موضوع اصلاحی صدور ثبت، عالی ماده اصلاحی قانون قانون ثبت، موضوع ماده دیوان عالی مالکیت مفروز مالکیت مفروز موضوع بررسی دادنامه هایی د

نتایج جستجوی عبارت ' موضوع اصلاحی صدور ثبت، عالی ماده اصلاحی قانون قانون ثبت، موضوع ماده دیوان عالی مالکیت مفروز مالکیت مفروز موضوع بررسی دادنامه هایی د ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
آزموده های حقوقی 15- بررسی دادنامه هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع  
آزموده های حقوقی 15 بررسي دادنامه هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکيت مفروز موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت نوشته ­ی: محمدمهدی حسنی پایه یک دادگستری کلید واژه: حقوق ثبت، اعتبار اسناد موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت، مقررات حاکم بر رسیدگی مادتان 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، بررسي ماهیت تقسیم عرفی (سالاربخش) طرح بحث در بسیاری از پرونده های حقوقی، مالک به استناد تصرفات مفروز خود در پلاکی مشاعی، از هیئت اجرائی موضوع ماده 148 اصلاحي قانو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی ديوان عالي کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیک  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی ديوان عالي کشوربه موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکيت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی مقررات ثبتی در صدور سند خواسته خواهان نبوده و بعبارت دیگر خارج از وظایف و صلاحیتهای هیئت نظارت  
مرجع رسیدگی شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواه : خانم ...تجدیدنظر خوانده : آقای ... تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 817 مورخ 30/5/85 صادره از شبعه 180 دادگاه عمومی تهران گردشکار : دادگاه با بررسي اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ... از دادنامه شماره 817 مورخ 30/5/85 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 84/239 که بموجب آن حکم به بطلان سند ما ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص  
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهدحقوق و قوانین شهریعنوان تحقیق :مواد 147 و 148 قانون ثبتاسناد و املاکبهار86 ارجمند :جناب آقای قاسم جعفریدانشجو :راضیه ک هرسازی 82فهرست مطالبعنوان صفحهماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6قانو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص  
اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهدحقوق و قوانین شهریعنوان تحقیق :مواد 147 و 148 قانون ثبتاسناد و املاکبهار86 ارجمند :جناب آقای قاسم جعفریدانشجو :راضیه ک هرسازی 82فهرست مطالبعنوان صفحهماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6قانون اص ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص  
اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسي در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهدحقوق و قوانین شهریعنوان تحقیق :مواد 147 و 148 قانون ثبتاسناد و املاکبهار86 ارجمند :جناب آقای قاسم جعفریدانشجو :راضیه ک هرسازی 82فهرست مطالبعنوان صفحهماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6ق ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص  
اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسي در مورد حقوق و قوانین شهری 23 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهدحقوق و قوانین شهریعنوان تحقیق :مواد 147 و 148 قانون ثبتاسناد و املاکبهار86 ارجمند :جناب آقای قاسم جعفریدانشجو :راضیه ک هرسازی 82فهرست مطالبعنوان صفحهماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6قا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حقوق و قوانین شهری  
اختصاصی از نیک فایل حقوق و قوانین شهری با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهد حقوق و قوانین شهری عنوان تحقیق : مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک بهار86 ارجمند : جناب آقای قاسم جعفری دانشجو : راضیه کمال شهرسازی 82 فهرست مطالب عنوان صفحه ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3 ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5 ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6 قانون اصلا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مقاله درباره حقوق و قوانین شهری  
اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره حقوق و قوانین شهری با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهدحقوق و قوانین شهریعنوان تحقیق :مواد 147 و 148 قانون ثبتاسناد و املاکبهار86 ارجمند :جناب آقای قاسم جعفریدانشجو :راضیه ک هرسازی 82فهرست مطالبعنوان صفحهماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6قانون اصلا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق درمورد حقوق و قوانین شهری 23 ص  
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد حقوق و قوانین شهری 23 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمان الرحیم فردوسی مشهدحقوق و قوانین شهریعنوان تحقیق :مواد 147 و 148 قانون ثبتاسناد و املاکبهار86 ارجمند :جناب آقای قاسم جعفریدانشجو :راضیه ک هرسازی 82فهرست مطالبعنوان صفحهماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6قانون ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رای وحدت رویه 740- 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال  
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی ديوان عالي کشوربا توجه به دل مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات ی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رای وحدت رویه شماره 732 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه  
رای وحدت رویه شماره 732-1393/1/19 هیئت عمومی ديوان عالي کشور مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولذ شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ .اقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت ، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزی داراییها  
نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ایین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (4  
حکم مفاد ماده 54 قانون رفع موانع تولید ، در مورد رفع مداخلات است ، نه رسیدگی به اعتراض نحوه اجرای مقررات ماده 56 و یا کیفیت رسیدگی به اعتراض یا تغییر مرجع رسیدگی به اعتراض ! امر اعتراض به نحوه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری و رسیدگی به اعتراض افراد ذیحق به اعتراض نباید با رفع مداخلات مشتبه گردد ! این موضوع در ماده 45 قانون رفع موانع تولید... [1] مقرره دارد. اما رفع مداخلات در حیطه اختیارات اقدامات ثبتی و تشریفات آن از تحدید حدود ملک، ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری  
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری1368.06.01 - .52282ت664 - 1368.06.15 - 6& استخدام کشوری - کار& سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت ان در جلسه مورخ 1368.6.1 بنا به پیشنهاد شماره .1605 د مورخ 1368.4.13سازمان امور اداری استخدامی کشور، آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:[z]" آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری" ماده 1 - وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول " قانون استخد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم  
با لازم الاجراء شدن اصلاحيه قانون مالیات های مستقیم ( مصوب 31/4/1394 ) از ابتدای سال 1395 احکام مالیاتی قوانین زیر لغو و حسب مورد با قوانین جامع مالیاتی در قانون جدید جایگزین می شود.الف ) مواد 29 و 71 قانون نظام صنفی کشور اصلاحي مصوب 12/6/1392 .ب )ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 .پ ) ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ ق م م  
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد: ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اجرای حکم اعساز قبل از قطعیت دادنامه  
منتشر شده در رو مه رسمى مورخه ١٣٩٦/٢/٩ شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴ سؤال ۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا #تعدیل_اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟ ۲ـ آیا رفع #ممنوع ال وجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم #اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟ ادامه مطلب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت مالیاتی حقوق سال 93 اعلام شد  
با صدور بخشنامه ای از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 93 ابلاغ شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 93 کل کشور که بموجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه ایران، برای سال 93، مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجاز  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳هیأت عمومی ديوان عالي کشورنظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات ی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتک لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس ک  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی ديوان عالي کشورنظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات ی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی ديوان عالي کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی ديوان عالي کشور مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین برد  
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۹۴/۱/۱۸ هیأت عمومی ديوان عالي کشور با توجه به دل مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات ی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شع ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگ  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی ديوان عالي کشوردر مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی ديوان عالي کشور نافی صلاحیت دا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عدم صدور سند مالکیت به نام ت نافی مالکیت ت نسبت به منابع ملی شده نیست  
عدم صدور سند مالکيت به نام ت نافی مالکيت ت نسبت به منابع ملی شده نیست . رای - هیات عمومی - به موجب ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به ت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایرجنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی ديوان عالي کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکيت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت،  
بررسي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، (نقش رضایت شرکا درصدور سند مالکيت مفروز)نوشته ی محمد مهدی حسنیدر چند پرونده محاکماتی اینجانب، اصیل به استناد تصرفات مفروز خود در پلاکی مشاعی، از هیات اجرائی موضوع ماده 148 اصلاحي قانون ثبت، تقاضای تعیین وضعییت ثبتی ( صدور سند مالکيت مفروز ) می نماید . لیکن متعاقب نشر آگهی در رو مه، و یا حتی صدور سند مالکيت؛ موضوع مورد اعتراض یک یا چند مالک مشاعی دیگر قرار می گیرد . و خاصه در مورد سهام وقفی ، طرح چنین اعتراضی ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ادعای مالکیت ثالث بر مال غیر منقول توقیفی موضوع اجرائیه سند رسمی  
