دود اگر بالا نشیندر شان شعله نیست

نتایج جستجوی عبارت ' دود اگر بالا نشیندر شان شعله نیست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
درس اخلاقی ز جانب صائب تبریزی  
دود اگر بالا نشیند ... ـــر شــأن شــعـله نیستجای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراستنا ... ی گر از ... ی بالا نشیند عیب نیست روی دریا، خس نشیند قعر دریا گوهر است شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر استآهن و فولاد از یک کوه می آیند برون آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل ... است کــــره اسـب ، از نجابت از پـس مــــادر رود کــــره خــر ، از خــریت پیش پیش مــــادر است کاکـل از بالا بلندی رتبــه ای پیدا نکرد زلف ، از افتاد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هر که عیب خود بگوید، از همه بالا تر است  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دود اگر بالا نشیند ... ر شان شعله نیست  
دود اگر بالا نشیند ... ر شان شعله نیست... مایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است  هر ... ی صاحب زر است او از همه بالاتر است  دود اگر بالا نشیند ... ـــر شــأن شــعـله نیست جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراست نا ... ی گر از ... ی بالا نشیند عیب نیست  روی دریا، خس نشیند قعر دریا گوهر است  شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند  پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر است آهن و فولاد از یک کوه می آیند برون  آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل ... است  کــــره اسـب ، از نجاب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صائب تبریزی  
مایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است               هر ... ی صاحب زر است او از همه بالاتر است دود اگر بالا نشیند ... ـــر شــأن شــعـله نیست           جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراستنا ... ی گر از ... ی بالا نشیند عیب نیست               روی دریا، خس نشیند قعر دریا گوهر است  شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند              پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر استآهن و فولاد از یک کوه می آیند برون                آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صائب تبریزی  
مایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است               هر ... ی صاحب زر است او از همه بالاتر است دود اگر بالا نشیند ... ـــر شــأن شــعـله نیست           جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراستنا ... ی گر از ... ی بالا نشیند عیب نیست               روی دریا، خس نشیند قعر دریا گوهر است  شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند              پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر استآهن و فولاد از یک کوه می آیند برون                آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صائب تبریزی  
مایه اصــــل و نسب در گردش دوران زر است               هر ... ی صاحب زر است او از همه بالاتر است دود اگر بالا نشیند ... ـــر شــأن شــعـله نیست           جای چشم ابرو نگیرد چونکه او بالا تراستنا ... ی گر از ... ی بالا نشیند عیب نیست               روی دریا، خس نشیند قعر دریا گوهر است  شصت و شاهد هر دو دعوی بزرگی میکنند              پس چرا انگشت کوچک لایق انگشــــتر استآهن و فولاد از یک کوه می آیند برون                آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعری با مسما از صائب تبریزی ....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چنگ دل آهنگ دلکش میزند  
چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند قصه دل دلکش است و خواندنیست تا ابد این عشق و این دل ماندنیست چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند مرکز درد است و کانون شرار شعله ساز و شعله سوز و شعله کار ... ه یک صحرا جنون در چنگ او یک نیستان ناله در آهنگ او نغمه را گه زیر و گه بم میکند ... منی آتش فراهم میکند چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آتش میزند چنگ دل آهنگ دلکش میزند ناله عشق است و آ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بالا نشین ها  
دود اگر بالا نشیند ... ر شأن شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است شصت و شاهد هر دو دعوای بزرگی میکنند پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ آهن و فولاد از یک کوره می آیند برون آن یکی شمشیر گردد ، دیگری نعل ... استگر ببینی نا ... ان بالا نشینند صبر کن روی دریا کف نشیند ، قعر دریا گوهر است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جانم حسین  
 چنگ دل آهنگ دلکش میزندناله عشق است و آتش میزندقصه دل دلکش است و خواندنیستتا ابد این عشق و این دل ماندنیستچنگ دل آهنگ دلکش میزندناله عشق است و آتش میزندچنگ دل آهنگ دلکش میزندناله عشق است و آتش میزندمرکز درد است و کانون شرارشعله ساز و شعله سوز و شعله کار ... ه یک صحرا جنون در چنگ اویک نیستان ناله در آهنگ اونغمه را گه زیر و گه بم میکند ... منی آتش فراهم میکندچنگ دل آهنگ دلکش میزندناله عشق است و آتش میزندچنگ دل آهنگ دلکش میزندناله عشق است و آتش میزن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعجاز بسم الله الرحمن الرحیم (2)  
روایت است که شعله های جهنم شعله های نوزده گانه هستند و هر ... که می خواهد خدا او را از شعله های نوزده گانه دوزخ جهنم رهایی دهد بر خواندن ذکر مبارک بسم الله الرحمن الرحیم تداوم یابد که این ذکر مبارک 19 حرف است و خدا هر حرفی را سپر یک شعله قرار می دهد. عبدالله بن مسعود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آتش قلب  
پنبه آتش گرفته‌ای است‌ قلب من   کف مزن‌ شعله‌ورش مکن   باد را ببین‌ چگونه درختان را دور می‌زند و سوی دلم می‌خزد   کف مزن‌ شعله‌ورش مکن     قلبم را در آتش این جزیره تاریخ بگذار تا بسوزد   کف مزن‌ شعله‌ورش مکن‌   باد را ببین چگونه مرا در دهان گرفته و بر آب می‌رود   شاعر شمس لنگرودی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من برکه ای حقیر شدم، رود نیستم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعله ی عشق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعله ی عشق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سایه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ایده ... کوتاه  
شعله داشت ویترین مغازه ی طلافروشی را نگاه میکرد.دستی از پشت بر شانه اش زد. شعله برگشت.مردی را دید حدودا چهل ساله. پول زیادی در دست مرد بود.تا پول را دید فهمید قضیه از چه قرارست. فحشی نثارش کرد و با عصبانیت راه افتاد. میخواست از خیابان رد شود. چراغ قرمز ماشین ها ایستاده بودند و شعله زیر نگاه رانندگان تا ... ی از خط عابر پیاده، عبور میکند. و شنیدم که مرد زیر لب میگفت عذر میخوام.شما اشانتیون بودید. \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صائب تبریزی یا سعدی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعله عشق  
تا می خواهم شعله ور شوم؛ عشق تو چون باد، خاموشم می کند   شعله ور که می شوم؛ عشق تو چون باد می وزد و شعله ور ترم می کند . . .   شاعر شیرکو بی ...   \+ خیـــال نوشت 1 من تو خیـــالم با توام تا خوبه حالم با توام فنجون قهوه م خالیه اما تو فالم با توام ... مهرزاد ... خانی \+ خیـــال نوشت 2 تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی ... مهرزاد ... خانی \+ خیـــال نوشت 3 ... ی هم اسم تو هر جا که باشه مثه پروانه ها بی تاب میشم ... یاحا کاشانی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شام غریبان  
شعله ور شد خیمه ها واویلا زیر و رو شد لحظه ها واویلا زنده شد باز کینه ها واویلا شعله ور شد تا که ببره چـــــــادرمو شعله ور شد تا که آتیش بزنـــــه پرمو ... بود و سیل اشک و ماتم ذکر لب هاش مادرم دریابم بی حسین من ناخوشم بیمارم دشمن اومد ضربه های شلـــــاق رو تنش ناله می زد پشت هم بینــــــ نفسش روی نیزه سر داداشم بود برای اون یه دونه تیر کم بود به خدا اون بارون نم نم بود حرمله باز اومده بابــــــا تا حرم جای دستش مونده جــــــا رو تنم سم اسبا روی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جهتم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جهتم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غمت در نهان‌خانهٔ دل نشیند....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غمت در نهان‌خانهٔ دل نشیند....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سبحه‏ ی هزار دانه!  
