می گوید می شود توجیه کنید بخواه می شود می گوید بخواه می گوید بخواه می شود

نتایج جستجوی عبارت ' می گوید می شود توجیه کنید بخواه می شود می گوید بخواه می گوید بخواه می شود ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
آرزوهای قشنگ  
آرزو نکن شرایط ساده تر بود، بخواه که قویتر و بهتر باشی.. آرزوی مشکلات کمتر نکن، بخواه که مهارت های بیشتری داشته باشی.. آرزوی چالش های کمتر نکن، بخواه که دانایی بیشتری داشته باشی.. آرزوی جاموندن رقیب رو نکن، بخواه که تو سریعتر باشی.. آرزوی تغییر کل افکار رو نکن، بخواه که ذهن منعطفی داشته باشی.. آرزو یه آرزو میمونه اما خواستن یه هدفهبه هدفت فکر کن. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی را کجا می توان یافت؟  
aخوشبختی را کجا می توان یافت؟ از خدا پرسید: «خوشبختی را کجا می توان یافت؟» خدا گفت: «آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.» با خود فکر کرد و فکر کرد: «اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.» خداوند به او داد. «اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم.» خداوند به او داد. اگر... اگر... و اگر... اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. از خدا پرسید: «حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.» خداوند گفت: «باز هم بخواه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی  
کودکیاز خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافتخدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کنو از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کردگفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودمخداوند به او دادگفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودمخداوند به او داداگر ….. اگر ……. و اگر……..اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبوداز خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتمخداوند گفت باز هم بخواهگفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من میترسم......  
تو همیشه با منی...همیشه هستی...حتی وقتی من با خودم هم نیستم.... تو ثابت کردی و من تکیه ... من به یاریه تو ایمان دارم و تو بی نیاز از من... سلطنته تو بر جهان یک طرفه اس.... بنده گیه منم یک طرفه اس.... من عادت دارم به همیشه بودنه تو... اینه که به تو مینازم... ولی من میترسم.... میترسم تو تنهام بذاری...میترسم دعاهامو نخواهی بشنوی.... میترسم چشم بر من ببندی.... منو با آرزوهام رها کنی..... من میترسم که تو فقط دلت نخواد ... فقط همینه ترسه من.... من تو رو برای اجابت نمیخوام تو م ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عذر این شعر را بخواه..  
امشب آنقدر به غم سوء ظن دارم کهتازیانۀ خاطرات هماز پسِ رام ِ اشک های سرکشم بر نمی آید..چه برسد به شعرهایی کهمدام زیرِ قولِ تنهایی شاعر می زنند..عذر این شعر را بخواه..شعری که دماغش را از خاطرات تو بالا بکشد،بی گمان دستش با هذیانِ عشق در یک کاسه است.. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کودکی از خدا پرسید...  
کودکی از خدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت؟خدا گفت: آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم ...با خود فکر کرد و فکر کرد، گفت: اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم، خداوند به او داد.گفت: اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم، خداوند به او داد، اگر ... اگر ... و اگر ...اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود، از خدا پرسید: حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.خداوند گفت: باز هم بخواه، گفت: چه بخواهم؟ هرآنچه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کودکی از خدا پرسید...  
کودکی از خدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت؟خدا گفت: آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم ...با خود فکر کرد و فکر کرد، گفت: اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم، خداوند به او داد.گفت: اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم، خداوند به او داد، اگر ... اگر ... و اگر ...اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود، از خدا پرسید: حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.خداوند گفت: باز هم بخواه، گفت: چه بخواهم؟ هرآنچه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مجتبی جان شهادتت مبارک  
رفیق عزیزم واقعا خوشا به ح که به ارزویت رسیدی واقعا سر افراز شدی تو رفتی و با شهادتت راه ما را هم روشن نمودی ازخدا بخواه که من را هم به راه راست هدایت کند از خدا بخواه که من را هم از این همه تاریکی در بیاورد تو در بهشتی از خدا بخواه که من هم روشنای راه خود را پیدا کنم مجتبی جان من واقعا دلم برایت تنگ شده کاش میشد که با هم عهد اخوت ببندیم اما چه بگویم که من خیلی گنه کار تر از ان هستم کهبه بخواهم با شما عهد ببندم و دیگر این که واقعا دلم برایت تنگ شده ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی  
کودکیاز خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافتخدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کنو از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کردگفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودمخداوند به او دادگفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودمخداوند به او داداگر ..... اگر ....... و اگر........اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبوداز خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتمخداوند گفت باز هم بخواهگفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخواه از ما جان...  
