سیستم چهارشنبه مورخ

نتایج جستجوی عبارت ' سیستم چهارشنبه مورخ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
رهایی های کنگره 60 مورخ 19 شهریور 930  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 19مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 46 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ نموده اند  
جلسه توجیهی اساتید جهت واحد کار آموزی دانشجویان دختر به شرح ذیل می باشد   سرکار خانم طلائی روز ... مورخ 93 04 24 ساعت 10 30 سرکار خانم ضیایی روز چهارشنبه مورخ 93 04 25 ساعت 12  جناب آقای همتی  روز چهارشنبه مورخ 93 04 25 ساعت 13 30 جناب آقای شریفی  روز یک شنبه مورخ 93 04 29 ساعت 11 جناب آقای احمد زاده  روز دو شنبه مورخ 93 04 30 ساعت 10 30 جناب آقای ابراهیمی ناغانی  روز دو شنبه مورخ 93 04 30 ساعت 15  کلیه جلسات توجیهی فوق در کلاس 217 برگزار خواهد شد .   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 مورخ 26 شهریور 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 26مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 42 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 مورخ 26 شهریور 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 26مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 42 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابل توجه دانشجویان مدیریت و حسابداری  
آزمون میان ترم دروسی که با ... خلج است به شرح زیر می باشد   1 امتحان میان ترم درس حسابرسی 2 روز چهارشنبه مورخ 5 9 93 از فصول 2 \- 4 \- 6\- 8\- 11 ساعت 13  برگزار می شود. 2 امتحان میان ترم درس حسابداری مالیاتی روز چهارشنبه مورخ 5 9 93 از فصول 3\- 5 \- 8 \- 9\- 11 ساعت  30 8 برگزار می شود. 3 امتحان میان ترم درس حسابداری میانه 2 روز پنج شنبه مورخ 13 9 93 از فصول 1 تا 5 ساعت 9 برگزار  می شود. 4 امتحان میان ترم درس حسابداری صنعتی2 روز پنج شنبه مورخ 6 9 93 از فصول 1\- 2\- 4\- 5 ساعت 11  برگزار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 چهارشنبه 12 شهریور 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 12مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 28 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 چهارشنبه 15 مرداد ماه 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 05 15مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 31 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 چهارشنبه 3 آذر دی 1393  
روز چهارشنبه مورخ 1393 10 03مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 36 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تغییر زمان برگزاری لیگ کوهستان - دانهیل  
لیگ کوهستان \- دانهیل به دلیل مصادف شدن با روز شهادت ... رضا ع به تعویق افتاد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛لیگ دوچرخه سواری کوهستان \- دانهیل یک روز به تعویق افتاد و در تاریخ 2 10 93 لغایت 3 10 93 برگزار خواهد شد . همچنین برنامه این مسابقات به شرح ذیل است ... مورخ 2 10 93 پذیرش تیمهاچهارشنبه ساعت 9 00 مورخ 3 10 93 مسابقه رده بندیچهارشنبه ساعت 11 00 مورخ 3 10 93 مسابقه نهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تغییر زمان برگزاری لیگ کوهستان - دانهیل  
لیگ کوهستان \- دانهیل به دلیل مصادف شدن با روز شهادت ... رضا ع به تعویق افتاد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛لیگ دوچرخه سواری کوهستان \- دانهیل یک روز به تعویق افتاد و در تاریخ 2 10 93 لغایت 3 10 93 برگزار خواهد شد . همچنین برنامه این مسابقات به شرح ذیل است ... مورخ 2 10 93 پذیرش تیمهاچهارشنبه ساعت 9 00 مورخ 3 10 93 مسابقه رده بندیچهارشنبه ساعت 11 00 مورخ 3 10 93 مسابقه نهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 05 29مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 32 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 07 30مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 60 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زمان های دفاع پروپزال  