آتش کینه چون زبانه کشید  کار زهرا، به تازیانه کشید دشمن دل سیه، به رنگ کبود  نقش بیمهری زمان کشید آتش خم خانمانسوزش  پای صد شعله را، به خانه کشید در میانش گرفت، شعله‏ی کین  پای حق را چو در میانه کشید همچو شمعی که بی‏امان سوزد  شعله از دامنش زبانه کشید دامن گل که سوخت از آتش  شعله، سر از دل جوانه کشید ... ‏اش، محزن گل خون شد  به کجا کار این خزانه کشید؟ قامتش، ح ... کمانی یافت  بسکه با رمحن به شانه کشیدسُبحه، مشق سرشک او می‏کرد  بسکه نقش هزار دان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یا علی جان  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شمعدان  
چون شمعم و سرنوشت ِ روشن، خطرمپروانهٔ مرگ پر ... ن دور سرمچون شرط ِ اجل بر سر از آتش تبرمخصم افکند آوازه که با تاج زرم اکنون که زبان شعله ورم نیست، چو شمعوز عمر همین شبم باقی ست، چو شمع ... نه به یاد ِ هیچ هندوستانیپس بر سرم آتشین کجک چیست، چو شمع؟از آتش دل شب همه شب بیدارمچون شمع ز شعله تاج بر سر دارماز روز دلم به وحشت، از شب به هراسوز بود و نبود خویشتن بیزارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آزمون شعله  
آزمایشگاه مدرسه مون در حال تعمیر بود به همین دلیل بعد از مدتی تاخیر برای انجام آزمون شعله آزمایشگاه رفتیم.در این جلسه بچه ها آزمون شعله را برای نمکهای ف ... ات مختلف سدیم و کلسیم و مس و باریم و... انجام دادند و رنگ شعله ف ... ات مختلف را دیدند. سپس به بحث در مورد چگونگی انجام آزمایش و علت ایجاد رنگ پرداختیم و به کمک هم نتیجه گرفتیم که شعله باعث تحریک اتمها میشود . فکر کنم تجربه جالبی بود.خصوصا چون خودتون آزمایش رو انجام دادید.اینطور نیست؟این هم ع ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میشه مگه....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شهادت مولا علی(ع) تسلیت.  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نیروهای زحمت کش است محله ما نقطه صفر امید2 تنِ من ریخته در پایِ تن اَت پایه میباشد مدار کنسول قطعه دستگاه مشاهده میشود مدار مشخص صفحه نمایش برعهده دارد سالم بودن صفحه نمایش تلویزیون بالا مشاهده میکنید عل پوست پشت بازو بعد لاغری اطلاع رسانی سیستم عامل تحویل پروژه مسلح نیروهای نیروهای مسلح تامین امنیت وظیفه نیروهای متن عباسیم علمداریم بازی اعتیاد آور استراتژی friendly fire v137 – اندروید ارایش الکترونی ا ین زیرلایه کلیه عناصر لیست کتب منتشره انتشارات صفیرسیمرغ گسترش دل که پاک است،زبان بی باک است انشای ذهنی ساعت انشا فستیوال هنرهای رزمی دختران تحصیل کرده شهرگروگ همه ماسخن ناسره وناصواب هم داریم؛ فاضلی کچبی ضربا انشا تصویرنویسی کلاس هشتم صفحه ی منگلی بودنیا سنگه اوهوی منگلی داستان لاکپشتهای نینجا و من قسمت جلسه تفاهم نامه میان کمیته امداد ره و آموزش و پرورش‎ برای تو آرزوی سلامت دارم اولین برف سال وسوسهای فحش نان نارگیلی مطبخکده لاستیک سا کنکور94 در چه استانی رشته های پیراپزشکی بدون کنکور میپذیرد؟ قله ای به نام uiaa صدام حلبچه مردم مردم حلبچه کشتار مردم شرکت اروپایی شهرک دانش کرمانشاه کجاست چطور در گوگل محبوب شویم تومان نقاب بازی قیمت نقاب دلقک تومان قیمت میباشد مادری استفاده بادی میشود آنتی آنتی بادی بادی مادری موجود میباشد متوسط میباشد استفاده میشود 5000 موجود میباشد طرز بیان خبر بد، مهارتی مهم برای پرستاران تعزیه حسینیه پیش‌ترها آزمایش کنید صفحه 15 علوم تجربی پایه نهم و مایعات رسانا 100گرم لیوان 1عدد قاشق 1لیوان گوشت زغال اخته قاشق غذاخوری قرمز 100گرم گوجه فرنگی فلفل دلمه متوقف شدن جست جوی گوگل در گوشی سامسونگ سایت اورژانس نیشابور حرفه ای ترین پرفکت کیک بدون نیاز به نرم افزار و روت perfect kick تقدیم به همه دانش آموزانم در مدرسه شهید بهشتی تبریک عید غدیر غم عید اکمال دین پک آموزش نرم افزار matlab جهت ین عمران آستینهایم را بالا زده ام طوری زندگی کنی که زندگیت ارزش نجات دادن را داشته باشد روستا زاویه دراین ی روستای زاویه خدای منان این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست منچستریونایتد به دنبال جذب پدیده آژا بهتر ک تموم شد اهنگ خبر هادین مه جان یار از رامین مهری صفت های خداوند که در دعای عرفه جوشن کبیر نوشته شده رونمایی از خودروی تیوولی در نمایشگاه خودروی مشهد تعدادی از نامزدهای متخلف انتخابات شورای شهر به دادسرا احضار شدند آموزش ساخت بالابر فروشگاهی موارد مورد بازدید پروژه مهر استقلال بازیکن اهواز استقلال اهواز کنار نیمکت نیمکت شان همان کنار خواندن کنار نیمکت شان بازیکن استقلال اهواز آدامس گوگولی برچسب رنگی نباید تومان افتاده بودم لیست اسامی ثبت نامی در مدرسه حضرت خدیجه دخترانه شهرستان مشهر کروکودیل‌ها کشیش زیمبابوه‌ای را زنده زنده بلعیدند صمغ درخت گوجه سبز اذان زیبای عالیم قاسمف ورش تگی پایه یک دادگستری ورش تگی برای ورش تگی قالب وردپرس خبری saladmag پوسته مجله تفریحی تراما ؛ مسکنی اعتیادآور هیدروتراپی درمانی هیدروتراپی قیمت شربت ویتامی ظاهرا آرومم ولی رسما داغونم شاه به موسیو ریشار فرانسوی گفت انتخ تیم ووشو نوجوانان و جوانان استان مازندران در بهشهر آموزش کادوپیچی فانتزی حسین ترکیه حسین عاشورای حسینی کربلا باید حادثه کربلا ترکیه پاو وینت کتاب روش تحقیق سرمد حجازی و بازرگان شاهین خانواده ایشان بسیار دوستان بودند شاهین عزیز خانواده محترمشان محترم ایشان خانواده محترم خانواده محترم ایشان کره‌شمالی از آمادگی خود برای انجام ششمین آزمایش هسته‌ای خبر داد چراغ قبر فارسی نوشتاری صفحه۳۶ هفتم خسارت 7400 میلیارد ریال به بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان جواب تست روانشناسی بهاره رسولی گفتم عروسکی شونه کره‌شمالی آزمایش موشکی جدیدش را موفقیت‌آمیز خواند داروهای گیاهی برای رفع هیدروسل حضرت کتاب جامع نادر طالب‌زاده این جوانان کارهایی کرده‌اند که نسل ما نمی‌توانست کد رهگیری کنکور را گم طرح توجیهی تالار عروسی شادی یعنی بهترین خانواده دنیاروداشته باشی چیپ تیونینگ چیست ؟ تغییر زبان رام چینی لنواa3000 عاشق انجام ایشون م معشوق کارهایی زمان علیه زمان تلاششو ه رفیقونه منافقین عفو شده در راه ایران لینک فایل کارگاه آشنایی با فرایند تحقیق نگارش یک مقاله علمی گریه ای قلم اشک تو دریای من علی قیصری قسمت همگی برای همگی علائم گنج در شاهین دژ عبدل اباد مازندران دخترم روژان تنهایی دلتنگی غم دیگه بسته برنامه کلاسی پودمان تابستان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.924 seconds
RSS