صورت شـده درآمد مالیاتی مستقیم ماده مالیاتهای مستقیم صورت وضعیت محترم مالیاتی معاملات فصلی قانون مالیاتهای مؤدیان محترم مالیاتی قان

نتایج جستجوی عبارت ' صورت شـده درآمد مالیاتی مستقیم ماده مالیاتهای مستقیم صورت وضعیت محترم مالیاتی معاملات فصلی قانون مالیاتهای مؤدیان محترم مالیاتی قان ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم  
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم ۱۶۹ شماره ۲۳ ۹۳ ۲۰۰ تاریخ ۲۷ ۰۲ ۱۳۹۳ نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالیت های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای ی ... ان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند با توجه به استانداردهای حسابداری، مؤدیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشـرفت کار استفاده می نمایند،شـایسته است کارفرما و پیم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی سالهای 1391و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  
با عنایت به درخواست برخی از مودیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند، به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی کلیه اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سالهای1391 و1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ1393 03 21 و برای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ1393 04 04 تمدید میگردد. کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مق


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار-دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر  
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالیت های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای ی ... ان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند با توجه به استانداردهای حسابداری، مؤدیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشـرفت کار استفاده می نمایند،شـایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جـهت ی ... ان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی (ماده 169) تا تاریخ 93.07.05  
تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سال های 1391و 1392و فصل بهار سال 1393موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم  پیرو بند 1\-5 دستورالعمل شماره 24468 200 ص مورخ 27 10 1390 و دستورالعمل تمدید شماره 502 93 200 مورخ 14 02 1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مـالیاتهای مستقیم،نـظر به ازدحام بی سابقه مؤدیان محترم مالیاتی جهت ارسـال اطلاعات و بـا عنایت به درخـواست برخی از مشمولین به اطلاع می رساند به منظور تکریم و ت


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ( صورت معاملات فصلی )  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی  
بخشنامه تمدید مهلت ارسال معاملات کلیه فصول سالهای فصل 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 21 03 1393 و برای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای الف و ب ماده ی 95 مالیاتهای مستقیم تا تاریخ 04 04 1393 شماره بخشنامه 502 93 200 تاریخ 14 02 1393 پیرو دستورالعمل های شماره 24468 200 ص مورخ 27 10 1390 و شماره 5335 200 مورخ 29 08 1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مودیان مالی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت مالیاتی حقوق سال 93 اعلام شد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دفتر درآمد هزینه  
    همانگونه که مستحضرید ثبت فعالیتهای شغلی اشخاص مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در دفتر درآمد و هزینه ا ... ام قانونی داشته و از آنجائیکه اعضای سازمان نظام ... ی ساختمان استان مشمول جزء 5 از بند ب ماده 96 ق . م . م بوده ، مکلفند فعالیتهای شغلی خود را در دفتر درآمد و هزینه طبق فرمت ارائه شده از سوی اداره امور مالیاتی ثبت نمایند تا بتوانند با ارائه تکالیف مالیاتی از مالیاتهای مندرج در قانون استفاده نمایند . به همین منظور یک حلقه لوح فشرده


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی؛ مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی تا ۵ مهر تمدید شد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
4 تیر آ ... ین مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 سالهای 91 و 92  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی؛ مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی تا ۵ مهر تمدید شد  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه علی عسکری آمده است پیرو بند 1\-5 دستورالعمل شماره 24468 200 ص مورخ 27 10 1390 و دستورالعمل تمدید شماره 502 93 200 مورخ 14 02 1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مـالیاتهای مستقیم،نـظر به ازدحام بی سابقه مؤدیان محترم مالیاتی جهت ارسـال اطلاعات و بـا عنایت به درخـواست برخی از مشمولین به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سال های 1391و 1392و بهار 1393موضوع ماده 169  
پیرو بند 1\-5 دستورالعمل شماره 24468 200 ص مورخ 27 10 1390 و دستورالعمل تمدید شماره 502 93 200 مورخ 14 02 1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مـالیاتهای مستقیم،نـظر به ازدحام بی سابقه مؤدیان محترم مالیاتی جهت ارسـال اطلاعات و بـا عنایت به درخـواست برخی از مشمولین به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، برای آ ... ین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول س


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی داروخانه ها مجددآ تا پنجم مهرماه 92 تمدید شد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دستور توقف عملیات اجرایی ارایه فهرست وصورت معاملات فصلی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معاون مالیات های مستقیم اعلام کرد: 31 تیرماه آ ... ین مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی  
معاون مالیات های مستقیم اعلام کرد 31 تیرماه آ ... ین مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور 31 تیر ماه را آ ... ین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 92 اعلام کرد و گفت این مهلت قابل تمدید نیست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسین ... ی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه 31 تیرماه آ ... ین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت شرکتهای بیمه از صورت حسابهای فروش  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانة‌ ... ب یا کاراعضای سازمان های نظام ... ی منوط به استعلا  
بر اساس حکم مادة 186 قانون مالیاتهای مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانة‌ ... ب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از ادارة امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد ودر صورت ‌عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای ‌مزبور، با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت‌. بر این اساس اعضای سازمان های نظام ... ی نیز از جمله صاحبان مشاغلی هستند که ا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی تا ۵ مهر تمدید شد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پایان مهرماه، آ ... ین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۹۳  
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت آ ... ین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل تابستان ۹۳، پایان مهرماه سال جاری می باشد.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین ... ی، خاطرنشان کرد کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، برای ارسال صورت معاملات دوره دوم تابستان سال جاری، تا ۳۰ مهرماه ۹۳ فرصت دارند. بنابر این گزارش، در اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ارایه فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169  
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارایه فهرست صورت معاملات مربوط به موضوع 169 مالیات مکرر سال های 91، 92 و سه ماهه اول 93 تا پایان شهریور ماه و برای آ ... ین بار خبر داد. این مهلت برای آ ... ین بار تمدید شده و به صورت مجدد تمدید نخواهد شد. برداشت از سامانه سازمان امور مالیاتی    سازمان امور مالیاتی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معافیت حقوق سالانه حقوق بگیران در سال 94  
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، از معافیت حقوق سالانه حقوق بگیران بخش ... تی و خصوصی تا سقف 138 میلیون ریال خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ... علی عسکری، با صدور این بخشنامه که به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، خاطر نشان کرده است با عنایت به بند الف تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
لوح فشرده جدید آموزش نحوه ارسال گزارش صورت معاملات فصلی( ماده 169 مکرر)  
    شورای مالیاتی با توجه به مشکلات اعضای محترم سازمان در خصوص نحوه انجام تکالیف ماده 169 مکرر گزارش صورت معاملات فصلی   اقدام به تهیه لوح فشرده جدید آموزشی با بیان ... ی وآموزش نکات مربوط به حرفه در ارسال این گزارش نموده است. ... فایل منبع www.nezamhamedan.ir


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
لوح فشرده جدید آموزش نحوه ارسال گزارش صورت معاملات فصلی( ماده 169 مکرر)  
    شورای مالیاتی با توجه به مشکلات اعضای محترم سازمان در خصوص نحوه انجام تکالیف ماده 169 مکرر گزارش صورت معاملات فصلی   اقدام به تهیه لوح فشرده جدید آموزشی با بیان ... ی وآموزش نکات مربوط به حرفه در ارسال این گزارش نموده است. ... فایل منبع www.nezamhamedan.ir


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ارسال مالیات ماده 169  
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سالهای 91 و 92 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل  فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 93 03 21  وبرای اشخاص حقیقی مشمولین  بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تا  تاریخ 93 04 04 تمدیدگردید . جهت ارسال اطلاعات به اداره امور مالیاتی رجوع شود . توضیح اینکه  عدم ارسال اطلاعات مشمول جرائم خواهد شد .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... وم تهیه دفتر مشاغل برای عملکرد سال 93 تا پایان سال جاری  
سردفتران اسناد رسمی تا پیش از انقضای مهلت قانونی پایان سال ، دفتر مشاغل را تهیه و جهت مُهر و امضا مسئولین مربوط به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال کنند.   به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، از آنجا که دفاتر اسناد رسمی برابر بند ب ماده 95قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه 1380 و ماده 96، کلیه قانون دفاتر اسنادرسمی مکلف به نگهداری دفاتر مشاغل مالیاتی هستند، بنابراین سردفتران اسنادرسمی موظف هستند قبل از انقضای اسفندماه سال 1392 دفاتر م


