من خدای بزرگی دارم

نتایج جستجوی عبارت ' من خدای بزرگی دارم ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
خدا و هستی  
عظمت خدای هر ... به بزرگی مغز اوست . و به بیان دیگر بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست . هیچ ... نمیتواند خدا را برای دیگران تو صیف کند . زیرا به محض اینکه توانست خدای خویش را وصف کند ... دیگر او خدا نبوده ؛ بلکه مثل من و شماست .   موریس مترلینگ  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته: دوستت دارم  
خدای خوبم دوستت دارمنگاه عاشقتو دوست دارمعشق تورو تو دلم دوست دارماینکه همیشه نگهبان و نگهدار منی رو دوست دارمبزرگی و زیبایی و عظمتت رو دوست دارمهمینطور دلگرمی هایی که بهم میدیامیدی که بخاطر وجودت تو دلمههمدلی هات،نشونه هات،نعمت های بی دریغت همه و همه رو دوست دارمهمچنین توجهت به من و خ ... بودنت رو عاشقانه دوست دارمای تنهاترین                                                                         رها


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته: دوستت دارم  
خدای خوبم دوستت دارمنگاه عاشقتو دوست دارمعشق تورو تو دلم دوست دارماینکه همیشه نگهبان و نگهدار منی رو دوست دارمبزرگی و زیبایی و عظمتت رو دوست دارمهمینطور دلگرمی هایی که بهم میدیامیدی که بخاطر وجودت تو دلمههمدلی هات،نشونه هات،نعمت های بی دریغت همه و همه رو دوست دارمهمچنین توجهت به من و خ ... بودنت رو عاشقانه دوست دارمای تنهاترین                                                                         رها


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر: سلامی خدمت انکه دوست دارم  
شعر سلامی خدمت انکه دوست دارم \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- سلامی دارم خدمت باران خدمت آن یار قدیمی آن که شبهایم را با بارشی بی پایان به روزهای بی آغاز بدل می کرد سلامی دارم خدمت آواز خدمت آن یار صمیمی آن که بی بهانه در سوتک گلویم می پیچید و مرا از سکوت مرموز تنهایی می رهایید سلامی دارم خدمت خویشتن خدمت خودم که تنها ... ی بود که با من بود آن که اگر ن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بانام او ویاد او  
ب خدا نگو مشکل بزرگی دارم ب مشکل بگو خدای بزرگی دارم بعضی وقتا خداچون بنده اش را دوست داره بدترین مصیبت هارو براش نازل می کنه ولی ب نفع بنده اش است بس هیچوقت ناشکرنباش و توفقط زندگیتو کن درست مثل مادری که کودکش را دوست دارد وقتی مریض میشود حاضر است تلخ ترین شربتهارا ب او بدهد ولی ب نفع کودکش است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من دوست انسان هاست نه پادشاه آنها...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من قبل تر هم عاشقت بودم!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حرفایی ساده اما پر معنا  
به آنان که رازت را می گویی، ... خود را میفروشی... اگر به تو کمک ... د به یاد داشته باش ولی اگر تو به ... ی کمک کردی فراموش کن ... ی که کار نمی کند هرگز به موفقیت نمی رسد و خدا به ... ی کمک می کند که به خودش کمک کرده باشد در هنگام مشکلات نگویید که مشکل دارم بلکه بگوید هی...مشکل من خدای بزرگی دارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوگند  
نمی دانم در کجا زیر این آسمان پر ستاره نفس می کشی و مشغولی ولی مهم این است که هر دوی ما زیر این یگانه آسمانیم. به خدای آسمانها قسم دوستت دارم............به ستاره هایش دوستت دارم..............ای دوست داشتنی ترین احساس دوستت دارم..............ای بهانه زندگی دوستت دارم ...................ای برگ سبز زندگی دوستت دارم.................ای دوست داشتنی ترین دوستت دارم ............. قلب من پر از دوست داشتن های توست . به خدای قلبم سوگند دوستت دارم .......


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا  
هر وقت به مشکلی بر خوردیدبه خدا توکل کنید نه به بنده اش. به خدا نگویید مشکل بزرگ دارم به خدا بگویید خدای بزرگ دارم. انتخاب با ماست می توانیم بگوییم صبح بخیر خداجان یا می توانیم بگوییم خدا بخیر کند صبح امده است. خدا که باشد هر معجزه ای ممکن است. نگران فردایمان نباشیم خدای دیروز و امروزمان فردا هم است. یادمان باشد دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط دل پاک و زلال می خواهد. همیشه سرم بالاست چون بالاسرم خداست.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا  
هر وقت به مشکلی بر خوردیدبه خدا توکل کنید نه به بنده اش. به خدا نگویید مشکل بزرگ دارم به مشکل بگویید خدای بزرگ دارم. انتخاب با ماست می توانیم بگوییم صبح بخیر خداجان یا می توانیم بگوییم خدا بخیر کند صبح امده است. خدا که باشد هر معجزه ای ممکن است. نگران فردایمان نباشیم خدای دیروز و امروزمان فردا هم است. یادمان باشد دوست خدا بودن یونیفورم نمی خواهد فقط دل پاک و زلال می خواهد. همیشه سرم بالاست چون بالاسرم خداست.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
دلم گرفته... شیدا امروز کلی از وب فاطمه خانمو خوندم... چقدحرفاش چقد اعقایدش... آخ کاش کاش کاش... دستام رو کیبرد میلرزه.... آخ چه حرفای دلنشینی چه آرامشی... چقد من از خدای مهربونم دور بودم چقد... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...........................................................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
دلم گرفته... شیدا امروز کلی از وب فاطمه خانمو خوندم... چقدحرفاش چقد اعقایدش... آخ کاش کاش کاش... دستام رو کیبرد میلرزه.... آخ چه حرفای دلنشینی چه آرامشی... چقد من از خدای مهربونم دور بودم چقد... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ...........................................................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دخترم selena  
آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ... ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم... هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم... هنوزم هم برای شکلات جان مید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایـــــــــــــا ...!  
اگه یه روز فراموش ... خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ، همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن.....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا کمــــــــــــــــــــــــکــــــــــم کن!  
خدیا در لحظه سخت بزرگترین تصمیم زندگی ام تنهام نزار کنـــــارم باش وتو برایم بهترین ها را بنویس آنچه تو میخواهی جز زیبایی نیست خدایا در این لحظه بدی های من را در نظر نگیر و کوچکترین خوبی هایم را راهی به خیر قرار بده خـــــــــــــــدایا هر چه دارم از توست وهر آنچه ندارم از نادانی خودم خدایا به بزرگی خودت بگذر از نادانی های من خدایاکمک کن همیشه تصمیمات درست بگیرم خدایا ازت خواهش میکنم تنهام نزار ومگذار راه اشتباهی برم که جبرانش تجربه ای سخت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡  
سلام ....  عشقم اصلا حالم خوب نیس ...  خیلی بهت نیاز دارم .. وقتی بام حرف می زنی خیلی اروم می شم ... اصلا حوصله هچ ... و ندارم به جز تو .. نفس زند گی .... به خدا فقط به خاطر تو اومدم نت ... تا ا ... دنیا باهات ....   جونم به تو  وابسته س ... دوست دارم  دوست دارم  دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم    دوست دارم   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من  
امروز بدون مقدمه میخواهم با تو دردو دل کنم تویی که هستی من از توست تویی که وجود من از توست اری تو خدایا میخواهم با تو حرف بزنم از گذشته ها از امروز و از اینده اما نمیدانم چگونه شروع کنم با گله و شکایت و یا تمنا و درماندگی میدانم با هر کدام شروع کنم ا ... ش به این ختم میشود تنهایم نزار خدایا این تمام حرف و گله و شکایت و درد و دل من با توست تنهایم نذار من به تو نیاز دارم به لطفت به کرمت به مهربانیت به دستانت نیاز دارم نیاز دارم مرا ارام کنی نیاز دارم گ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا  
خدایـــــــــــــا ... اگه یه روز فراموش ... خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را،همراهیت را مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من  
تو تنها خ ... که ما داریم تو بنده زیاد داری ولی ما فقط یه خدادااریم تو با این همه شلوغی تنها موندی و ما با این همه تک بودن تو هیچ وقت تنها نبودیم خدای من امروز تصمیم گرفتم راحت راحت باهات حرف بزنم تو این سال ها گاهی انقدر دنبال واژه ها بودم واسه گفتن آرزو هام یه هو چشم باز می ... میدیدم زمان رفته ومن جمله ای نیافتم ولی تو که دنبال واژه های من نبودی که اجابتم کنی تو دنبال خواسته هام بودی تا اجابتم کن خدایا ساده میگم دلم تو دستای توست   فقط تو ای که می


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایـــــــــــــا...!  
