یه حالی دارم این شبا که گفتنی نیس که حتی خنده رو لبام شکفتنی نیس بگو چیکار کنم دلم آروم بگیره؟؟؟اگه دی ... بهش بگو داره میمیره از معده درد امروز بعدظهرم بگم یا از عصبی شدنام؟؟؟ \+معده دردام که برای استرس و اظطراب و نگرانی وعصبی شدنامه... \+عصبی شدن امروزم بخاطر فامیلامه... خیلی خوبن فقط گاهی اوقات بدم میاد ازشون... بخاطر ریحانه خواهر کوچیکه عصبیم میکنن از تند حرف زدناشون و پرخاشگریشون با اون تا حرف زدنای منظور دارشون اونم جلوی من و بقیه اعضای خانو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب