معنی‏ ‏شعر‏ ‏توانا‏ ‏بود‏ ‏هر‏ ‏که‏ ‏دانا‏ ‏بود‏ ‏ز‏ ‏دانش‏ ‏دل‏ ‏پیر‏ ‏برنا‏ ‏بود‏ ‏چیست

نتایج جستجوی عبارت ' معنی‏ ‏شعر‏ ‏توانا‏ ‏بود‏ ‏هر‏ ‏که‏ ‏دانا‏ ‏بود‏ ‏ز‏ ‏دانش‏ ‏دل‏ ‏پیر‏ ‏برنا‏ ‏بود‏ ‏چیست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
به هر کار، بستوه کانا بود  
شعر معروف فردوسی «توانا بود هر که دانا بود   ز دانش دل پیر برنا بود» در شکل اصلی‌اش چنین نیست و شکل اصلی آن این بوده است «توانا بود هر که دانا بود   به هر کار، بستوه کانا بود»  کاتب شاهنامه در این شعر نتوانسته بفهمد که معنای «به هر کار، بستوه کانا بود» چیست و به جای آن نوشته است «ز دانش دل پیر برنا بود» که از نظر معنا ارتباط مستقیم با مصراع نخست ندارد. معنای مصراع دوم و اصلی شعر فردوسی چنین است «نادان در هر کار، ناتوان و درمانده است» که معنای م


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعرخوش آمد گویی جشن الفبا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توانا بود هرکه دارا بود!!  
 توانا بود هرکه دارا بود     معلمی گفت   توانا بود هرکه... ؟  دانش آموز گفت توانا بود هرکه دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بودتهیدست به جایی نخواهد رسیداگر چه شب و روز کوشا بودندانست فردوسی پاکزادکه شعرش در این ملک بی جا بودگر او را خبر بود از این روزگارکه زر بر همه چیز والا بودنمی گفت آن شعر معروف را توانا بود هرکه دانا بود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سرود مربوط به جشن الفبا  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توانا بود هرکه دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود  
تا به نگرند روزت از روز دانش طلب و بزرگی آموز بهترین وسیله ترقی هر فرد و هر جامعه ای تحصیل علم و دانش است. فقر و بدبختی،یأس و نامیدی و نکبت هر ملت مربوط به نادانی افراد آنست .همچنین توانگری و خوشبختی هر جامعه ای حاصل دانشمندی افراد آن جامعه  می باشد  امروز ملتی بر ملتی دیگر برتری و مزیت دارد که افراد آن در راه تحصیل علم و دانش ،کوشش بیشتری به ... ج بدهند. ما هم باید وقت را غنیمت شمرده و در ... ب دانش بکوشیم زیرا به گفته فردوسی شاعر نامدار ایران  ز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
"توانا بود هر که دارا بود..."  
  معلمی گفت توانا بود هر که... ؟ دانش آموز گفت توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود تهیدست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دل ملت  
توانا بود هرکه دانا بود سر نخل همسایه ... ما بود برو مکتب و هیچ پرسان مکن که از آن دل پیر برنا بود مده رأی اگر ک ... د اوغان بود که سرمایه ای مفت و ارزان بود   بزرگان ما پنج شش ماه پیش گرفتند رأی از همه قوم وخویش ولی رأی ملت نیرزید، مفت دلیل اینکه شخصی همان روز گفت «عبادت به جز خدمت میش نیست سر چانۀ مرد، جز ریش نیست» و حتا برای بـــــــرنده شدن چنان مار و عقرب، گزنده شدن فرستاد از دور و بر، بز و میش که رنگی کند بعد رَی پشم و ریش   چنین گفت کرزی به اشرف


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان مرد دانا و راننده  
روزی یک مرد دانایی،در جایی سخنرانی داشت و می خواست در آن جا،برای دانشجویان در یک ... ،صحبت کند. آن روز،مرد دانا،بیمار شده بود و نمی توانست سخنرانی کند ولی به سختی به همراه راننده اش تا کنار در ... رفت و در آن جا حالش بسیار بد تر شد و به راننده اش گفت تو به جای من برو و سخنرانی کن؛آن ها من را ندیده اند و نمی شناسند.راننده گفت من که نمی توانم؛من به اندازه ی تو علم و دانش ندارم.مرد دانا،کاغذی به او داد و به راننده گفت تو باید این متن را برای دانشجویان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان مرد دانا و راننده  
روزی یک مرد دانایی،در جایی سخنرانی داشت و می خواست در آن جا،برای دانشجویان در یک ... ،صحبت کند. آن روز،مرد دانا،بیمار شده بود و نمی توانست سخنرانی کند ولی به سختی به همراه راننده اش تا کنار در ... رفت و در آن جا حالش بسیار بد تر شد و به راننده اش گفت تو به جای من برو و سخنرانی کن؛آن ها من را ندیده اند و نمی شناسند.راننده گفت من که نمی توانم؛من به اندازه ی تو علم و دانش ندارم.مرد دانا،کاغذی به او داد و به راننده گفت تو باید این متن را برای دانشجویان ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تصویر اسکناس جدید ۵۰۰۰ تومانی  
بانک مرکزی اسکناس جدید ۵ هزارتومانی را با طرح سر در ... تهران رونمایی کرد.   به گزارش خبرگزاری مهر، اسکناس ۵ هزار تومانی با ع ... سردر ... تهران در مراسم هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس این ... رونمایی شد.   در طراحی این اسکناس، از دو دهنه میانی از ۴ دهنه سر در ... تهران استفاده شده است. در پایین سر در، تصویری از نقوش اسلیمی برگرفته از معماری ایرانی \- ... ی به کار رفته است.   در میان فضای خالی دو سر در، بیت معروف «‌توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر بر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری از بوشکور بلخی در اهمیت دانش  
بدان کوش تا زود دانا شوی     چو دانا شوی زود والا شوی نه داناتر آن ... که والاتر است     که والاتر است آن که داناتر است نبینی ز شاهان که بر تخت گاه     ز دانندگان باز جویند راه؟ اگرچه بمانند دیر و دراز     به دانا بودشان همیشه نیاز نگهبان گنجی تو از دشمنان     و دانش نگهبان تو جاودان به دانش شود مرد پرهیزگار     چنین گفت آن ب ... د هوشیار که دانش زتنگی پناه آورد     چو بیراه گردی به راه آورد  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در دبیرستان شهیدصدوقی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اصطلاحات ادبی  
آریا ادیب آشنایی با اصطلاحات ادبی، بخش دوم   شماره ی نوشته ۳ ١۴   تدوین آریا ادیب   دنباله آشنایی با اصطلاحات ادبیبخش دوم صدر صدر در علم عروض نخستین پایه از مصراع اول هر بیت را گویند، مانند واژه‌ی توانا بر وزن فعولن در این بیت توانا بود هر که دانا بودز دانش دل پیر برنا بودضرب ضرب آ ... ین پایه‌ی از مصراع دوم هر بیت را گویند، مانند بُوَد بر وزن فَعَل در توانا بود هر که دانا بودز دانش دل پیر برنا بودضعف تالیف در علم معانی، نادرستی و سستی سخن به سب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دانش از دیدگاه فردوسی  
ز دانش نخستین ، به یزدان گرای کجا هست و باشد ، همیشه بجای به دانش ز یزدان شناسد سپاس خنک مرد دانا و یزدان شناس دگر آن که دارد ز یزدان سپاس بود دانشی مرد نیکی شناس به دانش فزای و به یزدان گرای که او باد جان ترا رهنمای بپرسیدم از مرد نیکو سخن ... ی کو بسال و ... د بد کهن که از ما به یزدان که نزدیکتر که را نزد او راه باریکتر چنین داد پاسخ که دانش گزین چو خواهی ز پروردگار آفرین به گیتی به از مردمی کار نیست بدین با تو دانش به پیکار نیست سر راستی دانش ایزیدی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اسکناس جدید 5000 تومانی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مشکل عدم امکان دریافت اطلاعات از سناد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری از بوشکور بلخی در اهمیت دانش  
بدان کوش تا زود دانا شوی     چو دانا شوی زود والا شوی نه داناتر آن ... که والاتر است     که والاتر است آن که داناتر است نبینی ز شاهان که بر تخت گاه     ز دانندگان باز جویند راه؟ اگرچه بمانند دیر و دراز     به دانا بودشان همیشه نیاز نگهبان گنجی تو از دشمنان     و دانش نگهبان تو جاودان به دانش شود مرد پرهیزگار     چنین گفت آن ب ... د هوشیار که دانش زتنگی پناه آورد     چو بیراه گردی به راه آورد  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اول دفتر  
اول دفتر به نام ایزد دانا                   صانع پروردگار حیّ توانا سلام به همه دوستانی که به این وبلاگ سرمی زنند. امیدوارم مطالبی رو که تووبلاگ میذارم مفید واقع بشه و همه بتونن استفاده کنن. منتظر ارسال نظرات ارزشمند شما هستم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پوشش بیمه وزارت کشور و استانداری ها توسط بیمه دانا  
طبق توافق نامه ای که بین بیمه دانا و وزارت کشور به امضا رسیده است،وزارت کشور ،سازمان های تابعه ، استانداری ها،فرمانداری ها،وبخشداری های سراسر کشور تحت پوشش انواع خدمات بیمه شرکت بیمه دانا قرار گرفتند. بر همین اساس بیمه های درمان تکمیلی گروهی پرسنل وزارت کشور واستانداری ها،اتومبیل های ... تی،آتش سوزی ساختمان ها،عمر وپس انداز وعمر وحوادث گروهی بر عهده بیمه دانا خواهد بود. همچنین بیمه دانا در حوزه کارکنان وزارت کشور تسهیلات مناسبی برای نیاز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جشن الفبا  
  معلم خوب ما           یادم دادی الفبا                   گفتی که باش دانا                          دانا و هم توانا                              امروز شاد شادم                                    زیرا که باسوادم                                        آموخته ام الفبا                                              سی و دو حرف زیبا                                                    امروز می توانم                           


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جک عربی  
سأل الأستاذ الطالب ما معنى کلمة سبیل؟فقال الطالب معناها طریق.ثم سأل الأستاذ ما معنى سلسبیل؟فقال الطالب یعنی طرطریق یا أستاذ. ... از دانش آموز پرسید معنی کلمه‌ی سبیل چیست ؟دانش آموز گفت معنای آن راه است .سپس ... پرسید معنی سلسبیل چیست ؟دانش آموز گفت ای ... معنایش راه راه است .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه در درس املا بازخورد بدهیم ؟  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای شیرین  
سودگیری از این به بعد به جای واژه سیو سود 23 از حخزر تماشای قیمت های مپنا و فاذر از لیست ... ید 12 سهمی معرفی شده در 5 مهر ماه سه سهم فرصت ورود در قیمت مطلوب را نداد و بقیه وضعیت مطلوبی دارند. و اما دانا. سهم آرام و رام. روزی که در 105 تومان صف فروش بود همینجا افسوس بسیارم را از نقدینگی نداشتن برای ... ید دانا ابراز ... چون مطمئن بودم جایگاه دانا آن قیمت ها نیست.  البته در این قیمت ها،سهامداران دانا می توانند بخشی از سودشان را حفظ کنند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روزهای شیرین  
سودگیری از این به بعد به جای واژه سیو سود 23 از حخزر تماشای قیمت های مپنا و فاذر از لیست ... ید 12 سهمی معرفی شده در 5 مهر ماه سه سهم فرصت ورود در قیمت مطلوب را نداد و بقیه وضعیت مطلوبی دارند. و اما دانا. سهم آرام و رام. روزی که در 105 تومان صف فروش بود همینجا افسوس بسیارم را از نقدینگی نداشتن برای ... ید دانا ابراز ... چون مطمئن بودم جایگاه دانا آن قیمت ها نیست.  البته در این قیمت ها،سهامداران دانا می توانند بخشی از سودشان را حفظ کنند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درخواست ارسال اطلاعات سیستم دانا  
                                       درخواست ارسال اطلاعات سیستم دانش آموزی دانا         ضمن قبولی طاعات و عبادات و تقدیر و تشکر ازتلاش همکاران عزیز در برگزاری  مطلوب امتحانات دوره ... داد 93   ، با توجه به اتمام و اعلام نتایج قطعی امتحانات مقطع متوسطه و پیش ... ی و ارائه نگارش جدید دانا و تغییرات اساسی در تعداد تبصره در فرایند فارغ ... حصیلی دانش آموزان و ... وم تجزیه و تحلیل نتایج و ارسال اطلاعات به استان  ، شایسته است که کلیه مدارس مقطع متوسطه  نظ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرجی دانا و ... انی که با چراغ آمده‌اند!  
  فرجی دانا در بین ... ان ک ... نه ... ... یکی از سرآمدان ک ... نه است. دانشی مردی که جوانمردانه تاوان ب ... ای ایستادگی و دفاع از ... دورزی و دانش باوری و مظلوم یاوری را می دهد. ... ی که نمی خواهد برخی از فرزندان راستین این ملت که آفتاب در طلوع اند ستاره دار شوند؛ خانه نشین و غربت نشین شوند. پشت به سرزمین شان کنند و بیگانه را خویش پندارند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فردوسی شاعر ملی افتخارش تا بلندای دماوند  
وقتی پادرون نسکخانه میذاریم یه کتاب هست که ارزشش به بلندای دماونده و زاگرسه،  کت ... که آموزهایش بی نظیره  و گفتمانش براساس ... دگرایی نگاشته شده است ، خالق این اثر بی همتا ... ی نیست جز فردوسی شاعر ملی شاعری انسان گرا حیف است این همه کتاب ورق بزنیم ولی شاهنامه پرعظمت او را ورق نزنیم.دانلو بخشی از شاهنامه فردوسی بزرگ فایل صوتی به نام خداوند جان و ... دکزین برتر ... شه برنگذردخداوند نام و خداوند جایخداوند روزی ده رهنمایخداوند کیوان و گردان سپهرفروز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مفهوم نماد سنگ سوسمار دردفینه مادر خانم صدای پسر2 شیشه دیدنی خانم بزرگ نکردیم مادر دیدنی نکردیم پاو وینت فارسی ششم ابت مبحث معرفت آفریدگار 8 اسلاید معرفی طرحهای برتر جابر بن حیان پایه پنجم پاسخ آزمایش ها فعالیت های علوم پایه چهارم ابت تا صفحه طرز تهیه خامه با سرشیر روضه السلام سیاه علیه شیعه علیه السلام حسین علیه حسین پرسیدم برای دکمه hold در اسپیلت جنرال ایه صلوات درکدام سوره است افراد حقوق ماده سازمان جامعه آسیب افراد آسیب آسیب پذیر پذیر جامعه قانون جامع جامع حمایت حقوق شهروندی افراد موضوعات وشعار هفته بهداشت روان در مدارس سال تحصیلی مقیاس عاطفه مثبت و منفی panas نسخه کوتاه در جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی چه کارهایی میشودمیشود حدیث روز ی که سوره ای از قرآن را فراموش کند، چه چیزی از دست مى‏‌دهد؟ وبسایت دسترسی به پایان نامه های ی در های اروپا متن اهنگ سرمو کوبیدم به دیوار از معین زد ۴۳۰ داوطلب در انتخابات شوراهای ی پلدشت ثبت نام د گذری بر انتخابات آینده مجلس حوزه قصرشیرین، گیلانغرب، س لذهاب کلاسهای آموزشی رنگرزی، چاپ باتیک و نقاشی روی پارچه زنیت بازیکنان بازی سایر بازیکنان همراه سایر برای بازی باشگاه زنیت زنیت کازان چگون اخذ دیپلم تجربی برای دیپلم ردی ها در تهران سال روش ساخت ک س رگرسیون لجستیک چیست؟ تاثیر خشونت خانواده بر کودک ایمپلنت دندان با لیزر از بین بردن موهای زائد با تریاک یاوه‌گویی الجبیر علیه ایران، حزب الله و اسد مقاله درمورد هویت ملی و جهانی شدن معنی شعر جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندروی ز پی است پنهان کتاب زبان انگلیسی اصلی آموزش زبان انگلیسی four corners corners اورجینال کتاب اصلی فورکورنرز four four corners اورجینال زبان انگلیسی فورکورنرز زمان دروغ میگوید تعبیر خواب خوردن نذری قیمه حسین پدی لاکت چند ساعت