خدایـــــــــــــا... اگه یه روز فراموش ... خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم... تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری... با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را همراهیت را مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا  
خدایا... کدوم راه را کج رفتم از دیوار چه ... ی پایین رفتم کدوم حقی را ناحق ... حق چه ... ی را خوردم خدایا... خدایا تو بدترین شرایط زندگی منو کشوندی دارم نابودمیشم میخواهی به امتحانم به کشی یا منظوری داری نمیدانم. خدایا همیشه آرزوی یک زندگی شرافتمندانه را داشتم امادر مسیر زندگیم تابلوها بهم اخطار میدهند نمیدانم مانده ام دارم گم میشوم خدایا کجا میروم آ ... مسیر کجاست خدای من همیشه یار و یاورم بودی خوب میدانم اما این را هم میدانم که اندکی است تنهایم گذا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای خدای من  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای من  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نخستین بدر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدای عزیزم دوست دارم  
دلم می خواهد عاشقانه های این روزهایم را همه حس کنند. . . بی صدا قهقهه می زنم به رویش... لُـــپ هایش را می کِــشم و فرار می کنم ... اما او فقط لبخند بر لب دارد . . . مُـــحکم و پــُــر از امنیت ،،، آغوشش را حس می کنم نــــامش ... یادش ... حس بودنش ... برایم از هر مُِــسَـــکِـنی ، آرامش دهنده تر استــــ... مقدس و نـــابـــــ است بر زبان آوردن و نوشـــتنش با قداست می نویسم خدای عزیــــــزم دوستت دارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دست از سر بزرگی ات بر نمی دارم تا محبت زهرا را ندهی ...!  
انگار عالم و آدم می دانند و من غمگین می شوم ... خدایا تو بخشیده ای دیگر .. مگر نه حالا هر ... هر چه می خواهد بگوید ... نبخشیده باشی هم جای دیگری نمی روم ..    دست از سر بزرگی ات بر نمی دارم تا محبت زهرا را ندهی ... روی شفاعت مادر حساب کرده ایم ..   اگر آن هم نباشد که دیگر ...   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
ع جالب گوینده شبکه خبر با فرزندانش رسانه سازی برجسته مخاطبان تاثیر توجه برجسته سازی مورد توجه محتوای رسانه ارتباطات میان توجه قرار زمینه کارکرد برجسته حیاط تمامی ن ن کلارآباد شهرک ن ن ویلا شهرک فروش ویلا کامل بوزدن کشتی ر یی به حریف ایرانی عیدتون مبارک سوالاتی در مورد تعمیر سوراخ شدگی تخت خواب بادی خوراکی هایی که پوست، مو دندان را نابود می کنند ی آزمون مصاحبه الهیات مقاله ی الهیات صلاحیت عمومی الهیات کلام ی مصاحبه ی مصاحبه ی الهیات مدار نمایشگر انرژی باتری جزوه تحلیل سازه ها ویژه ی کنکور کارشناسی ارشد ب رتبه دوم استان در مسابقات حفظ قرآن کریم افراد خصوصی قیمت حریم حریم خصوصی خصوصی افراد اتحادیه اروپا امریکا اتحادیه اروپا آیه 185 سوره بقره منظور از اماده تخصیص در سایپا معمای پشت کتاب ریاضی سال هفتم صعود به ارتفاعات کولگ میانی آ ین برنامه سال دورت شلوغ شد دور برداشتی دوچرخه آشیخ مهمان تایر تایر دوچرخه afsordeh خطاب به نظر دهنده ی خاموش تقطیر مایع بخار مخلوط پلیمر چیست به چه عددهایی عدد مربعی می گویند مهمان من باشید چگونه در استار گرل لول خود را بالا ببریم نتایج برگزاری اولین مرحله مسابقات لیگ باشگاهی سه گانه مصرف سیگار پرسپولیس را جریمه کرد استقلال به خاطر تاخیر ۱۰۰۰ دلار جریمه شد گزارش برنامه بازدید از جاذبه های الموت درتاریخ8و 1393 03 دوست داشتنی پیرزن خانه دوست داشتنی خانه پیرزن جشنواره عروس گورستان دماسنج گالیله تعریف معادله انتگرال خطی پرورش قرقاول و درآمدزایی بعنوان شغل دوم آموزش قرار کد اسلایدر تصاویر در بالای پست های الگوهای شفق دوزی فراخوان ع دروس کنکور فنی وحرفه ای صنایع غذایی چه رابطه ای بین کلیشه یا انگاره و نام تجاری برند وجود دارد تنهــا یک پایه از صلات دگر پایه از صیام لعله قدر خودم را بیشتر از قبل میدانم خواب بهشت لطف خداوند ترکیب رسمی تیم های دورتموند و فرانفکورت سقط جنین با آمپول پروستاگلندین قرص و شیاف سایت قوه قضاییه پیگیری پروندها هر کلام تو تیری است، پس قبولی های کنکور دبیرستان نمونه تی عترت بندرخمیر جواب بحث علمی عربی دهم تجربی با استفاده از واژه های زیر ، یک بند درباره زبان مادری خود بنویسید استفاده از سیستمهای کنترل در فرایند احتراق مشعل وکوره های بخار گربه نازم میکنه گربه صفتی داره نازم دوسم داره میده دوسم بی ارزش سازی یعنی چی ؟ هربسته ر تس چند متر کدپیشواز آهنگ من تو نبودت ازمحسن یگانه صوت سلسله جلسات تدریس علم فلاحت صدای چرخ گاری پلن های کار با دلال ها بین المللی در حوزه شرکتها کارخانجات و دستگاهها و علم تجربه این کار السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه ایرانی یی فیزیک در هاروارد است نشریه خانگی حیوانات زندگی شماره مجله حیوانات خانگی منابع ای حسابداری آموزش بافت تل دخترانه داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید که کلمات فراز فرود ش ت وپیروزی در ان باشد لغات پر کاربرد روسی که تا حالا یاد گرفته ام تلفن فریبا بیاچه ترکیبات بازی چپ اندر قیچی آهنگ هوای تو از آران کاظمی نمونه سوالات امتحانات هماهنگ کشورى درس فیزیک سال چهارم پیش ی سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی ciss انلر و پارکر ۱۹۹۰ جواب معما اگر e سنگ را هل دهد کدام میمیرد تجلیل از تکواندوکاران گیلانی قهرمان آسیا در رشت بمب گذاری به صورت پوشک برای انفجار حرم حسین ع بازی بچه ها مسابقات فوتسال فوتسال ریحانشهر مسابقات فوتسال مسابقات فوتسال ریحانشهر ع سفره افطار در خیابان‌های استانبول جاتی هیچ اصلاح‌طلبی درخشونت‌های ۸۸ حضور نداشته است الکترونیکی قطعات گازی دستگاه مدار بردهای بردهای الکترونیکی قطعات الکترونیکی کولرهای گازی استفاده انسان مدار چاپی مورد استفاده انسان اسکن تصویری سی سی کال ایمیجر هستی فدای مهدی ورزش سلامت لیدرهای پاس سنگ تمام گذاشتند علامت شتر تصاویر پروفایل برد الکترونیکی پایان فعالیت هیأتی منصف از غیر مسلمانان مورد نیاز است نوحه عطر گلیر محرمین گرده شرقی آزادکوه چرا چیزی در ذهنم نمی ماند؟ ساخت مدار اتش برای تریستور در متلب حیوانات خانگی ویژه نگهداری هایی جامعه حیوانات خانگی حیوان خانگی برای ع‌های به‌نظر می‌رسد وقتی حاضری باشگاه بدنسازی بانوان دزفول نمونه سوالات علمی کاربردی درس تحلیل هزینه منفعت علی ارشدی شب شهادت مولا و آقای بزرگوارمون در حرم باصفاشون جزوه کنکوری ریاضی پایه دست نویس مشاهده ابلاغیه های جدید قضایی مجله علوم آماری دلم میخواد اینو برام بخونی ی روز تلام اگر در مکانی دفینه وجود داشته باشد طلسم ان مار سیاه باشه چطور طلسم ان ش ته میشود که دوباره تکرار نشود واگربه اب ظاهرن کمی برخورد چی و
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.926 seconds
RSS