مچکرم دیوونه دادی مچکرم دیوونه یادم دادی

نتایج جستجوی عبارت ' مچکرم دیوونه دادی مچکرم دیوونه یادم دادی ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
کدوم دیوونه تریم؟ !!!!!  
ازت مچکرم ديوونه ی من از اینکه چشم به این دنیا گشودی از اینکه پا تو زندگیم گذاشتی از اینکه پا به پام همیشه بودی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم دادي دستاتو بگیرم اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دادي به این احساس پیرم ازت مچکرم ديوونه ی من ازت مچکرم ديوونه ی من ی جز تو تو قلبم جا نمیشه تو پای عشقو به قلبم کشیدی تونستی با بدو خوبم بسازی تو طعم سختیو با من چشیدی تو يادم دادي با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردم از این ناراحتم کم با تو بودم ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ازت متشکرم از مازیاد فلاحی  
ازت مچکرم ديوونه ی من از اینکه چشم به این دنیا گشودی****** از اینکه پا تو زندگیم گذاشتی از اینکه پا به پام همیشه بودی***** ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم دادي دستاتو بگیرم******* اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دادي به این احساس پیرم* ازت مچکرم ديوونه ی من ازت مچکرم ديوونه ی من************ ی جز تو تو قلبم جا نمیشه تو پای عشقو به قلبم کشیدی**** تونستی با بدو خوبم بسازی تو طعم سختیو با من چشیدی****** تو يادم دادي با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردم******* از ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهنگ جدید تیتراژ پایانی سریال هفت سنگ مازیار فلاحی  
آهنگ جدید تیتراژ پایانی سریال هفت سنگ مازیار فلاحی . آهنگ جدید فوق العاده زیبا و شنیدنی مازیار فلاحی به نام ازت متشکرم با دو کیفیت همراه با متن آهنگ آهنگ تیتراژ سریال هفت سنگ مازیار فلاحی mazyar fallahi – azat motchakeram.mp3 متن شعرآهنگ مازیار فلاحی ازت متشکرم ازت مچکرم ديوونه ی من از اینکه چشم به این دنیا گشودی از اینکه پا تو زندگیم گذاشتی از اینکه پا به پام همیشه بودی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم دادي دستاتو بگیرم اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهنگ جدید تیتراژ پایانی سریال هفت سنگ مازیار فلاحی  
آهنگ جدید تیتراژ پایانی سریال هفت سنگ مازیار فلاحی . آهنگ جدید فوق العاده زیبا و شنیدنی مازیار فلاحی به نام ازت متشکرم با دو کیفیت همراه با متن آهنگ آهنگ تیتراژ سریال هفت سنگ مازیار فلاحی mazyar fallahi – azat motchakeram.mp3 متن شعرآهنگ مازیار فلاحی ازت متشکرم ازت مچکرم ديوونه ی من از اینکه چشم به این دنیا گشودی از اینکه پا تو زندگیم گذاشتی از اینکه پا به پام همیشه بودی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم دادي دستاتو بگیرم اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ازت مچکرم...  
ازت مچکرم دویونه ی من از این که چشم به این دنیا گشودی از این که پا تو زندگیم گذاشتی از این که پا به پام همیشه موندی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم داد دستات و بگیرم اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دادي به این احساس بی رحم ازت مچکرم ديوونه ی من ، ازت مچکرم ديوونه ی من ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تشکر خاص من  
تو يادم دادي با چشمام بخندم به اون روزهای تلخم برنگردم از این ناراحتم کم با تو بودم باید زودتر تو رو پیدا می +ازت مچکرم امیدوارم این همه حس خوب من با وجود این همه فاصله هم بهت برسه و خوب باشی! +عوض میکنی زندگیمُ....تو يادم دادي عاشقیم ُ +ی عالمه نوشتم اما دیدم حسش نیست پاکش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آهنگ جدید مازیار فلاحی به نام ازت متشکرم  
ازت مچکرم دیونه ی من از این که چشم به این دنیا گشودی از این که پا تو زندگیم گذاشتی از این که پا به پام همیشه موندی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم داد دستات و بگیرم اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دادي به این احساس بی رحم ازت مچکرم دیونه ی من ، ازت مچکرم دیونه ی من ♫ ی جز تو ، تو قلبم جا نداشته تو پای عشق و به قلبم کشیدی تو نیستی با بد و خوبم بسازی تو طعم سختی رو با من چشیدی تو يادم دادي با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردم از این ناراحتم کم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ازت مچکرم  
ازت مچکرم دیونه ی من از این که چشم به این دنیا گشودی ♫♫♫♫♫♫ از این که پا تو زندگیم گذاشتی از این که پا به پام همیشه بودی ♫♫♫♫♫♫ ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم دادي دستاتو بگیرم ♫♫♫♫♫♫ اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دادي به این احساس پیرم ♫♫♫♫♫♫ ازت مچکرم دیونه ی من، ازت مچکرم دیونه ی من... ♫♫♫♫♫♫ تو يادم دادي با چشمام بخندم به اون روزای تلخم بر نگردم... ♫♫♫♫♫♫ از این ناراحتم کم با تو بودم باید زودتر تو رو پیدا می ♫♫♫♫♫ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ازت متشکرم دیوونه ی من ....  
متن آهنگ ازت متشکرم مازیار فلاحی ازت متشکرم ديوونه ی من از این که چشم به این دنیا گشودی از این که پا تو زندگیم گذاشتی از این که پا به پام همیشه بودی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که يادم دادي دستاتو بگیرم اجازه دادي با تو هم نشین شم تو جون دادي به این احساس بی رحم ازت متشکرم ديوونه ی من ازت متشکرم ديوونه ی من.. ی جز تو ، تو قلبم جا نمیشه تو پای عشقو به قلبم کشیدی تونستی با بد و خوبم بسازی تو طعم سختی رو با من چشیدی تو يادم دادي با چشمام بخندم به اون روزا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
lyrics  
اینم از متن و ترجمه آهنگ crazier taylorswift i've never gone with the wind من هیچوقت با باد همسفر نشدم just let it flow فقط به اون اجازه جاری شدن دادم let it take me where it wants to go به اون اجازه دادم من رو به جایی که میخواد بره ببره you opened the door till تا تو در رو باز کردی and there's so much more و چیزی خیلی بیشتر از ایناست i'd never seen it before که من قبل از این اون رو ندیده بودم i was tryin' to fly but i couldn't find wings من تلاش می که پرواز کنم اما نمی تونستم بال پیدا کنم but you e along and changed everything اما تو اومدی و همه چیز رو تغییر د ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
lyrics  
اینم از متن و ترجمه آهنگ crazier taylorswift i've never gone with the wind من هیچوقت با باد همسفر نشدم just let it flow فقط به اون اجازه جاری شدن دادم let it take me where it wants to go به اون اجازه دادم من رو به جایی که میخواد بره ببره you opened the door till تا تو در رو باز کردی and there's so much more و چیزی خیلی بیشتر از ایناست i'd never seen it before که من قبل از این اون رو ندیده بودم i was tryin' to fly but i couldn't find wings من تلاش می که پرواز کنم اما نمی تونستم بال پیدا کنم but you e along and changed everything اما تو اومدی و همه چیز رو تغییر د ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
∞584∞  
ازت متشکرم ديوونه ی مناز این که چشم به این دنیا گشودیاز این که پا تو زندگیم گذاشتیاز این که پا به پام همیشه موندیازت ممنونم ای تنهای عاشقکه يادم دادي دستاتو بگیرماجازه دادي با تو هم نشین شمتو جون دادي به این احساس پیرمازت متشکرم ديوونه ی منازت متشکرم ديوونه ی من.. ی جز تو ، تو قلبم جا نمیشهتو پای عشقو به قلبم کشیدیتونستی با بد و خوبم بسازیتو طعم سختی رو با من چشیدیتو يادم دادي با چشمام بخندمبه اون روزای تلخم بر نگردماز این ناراحتم کم با تو بود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
انشا درباره دریا جلسه آموزش خانواده در فاطمیه بادرود ادرس هنرستان تربیت بدنی همدان نبض بازارهای ایران و جهان؛ پورتال قیمت های اقتصادوما از ارز و نفت و طلا تا مسکن و خودرو و موبایل در 5 بهمن جلسه آموزش تبریک تبریک تبریک برگذار میشه بهنام عیسی جلسه هفتگی انشا با موضوع ازاد یکبار عینی یکبار ذهنی بیا به نقطه ی اول، به ابتدایِ عاشقی برگردیم هرچه هرچه دیرتر.html بستر جداسازی دستگاه استفاده دارای گونه ریختن بستر بسیار مناسب لایه برداری ویژگی های منحصرhtml غبارروبی گ ار در هفته دفاع مقدس جلسات منطقه ای نظام صنفی کشاورزی در 4 شهرستان آذربایجان شرقی برگزار می شود فرهنگ ب وکار در قزاقستان یک حکایت اگر بین جوانان میان همه یاران یکی شیر ژیان بود ابالفضل جوان بود جوایز فروشگاههای جانبوhtml مراسم جشن بزرگ ولایت عید غدیر خم در دانشکده روباه و شازده کوچولو مراسمهای ترکی قشقایی علی سروازاد نریتور گوینده صدای استودیو نریشن استودیو کلیمhtml ترفند 800میل شدن در فروت کرفت مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر دادhtml نمونه موضوعات پایان نامه ارشد انرژی معماری تهرانhtml مدت هاست این طور فکر می کنم می آید دهید شبیه مداحی روضه بدرقه مسافران کربلاhtml نمونه تعرفه انتخابات شورای دانش آموزی جلسات قرآنی ماه رمضان در مریانج پایان کار جشنواره سرزمین هزار چشمه محمد تیموری ، اولین دانش آموخته موسیقی سه قلعهhtml جواد پسرش نامه نامه جواد پسرش اختیار توست، خواست کمتر جواب بازیحدس تینهای فوتبالیستان متن آهنگ one more time از laura pausini تیتراژ سریال پایتخت جلد سوم رمان نفرین یک جسدhtml توصیف باران بصورت یک متن عینی اسلاید پوست و سوختگی زیرک مولوی عبدالحمید با ی دیداری صمیمانه کرد خلاصه داستان شهریاروثریا ابراهیمی.html کریستىن رونالدوhtml پژوهی کوثر سوره دانش دبستان سلام پژوهی پایه دبستان سوره ساده قرآنی سوره کوثر جلد دوم رمان نیلوفر رویاییhtml متن و ترجمه حکمت 190 نهج البلاغه راه شناخت انسان ها سخن گفتن کار دستی با ماکارونی طرز دریافت بسته 100 گیگ ایرانسل بطور رایگان.html محسن الوان ساز کیست؟ چه ی و چگونه اطلاعات ایرانی ها را سرقت می کند و به فروش می رساند؟ مجسمه های زیبا در باغ گیاه شناسیhtml اون من بودم چرا قاسم سلیمانی خطرناک ترین مرد سال از نگاه ست؟ مثال مخلوط گاز در جامدhtml کشتی روستا روستای جوانان اهالی زمین اهالی روستا روستای بداوار برای کشتی کشتی گیری همان روستا مردان روستای پارچیhtml متن مداحی شیعیان وقت عذاست صاحب فروشگاه جانبو کیست ملاثانی فوتبال خوزستان قدرتمند بازی استقلال استقلال ملاثانی شهرستان باوی فوتبال شهرستان متن ترجمه اهنگ biliyorsun متن اهنگ چتو مس میشی از بهزاد لیتو جی دال پایا همایش1253 ششمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فار متن آهنگ میشه نگام کنی محمد علیزاده متنی ویژه در باره مناسبات علما و ت قاجار کلودیا آلیزی جلالی می توانستیم سهمیه آسیایی بگیریم مبانی نظری درمورد گردشگری انشا در مورد درخت عینی یک سالگی اس جی نیوز پاو وینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم طراحی کنیم و بسازیم مردم فاطمیه نزدیک است ماه کنعانی من ماجرای طوس لینک کانال تلگرام فاز سنگین لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور ک لباس فرم اداری نه کتاب کفر نامه کارون مقاله محیط زیست در آموزش عالی ارزی دانش زیست محیطی دانشجویان html لاوروف روسیه آمادۀ مذاکره با امریکاست تحقیق درباره تصویر صفحه ۲۳ انشا نگارش هشتم.html طریقه ساخت جرثقیل الگوریتم.html قیمت کپسول رواتین html قیمت کالسکه seebaby آموزش ساخت ماکت اسکلت انسان با مهره پیچ قیمت فیله مرغ زعفرانی در میادین میوه و تره بار چقدر است؟ شکرک زدن حلوا.html قرو قاطی، قاطی پاتی متن ترانه ای خدامن چرا یاری ندارم.html کتاب اسب و انچه من میدانم تالیف مسعود خلیلیhtml قرص چربیسوز با زردچوبه عسل زنجبیل زیره آقای رئیس جمهور ؛ لطفا به وعده داد ۹۲ خود عمل کنید فول آهنگهای اسماعیل عنانی اهنگ و تنظیم حبیب عابدینی فوت و فن هایی از متخصصین ورزش برای تناسب اندام جلالی طایفه رامهرمز قلعه دهستان روستا طایفه جلالی خلوت خود.html فواید ورزش بدمینتون نقشه مسیر مشهد شلمچه فواید خوردن بلوبری در بهبود حافظه و کاهش خطر زوال عقل darkside chronicles resident evil فعال ساز فونت فارسی در vb6 عصر ایران اس ام اس زیبا مهر فضیلت خواندن اسماء الحسنی فروش پروژه حملات حفره سیاه در شبکه manet جلو ری آن با سیستم تشخیص نفوذ یا ids با نرم افزار ns تعمیرات تخصصی سرویس کولر گازی اسپیلت اجنرال مدل aog24rzel
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.285 seconds
RSS