مادرش بیدار خواب خواب بیدار

نتایج جستجوی عبارت ' مادرش بیدار خواب خواب بیدار ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
تولد  
ساعت سه شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط تلفن مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت ۲۵سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک... پسر از این که دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت.ولی مادرش دیگر در این دنیا نبود.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تولدت مبارک!  
ساعت 3نصفه شب بود که صدای تلفن پسر را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقته شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط میخواستم بگویم تولدت مبارک پسر از این که دل مادرش را ش ... ته بود تمام صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت... وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مادر  
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن ، پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی.  فقط خواستم بگویم تولدت مبارک  پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد.  صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت ... ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.   مادرم من بی تو فردائی ندارم.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تولدت مبارک پسرم  
  ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت ۲۵ سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردیفقط خواستم بگویم تولدت مبارک.پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد.صبح سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… ولی مادر دیگر در این دنیا نبود...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مامان  
   ساعت سه شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت بیست و پنج سال قبل در همین موقع تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان غم انگیز  
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد...پشت خط    مادرش بود.....   پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟؟؟؟؟؟    مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی.....    فقط خواستم بگویم تولدت مبارک پسرم.....    پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد.....صبح سراغ مادرش رفت.....   وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت.....    ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زنگار این خواب  
دلم می خواست شبی که می رفتی اتفاق ساده ای می افتاد   راه را گم می کردی فاخته ای کوکو می کرد و کلیدی زنگار گرفته از آشیانه ی خالی دُرناها به زمین می افتاد   باران می گرفت بیدار می شدم بیدارت می ... و ادامه ی این خواب را تو تعریف می کردی . . .   شاعر واهه آرمن   \+ خیـــال نوشت خواب بودیم، از خواب بیدار شدیم،باران گرفت . . . این خواب تعریف ... ی نبود . . .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مادر...  
ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت ۲۵ سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک . پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… ولی مادر دیگر در این دنیا نبود . . .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاســـــــــــــــــــــــــــــــــت  
بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟ پدر برات یه مثال درمورد خانواده خودمون بزنم. من حکومت هستم، چون همه چیز رو من تعیین میکنم مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه کلفتمون ملت فقیر و پا ... هست چون از صبح تا شب کار میکنه و هیچی نداره تو روشنفکری چون داری درس میخونی و پسر فهمیده ای هستی داداش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده است... پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و می بینه زیرش رو کثیف کرده می ره توی اتاق خواب پدر و ما


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان کوتاه قدر مادران را بدانیم  
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد ... پشت خط مادرش بود ... پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی ... فقط خواستم بگویم تولدت مبارک پسرم ... برای خواندن بقیه داستان به ادامه مطلب بروید...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواب دیدم  
خواب دیدم که تو در خواب شدی کار و ... م خواب ماندم و تو در خواب گرفتی نفسم   خواب دیدم که تو در خواب کنارم هستی خواب رفتم که از آن خواب، کنارت برسم   خواب بودی و نپرسید ... ی خواب تو را خواب رفتند همه اهل زمین با جرَسم   خواب چسبید پس از آن همه بیهوشی من خواب دیدم نگهت بود هوا و هوسم   خواب دیدم که به دستت گل سرخی زیباست خواب تعبیر نشد بعد تو از کام گَسم   خواب دیدم که تو می آیی و با من هستی خواب دیدی که به زیر تلی از خار و خسم...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عریفی طنزگونه از سیاست  
تعریفی طنزگونه از سیاست بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟ پدرگفت برات یه مثال در مورد خانواده خودمون می زنم، من حکومت هستم، چون همه چیز رو من تعیین میکنم. مامانت جامعه هست، چون کارهای خونه رو اون اداره می کنه. کلفتمون ملت فقیر و پا ... هست، چون از صبح تا شب کار می کنه و هیچی نداره. تو روشنفکری، چون داری درس می خونی و پسر فهمیده ای هستی. دادش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده است ... پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و می بینه زیرش رو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت زیبا از ... کاتوزیان  
چندی قبل که مهمان یکی از آشنایان بودم به او گفتم ... وسی داشتید که صبح ها همه را از خواب بیدار میکرد چه کارش کردید ؟؟؟ گفت سرش را بریدیم همسایه ها همه شاکی بودند و می گفتند ... وس شما ما را صبح از خواب بیدار می کند... آنجا بود که فهمیدم هرکه مردم را از خواب بیدار کند سرش باید بریده شود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواب و رویا  
  اینقدر بی حوصله ام که گویی روحم سالهاست به خواب زمستانی رفته استآری انگار که سالهاست خو ... ده امسالهاست که بیداری ام را ربوده اندسالهاست که نفس نمیکشمشاید این رخوتی که تمام وجودم را فرا گرفته درد پرکاری نیست درد بی خو ... نیستشاید زیادی خو ... ده ام و خواب میبینمشاید اینقدر خو ... ده ام که میترسم بیدار شوم شاید یک حباب مرا بلعیده استشاید ان روز که بی وقفه میخندیدیم در دام این خواب افتادیمشاید ان روز هم خواب میدیدیم باور نمیکنم باور نمیکنم این ت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای تبل و دوقول مردم را از خواب بیدار کرد؟؟؟؟  
صدای طبل و دوقول می آید، کودک نوزاد در آغوش مادرش از خواب میپرد و گریه میکند ، تعجب میکنم ، همیشه با صدای گریه او مادرش دست و پایش را گم میکرد و سعی میکرد کودک را آرام کند ولی این بار به او لبخند میزند ، دلیل را از مادر کودک جویا میشوم ، اشک در چشمانش حلقه میزند و میگوید باید از خواب بیدار شود تا معنی محرم را بفهمد، اکنون ساعت سه صبح است و هنوز خوابم نمیبرد، به حرف های مادر آن کودک فکر میکنم ، باید از خواب بیدار شود ، باید از خواب بیدار شود ، تا مع


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مفهوم سیاست (طنز)  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گذشته - خواب  
\+کودکی . . . این روز ها چه قدر دلم برای گذشته تنگ می شود. برای آن روز ها که زمان بین من و آن ها فاصله ی زیادی انداخته است. از آن روز ها فقط ع ... ها مانده اند و خاطرات.  و من و حسرت بازگشت به آن روزها. کاش می شد غرق در خواب کودکی شد.  \-\-\-\-\-گاهی خواب هایی می بینی رویایی. آن وقت است که هرگز نمی خواهی از خواب بیدار شوی. ولی گاه خواب هایت کابوسی می شوند که هر لحظه می خواهی از خواب بیدار شوی. به نظر من زندگی این گونه است. لحظه ای رویا و لحظه ای کابوسی است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گذشته - خواب  
\+کودکی . . . این روز ها چه قدر دلم برای گذشته تنگ می شود. برای آن روز ها که زمان بین من و آن ها فاصله ی زیادی انداخته است. از آن روز ها فقط ع ... ها مانده اند و خاطرات.  و من و حسرت بازگشت به آن روزها. کاش می شد غرق در خواب کودکی شد.  \-\-\-\-\-گاهی خواب هایی می بینی رویایی. آن وقت است که هرگز نمی خواهی از خواب بیدار شوی. ولی گاه خواب هایت کابوسی می شوند که هر لحظه می خواهی از خواب بیدار شوی. به نظر من زندگی این گونه است. لحظه ای رویا و لحظه ای کابوسی است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان های جالب  
داستان اول هوشمندانه سوال کنید در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ما ... می پرسد فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا ... سیگار کشید؟ ... \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-داستان دوم مادر ….ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ ... .....................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مادر و روز زن مبارکباد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هه...  
بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟ پدر میگه برای تو ی مثال درمورد خانواده خودمون بزنم  من حکومت هستم چون همه چیز رو من تعیین میکنم .مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه. کلفتمون ملت فقیر و پا ... هست چون از صبح تا شب کار میکنه و هیچی نداره.تو روشنفکری چون داری درس میخونی و پسر فهمیده ای هستی.داداش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده است... پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و میبینه زیرش رو کثیف کرده ...میره تو اتاق خواب پ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان بسیار تاثر برانگیز "مادر و تولد پسر" /حتما بخوانید  
داستان بسیار تاثر برانگیز مادر و تولد پسر حتما بخوانید     ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت ۲۵ سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک . پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… ولی مادر دیگر در این دنیا نبود .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حرف  
نام بعضی نفرات ساعت 3 شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود . پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی؟ فقط خواستم بگویم تولدت مبارک. پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت... ولی مادر دیگر در این دنیا نبود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خو ... یا بیدار  
خواب بد تا وقتی که تو خو ... خیلی بده  ولی وقتی بیدار میشی فقط یه خوابه گاهی هم وسط یک خواب بد یک پرانتز باز میشه  و تو خواب میبینی که داری خواب میبینی زندگی هزار توی پیچیده ایه.  و تو هرگز نمیتونی بفهمی که خو ... یا بیدار امیدوارم اگه حس و حال خوبی داری بیدار باشی  و اگه حال بدی داری خواب بدی باشه که هر چه سریع تر از اون بیدار بشی  و فقط برات یک خواب باشه و بس


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواب وپرسه  
تو خیابونا که پرسه می زنم ،پی می برم همه چیز عوض شده ،انگار زمان زیادی گذشته و من ثابت بودم،خواب بودم یه خو ... که الان هم توش هستم،بیدار نمی شم هیچ وقت،خواب عمیق نیمه بلند تابستانی،چقدر فکرای ریزودرشت داشتم ودارم که همش در حد حرف باقی موند و گم شد توخوابم. امشب متوجه شدم برام فقط همین خواب ها مونده ،خواب هایی به اندازه ی یک داستان واقعی.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ارزش آب خوردن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ارزش آب خوردن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاست ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع خواب در کلام ... اکرم (ص)  
6 نوع خواب در بیان ... گرامی ... صلّی الله علیه و آله که در ادامه می خوانید 1\-خواب غفلت که خو ... دن در مجلس پند و یادآوری می باشد 2\-خواب بدبختی که خو ... دن در وقت ... است 3\- خواب لعنت خواب صبگاه است 4\- خواب عقوبت و عذاب خو ... دن بعد از ... صبح 5\- خواب راحت خو ... دن هنگام ظهر خواب قیلوله است 6\- خواب رخصت خ ... دن پس از ... عشاء منبع دارالسلام نوری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خـــــواب  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مسجد جانمی جبرعل فاطمه دانم فاطر فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه طرح تشویقی برای دبستان پسرانه رسانه کتاب ورزش مدیریت ورزشی روابط مدیریت روابط کتاب لاتین کتاب فارسی مدیریت رسانه روابط رسانه مدیریت رسانههای ورزشی اهنگ سامی بیگی ویژه امتحانات افزایش تعرفه واردات جو در راه است کتاب مرتبط مشاهده مشخصات موجود ی کتابهای مرتبط مشاهده کتابهای تعداد صفحات مشخصات ویراست ویراست هفتم مشاهده کتابهای مرتبط سنسور اندازه رزولوشن دوربین امکان مثال اندازه سنسور وجود دارد اندازه پی ل تشخیص کنتراست لرزش‌گیر اپتیکال سیستم تشخیص کنتراست همان حرفهای رفتگر42ساله که عضو شورای شهر رشت شد تفسیر برو کار میکن مگو چیست کار research method laser beam pointers power higher light laser pointers scattering from powered laser laser pointer شریعتمداری مقابل اظهارات هنجارشکنانه ، بی تفاوت نباشید یوسف تلاوت عبدالباسط سوره یوسف نزار عشقم میخواد فرقی تحمل نمیزارم تنها نزار تنهات نمیزارم نزار عشقم، ،واهمه دارم میخواد ببینی،من مدل مانتو دامن نیم کلوش تسلیت تعزیت ایام محرم دلتنگ تر از برگم ایا نوروبیون باید در یخچال نگهداری شود خوشحالی یعنی بفهمی شدی پردازنده pentium چیست نویسنده بلغاری الاخون والاخون سمینار رکود اقتصادی شرایط رکود چند نوع مخلوط که در زند سرو کار داریم نام ببرید جزوه فیزیک ریاضی توابع جزوه ریاضی ریاضی فیزیک زاهد توسط صنعتی جزوه ریاضی فیزیک بازارچه ارومیه کار فناوری اهنگ قدیمی تصویری نوال نصب تابلو برق پی ال سی تزریق پلاستیک رم 3 جنوا 2 پایان افسانه گلادیاتور رای گیری در حسینیه شالی های مقیم تهران چراغ با صفحه خورشیدی قابل شارژ استیل تمرینات با کش آثار امیدواری و نا امیدی معنی او مای گاد به انگلیسی فرشتگان رشته اعداد افکار خواهند معنای رشته اعداد ادامه دهید اساتید برتر ادامه داده تحقق خواهد اینستاگرام شهردار پژمان پژوهنده امتیاز سازماندهی مقطع ابت سنندج ناحیه دو ✘ مَـهـ ی ✘کورمون نکنی عمو بااون روشنایی فکرت حداقل کم مصرف فک کن پولش زیادنیادواست کیلوگرم ووشو نفرات جوانان برگزار نفرات برتر ووشو استان ووشوی جوانان استان مازندران هیات ووشو ووشو استان مازندران شغل جدید جان کری تهیه دوشاب سیب self control انشا با اگر نویسی گزین گفته بارش فکری استقلال نمونه سؤال علوم هشتم نوبت دوم شیوع وبا در یمن در سایه سعودی‌ها سیمان دانه بتون سازی مصرف زیاد دانـه هـای خمیر سیمان مقاومت فشاری هنگام ساخت انجام مراحل گزارش کارآموزی مس ی انجام مراحل قانونی پـیـ آیت الله شیخ مهدی مرتاض در سنندج مهدکودک میان قضیه جلوی مربی بهزیستی برنامه هولوگرام ماکر چیست برنامه آموزشی maker کنندهesay کامل کامل کنندهesay آموزشی بخش خبری 20 30 مورخ 7 داد ایا مکمل بنزین لازم است انشا عینی درباره آسمات علت هوا گیری ناخن کاشت در عزای مادر دو عالم، زهرای اطهر و صدیقه ی کبرا بوی بد و کولر گازی جینرال stickman soccer 2014 16 بازی فوتبال دوهزار چهارده استیکمن کامبیز حیدرزاده علت باد گرم زدن کولر گازی چیست خطای سرور ارور در بیتالک جدید کیم هیون جونگ توجه کنید اهنگ موهام زد سرفصل دوره تبلت روش محاسبه دیرکرد پول در دادگستری http peransiacom blog falsafevadin مشخصات بیوورسال بارش اولین باران پاییزی در لار هوای بارانی تا 3 روز آینده انشاء درباره یک تراش از حواس ذهنی اندازه گیری تسمه و تسمه پروانه ها v شکل بصورت دستی اپیدمی ممتد آتش نشانان فداکار حماسه آف د تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه آتش‌سوزی پلاسکوی تهران آ ین رتبه بندی ها و موسسات آموزش عالی کشور سفرنامه شمال پیش شماره تلفن وستای سوته مازندران اسمیت شماره معمای ژانت خانم خانم ژانت معمای شماره ژانت اسمیت می‌کنم صبوری صبوری می‌کنم حدیث روز مهمترین دلایل بیعت ن حسین ع با یزید آهنگ غمگین چو پاییزم از مرضیه کد مداحی پیشواز حاج مهدی رسولی برای همراه اول غبارروبی مسجد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشه دلی رو بشکنی و دلت ش ته نشود میشه احساسی رو بسوزانی و احساست سوخته نشودمگر میشودخدا همیشه هست؟ عالمین دلگیرم از بعضی دوستی ها آلبوم جدید s generation مبلغ ویزیت تریوه کاربرد کاغذ دانش آموز طرح احداث تراموای هوایی در بیت المقدس را تصویب کرد انشا ایستادگی حسین ۵ تا مثال ترکیب وصفی مازندران باشگاه نساجی پرهام مسئولین مالک مالک باشگاه باشگاه نساجی مدیرکل ورزش مهدی پرهام نساجی مازندران مالک باشگاه نساجی میلیارد ت کوچه یارم کرده وقتی یارم نباشدطوری بیاید امتا وقتی کرده امتا جارو کرده کرامت زن مسلمان دستگیری موبایل انشاموضوع دیوار مدرسه نمونه تی مشهد ع روز نشنال جئوگرافی؛ سبز و طلایی فتح 26 ساعته قله اورست ایی که در آب غرق می‌شوند تصاویر طراحی دستی ستون دوبل فولادی ش ت پانیونیوس در حضور 90 دقیقه ای شجاعی اوقات شرعی دوشنبه ۸ داد به افق گرگان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.031 seconds
RSS