قدیما دخترا میخواستن برن خونه رژ لبشونو پاک می , ولی الان بدون رژ برن خونه داستان میشه! در جریانید که !!! قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیم یه سری هم به نت میزدیم... حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم!!! قدیما: موی بلند.. ناخن دراز.. واه واه واه الان: موی بلند.. ناخن دراز... ماه ماه ماه !! قدیما: هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش الان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه ! قدیما مراسم خواستگاری واس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب