حسین توست فتاده زمین حسین توست

نتایج جستجوی عبارت ' حسین توست فتاده زمین حسین توست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست!  
این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست وین صید دست و پا زده در خون حسین توست این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین توست این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست این خشک لب فتاده دور از لب فرات کز خون او زمین شده جیحون حسین توست این شاه کم ... که با خیل اشگ و آه ... گاه زین جهان زده بیرون حسین توست این قالب طپان که چنین مانده بر زمین شاه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محتشم کاشانی این کشته فتاده به هامون حسین توست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محتشم کاشانی این کشته فتاده به هامون حسین توست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
این کشته فتاده به هامون....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر/بهشت هم ببرندم فقط علی علیه السلام گویم  
نفس نفس زدن من همه بخاطر توست خوش آن زمان که ببینم دلم مجاور توست همه شروط قبولی طاعتم هستی اگر که عبدِ خدا گشته ام بخاطر توست به وصف هیچ ... ی جز تو دم نخواهم زد خوشا ... ی که اگر شاعر است، شاعر توست شجاعت تو به خیبر، به بدر و یوم مبیت چگونه وصف نمایم؟ زبان چو قاصر توست خوشا سری که به راه شما جدا شود و خوشا تنی که فتاده سر معابر توست از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی نفس به ... نمانده دلم مسافر توست بهشت هم ببرندم فقط علی گویم که بند بندِ وجودم همیشه ذا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای عشق همه بهانه از توست  
ای عشق همه بهانه از توست من خامشم این ترانه از توست آن بانگ بلند صبحگاهی وین ... ی شبانه از توست من انده خویش را ندانم این گریه ی بی بهانه از توست ای آتش جان پاکبازان در ... من من زبانه از توست افسون شده ی تو را زبان نیست ور هست همه فسانه از توست کشتی مرا چه بیم دریا ؟ توفان ز تو و کرانه از توست گر باده دهی و گرنه ، غم نیست مست از تو ، ... خانه از توست می را چه اثر به پیش چشمت ؟ کاین مستی شادمانه از توست پیش تو چه توسنی کند عقل ؟ رام است که تازیانه از توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند خط ریاضی ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای عشق همه بهانه از توست - با صدای علیرضای افتخاری  
ای عشق همه بهانه از توست،              من خامشم این ترانه از توست                 آواز علیرضا افتخاری                   آن بانگ بلند صبحگاهی،                        وین ... ی شبانه از توست من انده خویش را ندانم،                        این گریه ی بی بهانه از توست ای آتش جان پاکبازان،                           در ... من من زبانه از توست افسون شده ی تو را زبان نیست،            ور هست همه فسانه از توست کشتی مرا چه بیم دریا؟                       طوفان ز تو و کرانه از توست گر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر زیبای ریاضی  
منحنی قامتم، قامت ابروی توست    خط مجانب بر آن، سلسله گیسوی توست            حد رسیدن به تو، مبهم و بی انتهاست   بازه تعریف دل، در حرم کوی توست       چون به عدد یک تویی من همه صفرها   آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست       پرتوی خورشید شد مشتق از آن روی تو   گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توست         بی تو وجودم بود یک سری واگرا   ناحیه همگراش دایره روی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاعـــــــــــــــــــــــــــــــر  
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل اک و جان طاهر توست   فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست   همان بس است که با سجده دانه برچیند ... ی که چشم تو را دیده است کافر توست   به وصف هیچ ... ی جز تو دم نخواهم زد خوشا ... ی که اگر شاعر است ، شاعر توست   که گفته است که من شمع محفل غزلم ؟ به آب و آتش اگر میزنم به خاطر توست   فاضل نظری گریه های امراتور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سایه  
بی‌قرار بازآی دلبرا که دلم بی‌قرار توست وین جان بر لب آمده در انتظار توست در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست جز باده‌ای که در قدح غمگسار توست ساقی به دست باش که این مست می پرست چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست سیری مباد سوخته‌ی تشنه‌کام را تا جرعه‌نوش چشمه‌ی شیرین‌گوار توست بی‌چاره دل که غارت عشقش به باد داد ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست ای سایه صبر کن که برآید به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست *  
تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست   فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هرچه رود در این سرزمین مسافر توست   همان بس است که با سجده دانه برچیند ... ی که چشم تو را دیده است و کافر توست   به وصف هیچ ... جز تو دم نخواهم زد خوشا ... ی که اگر شاعر است، شاعر توست   که گفته است که من شمع محفل غزلم؟ به آب و آتش اگر می زنم بخاطر توست فاضل نظری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غزل مثنوی مسافر-بخش آ ...  
هنوز ساحل این ورطه آشیانه توست به سر نیامده‌ای، هر زمان زمانه‌ی توست   اگر چه راه به سر شد ولی سفر باقی است که سر به راه شدن آ ... ین کرانه‌ی توست   غمین مباش که گمنام مانده‌ای ای مرد که بی‌نشانی تو بهترین نشانه توست   تمام شانه‌به‌سرها از این خبر دارند که بعد رفتن تو باز سر به شانه‌ی توست   تمام وسعت این شهر وقف آمدنت کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غروب  
 غروب روز ... دلم هوایی توستوَ عاجزانه نگاهش به میزبانی توستغروب روز ... دوباره می خوانمبیاکه لحظه ی امداد آسمانی توستنظر به حال دلم کن که سرد و خاموش ستهمه امید من آقا به مهربانی توستدوباره این دل شیدا مسافر راه ستمسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توستنگاه مرحمت تو مرا بزرگی دادبیا که شعر و غزل ها همه ف ... توستبیا و روضه ی کرب و بلا بخوان امشببیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست        


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غروب  
 غروب روز ... دلم هوایی توستوَ عاجزانه نگاهش به میزبانی توستغروب روز ... دوباره می خوانمبیاکه لحظه ی امداد آسمانی توستنظر به حال دلم کن که سرد و خاموش ستهمه امید من آقا به مهربانی توستدوباره این دل شیدا مسافر راه ستمسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توستنگاه مرحمت تو مرا بزرگی دادبیا که شعر و غزل ها همه ف ... توستبیا و روضه ی کرب و بلا بخوان امشببیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست        


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زبان نگاه  
زبان نگاه نشود فاش ... ی آنچه میان ... ست   تا اشارات نظر نامه رسان ... ست   گوش کن با لب خاموش سخن می گویم  پاسخم گو به نگاهی که زبان ... ست   روزگاری شد و ... مرد ره عشق ندید   حالیا چشم جهانی نگران ... ست  گر چه در خلوت راز دل ما ... نرسید   همه جا ... ی عشق نهان ... ست   گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه   ای بسا باغ و بهاران که خزان ... ست   این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت   گفت و گویی و خیالی ز جهان ... ست   نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل  هر کجا نامه ی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تبرئه  
وقتی تمام آینه در اختیار توست هر خنده ای که کم شود از قاب، کار توست   تلخی چای خوردن عصرانه مان فقط تقصیر قندهاست که در احتکار توست   هربار بوسه ای و هرآن بار خشم شهر، محصول نقشه های برآبِ فرار توست   عطری مدام دور تنت پرسه می زند این بو شبیه بوی رغیبان یار توست   خود را س ... ام به تلاطم چه مقصدی؟ دریا خیال می کنم و شوره زار توست مجهول پـ نـ مطلع هستم که شعرهام دیگر مثل سابق نیست، یا اصلا نیست  ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غزل  
غزل غزل 138   سال ها معنای یک لحظه پریشانی توست   ... کن تقویم را تقویم پیشانی توست   شرح حال یوسف از قول زلیخا خواندنیست   حبس در زندانی و یک شهر زندانی توست   مثل یک کودک که از مادر جدا افتاده است   ابرهای آسمان یکریز بارانی توست   پر کن از آیینه ها دورو برت را بیشتر   نار و نور آینه دار روی نورانی توست   آرزوی کل دنیا پادشاهی ... است   آرزوی  چون منی یک روز دربانی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
باران  
باران خیال توست می اید،شدید می شود،صورتم را خیس می کند... باران؛ امدن توست همه را عاشق می کند... باران؛ نگاه توست زیرش که باشی تب می کنی... باران؛ پیراهن توست بویش تا مدت ها همه را دیوانه می کند... باران؛ داغ توست سیگار می خواهد... باران... بگذریم... باران گریه من که نیست بند می اید...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... ی عشق نهان ه ...  
نشود فاش ه ... ی انچه میان ه منو توست تا اشارات نظر نامه رسان ه منو توست گوش کن با لب ه خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان ه منو توست لالالاااااای لاااااا لالالاااااای لالالالالا لااااااا لا لالا روزگاری شده ... مرد ه ره عشق ندید حالیا چشم ه جهانی نگران ه منو توست گرچه در خلوت ه راز ه منو تو ... نرسید، ... نرسید همه جا ... عشق ه نهان ه منو توست، منو توست. پ.ن یه اهنگ بی نهایت خوش حس ه از میلاد درخشانی. به اسم اشارات نظر .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ریاضی ...  
شعری از پروفسور هشترودیمنحنی قامتم، تابع ابروی توست خط مجانب بر آن، طره گیسوی توست حد رسیدن به او، مبهم و بی انتهاست بازه تعریف دل، در حرم کوی توست چون به عدد یک تویی من همه صفرها آن چه که معنی دهد قامت دلجوی توست پرتوی خورشید گشت مشتق از آن روی تو گرمی جان بخش او جزئی از آن خوی توستبی تو وجودم بود یک سری واگرا ناحیه همگراش دایره روی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قصه ی فرهاد  
سلام باتبریک سال جدید برهمه ی بازدیدکنندگان...  خانه ی قلبم ... اب از یکّه تازی های توست عشق بازی کن که وقت عشق بازی های توست       چشم خون، حال پریشان، قلب غمگین، جان مست کودکم دستم پر از اسباب بازی های توست     تا دل مشتاق من محتاج عاشق بودن است دلبری ... یکی از بی نیازی های توست     قصّه ی شیرین نیفتاده است هرگز اتفاق هر چه هست ای عشق از افسانه سازی های توست     میهمان خسته ای داری در آغوشش بگیر امشب ای آتش، شب مهمان نوازی های توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آمد محرم و دل عالم به شور و شین  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شوخی با ریاضیات  
منحنی قد من، تابع گیسوی توست خط مجانب بر آن سلسله ی موی توست من عدد صفرم و سیصد و شصتم تویی دایره ی زندگی چرخش گیسوی توست تا شده از دوریت قامت خط های راست خط عمودم بخوان زاویه ام سوی توست آینه در آینه تا ابدیت شوی پیش نگاهم نشین آینه ام روی توست آ ... این جاده را خط مورب کشید آن که صفای دلش هروله ی کوی توست باز قلم جان گرفت، دفتر دل خط خطی حادثه ی شعر من حاصل جادوی توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عید مبعث مبارکــــ  
 مکه دگر برای بزرگیت کوچک استفریاد کن رسول که دنیا برای توستاقرأ باسم ربّک یا ایها الرسولقران بخوان امین که همین آشنای توستلات و هبل برای تو تعظیم کرده اندوقتی که قلب سنگی عُزی فدای توستخورشید و ماه بین دو دست تو دل خوشندیعنی تمام تکیه عالم عصای توستبعد از هزار سال دگر می شناسمتوقتی که جای جای دلم رد پای توستفریادتان تمام زمین را گرفته استامروز هر چه می شنوم از صدای توست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محرم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشود فاش ... ی آنچه میان ... ست  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نتوانم که دگر مهر نباشم به زمان...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بهشت هم ببرندم فقط علی گویم  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
آهنگ اضطرابم بیخودی نیست موسسه فرهنگی علامه مخبر ره در کانتر بمب با چه دکمه ای خنتی میشه جواب تحقیق وپژوهش های فضل 5 علوم هشتم پیش نویس طومار درخواستی برای تبیین جایگاه رشته اپیدمیولوژی بازی های جدید انلاین ارایش تزیین لباس عروس انا السا باربی 1606 1589 1576 net frimwork 4 1576 1589 1608 نمونه پروپوزال شیلاتی سامسونگ 4 گوشی جدید معرفی کرد طلسم عجیب سازمان ملل 31 هزار آواره به مناطق غرب موصل بازگشته‌اند تلگرام اینستاگرام ترجمه فی ظلال الدعا های عربی 2 تجربی بخشی از منابع کنکور زبان تخصصی زبان ریاضی ناصر سید مسگری انشا درباره مزرعه هفتم قبر پدرمه ولی اون که داخل سـاعت اهنگ جدید میلاد بابایی پیر شدم انشا کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد ب رد راه رفتن خودش را هم فراموش فارسی نهم آیا دیدن جفت ری کلاغ خوش شانسی می آورد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ حسابهارو ﺑﺴﺘﯿﻢ سمبوسه میگو جزیره هنگام انواع آزمون های مداد –کاغذ از نظر شیوه اجرایی رفع گرفتگی شبکه کولر گازی انواع پارچه های حوله ای نوحه تمام لاله ها رفتندو تنها مانده ام من طبل وسنج جدید متن نوحه دورگلمیشم هرایه ع هایی از سنگ چین ملات آ ی در حفاری دفینه در آکادمی گنج ایران باستان شیشه میله کوره خمیر ساخت واگیره هوای عادی اشیای ساخته ماده مذاب ساخت شیشه خمیر شیشه چندنمونه فلوچارت غذا الگوریتم چطور می توانید علاقه و استعداد خود را کشف کنید گرانروی روغن شاخص درجه افزایش برای روغن شاخص گرانروی ریموت کنترل همه کاره برای انشا در مورد شکوه عظمت و بزرگی شوکت سربلندی بنویسید ید زره چرمی وبلاگ صدای مهر و عد سخنرانیهای در 12 بهمن دوره های آموزشی افزایش سطح دانش و مهارت ویژه مربیان و مدیران مهد های کودک چاپ خبر کلاهبرداری شرکت های بازاری شبکه ای قانونی در رو مه منطقه ویژه اقتصادی کاشان قلب اقتصاد منطقه درمسی یشرفت معرفی مدیر منطقه ویژه اقتصادی وکتور علیک یا ابوالفضل العباس ع موضوعانشا از مثل از کوزههمان تراود که در اوست روژان اریا منش پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در آزاد ی سمیرم نمونه سوالات نوبت اول جامعه شناسی پایه دهم انسانی عاقبت جوینده یابنده است از عادل دانتیسم ؟ نقاشی برای رابطه عقل وتجربه دانش پایه هفتم کتاب ادبیات صفحه 44 موضوع آزاد دیدن نمرات نهایی پیش ی ترجمه کتاب quantum mechanic levi موتور ولتاژ پلاک صورت حفاظت جریان پلاک خوانی خوانی موتور باشد اختلاف ولتاژ کمتر پلاک موتور پلاک خوانی موتور انجیل موتور کراس ی مشارکت بالای مسافرین استان زنجان در طرح نظرسنجی مسیر توسعه استان در سال ت و ملت سالروز مشهر مبارک باد رمان افسونگر کامل evacuees from california dam can return home but warning remains سرعت ثانیه اینترنت نوری رکورد فیبر فیبر نوری سینمایی انتقال داده بگذار منتظر بماند اهنگ ترکی قشقایی شهرام اسدی انواع تراکتور کیوتی کره انشا درباره زبان مادری که در ان کلمات بزرگی وعظمت و شکوه و شوکت سربلندی و اعتبار به کار رفته باشد تفکر وسبک زند هفتم با جواب raise when come گلوله برداری صحنه بازیگر صحنه برداری شلیک گلوله کلیپ تصادف حسین ساعدی خضری دشت بیاض قیمت dvd های آموزشی کنکور آسان است 10راه برای اینکه آهن زنگ نزند با تصویر نتایج آزمون ورودی نمونه تی پسرانه ایذه در اینستا دایرکت یعنی چی جانمایی 120 جایگاه تبلیغات انتخابات در رشت تصویر نویسی صفحه 23 فصل یک نگارش هشتم ثبت نام میان پایه برای سال تحصیلی جدید 96 95 دوره متوسطه دوم متن معرفی خود به زبان انگلیسی در مصاحبه ی تایباد ارشاد متن نوحه های قضایی زمین30000 متری در لاکان شهر حروف انگلیسی نوشتن به صورت عجیب کنسول dragon s dogma dark arisen ps3 xbox 360 بازی عقیده اژدها برخاسته از تاریکی برای پلی استیشن 3 و ای با قبولی چهار تن از اعضاء انجمن خوشنویسان بیرجند در آزمون فوق ممتاز معنای ستایش کتاب فارسی دهم ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون علمی کاربردی پارس آباد مهر و بهمن عرض تشکر از تمام همشهریان گرامی جهت ابراز همدردی در سوگ مادر عزیزم چگونه معادله حل کنیم جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد اینترنت برگزاری دوره آموزشی حفاظت ایمنی بهداشت کار جهت پیمانکاران ، کاران کارگران صنعت ساختمان آ ین خبرها درباره قیمت شیرینی در روزهای آ سال ولربک واصبر محسن خشخاشی؛ دبیر فیزیک مدارس بروجرد در پی حمله یکی از دانش آموزان درگذشت قتلهای روستای حبیبوند گندمبان لرستان آموزش ساخت دستگاه شارژ لامپ تصویر تلویزیون نمونه طرح توجیهی جدید برای فرآوری و بسته بندی میوه جات مدرسه نمونه تی بتول کلیبر جزوه پردازش موازی شریف جز توکل بر خدا سرمایه هر کار نیست هرکه را باشد توکل کار او دشوار نیست پاو وینت بررسی خانه لباف در اصفهان بهمراه پلان ها و نمامقاطع و پرسپکتیو و تصاویر متن تقدیر تشکر از اساتید در جلسه دفاع مفهوم تراز تجاری در اقتصاد کلان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.932 seconds
RSS