فیلیپیان

نتایج جستجوی عبارت ' فیلیپیان ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
فیلیپیان 7:4-6  
فيليپيان 7:4-6 نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید. و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، دلها و افکار شما را در عیسی حفظ خواهد کرد. فيليپيان 7:4-6 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فیلیپیان باب ۱ آیه ۲۷ ۲۷  
فيليپيان باب ۱ آیه ۲۷ ۲۷ به هر حال ، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم ، مایلم در بارۀ شما بشنوم که در یگانگی روح پا برجا هستید و با همآ هنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فیلیپیان باب ۱ آیه ۲۷ ۲۷  
فيليپيان باب ۱ آیه ۲۷ ۲۷ به هر حال ، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم ، مایلم در بارۀ شما بشنوم که در یگانگی روح پا برجا هستید و با همآ هنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
2 فیلیپیان:1-6  
پس اگر در دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید، بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید. هیچ کاری را از سَرِ جاه طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بین د. همان طرز فکر را داشته باشید که ْ عیسی داشت: او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفسیر کاربردی فیلیپیان فصل ۴  
ترجمه قدیم ۱۳ قوت هرچیز را دارم در که مرا تقویت می بخشد. تفسیر کاربردی ۱۳ پولس در آیۀ ۱۲ گفت که او قناعت را آموخته است. برای قانع بودن چه چیزی را باید یاد گرفت؟ راه یادگیری قانع بودن به زندگی چیست؟ پولس جواب این سوال را اینگونه مطرح می کند: قوت هر چیز را دارم در که مرا تقویت می بخشد. هیچ کاری نیست که به ما قدرت انجامش را نداده باشد (دوم قرنتیان ۱۲: ۹ را مشاهده کنید). به همین دلیل، ما هر کاری را به کمک می توانیم انجام دهیم (افسسیان ۳: ۲۰-۲۱ را مشاهده ک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روحیه شکرگزاری  
دنیای ما دنیای توقعات بیجا و غرغر و شکایت و عدم قناعت می باشد. یکی از اثرات گناه در انسان عدم شکرگزاری و قانع بودن است. انسان به علت عدم تشکر و شکرگزاری ضربه های زیاد روحی، روانی و جسمی خورده است. بعضی هستند که اصلا" نمی توانند تشکر کنند!!! خدای ما خ است که انتظار دارد ما قلبی شکرگزار داشته باشیم. درمزمور 50: 8-23 خدا از افرادی سخن می گوید که قربانیهای خوبی می گذرانند ولی قلب شکرگزار ندارند. خدا طالب قربانیهای ما نیست. طالب خدمات و از خود گذشتگیهای م ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا واقعاً می توان عوض شد؟/۲  
در شماره گذشته ، در مورد این موضوع بحث کردیم که آیا اساساً امیدی برای تغییر وجود دارد یا نه . گفتیم که عوض شدن در جهت مثبت ، کاری است بس دشوار. انسان به نیرویی مافوق خود نیاز دارد تا تغییر کند. این نیرو در قدرت قیام عیسای نهفته است . و قدرت قیامش انسان را از اسارت گذشته اش آزاد می سازد؛ او را آزاد می سازد از متهم ساختن خود، از تلاش برای تبرئه خود، و از هراسِ انتقادات دیگران ؛ او آزاد خواهد بود برای رویارویی با آیندۀ خود. در این شماره ، در این زمینه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حتی در بدترین ح نیز می توانید شاد باشید  
پولس رسول کلیساهای زیادی در اروپا تاسیس کرد و بیش از نیمی از عهد جدید را نوشته است. او تعدادی از نامه هایش را در سلول انفرادی کوچک که بزرگ تر از یک دستشویی نبود، نوشت. بعضی از مورخین و مفسرین کتاب مقدس اظهار می کنند که ممکن است برخی از آن نامه های برجسته اش را زمانی نوشت که سیستم فاضلاب شهر روم از کنار سلول او می گذشت. بوی تعفن، غذای کم و بدمزه، سلول مرطوب و نیمه تاریک، رفتار خشن زندانبانان، پاها در زنجیر، نبود مراقبت های پزشکی... از مشکلات پولس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفسیر کاربردی دوم سموئیل فصل ۲۲ ترجمه قدیم  
۳۱ و اما خدا، طریق وی کامل است ؛ و کلام خداوند مُصفّا؛ و او برای جمیع متوکلانش سپر می باشد. ۳۲ زیرا کیست خدا غیر از یهُوَه ؟ و کیست ص ه غیر از خدای ما؟ ۳۳ خدا قلعة استوار من است . و طریق مرا کامل می سازد. ۳۴ و پایهایم را مثل پای غزال می گرداند، و مرا بر مکانهای بلندم ب ا می دارد. ۳۵ دستهای مرا به جنگ تعلیم می دهد، و به بازوی خود کمان برنجین را می کشم . ۳۶ و سپر نجات خود را به من خواهی داد، و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساخت . ۳۷ قدمهای مرا در زیر من وسعت دادی ک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شناخت ملموس خدا  
ما در زندگی شخصی خود با تجربیات مختلف روبرو هستیم. از طفولیت تا به پیری از پستی ها و بلندیهای زیادی می گذریم. اما یوحنا در اینجا از یک تجربه ملموس با خدا صحبت می کند. بسیاری از ماها تجربیات مختلف داریم ولی تجربه ملاقات با خدا و زندگی با خدا را آنچنان که باید نداریم. در باره خدا خیلی صحبت می کنیم ولی با خود خدا صحبت نمی کنیم.کتاب مقدس داستان زندگی افرادی است که با خدا ملاقات داشته اند. او را روبرو دیده اند و لمس کرده اند. از او شنیده اند و با او صحب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا واقعاً می توان عوض شد؟  
آیا امیدی به عوض شدن هست ؟آیا به راستی امید هست که انسان عوض شود؟ آیا من به عنوان یک ی می توانم روزی به درجه ای از تغییر برسم که بدانم مطابق کتاب مقدس زندگی می کنم و خدا از من راضی است ؟ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، در حال عوض شدن هستیم . اما در یت ، مهم آن است که این تغییر در جهت مثبت باشد، چرا که تغییر در جهت منفی بسیار ساده است . ما خیلی ساده می توانیم به رفتارهای پست تر و ح های روحی منفی تر کشانده شویم . اما حرکت به سوی رفتارها و حالات مثبت بسیار د ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یت چیست و یان به چه چیز اعتقاد دارند؟  
سوال: یت چیست و یان به چه چیزی ایمان دارند؟ جواب: در اول قرنتیان 1:15-4 اینچنین می خوانیم: "الآن ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قائم می باشید. و بوسیلۀ آن نیز نجات می ی د به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید والا عبث ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که بر حسب کتب در راه گناهان ما مُرد." اعتقاد و ایمان ی در این آیات مشخص است. آنچه که یت را در مقایسه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدا، خدای معجزه گری است  
"هیچ وقت چیز خوبی برایم پیش نمی آید. رویاهایم هرگز به حقیقت نمی پیوندند. می دانم هرگز ارتقاء پیدا نمی کنم..." جملاتی مثل این ها، به معنای واقعی شما را از پیشرفت و موفقیت در زندگی باز می دارند. این جملات مانع می شوند تا معجزه در زندگی شما رخ دهد. باید مراقب زبان خود باشید. در زندگی فقط با کلمات آکنده از ایمان به خدا حرف بزنید. به عبارت دیگر، کلمات شما می توانند شما را بسازند یا نابود کنند. خدا به ما دستور نداده که مرتبا درد و رنج های مان را به زبان بی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هفت دلیل از صعود خداوندمان عیسی به آسمان  
هفت دلیل از صعود خداوندمان عیسی به آسمانما اغلب در مورد کریسمس (تجسم خداوندمان عیسی ) ، الصلیب (صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی ) و قیام و رستاخیز (زنده شدنش از مرگ) و پنطیکاست (نزول روح القدس) و بازگشت ثانویه مطلب زیادی خوانده و موعظه های زیادی شنیده ام ،چند وقت پیش ایمانداری به من گفت که در مورد صعود هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است!مقدمه:و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هفت دلیل از صعود خداوندمان عیسی به آسمان  
ما اغلب در مورد کریسمس (تجسم خداوندمان عیسی ) ، الصلیب (صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی ) و قیام و رستاخیز (زنده شدنش از مرگ) و پنطیکاست (نزول روح القدس) و بازگشت ثانویه مطلب زیادی خوانده و موعظه های زیادی شنیده ام ، ولی چند وقت پیش ایمانداری به من گفت که در مورد صعود هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است! مقدمه: و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند، هنگا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیام انجیل  
ل ) + نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ساعت 9:48 شماره پست: 1 چگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسانبه همان اندازه که تعلیم تثلیث شگفت انگیز است، تعلیم تجسّم نیز هست. تجسّم یعنی عیسی خدا و انساناست، درحالیکه یکچگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسان؟شخص ابدی است. این همان چیزی است که جی آی پکر الهیدان قرن معاصر گفته است: " دراینجا دوسرّ است بخاطر یک چیز...تعدّد اشخاص در اتحاد با خدا و اتحاد الوهیّت و انسانیت در شخص عیسی ...هیچ چیز در تخیّ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
سطح مهارت در هنرستان های اردبیل ارتقا می یابد آهنگ چه میموندیم چه میرفتیم از گوگوش.html بازی محلی سولنگه در روستای لشکان اشکور توللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد خلاصه کتاب فرهنگ نعمت الله فاضلیhtml آیین روح بخش دعای ندبه همزمان با ۵ دی در شهرستان بم برگزار شد تصاویرhtml www razmandegan ir.html مرحله پنجم مسابقات لیگ زیر گروه دارت مردان کشور فصل زیباترین دختر عراق انتخاب شد تصاویر چگونه یک دفاع موفق از پایان نامه داشته باشیم؟ معنی حکایت اندرز پدر فارسی هفتم.html می دانید انسان درصد است؟ می تواند ساعت انسان می تواند اوبلاک دروازبان اتلتیکو مادرید اهل کجاست؟؟.html نگرانی برخی به از آسیب احتمالی بازار کویتی ها یام دهنده ز مثل زند خلاصه داستان بلند آواز میان تهی یعنی چه.html مجوز تاسیس ۳ رشته کارشناسی ارشد در های لرستان حل تمرینات زبان تخصصی حسابداری داود اقوامی.html افزونه های داخلی به سرویس جیمیل اضافه می شوند آیا السا وجود دارد.html کافه ماتکا داستان کوتاه روی کیم pinocchio توجه به حذفیات دروس نقش نیمرخ در دفینه.html اردیبهشت china ژوئن داد نمایشگاه guangzhou اردیبهشت 1394 داد 1394 ژوئن 2015 guangzhou international 1394 china china guangzhou international electrical building technology 1394 china guangzhouhtml باند بائو دوال باند دستی دوال بیسیم دستی قیمت شربت نوبhtml کار دستی با ماکارونی دلیل ن یدن محصولا ت جانبو کارگاه بهداشت ومهارت های زندگیhtml ای وای یارلی جان یارالی.html دعوت ازیک کمک داور به دوره دانش افزایی داوران اتصال ماژول پرینتر حرارتی به میکرو گه نخور در زبان عربی.html فؤاد الیورانی یافاطمه زهرا س توافق سیتی برای تمدید قرارداد لمپارد کتاب برای آموزش زبان فارسی به خارجی ها نداریم ع نامزد ریاست جمهوری فرانسه با آرد سفیدپوش شد درخواست کمک مالی از html چیزی به عنوان زوایه دار چانه نداریم فریب نخورید مهمانداری شیرین اکبر حضرت کتاب انگار لیلا باشند انگار شهادت حضرت حسین نبودی لیلا راه های برطرف سازی آلرژی فصلی وقت افطار و درخواست بخشش و یونایتد گوید مادرید بازیکن گارای مطرح منچستر یونایتد رئال مادرید.html معنای اسم هیاس.html آموزش انواع گره های گلدوزی با دست.html چگونگی تشکیل باران؟ مهمترین تیتر همه ی رو مه های امروز همه برای محیط زیستhtml خواص چوب شاطره.html لازم نیست توئیت نویسی خدایا کرده سپاسگزارم برابر زمان سپاسگزارم خدایا بلایی کوچک برابر اراده ایستادگی ندارد بلایی چگونه پنج ضلعی منتظم رسم کنیم گرفتن کارت فعال بسیج هوشمند.html listlist1583 1593 1575 چگونه مذاکره می کرد؟ معنی جمله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چیست.html باحال مث خودم ㋡ علت جرقه زغالها روی ارمیچر.html چگونه فرزندم را به مدرسه علاقه مند کنم؟ یاسای گلدونܓ✿ هتل توپ قاپی پالاس آنتالیا ستایر چه مغازه ای درآمد بیشتری دارد ؟؟ چه صفتی از صفات خداوند بیشتر در قرآن تکرارشده؟ بررسی مشکلات آب و فاضلاب شهرستانهای شاهرود و میامی تامین خسارات ماده احتمالی دادگستری استرداد درخواست تامین قرار تامین خسارات احتمالی تامین خواسته.html اولین گزارش ملی آموزش علوم پزشکی تدوین می شود علائم همانژیوم مغزی.html توئیت تداوم پست قبل نمونه ترجمه حکم کارگزینی.html چه دادخواست حقوقی باید دادتاپرینت تماس واس ام اس رابدهند دیگه به هیچ دل نمیبندمhtml پاسخ فعالیت صفحه ۳۱ کتاب تفکر سبک زندگی هفتم.html تعریف شما از منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی چیست؟ انشای عینی مادر.html پرزه در بازکن با تگ های nfc.html آموزش بروز رسانی ios10 به ios11 beta برای ipad ،iphone و ipod touch شهرام رنج دوست ازاد مرندhtml نوشتار سی دی فلسفه چهل حدیث گهربار از زمان حضرت مهدی عج یازدهم ت شرمساری آلبوم ت یازدهم آلبوم شرمساری چهارشنبه ٩٥ ١١ ٢٧ تصاویر کاروان ندای محرم سین برخوار میم مثل محدثه و محمد امین.html سالگرد نامزدیمون مبارک.html اس ام اس تیکه دار سایت رسمی حاج سقا پیدا یوزر پسورد مودم huawei bm632whtml عید قربان در قرآن و روایات چند تا ویدئو حساب کدینگ حسابداری حسابهای معین حسابها کدینگ حسابداری حساب تفصیلی افزار حسابداری حساب معین گروه حساب.html یا المومنین پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در سازمان ملل تصویب شد داونلود معانی ad3 جواب معمای زنی ک میگه قبر پدرم پسرم شوهر.html ایزدی تحریم های جدید علیه ایران نقض آشکار است
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.769 seconds
RSS