خدا

نتایج جستجوی عبارت ' خدا ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
چوب و شیشه- محمد کاظم کاظمی  
تو را از شیشه می‌سازد، مرا از چوب می‌سازد خدا کارش درست است‌، این و آن را خوب می‌سازد تو را از سنگ می‌آرد برون‌، از قلب کوهستان‌ مرا از بیدِ خشکی در کنار جوب می‌سازد در آتش می‌گدازد، تا تو را رنگی دگر بخشد به سوهان می‌تراشد تا مرا مطلوب می‌سازد تو را جامی که از شیر و عسل پُر کرده‌اش دهقان‌ مرا بر روی ... من برده ... منکوب می‌سازد تو را گلدان رنگینی که با یک لمس می‌افتد مرا ـ گرد سرت می‌چرخم و ـ جاروب می‌سازد تو از من می‌گریزی باز هم تا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا کارش درست است  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر خدا کارش درست است  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرضیه سادات اسماعیلی (دانشجوی کامپیوتر)18  
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازدزمانی از حقیقت های ما افسانه می سازدسر مغرور من با میل دل باید کنار آمدکه عاقل آن ... ی باشد که با دیوانه می سازدمرنج از بیش و کم، چشم از ... این و آن بردارکه این ساقی به قدر تشنگی پیمانه می سازدمپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسمکه عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازدبه من گفت ای بیابان گرد غربت کیستی؟ گفتم پرستویی که هرجا می نشیند لانه می سازدمگو شرط دوام دوستی دوری است، باور کنهمین یک اشتباه از آشنا بیگ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نفس عشق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نفس عشق  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد  
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازدزمانی از حقیقت های ما افسانه می سازدسر مغرور من با میل دل باید کنار آمدکه عاقل آن ... ی باشد که با دیوانه می سازدبه من گفت ای بیابان گرد غربت کیستی؟ گفتم پرستویی که هرجا می نشیند لانه می سازدمگو شرط دوام دوستی دوری است، باور کنهمین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازدفاضل نظری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ترا نیز  
شاید به ... سوزد، این آهِ من ترا نیز در خود به غم نشانَد، همراهِ من ترا نیز   من یوسف که غرق است در قعر دردهایش سوداگری بیارَد در چاهِ من ترا نیز    تاریک و بی چراغم در انزوای کابوس بی چلچراغ سازد، بیگاهِ من ترا نیز   گر اشک شام حرمان، تقدیر عشق گردد روزی کلافه سازد در راهِ من ترا نیز ... من بی خیال گردم از هرچه عشق و شور است روزی که بسته گردد درگاهِ من ترا نیز


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
می سازد جدا  
نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا خواب را از دیده این افسانه می سازد جدا ... شرم است مانع در میان ماه و دوست شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا موج از دامان دریا بر ندارد دست خویش جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا؟ هر کجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست سنگ از بهر من دیوانه می سازد جدا بود مسجد هر کف خاکم، ولی عشق این زمان در بن هر موی من بتخانه می سازد جدا بر ندارد چشم شوخ او سر از دنبال دل طفل مشرب را که از دیوانه می سازد جدا؟ سنگ و گوهر هر دو ی ... ان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفاوت نسل قدیم وجدید  
نسل قدیم با ... قه درویشی سالوسی پیشه می کند گناهان کبیره ای چون کبر و دروغ را  توشه راه می سازد تعظیم می کند به رکوع می رود حتی سجده می کند به پابوس می رود بلکه سکه ای به سویش پرتاب کنند. نسل قدیم چنان در خود مخفی شده که غیر از پوست خود چیزی نمی بیند. نسل جدید می ایستد حق را می گوید حتی اگر به ضررش باشد بین پلیدی و پاکی مرز می زند. آینده را می سازد. این نسل مظلوم تو سری خور بی همه چیز.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
از ... علی شریعتی  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟                                   نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساختولی بسیار مشتاقم که ار خاک گلویم                    سوتکی سازدگلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و او یکریز و پی در پیدم گرم خودش را در گلویم سخت بفشاردوخواب ... گان ... ه را آشفته سازدبدین سان بشکند دائم                     سکوت مرگبارم را...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... شریعتی  
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب ِ ... گان ... ه را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را...  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوتک ( ... علی شریعتی)  
. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی، دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب ِ ... گان ... ه را آشفته تر سازد. بدینسان بشکند در من، سکوت مرگبارم را...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مهسا حسن زاده (دانشجوی کامپیوتر)10  
نمیدانم.....نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شدنمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک انداممچه خواهد ساختولی بسیار مشتاقمکه ازخاک گلویم سوتکی سازدگلویم سوتکی باشدبه دست کودکی گستاخ و بازیگوشو او یکریز پی در پیدم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشاردو خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازدبدین سان بشکند در منسکوت مرگبارم را. ... علی شریعتی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روایتی از ... المومنین(ع)  
حارث همدانی از ... المومنین ع روایت کرد که ... ص چنین گفت ای علی هر بنده ای را ظاهری وباطنی ست. آن ... که باطن خویش نیک سازد پروردگار ظاهر او به اصلاح آورد وآن که باطن خویش به فساد کشد خداوند ظاهرش تباه کند. ونیز هر ... را در آسمان آوازه ایست. که اگر ان را نیک سازد خداوند آوازه او در زمین نیک سازد . وپرسیده شد که آوازه چیست؟ فرمودند ذکر.     منبع کشکول شیخ بهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انتقام مسلمین (شارلی ابدو بار دیگر به ساحت ... (ص) اهانت کرد) -( خبر دادند ، جمعی ابله و عصیانگر و  
خبر دادند  ،   جمعی  ابله و عصیانگر و گمراه مثال کِرم می جنبند  در روی زمین  ناگاه تعجب نیست  این جنبیدن ِ  پست و  حقیر و خوار که روئیده ست گاهی بر سر ِ  دیوار ، مشتی خار اگر  زد  ابلهی نقشی  که خود را   بر ملا سازد نمی داند      جهانی را  علیه خود   بلا    سازد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اپل ساعت هوشمندی با سیستم‌عامل ios می‌سازد  
اپل ساعت هوشمندی با سیستم‌عامل ios می‌سازد بر اساس گزارش اخیر رو ... مه نیویورک تایمز، به‌نظر می‌رسد اپل قصد تولید ساعت هوشمندی را دارد که از سیستم‌عامل ios استفاده می‌کند و طراحی آن با استفاده از نوعی شیشه خمیده صورت گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد اپل الآن در حال تست ساعت خود در دفتر cupertino است.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد  
  نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ... ولی بسیار مشتاقم ... که از خاک گلویم سوتکی سازد ... گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ  و بازیگوش ... تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد .... و سراب ... گان ... ه را  آشفته تر سازد ... تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را..... ... علی شریعتی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سه چیز های زندگی  
سه چیز در زندگی که اگر از دست بروند دیگر به دست نمی آیند زمان کلمات فرصتسه چیز در زندگی هرگز از دست نمی روند صلح امید صداقتسه چیز در زندگی بسیار پر ارزشند عشق اعتماد به نفس دوست خوبسه چیز که مرد و زن را می سازد کار صمیمیت تعهدسه چیز که مرد و زن را نابود می سازد الکل غرور عصبانیتسه چیز در زندگی که اگر ... اب شوند به سختی قابل بازسازی هستند احترام اعتماد دوستیسه چیز در زندگی هرگز ش ... ت نمی خورد عشق واقعی عزم راسخ ایمان و اعتقاد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کوله بار سنگ  
  بخت اگر یاری کند از غم  رها سازد  مرا یک دمی از کوله ی ماتم جدا سازد مرا چشم من دریای خون و اشک من باران  غم بخت  تا عمریست غرق نینوا سازد مرا رنجها بس دیده ام از خشم و کین روزگار نورم از دیده برفت و  بی ضیاء سازد  مرا روح من عمری ست تا در این حصار بی حصار  گشته زندانی ندانم کی  رها سازد مرا ؟        دلنوشته های م . نادری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ظاهر باطن را می سازد تو باور مکن فقط قلب باید پاک باشد!  
... علی علیه السلام ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک منهم.اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده ، چه اندک پیش می اید که ... ی خود را به گروهی شبیه سازد و جزو انان نشود.لباس پوشیدنم...حرف زدنم...راه رفتنم...اداها وتیکه کلام هایم...حجابم...سبکی یا سنگینی رفتارم......مرا به کدام سو می برد؟ به بهشتیان شبیه ترم یا اهل دوزخ؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پرهیز از تحمیل نظر خود  
یک فرد شایسته همواره در این فکر و ... شه است و تا جایی که می تواند تلاش کند، خواسته های مشروع خانواده ی خود را برآورده سازد و از تک روی و تحمیل ... دیدگاه خود بر دیگران پرهیز دارد و افزون بر آن، خود را در مشکلات فراوانی گرفتار می سازد، تا خانواده اش بیشتر بهره مند شوند. ابراهیم بن عباس گوید هیچ گاه علی بن موسی الرضا علیه السلام را ندیدم که به ... ی در سخن خود ظلم و ستم نماید. عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه ی 184 ؛ بحارالانوار جلد 49 صفحه ی 90


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سوتک  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد  نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد  گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او هر روز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... هم از او استقبال نمى‏کند  
مفضل بن عمر از ... صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود اگر ... ى راجع به مؤمن مطالبى را بازگو کند که بدان وسیله آبروى او را از میان ببرد و حیثیت او را لکه دار سازد تا آن که از دیدگاه مردم سقوط کند، خداوند متعال وى را از حدود مرزهاى ولایت و دوستى خود بیرون مى‏راند و در حوزه ولایت و دوستى ... وارد مى‏سازد و ... هم از او استقبال نمى‏کند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟ نمی دانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت و لی انقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را اشفته سازد بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب ... گان ... ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خواص انار  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فاطمیان! عیدی بگیرید  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مى‏شود مرگ را به تأخیر انداخت؟  
... صادق علیه السلام فرمودند یاد مرگ، خواهش هاى نفس را مى میراند و رویشگاه هاى غفلت را ریشه کن مى کند و دل را با وعده هاى خدا نیرو مى بخشد و طبع را نازک مى سازد و پرچم هاى هوس را درهم مى شکند و آتش حرص را خاموش مى سازد و دنیا را در نظر کوچک مى کند. بحار الأنوار ج6، ص133، ح32


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
میلاد حضرت رسول اکرم ص تیکه های حصین به سایر ر ها d دم حاجیمون هات مجله یازدهم قهوه منتشر شد خخخخخخخخخخخخخ مقام بیات و سپس مقام راست در سه و نیم پایین تر لواشک و روش تهیه انواع آن روزهای ارسال نمایید روزهای رز سیاه نمادانارشیست بازدید دانشجویان از دریاچه ارومیه لایسنس اورجینال نرم افزار آنتی ویروس مک‌آفی mcafee internet security قیمت کبوترسبزساعتی قید شدن و اگه همکلاسی خنگ داشتین بزنین فوتبال فولاد جوانان مهرادهدایتنیا زرینچه ی بازی های امسال مان را نبیند، پشیمان می شود توان نظامی روسیه در منطقه خزر تقویت می‌شود اردبیل چت چت اردبیل چت روم اردبیل کتاب داستان درخت میشه میکنه شخصیت درخت انجیر انجیر معابد پیدا میکنه انتهای کتاب بصورت کامل درخت انجیر معابد فضایی قدرت نوظهور فرمول تولید بیش از 100 نوع صابون مختلف انشا ذهنی درباره برف امروز روز شکوفه هاست روز کلاس اولی ها آهنگ جدید ندیم به من عادت کن 8 دقیقه‌ای که هیچ تحمل نکرد عاشورا ماه محرم حسین نوحه شعر محرم شعرمحرم عاشورا حسین نوحه محرم تحقیق کامل درباره نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی 25 ص به سلامتی عشق سربازم متن بنر به مناسبت هفته بهزیستی تابلو مسولیت برای مهد کودک استعلام معدل کل دیپلم فاطمیه فرصتی برای بازخوانی خویشتن علی‌اصغر حکمت زل لاغری با سه عصاره فلفل چای سبز زنجبیل به کلینیک متخصص مغز اعصاب اسفندیاری خوش آمدید موضوع تحقیق برای درس مبانی نظری معماری رمان در تمنای توام آماده‌سازی ۱۳۲ مرکز اسکان اضطراری در استان زنجان ایجاد تشکیلات فراماسونی توسط یهود هوش تجاری نرم افزار tableau ورژن 10 جلسه مسابقه جالب در حوزه بهره وری رائه مدل توسعه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست hse مبتنی بر استاندارد pmbok برای پروژه ها استعلام قضائی باکدملی انشا با روش جانشین سازی در مورد درخت وس لاری مهابادcom نزاع با ایران بالا گرفت ترامپ تهدید خود را عملی کرد موسیقی جنوبی محمد حسام آذربایجانی سپید مشق رمان انلاین همیشه یکی هست پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با شادکامی در نوجوانان اسراری از بازی devil may cry تحقیق 11 سپتامبر انشا مثل نویسی برو کار می کن مگو کار چیست نگارش پایه دهم حل تشریحی مسائل فصل 5 و 6 صنعتی 1 عثمانی just test me اولین گزارش مشاهده عروس غاز در سال1392 نتایج مسابقات قهرمانی فوتبال و فوتسال شهرستان دیر در سال مقایسه بیمه عمر با دو روش پرداخت یکجا سالانه برای کودک 1 ساله قیمت برد هواوی جی شمال نیوز اختصاص51درصد سهام مبادله شده هفته سوم داد به ید دعوت نخست پا تان از برای حضور در سیزدهمین اجلاس اکو تغییر موتور لندرور نوحه بیرق عزا رو بیارید مذهب محمود شلتوت الازهر فایل qcn گوشی سامسونگ گل ی اس 4 مدل samsung galaxy s4 sgh i337m با سخنرانی خسروی صوتی تدریس درس سکه طلا کتاب تفکر هفتم تخلیه وضعیتی دیستروفی عضلانی دوشن متن اهنگ سام علیکم تی ام ب رهن اجاره آپارتمان در منطقه 10 تهران د نهبندان راهی کرمان کویر جاده وجود دارد روستای استحکام قلعه جاده نهبندان میدان انتهایی حروف الفبا وبنر نقاشی انسا درباره آدم فضای با روش جانشین سازی وبلاء خانم ئآن کد 126 پارچ و لیوان حمال تبریزی کیست؟ پیش بازی وولورهمپتون چلسی listlistlistلوله خم کن کاندوئیت البرز تلگرام کانال کانال تلگرام استان البرز دعا بسیار مجرب برای انجام شدن معامله داستان خاک تو سری دادخواست تعدیل تقسیط نفقه حمید رحمت جراح مغز اعصاب اختصاصی سیر اداری محرومیت استقلال لوازم اداری تبلیغاتی کودکان ممکن رفتار اوتستیک کودک دارند کودکان اوتستیک رفتار خودجرحی اینکه کودکان کودکان اتیستیک کودک اوتیستیک اینکه کودکان اوتستیک کو شناسی کربنات انباشت eustasy داده تغییرات انباشت کربنات رسوب شناسی چینه شناسی المللی رسوب زمین شناسی سایت دبیرستان سیستان و بلوچستان پایه نهم ساعت کبود سنبران کردیم طیان روستای روستای طیان گرده ماهی لابلای س ه چشمه گلگل روستای بیدستانه تلفات وجود هسته ترانسفورماتور موجب جریان وجود آمدن می‌تواند موجب تلفات مکانیکی تلفات پسماند آمدن حرارت الان دیگه هورا شدم اعضای کمیسیون های شورای ی شهر تبریز انتخاب شدند استان صعودهای ورزشی آشتی همایش نیست بیاید آشتی متنی راجع به صدای ابشار کد لوگو رایگان ساخت لوگو رایگان تبادل لینک رایگان یا حسین ساخت وبلاگ رایگان اموزش رایگان رمان یه جفت شیطون آهای بعضی ها من عاشقتـونــــــــم هزینه ی و کنترل هزینه های سربار ماشین های ساده یاماشین های مرکب یا پیچیده فرم مدارس سمیرم فابا دوبله جذاب گروه سورن منتشر شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.963 seconds
RSS