خدا

نتایج جستجوی عبارت ' خدا ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
چوب و شیشه- محمد کاظم کاظمی  
تو را از شیشه می‌سازد، مرا از چوب می‌سازد خدا کارش درست است‌، این و آن را خوب می‌سازد تو را از سنگ می‌آرد برون‌، از قلب کوهستان‌ مرا از بیدِ خشکی در کنار جوب می‌سازد در آتش می‌گدازد، تا تو را رنگی دگر بخشد به سوهان می‌تراشد تا مرا مطلوب می‌سازد تو را جامی که از شیر و عسل پُر کرده‌اش دهقان‌ مرا بر روی ... من برده ... منکوب می‌سازد تو را گلدان رنگینی که با یک لمس می‌افتد مرا ـ گرد سرت می‌چرخم و ـ جاروب می‌سازد تو از من می‌گریزی باز هم تا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا کارش درست است  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا کارش درست است  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرضیه سادات اسماعیلی (دانشجوی کامپیوتر)18  
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازدزمانی از حقیقت های ما افسانه می سازدسر مغرور من با میل دل باید کنار آمدکه عاقل آن ... ی باشد که با دیوانه می سازدمرنج از بیش و کم، چشم از ... این و آن بردارکه این ساقی به قدر تشنگی پیمانه می سازدمپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسمکه عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازدبه من گفت ای بیابان گرد غربت کیستی؟ گفتم پرستویی که هرجا می نشیند لانه می سازدمگو شرط دوام دوستی دوری است، باور کنهمین یک اشتباه از آشنا بیگ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نفس عشق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نفس عشق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد  
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازدزمانی از حقیقت های ما افسانه می سازدسر مغرور من با میل دل باید کنار آمدکه عاقل آن ... ی باشد که با دیوانه می سازدبه من گفت ای بیابان گرد غربت کیستی؟ گفتم پرستویی که هرجا می نشیند لانه می سازدمگو شرط دوام دوستی دوری است، باور کنهمین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازدفاضل نظری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ترا نیز  
شاید به ... سوزد، این آهِ من ترا نیز در خود به غم نشانَد، همراهِ من ترا نیز   من یوسف که غرق است در قعر دردهایش سوداگری بیارَد در چاهِ من ترا نیز    تاریک و بی چراغم در انزوای کابوس بی چلچراغ سازد، بیگاهِ من ترا نیز   گر اشک شام حرمان، تقدیر عشق گردد روزی کلافه سازد در راهِ من ترا نیز ... من بی خیال گردم از هرچه عشق و شور است روزی که بسته گردد درگاهِ من ترا نیز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
می سازد جدا  
نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا خواب را از دیده این افسانه می سازد جدا ... شرم است مانع در میان ماه و دوست شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا موج از دامان دریا بر ندارد دست خویش جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا؟ هر کجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست سنگ از بهر من دیوانه می سازد جدا بود مسجد هر کف خاکم، ولی عشق این زمان در بن هر موی من بتخانه می سازد جدا بر ندارد چشم شوخ او سر از دنبال دل طفل مشرب را که از دیوانه می سازد جدا؟ سنگ و گوهر هر دو ی ... ان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفاوت نسل قدیم وجدید  
نسل قدیم با ... قه درویشی سالوسی پیشه می کند گناهان کبیره ای چون کبر و دروغ را  توشه راه می سازد تعظیم می کند به رکوع می رود حتی سجده می کند به پابوس می رود بلکه سکه ای به سویش پرتاب کنند. نسل قدیم چنان در خود مخفی شده که غیر از پوست خود چیزی نمی بیند. نسل جدید می ایستد حق را می گوید حتی اگر به ضررش باشد بین پلیدی و پاکی مرز می زند. آینده را می سازد. این نسل مظلوم تو سری خور بی همه چیز.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
از ... علی شریعتی  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟                                   نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساختولی بسیار مشتاقم که ار خاک گلویم                    سوتکی سازدگلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و او یکریز و پی در پیدم گرم خودش را در گلویم سخت بفشاردوخواب ... گان ... ه را آشفته سازدبدین سان بشکند دائم                     سکوت مرگبارم را...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... شریعتی  
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب ِ ... گان ... ه را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را...  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوتک ( ... علی شریعتی)  
. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب ِ ... گان ... ه را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مهسا حسن زاده (دانشجوی کامپیوتر)10  
نمیدانم.....نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شدنمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک انداممچه خواهد ساختولی بسیار مشتاقمکه ازخاک گلویم سوتکی سازدگلویم سوتکی باشدبه دست کودکی گستاخ و بازیگوشو او یکریز پی در پیدم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشاردو خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازدبدین سان بشکند در منسکوت مرگبارم را. ... علی شریعتی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روایتی از ... المومنین(ع)  
حارث همدانی از ... المومنین ع روایت کرد که ... ص چنین گفت ای علی هر بنده ای را ظاهری وباطنی ست. آن ... که باطن خویش نیک سازد پروردگار ظاهر او به اصلاح آورد وآن که باطن خویش به فساد کشد خداوند ظاهرش تباه کند. ونیز هر ... را در آسمان آوازه ایست. که اگر ان را نیک سازد خداوند آوازه او در زمین نیک سازد . وپرسیده شد که آوازه چیست؟ فرمودند ذکر.     منبع کشکول شیخ بهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انتقام مسلمین (شارلی ابدو بار دیگر به ساحت ... (ص) اهانت کرد) -( خبر دادند ، جمعی ابله و عصیانگر و  
خبر دادند  ،   جمعی  ابله و عصیانگر و گمراه مثال کِرم می جنبند  در روی زمین  ناگاه تعجب نیست  این جنبیدن ِ  پست و  حقیر و خوار که روئیده ست گاهی بر سر ِ  دیوار ، مشتی خار اگر  زد  ابلهی نقشی  که خود را   بر ملا سازد نمی داند      جهانی را  علیه خود   بلا    سازد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اپل ساعت هوشمندی با سیستم‌عامل ios می‌سازد  
اپل ساعت هوشمندی با سیستم‌عامل ios می‌سازد بر اساس گزارش اخیر رو ... مه نیویورک تایمز، به‌نظر می‌رسد اپل قصد تولید ساعت هوشمندی را دارد که از سیستم‌عامل ios استفاده می‌کند و طراحی آن با استفاده از نوعی شیشه خمیده صورت گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد اپل الآن در حال تست ساعت خود در دفتر cupertino است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد  
  نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ... ولی بسیار مشتاقم ... که از خاک گلویم سوتکی سازد ... گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ  و بازیگوش ... تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد .... و سراب ... گان ... ه را  آشفته تر سازد ... تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را..... ... علی شریعتی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سه چیز های زندگی  
سه چیز در زندگی که اگر از دست بروند دیگر به دست نمی آیند زمان کلمات فرصتسه چیز در زندگی هرگز از دست نمی روند صلح امید صداقتسه چیز در زندگی بسیار پر ارزشند عشق اعتماد به نفس دوست خوبسه چیز که مرد و زن را می سازد کار صمیمیت تعهدسه چیز که مرد و زن را نابود می سازد الکل غرور عصبانیتسه چیز در زندگی که اگر ... اب شوند به سختی قابل بازسازی هستند احترام اعتماد دوستیسه چیز در زندگی هرگز ش ... ت نمی خورد عشق واقعی عزم راسخ ایمان و اعتقاد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کوله بار سنگ  
  بخت اگر یاری کند از غم  رها سازد  مرا یک دمی از کوله ی ماتم جدا سازد مرا چشم من دریای خون و اشک من باران  غم بخت  تا عمریست غرق نینوا سازد مرا رنجها بس دیده ام از خشم و کین روزگار نورم از دیده برفت و  بی ضیاء سازد  مرا روح من عمری ست تا در این حصار بی حصار  گشته زندانی ندانم کی  رها سازد مرا ؟        دلنوشته های م . نادری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ظاهر باطن را می سازد تو باور مکن فقط قلب باید پاک باشد!  
... علی علیه السلام ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک منهم.اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده ، چه اندک پیش می اید که ... ی خود را به گروهی شبیه سازد و جزو انان نشود.لباس پوشیدنم...حرف زدنم...راه رفتنم...اداها وتیکه کلام هایم...حجابم...سبکی یا سنگینی رفتارم......مرا به کدام سو می برد؟ به بهشتیان شبیه ترم یا اهل دوزخ؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پرهیز از تحمیل نظر خود  
یک فرد شایسته همواره در این فکر و ... شه است و تا جایی که می تواند تلاش کند، خواسته های مشروع خانواده ی خود را برآورده سازد و از تک روی و تحمیل ... دیدگاه خود بر دیگران پرهیز دارد و افزون بر آن، خود را در مشکلات فراوانی گرفتار می سازد، تا خانواده اش بیشتر بهره مند شوند. ابراهیم بن عباس گوید هیچ گاه علی بن موسی الرضا علیه السلام را ندیدم که به ... ی در سخن خود ظلم و ستم نماید. عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه ی 184 ؛ بحارالانوار جلد 49 صفحه ی 90


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوتک  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد  نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد  گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او هر روز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... هم از او استقبال نمى‏کند  
مفضل بن عمر از ... صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود اگر ... ى راجع به مؤمن مطالبى را بازگو کند که بدان وسیله آبروى او را از میان ببرد و حیثیت او را لکه دار سازد تا آن که از دیدگاه مردم سقوط کند، خداوند متعال وى را از حدود مرزهاى ولایت و دوستى خود بیرون مى‏راند و در حوزه ولایت و دوستى ... وارد مى‏سازد و ... هم از او استقبال نمى‏کند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟ نمی دانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت و لی انقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را اشفته سازد بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواص انار  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فاطمیان! عیدی بگیرید  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مى‏شود مرگ را به تأخیر انداخت؟  
... صادق علیه السلام فرمودند یاد مرگ، خواهش هاى نفس را مى میراند و رویشگاه هاى غفلت را ریشه کن مى کند و دل را با وعده هاى خدا نیرو مى بخشد و طبع را نازک مى سازد و پرچم هاى هوس را درهم مى شکند و آتش حرص را خاموش مى سازد و دنیا را در نظر کوچک مى کند. بحار الأنوار ج6، ص133، ح32


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مدرسه نمونه فجر انقلاب در مرند محمد میری بنجار مدل دور کمر بستن عروس ماتری درمان شیشه کیومرثی کارگاه ماتری کیومرثی درمان اعتیاد مکری کیومرثی کیومرثی کارگاه ماتری گزارش کار اری عمومی عملی کنسرت خوانندگان در مهرماه استانبول شهادت سید رامین معین زاده میرحسینی literature مدل نوشتن کتابچه ارتقاء از رتبه خبره به عالی محصولات آذ1kke7x3c کش و قوس نفت‌جهانی دربرابرنشانه‌های افزایش عرضه فصل اول آتش فشان ها چگونه پدید می آیند؟ تصادف دیروز محور کمربندی یک اهواز باز نویسی صفحه ی 36 کتاب مهارت های نوشتاری پایه هشتم اشتیاق کودکان یاسوکندی برای حضور درفعالیت کاردستی واقعیت گنج پیدا سه راه گلدشت سلامتی روزی که بمیرم رویانیان ملی پوشان پرسپولیس با سرمربی خود دچار مشکل شدند خلاف نذر آموزش آموزش های تخصصی گرافیک دو بعدی و سه بعدی ویژه بازار کار آدم بودن هم عالمی دارد کد آهنگ پیشواز همراه اول شبانگاهان حلقه را شکند رمز سلاح های سرد xbox 360 gta v رام رسمی و فارسی prestigio psp5454 دوسش داری؟ انشا ذهنی درمورد گل مثال برای کلمات متجانس huatai آشنایی با لمپس شبیه سازی پلیمر nylon با فورس فیلد cvff و همچنین شبیه سازی مولکول decane c10h22 با فورس فیلد opls aa ضامن معتبر ازدواج ضامن معتبر ترجمه کتاب قوانین فیفا آلرژی فصلی ید گلس برای آیفون 6 پلاریزه کاربرد ترمو پلاست در محصولات بهداشتی اواهای محلی خودمانی عشایری فسا معنی شعر درس تفکر حکایت تربیت پایه هفتم لباس حریر کمر کلوش کوتاه فرق آینه جیوه اندود با آینه نقره اندود شرکت سونی مقدمه مونوگراف حضانت در صورت ازدواج مجدد زن برد بارسلونا مقابل گلادباخ در شب هتریک توران علامت راهنما راتندگی به زبان انگلیسی و عربی زندگی چگونه زندگی playstation میلیون گذشته میلادی نسخه تعطیلات میلیون نسخه playstation plus شبکه playstation چه هماهن بین ضربان قلب ودستگاه تنفس هست ؟شکل سایه مربع مستطیل دایره پنج ضلعی چگونه کشیده میشودش مکان برنامه important شماره مکان ی هوشمند تماس کجـــا؟ مکان برنامه important font ماه های تقویم طبری تبری ماریو گوتزه و ش در ساحل تورا فراموش نمیکنم الگوریتم کامپیوتر مرحله مراحل کوچکترین صورت مراحل عملیاتی مثال الگوریتمی الگوریتمی بنویسید خانه حافظه توسط کامپیوتر مثال الگوریتمی شاید باید با گذشته خداحافظی کنم حضور در مراسم ترحیم همسر فرمانده کل تمرینات شناگران تمرین نوجوانان استفاده مسابقات تقویت عضلات عنوان مثال برای نوجوانان سیستم بازسازی برای تقویت برای تقویت عضلات نصب 14 ژنراتور در تصفیه‌خانه‌های اهواز نیاز 105 پست خوزستان به شست‌و‌شو خسارت کشاورزان وارده زیان کشاورزی بیمه شرکت بیمه بیمه کشاورزی کشتزارهای ک ا خسارت وارده خسارت دیده there historic scilla fishing village pretty fishing pretty fishing village نغمه های اردیبهشتی در گوش رودکی پیچید مقام دوست چقدر ازتو دوست دارم ازتو ازتو کادر جدید باشگاه ستاره معرفی شدن چگونه می توانیم در موقعیت های مختلف زند عاقلانه عمل کنیم ترفندهای همراگرام انشا عینی ذهنی در باره دریا آیا مهدی خدابخشی قاضی ناظر زندان اوین برکنار شده است؟ ۱۶ کشته و مجروح در ۳ تصادف ۲۴ ساعت گذشته نوبت دهی درمانگاه کوثر اردبیل قفس طلایی زیست شناسی و آزمایشگاه 2 • سوالات امتحان های نهایی • ماده ی ژنتیک سوالات امتحان های نهایی فصل ماده جواب صفحه 16 کتاب تفکر سبک زند پایه هفتم پودمان کاروفناوری پایه هشتم کار با ف شیمی هشتم با سمپاد مصیبت نامه ی عطار ص 359.گفت ای دارنده ی دنیا و دین.چون نداری رزق، کمتر آفرین اسم اعظم خدا متن های زیبا عینی درباره دریا غوغا میکنم علی مهدیزاده دبیر عربی شپشک عدس پروفایل 12 تایی بیتالک متن شعر کاکاوند سایت آموزش و پرورش میاندوآب چه ی میگوید گرانی شده دوره ارزانیست، عشق ارزان،دل ربودن ارزان، قیمت انسان ارزان ناچیز آکورد نفسم گرفت حبیب گزارش تخصصی معلمان ارزش واهمیت درس تربیت بدنی قسم مجرب رضا تعریف دهید نمائید توضیح قیمت مورد تعریف نمائید توضیح دهید قیمت گذاری گذاری مبتنی آنرا بنویسید قیمت گذاری مبتنی انشا ذ1b115v6y نتایج ازمون ارتقا کمر بند به قرمز تکواندو تهران لیست دروس تخصصی وعمومی کنکور تربیت بدنی پاور پوینت های کمکی اختلالات یادگیری برای همکاران سمنان listسایت مصطفی گلیاری روانشناس متن رمان سیگار شکلاتی قیمت نصب ایزوگام؛نصب اجراو فروش؛ایزوگام؛در تهران و حومه؛قیمت ایزوگام با نصب، بخشنامه توسعه مدیریت معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور تایید رییس شورای توسعه معاونت توسعه شورای توسعه مدیریت معاونت توسعه مدیریت اسپری سیمبیکورت توربوهالر علت بالا رفتن جریان الکتروموتور در می ر شنـا کنترل تمرین از طریق کنترل ضربان قلب چک لیست ایمنی برق مداحی نادر جوادی ازدواج پسر شیعه با دختر ی کی ید برات فایل ا ل داده های شاخص صنعت بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.908 seconds
RSS