جلسه هیات مجمع شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجانشرقی

نتایج جستجوی عبارت ' جلسه هیات مجمع شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجانشرقی ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
جلسه هیات مجمع شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجانشرقی  
در جلسه مجمع عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی مطرح شد ترمیم و ساماندهی مجمع عالی قشر از اه ... اصلی ماست   علیزاده مسئول سازمان بسیج کارگری آذربایجان شرقی در اولین جلسه هیئت رئیسه مجمع عالی قشر سازمان بسیج کارگری استان آذربایجان شرقی در سال 93 بر ... وم ترمیم، ساماندهی و جایگزینی اعضای محترم شورا و کمی ... ای تخصصی تاکید کرد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگزاری نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری استان  
نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی برگزار شد خبرگزاری بسیج نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج در آذربایجان شرقی، دبیر شورای قشر کارگری استان در این آیین با اشاره به اهمیت شورای قشر کارگری استان، ... وجی جلسات شورای قشر کارگری را نقشه راه عنوان و بیان کرد هر جلسه با دستور کار مشخصی انجام می شود تا از ... وجی این نشست ها بتوان استفاده کرد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تیترجدیدترین خبرهای مجمع عالی جوانان ایران  
... طاهره رستاخیزقائم مقام مجمع عالی جوانان شد میدان خدمت درمجمع عالی جوانان جولانگاه قدرت ... شده است زهراباجلان گفت خانه نشینی رابهترازقدرت ... ترجیح میدهم، آقای ... مهدی نجاتی نوردیده ام است وازاوعذرخواهی میکنم....استعفا... مفتح گفت حاضرم مشاورارشدشوم تاهمه چیزراثابت کنم جلسه عمومی مجمع به ریاست ... علوی تهرانی برگزارمیشود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنجمین دبیرکل مجمع عالی جوانان به تأییدرسمی رسید  
... مهدی نجاتی بعنوان پنجمین کرسی نشین درسمت دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران انتخاب شد خانم ... مهنازمعیری همسردانشمندشهید احمدقدوسی و رییس مجمع عالی جوانان یزدانتخاب غرورآفرین ... نجاتی به عنوان پنجمین دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران را تبریک گفت وبرای ایشان بعنوان پنجمین راکب مدیریت مجمع عالی جوانان آرزوی موفقیت نمود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی و فوق العاده  
همکاران ارجمندجلسه مجمع عمومی نوبت سوم و جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز شنبه مورخ 17 اسفند 92 ساعت 15 در محل سالن جلسات هتل پیام می باشد.حضور کلیه اعضا در این جلسه ا ... امی می باشددستورات جلسه مجمع عمومی عادی \- گزارش  عملکرد ی ... اله هییت مدیره\- گزارش  عملکرد ی ... اله بازرسین\-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل جدید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... وزارتی مجمع عالی جوانان ایران برکنارشد  
درجلسه کمیته انضباطی شورای عالی اشتغال جوانان که صبح امروزبه ریاست ... علی محمد دهقان برگزارشد آقای احمدسلاح ورزی ... وزارتی که بادرخواست دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران به این کمیته احضارشده بودبعلت عدم دلایل کافی وانکاربی موردازارتکاب تخلف خودازسمت خودبرکنارشد همچنین دراین جلسه خانم ... پریسا علوی تبار نیز سه ماه خدمت فاقدحقوق د ... رونده انضباطی ایشان درج شد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با درخواست پروفسور عبدالحمیدرسولی مدیریت مجمع عالی جوانان قم تغییر کرد  
دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران به رسم ادب ودرجایگاه احترام به درخواست ... ارجمندش پاسخ مثبت داد یکی ازشاگردان پروفسور رسولی مدیریت مجمع عالی جوانان قم رابرعهده گرفت دقایقی پیش باحکم آقای مهدی نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران ... محمد قلاوند به سمت رییس مجمع عالی جوانان قم منصوب شد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دومین مجمع عمومی انتخابات انجمن معلمان ریاضی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مجمع عمومی  
ب ... به اعضای محترم تعاونی تابش معرفت مجمع عمومی تعاونی درتاریخ ... 12 12 93راس ساعت 17درمدرسه شهیدصیاد ... دفترتعاونی بادستورات جلسه  1\-گزارش هیات تصفیه 2\-فروش زمینهای ملیراه  3\-پیگیری قضایی مالک ملیراه  باتوجه به مصوبه مجمع تاریخ 93 5 21  4\-پیگیری قضایی هیات مدیره اسبق باتوجه به مصوبه مجمع تاریخ93 3 23 وگزارش حسابدار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعوت نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده 1393  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... علوی تهرانی ازدبیرکل مجمع عالی جوانان ایران ومدیریت مجمع عالی جوانان یزدعذرخواهی کرد  
... رضا علوی تهرانی ضمن محکوم ... حادثه تروریستی اخیر گفت اینجانب متأسفانه خودرا مسبب این حادثه دردناک میدانم وازهمین جا از محضر معزز دبیرکل محترم مجمع عالی جوانان ایران وکلیه همکارانم درکادرهیئت رییسه مجمع وخصوصا ازخواهرعزیزم سرکارخانم ... مهناز معیری ریاست محترم مجمع عالی جوانان استان یزدوسایرهمکارانم درمدیریت آن استان ازصمیم قلب عذرخواهی میکنم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میزان محبوبیت ... مهدی نجاتی تاساعاتی دیگرمشخص خواهدشد  
جوان ترین دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران درسمت دبیرکل خواهدماند یا .... امشب نیزهمانند دبیران کل مجمع عالی جوانان ایران در زدوره های گذشته این بار آقای مهدی نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان تاساعاتی دیگربا دریافت رأی اعتمادسایر اعضای منتخب مجمع سرنوشت مدیریتش رقم خواهدخورد تاکنون ... مجید ... ی؛ ... مظفرشریفی، ... طاهره رستاخیز مدیران موقق این مجمع بوده و ... رضاغفوری فردنیزبعلت عدم رأى اعتمادتوفیق ادامه خدمت رانداشته است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با حکم دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران دومین مدیر ملی مجمع عزل شد .  
حسین رضایی دبیر کمیسیون ... مجمع عالی جوانان ایران بعلت ... در امور اجرایی و مدیریتی مجمع و تعرض غیر قانونی به صندوق خزانه داری مجمع با صدور حکمی از جانب ... مهدی نجاتی دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران از سمت خود بر کنار شد .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعوت نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده 1393  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی شهرک باران  
با سلام موضوع جلسه مجمع عمومی از کلیه دوستانی که در تاریخ های 93 3 15 و 93 3 16  در شهرک باران حضور دارد دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی که در یکی از روزهای فوق الذکر عنوان شد شرکت فرمایند. دستور جلسه 1\-بررسی مشکلات شهرک 2\-پی گیری کارهای عمرانی و شروع بکار آنها 3\- تصویب قانون های جدید در رابطه با عدم همکاری اعضا 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی شهرک باران  
با سلام موضوع جلسه مجمع عمومی از کلیه دوستانی که در تاریخ های 93 3 15 و 93 3 16  در شهرک باران حضور دارد دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی که در یکی از روزهای فوق الذکر عنوان شد شرکت فرمایند. دستور جلسه 1\-بررسی مشکلات شهرک 2\-پی گیری کارهای عمرانی و شروع بکار آنها 3\- تصویب قانون های جدید در رابطه با عدم همکاری اعضا 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیدار اعضای مجمع عالی بسیج با ... معظم انقلاب  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تغییر در سیستم مدیریت مجمع عالی جوانان ایران با حضور دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران  
... بهشتی هدایت مجمع عالی جوانان کلان شه ... ایتخت را به ... صفری راد واگذار کرد . در مراسم تودیع و معارفه رئیس مجمع عالی جوانان استان تهران ... مهدی نجاتی دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران ضمن تقدیر از زحمات ارزنده و شایسته ... سید محمود بهشتی خانم ... نسرین صفری راد را به سمت س ... رست مجمع عالی جوانان تهران منصوب کرد .  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مدیرکل اجرایی مجمع عالی جوانان خواستارامنیت‎ ‎اجرایی وهمکاری مشاورارشدمجمع باواحداجرایی وهماهنگی شد  
... طاهره رستاخیرمدیرکل اجرایی وامورهماهنگی مجمع عالی جوانان ایران گفت باتوجه به بعضی اختلافات که اخیرأ درمجمع عالی جوانان ایران رخ داده است امروزبدخواهان این مجمع چشم انتظارآسیب رسیدن به توسعه وشکوفایی جوانان ایران ... ی هستند. خانمرستاخیزگفت باتوجه به توضیحات ... توکلی که تای ... اعت آینده منتشرخواهدشدازجناب آقای مجتبی س ... وسرکارخانم زهرا باجلان که بعنوان مشاورین ویژه مجمع معرفی شده اندانتظار همکاری لازم وهماهنگی ویژه رادارم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیام تسلیت دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران بمناسبت درگذشت فرزندخانم ... زهرافروزنده  
... مهدی نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران د ... یامی درگذشت فرزند ... دسال خانم ... زهرافروزنده ... پارلمانی مجمع عالی جوانان ایران رابه ایشان وخانواده محترمش خصوصأ همسرارجمندایشان جناب آقای حجت اله رحمتی وسایربازماندگان آن گل پ ... رشده تسلیت گفت.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگزاری جلسه شورای هم ... شی بسیج فرهنگیان نی ریز در دفتر بسیج فرهنگیان  
شورای هم ... شی بسیج فرهنگیان تشکیل جلسه داد. در این جلسه هم ... شی  که در محل دفتر بسیج فرهنگیان تشکیل گردید اعضای حاضر در این شورا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت روز کشور و وظایف بسیج  در این شرایط پرداختند. که در پایان اعضای شورا سوالات و نقطه نظراتشان را مطرح نمودند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قدردانی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران  
دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران ازکارگزاران صدیق نظام مقدس ... وعموم ملت ایران خصوصا امت شهیدپروراستان یزدقدردانی کرد دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران دربخشی ازاین پیام ازحضورخالصانه وابرازهمدردی و مشارکت درمراسم تشیع وترحیم دانشمند شهیداحمدقدوسی نهایت سپاس وقدردانی صمیمانه خودرابجای آورد دراین پیام ... مهدی نجاتی ازدفتر ... ... ی ، ریاست محترم ... ایران ومعاونین رییس جمهور ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ قوه قضاییه ، مجلس شورای ... ی ، مجلس خبرگا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگزاری مجمع عمومی  
به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جلسه هم ... شی دبیران محترم تربیت بدنی با کمیسیون ورزش شورای شهر تحت عنوان مجمع عمومی روز دوشنبه مورخ 93 2 15 ساعت  17 30در محل کانون ... ... ره برگزار خواهد گردید. به سبب اهمیت جلسه حضور کلیه همکاران در این جلسه ا ... امی است .لذا از کلیه همکاران خواهشمند است در این جلسه حضور بهم رسانند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وظایف واختیارات شورای اصناف کشور  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
احتمال تغیر درمحور مدیریت مجمع جوانان  
احتمال تغییردرمحورمدیریت مجمع عالی جوانان وجوددارد به گفته دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران اگر ... حسین صالحی به سمت دبیرکمیسیون حقوقی منصوب شودخانم زهرا باجلان نیزجهت همراهی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران درسفربه صنعاپایتخت یمن به سمت مشاورویژه دبیرکل منصوب خواهدشد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه معرفی اعضای شورای بسیج  
در جلسه شب شنبه اسامی اعضای شورای بسیج معرفی شدند .دراین جلسه که با سخنرانی فرمانده پایگاه ... علی آغاز شد اسامی اعضای شورای بسیج قرائت شد و مقرر گردید در جلسه شب  بیستم ماه مبارک رمضان با حضور فرمانده حوزه المهدی  و چند تن از مسئولین ... ناحیه دلیجان حکم این عزیزان صادر و در مکان مسجد جامع قرائت شود .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع بسیج شهرستان روانسر برگزار شد  
در مورخ 17 12 93 مجمع بسیج شهرستان در سالن جلسات ... پاسداران برگزار شد . در این جلسه که با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد ... نوری رییس کارگروه سلامت شهرستان  گزارشی از فعالیت های شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر که در مصوبات کارگروه سلامت بسیج شهرستان عنوان شده بود پرداختند .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ... نقدی درباره مذاکرات هسته ای  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران با هیئت همراهش وارد همدان شد.  
... مهدی نجاتی دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران در مراسم تودیع و معارفه رئیس مجمع عالی جوانان استان همدان ضمن قدردانی از زحمات ارزنده  ... سعید حسین زاده آقای ... احمد عطایی را به سمت س ... رست مجمع عالی جوانان همدان منصوب کرد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اولین جلسه مجمع فرهنگیان با ... آموزش و پرورش  
اولین جلسه مجمع فرهنگیان ایران ... ی در روز ... 93 4 3با حضور اعضای شورای مرکزی مجمع و دبیر کل محترم مجمع و مسئو لین مجمع فرهنگیان استانها و مناطق تهران برگزار گردید .  این جلسه که در دفتر وزارت متبوع برگزار شد ابتدا جناب آقای بطحائی قائم مقام محترم ... ضمن خیر مقدم به حاضرین به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش پرداختند وبرنامه ریزی لازم برای مشارکت عمومی را خواستار شدند.  در ادامه آقای کمیجانی دبیر کل محترم مجمع فرهنگیان کشور ضمن تشکر از حضور اعضا  ضم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
رئیس جدید هیات کاراته کردستان انتخاب شد کتاب درسی مهارت های نوشتاری پنجم با جواب فعالیت های پرورشی هنرستان خیامی بیرجند جاذبه های گردشگری آنتالیا با چه ترفندی بفهمیم خط ایرانسلی که با ما تماس گرفته چقدر شارژ پولی داره q با چه ترفندی بفهمیم خط ایرانسلی که با ما تماس گرفته چقدر شارژ پولی داره آهنگ جدید آراس و ادریس به نام یادته میگفتی بااستفاده ازواژه های زیر یکبند زبان مادری خود بنویسید بزرگی عظمت شکوه شوکت سربلندیواعتبار سامانه های ستادی وزارت آموزش پرورش رمان تاوان یک نگاه در تلگرام معنی فارسی is typing کدام استان گشت برنج رتبه ی اول دارد عمده فروشی ماشین پلیس مشکی سلام عشقم خوبی حجت ال نقویان shovel buddies ژورنالیزم سه شی دی تجربیات همکاران الله اکبرو 5 واحد فروش پوشاک در شاهرود پلمب کامل شد معما زنی روی قبری گریه میکرد کیک بو ینگ دانسفهان قزوین پخش و فروش عمده گلدان کاکتوس اهل سنّت استان کرمان نقاشی کتاب خوانی متنی زیبا در مورد شعر ایستاده ام از غلامرضا بکتاش علت اینکه باد کولر اسبیلت کم و زیاد میشه پاو وینت مسجدالاقصی یا قبه الص ه ازان قهرمان مسابقات والیبال بانوان قهرمانی منطقه میمه شد گیرنده بلوک آدرنرژیک دارند کننده اختصاصی بلوک کننده قرار دارند برونشها قرار سیستم سمپاتیک دارند گیرنده صدرنشینی ان با ش ت استقلال ترانه قربون اون چشم لبات کلفت پوست پوست کلفت کلفت ترین زمین کیانند؟ ترین انسانهای فصل 2 سریال quantico 2016 پریانکا چوپرا قسمت فشار جیوه میلی بالاتر سانتی خاصیت باکو raz salamati post va mo listlistسلنا جاستین گربه صفتی فروش عمده گلدان گل نرگس فانتزی اهنگ دلبرا جان جاند جان پاو وینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان 17 اسلاید الان راضیم از زندگیم آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه ترخیص کالا از گمرک سهلان پیش زمینه روز تولدم پاو وینت یک حافظه ثانوی دیسک نوری 12 اسلاید ایام مناسب برای ازدواج و انعقاد نطفه در سال 1396 تقویم نگار، کتاب، تبلت مشهد هوای وضعیت بامداد بارش حسینی عاشورای حسینی روزهای تاسوعا هوای مشهد دارمـ دوستـ تولد دوستـ دارمـ دارمـ دوستـ دوست دارم امروز تولد دارمـ دوستـ دارمـ دوستـ دارمـ دوستـ تا ته تو دهنم پخش عمده گلدان سرامیکی شیک دکوری پاو وینت یک حافظه ثانوی باند مغناطیسی 13 اسلاید پاو وینت ویژگی های مدیریت کارآفرینی 106 اسلاید بعد از 22 سال انتظار نخستین هواپیما در فرودگاه ماکو به زمین نشست برنده ان ترمز صدرنشین را در خانه اش کشید جهت مبتلا نشدن به ورش تگی وزیانهای مالی خواص ثواب برکت،فضیلت سوره ی نحل پایتخت و غیر پایتخت با 11 روش سرعت اندروید را افزایش دهید طنز دماغ عمل نکرده برگرداندن اکانت قبلی لاین آموزش پرورش شهرستان فاریاب کیلو صدهزار تومان گوجه سبز ترجمه درس سوم مورد تدریس از کتاب زبان تخصصی آقای حقانی رشته برق الکترونیک منظور از ضرب المثل برو کار می کن مگو چیست کار چیست به طور خلاصه جهانی ویدیو جهانی 2014 1998 فرانسه اختبار محمدرضا صبوری نمونه بالشت گرد چرم دوز برا تو ماشین letter4you مردمی جشنواره عمار مردمی جشنواره مردمی قیمت عمده گلدان بامبو پایه بلند فروش گروت در مشهد گروت اپو ی ، گروت g2 در مشهد دار و ندارمو بگیر کربلاییم کن آهنگ زنگ ولیز نوار بهداشتی استفاده لباس قاعدگی دستمال نوار بهداشتی استفاده کنید مورد استفاده برای جلوگیری ماهانه برای نوار بهداشتی استفاده نوار ب نتایج آزمون های مدارس نمونه تی شهرستان میاندوآب داستان کوتاه با ترجمه فارسی تصمیم کبرب ترامپ عربستان سعودی کشورهای هیکل عربستان سعودی برای بهبود گفته هیکل سران کشورهای پرینستون پرینستون عربستان سعودی هم‌نظر ترامپ درب بد بیاری پشت سرهم کابوس درد عقب‌نشینی شاخص بورس به کانال ۸۰ هزار واحد توبه جوان محکوم به برای بخشش پیروزی قاطع شالکه مقابل آگزبورگ بانگەواز آهنگ کردی سنگین ۷درصد ایرانیان در خارج‌کشور زند می‌کنند رومیزی تکه دوزی سوزن دوزی شده تمام دست دوز بشارت میلاد بازیگران نقش‌های اصلی جدید پیتر ج ون listمصرف روغن ماهی در پیشگیری از تولد نوزادان نارس موثر است ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه ترکیه دعای چاقو و قربانی پخش عمده قوری و فنجان طرح کیتی برگزاری کلاس مربیگری درجه یک آهنگ جدید کامبیز فراهانی با نام هنوزم دوسش دارم از دستش نده این پست رو شب مهم لژیونر‌های ایرانی در یونان و کرواسی ناکامی انصاری‌فرد و گ نی کریمی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.916 seconds
RSS