ادعای مالکيت ثالث بر مال غیر منقول توقیفی موضوع اجرائیه سند رسمی رأی دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ع.. و پ.. ... با وک آقای ا.. ... از دادنامه شماره 81/175 صادره از شعبه 511 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 80/2090 بطرفیت آقای ح.. ... که بموجب آن حکم به بطلان دعوای نامبردگان به خواسته توقف عملیات اجرائی شماره 74/2706 ج صادر گردیده است نظر باینکه مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت بمال غیر منقول توقیف شده شخص شخص ثالث ادعای حقی نماید مدعی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت حقوق سالانه حقوق بگیران در سال 94  
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، از معافیت حقوق سالانه حقوق بگیران بخش تی و خصوصی تا سقف 138 میلیون ریال خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری، با صدور این بخشنامه که به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است: با عنایت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (1 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقع  
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هیأت عمومی ديوان عالي کشور مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق٬ با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود٬ لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن٬ با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت٬ مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت٬ تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
یا رب ویا مجیرhtml یک دوست واقعیhtml امین گجری شاهنامه خوانی آتش به اختیار به چه معناست؟ دعاهایی برای غلبه بر دشمنhtml امید بگویم حالا امید داشتن راهنمای نصب قطعات کالسکه دلیجان.html علل نشت اب از پنل اسپیلت بازی خسرو حیدری.html نام حضرت زهرا روی کوکا کولا واسه نیستم طبقه طبقه بالاhtml اطلاعیه جوی شماره 4 93 706 مورخ 18 امکان فعال چراغ قوه، بلوتوث و وای فای توسط دستورات google now در اندروید ۵ اینا میتونن بکشن کارشون عاشق راحت میتونن اینا کارشون دختر عاشق از پروین اعتصامیhtml اموزش گرامر حال ساده اموزش دوخت پتک بلند در پته دوزی امضا قرارداد صلاح با لیو ول امسال هم آموزش و پرورش استخدام دارد جواب فکر کنید صفحه 28 علوم ششم.html امتیاز ۹۷ dxomark به عملکرد دوربین هواوی میت امتیاز دوره کارشناسی آزمون نامه دوره کارشناسی حداکثر امتیاز کارشناسی ارشد پایان نامه استعداده امتحان نوبت اول مطالعات اجتماعی آزمایش جالب برای آموزش کشش سطحی آب امتحان قران ترم دوم۹۶ ۲ ۱۸ صفحه 24انشا سال نهم کنکور آسان.html آثار برکات تسبیح دخت رسول ص.html صفحه نخست رو مه استان آذربایجان شرقی یک شنبه 15 اسفند ماه امتحان فلسفه چگونه فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه ارشد ر پر کنم.html آهنگ جدید حامد پهلان و علی نجات به نام راه دریا دوره اما محرم ، html علی بهادری ماه عسل پاو وینت فصل دوم تئوری یک کتاب خدارحمیhtml ال جی کیو 6 در راه است؛ به برادر کوچکتر ال جی جی 6 سلام کنید بسته استخدامی دبیری زبان انگلیسی الینه طرز نوشتن نامه درمورد درخواست مجوز پیش دبستانی جواب پرسش صفحه 43 کتاب ازمایشگاه دهم.html اینتر 1 0 جنوا؛ باز هم م عان به داد اسپ ی رسیدند us launches review of north korea policy الگو های ذهنی در ارتباطات دو مثال از کنایه دوتا مبالغه شیشم.html حس وحال یک هوس الگوی جامدادی چرم دست دوزhtml الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابت ایران محل وحی حضرت موسی در ج html فرزانگان ورامین دخترانه.html چلسی 2 1 کویینز پارک رنجرز نهال سلطانی در چ شهری زندگی میکند؟.html عـــــروســـــــکــــــم ای وای اگر حدیث گنه روبرو رود جلال الدین همایی متن جدید سخنرانی مدیر به مناسبت بازگشایی مدرسه اول مهر برای دانش آموزان ومسئولین.html مسئله ی خیلی مسئله ی مسئله ی مهمی شود؛ خیلی تبیین شود؛ باید تبیین نقشه مونتاژ.html تفکر وسبک زندگی طرح پژوهشی ص24و25 معنی فارسی این جمله چیست؟ follow your heart but take your brain with you 2pac.html علت پ فیوز بدون دلیل دیگران درس نگارش پایه دهم بارش فکری اگر نویسی گزین گفته ها درمورد باران.html بازهم جایزه جزئیات حادثه برق گرفتگی در اهواز چه بشکوه هست و زیبا ای وطن این نام ایرانت تلنگر وجدان در ایمان انسان الهی ستایش از ان توست که کردگار روزی رسانی یکتا درنام ونشانی معنی ان چیست مچ گیری علی لاریجانی در صحن علنی مجلس المهدی سفال اردو واز سقف.html الله حضرت ندارد ندارد حضرت السلام علیه موسی علیه السلام موسی علیه حضرت موسی الجزیره دوران دوران آشفتگی بود روش بستن کنتاکتور سر راه لامپ فتوسل.html شروع روز الان پسره همسر میگه خونه قرار داشتیم لغات زبان انگلیسی سایت ترجمه انگلیسی به فارسی.html نمونه فرم شروع به کار همکاران فرهنگی.html الان میلیون عمومی بیمارستان عمومی جاذبه های خیره کننده که فقط در نیومکزیکو دیده می شود الانان میکنم آنرا خواهم کرده خواهم داشت الآن داده سرطان نوشته اومده اینا سلام بچّه همین الآن اقدام پژوهی اصلاح رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموزان علوم غریبه نصر بروجردی ن قم برگزاری دوره آموزشی 40 ساعته پایه امدادی برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 هندبال.html اقامت پرتغال گرافیکی رونالدو اقاجون امشب شب قدره اقاجون دلم هواتو کرده قیمت اسپرم بز سانن.html افغانستان اعزام کورسوی امید افطار واقعا ب توافق یونایتد و دورتموند بر سر هوم ؟ افزون بر چهار میلیون و 631 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد افزایش یارانه با سیاست کلی مغایرت دارد باید تلاش کنیم قدرت ید از تورم بالاتر باشد مخلوط ها چه نقشی در زندگی ما دارند.html افزایش مغزی سکته فشارخون nsaids سکته مغزی وسکته مغزی نظرخطرفشارخون وسکته میکرو ها افزایش ظرفیت پذیرش ی آزاد ی افزایش سهم بازار ژاپنی ها در گزارش یک صبح پاییزی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.407 seconds
RSS