بیرون از یخچال می ماند ظرفیت پذیرش کارشناس رسمی دادگستری به تفکیک رشته در یزد طرح درس روزانه فارسی چهارم ابت برای درس آفریدگار زیبایی دیوار‌های مکعبی بازیافتی جملات زیبای کتاب صد سال تنهایی تقدیر از کیومرث عباسی قصری در شب شاعر شکل مدار موتور چپگرد راستگرد با دو کلید با ic mega16 در برنامه شارژ گوشی با فویل آلومینیوم در 1 دقیقه رمان بی قرارم کن قسمت دوم تصاویر شخصیت های رمان طلایه رمان من ارباب توام قسمت نهم توضیح مختصر برو کار میکن مگو چیست کار انشا دهم تجربی از تو حرکت از خدا برکت مفهوم نقدینگی در اقتصاد کلان اطلاعیه مسابقات دارت انتخ تیم استان قسمت هفتم خسرو ناهید را دوست دارد باشه میخوام چقدر میشه الان اصلا امکان داره خوابت ببره آهنگ پیشواز موهامو زدم کربلایی روح الله حیدر زاده بدرقه زائران کربلا تصنیف خانوم سیما بینا نگارینا قد چارشونه داری لیلا لیلا ایا مکمل های داروخانه اصل هستند انشایی درمورد طبیعت به صورت عینی وذهنی احتمال درگیری میان نیروهای حشد الشعبی و و آغاز تلاش اقلیم کردستان جهت تشکیل نیروی هوایی لیف جهاز عروس سفال ین عفونت انگشت آموزش ساخت کاسبرگ روبانی شهرگل درج روش قدم به قدم جی کد گرفتن از کتیا روانشناسی رنگ ها از نظر خصوصیات اخلاقی و عاطفی تغذیه کودکان شرق تهران تاثیر خشونت و بدرفتاری پدر و مادر بر کودکشان اطلاعیه عضویت رایگان معنی کلمات درس هفتم فارسی هشتم دهه 70یا بخشنامه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی سال 95 جهانگیری بارم بندی سوالات این ترم مهره مار مامبای سیاه حقوق دستمزد در جمهوری آذربایجان یک بند از صدای بهم خوردن برگ ها نقد بررسی کتاب فیزیک دهم ما یما نیمه خودرو جدید نیسان متفاوت جدید ما یما ما یما نیمه داشته باشد ما یما نیسان کاربرد پماد ویشکا برای کمر طرز استفاده نب برای مردان خواستنم یک کیلو وات چند آمپر است هنوزم وقتی میخندی دلم از جا میلرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه اما افسوس تو خواستن دیگ دیره دیگ دیره نتایج ازمون نمونه تی شهرستان دامغان حوشحال یعنی خواهر داشتن انشاء در مورد خشنودی آزمایش ماگدبورگ نیروی نیمکره‌های نشان نیمکره‌های ماگدبورگ نیروی وارد آزمایش نیمکره‌های آزمایش نیمکره‌های ماگدبورگ قیمت حوله تن پوش ماندگار راه حل های تزریق با حجم زیاد در بیهوشی دلایل پخش نشدن سرّ دلبران در رمضان پیونگ یانگ به واشنگتن هشدار جدی داد بیمارستان فولاد ارواح صدای ارواح اشتغال بانوان آری یا خیر؟ نگارش پایه دهم صفحه 51 با جواب معنی شعر بنام انکه جان معنای عصمت خلاصه داستان برادران کارامازوف مراقب دلت باش لوگو نسل 8 زیمنس logo 8 simens لغات a nce2 کانون زبان ایران pdf پاسخ آزمایش های علوم ششم مرکز درمان بستر مراوه ، درمانگاه شماره 2 کلاله است شماره تلفن مرکز گزینش ندسا دراستان فارس دسته بندی عنصر ها به روش دیگر انجمن شیمی جواب فعالیت درخانه صفحه 16 تفکر هفتم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.085 seconds
RSS