آیا از چاقی مفرت رنج می برید؟ آیا در خانه خود سونا و جکوزی ندارید؟ آیا دوست دارید کالای خود را فقط با پرداخت هزار تومان یداری کنید؟ آیا به هلدوری علاقه دارید؟ ما به شما متروی تهران را پیشنهاد می کنیم! لینک بی ربت: هلدور : ی که هل میدهد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب