دالونچه فضای باریکی بود بین اتاق کوچیکه و پذیرایی تقریباً یک متر در سه متر انتهای دالونچه درب آلومنیومی بود که رو به بالکن باز می شد اما دالونچه همیشه از کف تا یک متری نزدیک سقف پر رختخواب بود گوشه ی سمت راست معمولاً کیسه های برنج بود شاید 5 یا 6 کیسه روی هم بود یه سطل قرمز در سفید تو آشپزخونه بود که جا برنجی بود وقتی اون ظرف تموم می شد می آوردیمش دالونچه و پرش می کردیم معمولاً بین این کیسه های برنج یه کیسه بود که برنجش اعلا بود و مختص مهمون بود. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب