دنــیـای پـسـرا پــر یــه دنــیـای پـسـرا پـسـرا پــر

نتایج جستجوی عبارت ' دنــیـای پـسـرا پــر یــه دنــیـای پـسـرا پـسـرا پــر ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
دنیای پسرا ...  
دنــيـاي پـسـرا پــر گـریـه هـای یـواشـکـیـه... دنــيـاي پـسـرا پــر غـصـه هـای پـنـهـونـیـه... دنــيـاي پـسـرا پــر خـنـدهـایـی کـه پـشـتـش یـه دنـیـا غـمـه... دنــيـاي پـسـرا پــر روزایـی کـه هـیـچ وقـت یـادشــون نـمـیــره... دنــيـاي پـسـرا پــر حـرفـایـی کـه هـمیـشـه بـه دلـشـون مـیـمـونـه... دنــيـاي پـسـرا پــر ارزوهـایـی کـه شـبـا بـه یادشون خـوابـش مـیـبـره... دنــيـاي پـسـرا يــه هـنـدزفـری و يــه گـوشـیـو چـنـدتــا اهـنـگـه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دنیای پسرا ........  
دنـیـای پـسـرا دنیایی پـُر از پـیـراهـن و شـلـوار پـُر از کـتـونـی و عـطـر پـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم ؟!؟! سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق یـه یـادگـاری . . . حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . . آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا . . . بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردن دوش گـرفـتـ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پــر از لبخند :))  
یه دور دیگه هم دور خورشید زدیم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلامتی پسرا  
♥♥دنـیـــای پـسـرا پـُر از پـیـراهـن و شـلـوار پـُر از کـتـونـی و کـالـج و ادکلن پـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟! ... سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق یـه یـادگـاری . . . حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . . آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا . . . ... بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تنهایی  
ﺭﻓــــﯿـــــــــــــﻖ " ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺭﺍﺳــــــــﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾــﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿــــــــﺎﯼ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩﺍﻭﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺖ ﻧﮑﻨﺪ.... **** ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتراااااااااااااف  
اعـتـراف میکـنـم هـر روز صبـح کـه بـیـدار میـشم:بـا خـودم تـصمـیـم میگـیـرمکـه امـروز خیلی خـلاق و پــر انـرژی بـاشـم.بـعـد یـه صـدای تـو سـرم میگـه "آره ایـنـو خـوب اومـدی …" - بـعـد جـفـتـمـون بــا هـم میـخــنـدیــم.بــعـد تـصـمـیـم میگــیـریـم يــه چــرتــی بـزنـیـم! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعتراااااااااااااف  
اعـتـراف میکـنـم هـر روز صبـح کـه بـیـدار میـشم:بـا خـودم تـصمـیـم میگـیـرمکـه امـروز خیلی خـلاق و پــر انـرژی بـاشـم.بـعـد یـه صـدای تـو سـرم میگـه "آره ایـنـو خـوب اومـدی …" - بـعـد جـفـتـمـون بــا هـم میـخــنـدیــم.بــعـد تـصـمـیـم میگــیـریـم يــه چــرتــی بـزنـیـم! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ما پسرا.....  
دنیای مــا پســرا!! دنیـای مـا پـسـرا.. پـر از پـیـراهـن و شـلـوار پـر از کتـونـی و عـطـر پـر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون تلفـنـهـای 1 دقـیقـه ای بـا موضـوع چـه کـاره ای داداش بـریم بـچـرخـیـم؟؟ سیـگـار کشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق یـه یـادگـاری ... حـرفـی در کـار نیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونه... آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا ... بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردن دوش گرفـتـن ه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
امشب...  
: ﺍﻣشب ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ " ﺩﺍﺷﺘﻨــﺖ" ﭘــﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ .. ﭘــﺮﭘــﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ .. ﺑﺮﺍﯼ "ﺑــﻮﺩﻧـﺖ .." ﺑﺮﺍﯼ" ﺁﻏـﻮﺷـﺖ .." ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ .. ﺑﻌﺪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺑـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﺸﻮم!........ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فراموشی  
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿــــــــﺎﯼ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩﺍﻭﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺖ ﻧﮑﻨﺪ.... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
 
♥♥دنـیـــای پـسـراپـُر از پـیـراهـن و شـلـوا ـُر از کـتـونـی و کـالـج و ادکلنپـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـونتـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟!... سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاقیـه یـادگـاری . . .حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . .آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا . . .... بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردندوش گـر ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عینکم را بدهید....  
گفتنــــــد: عیــــــنک سیـــــــــاهـــت را بــــردار دنـــــــــــیا پــر از زیباییستــــــ عیـــــنکــــ را برداشــــتمـ وحـشتــــ ـــ از هـــــــــیاهـــوی رنـــگــــــها عیـــــــــنکمــ را بدهیــــــد میــــــــــــــخواهمــ به دنــــــــــــیای یکـــــــرنـــــگمــ پناه بـــــــــــرمــ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
این روزها  
نه ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــــــﺮﺩﻡ ... ﻣﺜـﻞ ﺩﯼ ، ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ ، ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ ... ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘـــــــــﺎﻥ ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ... ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ ... ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ﺳــﺮﺩ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ ... ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪﻧﯽ ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ... ﻭ ﻧﻪ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
♥  
قلبـــم کوچکتــر از آنیـــستــ کــه ظرفیــتـــ خوبی هـای تو را داشـــــته باشــد امــا در سکوتــ پــر از فریــاد خودم میگریــم و میگویــم بــا همـــین قلــب کوچــکـــ بــهـ وسعـــتــ تمام خوبــی ـها دوستـــت دارــــم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
(18)  
"..ﺭﻓــــﯿـــــــــــــﻖ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺭﺍﺳــــــــﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾــﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿــــــــﺎﯼ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩآﻭﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺖ ﻧﮑﻨﺪ . . ." ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
♥  
قلبـــم کوچکتــر از آنیـــستــ کــه ظرفیــتـــ خوبی هـای تو را داشـــــته باشــد امــا در سکوتــ پــر از فریــاد خودم میگریــم و میگویــم بــا همـــین قلــب کوچــکـــ بــهـ وسعـــتــ تمام خوبــی ـها دوستـــت دارــــم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
♥  
قلبـــم کوچکتــر از آنیـــستــ کــه ظرفیــتـــ خوبی هـای تو را داشـــــته باشــد امــا در سکوتــ پــر از فریــاد خودم میگریــم و میگویــم بــا همـــین قلــب کوچــکـــ بــهـ وسعـــتــ تمام خوبــی ـها دوستـــت دارــــم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ضد ضد.....  
یه پسره تو وبلاگش نوشته بود: جای خالی تورو انقد با چشام آب میدم... تا باز کنارم سبز بشی!!!... فک کنم مخاطبش یونجه بوده.. ********* دختره تو نوشته :"درد زایمان خیلی زیاده" :| پسره کامنت گذاشته :"درکت می کنم" :| پیشرفت زیادی داشتن پسرا.. دیگه کار از زیر ابرو ور داشتن گذشته... ******* بـا ایـن وضـی کـه بـعـضـی پـسـرا پـیـش مـیـرن فـک کـنـم مـوقـع عـروسـیـشـون عـروس بـا مـاشـیـن مـیـاد، ایـنـارو از آرایـشـگـاه ور مـیـداره مـیـرن تــالار ! ******* اگه یه وقت دیدین یه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عــــــروســک جونم  
عــــــروســک جونم دنیای آدمها پــر از دروغ و کینه ست دنیای آدمهای عاشق , پــر ازگرگ های قلب این واون هستش....... شبها آغوش ها بوی هر ی را میده نه بــــــــوی بــی کـسی!! شبها بدون تو عروسک جون اصلا خوب نیس... آخــه بـغل تـــو عروسک , بهتراز بغل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کاش بودی  
امــــروز دلــــــــمواســـه داشتنــــت پــر کـــه نـــه پـــر پـــر میزنــــهواســـــه بـــــودنتبغـــــل ـــتاینکـــه سرمـــــو بـــــذارم روی شونــــه هــــات ودستاتـــــو فـــرو کنــــی لای موهامـــــو بگـــی :مــــال خودمــــی عشقـــــم!آخ کــه بــــا همیـــــن دو ســـــه حرفــــت چقــــدر آروم میشــــمامــــروز دلــــــم خیــــــــلی تـــو رو میخــــوادخیـــــــلی ! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عاشقانه.  
خـــودکـــشــی مـــرگـــ قــشــنـــگـــی کـــه بـــه آن دل بـــســـتــــم دســـتـــ کـــم هـــر دو ســـه شــبـــ خـــوبــ بـــه فــکـــرشهــســـتـــم گــاه و بـــی گـــاه پــر از پــنــجـــره هـــای خـــطــــرم بـــه ســـرم مــیـــزنـــد ایـــن مـــرتــبـــه حــتـــمــا بـــپــــرم ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
:)  
ایـــــــــــــــن پست هم تقدیــــــــــــــــم به همه داداشای گلم... ♥♥دنـیـــای پـسـرا♥♥ پـُر از پـیـراهـن و شـلـوار پـُر از کـتـونـی و کـالـج و ادکلن پـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟! ... سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق یـه یـادگـاری . . . حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . . آهـنـگ گـوش دادنـای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
:)  
ایـــــــــــــــن پست هم تقدیــــــــــــــــم به همه داداشای گلم... ♥♥دنـیـــای پـسـرا♥♥ پـُر از پـیـراهـن و شـلـوار پـُر از کـتـونـی و کـالـج و ادکلن پـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟! ... سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق یـه یـادگـاری . . . حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . . آهـنـگ گـوش دادنـای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قدر"آینه" بدانید چو هست نه در آنوقت که افتاد و ش ت  
قدر"آینه" بدانید چو هست نه در آنوقت که افتاد و ش ت ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ... ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پسر بودن یعنی...  
قـابـل تـوجـه دخـتـرایـی کـه مـیـگـن خـوش بـه حـال پـسـرا اونـا آزادن.. پـسـر بـودن یـعـنـی: بـعـد 18 سال، یـا سَـربـاری یـا سَـربـازی... پـسـر بـودن یـعـنـی: اسـتـرس سـربـازی و حـسـرت درسخـونـدن بـدون اسـتـرس پـسـر بـودن یـعـنـی: بـعـد بـابـا مـردِ خـونـه بـودن، سـنـم نـمـیـشـنـاسـه! پـسـربـودن یـعـنـی: حـفـظ خـواهـر و مـادر و هـمـسـرت از هـرچـی چـشـم نـاپـاکـه... پـسـر بـودن یـعـنـی: کـه از "آ" اولـش تـا "ی" آخـرش هـمـش مـسـئـولـیـتـه و ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هه  
ﭼـــﺮﺍ ﺑــﺪ ﺑــﺎﺷﻢ؟ﺭﻭﺯﮔــﺎﺭ ...؛ﺁﺩﻣــﺎﯼ ﻟﺒــﺮﯾــﺰ ﺍﺯﻧﻔــﺮﺕ؛ﻋﺸــﻖ ﻫــﺎﯼ ﭘــﺮ ﺷﻬــﻮﺕﻋــﺮﻕ ﺳﮕــﯽ ﻫــﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﻓﻄــﺮﺕ !ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺧـــﻮﺏ ﺍﺳﺖ ...ﭼــﺮﺍ ﺑــﺪ ﺑــﺎﺷــﻢ؟ﻋﺸﻖ ﻫــﺎﯾﻤــﺎﻥ ﻣﯿــﺎﻥ ﭘـﺎﻫـﺎﯾﻤــﺎﻥ ﻧﻔـﺲ ﻣﯿﮑــﺸﻨﺪ !ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻋﺸـﻖ ﺗﺎ ﻋﺸـﻖ ﺑﻌﺪﯼ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕــﺎﺭ ﺍﺳﺖ !ﺷــﺮﺍﻓﺖ ﺁﺩﻡ ﻫــﻢ ﺁﻏــﻮﺷﯽ ﺳﺖ !!!ﺑﺎ ﺍﯾــﻦ ﻫﻤـــﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ,ﭼﺮﺍ ﺑــﺪ ﺑﺎﺷــﻢ؟ﺁﺭﺍﻣـــﻢ؛ﻣـ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختـــر شیریـن سخــن  
من دختر شیرین سخن دوره ی قاجارتـــو پست مدرنـی و مضامیـن دل آزارمن اهـل دل و چـای هل و لعــل نگارمتو اهل شب و شعر سپید و لب سیگارمن فلسفه ی عشقم و اشراقی محضمتو عقلگــرا چون رنـــه و نیچـــه و ادگارمن پنجره ای رو به غزل... خواجه ی شیرازتو سخت ، پــر از خشتی و مانند بـه دیواربا این همه عاشق شده ام دست خودم نیستمن دختـــر شیریـن سخــن دوره ی قاجـارزهرا اقبالی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
منحررررررررررررررررررررررررررف  
ﭘﺮﯾﻮﺩ ﺷﺪﻩ... ﻧﻤﮑـــﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﯿـــﮕﻢ ﭘــﺮ ﺍﺯ ﯾــﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﺧــﺎﮎ ﺗــﻮ ﺳﺮﺗـــــــ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻓﮑــــﺮ ﻣﻨﺤـــﺮﻓﺖ ﺑــﯿﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺻﻠــــــــﻮﺍﺕ ﺷﻤــــﺎﺭ ﺩﯾﺠﺘﺎﻟﯿــــﻢ ﺭﻭ ﺑﮑﻨـــﻢ ﺗﻮ ﭼﺸــﻤﺖ!!!! بیتربیتای منحرف!واس چی تسبیحمو کردین کافرا؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ترانه حزب باد اثر آرش حیدری  
توو این طوفانِ اشکت زیرو رو کنهمین بغضــی که قلبت رو ش تههمین باور که عشقت حزب ِ باده که هر قولی توو دستاش می ش ته همین تنهایی مطلق که هر شب منو با تو به هر رویایی می بــردمنو یک جوری از بالا زمین زدمثِ اینکه یک پــر رو باد می بردهنوزم خی فرصت دیونگیمهولی با رویا نمیشه زندگی کرداگر قول های تو در حد حرفه چجوری با یه قول میشه زندگی کرد ؟تو این غرورُ دستِ کم گرفتیمن این راه برات باز تو این بزرگی ُ از اون بالا ندیدی من این بزرگی ُ در تو باب !از این لح ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به سلامتی....  
به سلامتــــی دختـــــــــــــــریکه وقتــــی عشقشو می بینـــه دلش پــر میکشـــه بپــره تو بغلــشولی نجــابتش نمیـــذاره...به سلامتــــــــــی پســـــــــــریکه حتی یه بارم به خودش اجازه نداددستــش به عشـقش بخوره...ولی پاش بیفتـــه دستـاشو واسه عشقش میده ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
رشته های موجود در فنی وحرفه ای مریانج.html شماره تلفن فروشگاه جانبو شعبه ت.html oncology news sep05 آموزش گام به گام دوخت والان شال.html رهسا حکمت کارت رستوران.html آنه شرلی دخترکی از شیروانی های همیشه سبز ppt html چگونه از دختر شماره بگیریم.html میلاد کریم اهل بیت حسن مجتبی علیه السلام مبارک خاصیت ذکر رب اشرح لی امری یسرلی صدری.html mp4lesson forms have mp4lesson گوشی جی ال ای مدل w005 درمان گواتر یا غمباد خیلی چقدر اینکه باشه آرزو یعنی میکنم همیشه آر طرح تاتو کشتی.html نشانه چهره انسان در گنج و دفینه ی میزبان المپیک 2024 رسمی شد تست های تکواژ واژه کنکور با جواب؟؟.html بافت کاموا با نی نوشابه کلاس هشتم.html معنی ماپریس.html 1016 متر باغ ویلا در کردزار شهریار kz220 جوک موسیقی.html فایل فلش فارسی تک سیم کارت y360 u93 قیمت ایرانیت پلاستیکی هرمتر چقدر است.html فعالیت غیر ارادی سرفهعطسهپلک زدن سوالات ضمن خدمت جهان بینی توحیدی 2 شهید مطهری.html جواب معمای از یکی 10 تومن قرض گرفتم توراه مغازه گمش چیه؟html ۱۲گام برای درمان اختلال در خواندن tango affair محاسبات شیمی در کنکور چگونه سریع انجام دهیم.html باز آفرینی مثل از تو حرکت از خدا برکت فرمول کوکران برای جامعه نامحدود.html کد آوای انتظار دنیامیا از پازل باند لاغری مهزل شترمرغ روغن صابون لاغری مهزل روغن شترمرغ اینترنتی 5040 پکیج لاغری فروشگاه اینترنتی.html سند جدید از فعالیت گمرکی فریدون و مدیرمتخلف ع داوران دیدار حساس پرسپولیس و الوحده امارات چه انی هستند؟ سن سیس یالان یالان.html و اما بهار وجودت دادگستری سمنان پیگیری پرونده.html سیدمحمد خاتمی عزادار شد متن فاتحه نذری.html قفل کودک کولر گازی گری.html سوالات زیست کنکور تجربی داخل 10 سال اخیر با پاسخ تشریحیhtml quot 2000 quot طریقه دوخت بخیه زیگزاک بر روی نمد دوزی.html تیراندازی مرگبار در میدان پالیزی تهران زهرا نزن مه وچه ره جواد دادیان.html تفاوت ظاهری پونه و نعناع.html ادرس محل رگزاری ازون ورودی مدارس نمونه تی پایه هفتم استان البرز پسران شجره نامه سادات بخات.html روش بستن کنتاکتور سر راه لامپ فتوسل.html علامت جای پنجه سگ وپنجه س در دفینهhtml متن اماده بدین وسیله اعلام تشیع جنازه می گردد مراسم ختم.html نمونه گواهی پایان دوره آموزشی شنا.html فروش ویلا وارنگه رود.html ترجمه آهنگ ahora quien.html نغمه ترتیل حجاز سوره حمد.html نکات جاگذاری بولت صفحه ستون.html معتبرترین سایت جم کلش آف کلنز نشانه امید در پرسپولیس؛ تمرین پن ی essment course for teachers اسامی گیاهان دارویی از فارسی به ترکی استانبولی.html افزایش فروش به زبان مشتری صحبت کنید رضا یزدانی در جشن تولد ۲ سالگی اش ع نمونه متن بنر دانش اموزان برتر.html روسیه عملیات ما در رو به اتمام است مجموعه ت، برآمده از اراده ملت است گول دستگاه های تصفیه آب را نخورید اعتراض های ناتمام در تختی انزلی ع کراتین انرژی فسفوکراتین بازسازی فسفات گروه گروه فسفات مورد نیاز انرژی مورد برای بازسازی انرژی حاصل.html برانکو همیشه اولین بار وجود دارد طراحی صندلی برای استفاده در مریخ تعبیر خواب شستن کوچه بااب وجاروhtml تصادف مرگبار در محور فهرج زاهدان ناحیه 6 اصفهان کجاست.html صعود به جمع 8 تیم پایانی جام جهانی واکنش اینستاگرامی علی کریمی به حضور بانوان در ورزشگاه کتک خوردن یدار توسط مشاور املاک نحوه تدریس کتاب first friends.html شرمن تصمیم ترامپ، فاجعه بار بود پیروزی پرگل آلمان مقابل کلمبیا ارسلان کاظمی به پتروشیمی پیوست محتوای ازمون مجلات تربیت 24 ساعت ضمن خدمت فرهنگیان.html طرز تهیه خمیر بیتی.html کشته شدن 2 سرباز ترکیه ای در عراق فستیوال رنگ ها در ازمیر ترکیه ع دیدار ویسی و درخشان روی لبه تیغ گزینه های احتمالی قضاوت دربی سالک رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد آغاز فصل صید ماهیان استخوانی ع کد تق موبایل gunship battle.html انواع تفنگ بادی قنداق تاشو.html مینی بوس فرهنگیان هم واژگون شد برانکو چیزی برای پنهان نگذاشت مدل روتختی گریت شده.html سرویس دهی به 200 خودروی رنو در روز آداب رسوم مردم شاهرود در ایام نوروز.html چهره ها در شبکه های اجتماعی آرسام یا آرشام برادر کوچک خشایارشاه بزرگ.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.322 seconds
RSS