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ساخت و فروش املاک مشمول مالیات شد  
ساخت و فروش املاک مشمول مالیات شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای ... ی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.  وکلای ملت با تصویب بند 15 این لایحه که براساس آن ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح می‌شد، مقرر ... د در مواردی که نقل و انتقال املاک حسب مورد مشمول مالیات بر نقل و انتقال قطعی و مالیات بر ساخت و ساز باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مؤدیان محترم امور مالیاتی و اعضای محترم صنف خدمات رایانه  
  فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 نسبت به ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 مربوط به اتحادیه خدمات رایانه نرخ ضریب مالیاتی عمده فروشی از 4 به 3 کاهش یافته است. نرخ ضریب مالیاتی ... ده فروشی از 7 به 6 کاهش یافته است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رأی شماره 196- 197- 212 هیأت عمومی دیوان عد ... اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور  
رأی شماره 196\- 197\- 212 هیأت عمومی دیوان عد ... اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در تسری ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای توامان ... ید و ارائه خدمت خلاف قانون می باشد. منبع وبلاگ ذیحسابان استان همدان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اظهارنامه مالیاتی و خدمات حسابداری در رشت  
انجام کلیه خدمات حسابداری و مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه گزارش حسابرسی  از موسسات عضوجامعه حسابداران رسمی ایران طبق ماده 272 ق م م نمایندگی رسمی فروش و آموزش انواع نرم افزار های حسابداری فروش نرم افزار مدیریت مطب آریا طب که تولید موسسه اریا محاسبان گیلان حساب میباشد. تهیه وتنظیم اظهارنامه های مالیاتی بند الف \- ب و ج  اشخاص حقوقی و حقیقی پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی جهت دریافت کد اقتصادی جدید و پیگیری جهت اصلاحات مورد نیاز تهیه وپل


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزی ... دارائیها  
    نوع بخشنامهمواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم 104مواد مرتبط با سایر قوانین سابر قوانین شماره 19544 230 د تاریخ 15 07 1392 پیوست دارد   بخشنامه   074 92 بند 48 قانون قانون بودجه سال 1392 کل کشور س   مخاطبین ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                  ادارات کل امور مالیاتی               موضوع آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور  در ارتباط با تجدید ارزی ... دارائیها  به پیوست تصویب نامه شماره 120700


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون ما  
  به موجب ماده ۳۳  قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳ ۱۲ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده ۲۱۶ قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست اعم از شکلی یا ماهوی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سقف ممنوع ال ... وجی بد ... اران مالیاتی  
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و احترام حقوق اجتماعی آنان، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سقف ممنوع ال ... وجی برای بد ... اران مالیاتی را از مبلغ یک میلیون به ترتیب ذیل اعلام می نمایند «به ادامه مطلب مراجعه شود»  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: ایجاد واحد بازرسی مالیاتی برای نظارت بر اجرای قوانین و مقر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
ش رو خوردم از دعاهای بسیار مجرب پ شدن معنی بیت جهان جمله خبر فوری انجلا جینجر سخنگو message of ayatollah seyyed ali khamen to the youth in europe and north americaei موارد مورد نیاز جهت تحویل پروژه طراحی معماری تاریخچه تسمه های v شکل در بازرگانی تسمه و تسمه پروانه چلسی پاسخ سوالات کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم بخش اول بازی انا والسا بازآ ببین باران تویی نمرات امتحان میان ترم درس زبان تخصصی اقتصاد مدیریت پیام نور مرکز بهار گیسو خال لبت حی عی الصلاه صلاه تنها عن الفحشا منکر ترنگ در بیداری اینقدر نزن سه تار ای همسایه از گریه تار گریه ام میگیرد انشایی درباره برو کارکن مگو چیست کار طلسم محبت صاعقه چیست ضرب المثل در مورد عفو و گذشت سومین شب عزاداری محرم 1436 در حسینیه سوالات ازمون سوره جحرات munich iba messe معمای زنی بر روی قبری گریه میکرد پرسیدند قبر کیه گفت پدرمه سمیه کاش بیای پیشم رمان تمام دغدغه من تحقیق درمورد نشانه های قبر پایگاه بسیج شهید بهشتی سرخس پاو وینت فصل 10 علوم هفتم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی باید امشب بروم. آهنگ دلبرم جان جان جان وحید تاج معرفی کتاب کامل وجامع برای کنکور کاردانب به کارشناسی رشته صنایه شیمیایی کلنگ زنی حوزه علمیه سفیران هدایت تالش چگونه برای گلدان خود یک اب دهنده الکتریکی درست کنیم بازی درگیری 3 طرح عمرانی و بهداشتی در منوجان افتتاح شد مراحل ملاحظات طراحی نو ردازی محوطه عبور موتور سیکلت ممنوع خوشحالی یعنی تولد خواهرزادت باشه اندر احوالات این روزها 2 کشته و 2 مجروح در یک تصادف در حومه رامهرمز محسن زیوری هیئت فوتبال گذاشتم دم فاتح گستران شرکت فاتح همین شرکت رابطه رز سیاه و آنارشیست چیست؟ تلفن مطب سید رضا صفایی نوردهی آهنگ هوا باز بارونیه تو این شهر مه مانی است نیستی 4 سوءتفاهم در مورد نرخ‌های بهره پایین شناخت بلدرچین مردان فانتزی همسر قدرت جسمی روانی مردان متاهل اینصورت شاید ذهنی نیاز تامین نشده قدرت تجسم توجه داشته باشید فرم بازدید کارگروه استانداری از دفاتر ظرفیت پست و تعداد فیدرهای ترانس چشای خیس اگر کمردرد دارید این حرکات را انجام دهید ثبت نام دوره ciw site design 12 فروردین؛ سالروز انتخ بزرگ مبارک باد مندن məndən انتقام intiqam آلیرسیز alırsız انتقام آلیرسیز آلیرسیز مندن alırsız məndən intiqam alırsız intiqam alırsız məndən مرورگر فایرفا mozilla firefox سالگی تولد قهرمان دبلیو کمربند کمپانی قهرمان کمربند دبلیو دبلیو کمپانی دبلیو تاریخ دنیای دنیای رسلینگ کمپانی دبلیو دبلیو تاریخ دنیا بزنیم کنیم چگونه قرآنی brothers in arms 3 v101a بازی اکشن و زیبای همرزمان به همراه دیتا برای اندروید انشا درباره خانه شلوغ متن شعر کردی چهاردهی با معنی فارسی فایدهی مخلوط محلول در زندگی انسان شارون زمین منطقه ز له گزارش لحظه تمام منطقه وقوع زمین زمین لرزه شارون گزارش رژیم صهیونیستی حذف صفحات تکراری با canonical url tag رشته های پیراپزشکی بدون کنکور سال95 جلسه هفتگی93 تریاک درمان درمانی کنگره انسان اپیوم تبلت ویندوزی جدید فوجیتسو arrows tab q335 k با وزن تنها ۴۰۰ گرم معرفی شد افتتاح 3200 طرح گازرسانی به ا و روستاهای کشور در دهه فجر امسال مادر مهدی حسین نژادی سردبیر هفته نامه پیام استارا در گذشت گزارش گوشه ای از فعالیتهای مسجد موسی کاظم ع حیدرآباد جهرم دلنویشته من و عهد وپیمان تازه با خدا نفت یا مذاکرات؛ کدامیک می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ متنی عینی درباره دریا شعر میون این همه قصه سوالات عملی icdl2فنی حرفه ای ایذه سال عبدالقادر احراری به اتفاق آرا رئیس جدید شورای شهر خواف شد پرداخت خلافی خودرو اقساطی اختراع الهام گرفته از روی گیاه بابا ادم موهومی ها صفهی 36 کتاب مهارت نوشتاری پایه هفتم خدایا واقعا شرمنده ام حوزه ی علمیه خواهران شهرستان کوهدشت ایا نوروبیون باید در یخچال نگهداری شود اختلاف بین خواننده ترکی امراه و تایفون نتیجه بازی ایران روسیه ایران برزیل ایران ایران ایتالیا خواص بارافین معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت کلاس ششم شماره تلفن های ضروری بیمارستان مرکز پزشکی حج در مکه مکرمه ج سایز دفاکتو تیکه های ملت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﺸﮑﻨﻢ آموزش زبان هندی اردو 10ترکیب وصفی 10ترکیب اضافی و10ترکیب وصفی در شعر مدره پشتکوه موگوئی کدخ که گمان کرده خدای ده ماست جشن پولدار شدن با آتش زدن زانتیا زینبهای گیجه باشون قارداش دعا برای خواب و گریه نوزاد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.186 seconds
RSS