سیستم چهارشنبه مورخ

نتایج جستجوی عبارت ' سیستم چهارشنبه مورخ ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
رهایی های کنگره 60 مورخ 19 شهریور 930  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 19مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 46 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ نموده اند  
جلسه توجیهی اساتید جهت واحد کار آموزی دانشجویان دختر به شرح ذیل می باشد   سرکار خانم طلائی روز ... مورخ 93 04 24 ساعت 10 30 سرکار خانم ضیایی روز چهارشنبه مورخ 93 04 25 ساعت 12  جناب آقای همتی  روز چهارشنبه مورخ 93 04 25 ساعت 13 30 جناب آقای شریفی  روز یک شنبه مورخ 93 04 29 ساعت 11 جناب آقای احمد زاده  روز دو شنبه مورخ 93 04 30 ساعت 10 30 جناب آقای ابراهیمی ناغانی  روز دو شنبه مورخ 93 04 30 ساعت 15  کلیه جلسات توجیهی فوق در کلاس 217 برگزار خواهد شد .   


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 مورخ 26 شهریور 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 26مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 42 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 مورخ 26 شهریور 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 26مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 42 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابل توجه دانشجویان مدیریت و حسابداری  
آزمون میان ترم دروسی که با ... خلج است به شرح زیر می باشد   1 امتحان میان ترم درس حسابرسی 2 روز چهارشنبه مورخ 5 9 93 از فصول 2 \- 4 \- 6\- 8\- 11 ساعت 13  برگزار می شود. 2 امتحان میان ترم درس حسابداری مالیاتی روز چهارشنبه مورخ 5 9 93 از فصول 3\- 5 \- 8 \- 9\- 11 ساعت  30 8 برگزار می شود. 3 امتحان میان ترم درس حسابداری میانه 2 روز پنج شنبه مورخ 13 9 93 از فصول 1 تا 5 ساعت 9 برگزار  می شود. 4 امتحان میان ترم درس حسابداری صنعتی2 روز پنج شنبه مورخ 6 9 93 از فصول 1\- 2\- 4\- 5 ساعت 11  برگزار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 چهارشنبه 12 شهریور 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 06 12مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 28 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 چهارشنبه 15 مرداد ماه 93  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 05 15مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 31 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60 چهارشنبه 3 آذر دی 1393  
روز چهارشنبه مورخ 1393 10 03مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 36 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تغییر زمان برگزاری لیگ کوهستان - دانهیل  
لیگ کوهستان \- دانهیل به دلیل مصادف شدن با روز شهادت ... رضا ع به تعویق افتاد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛لیگ دوچرخه سواری کوهستان \- دانهیل یک روز به تعویق افتاد و در تاریخ 2 10 93 لغایت 3 10 93 برگزار خواهد شد . همچنین برنامه این مسابقات به شرح ذیل است ... مورخ 2 10 93 پذیرش تیمهاچهارشنبه ساعت 9 00 مورخ 3 10 93 مسابقه رده بندیچهارشنبه ساعت 11 00 مورخ 3 10 93 مسابقه نهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تغییر زمان برگزاری لیگ کوهستان - دانهیل  
لیگ کوهستان \- دانهیل به دلیل مصادف شدن با روز شهادت ... رضا ع به تعویق افتاد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری؛لیگ دوچرخه سواری کوهستان \- دانهیل یک روز به تعویق افتاد و در تاریخ 2 10 93 لغایت 3 10 93 برگزار خواهد شد . همچنین برنامه این مسابقات به شرح ذیل است ... مورخ 2 10 93 پذیرش تیمهاچهارشنبه ساعت 9 00 مورخ 3 10 93 مسابقه رده بندیچهارشنبه ساعت 11 00 مورخ 3 10 93 مسابقه نهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 05 29مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 32 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 07 30مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 60 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زمان های دفاع پروپزال  
با سلام  زمان های زیر برای دفاع از پروپزال در بهار 94 در نظر گرفته شده است که احتراما به اطلاع دانشجویان محترم می رسد.   1\-  چهارشنبه مورخ 2 اردیبهشت ساعت 11 صبح   2\-  چهارشنبه مورخ 23 اردیبهشت ساعت 11 صبح   3\-  چهارشنبه مورخ 6 ... داد ساعت 11 صبح


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 11 01 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 52 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رهایی های کنگره 60  
در روز چهارشنبه مورخ 1393 09 05مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 39 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد dst سفر کرده و از روز چهارشنبه رسما وارد سفر دوم شدند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ و زمان برگذاری امتحان عملی درس برنامه نویسی شبکه  
تاریخ و ساعت امتحان عملی درس برنامه نویسی شبکه   ... خوارزمی   تاریخ امتحان دانشجویان کلاس یکشنبه \- چهارشنبه    چهارشنبه مورخ    93 10 10 ساعت 16  تاریخ امتحان دانشجویان کلاس یکشنبه \- یکشنبه      یکشنبه    مورخ    93 10 14 ساعت 16 تذکرات دانشجویان به همان ترتیبی که در طول ترم در کلاس شرکت داشته اند  در تاریخ مشخص شده حضور  داشته باشند . به طور مثال دانشجویی که در لیست آموزش در گروه یکشنبه \- یکشنبه  ثبت نام شده بود ولی در طول ترم در کلاس  یکشنبه \- چهارش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گزارش جلسات  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه هماهنگی طرح ضیافت  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اخطاریه شماره 2-93/706 مورخ 22/2/93  
پیرو اطلاعیه جوی شماره 4\-93 706 مورخ 18 2 93 مبنی بر نفوذ و فعالیت سامانه بارشی و بارش باران و احتمال تگرگ به اطلاع می­رساند تداوم فعالیت سامانه بارشی طی روزهای دوشنبه 22 2 93 تا چهارشنبه 24 2 93 موجب بارش باران گاهی با رعد وبرق شدید و وزش باد و بارش تگرگ خواهد گردید که بنظر می رسد شدت فعالیت سامانه در روزهای ... و چهارشنبه بیشتر بوده و آب گرفتگی معابر عمومی و سیل ... شدن رودخانه ها و مسیل ها پیش بینی می شود که در نواحی مرکزی و جنوبی استان از شدت بیشتری برخور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
به اطلاع کلیه دانشجویان رشته فیزیک، ... ی شهر سازی ، کشاورزی ،تربیت بدنی و صنایع میرساند که کلاس های تاریخ شهر و شهرسازی در ایران و برنامه ریزی منطقه ای آقای درفشی روز چهارشنبه مورخ 23 07 93 شهرسازی ترویج و آموزش کشاورزی کلاس مبانی برنامه ریزی آموزشی آقای محمدی روز ... مورخ 22 07 93 کشاورزی کلاس های مکانیک کوانتوم 2 و فیزیک پایه 3 آقای ... منصوری روز چهارشنبه مورخ 23 07 93 فیزیک کلاس فیزیولوژی انسانی خانم نوبهار روز یکشنبه مورخ 27 07 93 تربیت بدنی کلاسهای ارز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرهنگی - ورزشی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فرهنگی - ورزشی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
 قابل توجه دانشجویان رشته های مدیریت ... تی  و صنعتی و بازرگانی کلاسهای آقای رستمی روز ... 27 08 93 کلا برگزار نخواهد شد امتحان میان ترم درس زبان تخصصی1 رشته های ... تی و بازرگانی روز ... مورخ 27 08 93 برگزار خواهد شد.قابل توجه دانشجویان رشته ... ی شهرسازی کلاسهای ... شاهین فر روز ... مورخ 27 08 93 تشکیل نمی گردد.قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی 2 یا ورزش 1 آقای احمدی کلاس روز ... مورخ 27 08 93 تشکیل نخواهد شد. قابل توجه دانشجویان رشته ... ی صنایع کلاس کنترل موجودی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
قابل توجه رشته های صنایع غذایی و مترجمی و آموزش و پرورش ابت ...  کلاس های آقای ... سلیمانزاده روزهای چهارشنبه مورخ 14 08 93 و پنجشنبه مورخ 15 08 93 تشکیل نمی گرددکلاسهای آقای شورجه روز یکشنبه مورخ 11 08 93 تشکیل نمی شود کلاس روش تدریس تعلیمات دینی از روز شنبه مورخ 24 08 93 الی 08 09 93 به مدت 3 هفته متوالی از ساعت 15_13 30 در کلاس شماره 8 برگزار می گردد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
توجه  
رشته روانشناسی  کلاس فیزیولوژی اعصاب و غدد ... حاتمی روز پنجشنبه مورخ 93 09 20 تشکیل نمی گردد وبجای آن روز چهارشنبه مورخ 93 09 19 ساعت 9 30ـــ8 در کلاس شماره 5 برگزار می گردد. رشته تربیت بدنی کلاس اردوهای تربیتی روز دوشنبه مورخ 17 09 93 ساعت 12 30 در کلاس شماره 1 برگزار می گردد. 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چهارشنبه سوری آیین دیرینه ی نیاکانمان  
چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آ ... ین چهارشنبه سال سه‌شنبه شب برگزار می‌شود. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در ... نوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن جشن چهارشنبه‌سوری است. مراسم سنتی مربوط به این جشن ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌ است. واژه «چهارشنبه‌سوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته‌است و سوری که به معنی سرخ است ساخته شده‌است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یارانه نقدی اسفندماه روز چهارشنبه واریز می‌شود  
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها زمان پرداخت یارانه نقدی اسفند ماه را اعلام نمود.   مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها  اعلام کرد چهل و نهممین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه سالجاری ساعت 24 00 روز چهارشنبه مورخ 20 12 93 به حساب س ... رستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 93-94 ... جامع واحد 15 تهران  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنامه تشکیل کلاس ها  
با سلام برنامه کلاس های هفته ی جاری و هفته ی آتی به شرح زیر اعلام میگردد کلاس های روز ... مورخ ۹۴ ۲ ۸ در ساعات صبح و بعداز ظهر برگزار می گردد. کلیه ی کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۹۴ ۲ ۹ تعطیل می باشد و برگزار نمی شود. کلیه ی کلاس های روز یکشنبه مورخ ۹۴ ۲ ۱۳ تعطیل است و برگزار نخواهد شد.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی اهر  
جلسه مشترک کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان و انجمن کتابخانه های عمومی اهر چهارمین جلسه سال ۹۳ در روز چهارشنبه، مورخ ۰۷ ۰۸ ۹۳ راس ساعت ۱۶، در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان اهر، طبق دعوتنامه شماره ۲۰۱ ۱۱۸۰۱ مورخ ۰۶ ۰۸ ۹۳، با حضور اعضای محترم تشکیل شد؛ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
قهوه از چه موادی تشکیل شده است شوشو خونه اونم داشتم شوهر خیلی مادر شوهر شوهر اینا داشتم برای تصمیم داشتم همین جوری ساخت عروسک السا با جوراب رشید شیخ آقایی موزه‌ای برای یک قرن وابستگی به نفت آموزش بافتن کاموا با نی نگارش دهم انشا به روش جانشین سازی متن انگلیسی درباره شگفتی های افرینش با ترجمه فارسی صفحه شخصی خانم زهرا اسداللهی خوشنویسی برجسته سازمان کشور انجمن انجمن خوشنویسان هنرمند برجسته بسیج هنرمندان فرهاد فرهاد نصیری مریم همایونی هنرمند هما اثبات قضایای متوازی الاضلاع مقصد طبیعت گردی منطقه اسفندقه انشایی در مورد دیوار باروش عینی موضوع انشا در مورد خشونت از کجا نشعت میگیرد مدیر هنرستان حنطوش زاده دزفول سوال درس 1 pre3 آدرس فروشگاه پارچه نمدی در شیراز هوا سردتر می شود؛ کاهش 10 درجه‌ ای دمای هوا در لارستان از روز پنجشنبه نمودار دمایی تعبیر خواب شنیدن صدای الله اکبر تد ر زمین مانده مقابله با گردوغبار الهـی بـه خوبـان عالم قسم به هفتاد دو اسم اعظم قسم به عالم به آدم به خاتم قسم ز پا اوفتادم تو د ال حاج اطلیع العتیقی عدگی نوحه جدید 95 این دله تنگم عقده ها دارد حقیقتی تلخ کارتون فوتبالیست ها عموی سوباسا کی بود؟ تولدت مبارک مهرزاد عزیز پژوهش نامه ایل عبدالملکی عبدالمالکی آهن آلات و ن ساختمان پلاسکو چه شد؟ نمونه ای از منشور پروژه نحوه عمل لامپ خلا نتایج باورن ی یک پیوند کامل صورت متن بنر خوش امد برای بازگشایی مدارس جواب سوالات کتاب تفکر و سبک زندگی هفتم علامت سنگ گوش ترجمه فارسی کتاب گرامر بتی آذر اداره آموزش پرورش ناحیه 1 اهواز ضمن خدمت ویدیو سخنرانی تاریخ مالکوم ای کتاب‌خانه کتابخانه کتاب درسی کتاب‌خانه موجود عنوان کتاب تفاوت زمین و سه سیاره ی درونی تحمیل جمیع لطمیات باسم الکربلایی cache e6frzjdjzoj weblog24link list d8 a7 d9 86 d8 b4 d8 a7 db 8c db 8c d8 af d8 b1 d9 85 d9 88 d8 b1 d8 af d8 aa d8 b9 d8 b7 db 8c d9 84 d8 a7 d8 aa d8 aa d8 a7 d8 a8 d8 b3 d8 aa d8 a7 d9 86 db 8c d8 ae d9 88 d8 af d8 b1 d8 a7 da 86 da af d9 راهنمای بستن کالسکه بچه دستگاههای سی ان سی حکاکی بر روی نگین انگشتر سنگهای تزینی اگه نویسی گزین گفته ها بارش فکری درمورد قلم موضوع انشا صندلی ،با بکارگیری روش جانشین سازی یک متن ذهنی طب در شهرستان داراب زمونه خواب مرد چینی خواب پروانه خانم ناهید آ ین قیمت سکه و دلار در بازار امروز قیمت سکه طرح جدید با ۱۵۰۰ تومان کاهش ۹۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان و دلا نقشه ازبیلت چیست کتاب قواعد زبان عربی اصول الصرف، اصول النحو کتابخانه دیجیتال نور طریقه تبدیل 380 ولت به 220 ولت برای المنت ها har chi bahash hal am قاب ع کاروفناوری پایه هشتم رخ یوسف، ید موسی، دم عیسی داری خوشحالی یعنی داشتن خواهرزاده ثبت نام کارت همه کاره فرهنگیان اسقاط ارزش هزینه محاسبه ریال ارزش اسقاط محاسبه ارزش هزینه پیاده معنی از مکافات عمل غافل مشو تلاوت دلنشین اللیثی آیات 189 تا195 سوره ال عمران نحوه ی گارانتی دبستان دخترانه ی هجرت در میبد کلاس پیش دبستانی نمایشگاه لوازم تحریر در اصفهان کی برگزار میشود فروش چرخ ف ی گردان قفل دار زندگی فرقه ای مذهبی در قلب ع پالرینگو مسنجر جاوا با فرمت 240x400 ابوعبدالله محمد کرامی سجستانی نیشابوری متن خوش امدگویی روز دفاع ازپایان نامه ها فعالیت های کتاب کاروفناوری هفتم پاو ونت کار با ف کارو فناوری هشتم مفهوم مرور مباحث برای درس های ابت مالباختگان شاکیان نگین خودرو آفتاب شه مستی مستی دا شه دل تاپ تاپ دا ادامه متن ادیسون ببخشید نادرم چراغ یاد اموات در پنج شنبه نشانه سر اسب در دفینه مواد تشکیل دهنده قهوه کتاب علوم هشتم متن عشقم بیا سر خاکم قسمت های رمان دختری به نام مروارید نمونه پروژه مدیریت گفتاری درباره کتاب و گزارش بررسی و پیشنهاد اصول مورد نیاز در تنظیم قوانین ضد انحصار موسسه عالی پژوه پژمان جهانتاب است اج طالع وقت فوندا اریعیت شخصیت رمان کی گفته من شیطونم دخترای کصافط اینجاست کصافط کصافط اینجاست زبان مادری؛ زبان قلب و ذهن تفاوت پی ال سی با سی ان سی http//eblagh.adliran.ir http eblagh adliran ir اضافه خدمت مثل سرویس طلای عروس استخاطره ای ازفرشیدویسی فرزندفیروزمتولد1355 آیا حیوانات در قیامت محشور می شوند؟ میدانستید انسان لامپ زمین روشن آتش‌نشانی ایستگاه آتش‌نشانی وجود دارد فروش سیگار لامبورگینی فروش تخم نطفه دار بوقلمون سوالات متن کاروفناوری هشتم کودکانه درباره حجاب صندلی می‌کنم دندان حرف‌های بیرون صندلی راحتی کشیدن حرف‌های حرف‌های نگفته همچنان نگرانی روپوش سفیدش کشیدن حرف‌های نگفته چگونه یک معمار موفق باشیم باشگاه فرهنگی ورزشی فراز لاهیجان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.878 seconds
RSS