صفات صلبی و ثبوتی شعر ملکا ذکر تو گویم

نتایج جستجوی عبارت ' صفات صلبی و ثبوتی شعر ملکا ذکر تو گویم ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
براهین توحید(صفات خدا)  
مقدمهصفات باری تعالی از یک نظر به ثبوتی و سلبی تقسیم می شوند. صفات ثبوتی در اصطلاح علم کلام صفاتی اند که بر وجود کمالی در خداوند دل می کنند، مانند علم، قدرت و... . به این نوع، صفات جمالیه نیز می گویند. صفات سلبی نیز صفاتی اند که چون بر نقصان و فقدان کمال دل می کنند، از خداوند سلب می شوند، مانند ترکیب، جسمانیت، مکان و... . به این نوع، صفات جلالیه نیز گفته می شود.توحید از ماده وحد و از باب تفعیل به معنای نسبت مفعول به اصل ماده است و چون به معنای نفی کث ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صفات ثبوتی وسلبی خداوند  
(( بحث پیرامون صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند )) بحث درباره صفات خداى متعال بود. عرض کردیم که صفات، به اصطلاح اهل معقول و کلام به دو دسته تقسیم مى‏شود؛ یکى صفات سلبیه و یکى صفات ثبوتیه. ملاک این که صفتى از صفات ثبوتیه باشد یا نه این است که، اگر ما یک نقصى و محدودیتى را از خداى متعال سلب کنیم، این از صفات سلبیه به حساب مى‏آید. مثل نفى جسمیت، نفى محدودیت، نفى مکان، نفى زمان و امثال این‏ها و ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع صفات خدا و تقسیم بندی آنها  
متکلمین و حکمای صفات الهی را از جهات گوناگون تقسیم کرده اند: 1. صفات جمال و صفات جلال صفات جمال یا صفات ثبوتی، صفاتی اند که بر وجود کمالی در خداوند دل می کنند. مانند عالم و علم، قدرت و قادر، خلق و خالق، رزق و رازق و غیره، اما صفات جلال یا صفات سلبی، صفاتی اند که چون بر نقصان و فقدان کمال دل می کنند، از خداوند سلب می شوند. مانند: ترکیب، جسمانیت، مکان، جهت، ظلم، رویت و غیره.[1] ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع و اقسام صفات خدا  
انسان می تواند صفات خداوند متعال را به قدر توان خویش بشناسد. صفات خدا از جهات مختلفی به انواع و اقسامی تقسیم می شوند. از تقسیمات صفات الهی، تقسیم به ثبوتی و سلبی است. صفات ثبوتی، آن دسته از صفات اند که کمالی از کمالات خدا را بیان می کنند و جنبه ثبوتی و وجودی دارند و نبود آنها به گونه ای نقص محسوب می گردد، مانند علم، قدرت و حیات. این نوع صفات، با واقعیت ثبوتی و کمالی خود مایه جمال و زیبایی موصوف اند و هر گونه نقص و کاستی را از او نفی می کنند. به این ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توضیحات مربوط به شعر مناجات سنایی « ملکا»  
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خ نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی ملکا : ای پادشاه، ای خدا (منادا) ذکر : یاد خدا، بر زبان آوردن نام خدا تو ام راه نمایی : اگر با تغغییر جای تکیه به دو شکل بخوانیم، معانی زیر از آن بر داشت می شود: الف- تو راه را به من نشان بدهی ب- تو راهنما و هدایت گر من به آن راه باشی. ذکر تو گویم : تلمیح و اشاره دارد به آیه ی: «بِسمِ اللهِ الرَحمَنِ الرَّحیمِ، اَلحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمینَ.» تو پاکی : اشاره به ذکر : سبحان الله در دار ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صفات جمال و جلال خداوند کدامند ؟  
معمولاً اوصاف خداوند را به دو بخش تقسیم مى کنند: «صفات ذات» و «صفات فعل». صفات ذات را نیز به دو بخش تقسیم کرده اند: «صفات جمال» و «صفات جلال». منظور از «صفات جمال» صفاتى است که براى خداوند ثابت است، مانند «علم» و «قدرت» و «ازلیت» و «ابدیت» و لذا آن را «صفات ثبوتیه» مى نامند. و منظور از «صفات جلال» صفاتى است که از خدا نفى مى شود، مانند «جهل» و «عجز» و «جسمانیت» و مانند آن، و لذا آن را «صفات سلبیه» مى نامند، و این هر دو «صفات ذات» او است و قطع نظر ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قرآن و صحیفه ی سجادیه؛ درونمایه های مشترک (3)  
صفات خداوند در قرآن و صحیفه سجادیه پس از آن که مراتب توحید را در صحیفه سجادیه بر قرآن عرضه کردیم و ی انی آنها را یافتیم، از مقایسه صفات خداوند در قرآن و صحیفه سجادیه نیز به نتایج زیبایی رسیده ایم. صفات ثبوتی خداوند، مانند: اول، آ ، تواب، غنی، مفضل، مهلک، رازق، محیط، رقیب، وارث، مجیب، سمیع، علیم، عفو، غفور، روؤف، رحیم، هادی و...و صفات سلبی، مانند: فرزند داشتن، دگرگونی و...نیز در صحیفه تضمین و یا تلمیح شده است؛ (1) برای نمونه یکی از صفات خداوند مفض ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قرآن و صحیفه ی سجادیه؛ درونمایه های مشترک (3)  
صفات خداوند در قرآن و صحیفه سجادیه پس از آن که مراتب توحید را در صحیفه سجادیه بر قرآن عرضه کردیم و ی انی آنها را یافتیم، از مقایسه صفات خداوند در قرآن و صحیفه سجادیه نیز به نتایج زیبایی رسیده ایم. صفات ثبوتی خداوند، مانند: اول، آ ، تواب، غنی، مفضل، مهلک، رازق، محیط، رقیب، وارث، مجیب، سمیع، علیم، عفو، غفور، روؤف، رحیم، هادی و...و صفات سلبی، مانند: فرزند داشتن، دگرگونی و...نیز در صحیفه تضمین و یا تلمیح شده است؛ (1) برای نمونه یکی از صفات خداوند مفض ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قرآن و صحیفه ی سجادیه؛ درونمایه های مشترک (4)  
صفات خداوند در قرآن و صحیفه سجادیه پس از آن که مراتب توحید را در صحیفه سجادیه بر قرآن عرضه کردیم و ی انی آنها را یافتیم، از مقایسه صفات خداوند در قرآن و صحیفه سجادیه نیز به نتایج زیبایی رسیده ایم. صفات ثبوتی خداوند، مانند: اول، آ ، تواب، غنی، مفضل، مهلک، رازق، محیط، رقیب، وارث، مجیب، سمیع، علیم، عفو، غفور، روؤف، رحیم، هادی و...و صفات سلبی، مانند: فرزند داشتن، دگرگونی و...نیز در صحیفه تضمین و یا تلمیح شده است؛ (1) برای نمونه یکی از صفات خداوند مفض ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توصیه ماکیاولی  
قسمتی از توصیه های ماکیاولی به پادشاه دورانش در کتاب “شهریار”: “داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می روم و می گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش سود آور است. مثلاً خیلی خوب است که انسان دلسوز، وفادار، با عاطفه، معتقد به مذهب و درستکار جلوه کند و باطناً هم چنین باشد. ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن ع به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور.آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند.ولى من هرگز نمى گویم ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن ع به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور.آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند.ولى من هرگز نمى گویم ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن علیه السلام به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟ معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور. آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند. ولى من هرگز نمى گویم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری از جنس قمر بنی هاشم...  
سلام! بابت چند وقتی که نبودم عذر می خوام.یه شعر به تازگی سرودم که تو این بخش اونو براتون می ذارم: منم آن مرال وحشی که گسیخته عنانم منم آن لباس پشمین که به جسم خود نشایم منم آن صدفّ کژرو که به لب رسید جانم که چو لولویی ندارم ندهند به بحر راهم منم آن گدای مسکین که شبم سحر ندارد که دگر دعا و حاجت ندهد شفای حالم منم آن ماهی کوچک که به قعر بحر جایم که ز روزمرّگی ها نبود به فرارم و تو خود همان غزالی که سرم به راه آرد و به دست جود و رحمت به تنم کند ردایم مل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صفات نیک خلق،همه از خداست  
اگر(بنده) هر مرتبه از مراتب صفات حسنه را در مخلوقی معتقد شود لکن اتصاف او را به این صفت از خدا ببیند عین توحید است. اگر(بنده) هر مرتبه از مراتب صفات حسنه را در مخلوقی معتقد شود لکن اتصاف او را به این صفت از خدا ببیند عین توحید است چنان که عقیده ی ما نسبت به مراتب دانایی و توانایی و سایر صفات کمالیه ائمه هدی و سایر انبیاء همین است یعنی تمام را از خدا و افاضه های حضرتش می دانیم هیچ یک به حسب ذات از خود هیچ نداشتند،بالجمله جمیع موجودات چنان که در اصل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع انتخاب طبیعی  
انواع انتخاب طبیعی انتخاب طبیعی معمولا بر صفاتی اثر می کند که توسط بیش از یک جفت الل کنترل می شوند. این گونه صفات، طیف وسیعی از فنوتیپ را نشان می دهند. مثلا وزن نوزاد آدمی در بدو تولد ممکناست بین 890 تا 4900 گرم باشد. نمودار فراوانی فنوتیپ هایاین گونه صفات، غالبا به شکل یک زنگوله است. این نوع توزیع را "توزیع طبیعی (نرمال) " می نامند و به این گونه صفات ، "صفات پیوسته " می گویند. فنوتیپ هایی را که در دو انتهای طیف قرار دارند، "فنوتیپ های آستانه" می نامند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بهترین صفات زن  
بهترین صفات زن حضرت علی علیه السلام فرمود: بهترین صفات ن، بدترین صفات مردان است: تکبر، ترس و بخل. پس، هرگاه زن متکبّر باشد، خود را تسلیم هر نا ی نمی کند و هرگاه بخیل باشد، مال خود و شوهرش را حفظ می کند و هر گاه ترس داشته باشد، خود را از بدنامی دور نگاه می دارد. (نهج البلاغه، حکمت226) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توضیحات مربوط به شعر مناجات سنایی « ملکا»  
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خ نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی ملکا : ای پادشاه، ای خدا (منادا) ذکر : یاد خدا، بر زبان آوردن نام خدا تو ام راه نمایی : اگر با تغغییر جای تکیه به دو شکل بخوانیم، معانی زیر از آن بر داشت می شود: الف- تو راه را به من نشان بدهی ب- تو راهنما و هدایت گر من به آن راه باشی. ذکر تو گویم : تلمیح و اشاره دارد به آیه ی: «بِسمِ اللهِ الرَحمَنِ الرَّحیمِ، اَلحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمینَ.» تو پاکی : اشاره به ذکر : سبحان الله در دار ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بهترین صفات ن  
علی (ع) درباره صفات پسندیده ای که ن باید داشته باشند فرموده :بهترین صفات ن بدترین صفات مرد است و آن : "کبر" و "بخل" و "ترس"اگر زن متکبر باشد هیچگاه تسلیم غیر همسر خود نمیشود.اگر زن بخیل باشد در حفظ و نگهداری اموال خود و همسرش کوشا خواهد بود.چنانکه زن ترسو باشد از هر پیشامدی بیمناک است و قهرا به دام شیادان نخواهد افتاد.در حالیکه این صفات هرسه از صفات ناپسندیده مردان بشمار میرود. پ.ن: منبع رو پیدا میکنم و حتما ذکر خواهم کرد :) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت - 4  
مقام حیرت ( بایزید بسطامی ) بایزید بسطامی را رحمته ا... علیه هفتاد و معراج همت بود . شبی او را از او درربودند و بدان ساحت ملکوت رسانیدند و گفتند : ای بایزید دنیا را خواهی تا مس تو گردانم ؟ گفت : نه . گفتند : عقبی را خواهی تا بر فتراک ت تو بندیم ؟ گفت : نه . گفتند : فرشتگان را خواهی از آن هفت آسمان و زمین تا غاسیه جاه و حرمت ترا بر دوش ایشان نهیم ؟ گفت : نه . حق بر سر او مطلع گشت ؛ گفت : مرا خواهی ؟ بایزید خاموش گشت . گفت : چه گویی؟ گفت : ملکا اگر گویم که نخواهم ؛ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایت - 4  
مقام حیرت ( بایزید بسطامی ) بایزید بسطامی را رحمته ا... علیه هفتاد و دو معراج همت بود . شبی او را از او درربودند و بدان ساحت ملکوت رسانیدند و گفتند : ای بایزید دنیا را خواهی تا مس تو گردانم ؟ گفت : نه . گفتند : عقبی را خواهی تا بر فتراک ت تو بندیم ؟ گفت : نه . گفتند : فرشتگان را خواهی از آن هفت آسمان و زمین تا غاسیه جاه و حرمت ترا بر دوش ایشان نهیم ؟ گفت : نه . حق بر سر او مطلع گشت ؛ گفت : مرا خواهی ؟ بایزید خاموش گشت . گفت : چه گویی؟ گفت : ملکا اگر گویم که نخواه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوالات امتحانی درس دینی 1خانم فریده شفیعی  
سوالات امتحانی درس دینی 1 1 ـ چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟ 2 ـ انسان سعادت مند کیست؟ 3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟ 4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟ 5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟ 6 ـ چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟ 7ـ چرا حرکت به سوی خدا و ب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی اسان تر از بزرگ سالی است؟ 8ـ چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا ساخت؟ 9ـ عهد میان چه انی بس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صفات حسنه از منظر قرآن کریم  
صفات حسنه از منظر قرآن کریم موضوع این تحقیق« صفات پسندیده انسان از منظر قرآن کریم » است . این تحقیق در صدد آن است تا با بررسی آیات قرآن کریم و سیر در منابع معتبر ی به بحث و بررسی پیرامون صفات پسندیده انسان از منظر قرآن کریم بپردازد و به اه زیر دست پیدا نماید : ویژگی های خاص انسان از دیدگاه قرآن ، صفات پسندیده انسان در قرآن ، عوامل و موانع بروز صفات پسندیده از دیدگاه قرآن . روش این تحقیق با توجه به امکانات و ماهیت و اه ، روش توصیفی _ تحلیلی است محق ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سه خصلت پسندیده ن و ناپسند مردان ازدیدگاه علی(ع)...  
ن باید دارای سه صفت:بخل,ترس و تکبرباشند. علی (ع)در مورد صفات پسندیده زن میفرمایند:بهترین صفات زن بدترین صفات مرد است و ان صفات عبارتند از:کبر و بخل و ترس.اگر زن متکبر نباشد هیچگاه تسلیم غیر همسر خود نمی شود.همچنین اگر زن بخیل باشد در حفظ و نگهداری اموال خود و همسرش کوشا خواهد بود.چنانچه زن ترسو باشد از هر پیشامدی بیمناک است و قهرا به دام شیاطین نخواهد افتاد و در حالی که این صفات هر سه از صفات نا پسندیده مرد بشمار می رود.تکبر زن در برابر نامحرم اس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن(ع) به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور.آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند.ولى من هرگز نمى گویم ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نظیری نیشابوری/ز هنر به خود نگنجم  
ز هنر به خود نگنجم چو به خم میِ معانی بدرد لباس بر تن چو بجوشدم معانیملکا به فضل و همت، چرا ننازیم نه مرا عوض نه قیمت، نه تو را بدل نه ثانیتو ز من مدیح خواهی، به سخن فرو نمانم ز تو من نوال خواهم، به کرم فرو نمانیهمه دُر به بحر ریزم ز عطای خانخانان که محیط، کشتیم را نکشد ز بس گرانیهمه عیش این جهانی ز عنایت تو دیدم چه شود اگر ببینم ز تو زاد آن جهانیبجز این دعا نگویم که جز این ریاست دیگر که به مقصدت رساند چو به مقصدم رسانی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اشعاری از دیوان سنایی  
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خ نروم جز به همان ره که توام راه نهایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی بریٰ از رنج و گدازی بری از درد و نیازی بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وَهْم نیایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیش تو بکاهی همه کمّی تو فزایی لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه سوال  
نمونه سئوالات شه ی 1 سئوالات تستی 1- از دیدگاه قرآن، ایمان مبتنی بر چه چیزهای است؟ 1 )شناخت 2) حکمت 3) معرفت وعلم 4) اطمینان قلبی 2- آیه شریفه« وَجَحَدوا ِبها و استَیقَنَتَها أنفُسُهُم ظُلمأ و عُلوأ » دل بر چه چیزی دارد؟ 1)عدم وجود علم و وجود ایمان 2)وجود علم وعدم وجود ایمان 3) وجود علم وایمان 4) وجود علم وتحقق ایمان 3- تنها راه رسیدن به سعادت وخوشبختی برای انسان چیست؟ 1 )دین 2) نشاط وآرامش 3)ایمان 4) امید ونشاط 4- با توجه به آیه شریفه « در دین اجبار واکراه و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن(ع) به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟ معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور. آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند. ولى من هرگز نمى گویم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن(ع) به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟ معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور. آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند. ولى من هرگز نمى گویم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ کوبنده حسن(ع) به معاویه  
روزى معاویه به حسن گفت :من از تو بهتر هستم ! در پاسخ گفت :چگونه از من بهترى ، اى پسر هند!؟ معاویه گفت :براى این که مردم در اطراف من جمع شده اند ولى اطراف تو خالى است . حسن فرمود: چقدر دور رفتى اى پسر هند جگرخوار! این ، بدترین مقامى است که تو دارى زیرا آنان که در اطراف تو گرد آمده اند دو گروهند: گروهى مطیع و گروهى مجبور. آنان که مطیع تو هستند، معصیت کارند و اما افرادى که به طور اجبار از تو فرمانبردارند طبق بیان قرآن عذر موجه دارند. ولى من هرگز نمى گویم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نفی خشونت در اخلاق ی  
ان زیادی واسطه میان انسان و آفریدگار بوده اند و در قرآن نام، صفات و دلیل شایستگی برخی از آنان برای دریافت مقام رس بیان شده است. در مقایسه صفات فرستادگان خداوند با حضرت محمد(ص)، معلوم می شود ایشان همه صفات و شایستگی های آنان را نیز دارد. شاید به این دلیل مولوی نام «احمد» را نام همه ان دانسته، سنایی زبان در نعت فردی جز را خطا می داند و سعدی نیز عشق به و خاندان ایشان را بی نیاز کننده از سایر عشق ها لقب داده است. بی شماری فضایل و صفات نیکوی ، هنرمندا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هزارتوی  
هیچ قانونی در هستی ثابت نیست ، فطرت در گذار از صفات ایجاد حوادثی می کنند که حالات تلقی می شوند . حالات واقعیتهایی هستند که فطرت بعنوان حقیقتی یکتا در گذار از ذهن که عالمی لایتناهی از صفات است بدان مبتلا شده ابعادی را اعم از روان ، زمان و مکان ایجاد می کند . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
ئێمە لەگەڵ زانست ئاکام کامرانی.html افزایش قیمت نفت با پایبندی ۸۲ درصدی اوپک به قرارداد کاهش تولید جلوگیری از وای فای مودم هواویhtml و اما سریال six feet under شش فوت زیرزمین راهنمای جدید سامانه سوابق 25 را ار عملی در برخورد با ک ن زند نامه آرمان صورتگر خلبان ما شاید آیفون 8 این شکلی باشد گزارش جشن شکوفه ها در ابت به صورت پاورئینت مهریه از لحاظ لغوی و اصطلاحی آقای کریمی ؛ فرهنگ استان به خانه تکانی نیاز دارد nєωѕ dαтє پومسه ابداعی مدیرکل جدید ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان؛ ورزش استان به جایگاه واقعی خود نرسیده است جواب تجربه های بیشتر هنر نهم صفحه جلوگیری از مودم وایرلس huawei ce0168html نتایج مسابقات پارس بیوشیمی متابولیسم ورزشی.html ت از ظرفیت بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی بهر ه می گیرد بنویس خیالی نیست tahran iran el otelleri iran tahran tahran otelleri el iran enghelab el azadi el iran tahran otelleri درست تخمه آرژانتینی خیس بررسی کنید که چه رابطه ای بین دومفهوم کلیشه انگاره وتام تجاری برند وجود دارد؟ اسامی پذیرفتگان مدرسه دخترانه فضیلت خلیل آباد جلوگیری از قطع آب و برق مدارس استار هایپر کمان رنگین قرمز رنگین کمان هایپر استار فروشگاه هایپر فروشگاه هایپر استار موضوع انشا درمورد صدای ابشار کلاس پنجم سوال خطوط میدان الکتریکی برای دو بار هم اندازه هم نام رسم کنسد آیفون تصویری صوتی تابا الکتروپیک نمایندگی آیفون تصویری درب بازکن جک اتوماتیک فروشگاه رسا جلوگیری از عوارض مسافرت هوایی به چین jet lag محرم بهبهان محل ملایان فروش پروژه تقطیع با هدف تشخیص چهره در تصویر ب ایه اتوماتای یاد ر سلولی با نرم افزار matlab نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم بودن کد تق bomberman پاور پوینت درس 4 فارسی هفتم کمربند دان یک پومسه دان meyhane san از gece yolculari میگه خواب یارو آقای بهشت باشن خواب باشن یارو میگه خوابه؟ یارو باید خواب میگه نمیدونم تعریف ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری npv هنر محاسبه در شطرنج art of calculation افتراق آنمی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود ویتامین b12 و اسید فولیک رویشی گلدهی فرآیند میوه جوانه فرمان درختان میوه عوامل موثر فرمان گلدهی نموی درختان نطنز شهرداری شاید شهردار باشند نداشته نداشته باشند شهرداری نطنز شهردار نطنز نطنز امروز مسئولیت شهرداری آرنیکالا تهیه اقلام مارکتی نوشیدنی انرژی زای هایپ hype energy mfp zero max متن سالگرد در گذشت عالم جلیل القر انشای ادم فضایی با جانشین سازی لیست روانشناسان در شهر همدان با آدرس.html معضل جدید بارسا سال نوتان مبارک تنظیمات ریموت اسپیلت پاناسونیک آموزش کامل کار با نرم افزار antamedia spot موم لایی خواصhtml جلوگیری از خسارت تگرگ با نصب سامانه ضد بارش تگرگ بازی god eater 2 rage burst گاد ایتر ۲ ریج برست برای کامپیوتر گزارش عملیات حادثه دره چاک رود تفاوت نیو اکتیون لاکچری با پرستیج جلوه ای از یک ی واقعی عروسی بریم عروس دوماد http peransiacom blog niknamarabshahi dr dre – the chronic طرح توجیهی فست فود غذای آماده فوری بیزینس پلن پست بیخود برای پیروزی بر دشمنان باید چه کارهایی انجام دهیم کتاب جدیدجامعه شناسی اول دبیرستان جلسه ی حلقه ی صالحین مشترک گرامی؛ جهت دریافت تنظیمات گوشی به آدرس mciir www مراجعه و یا با 09990 تماس بگیرید با لوله کولر دو تیکه چه باید کرد تا نمای خانه را برهم نزند هذا الحدیث تدل علی اعجاز کلام ال المعصوم لآن البحر عجائبه لا تحصی اربعین شهرستان ملکشاهی جمعیت خدمت زائرین اربعین حسینی شهرستان ملکشاهی جمعیت هلال هلال احمر خدمت میکنند زائرین اربعین حسینی نجاتگران زندگی نامه ی حاج محمد رضا طاهری ماجرای پوتین های شهید همت نوعی دوخت تزیینی انشایی زیبا برای درس اول نگارش سال دهم.html سرویس شارژ گاز کولر گازی پنجره ای اجنرال جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی همایش ملی آقا رض با هنرمندان شهرستان فاروج برگزار شد کلاس آشنا شدیم مطالعات اجتماعی ویدئو پروژکشن پایه هفتم مهارت های نوشتاری درس یک انشا تصویر برداری شکار ممنوع طریقه دوخت خیمه محرم شماره تلفن ادکلن فروشی مریوان جلسه هماهنگی آموزش ن روستایی در مهاباد برگزار گردید اجداد ال مروان لینک کانال تلگرام کوزکو تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم با کیفیت بالا بررسی پیشرفت ی جاشمعی های زیبا بسازیدhtml مدل گریت شماره حساب بانک سپه چند رقمی است مضیف الحب اموزش پلیور مردانه زیپ داروکلاه دار معنی مثنوی هفتاد من کاغذ متن سخنرانی دفاع مقدس وبازگشایی مدارس.html روت گوشی samsung sii plus با برنامه kingo root جلسه هفتگی هیئت حسین ع فریدونکنار در 93 فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوتایپ نسرین چاپگر عرضه لایه ها قیمت روضه کم برو ب درآمد از سایت __ شبکه ما __
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.553 seconds
RSS