زهیر گفت: حسینا! بخواه از ما جانحبیب گفت: حبیبا! بگیر از ما سر... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی کجاست؟  
شخصی از خدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت؟ خدا فرمود: آن را در خواسته هایت جست و جو کن و از من بخواه تا به تو بدهم. او با خود فکر کرد و گفت: اگر خانه ای بزرگ داشتم، بی گمان خوشبخت بودم. خداوند به او خانهای بزرگ عنایت فرمود. دوباره او گفت: اگر پول فراوان داشتم، یقینا خوشبخت ترین مردم بودم. خداوند به او پول فراوان عطا کرد. مرد گفت: اگر ......اگر ...و اگر اینک همه چیز داشت اما خوشبخت نبود! از خدا پرسید: حلا همه چیز دارم، اما باز هم خوشبخی را نیافتم. خداو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
طعنه  
که پیک های ننوشیده را عرق مهوس کنی هوس گرد و زرورق مهوس کنی و برایت بلند گریه شومو تو به طعنه بگویی بخند... گریه شومکه بی تو بی سرو پا شهر را قدم بزنمو کافه های منِ بی تو را به هم بزنمبگو کجای اتوبان تو را پیاده شوم؟که بچه گربه ی گیجی میان جاده شوم...نباش تا دو برابر شوی عذابم رابخواه بی تو بسوزم اتاق خوابم رابخواه بی تو نباشم... بخواه درد کنمکه هی نفس نکشم با خودم نبرد کنمکه روی پا نتوانم بایستم بی توکه نیستی و به جان تو٬ نیست ام بی تودلم گرفته... به ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
342.مرا بخواه در شبان دی ا  
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنيد] ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی را کجا می توان یافت  
از خدا پرسید: «خوشبختی را کجا می توان یافت؟» خدا گفت: «آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.» با خود فکر کرد و فکر کرد: «اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.» خداوند به او داد. «اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم.» خداوند به او داد. اگر... اگر... و اگر... اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. از خدا پرسید: «حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.» خداوند گفت: «باز هم بخواه.» گفت: «چه بخواهم؟ هر آنچه را ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اراده تابع عقل ؟خواجه نصیرالدین طوسى  
. امروز دنیا خیلی به اشعریت نزدیک است. می گوید بخواه می شود. روان شناسی به شما دستور خواستن می دهد. نمی گوید تامل و تعقل کن می گوید بخواه می شود. اگر با این تز بروی جلو می روی اما آیا زندگی بدون تعقل و با اراده راه به جایی می برد یا نمی برد؟اشعریت وقتی در جامعه آمد فاجعه عظیمی اتفاق می افتد. خلفای اموی و عباسی اشاعره را تقویت د . کار عقل و فلسفه پرسش است. حکومت های اموی فلسفه را دوست نداشتند و اگر هم دوست داشتند بنا به مصلحت می خواستند در خدمت باشند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی یعنی...  
شبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آنرا به دستهای منتظر تو بسپارد.خوشبختی، ساختن عروسک کوچکیست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی،به خدا به همین سادگی؛اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم...خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
* خودت بخواه...  
هنوز گریه بر این جویبار کافی نیست ببار ابر بهاری، ببار... کافی نیست چنان که یخ زده تقویم ها اگر هر روز هزار بار بیاید بهار، کافی نیست به جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند برای کشتن حلاج، دار کافی نیست گل سپیده به دشت سپید می روید سپیدبختی این روزگار کافی نیست خودت بخواه که این انتظار سر برسد دعای این همه چشم انتظار کافی نیست ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بنظرم خیلی قشنگ اومد........  
کودکیاز خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافتخدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کنو از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کردگفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودمخداوند به او دادگفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودمخداوند به او داداگر ..... اگر ....... و اگر........اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبوداز خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتمخداوند گفت باز هم بخواهگفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بنظرم خیلی قشنگ اومد........  
کودکیاز خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافتخدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کنو از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کردگفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودمخداوند به او دادگفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودمخداوند به او داداگر ..... اگر ....... و اگر........اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبوداز خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتمخداوند گفت باز هم بخواهگفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی یعنی...  
خوشبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آنرا به دستهای منتظر تو بسپارد.خوشبختی، ساختن عروسک کوچکیست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی،به خدا به همین سادگی؛اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم...خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی یعنی...  
خوشبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آنرا به دستهای منتظر تو بسپارد.خوشبختی، ساختن عروسک کوچکیست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی،به خدا به همین سادگی؛اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم...خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
از کی آدرس بپرسیم؟!  
از کی آدرس بپرسیم؟! رفته ای توی یک محل غریب. پی یک کوچه ای می گردی. کوچه ی دل بخواه. غریبی. بلد نیستی. می رسی در یک نانوایی. مردم ایستاده اند منتظر که نان دربیاید بگیرند بروند. - می پرسی از یکی، «آقا ببخشید، کوچه ی دل بخواه کجا است؟» - می گوید «آن طرف.» - آن یکی می گوید «پایین تر.» - یکی می گوید «بالاتر.» - یکی می گوید «هم آن کوچه است که مسجد دارد.» هر ی یک چیزی می گوید. همه هم درست می گویند. هیچ کدام هم به درد تو نمی خورد. نه بالا را بلدی، نه پایین را، نه ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
از کی آدرس بپرسیم؟!  
از کی آدرس بپرسیم؟! رفته ای توی یک محل غریب. پی یک کوچه ای می گردی. کوچه ی دل بخواه. غریبی. بلد نیستی. می رسی در یک نانوایی. مردم ایستاده اند منتظر که نان دربیاید بگیرند بروند. - می پرسی از یکی، «آقا ببخشید، کوچه ی دل بخواه کجا است؟» - می گوید «آن طرف.» - آن یکی می گوید «پایین تر.» - یکی می گوید «بالاتر.» - یکی می گوید «هم آن کوچه است که مسجد دارد.» هر ی یک چیزی می گوید. همه هم درست می گویند. هیچ کدام هم به درد تو نمی خورد. نه بالا را بلدی، نه پایین را، نه ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی کجاست؟  
از خدا پرسید: «خوشبختی را کجا می توان یافت؟»خدا گفت: «آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.»با خود فکر کرد و فکر کرد: «اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.»خداوند به او داد.«اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم.»خداوند به او داد.اگر... اگر... و اگر...اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود.از خدا پرسید: «حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.»خداوند گفت: «باز هم بخواه.»گفت: «چه بخواهم؟ هر آنچه را که هس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نوشته ی خودم  
اگر در زندگی به آنچه که هستی قناعت کنی و در پی آن نباشی که تلاشی کنی و چیز جدیدی یاد بگیری و به خود مغرور شوی همانند مرداب خواهی شد مرد که ثابت و ن بر جای خود باقیست اما ،تو بیا رود باش تو بیا جاری باش جریان داشته باش تو قناعت مکن به یک قطره تو دریا بخواه تو جاری شو تو فردا بخواه تو باید دریا باشی تو باید جریان داشته باشی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعا بعد از  
، مَن اُعطِیَ دعا اُعطِیَ الإجابَة ی که خدا بهش توفیق دعا داده اجابت هم بهش داده "اُدعُونِی أستَجِب لَکُم" بعد از هر ی یک دعایی مستجاب می شود روایت داریم فرمود وقتی که خدا از شما میخواهد که بعد از هر دستت رو بلند کن و یک حاجت از خدا بخواه چرا نمی کنی؟!!اون وقت میگه چرا دعام مستجاب نمیشه!! بعد از باید دعا کنی دعا محل دارد و آن هم بعد از هر است که خدا مستجاب می کنه ت رو که سلام دادی دستت رو بلند کن از خدا حاجت بخواه ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعا بعد از  
، مَن اُعطِیَ دعا اُعطِیَ الإجابَة ی که خدا بهش توفیق دعا داده اجابت هم بهش داده "اُدعُونِی أستَجِب لَکُم" بعد از هر ی یک دعایی مستجاب می شود روایت داریم فرمود وقتی که خدا از شما میخواهد که بعد از هر دستت رو بلند کن و یک حاجت از خدا بخواه چرا نمی کنی؟!!اون وقت میگه چرا دعام مستجاب نمیشه!! بعد از باید دعا کنی دعا محل دارد و آن هم بعد از هر است که خدا مستجاب می کنه ت رو که سلام دادی دستت رو بلند کن از خدا حاجت بخواه ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بزرگ بانوی من  
منت ذهن وزبان میکشم تا بر سفیدی کاغذ جاری شود.اما...نمیشود که نمیشود... میدانم ...بزرگی طبع میخواهد و پاکی روح... .میدانم حتی به زبان آوردن نام شما سالها تزکیه نفس میخواهد.باید پاک بود تا نامی بزرگ را به زبان جاری کرد.باید پاک بود تا از شما گفت. بزرگ بانوی سه ساله من... ای دختر سالار دشت نینوا... ای که سنگدلی و بی رحمی مردمان نامرد روزگارت دلت را به درد آورد...خودت از خدا بخواه... بخواه که حجتش را بنمایاند. بی قراریم و در انتظار رسیدن آن سمسام منتقم...که ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی  
خوشبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند و آنرا به دستهای منتظر تو بسپارد.خوشبختی، ساختن عروسک کوچکیست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی،به خدا به همین سادگی؛اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم...خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی  
از خدا پرسید: « از خدا پرسید: «خوشبختی را کجا می توان یافت؟» خدا گفت: «آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.» با خود فکر کرد و فکر کرد: «اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.» خداوند به او داد. «اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم.» خداوند به او داد. اگر... اگر... و اگر... اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. از خدا پرسید: «حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.» خداوند گفت: «باز هم بخواه.» گفت: «چه بخو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توفقط بخواه...  
سلام به عشق پاکم.الان بیشتراز24ساعت هست که دارم بدون صدات نفس میکشم حتی اگربتونم به خودم دروغ بگم به تونمیتونم راستشومیگم دلم میخوادبهت زنگ بزنم ازت خواهش کنم که منوبخوای تموم زندگیم روحاضرم بدم تافقط دستت اشتباهی بره روی شمارم قول میدم حتی خودم روجلوت کوچیک کنم غرورمم برای تومیذارم کنارحیف که میدونم خواهشم تاثیری نداره چون تودلت بامن نیست بهم بگوچیکارکنم تافقط برای چندساعت توومن برای هم باشیم تویک سال هست که قلبتودادی به من واگرتوبخوا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوشبختی  
از خدا پرسید:خوشبختی را کجا می توان یافت؟ خدا گفت:آن را در خواسته هایت جستجو کن با خود فکر کرد:اگر خانه ای بزرگ داشتم خوشبخت بودم خداوند به او داد اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم اگر..اگر.. اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود پرسید:حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم خدا گفت:باز هم بخواه گفت:چه بخواهم؟هر آنچه را که هست دارم خدا گفت: بخواه که دوست بداری،بخواه که دیگران را کمک کنی و هر چه را داری با مردم قسمت کنی! او ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شبی با برکت  
یک ماه را در زیر پر های خدا روزه داری کردی و هر چه از خداخواستی را گرفتی ،و یک ماه را دست در دستان خدا نهادی و در زمین قدم نهادی ،یک ماه تمام خوشبختی ها و خوبی ها را از خدا گرفتی ، دریک ماه خدا همه ی کارهای زشت تو را فراموش کرد و از صفحه ی اعمال تو پاک کرد و به جای ان خوبی برایت گذاشت ، اما در عوض همه این چیز هایی را که خدا به تو داد فقط از تو یک چیز را خواست و آن هم این بود که این چند ماه باقی مانده تا سال را برگه ی اعم را سیاه نکنی از و خواست مهربان با ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خوش نمک »دی  
ی ِ نفر چه قدر می تونه خوب باشه ؟ منظور دل بخواه ِ خوش آیند ِ .. راضی ام از این و نوشتن ! :دی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بگیر دست مرا...  
بگیر دست مرا تا تب تو را بسرایم تو را تپنده تر از نبض واژه ها بسرایم نپرس تازه تر چه داری که هر دقیقه هرآن بگیر دست مرا و بخواه تا بسرایم مرا به قلب خود،این متن نانوشته ببر تا نه از حواشی،از قلب ماجرا بسرایم زبانِ دست صمیمی ست،ای زبان صمیمی! بخواه از تو،ببخشید! از شما بسرایم سکوت کن که فقط دستها به حرف آیند که از زبان"غرببان آشنا"بسرایم چه بارها به یقین می رسم که باید از این پس دراین زمانه ی کر، شعر بی صدا بسرایم چه بارها به خودم گفته ام که:شاعر س ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صحبتی خودمونی باشمس الشموس اسان  
بنام خالق هستی السلام علیک یاعلی بن موسی الرضا یک زائردلتنگم دلم تنگ شده برای گنبدطلایی حرمش-برای گلدسته هاش-برای کبوتراش -برای نقاره خونه ش-برای ضریح نورانیش-برای صفاو تش- اه که چه دلتنگم.دلم خیلی گرفته ای خدا.دوست دارم برم به حرمش برم پابوسی اقابگم اقاجون دوستت دارم.بگم اقاجون دستمونوبگیر.بگم اقاجون به درددلامون گوش کن.بگم اقاجون شماکه پیش خداخیلی آبر وداری ازش بخواه عاقبت به خیرمون کنه.اقاجون ازخدای خودت بخواه گناهان ماروببخشه. ازخدای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر چی می خوای از خدا بخواه ...  
چابلوسی آدما ممنوع...از خدا بخواه... ستودن بیش از آنچه شایسته است چابلوسی می باشد وکمتر از آنچه سزاوار است ناتوانی یا رشک بردن.( علی ع) چابلوسی آدما تو رو گنده نمی کنه...خودتو باور کن...به خدا توکل کن...اینجوری به اون چیزایی که به فکرت خیلی دست نیافتنیه به راحتی می رسی...هر گره ای با دست اون خدای مهربون باز می شه لازم نیست انقدر خودتو بدبخت جلوه بدی...هان... یا برای اینکه خودتو بزرگ کنی لازم نیست عالم و آدمو اب کنی که خودت بری بالا...اینجوری بالا نمی ری ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شب آرزو ها  
سلام شب اولین ی ماه رجب شب آرزو هاست . شب آرزو هاست پس آرزو کن .... خدا می گه تو بخواه من به تو می دهم پس بخواه ... امشب در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت می شوم ، آرزویم را دعا کن . امیدوارم امشب به آرزوت برسی . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شب آرزو ها  
سلام شب اولین ی ماه رجب شب آرزو هاست . شب آرزو هاست پس آرزو کن .... خدا می گه تو بخواه من به تو می دهم پس بخواه ... امشب در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت می شوم ، آرزویم را دعا کن . امیدوارم امشب به آرزوت برسی . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
در جستجو خوشبختی  
از خدا پرسید: «خوشبختی را کجا می توان یافت؟»خدا گفت: «آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.» با خود فکر کرد و فکر کرد: «اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.» خداوند به او داد. «اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت ترین مردم بودم.»خداوند به او داد. اگر... اگر... و اگر...اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود.از خدا پرسید: «حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم.» خداوند گفت: «باز هم بخواه.»گفت: «چه بخواهم؟ هر آنچه را که ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
قاسم سلیمانی وارد اقلیم کردستان شد سرلشکر ای وطن ترا نازم نسل قهرمان داری شیرش.html کانال انشا در مورد دهه فجر حضور پرشور مردم پای صندوق های رای ترکیب محبوب ترین بازی واقعیت افزوده با عکاسی از محیط زیست شیروانی فلاشینگ سازه نمای پروفیل نمودن نمای شیروانی آ ین پروفیل قابل تولید سازه شیروانی پنهان نمودنhtml 8 چیزهایی که من داخل مورد توقف ولایت در استانبول دوست دارم چرا بدن فرزند ره کالبدشکافی نشد؟ محتوای ازمون مجلات تربیت 24 ساعت ضمن خدمت فرهنگیان.html رایی رایی بیا بریم بمیریم؛ سپهری رو که هر چی گفتم نیومد کامل سریال frequency درآمد 12 میلیارد تومانی رونالدو از هر پست اینستاگرام eqa مرسدس، اتومبیلی که مشابه انسان همه چیز را می فهمد ع دفترچه راهنمای پکیج دیواری رادیانت.html خطایی مانند خطای مسعود بارزانی نباید تکرار شود انتشار متن کامل نامه به اوباما برای اولین بار کامل سریال colony بدون سانسور خواننده پرتغالی در سی ودومین جشنواره موسیقی فجر از عشق خواند انتخابات و بازی با پش داوری های یک ملت یادگار ؛ سخنران این هفته تهران کهربا فصل دوم پارت برترین جاذبه های گردشگری پاتایا مادرید رئال فالکائو رادامل روملو بازیکن رئال مادرید روملو لوکاکو رادامل فالکائو باشگاه رئال می د باشگاه بازیکن می د باشگاه کافه۳۶۳ ﺩﻟـﻢ ﻏﺼـﻪ ﺷـﻮﺩ تحقیق دیدار با خویشاوندان چه فایده هایی دارد؟ وعده خوش سرلشگر باقری متن مجری گری المپیاد ورزشی مدارس.html زمان خواب خیام گذرد کافه واکنش کره شمالی به طرح برای ترور کیم جونگ اون انشا درباره تصویر نویسی صفحه 23 کتاب نوشتاری هشتم.html جامانده از حذف پرسپولیس؛ منشا رکورد زد انقلاب ی دست ان خارجی را قطع کرد که چه؟ یا به اصطلاح فرنگی طور ها so what 627 دئدیم کی حق منیمکیدی باشیمی چکدیلر دارا حملات همزمان بوش و اوباما به ترامپ کلاهبرداری کفش کفش درون استانبول آموزش گام به گام دوخت والان شال.html لب اللباب.html آیین رونمایی از تندیس علیمردان خان بختیاری اهنگ موهامو زدم بهم میاد مگه زشت شدم 14 برجسته مشهور استانبول ساخت دارویی برای درمان بیماری پوستی روزاسه آپارتمان و پای پوش گالاتا مولوی راهبرد دِل برای اینترنت اشیاء diwali سریالی که به مخاطب فرصت تفکر می دهد ثواب سلام بر حضرت زهرا سلام الله علیها وعده خوش سرلشگر باقری در جمع م عان حرم معنی اصطلاح پزشکی اکوژنیسیته پارانشیم شعر کورش آباد ادعای جدید آل سعود درباره جزایر سه گانه ایرانی معنی شعر تا باد چنین بادا.html تاریخچه روستای کهریز الشتر.html قیمت پروفیل z در بازار چقدر است؟ گزارش و ع هایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد به برفخانه طزرجان از مسیر دره پونه در تاریخ دوبله موسی کارتون انیمیشن گلوری منتشر محمدرضا صولتی صولتی رامسس گویندگی حامد حامد عزیزی محمدرضا صولتی رامسس.html امپراطور بعدی دو ومیدانی که خواهد بود ؟ جلالی یا کریمی.html راهبری عکاسی برفراز مناظر صفا مکان های قابل حذر استانبول ادرس پادگان شهید هاشمی نژاد شیروان.html حقوق کیفری عمومی جلد نخست بر اساس قانون مجازات ی سال 1390 چاپ دوم حسین اقایی جنت مکان گزین گفته درباره پایىز گیمی تیکنhtml پروژه تهویه مطبوع با نقشه دستی تجارت سامانه جامع پنجره واحد برنامه چندتا فلسفه ی کانت نظریه ی ایده آلیستی تکذیب گفتگوی مخدوش منتسب به مهدی هاشمی کانال تلگرام دهلران سیتی میلاد آمده میلاد mishnaic hebrew معنی الهی نامه خواجه انصاری پایه هفتم قسمت ستایش مالکان ناوگان باری سنگین درون شهری برای دریافت سهمیه گازوئیل ثبت نام کنند جلسه بخشدار با مسئولین شیلات استان ترکیه است؟ ایجاد تنفر اردوغان چگونه دیابت ادرار شیرین بیماران مورد پانکراس مورد دیابت2 ادرار بعضی بعضی بیماران جزایر لانگرهانس شیرین ادرار ترمیم سریال و بیس باند دیزایر backup nvram htc desire 820g شماره مطب رمضانی متخصص پوست لارhtml اگر نداشتیم چه داشتیم؟ گزارش کارورزی 3 کنش پژوهشی رشته راهنمایی و مشاوره تصاویر سرسختی علیا انسان خنّاس وسواس کلمه النّاس وسواس خنّاس از اینجا شروع شد ۳ مدرسه نمی رم جذب سرمایه گذاران در احداث کارخانه های تبدیلی و تکمیلی کمک خواهد کرد روش انتقال دانش آموزان از سناد به دانا.html هتل های بندر عباس مقایسه تکنیک های بازشناسی گفتار فارسی پس از ۱۷ ماه کما کشیش اسپانیایی مسلمان شد بازنویسی حکایت درس دوم صفحه 36 کتاب مهارت پایه هفتم.html ا ین خبر ماده 190 برای جانبازان تا تاریخ 7مهرhtml رتبه قبولی دارو سازی در فردوسی 17 مرداد روز خبرنگار روز گام نهادن در وادی آگاهی و نیک شی گرامی باد متن زیبا برای خواندن فاتحه.html همچنان پایداری جو و بی بارشی داریم از اواسط هفته رسما هوا بهاری میشود ریشه ضرب المثل در دیزی بازه حیای گربه کجاس.html واگذار به فاطمه زهرا نفرین u062eu0648u0627u0635 u0630u06a9u0631 u0644u0627 u062du0648u0644 u0648 u0644u0627 u0642u0648u0629 u0627u0644u0627 u0628u0627u0644u0644u0647 u0627u0644u0639u0644u06cc u0627u0644u0639u0638u06ccu0645html آنچه از مجازات مزاحمت تلفنی باید بدانید
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.649 seconds
RSS