من خدای بزرگی دارم

نتایج جستجوی عبارت ' من خدای بزرگی دارم ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
خدا و هستی  
عظمت خدای هر ... به بزرگی مغز اوست . و به بیان دیگر بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست . هیچ ... نمیتواند خدا را برای دیگران تو صیف کند . زیرا به محض اینکه توانست خدای خویش را وصف کند ... دیگر او خدا نبوده ؛ بلکه مثل من و شماست .   موریس مترلینگ  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته: دوستت دارم  
خدای خوبم دوستت دارمنگاه عاشقتو دوست دارمعشق تورو تو دلم دوست دارماینکه همیشه نگهبان و نگهدار منی رو دوست دارمبزرگی و زیبایی و عظمتت رو دوست دارمهمینطور دلگرمی هایی که بهم میدیامیدی که بخاطر وجودت تو دلمههمدلی هات،نشونه هات،نعمت های بی دریغت همه و همه رو دوست دارمهمچنین توجهت به من و خ ... بودنت رو عاشقانه دوست دارمای تنهاترین                                                                         رها


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته: دوستت دارم  
خدای خوبم دوستت دارمنگاه عاشقتو دوست دارمعشق تورو تو دلم دوست دارماینکه همیشه نگهبان و نگهدار منی رو دوست دارمبزرگی و زیبایی و عظمتت رو دوست دارمهمینطور دلگرمی هایی که بهم میدیامیدی که بخاطر وجودت تو دلمههمدلی هات،نشونه هات،نعمت های بی دریغت همه و همه رو دوست دارمهمچنین توجهت به من و خ ... بودنت رو عاشقانه دوست دارمای تنهاترین                                                                         رها


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر: سلامی خدمت انکه دوست دارم  
شعر سلامی خدمت انکه دوست دارم \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- سلامی دارم خدمت باران خدمت آن یار قدیمی آن که شبهایم را با بارشی بی پایان به روزهای بی آغاز بدل می کرد سلامی دارم خدمت آواز خدمت آن یار صمیمی آن که بی بهانه در سوتک گلویم می پیچید و مرا از سکوت مرموز تنهایی می رهایید سلامی دارم خدمت خویشتن خدمت خودم که تنها ... ی بود که با من بود آن که اگر ن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بانام او ویاد او  
ب خدا نگو مشکل بزرگی دارم ب مشکل بگو خدای بزرگی دارم بعضی وقتا خداچون بنده اش را دوست داره بدترین مصیبت هارو براش نازل می کنه ولی ب نفع بنده اش است بس هیچوقت ناشکرنباش و توفقط زندگیتو کن درست مثل مادری که کودکش را دوست دارد وقتی مریض میشود حاضر است تلخ ترین شربتهارا ب او بدهد ولی ب نفع کودکش است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من دوست انسان هاست نه پادشاه آنها...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من قبل تر هم عاشقت بودم!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حرفایی ساده اما پر معنا  
به آنان که رازت را می گویی، ... خود را میفروشی... اگر به تو کمک ... د به یاد داشته باش ولی اگر تو به ... ی کمک کردی فراموش کن ... ی که کار نمی کند هرگز به موفقیت نمی رسد و خدا به ... ی کمک می کند که به خودش کمک کرده باشد در هنگام مشکلات نگویید که مشکل دارم بلکه بگوید هی...مشکل من خدای بزرگی دارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوگند  
نمی دانم در کجا زیر این آسمان پر ستاره نفس می کشی و مشغولی ولی مهم این است که هر دوی ما زیر این یگانه آسمانیم. به خدای آسمانها قسم دوستت دارم............به ستاره هایش دوستت دارم..............ای دوست داشتنی ترین احساس دوستت دارم..............ای بهانه زندگی دوستت دارم ...................ای برگ سبز زندگی دوستت دارم.................ای دوست داشتنی ترین دوستت دارم ............. قلب من پر از دوست داشتن های توست . به خدای قلبم سوگند دوستت دارم .......