با سلام  زمان های زیر برای دفاع از پروپزال در بهار 94 در نظر گرفته شده است که احتراما به اطلاع دانشجویان محترم می رسد.   1\-  چهارشنبه مورخ 2 اردیبهشت ساعت 11 صبح   2\-  چهارشنبه مورخ 23 اردیبهشت ساعت 11 صبح   3\-  چهارشنبه مورخ 6 ... داد ساعت 11 صبح


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 11 01 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 52 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 09 05مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 39 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ و زمان برگذاری امتحان عملی درس برنامه نویسی شبکه  
تاریخ و ساعت امتحان عملی درس برنامه نویسی شبکه   ... خوارزمی   تاریخ امتحان دانشجویان کلاس یکشنبه \- چهارشنبه    چهارشنبه مورخ    93 10 10 ساعت 16  تاریخ امتحان دانشجویان کلاس یکشنبه \- یکشنبه      یکشنبه    مورخ    93 10 14 ساعت 16 تذکرات دانشجویان به همان ترتیبی که در طول ترم در کلاس شرکت داشته اند  در تاریخ مشخص شده حضور  داشته باشند . به طور مثال دانشجویی که در لیست آموزش در گروه یکشنبه \- یکشنبه  ثبت نام شده بود ولی در طول ترم در کلاس  یکشنبه \- چهارش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گزارش جلسات  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه هماهنگی طرح ضیافت  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اخطاریه شماره 2-93/706 مورخ 22/2/93  
پیرو اطلاعیه جوی شماره 4\-93 706 مورخ 18 2 93 مبنی بر نفوذ و فعالیت سامانه بارشی و بارش باران و احتمال تگرگ به اطلاع می­رساند تداوم فعالیت سامانه بارشی طی روزهای دوشنبه 22 2 93 تا چهارشنبه 24 2 93 موجب بارش باران گاهی با رعد وبرق شدید و وزش باد و بارش تگرگ خواهد گردید که بنظر می رسد شدت فعالیت سامانه در روزهای ... و چهارشنبه بیشتر بوده و آب گرفتگی معابر عمومی و سیل ... شدن رودخانه ها و مسیل ها پیش بینی می شود که در نواحی مرکزی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته فیزیک، ... ی شهر سازی ، کشاورزی ،تربیت بدنی و صنایع میرساند که کلاس های تاریخ شهر و شهرسازی در ایران و برنامه ریزی منطقه ای آقای درفشی روز چهارشنبه مورخ 23 07 93 شهرسازی ترویج و آموزش کشاورزی کلاس مبانی برنامه ریزی آموزشی آقای محمدی روز ... مورخ 22 07 93 کشاورزی کلاس های مکانیک کوانتوم 2 و فیزیک پایه 3 آقای ... منصوری روز چهارشنبه مورخ 23 07 93 فیزیک کلاس فیزیولوژی انسانی خانم نوبهار روز یکشنبه مورخ 27 07 93 تربیت بدنی کلاسهای ارز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرهنگی - ورزشی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرهنگی - ورزشی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
 قابل توجه دانشجویان رشته های مدیریت ... تی  و صنعتی و بازرگانی کلاسهای آقای رستمی روز ... 27 08 93 کلا برگزار نخواهد شد امتحان میان ترم درس زبان تخصصی1 رشته های ... تی و بازرگانی روز ... مورخ 27 08 93 برگزار خواهد شد.قابل توجه دانشجویان رشته ... ی شهرسازی کلاسهای ... شاهین فر روز ... مورخ 27 08 93 تشکیل نمی گردد.قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی 2 یا ورزش 1 آقای احمدی کلاس روز ... مورخ 27 08 93 تشکیل نخواهد شد. قابل توجه دانشجویان رشته ... ی صنایع کلاس کنترل موجودی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
قابل توجه رشته های صنایع غذایی و مترجمی و آموزش و پرورش ابت ...  کلاس های آقای ... سلیمانزاده روزهای چهارشنبه مورخ 14 08 93 و پنجشنبه مورخ 15 08 93 تشکیل نمی گرددکلاسهای آقای شورجه روز یکشنبه مورخ 11 08 93 تشکیل نمی شود کلاس روش تدریس تعلیمات دینی از روز شنبه مورخ 24 08 93 الی 08 09 93 به مدت 3 هفته متوالی از ساعت 15_13 30 در کلاس شماره 8 برگزار می گردد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
