محترم حوزه علمیه ... محترم صنایع  و معادن ریاست محترم خودروسازی سایپا اداره کل بازرسی استان بازرسی کل کشور  رو ... مه های کثیرالانتشار ایران کیهان اطلاعات همشهری جام جم رو ... مه های محلی کرمان امروز نسل افتاب بیداری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوان عو ... کشور  
پیش از پیروزی انقلاب ... ی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای ... تی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای ... ی در چهارم بهمن ماه 1360،


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خبر جدید  
ریاست محترم ... تبریز در طول دو هفته آینده از دانشکده فنی ... ی مرند بازدید خواهند کرد.آقای ... زنوزی ضمن اعلام این خبر در جلسه اداری همکاران اظهار داشت انتظار می رود حضور ریاست محترم ... در محل این دانشکده، نقطه عطفی در جهت حل مسائل مهم این واحد باشد. روابط عمومی دانشکده فنی ... ی مرند ضمن استقبال از حضور مبارک ریاست محترم ... تبریز ،اخبار و اطلاعیه های دقیق مربوط به آن را در اختیار همکاران محترم خواهد گذاشت.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
متن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد ... اداری مصوب 25/3/1392  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصاحبه اختصاصی هفته نامه عصر ورزش با ریاست محترم سبک تانگ سودو مودوکوان در کشور  
هفته نامه عصر ورزش در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1392 شماره 958 صفحه 7 خود مصاحبه ای اختصاصی با ... سهراب زاده ریاست محترم سبک تانگ سودو انجام داد که طبق دستور ریاست محترم سبک این مصاحبه در سایت قرار داده شد تا نمایندگان و مربیانی و عزیزانی که به این هفته نامه دسترسی ندارند از طریق سایت مشاهده نمایند. جا دارد از زحمات همه مسئولین دلسوز ورزش در وزارت ورزش از جمله حاج آقا رغبتی و ... زارعیان تشکر ویژه ای داشته باشیم و برای رشد و موفقیت هر چه بیشتر سبک تانگ سود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین  
1 13 9 1387 مدیرعامل محترم رو ... مه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 12 9 1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در رو ... مه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاکی فوق مدعی است ملک را اجاره نموده است لیکن مستند خود را ارائه ننموده لذا سمت وی برای طرح شکایت مح  
تاریخ 15 5 1381 کلاسه پرونده 80 1 1549 شماره دادنامه 930مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عد ... اداری شاکی ووو ....طرف شکایت شهرداری منطقه 9 تهران – کمیسیون ماده صدتجدیدنظرموضوع شکایت وخواسته اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رای کمیسیون ماده صد به شماره 781933گردشکار بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دیوان عد ... اداری به تصدی اینجانب دادرس امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی دادخواستی بشرح فوق تنظیم و تقدیم نموده که در تاریخ 16 7 13


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاکی فوق مدعی است ملک را اجاره نموده است لیکن مستند خود را ارائه ننموده لذا سمت وی برای طرح شکایت مح  
تاریخ 15 5 1381 کلاسه پرونده 80 1 1549 شماره دادنامه 930مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عد ... اداری شاکی ووو ....طرف شکایت شهرداری منطقه 9 تهران – کمیسیون ماده صدتجدیدنظرموضوع شکایت وخواسته اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به رای کمیسیون ماده صد به شماره 781933گردشکار بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دیوان عد ... اداری به تصدی اینجانب دادرس امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی دادخواستی بشرح فوق تنظیم و تقدیم نموده که در تاریخ 16 7 13


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد  
     درجلسه روز دوشنبه۱۶ ۴ ۹۳ هیات عمومی دیوان عد ... اداری ؛ اعضای هیات عمومی با رای بالائی ؛ مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال ... د.دراین جلسه نمایندگان وزارت بهداشت حضور داشتند.  رئیس دیوان عد ... اداری دراین باره گفت بحث حق فنی داروخانه ها درسال ۱۳۸۷ مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عد ... اداری تشخیص داده شد ودیوان آن را ابطال کرد .اما اخیرا هیات ... ان مجدد مصوبه ای ارائه ... د که بند الف وب این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر یک از شکات مالک و متصرف یک مغازه می باشند و در مورد هر یک رای جداگانه ای صادر شده که دارای یک منش  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم ... ایران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نگارش انواع نامه های اداری  
نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر ... ر حقوقبسمه تعالیریاست محترم بانک موسسه مالی فلانسلام علیکماحتراماً به پیوست تصویر درخواست جناب آقای سرکار خانم فلانی کارمند محترم این شرکت سازمان که تقاضای ضمانت یا وام در آن بانـــک را دارند بحضورارسال میـگردد .ضمنا حقوق و مزایـای دریــافتی ایشـــان مبلغ چندرقاز ریال می باشد و تا زمانی که ایشان از این شرکت سازمان حقوق دریافت نمایند، چنانچه در بازپرداخت وام تاخیری بوجود آید ؛ این امور نسبت به ... ر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصاحبه اختصاصی هفته نامه عصر ورزش با ریاست محترم سبک تانگ سودو مودوکوان در کشور  
هفته نامه عصر ورزش در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1392 شماره 958 صفحه 7 خود مصاحبه ای اختصاصی با ... سهراب زاده ریاست محترم سبک تانگ سودو انجام داد که طبق دستور ریاست محترم سبک این مصاحبه در سایت قرار داده شد تا نمایندگان و مربیانی و عزیزانی که به این هف ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصاحبه اختصاصی هفته نامه عصر ورزش با ریاست محترم سبک تانگ سودو مودوکوان در کشور  
هفته نامه عصر ورزش در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1392 شماره 958 صفحه 7 خود مصاحبه ای اختصاصی با ... سهراب زاده ریاست محترم سبک تانگ سودو انجام داد که طبق دستور ریاست محترم سبک این مصاحبه در سایت قرار داده شد تا نمایندگان و مربیانی و عزیزانی که به این هف ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طرف شکایت: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طرف شکایت: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه 8 تهران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  
شماره۱۰۰ ۷۲۶۰۳ ۹۰۰۰ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل رو ... مه رسمی کشور تصویر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰ ۷۲۵۸۵ ۹۰۰۰ مورخ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در رو ... مه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث شماره۱۰۰ ۷۲۵۸۵ ۹۰۰۰ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حما


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی عمران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکلیف کمیسیون هم عرض مادة صد به تبعیت از رای دیوان عد ... اداری  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواسته : ابطال و نقض رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری  
تاریخ 24 6 81 کلاسه پرونده 10 81 109 شماره دادنامه 1624مرجع رسیدگی شعبه 10 دیوان عد ... اداریشاکی .... ....طرف شکایت شهرداری منطقه 2 تهرانخواسته ابطال و نقض رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریگردشکار شاکی شکایتنامه ای بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عد ... اداری نموده که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع و بکلاسه فوق ثبت گردید نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت ارسال که بشرح لایحه جو ... ه پیوست دادخواست مبادرت باعلام پاسخ نموده است د


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مصرف مواد مخدر به معنی معتاد بودن نیست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رای شماره 1815هیات عمومی دیوان عد ... اداری - عدم شمول ... ر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری انفرادی  
رای شماره 1815هیات عمومی دیوان عد ... اداری با موضوع  ابطال ... ر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره   رأی هیأت عمومیالف\- نظر به این که به موجب نامه شماره 5782 93 5020\-15 7 1393 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای 1 و 3 نامه شماره 35394 5020\- 11 2 1390 با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 2 10 1376 اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه ش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ا ... ام شهرداری به تحویل یک قطعه زمین عوض یا پرداخت اجاره بهاء  
تاریخ 5 6 81 کلاسه پرونده 10 81 239 شماره دادنامه 1557مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عد ... اداری شاکی .......طرف شکایت شهرداری شهرستان ....موضوع شکایت وخواسته ا ... ام شهرداری به تحویل یک قطعه زمین عوض یا پرداخت اجاره بهاء گردشکار شاکی شکایتنامه ای بطرفیت خوانده وبخواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عد ... اداری نموده که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع وبکلاسه فوق ثبت گردیده است نسخه دوم دادخواست و ضائم برای طرف شکایت ارسال که بشرح لایحه جو ... ه پیوست دادخواست مبا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نوبت گیری سنجش کلاس اول محاسبه در ابرها یا cloud computing و محاسبات با تراکم انبوه یا پربرونداد high throughput computing atash sozi plasko dar tehran مسئلةٌ و مسائل ؟ متنی ذهنی درباره ی تنهایی لیست لغات زبان درس هشتم دبیرستان بزرگسالان دزفول بعد مرگم تو گریه خواهی کرد ایکه اکنون زمن گریزانی محاسبه نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان کور بالانس دبستان شهید کاظمی گلمغان انشا درباره ایستاد در برابر خشونت دبستان 5اسفند هیات فاطمه ا هرا ماسور نتایج آزمون کتبی آرایش دایم فنی حرفه ای تهران مکالمه زبان انگلیسی سه نفره برای جشنواره خوارزمی سکوت میشه بزنم زمان تعویض کارت شناسایی فرهنگیان تو رفته بودی برگزاری مرحله آموزشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمی اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه سه امادگی جسمانی تایباد کتاب برای جاوا خودرو اماده تخصیص چیست اردوی استعدادی تیم ملی نوجوانان آهنگ آستین ماهون به نام mmm yeah مرکز تخصصی فوق تخصصی پارسیان تحت پوشش بنیاد بیماری های نادر ا مداحی مجتبی رمضانی ماس دعا زائر کریلا سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زمین سوم داستان های گی با مدیر مدرسه آموزش گام به گام کنترل پروژه پریماورا primavera به همراه مثال واقعی آموزشی متفاوت برای اولین بار کد پیشواز سیدی و مولا حسین از مطیعی شرح تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد جاقالان یعنی چی برنامه هفتگی گروه کوهنوردی شهاب اردبیل در مورخه اداره شرایط آموزش پرورش اداره آموزش منطقه زواره پرورش منطقه پرورش منطقه زواره مواد سازنده شامپو علوم هشتم مقدمه انشا درباره شهید محمد حسین فهمیده کلاس هفتم ما کنجد تخمیر انشا صفحه 66کتاب دهم نمونه ابلاغ داخلی مدارس ابت موضوع انشا خشونت برای کلاس چهارم زینب حسینی و یان زندگی را بد باختم در جستجوی خانواده ی دری جواب کاردرکلاس های کار فناوری پایه نهم جزوه ضمانت نامه جزوه آموزش ضمانتنامه بانکی الی علی الاکبر محمد در قرآن رمان نگار من تویی از قسمت 1تا آ پاسخ پرسش های پایان کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب ی ایران نحوه ی گرفتن عدد از ورودی در اسمبلی مقاومت الکتریکی هادی حل ج شام غریبان حسین امشب است امشب است بی ی ال عبا امشب است سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی زمین سوم 93 موضوع انشا تصویر نویسی سد رسم 7 ضلعی منتظم بدون خط کش انشا کلاس دهم درس3 اجزای ترموستات آبگرمکن مخزنی آموزش پته بافی ♥او ضمیر مفرد غایب نیست، او همه دنیای من است♥ لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون آزاد فیروزکو درس ربابه جان شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار پروپوزال proposal چیست و آموزش نگارش آن به همراه نمونه اسامی ذخیره های مدارس نمونه تی فارس ناحیه مخفی لست سین در ایمو دعای جاقو برای قربانی اموات جیست پیش دبستانی فروغ مهر عجب شیر بازنویسی ضرب المثل کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد اتود اهنگ دست رو دلم نزار پاشایی متن اهنگ ترکیه ای هادی او زمان از تارکان تصاویر لباس دوخت اشرافی ودربار دوزی شده mattis distances himself from the president s war on the media انتشارات hvac ashrae انگلیسی سازمان اشری اچ‌وی‌ای‌سی hvac ashrae handbook تهویه مطبوع انگلیسی ashrae ناگفته های یک از طرح های افراطیون در مجلس؛ محلول وحل شونده سرکه قصه های صوتی پروانه مونارک در جهت ابری بودن هوا چگونه مسیر خود را پیدا میکند؟ آموزش نرم افزار blazevideo smartshow همسر کمال سونال کیست رمان شفق قسمت چهارم ترکی امدی جانم بقربانت مال چه موقعی هست معنی فامیلی بیات رتبه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری 93 دوره شبانه چگونه اسپیلت و کولر گازی ایجاد گرمایش می نمایند ایستاده ام ایستادهی ایستاده ایم جنگلیم تن به صندلی شدن ندادیم انشا درباره برگ درختان سبز درنظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار نمونه طرح درس وجوه نقد پایه دهم حسابداری نشانه جمجمه سنگی انسان در دفینه ی ژنراتور سنکرون چیست؟ باطله رو مه استفاده تزیین دکور رو مه باطله دیوار اتاق تزیین دیوار آموزش تزیین آموزش تزیین دیوار انشا صندلی صمیمیت ابقای مرتضی فراشی در سمت شهرداری کن ر واسه میداد واسه نابودم کردی عشقم لطمیات محرم مکتوبه فایل صوتی کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار افزایش نسل
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.301 seconds
RSS