مادرش بیدار خواب خواب بیدار

نتایج جستجوی عبارت ' مادرش بیدار خواب خواب بیدار ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
تولد  
ساعت سه شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط تلفن مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت ۲۵سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک... پسر از این که دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت.ولی مادرش دیگر در این دنیا نبود.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تولدت مبارک!  
ساعت 3نصفه شب بود که صدای تلفن پسر را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقته شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط میخواستم بگویم تولدت مبارک پسر از این که دل مادرش را ش ... ته بود تمام صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت... وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مادر  
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن ، پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی.  فقط خواستم بگویم تولدت مبارک  پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد.  صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت ... ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.   مادرم من بی تو فردائی ندارم.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تولدت مبارک پسرم  
  ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت ۲۵ سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردیفقط خواستم بگویم تولدت مبارک.پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد.صبح سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… ولی مادر دیگر در این دنیا نبود...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مامان  
   ساعت سه شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت بیست و پنج سال قبل در همین موقع تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان غم انگیز  
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد...پشت خط    مادرش بود.....   پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟؟؟؟؟؟    مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی.....    فقط خواستم بگویم تولدت مبارک پسرم.....    پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد.....صبح سراغ مادرش رفت.....   وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت.....    ولی مادر دیگر در این دنیا نبود.....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زنگار این خواب  
دلم می خواست شبی که می رفتی اتفاق ساده ای می افتاد   راه را گم می کردی فاخته ای کوکو می کرد و کلیدی زنگار گرفته از آشیانه ی خالی دُرناها به زمین می افتاد   باران می گرفت بیدار می شدم بیدارت می ... و ادامه ی این خواب را تو تعریف می کردی . . .   شاعر واهه آرمن   \+ خیـــال نوشت خواب بودیم، از خواب بیدار شدیم،باران گرفت . . . این خواب تعریف ... ی نبود . . .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مادر...  
ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت ۲۵ سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک . پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… ولی مادر دیگر در این دنیا نبود . . .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاســـــــــــــــــــــــــــــــــت  
بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟ پدر برات یه مثال درمورد خانواده خودمون بزنم. من حکومت هستم، چون همه چیز رو من تعیین میکنم مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه کلفتمون ملت فقیر و پا ... هست چون از صبح تا شب کار میکنه و هیچی نداره تو روشنفکری چون داری درس میخونی و پسر فهمیده ای هستی داداش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده است... پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و می بینه زیرش رو کثیف کرده می ره توی اتاق خواب پدر و ما


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان کوتاه قدر مادران را بدانیم  
ساعت 3 شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد ... پشت خط مادرش بود ... پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی ... فقط خواستم بگویم تولدت مبارک پسرم ... برای خواندن بقیه داستان به ادامه مطلب بروید...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواب دیدم  
