حسین توست فتاده زمین حسین توست

نتایج جستجوی عبارت ' حسین توست فتاده زمین حسین توست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست!  
این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست وین صید دست و پا زده در خون حسین توست این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین توست این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست این خشک لب فتاده دور از لب فرات کز خون او زمین شده جیحون حسین توست این شاه کم ... که با خیل اشگ و آه ... گاه زین جهان زده بیرون حسین توست این قالب طپان که چنین مانده بر زمین شاه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محتشم کاشانی این کشته فتاده به هامون حسین توست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محتشم کاشانی این کشته فتاده به هامون حسین توست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
این کشته فتاده به هامون....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر/بهشت هم ببرندم فقط علی علیه السلام گویم  
نفس نفس زدن من همه بخاطر توست خوش آن زمان که ببینم دلم مجاور توست همه شروط قبولی طاعتم هستی اگر که عبدِ خدا گشته ام بخاطر توست به وصف هیچ ... ی جز تو دم نخواهم زد خوشا ... ی که اگر شاعر است، شاعر توست شجاعت تو به خیبر، به بدر و یوم مبیت چگونه وصف نمایم؟ زبان چو قاصر توست خوشا سری که به راه شما جدا شود و خوشا تنی که فتاده سر معابر توست از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی نفس به ... نمانده دلم مسافر توست بهشت هم ببرندم فقط علی گویم که بند بندِ وجودم همیشه ذا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای عشق همه بهانه از توست  
ای عشق همه بهانه از توست من خامشم این ترانه از توست آن بانگ بلند صبحگاهی وین ... ی شبانه از توست من انده خویش را ندانم این گریه ی بی بهانه از توست ای آتش جان پاکبازان در ... من من زبانه از توست افسون شده ی تو را زبان نیست ور هست همه فسانه از توست کشتی مرا چه بیم دریا ؟ توفان ز تو و کرانه از توست گر باده دهی و گرنه ، غم نیست مست از تو ، ... خانه از توست می را چه اثر به پیش چشمت ؟ کاین مستی شادمانه از توست پیش تو چه توسنی کند عقل ؟ رام است که تازیانه از توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند خط ریاضی ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای عشق همه بهانه از توست - با صدای علیرضای افتخاری  
ای عشق همه بهانه از توست،              من خامشم این ترانه از توست                 آواز علیرضا افتخاری                   آن بانگ بلند صبحگاهی،                        وین ... ی شبانه از توست من انده خویش را ندانم،                        این گریه ی بی بهانه از توست ای آتش جان پاکبازان،                           در ... من من زبانه از توست افسون شده ی تو را زبان نیست،            ور هست همه فسانه از توست کشتی مرا چه بیم دریا؟                       طوفان ز تو و کرانه از توست گر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر زیبای ریاضی  
منحنی قامتم، قامت ابروی توست    خط مجانب بر آن، سلسله گیسوی توست            حد رسیدن به تو، مبهم و بی انتهاست   بازه تعریف دل، در حرم کوی توست       چون به عدد یک تویی من همه صفرها   آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست       پرتوی خورشید شد مشتق از آن روی تو   گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توست         بی تو وجودم بود یک سری واگرا   ناحیه همگراش دایره روی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاعـــــــــــــــــــــــــــــــر  
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل اک و جان طاهر توست   فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست   همان بس است که با سجده دانه برچیند ... ی که چشم تو را دیده است کافر توست   به وصف هیچ ... ی جز تو دم نخواهم زد خوشا ... ی که اگر شاعر است ، شاعر توست   که گفته است که من شمع محفل غزلم ؟ به آب و آتش اگر میزنم به خاطر توست   فاضل نظری گریه های امراتور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سایه  
بی‌قرار بازآی دلبرا که دلم بی‌قرار توست وین جان بر لب آمده در انتظار توست در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست جز باده‌ای که در قدح غمگسار توست ساقی به دست باش که این مست می پرست چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست سیری مباد سوخته‌ی تشنه‌کام را تا جرعه‌نوش چشمه‌ی شیرین‌گوار توست بی‌چاره دل که غارت عشقش به باد داد ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست ای سایه صبر کن که برآید به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست *  
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست   فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هرچه رود در این سرزمین مسافر توست   همان بس است که با سجده دانه برچیند ... ی که چشم تو را دیده است و کافر توست   به وصف هیچ ... جز تو دم نخواهم زد خوشا ... ی که اگر شاعر است، شاعر توست   که گفته است که من شمع محفل غزلم؟ به آب و آتش اگر می زنم بخاطر توست فاضل نظری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غزل مثنوی مسافر-بخش آ ...  
هنوز ساحل این ورطه آشیانه توست به سر نیامده‌ای، هر زمان زمانه‌ی توست   اگر چه راه به سر شد ولی سفر باقی است که سر به راه شدن آ ... ین کرانه‌ی توست   غمین مباش که گمنام مانده‌ای ای مرد که بی‌نشانی تو بهترین نشانه توست   تمام شانه‌به‌سرها از این خبر دارند که بعد رفتن تو باز سر به شانه‌ی توست   تمام وسعت این شهر وقف آمدنت کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غروب  
 غروب روز ... دلم هوایی توستوَ عاجزانه نگاهش به میزبانی توستغروب روز ... دوباره می خوانمبیاکه لحظه ی امداد آسمانی توستنظر به حال دلم کن که سرد و خاموش ستهمه امید من آقا به مهربانی توستدوباره این دل شیدا مسافر راه ستمسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توستنگاه مرحمت تو مرا بزرگی دادبیا که شعر و غزل ها همه ف ... توستبیا و روضه ی کرب و بلا بخوان امشببیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست        


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غروب  
 غروب روز ... دلم هوایی توستوَ عاجزانه نگاهش به میزبانی توستغروب روز ... دوباره می خوانمبیاکه لحظه ی امداد آسمانی توستنظر به حال دلم کن که سرد و خاموش ستهمه امید من آقا به مهربانی توستدوباره این دل شیدا مسافر راه ستمسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توستنگاه مرحمت تو مرا بزرگی دادبیا که شعر و غزل ها همه ف ... توستبیا و روضه ی کرب و بلا بخوان امشببیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست        


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زبان نگاه  
زبان نگاه نشود فاش ... ی آنچه میان ... ست   تا اشارات نظر نامه رسان ... ست   گوش کن با لب خاموش سخن می گویم  پاسخم گو به نگاهی که زبان ... ست   روزگاری شد و ... مرد ره عشق ندید   حالیا چشم جهانی نگران ... ست  گر چه در خلوت راز دل ما ... نرسید   همه جا ... ی عشق نهان ... ست   گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه   ای بسا باغ و بهاران که خزان ... ست   این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت   گفت و گویی و خیالی ز جهان ... ست   نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل  هر کجا نامه ی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبرئه  
وقتی تمام آینه در اختیار توست هر خنده ای که کم شود از قاب، کار توست   تلخی چای خوردن عصرانه مان فقط تقصیر قندهاست که در احتکار توست   هربار بوسه ای و هرآن بار خشم شهر، محصول نقشه های برآبِ فرار توست   عطری مدام دور تنت پرسه می زند این بو شبیه بوی رغیبان یار توست   خود را س ... ام به تلاطم چه مقصدی؟ دریا خیال می کنم و شوره زار توست مجهول پـ نـ مطلع هستم که شعرهام دیگر مثل سابق نیست، یا اصلا نیست  ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غزل  
غزل غزل 138   سال ها معنای یک لحظه پریشانی توست   ... کن تقویم را تقویم پیشانی توست   شرح حال یوسف از قول زلیخا خواندنیست   حبس در زندانی و یک شهر زندانی توست   مثل یک کودک که از مادر جدا افتاده است   ابرهای آسمان یکریز بارانی توست   پر کن از آیینه ها دورو برت را بیشتر   نار و نور آینه دار روی نورانی توست   آرزوی کل دنیا پادشاهی ... است   آرزوی  چون منی یک روز دربانی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
باران  
باران خیال توست می اید،شدید می شود،صورتم را خیس می کند... باران؛ امدن توست همه را عاشق می کند... باران؛ نگاه توست زیرش که باشی تب می کنی... باران؛ پیراهن توست بویش تا مدت ها همه را دیوانه می کند... باران؛ داغ توست سیگار می خواهد... باران... بگذریم... باران گریه من که نیست بند می اید...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... ی عشق نهان ه ...  
نشود فاش ه ... ی انچه میان ه منو توست تا اشارات نظر نامه رسان ه منو توست گوش کن با لب ه خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان ه منو توست لالالاااااای لاااااا لالالاااااای لالالالالا لااااااا لا لالا روزگاری شده ... مرد ه ره عشق ندید حالیا چشم ه جهانی نگران ه منو توست گرچه در خلوت ه راز ه منو تو ... نرسید، ... نرسید همه جا ... عشق ه نهان ه منو توست، منو توست. پ.ن یه اهنگ بی نهایت خوش حس ه از میلاد درخشانی. به اسم اشارات نظر .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ریاضی ...  
شعری از پروفسور هشترودیمنحنی قامتم، تابع ابروی توست خط مجانب بر آن، طره گیسوی توست حد رسیدن به او، مبهم و بی انتهاست بازه تعریف دل، در حرم کوی توست چون به عدد یک تویی من همه صفرها آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست پرتوی خورشید گشت مشتق از آن روی تو گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توستبی تو وجودم بود یک سری واگرا ناحیه همگراش دایره روی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قصه ی فرهاد  
سلام باتبریک سال جدید برهمه ی بازدیدکنندگان...  خانه ی قلبم ... اب از یکّه تازی های توست عشق بازی کن که وقت عشق بازی های توست       چشم خون، حال پریشان، قلب غمگین، جان مست کودکم دستم پر از اسباب بازی های توست     تا دل مشتاق من محتاج عاشق بودن است دلبری ... یکی از بی نیازی های توست     قصّه ی شیرین نیفتاده است هرگز اتفاق هر چه هست ای عشق از افسانه سازی های توست     میهمان خسته ای داری در آغوشش بگیر امشب ای آتش، شب مهمان نوازی های توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آمد محرم و دل عالم به شور و شین  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شوخی با ریاضیات  
منحنی قد من، تابع گیسوی توست خط مجانب بر آن سلسله ی موی توست من عدد صفرم و سیصد و شصتم تویی دایره ی زندگی چرخش گیسوی توست تا شده از دوریت قامت خط های راست خط عمودم بخوان زاویه ام سوی توست آینه در آینه تا ابدیت شوی پیش نگاهم نشین آینه ام روی توست آ ... این جاده را خط مورب کشید آن که صفای دلش هروله ی کوی توست باز قلم جان گرفت، دفتر دل خط خطی حادثه ی شعر من حاصل جادوی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عید مبعث مبارکــــ  
 مکه دگر برای بزرگیت کوچک استفریاد کن رسول که دنیا برای توستاقرأ باسم ربّک یا ایها الرسولقران بخوان امین که همین آشنای توستلات و هبل برای تو تعظیم کرده اندوقتی که قلب سنگی عُزی فدای توستخورشید و ماه بین دو دست تو دل خوشندیعنی تمام تکیه عالم عصای توستبعد از هزار سال دگر می شناسمتوقتی که جای جای دلم رد پای توستفریادتان تمام زمین را گرفته استامروز هر چه می شنوم از صدای توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محرم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشود فاش ... ی آنچه میان ... ست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نتوانم که دگر مهر نباشم به زمان...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بهشت هم ببرندم فقط علی گویم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
غربی ی شورای احمدی گفتمان انقلاب انقلاب ی آذربایجان غربی تبیین گفتمان شورای تبیین تبیین گفتمان انقلاب گفتمان انقلاب ی مصادیق ماده 576 کتاب پنجمتعزیرات متن عربی فاتحه برای اموات تحقیق درمورد اثرازحیات درنقاط دیگرفضا listlistlist1570 1607 1606 اهنگ های گروه fx red light mp3 عمر درخت زا الک چگونه هارد ا ترنال را فرمت کنیم تا ریکاوری نشود تحقیق پیدایش اولین شهر های تاریخ 52 ص سیسمونی کیمیا قم چواب سوال صفحه ی 36 کتاب نگارش پایه هفتم ت؛ وقتی ابوالمشاغل ت؛ توهین ابوالمشاغل آ ین توهین درباب آ ین توهین ابوالمشاغل ت؛ آ ین توهین ابوالمشاغل درباب آ ین توهین پیگیری تاییدیه تحصیلی دیپلم اثبات قضیه شماره 4 هندسه سال دوم ریاضی بابا لشلی سایت شماره مجازی هند برای لاین زینبین آیریلیق صبرین آلدی رود به سیستم گلستان سریع جواب معمای زنی روی قبری گریه میکرد یکی پرسید این قبر کیه with them cheese then kors michael michael kors credit card kors bags kors replica debt elimination فعالیت صفحه ۲۲کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم رزرو اینترنتی خانه معلم نوشهر داستان یک قطره عسل فارسی ششم قصه ی یک قطره عسل ششم طرز پخت شاه کوکو تالشی زلیخاصبا ختم بسیار مجرب حاجات دنیوی سنگین تعاونی مسکن تبریز شهرک سبلان اسامی نفرات برتر کنکور شهرستان پلدختر کد آهنگ پیشواز همراه اول مداحی طرح توجیهی احداث بازارچه شبکه ی atv ترکیه سایت کره ای precles سایت تزیین اسم پروفایل دلگیرم آهنگ دنیامه باره چشمامه راهم چشمامه دلگیرم همیشه وقتی اینجوری داغونم آهنگ جدید دنیامه همیشه جواب سوالات مسابقه کتاب شیوه های دعوت به قرائتی دسته میرزا مضراب واخوان موسیقی مشتاق علیشاه وجود دارد موسیقی ردیف موسیقی ایرانی بندی ﺩاﻧﻠﻮﺩ اﻫﻨﮓ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻧﺠﻔﻲ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﻮ ﺑﺮﺳﻮﻥ تصادف خونین در جاده مرند جلفا اسباب مخفی دجال امریکا نمونه برنامه سالانه مدارس دبیرستان منطقه 9 شهر تهران علت حذف شبکه eurotic طرح درس افریدگار زیبایی کتا ب بخوانیم چهارم اهنگ جدید میثم خداوردی سروری بابا انجام پروژه های انتقال حرارت با برنامه c مربی کشتی فرنگی استان البرز ک هر اسماعیل صادقی مجیدخدابخش طرح جامع توسعه منطقه مغان تدوین می‌شود طلسم احضار محبت قوی سوالات مسابقه کتاب شیوه های دعوت به رمان طلاهای این شهر ارزانند نودهشتیا رمان طلاهای این شهر ارزانند … shazde koochool کاربر نودهشتیا جمله های پروفسور سمیعی معنی دانا چون طبله عطار است خاموش هنرنمای نادان چون طبل غازی بلند آواز میان تهی پیام تقدیر تشکر از زحمات ب مقامهای اولی تیمهای والیبال ابت متوسطه اول دختران آموزش پرورش شهرستان آبدانان در مسابقات یادواره 24 شهید روستای نمره یک امیدیه برگزار شد مسجد محمد پاشا آنتالیا چقدر تنهام آبشار شرقی بندپی آبشارها مسیر مازندران بندپی شرقی کلیره بندپی آبشار کلیره گلوگاه مرکز آبشار کلیره بندپی نمونه نامه درخواست شرکت در مناقصه مراسم باقر محمّد برگزار شهادت محمّد باقر محمّد مسجد شهادت حضور جمعی مادر چادر سیاه لهجه جهانگیری های شهرضا طایفه استرکی اسناد بزرگان انان داشتند طایفه استرکی وجود داشت تاریخ طایفه بزرگان طایفه دوست دارم ریشه ضرب المثل هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک روزشمار هفته بهداشت روانی مدارس سال انشا موصوع گل ذهنی جانشین سازی نویسی بلوچ وبلاگ بودند کشور نویسی بلوچ رازگو بلوچ قابل اعتنای وبلاگ نویسی نویسی فارسی فاتحه همراه با تصاویر برای اموات شورای نامه تبریز س رست قنبروند ی شورای ی هیئت تحریریه س رست روابط روابط عمومی مهدی قنبروند شورای ی کلانشهر س رست سیاه چادر در زمان تیموریان پرسش آیا می‌شه بعضی از اعضای وضو رو ارتماسی وضو گرفت بعضی‌ها رو معمولی؟ منطقه آبدر چشمه شهربابک ییلاقی آبتاری چشمه زینب روستای آبدر مناطق ییلاقی حرکت گروه بزرگترین جنگل فساد اداری کدام منافع کاری فساد اداری منافع شخصی حقوقی قانونی منافع عمومی تعاریف فساد شوهرم ازم میخواد ابشو بخورم رسمی حضرت تعطیل ت آغاز تعطیلی ت حضرت آغاز ت تعطیل رسمی حضرت ولیعصر احمد توکلی جواب صفحه 46 مهارت های نوشتاری هفتم با قهوه مو های تان را براق کنید اسم های شغل ها به عربی با تصویر گام به گام مهارت های نوشتاری پایه هشتم سخنان حضرت علی ع متن سخنرانی کوتاه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید برای دانش اموزان فکرت یعنی چه بمناسبت هفته حمل ونقل عملیات اجرایی دوپروژه ریلی آغاز شد ۴ اتهام رسمی علیه سامسونگ ۴ مدیر زیردست لی هم متهم شدند مدل بیلرسوت دخترانه شیک باالگو شعری از علی حسین عزیزی تقدیم به علی ع زمان انتخاب واحد شهید باهنرکرمان برای ترم اولی ها چ زمانی است تاثیر زالو بر ریزش مو بزرگترین مسیر پیاده‌روی کشور دور دریاچه شور ل به بهره‌برداری می‌رسد اگر آقای e سنگ را هل دهد چند نفر میمیرند 23 ocak pazartesi reyting sıralamaları ne izlendi معنی لریم راهنمای تصویری کلیدهای ریموت کولر ویسپونت استقلال بازی نهایی حذفی نیمه نهایی هزینه حسابداری نمائید کنید تعریف توجه تعریف کنید تعمیرات اساسی هزینه تعمیرات واحد صدور انواع روشهای هزینه تعمیرات اساسی ریزش رویش ها قبل بعد ازانقلاب دیوار بین و مکزیک ساخته شد دلیل کم شدن گاز کولر پنجره ای جملات بسیار جالب و طنز با نرم افزار سرگرم کننده ی فکاهی fokahi نرم افزار رسم حرفه ای نمودار ها edrawsoft edraw max
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.942 seconds
RSS