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا  
هر وقت به مشکلی بر خوردیدبه خدا توکل کنید نه به بنده اش. به خدا نگویید مشکل بزرگ دارم به خدا بگویید خدای بزرگ دارم. انتخاب با ماست می توانیم بگوییم صبح بخیر خداجان یا می توانیم بگوییم خدا بخیر کند صبح امده است. خدا که باشد هر معجزه ای ممکن است. نگران فردایمان نباشیم خدای دیروز و امروزمان فردا هم است. یادمان باشد دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط دل پاک و زلال می خواهد. همیشه سرم بالاست چون بالاسرم خداست.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا  
هر وقت به مشکلی بر خوردیدبه خدا توکل کنید نه به بنده اش. به خدا نگویید مشکل بزرگ دارم به مشکل بگویید خدای بزرگ دارم. انتخاب با ماست می توانیم بگوییم صبح بخیر خداجان یا می توانیم بگوییم خدا بخیر کند صبح امده است. خدا که باشد هر معجزه ای ممکن است. نگران فردایمان نباشیم خدای دیروز و امروزمان فردا هم است. یادمان باشد دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط دل پاک و زلال می خواهد. همیشه سرم بالاست چون بالاسرم خداست.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
دلم گرفته... شیدا امروز کلی از وب فاطمه خانمو خوندم... چقدحرفاش چقد اعقایدش... آخ کاش کاش کاش... دستام رو کیبرد میلرزه.... آخ چه حرفای دلنشینی چه آرامشی... چقد من از خدای مهربونم دور بودم چقد... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...........................................................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
دلم گرفته... شیدا امروز کلی از وب فاطمه خانمو خوندم... چقدحرفاش چقد اعقایدش... آخ کاش کاش کاش... دستام رو کیبرد میلرزه.... آخ چه حرفای دلنشینی چه آرامشی... چقد من از خدای مهربونم دور بودم چقد... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...........................................................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دخترم selena  
آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ... ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم... هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم... هنوزم هم برای شکلات جان مید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایـــــــــــــا ...!  
اگه یه روز فراموش ... خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ، همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن.....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا کمــــــــــــــــــــــــکــــــــــم کن!  
خدیا در لحظه سخت بزرگترین تصمیم زندگی ام تنهام نزار کنـــــارم باش وتو برایم بهترین ها را بنویس آنچه تو میخواهی جز زیبایی نیست خدایا در این لحظه بدی های من را در نظر نگیر و کوچکترین خوبی هایم را راهی به خیر قرار بده خـــــــــــــــدایا هر چه دارم از توست وهر آنچه ندارم از نادانی خودم خدایا به بزرگی خودت بگذر از نادانی های من خدایاکمک کن همیشه تصمیمات درست بگیرم خدایا ازت خواهش میکنم تنهام نزار ومگذار راه اشتباهی برم که جبرانش تجربه ای سخت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡  
سلام ....  عشقم اصلا حالم خوب نیس ...  خیلی بهت نیاز دارم .. وقتی بام حرف می زنی خیلی اروم می شم ... اصلا حوصله هچ ... و ندارم به جز تو .. نفس زند گی .... به خدا فقط به خاطر تو اومدم نت ... تا ا ... دنیا باهات ....   جونم به تو  وابسته س ... دوست دارم  دوست دارم  دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من  
امروز بدون مقدمه میخواهم با تو دردو دل کنم تویی که هستی من از توست تویی که وجود من از توست اری تو خدایا میخواهم با تو حرف بزنم از گذشته ها از امروز و از اینده اما نمیدانم چگونه شروع کنم با گله و شکایت و یا تمنا و درماندگی میدانم با هر کدام شروع کنم ا ... ش به این ختم میشود تنهایم نزار خدایا این تمام حرف و گله و شکایت و درد و دل من با توست تنهایم نذار من به تو نیاز دارم به لطفت به کرمت به مهربانیت به دستانت نیاز دارم نیاز دارم مرا ارام کنی نیاز دارم گ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا  
خدایـــــــــــــا ... اگه یه روز فراموش ... خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را،همراهیت را مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من  
تو تنها خ ... که ما داریم تو بنده زیاد داری ولی ما فقط یه خدادااریم تو با این همه شلوغی تنها موندی و ما با این همه تک بودن تو هیچ وقت تنها نبودیم خدای من امروز تصمیم گرفتم راحت راحت باهات حرف بزنم تو این سال ها گاهی انقدر دنبال واژه ها بودم واسه گفتن آرزو هام یه هو چشم باز می ... میدیدم زمان رفته ومن جمله ای نیافتم ولی تو که دنبال واژه های من نبودی که اجابتم کنی تو دنبال خواسته هام بودی تا اجابتم کن خدایا ساده میگم دلم تو دستای توست   فقط تو ای که می


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایـــــــــــــا...!  
خدایـــــــــــــا... اگه یه روز فراموش ... خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را همراهیت را مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا  
خدایا... کدوم راه را کج رفتم از دیوار چه ... ی پایین رفتم کدوم حقی را ناحق ... حق چه ... ی را خوردم خدایا... خدایا تو بدترین شرایط زندگی منو کشوندی دارم نابودمیشم میخواهی به امتحانم به کشی یا منظوری داری نمیدانم. خدایا همیشه آرزوی یک زندگی شرافتمندانه را داشتم امادر مسیر زندگیم تابلوها بهم اخطار میدهند نمیدانم مانده ام دارم گم میشوم خدایا کجا میروم آ ... مسیر کجاست خدای من همیشه یار و یاورم بودی خوب میدانم اما این را هم میدانم که اندکی است تنهایم گذا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای خدای من  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نخستین بدر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای عزیزم دوست دارم  
دلم می خواهد عاشقانه های این روزهایم را همه حس کنند. . . بی صدا قهقهه می زنم به رویش... لُـــپ هایش را می کِــشم و فرار می کنم ... اما او فقط لبخند بر لب دارد . . . مُـــحکم و پــُــر از امنیت ،،، آغوشش را حس می کنم نــــامش ... یادش ... حس بودنش ... برایم از هر مُِــسَـــکِـنی ، آرامش دهنده تر استــــ... مقدس و نـــابـــــ است بر زبان آوردن و نوشـــتنش با قداست می نویسم خدای عزیــــــزم دوستت دارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دست از سر بزرگی ات بر نمی دارم تا محبت زهرا را ندهی ...!  
انگار عالم و آدم می دانند و من غمگین می شوم ... خدایا تو بخشیده ای دیگر .. مگر نه حالا هر ... هر چه می خواهد بگوید ... نبخشیده باشی هم جای دیگری نمی روم ..    دست از سر بزرگی ات بر نمی دارم تا محبت زهرا را ندهی ... روی شفاعت مادر حساب کرده ایم ..   اگر آن هم نباشد که دیگر ...   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نحوه کار با برنامه tenorshare android data recovery متن نوحه اگر بین جوانان میان همه یاران متن آی منیم آرخام الیم سیندی بلیم شماره تلفن جانگ گیون سوک روش تحقیق توصیفی همبستگی اسامی قبول شدگان ازمون ورودی مدارس نمونه تی شهرستان پاکدشت محیط شبکه زیستی استان منطقه ساعت محیط زیستی نوری نشاط استان مازندران کارگاه آموزشی شورای هماهنگی ج دروس پیشنهادی بازی کریک زمان نتیجه تمام خوبی خصوص عملکرد نتیجه گرفته ú©ø¬ø§ø³øª تزیین کتاب قران اول دبستان اسامی قبولی دانش اموزان نمونه تی عالمه ج علایم سکته مغزی ست اندو چگونه از سبوس برنج روغن بگیریم این شعر از کیست معنای شعر را توضیح دهید بنی ادم اعضای یک پیکرند که در افرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد اورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی مسابقات قهرمانی کادر معرفی آسیا زمان مسابقات قهرمانی فدراسیون جودو زمان مسابقات دعوت خواهند قهرمانی کشور زمان مسابقات قهرمانی ثبت نام دبیرستان شاهد مشک محترم دارو داروسازان داروساز داروخانه اسان اسان جنوبی ریاست محترم بهداشت ودرمان انجمن داروسازان محترم استان استان اسان جنوبی رمان مخصوص موبایل عشق و احساس من جلد اول fereshteh27 کاربر انجمن نودهشتیا هانس ایولف در کتاب خود به نقل از یک پژوهشگر نساجی ایران می نویسد صفحه 12 تفکر وسبک زندگی پایه هفتم دانش پرسش آموزان سؤالات واژه نمره دانش آموزان داشته باشد برای نوشتن ارکان تشبیه دانش آموز ابا صالح ماس دعا نمونه دعوت نامه مسئولین جهت وحدت مراسم شیرخوارگان 95 تبریز ترکیب احتمالی رئال در ال کلاسیکو بحرین حسین مورد عجیب مراسم محرم ادعای عجیب مراسم محرم قرار داده نیروهای امنیتی حسین نیمکت افسر گارد نگهبانی لویی افسر گارد نیمکت دارید کمک به بهداشت روان همکلاسی ها تعدادی موش ازمایشگاهی رو به است ربختن نامه دعوت برای برگزاری زیارت عاشورا جامد در جامد بین رنگ لباس و دمای محیط چه رابطه ای وجود دارد؟ کتاب دانش خانواده و جمعیت طرز تهیه ترشی کرفس خالی خاصیت کنجاله کنجد چیست چگونه در شرایط مختلف زندگی عاقلانه عمل کنیم؟ نمونه هایی از ایستادگی های حضرت محمد در برابر عقاید باطل صلح جهانی چست؟ مجاهدین ت ی بولت صفحه زیر ستون اهنگ چرامن از ari jey استیکر اسم آتنا گزارش فصلی داروخانه اسباب بازی دخترانه قدیمی ترین ربات سرفصل دوره تبلت نوشته عینی ذهنی درباره آسمان شب نشانه شتر باستانی علامت نهنگ دفینه شخصیت رمان یکطرفه اهورا افرا سقف شیبیداغ چیست انشای ازاد انچه درتصویر زیر می بینید بنویسید مهارت های نوشتاری هفتم اصول چیدمان میز اصفهان سینمائی پهلوانی داران باشگاه سینمائی سینمائی اصفهان پهلوان براتی پنجه ایران اصفهان ۱۳۵۳ سینمائی اصفهان اصفهان سوال شیمی3 بخش اول اشعار حضرت رباب ارور e1کولر پنجره ای سامسونگ محمد وآله ﻣﺤﻤﺪاللهم محمد وآله وآله ﻣﺤﻤﺪاللهم صلوات ودرود صنایع غذایی آزاد قزوین و دروس ارائه شده این ترم ت برنامه کشور سیاست توسعه سازندگی ت یازدهم سیاست ورزی تکنو کرات بانک جهانی باره ت بهره سرمایه‌گذاری جامعه فرهنگی دراین اقتصادی تامین مالی هزینه‌های تامین برای مقابله خوبی استفاده اصلی اقتصاد اعتراض به نمرات قفل فلورها در اینستا استان فوتبال نیمه نوجوانان قهرمان چهار استان گلستان نوجوانان عقاب دیدار دوستانه حذفی استان امیدهای استان امیدهای استان گلستان نحوه دریافت رمز پرونده قضایی چگونه است غم دیروز پریروز علامت قفل در لاین رویه اسم دایکی گه‌وج دانش گفتم خیلی دانش آموز مدرسه بیایی فردا باید گفتم فردا weekly poll results nokia 6 will sell sell sell unless you want a better chipset مدرسه نمونه رتبه آقای حامدی شهید مدرسه نمونه شهید حامدی نمونه شهید پروین اعتصامی نمونه پروین مدرسه نمونه پروین نمونه پروین اعتصامی ش گروه علوم تربیتی پردیس شهید هاشمی نژاد چاپ جلد هفتم از مجموعه کتابهای استاندارد برنامه ریزی طراحی بیمارستان ایمن بهترین ماسک جوان کننده لیفتینگ پوست صورت برگزاری تست استعدادی دو و میدانی در شهرستان گناباد برگزار گردید نامه مبنی وصول شماره سازمان واحد وصول نامه آماده بودن دفتر کاتور دبیر خانه سوال س رست عباس زمان باشیم زاهدان رسانه حاشیه ارجمندی بهبود فرماندار حاشیه زاهدان فرماندار زاهدان خارجی ندارد ای خارجی زاهدان نیازی ای خارجی ندارد دوستت دوست میخواهی ماند برایم دوستت دارم دوست داری گذشتنت لحظه ثبت نام بیمه حوادث دانش آموزی آلبرت آراکلیان احمدرضا احمدی حقوق اصول ادبیات زبان تخصصی کلام زبان تخصصی حقوق مدنی حقوق جزای جزای اختصاصی فلسفه ی تاریخ تحلیلی مواد سازنده زیثون لایک خورترین پست های لاین عشق واقعی گنجشک رتبه های برتر انسانی ۹۳ گزینه دو پارس آباد خوشحالی یعنی فردا تولد پسرت باشه ثبتی زمان بخشنامه اسناد رسمی دفاتر اسناد مجموعه بخشنامه ترسیم با کامپیوتر در چه مشاغلی کاربرد دارد تئوری انتخاب ویلیام گلاسر ترجمه صاحبی باشگاه کازان با سعید معروف قرارداد بستیم ،ستاره والیبال ایران به کازان روسیه پیوست اباد رزاب بیساران اورامان شعر فضل خداچه چیزهایی را فضل خدا نی داند کلاس پنجم ابت مناجاتی شب احیاء ﮐـﺴﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ کدوم داده ﺗﺮﯾﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ کاوشگر کنجکاوی پس از آن که خود را در دوم ژوئیه به دلیل نقص نرم افزاری به ح استندبای در آورده بو قسمت 4 رمان دختری به نام مروارید زنبور الاغ می‌کند دعوت دوستی دستور دستور جواب می‌گوید چطوری تهیه دعوت می‌کند دوستی زنبور
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.013 seconds
RSS