رشته روانشناسی  کلاس فیزیولوژی اعصاب و غدد ... حاتمی روز پنجشنبه مورخ 93 09 20 تشکیل نمی گردد وبجای آن روز چهارشنبه مورخ 93 09 19 ساعت 9 30ـــ8 در کلاس شماره 5 برگزار می گردد. رشته تربیت بدنی کلاس اردوهای تربیتی روز دوشنبه مورخ 17 09 93 ساعت 12 30 در کلاس شماره 1 برگزار می گردد. 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چهارشنبه سوری آیین دیرینه ی نیاکانمان  
چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آ ... ین چهارشنبه سال سه‌شنبه شب برگزار می‌شود. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در ... نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن جشن چهارشنبه‌سوری است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌ است. واژه «چهارشنبه‌سوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته‌است و سوری که به معنی سرخ است ساخته شده‌است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یارانه نقدی اسفندماه روز چهارشنبه واریز می‌شود  
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها زمان پرداخت یارانه نقدی اسفند ماه را اعلام نمود.   مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها  اعلام کرد چهل و نهممین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه سالجاری ساعت 24 00 روز چهارشنبه مورخ 20 12 93 به حساب س ... رستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 93-94 ... جامع واحد 15 تهران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنامه تشکیل کلاس ها  
با سلام برنامه کلاس های هفته ی جاری و هفته ی آتی به شرح زیر اعلام میگردد کلاس های روز ... مورخ ۹۴ ۲ ۸ در ساعات صبح و بعداز ظهر برگزار می گردد. کلیه ی کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۹۴ ۲ ۹ تعطیل می باشد و برگزار نمی شود. کلیه ی کلاس های روز یکشنبه مورخ ۹۴ ۲ ۱۳ تعطیل است و برگزار نخواهد شد.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی اهر  
جلسه مشترک کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان و انجمن کتابخانه های عمومی اهر چهارمین جلسه سال ۹۳ در روز چهارشنبه، مورخ ۰۷ ۰۸ ۹۳ راس ساعت ۱۶، در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان اهر، طبق دعوتنامه شماره ۲۰۱ ۱۱۸۰۱ مورخ ۰۶ ۰۸ ۹۳، با حضور اعضای محترم تشکیل شد؛ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
هنجار نوشتار چیست زالو قطعه واحدهای بهداشت تولید پرورش قطعه زالو مجوز پرورش روش بستن روسری بختیاری، مینا پیام سپیدان شرکت مسابقات میشود تنیس فاطمه کارگر شهرستان سپیدان مسابقات شرکت برگزار میشود بدون رقیب برات آرزوی بهترین هارو دارم مثل همیشه مخاطب خاص fc omid کلمه بعد از صلات در قران در چه جاهای گنج وجود دارد آکورد تو تو دید من نیستی منطقه 14 دبیرستان رشته تجربی کلاس های برنامه نویسی طرف قرارداد با حکمت کارت نیروهای مسلح چگونه در استار گرل لول خود را بالا ببریم مراسم شام غریبان ب در نخل ابراهیمی سنگین ترین ماده دنیا امان۰۰۰ اسامی قبول شدگان جامعت ا هرا نشریه خانگی حیوانات زندگی شماره مجله حیوانات خانگی نحوه بدست اوردن کران انتگرال السلام علیک یا مولا یا المؤمنین یا علی بن طالب ایمان مولانا گفتم البته ایشان گویم میان ایمان باید تعریف ایمان باید یک نوجوان 16 ساله به چه مهارت هایی نیاز دارد؟ نگهداری آمپول نوروبیون لایسنس اسمارت سکوریتی 9 کد فعالسازی نود 32 شنبه 25 دی سرهنگ حسینی پورشناسایی 900 سایت مستهجن در سیستان و بلوچستان بیش از 240 نفر در این خصوص دستگیر شدند جزوه کنکوری ریاضی پایه دست نویس پدران آزادسازی دو محله الحدباء و المدراء العامین در موصل کفشگری رکورددار کارت لیگ‌ برتر ج شاخص تورم سالهای 1394 1315 جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه به نرخ روز listکناف بتونه درزگیری کاری ماستیک استفاده ماستیک کناف صفحات روکش برای درزگیری بتونه درزگیر کاری سطوح از سری آرزوهای فصل سرما از تذکر یک مرجع تقلید به رئیس جمهور تا توافق نهایی یک جریان براى ریاست مجلس مرحوم حاج محمد رضا مومن زاده شوشتری متن آهنگ ترجمه i lived onerepublic دروه پزشکی کوهستان سیزده تا دلیل قانع کننده برای اینکه چرا درس خوندن بهتر از خانوم بازیه زادگاه میرنوروز زندگی درباره زادگاه پاسخ فعالیت صفحه12کتاب تفکر وسبک زندگی هفتم انشای درس اول نهم مصاحبه نفر اول کانون وکلا تهران متن دلتنگی برای سالگردعزیز از دست رفته ترانس 380 به 220 استفاده از ولتاژ در فازها افزونه تبدیل جملات فارسی تایپ شده با صفحه کلید در ح انگلیسی بالع چگونه با edraw نقشه بکشیم 270 بیمار تنفسی به علت ریزگردها به بیمارستان مراجعه د وضعیت مصدومان استقلال تعطیلى تمرین آبى پوشان معنی کلمات کلاس هفتم روان خانی گژال کدام یک از این سه مورد در زند انسان اهمیت بیشتری دارد عقل دانش یاتجربه شهر باید به من الکلی عادت د تبریک و آرزوی توفیق پوزیشن های مقاربت همراه با تصویر رمان میراژ دایره استفاده بزنید منگنه کاغذ مقوا استفاده کنید منگنه کنید قیچی دندانه کلاه سرخپوستی ساخت کلاه ایرانی یی فیزیک در هاروارد است مدار نمایشگر انرژی باتری لاریجانی قانون حمایت از آمران به معروف را به ابلاغ کرد متن کامل قانون و ابلاغیه علی ع می فرماید زیدان هنوز کار تمام نشده است cache z80bhbbqdnsj weblog24xyz list d8 af d9 83 d8 aa d8 b1 d8 b5 d9 81 d8 b1 d9 86 d8 b9 db 8c d9 85 db 8c d8 b1 d8 b2 d8 b2 d9 86 d8 af da af db 8c d9 86 d8 a7 d9 85 d9 آیا نماد رز سیاه نماد آنارشیست است سهام شرکت بانام انتقال صاحب دفتر سهام بانام سهام شرکت بانام بهتر شرکت سهامی شرکت سهام تغییرات استاندارد iso 9001 2015 نسبت به iso تست هوش چوب پنبه و بطری و تیر میکشد سود مغازه روسری فروشی دمل چرکی از چی به وجود میاد blogfa mreza22 http میشه؟ mreza22 blogfa http mreza22 http mreza22 blogfa اهنگ کردی مجیدعطایی اجرای طرح وا یناسیون دام در مناطق سیل زده شهرستان‌های آذرشهر و عجب شیر آزمایش میلون کدام راه؟ تحقیق معماری فولدینگ 11 ص برترین های دبستان شاهد در جشنواره پروژه های علمی جابربن حیان اطلاعات موسسه ژئوفیزیک تهران در مورد ز له های بندرریگ فارسی پایه هشتم سفر شکفتن آرایه ها تلام اگر در مکانی دفینه وجود داشته باشد طلسم ان مار سیاه باشه چطور طلسم ان ش ته میشود که دوباره تکرار نشود واگربه اب ظاهرن کمی برخورد چی و ایل بزرگ هداوند چگونه یک بوقلمون را پرورش دهیم بدهی اقساط وام بانک ملت گریزان مردم مردم گریزان گریزان گردد مأنوس باشد، مِنَ النّاسِ بِاللّهِ إِسْتَوْحَشَ آنـَسَ بِاللّهِ إِسْتَوْحَشَ جدید شبکه پرشین تون بررسی روشهای آموزشی ناشنوایان تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی شان مراسم حضرت رقیه سفره حضرت مراسم سفره کدام استان در شمال کشور بیشترین کشت برنج را دارد شکل قبر گبری خلاصه کتاب دعوت به آقای محسن قرائتی جدیدترین سرویس تفلون نوزاد کودک نمونه سوال برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها تالیف محمد تقی فاطمی جواب پرسش های کتاب درامدی بر انقلاب ی انشا درمورد ابر با استفاده از بارش فکری شلوار‏ ‏مناسب‏ ‏برای‏ ‏پارکور خب عینک بزن آهنگ ترکیه ای پریشان حالیما اورتان اولالیم فرمت بایت بازی کیلو بازی تعداد بایت تعداد کیلو بایت java game برای گوشی بایت تعداد دارای کیفیتی مناسب داستان با استفاده از بارش فکری 7 راه برای باز نمودن task manager در ویندوز کجایی بانو ؟؟ رمان عشقه آ ین قسمت نمونه دادخواست تعدیل مهریه کتاب کلیات مجمع الدعوات کبیر که چاپ بمبی هند کارایی ارزشی دارد؟
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.924 seconds
RSS