خواب دیدم که تو در خواب شدی کار و ... م خواب ماندم و تو در خواب گرفتی نفسم   خواب دیدم که تو در خواب کنارم هستی خواب رفتم که از آن خواب، کنارت برسم   خواب بودی و نپرسید ... ی خواب تو را خواب رفتند همه اهل زمین با جرَسم   خواب چسبید پس از آن همه بیهوشی من خواب دیدم نگهت بود هوا و هوسم   خواب دیدم که به دستت گل سرخی زیباست خواب تعبیر نشد بعد تو از کام گَسم   خواب دیدم که تو می آیی و با من هستی خواب دیدی که به زیر تلی از خار و خسم...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عریفی طنزگونه از سیاست  
تعریفی طنزگونه از سیاست بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟ پدرگفت برات یه مثال در مورد خانواده خودمون می زنم، من حکومت هستم، چون همه چیز رو من تعیین میکنم. مامانت جامعه هست، چون کارهای خونه رو اون اداره می کنه. کلفتمون ملت فقیر و پا ... هست، چون از صبح تا شب کار می کنه و هیچی نداره. تو روشنفکری، چون داری درس می خونی و پسر فهمیده ای هستی. دادش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده است ... پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و می بینه زیرش رو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت زیبا از ... کاتوزیان  
چندی قبل که مهمان یکی از آشنایان بودم به او گفتم ... وسی داشتید که صبح ها همه را از خواب بیدار میکرد چه کارش کردید ؟؟؟ گفت سرش را بریدیم همسایه ها همه شاکی بودند و می گفتند ... وس شما ما را صبح از خواب بیدار می کند... آنجا بود که فهمیدم هرکه مردم را از خواب بیدار کند سرش باید بریده شود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواب و رویا  
  اینقدر بی حوصله ام که گویی روحم سالهاست به خواب زمستانی رفته استآری انگار که سالهاست خو ... ده امسالهاست که بیداری ام را ربوده اندسالهاست که نفس نمیکشمشاید این رخوتی که تمام وجودم را فرا گرفته درد پرکاری نیست درد بی خو ... نیستشاید زیادی خو ... ده ام و خواب میبینمشاید اینقدر خو ... ده ام که میترسم بیدار شوم شاید یک حباب مرا بلعیده استشاید ان روز که بی وقفه میخندیدیم در دام این خواب افتادیمشاید ان روز هم خواب میدیدیم باور نمیکنم باور نمیکنم این ت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدای تبل و دوقول مردم را از خواب بیدار کرد؟؟؟؟  
صدای طبل و دوقول می آید، کودک نوزاد در آغوش مادرش از خواب میپرد و گریه میکند ، تعجب میکنم ، همیشه با صدای گریه او مادرش دست و پایش را گم میکرد و سعی میکرد کودک را آرام کند ولی این بار به او لبخند میزند ، دلیل را از مادر کودک جویا میشوم ، اشک در چشمانش حلقه میزند و میگوید باید از خواب بیدار شود تا معنی محرم را بفهمد، اکنون ساعت سه صبح است و هنوز خوابم نمیبرد، به حرف های مادر آن کودک فکر میکنم ، باید از خواب بیدار شود ، باید از خواب بیدار شود ، تا مع


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مفهوم سیاست (طنز)  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گذشته - خواب  
\+کودکی . . . این روز ها چه قدر دلم برای گذشته تنگ می شود. برای آن روز ها که زمان بین من و آن ها فاصله ی زیادی انداخته است. از آن روز ها فقط ع ... ها مانده اند و خاطرات.  و من و حسرت بازگشت به آن روزها. کاش می شد غرق در خواب کودکی شد.  \-\-\-\-\-گاهی خواب هایی می بینی رویایی. آن وقت است که هرگز نمی خواهی از خواب بیدار شوی. ولی گاه خواب هایت کابوسی می شوند که هر لحظه می خواهی از خواب بیدار شوی. به نظر من زندگی این گونه است. لحظه ای رویا و لحظه ای کابوسی است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گذشته - خواب  
\+کودکی . . . این روز ها چه قدر دلم برای گذشته تنگ می شود. برای آن روز ها که زمان بین من و آن ها فاصله ی زیادی انداخته است. از آن روز ها فقط ع ... ها مانده اند و خاطرات.  و من و حسرت بازگشت به آن روزها. کاش می شد غرق در خواب کودکی شد.  \-\-\-\-\-گاهی خواب هایی می بینی رویایی. آن وقت است که هرگز نمی خواهی از خواب بیدار شوی. ولی گاه خواب هایت کابوسی می شوند که هر لحظه می خواهی از خواب بیدار شوی. به نظر من زندگی این گونه است. لحظه ای رویا و لحظه ای کابوسی است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان های جالب  
داستان اول هوشمندانه سوال کنید در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ما ... می پرسد فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا ... سیگار کشید؟ ... \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-داستان دوم مادر ….ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ ... .....................................


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز مادر و روز زن مبارکباد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هه...  
بچه ای از پدرش پرسید سیاست یعنی چی؟ پدر میگه برای تو ی مثال درمورد خانواده خودمون بزنم  من حکومت هستم چون همه چیز رو من تعیین میکنم .مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون اداره میکنه. کلفتمون ملت فقیر و پا ... هست چون از صبح تا شب کار میکنه و هیچی نداره.تو روشنفکری چون داری درس میخونی و پسر فهمیده ای هستی.داداش کوچیکت هم که دو سالش هست نسل آینده است... پسرک نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره و میبینه زیرش رو کثیف کرده ...میره تو اتاق خواب پ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان بسیار تاثر برانگیز "مادر و تولد پسر" /حتما بخوانید  
داستان بسیار تاثر برانگیز مادر و تولد پسر حتما بخوانید     ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود .پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت ۲۵ سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم تولدت مبارک . پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت . وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت… ولی مادر دیگر در این دنیا نبود .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حرف  
نام بعضی نفرات ساعت 3 شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود . پسر با عصبانیت گفت چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت 25 سال قبل در همین موقع شب تو مرا از خواب بیدار کردی؟ فقط خواستم بگویم تولدت مبارک. پسر از اینکه دل مادرش را ش ... ته بود تا صبح خوابش نبرد صبح سراغ مادرش رفت. وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیمه سوخته یافت... ولی مادر دیگر در این دنیا نبود ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خو ... یا بیدار  
خواب بد تا وقتی که تو خو ... خیلی بده  ولی وقتی بیدار میشی فقط یه خوابه گاهی هم وسط یک خواب بد یک پرانتز باز میشه  و تو خواب میبینی که داری خواب میبینی زندگی هزار توی پیچیده ایه.  و تو هرگز نمیتونی بفهمی که خو ... یا بیدار امیدوارم اگه حس و حال خوبی داری بیدار باشی  و اگه حال بدی داری خواب بدی باشه که هر چه سریع تر از اون بیدار بشی  و فقط برات یک خواب باشه و بس


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواب وپرسه  
تو خیابونا که پرسه می زنم ،پی می برم همه چیز عوض شده ،انگار زمان زیادی گذشته و من ثابت بودم،خواب بودم یه خو ... که الان هم توش هستم،بیدار نمی شم هیچ وقت،خواب عمیق نیمه بلند تابستانی،چقدر فکرای ریزودرشت داشتم ودارم که همش در حد حرف باقی موند و گم شد توخوابم. امشب متوجه شدم برام فقط همین خواب ها مونده ،خواب هایی به اندازه ی یک داستان واقعی.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ارزش آب خوردن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ارزش آب خوردن  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سیاست ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع خواب در کلام ... اکرم (ص)  
6 نوع خواب در بیان ... گرامی ... صلّی الله علیه و آله که در ادامه می خوانید 1\-خواب غفلت که خو ... دن در مجلس پند و یادآوری می باشد 2\-خواب بدبختی که خو ... دن در وقت ... است 3\- خواب لعنت خواب صبگاه است 4\- خواب عقوبت و عذاب خو ... دن بعد از ... صبح 5\- خواب راحت خو ... دن هنگام ظهر خواب قیلوله است 6\- خواب رخصت خ ... دن پس از ... عشاء منبع دارالسلام نوری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خـــــواب  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نمونه شکایت ماده 55 بند ثبت نام وام کانون بازنشستگان کشوری سال تلفظ غیرمعمول برخی کلمات انشا درمورد کتاب با استفاده از اگر نویسی و گزین گفته آکورد چطور دلت اومد بری مرتضی پاشایی نیکی هیلی اجازه محکومیت را در سازمان ملل نمی دهیم رودخانه‌های آسمانی سیلاب و آسیب سد کالیفرنیا دستور ت ترامپ به برای آمادگی جنگ جهانی بازی انلاین انا السا دختران دانشکده سد جدید روستای تچگ بشاگرد آبگیری شد ع خواندن آنلاین رمان بکذار بناهت باشم کامل به ائمه ثواب هدیه کنید،حتما پاسخ می دهند رمان عشق من2 داستان دانشمند فرانکشتاین پلیس خلاصه داستان دانشمند دیوانه دنیای واقعی حیوان جدید فرانکشتاین تقویت صدای گوشی تلفن بیسیم اردو ی دانش آموزان هسته های فرهنگی جوان یه زره سینمو بمال نغمه نغمه سرای جوشکاری ربات جوشکاری صندلی برای جوشکاری ادعا یوسف زمانی پیکوفایل آموزش ایمیل با نرم افزار مرکز سازه لنگر برابر فاصله واژگونی لنگر واژگونی کمترین فاصله طبقات برابر رمز ماشین لامبورگینی برای gta5 برای ps2 رمان حالم عوض میشه delpazir 98i کاربر نودهشتیا pdf و موبایل امکان دسترسی رایگان به نسخه الکترونیک نشریه های مثلث وب مذهب منشاوی قصه فرهنگیان آموزش پرورش شازند تصاویر روز دوم سی و پنجمین جشنواره فجر بو ور فیلیپینی قهرمان وس وزن جهان شد ارتباط انسان با طبیعت در معماری شه و انی زمسان سازوکار حرکتی در چرخ خیاطی جواب فعالیت درخانه صفحه 60 تفکر وسبک زندگی پایه هفتم http image rssfeed_icon.png اولین مدال مازندرانیها را یک قائمشهری ب کرد انشایی عینی و ذهنی در مورد خانه 1948 بادکنکـ دی مصاحبه‏ ‏با‏ ‏رتبه‏ ‏های‏ ‏دو‏ ‏رقمی‏ ‏ارشد‏ ‏حسابداری فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 92 93 پیام نور پاسخنامه این سخن ازکیست انچه برای خود میپسندی؛برای دیگران هم بپسند معنی جمله امشو شوشه لیپک لیلی لونه امشو شو شه یارم پر از جونه معادل یه قاشق مرباخوری تفکر سبک زندگی هفتم فعالیت در خانه صفحه تحقیق چگون حفظ منزلت سالمندان در منزل اف،ایش حقوق فرهنگیان مهر۹۵ آموزش تعمیرات تخصصی ایسیو ecu نگاه روز اگر کرانچار ایرانی بود طبیعت زیبای فاشکـو بخش جبالبارز جیرفــت شهید شدن محمد ناظری سوالات درس به درس پیام های آسمانی هشتم با جواب تزئین قران اول دبستان http image digg_icon.png فقط میخوام تنها باشم چگونه اطلاعات را هارد به هارد کنیم ؟؟؟ نمونه تجزیه تحلیل صورتهای مالی در مشاغل قیمت پنجره upvc طلسم ثروت شش ملک رسول اکرم 17ربیع شهادت حضرت رقیه علیها سلام تسلیت باد درقرآن بعد از صلات 32بار تکرارشده انشا صفحه 39 هشتم انرژی چیزی ارتعاش هستی باعث ارتعاش درآید انرژی مغناطیسی خاصی دنیا هستی ایستگاه فرستنده ترین ایستگاه فرستنده رسیدن استقلالی ها با سه پرواز به تهران http image sharethis_icon.png ابداع کننده نقاشی دو بعدی سه بعدی مرداد کنفرانس لیست شهرداران میانه ا کاروفناوری هفتم صفحه ی ۱۳ چگونه بفهمیم که کاری انجام می‌دهیم؟ mark تاریخ تولد http image google_icon.png نماد پرستی در کارتون باب اسفنجی کد آهنگ پیشواز من از تو دل نمیکنم آقام اگه قابل بدونی ع های بازیگر خواننده سابق گروه کره ای ss501 کیم کیو جونگ تاثیر نصف و نیمه رضاییان روی گل ع نام دبیرستان های دخترانه دورود خدایا به خاطر عرچی بهم دادی ندادی میخوای بدی http image facebook_icon.png انشا درباره ی جانشین سازی از زبان نیمکت اردوگاه شهید کاوه مشهد ایا انجلا جاسوسی است یا خیر نادر جوادی حضرت ابالفضل و مارد کدپیشواز دعای وارث دانلد آهنگ دلبرا جان جان جان جان جواب پرسش کتاب نگارش پنجم دبستان هدیه خواهر دوست دارم دیگه نمیتونم هدیه دارم سلام خیلی خسته میدونم محمد دردل میگشتم دنبال جایی هستی خیلی http image twitter_icon.png سرزنش بی جا تو یه لنگه از خودت جا گذاشتی سیندرلا، تو رویای کودکی نقش دو بعدی وسه بعدی و برجسته تبدیل کنیم مربوطه تقسیم سانتی مکعب برای تبدیل کنیم برای مربوطه رابر 1000 تقسیم رابر 1000 برای تبدیل سانتی رابر 1000000 تقسیم برای تبدیل تا هنوز این سینما نفس داره هادی الهوردیزاده محمدکنعانی پورباقر دادعلی احمدعزیزوند هادی الهوردیزاده دادعلی پورباقر نظام ی پورباقر محمدکنعانی دادعلی پوربا روند ساخت ورزشگاه کاله رمان اغ نمونه سوالات کتاب فلسفه شریعتمداری کمک به موسسه مادرمهربان listlistحسابداری تئوری تئوری حسابداری نارسانویسی گرفتگی عروق به انگلیسی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.053 seconds
RSS