معنی‏ ‏شعر‏ ‏توانا‏ ‏بود‏ ‏هر‏ ‏که‏ ‏دانا‏ ‏بود‏ ‏ز‏ ‏دانش‏ ‏دل‏ ‏پیر‏ ‏برنا‏ ‏بود‏ ‏چیست

نتایج جستجوی عبارت ' معنی‏ ‏شعر‏ ‏توانا‏ ‏بود‏ ‏هر‏ ‏که‏ ‏دانا‏ ‏بود‏ ‏ز‏ ‏دانش‏ ‏دل‏ ‏پیر‏ ‏برنا‏ ‏بود‏ ‏چیست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
به هر کار، بستوه کانا بود  
شعر معروف فردوسی «توانا بود هر که دانا بود   ز دانش دل پیر برنا بود» در شکل اصلی‌اش چنین نیست و شکل اصلی آن این بوده است «توانا بود هر که دانا بود   به هر کار، بستوه کانا بود»  کاتب شاهنامه در این شعر نتوانسته بفهمد که معنای «به هر کار، بستوه کانا بود» چیست و به جای آن نوشته است «ز دانش دل پیر برنا بود» که از نظر معنا ارتباط مستقیم با مصراع نخست ندارد. معنای مصراع دوم و اصلی شعر فردوسی چنین است «نادان در هر کار، ناتوان و درمانده است» که معنای م


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعرخوش آمد گویی جشن الفبا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توانا بود هرکه دارا بود!!  
 توانا بود هرکه دارا بود     معلمی گفت   توانا بود هرکه... ؟  دانش آموز گفت توانا بود هرکه دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بودتهیدست به جایی نخواهد رسیداگر چه شب و روز کوشا بودندانست فردوسی پاکزادکه شعرش در این ملک بی جا بودگر او را خبر بود از این روزگارکه زر بر همه چیز والا بودنمی گفت آن شعر معروف را توانا بود هرکه دانا بود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سرود مربوط به جشن الفبا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توانا بود هرکه دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود  
تا به نگرند روزت از روز دانش طلب و بزرگی آموز بهترین وسیله ترقی هر فرد و هر جامعه ای تحصیل علم و دانش است. فقر و بدبختی،یأس و نامیدی و نکبت هر ملت مربوط به نادانی افراد آنست .همچنین توانگری و خوشبختی هر جامعه ای حاصل دانشمندی افراد آن جامعه  می باشد  امروز ملتی بر ملتی دیگر برتری و مزیت دارد که افراد آن در راه تحصیل علم و دانش ،کوشش بیشتری به ... ج بدهند. ما هم باید وقت را غنیمت شمرده و در ... ب دانش بکوشیم زیرا به گفته فردوسی شاعر نامدار ایران  ز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
"توانا بود هر که دارا بود..."  
  معلمی گفت توانا بود هر که... ؟ دانش آموز گفت توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود تهیدست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل ملت  
توانا بود هرکه دانا بود سر نخل همسایه ... ما بود برو مکتب و هیچ پرسان مکن که از آن دل پیر برنا بود مده رأی اگر ک ... د اوغان بود که سرمایه ای مفت و ارزان بود   بزرگان ما پنج شش ماه پیش گرفتند رأی از همه قوم وخویش ولی رأی ملت نیرزید، مفت دلیل اینکه شخصی همان روز گفت «عبادت به جز خدمت میش نیست سر چانۀ مرد، جز ریش نیست» و حتا برای بـــــــرنده شدن چنان مار و عقرب، گزنده شدن فرستاد از دور و بر، بز و میش که رنگی کند بعد رَی پشم و ریش   چنین گفت کرزی به اشرف


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان مرد دانا و راننده  
روزی یک مرد دانایی،در جایی سخنرانی داشت و می خواست در آن جا،برای دانشجویان در یک ... ،صحبت کند. آن روز،مرد دانا،بیمار شده بود و نمی توانست سخنرانی کند ولی به سختی به همراه راننده اش تا کنار در ... رفت و در آن جا حالش بسیار بد تر شد و به راننده اش گفت تو به جای من برو و سخنرانی کن؛آن ها من را ندیده اند و نمی شناسند.راننده گفت من که نمی توانم؛من به اندازه ی تو علم و دانش ندارم.مرد دانا،کاغذی به او داد و به راننده گفت تو باید این متن را برای دانشجویان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان مرد دانا و راننده  
روزی یک مرد دانایی،در جایی سخنرانی داشت و می خواست در آن جا،برای دانشجویان در یک ... ،صحبت کند. آن روز،مرد دانا،بیمار شده بود و نمی توانست سخنرانی کند ولی به سختی به همراه راننده اش تا کنار در ... رفت و در آن جا حالش بسیار بد تر شد و به راننده اش گفت تو به جای من برو و سخنرانی کن؛آن ها من را ندیده اند و نمی شناسند.راننده گفت من که نمی توانم؛من به اندازه ی تو علم و دانش ندارم.مرد دانا،کاغذی به او داد و به راننده گفت تو باید این متن را برای دانشجویان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تصویر اسکناس جدید ۵۰۰۰ تومانی  
بانک مرکزی اسکناس جدید ۵ هزارتومانی را با طرح سر در ... تهران رونمایی کرد.   به گزارش خبرگزاری مهر، اسکناس ۵ هزار تومانی با ع ... سردر ... تهران در مراسم هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس این ... رونمایی شد.   در طراحی این اسکناس، از دو دهنه میانی از ۴ دهنه سر در ... تهران استفاده شده است. در پایین سر در، تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی \- ... ی به کار رفته است.   در میان فضای خالی دو سر در، بیت معروف «‌توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر بر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری از بوشکور بلخی در اهمیت دانش  
بدان کوش تا زود دانا شوی     چو دانا شوی زود والا شوی نه داناتر آن ... که والاتر است     که والاتر است آن که داناتر است نبینی ز شاهان که بر تخت گاه     ز دانندگان باز جویند راه؟ اگرچه بمانند دیر و دراز     به دانا بودشان همیشه نیاز نگهبان گنجی تو از دشمنان     و دانش نگهبان تو جاودان به دانش شود مرد پرهیزگار     چنین گفت آن ب ... د هوشیار که دانش زتنگی پناه آورد     چو بیراه گردی به راه آورد  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دبیرستان شهیدصدوقی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اصطلاحات ادبی  
آریا ادیب آشنایی با اصطلاحات ادبی، بخش دوم   شماره ی نوشته ۳ ١۴   تدوین آریا ادیب   دنباله آشنایی با اصطلاحات ادبیبخش دوم صدر صدر در علم عروض نخستین پایه از مصراع اول هر بیت را گویند، مانند واژه‌ی توانا بر وزن فعولن در این بیت توانا بود هر که دانا بودز دانش دل پیر برنا بودضرب ضرب آ ... ین پایه‌ی از مصراع دوم هر بیت را گویند، مانند بُوَد بر وزن فَعَل در توانا بود هر که دانا بودز دانش دل پیر برنا بودضعف تالیف در علم معانی، نادرستی و سستی سخن به سب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دانش از دیدگاه فردوسی  
ز دانش نخستین ، به یزدان گرای کجا هست و باشد ، همیشه بجای به دانش ز یزدان شناسد سپاس خنک مرد دانا و یزدان شناس دگر آن که دارد ز یزدان سپاس بود دانشی مرد نیکی شناس به دانش فزای و به یزدان گرای که او باد جان ترا رهنمای بپرسیدم از مرد نیکو سخن ... ی کو بسال و ... د بد کهن که از ما به یزدان که نزدیکتر که را نزد او راه باریکتر چنین داد پاسخ که دانش گزین چو خواهی ز پروردگار آفرین به گیتی به از مردمی کار نیست بدین با تو دانش به پیکار نیست سر راستی دانش ایزیدی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اسکناس جدید 5000 تومانی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مشکل عدم امکان دریافت اطلاعات از سناد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری از بوشکور بلخی در اهمیت دانش  
بدان کوش تا زود دانا شوی     چو دانا شوی زود والا شوی نه داناتر آن ... که والاتر است     که والاتر است آن که داناتر است نبینی ز شاهان که بر تخت گاه     ز دانندگان باز جویند راه؟ اگرچه بمانند دیر و دراز     به دانا بودشان همیشه نیاز نگهبان گنجی تو از دشمنان     و دانش نگهبان تو جاودان به دانش شود مرد پرهیزگار     چنین گفت آن ب ... د هوشیار که دانش زتنگی پناه آورد     چو بیراه گردی به راه آورد  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اول دفتر  
اول دفتر به نام ایزد دانا                   صانع پروردگار حیّ توانا سلام به همه دوستانی که به این وبلاگ سرمی زنند. امیدوارم مطالبی رو که تووبلاگ میذارم مفید واقع بشه و همه بتونن استفاده کنن. منتظر ارسال نظرات ارزشمند شما هستم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پوشش بیمه وزارت کشور و استانداری ها توسط بیمه دانا  
طبق توافق نامه ای که بین بیمه دانا و وزارت کشور به امضا رسیده است،وزارت کشور ،سازمان های تابعه ، استانداری ها،فرمانداری ها،وبخشداری های سراسر کشور تحت پوشش انواع خدمات بیمه شرکت بیمه دانا قرار گرفتند. بر همین اساس بیمه های درمان تکمیلی گروهی پرسنل وزارت کشور واستانداری ها،اتومبیل های ... تی،آتش سوزی ساختمان ها،عمر وپس انداز وعمر وحوادث گروهی بر عهده بیمه دانا خواهد بود. همچنین بیمه دانا در حوزه کارکنان وزارت کشور تسهیلات مناسبی برای نیاز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جشن الفبا  
  معلم خوب ما           یادم دادی الفبا                   گفتی که باش دانا                          دانا و هم توانا                              امروز شاد شادم                                    زیرا که باسوادم                                        آموخته ام الفبا                                              سی و دو حرف زیبا                                                    امروز می توانم                           


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جک عربی  
سأل الأستاذ الطالب ما معنى کلمة سبیل؟فقال الطالب معناها طریق.ثم سأل الأستاذ ما معنى سلسبیل؟فقال الطالب یعنی طرطریق یا أستاذ. ... از دانش آموز پرسید معنی کلمه‌ی سبیل چیست ؟دانش آموز گفت معنای آن راه است .سپس ... پرسید معنی سلسبیل چیست ؟دانش آموز گفت ای ... معنایش راه راه است .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه در درس املا بازخورد بدهیم ؟  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای شیرین  
سودگیری از این به بعد به جای واژه سیو سود 23 از حخزر تماشای قیمت های مپنا و فاذر از لیست ... ید 12 سهمی معرفی شده در 5 مهر ماه سه سهم فرصت ورود در قیمت مطلوب را نداد و بقیه وضعیت مطلوبی دارند. و اما دانا. سهم آرام و رام. روزی که در 105 تومان صف فروش بود همینجا افسوس بسیارم را از نقدینگی نداشتن برای ... ید دانا ابراز ... چون مطمئن بودم جایگاه دانا آن قیمت ها نیست.  البته در این قیمت ها،سهامداران دانا می توانند بخشی از سودشان را حفظ کنند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای شیرین  
سودگیری از این به بعد به جای واژه سیو سود 23 از حخزر تماشای قیمت های مپنا و فاذر از لیست ... ید 12 سهمی معرفی شده در 5 مهر ماه سه سهم فرصت ورود در قیمت مطلوب را نداد و بقیه وضعیت مطلوبی دارند. و اما دانا. سهم آرام و رام. روزی که در 105 تومان صف فروش بود همینجا افسوس بسیارم را از نقدینگی نداشتن برای ... ید دانا ابراز ... چون مطمئن بودم جایگاه دانا آن قیمت ها نیست.  البته در این قیمت ها،سهامداران دانا می توانند بخشی از سودشان را حفظ کنند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درخواست ارسال اطلاعات سیستم دانا  
                                       درخواست ارسال اطلاعات سیستم دانش آموزی دانا         ضمن قبولی طاعات و عبادات و تقدیر و تشکر ازتلاش همکاران عزیز در برگزاری  مطلوب امتحانات دوره ... داد 93   ، با توجه به اتمام و اعلام نتایج قطعی امتحانات مقطع متوسطه و پیش ... ی و ارائه نگارش جدید دانا و تغییرات اساسی در تعداد تبصره در فرایند فارغ ... حصیلی دانش آموزان و ... وم تجزیه و تحلیل نتایج و ارسال اطلاعات به استان  ، شایسته است که کلیه مدارس مقطع متوسطه  نظ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرجی دانا و ... انی که با چراغ آمده‌اند!  
  فرجی دانا در بین ... ان ک ... نه ... ... یکی از سرآمدان ک ... نه است. دانشی مردی که جوانمردانه تاوان ب ... ای ایستادگی و دفاع از ... دورزی و دانش باوری و مظلوم یاوری را می دهد. ... ی که نمی خواهد برخی از فرزندان راستین این ملت که آفتاب در طلوع اند ستاره دار شوند؛ خانه نشین و غربت نشین شوند. پشت به سرزمین شان کنند و بیگانه را خویش پندارند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فردوسی شاعر ملی افتخارش تا بلندای دماوند  
وقتی پادرون نسکخانه میذاریم یه کتاب هست که ارزشش به بلندای دماونده و زاگرسه،  کت ... که آموزهایش بی نظیره  و گفتمانش براساس ... دگرایی نگاشته شده است ، خالق این اثر بی همتا ... ی نیست جز فردوسی شاعر ملی شاعری انسان گرا حیف است این همه کتاب ورق بزنیم ولی شاهنامه پرعظمت او را ورق نزنیم.دانلو بخشی از شاهنامه فردوسی بزرگ فایل صوتی به نام خداوند جان و ... دکزین برتر ... شه برنگذردخداوند نام و خداوند جایخداوند روزی ده رهنمایخداوند کیوان و گردان سپهرفروز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نمونه سوالات دوره ۴۰ ساعته هلال احمر تولد بیست و هشت سالگی کیم هیون جونگ2014 متن ستایش خدا از درس روخوانی چهارم ضرورت تعلیم معارف الهی به کودکان دودکش لوله ایرانیتی رابط باید قسمت لوله رابط محاسبه گردد قسمت افقی اساس مصرف باید محاسبه درختان کنوکا وس یا همان مورت خارجی اهمیت درس شیمی در کنکور مقاله احترام به مادر کتاب analysis tools عوارض خولنجان ساخت معجون در bartender mix روش تزیین کتاب قران کلاس اولی رسید تاییدیه تحصیلی از پست چیست آموزش بستن مینا بختیاری 95 سلامتیِ دوست داشتنی نقش تبلیغات و بازاری سوال الگوریتم غربال سال هشتم دعای دفع همزاد و دوست بد ‌ بسیار بسیار مجرب جواب معما زنی روی سنگ قبری گریه میکرد جواب ج دفاعی نهم صفحه30 تهدید به اعضای کلیسای ایران توسط انواع مخلوط ناهمگن مثال ان استفن الینا سریال گیلبرت خون‌آشام می‌شود الینا گیلبرت ناتنی الینا استفن سالواتوره ناتنی الینا گیلبرت یحیی رسولی در عسلویه کیه مقاله اصول عقاید عدل سیلندر ا یژن حاوی شعله تشخیص کپسول سیلندر حاوی تشخیص کپسول دعاى مجرب براى رفع همزاد وحراس چگونه فایل ورد را بازی کنیم؟ تحقیق صفحه 48 کتاب عربی پایه نهم پوشه کار ونمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم احسان بدری سارا مرادی مقاله احمد شاه قاجار گونش در رمان عشق فروش خانه ویلایی در فاز3 شه کد261 دیه ش تن وکاهش 3عدد مهره ستون فقرات دوشنبه پماد تالنتین نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92 در رشته مدیریت اجرایی نتایج آزمون کبیر شهرستان مبارکه مسابقات جودو بسیج نوجوانان کشور در زنجان گزارش تخصصی دبیران ادبیات متوسطه داستانی آموزنده از کوروش کبیر تفاوت چهار سیاره درونی منظومه شمسی تبریک تولد به اسم نیلوفر تا به کی ای دل دیوانه به دام هوسی فعالیت صفحه ی 28 عربی نهم سوره بقره ایات 151 الی ﺩﻭﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ خوشحالی بختیار پس از ترک استقلال الیسا یه مرایتی اسامی قبولی نمونه تی دانش آموزان نقشه های خوابگاه ابن سینا قبر پدرمه اگه فوت نمیکرد شوهرم بود سریال های شبکه طلوع داستان رمان کی گفته من شیطونم از قسمت هشتاد و پنجم جواب تجربه های بیشتر فرهنگ هنر نهم تشییع جنازه حسین ابراهیمی دیدن صفحه های private شده در اینستاگرام ترجمه فارسی آهنگ my kind of love از emeli sandi پاو وینت نحوه ارائه صورتهای مالی با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ارای تربیتی قابسی من و دور و بریام ساعات کاری اداره گذرنامه یافت آباد درس تفکرو سبک زندگی پایه هفتم صحفه 16 جواب فعالیت در خانه جملات کوتاه برای دیوار نویسی مدارس دبیرستان لوح فشرده جدید آموزش نحوه ارسال گزارش صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر صبحانه مادرانه در مهدکودک بهار اراک شغل من اینست گدایت باشم شرح از دعاهای بسیار مجرب پ شدن هیچی نگو نمونه شعار سال تحصیلی مدارس متن آهنگ دیدار مولانا شمس از همایون شجریانو محمد معتمدی س رست فدراسیون تیراندازی مشخص شد موضوع انشای کلاس دهم درس اول نگارش کتاب مسئله احساسات در جامعه نوشته جاناتان ترنر توسط محمدرضا حسنی ترجمه شد فرق غریق رحمت قرین رحمت پیام تبریک سن ن به مناسبت قبولی در آزمون ی اموزش کار با رکوردر اوا ویژگی وسایل گازسوز چیست فعالیت صفحه ۲۱ علوم پایه نهم طرح پرسش های گوناگون عینی در مورد کامپیوتر رفیـــــقه بامـــــرامه هرچـــــی رفیـــــقه سلامـــــــــتی هرچـــــی هرچـــــی رفیـــــقه بامـــــرامه سلامـــــــــتی هرچـــــی دختر باید موهاش کوتاه باشه حضور آقای اشناد در مسابقات مجتمع تصویر نویسی درس یک بنویسیم هفتم پیشم میکنم بمون میکنن دریا دیگه پیشم بمون انواع فوش عربی اجرای گروه تواشیح مدیحه سرایی تسنیم در همایش ان لامپ smd فوق العاده قوی تفکر سبک زندگی هفتم بزرگ مردان کوچک ع های محمد تیموری کشتی چوخه سایت دبیرستان فرزانگان فردوس دوره دوم رادیان دایره محیط محیط دایره دیدار علامه حلی با زمان چه بود وچه ویژگیی داشت دوست دارم لحظه های بودنت همراه هم، لحظه های دیدنت، با هم پ تحقیق کنید صفحه 52 عربی هشتم بودجه بندی آزمون های تابستانه مبتکران آزاد تبریز زمان تشکیل ترم پاییز مدیرشرکت کاله امل
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.01 seconds
RSS