جلسه هیات مجمع شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجانشرقی

نتایج جستجوی عبارت ' جلسه هیات مجمع شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجانشرقی ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
جلسه هیات مجمع شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجانشرقی  
در جلسه مجمع عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی مطرح شد ترمیم و ساماندهی مجمع عالی قشر از اه ... اصلی ماست   علیزاده مسئول سازمان بسیج کارگری آذربایجان شرقی در اولین جلسه هیئت رئیسه مجمع عالی قشر سازمان بسیج کارگری استان آذربایجان شرقی در سال 93 بر ... وم ترمیم، ساماندهی و جایگزینی اعضای محترم شورا و کمی ... ای تخصصی تاکید کرد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگزاری نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری استان  
نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی برگزار شد خبرگزاری بسیج نشست شورای عالی قشر بسیج کارگری آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج در آذربایجان شرقی، دبیر شورای قشر کارگری استان در این آیین با اشاره به اهمیت شورای قشر کارگری استان، ... وجی جلسات شورای قشر کارگری را نقشه راه عنوان و بیان کرد هر جلسه با دستور کار مشخصی انجام می شود تا از ... وجی این نشست ها بتوان استفاده کرد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تیترجدیدترین خبرهای مجمع عالی جوانان ایران  
... طاهره رستاخیزقائم مقام مجمع عالی جوانان شد میدان خدمت درمجمع عالی جوانان جولانگاه قدرت ... شده است زهراباجلان گفت خانه نشینی رابهترازقدرت ... ترجیح میدهم، آقای ... مهدی نجاتی نوردیده ام است وازاوعذرخواهی میکنم....استعفا... مفتح گفت حاضرم مشاورارشدشوم تاهمه چیزراثابت کنم جلسه عمومی مجمع به ریاست ... علوی تهرانی برگزارمیشود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پنجمین دبیرکل مجمع عالی جوانان به تأییدرسمی رسید  
... مهدی نجاتی بعنوان پنجمین کرسی نشین درسمت دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران انتخاب شد خانم ... مهنازمعیری همسردانشمندشهید احمدقدوسی و رییس مجمع عالی جوانان یزدانتخاب غرورآفرین ... نجاتی به عنوان پنجمین دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران را تبریک گفت وبرای ایشان بعنوان پنجمین راکب مدیریت مجمع عالی جوانان آرزوی موفقیت نمود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی و فوق العاده  
همکاران ارجمندجلسه مجمع عمومی نوبت سوم و جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز شنبه مورخ 17 اسفند 92 ساعت 15 در محل سالن جلسات هتل پیام می باشد.حضور کلیه اعضا در این جلسه ا ... امی می باشددستورات جلسه مجمع عمومی عادی \- گزارش  عملکرد ی ... اله هییت مدیره\- گزارش  عملکرد ی ... اله بازرسین\-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل جدید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... وزارتی مجمع عالی جوانان ایران برکنارشد  
درجلسه کمیته انضباطی شورای عالی اشتغال جوانان که صبح امروزبه ریاست ... علی محمد دهقان برگزارشد آقای احمدسلاح ورزی ... وزارتی که بادرخواست دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران به این کمیته احضارشده بودبعلت عدم دلایل کافی وانکاربی موردازارتکاب تخلف خودازسمت خودبرکنارشد همچنین دراین جلسه خانم ... پریسا علوی تبار نیز سه ماه خدمت فاقدحقوق د ... رونده انضباطی ایشان درج شد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با درخواست پروفسور عبدالحمیدرسولی مدیریت مجمع عالی جوانان قم تغییر کرد  
دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران به رسم ادب ودرجایگاه احترام به درخواست ... ارجمندش پاسخ مثبت داد یکی ازشاگردان پروفسور رسولی مدیریت مجمع عالی جوانان قم رابرعهده گرفت دقایقی پیش باحکم آقای مهدی نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران ... محمد قلاوند به سمت رییس مجمع عالی جوانان قم منصوب شد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دومین مجمع عمومی انتخابات انجمن معلمان ریاضی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مجمع عمومی  
ب ... به اعضای محترم تعاونی تابش معرفت مجمع عمومی تعاونی درتاریخ ... 12 12 93راس ساعت 17درمدرسه شهیدصیاد ... دفترتعاونی بادستورات جلسه  1\-گزارش هیات تصفیه 2\-فروش زمینهای ملیراه  3\-پیگیری قضایی مالک ملیراه  باتوجه به مصوبه مجمع تاریخ 93 5 21  4\-پیگیری قضایی هیات مدیره اسبق باتوجه به مصوبه مجمع تاریخ93 3 23 وگزارش حسابدار


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعوت نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده 1393  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... علوی تهرانی ازدبیرکل مجمع عالی جوانان ایران ومدیریت مجمع عالی جوانان یزدعذرخواهی کرد  
... رضا علوی تهرانی ضمن محکوم ... حادثه تروریستی اخیر گفت اینجانب متأسفانه خودرا مسبب این حادثه دردناک میدانم وازهمین جا از محضر معزز دبیرکل محترم مجمع عالی جوانان ایران وکلیه همکارانم درکادرهیئت رییسه مجمع وخصوصا ازخواهرعزیزم سرکارخانم ... مهناز معیری ریاست محترم مجمع عالی جوانان استان یزدوسایرهمکارانم درمدیریت آن استان ازصمیم قلب عذرخواهی میکنم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میزان محبوبیت ... مهدی نجاتی تاساعاتی دیگرمشخص خواهدشد  
جوان ترین دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران درسمت دبیرکل خواهدماند یا .... امشب نیزهمانند دبیران کل مجمع عالی جوانان ایران در زدوره های گذشته این بار آقای مهدی نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان تاساعاتی دیگربا دریافت رأی اعتمادسایر اعضای منتخب مجمع سرنوشت مدیریتش رقم خواهدخورد تاکنون ... مجید ... ی؛ ... مظفرشریفی، ... طاهره رستاخیز مدیران موقق این مجمع بوده و ... رضاغفوری فردنیزبعلت عدم رأى اعتمادتوفیق ادامه خدمت رانداشته است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
با حکم دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران دومین مدیر ملی مجمع عزل شد .  
حسین رضایی دبیر کمیسیون ... مجمع عالی جوانان ایران بعلت ... در امور اجرایی و مدیریتی مجمع و تعرض غیر قانونی به صندوق خزانه داری مجمع با صدور حکمی از جانب ... مهدی نجاتی دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران از سمت خود بر کنار شد .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دعوت نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده 1393  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی شهرک باران  
با سلام موضوع جلسه مجمع عمومی از کلیه دوستانی که در تاریخ های 93 3 15 و 93 3 16  در شهرک باران حضور دارد دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی که در یکی از روزهای فوق الذکر عنوان شد شرکت فرمایند. دستور جلسه 1\-بررسی مشکلات شهرک 2\-پی گیری کارهای عمرانی و شروع بکار آنها 3\- تصویب قانون های جدید در رابطه با عدم همکاری اعضا 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع عمومی شهرک باران  
با سلام موضوع جلسه مجمع عمومی از کلیه دوستانی که در تاریخ های 93 3 15 و 93 3 16  در شهرک باران حضور دارد دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی که در یکی از روزهای فوق الذکر عنوان شد شرکت فرمایند. دستور جلسه 1\-بررسی مشکلات شهرک 2\-پی گیری کارهای عمرانی و شروع بکار آنها 3\- تصویب قانون های جدید در رابطه با عدم همکاری اعضا 


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیدار اعضای مجمع عالی بسیج با ... معظم انقلاب  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تغییر در سیستم مدیریت مجمع عالی جوانان ایران با حضور دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران  
... بهشتی هدایت مجمع عالی جوانان کلان شه ... ایتخت را به ... صفری راد واگذار کرد . در مراسم تودیع و معارفه رئیس مجمع عالی جوانان استان تهران ... مهدی نجاتی دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران ضمن تقدیر از زحمات ارزنده و شایسته ... سید محمود بهشتی خانم ... نسرین صفری راد را به سمت س ... رست مجمع عالی جوانان تهران منصوب کرد .  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مدیرکل اجرایی مجمع عالی جوانان خواستارامنیت‎ ‎اجرایی وهمکاری مشاورارشدمجمع باواحداجرایی وهماهنگی شد  
... طاهره رستاخیرمدیرکل اجرایی وامورهماهنگی مجمع عالی جوانان ایران گفت باتوجه به بعضی اختلافات که اخیرأ درمجمع عالی جوانان ایران رخ داده است امروزبدخواهان این مجمع چشم انتظارآسیب رسیدن به توسعه وشکوفایی جوانان ایران ... ی هستند. خانمرستاخیزگفت باتوجه به توضیحات ... توکلی که تای ... اعت آینده منتشرخواهدشدازجناب آقای مجتبی س ... وسرکارخانم زهرا باجلان که بعنوان مشاورین ویژه مجمع معرفی شده اندانتظار همکاری لازم وهماهنگی ویژه رادارم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پیام تسلیت دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران بمناسبت درگذشت فرزندخانم ... زهرافروزنده  
... مهدی نجاتی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران د ... یامی درگذشت فرزند ... دسال خانم ... زهرافروزنده ... پارلمانی مجمع عالی جوانان ایران رابه ایشان وخانواده محترمش خصوصأ همسرارجمندایشان جناب آقای حجت اله رحمتی وسایربازماندگان آن گل پ ... رشده تسلیت گفت.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگزاری جلسه شورای هم ... شی بسیج فرهنگیان نی ریز در دفتر بسیج فرهنگیان  
شورای هم ... شی بسیج فرهنگیان تشکیل جلسه داد. در این جلسه هم ... شی  که در محل دفتر بسیج فرهنگیان تشکیل گردید اعضای حاضر در این شورا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت روز کشور و وظایف بسیج  در این شرایط پرداختند. که در پایان اعضای شورا سوالات و نقطه نظراتشان را مطرح نمودند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قدردانی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران  
دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران ازکارگزاران صدیق نظام مقدس ... وعموم ملت ایران خصوصا امت شهیدپروراستان یزدقدردانی کرد دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران دربخشی ازاین پیام ازحضورخالصانه وابرازهمدردی و مشارکت درمراسم تشیع وترحیم دانشمند شهیداحمدقدوسی نهایت سپاس وقدردانی صمیمانه خودرابجای آورد دراین پیام ... مهدی نجاتی ازدفتر ... ... ی ، ریاست محترم ... ایران ومعاونین رییس جمهور ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ قوه قضاییه ، مجلس شورای ... ی ، مجلس خبرگا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگزاری مجمع عمومی  
به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جلسه هم ... شی دبیران محترم تربیت بدنی با کمیسیون ورزش شورای شهر تحت عنوان مجمع عمومی روز دوشنبه مورخ 93 2 15 ساعت  17 30در محل کانون ... ... ره برگزار خواهد گردید. به سبب اهمیت جلسه حضور کلیه همکاران در این جلسه ا ... امی است .لذا از کلیه همکاران خواهشمند است در این جلسه حضور بهم رسانند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وظایف واختیارات شورای اصناف کشور  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
احتمال تغیر درمحور مدیریت مجمع جوانان  
احتمال تغییردرمحورمدیریت مجمع عالی جوانان وجوددارد به گفته دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران اگر ... حسین صالحی به سمت دبیرکمیسیون حقوقی منصوب شودخانم زهرا باجلان نیزجهت همراهی دبیرکل مجمع عالی جوانان ایران درسفربه صنعاپایتخت یمن به سمت مشاورویژه دبیرکل منصوب خواهدشد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه معرفی اعضای شورای بسیج  
در جلسه شب شنبه اسامی اعضای شورای بسیج معرفی شدند .دراین جلسه که با سخنرانی فرمانده پایگاه ... علی آغاز شد اسامی اعضای شورای بسیج قرائت شد و مقرر گردید در جلسه شب  بیستم ماه مبارک رمضان با حضور فرمانده حوزه المهدی  و چند تن از مسئولین ... ناحیه دلیجان حکم این عزیزان صادر و در مکان مسجد جامع قرائت شود .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جلسه مجمع بسیج شهرستان روانسر برگزار شد  
در مورخ 17 12 93 مجمع بسیج شهرستان در سالن جلسات ... پاسداران برگزار شد . در این جلسه که با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد ... نوری رییس کارگروه سلامت شهرستان  گزارشی از فعالیت های شبکه بهداشت و درمان شهرستان روانسر که در مصوبات کارگروه سلامت بسیج شهرستان عنوان شده بود پرداختند .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ... نقدی درباره مذاکرات هسته ای  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران با هیئت همراهش وارد همدان شد.  
... مهدی نجاتی دبیر کل مجمع عالی جوانان ایران در مراسم تودیع و معارفه رئیس مجمع عالی جوانان استان همدان ضمن قدردانی از زحمات ارزنده  ... سعید حسین زاده آقای ... احمد عطایی را به سمت س ... رست مجمع عالی جوانان همدان منصوب کرد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اولین جلسه مجمع فرهنگیان با ... آموزش و پرورش  
اولین جلسه مجمع فرهنگیان ایران ... ی در روز ... 93 4 3با حضور اعضای شورای مرکزی مجمع و دبیر کل محترم مجمع و مسئو لین مجمع فرهنگیان استانها و مناطق تهران برگزار گردید .  این جلسه که در دفتر وزارت متبوع برگزار شد ابتدا جناب آقای بطحائی قائم مقام محترم ... ضمن خیر مقدم به حاضرین به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش پرداختند وبرنامه ریزی لازم برای مشارکت عمومی را خواستار شدند.  در ادامه آقای کمیجانی دبیر کل محترم مجمع فرهنگیان کشور ضمن تشکر از حضور اعضا  ضم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
شبکه کرال ترکیه نحوه دادخواست از ماده 477 ایین دادرسی کیفری سریال kaderimin yazildigi gun جمله در مورد ورزش تعاونی پروژه مسکن میباشد ازی تعاونی مسکن شهید ازی پروژه شهید ازی ترایپوفوبیا بیماری صفحه ویکی پدیا ساخته ویکی پدیا بیماری مبتلا هنگام دیدن خارش بگیرد، اینجا که خاک، بوی کبوتر گرفته است آنلاتیم ورزش در مدارس شاد و نشاط دانش آموزان را فراهم می آورد گواردیولا از تلاش برای قهرمانی دست نمی کشم حل مشکلات ارورهای بازی watch dogs deluxe edition پیش شماره جدید مازندران پاو وینت در مورد زندگی حضرت فاطمه بازار واسطه ایوو ید معمولا رئیس بازار ایوو برای انجام داشته باشید تجارت خارجی بیشتر موارد مزایای آسانسور گیرلس تکفاز کوهنوردی گروه هرات شهرداری اعزام شهرداری هرات کوهنوردی شهرداری استان اردبیل گروه کوهنوردی اعزام گروه گروه کوهنوردی شهرداری طرح های اماده برای لحاف دوزی سنتی رمان برایم از عشق بگو قسمت اهنگگناه تو خوشگلیته خوشگلی دردسر داره پیرو جوون ویژه برنامه ی افطار جهت اعضا دختر ویژگی دعوت کنندگان به سوره حجر آیه ۱۰ مداحان زالی آباد لاغری راهنمای جامع کار در داروخانه نسخه پیچی پروژه پلان مقیاس مدارک تحویل انشا درباره ی شیوهی تغییر و تحول زبان فارسی نوشته های ذهنی و جانشین سازی نورمن فاستر و ساخت و ساز در کره ماه نقاشی حرفه ای با اشکال هندسی ممنونم کنارمی رفیق سوپاپ بطری الاول ربیع حضرت اعظم ربیع الاول اعظم ربیع الاول هزار ساله کوچه ها پر میشه از عطر یاس سیسمونی کیمیا قم انتصاب جدید بخشدار گهواره ارحم الراحمین ِ مهربان هوس خانمان سوز نیکلاس مورد زبان وجود اهدای ایتالیا جوان نیکلاس هدیه نیکلاس کارتون وین ردیف و قافیه ستایش نام تو اولین شعر کتاب هفتم ج ابجدکبیر توضیحات دادستان تهران درباره پرونده قتل عمد خانم ریحانه جباری و قصاص او بازتاب خبری حضور مردم راوند در قم من بورالاردا داریخیرام سن نئجه؟ فال اسپرسو صعود دیواره علم کوه و گرده آلمانها شبکه ی atv ترکیه خار مریم لاغری تعریف آموزش وپرورش تطبیقی ؛ بررسی کارشناسی داوری بازی جنجالی دربی ۸۴ محاسبه ساعت سعد نحس ، قمر در عقرب ، ساعت دعا نویسی ، نوشتن دعا طلسم متنی فراموش نشدنی از سخنان معلم شهید علی شریعتی سیم خاردار در استقلال بازیکن جدید خوشحالی یعنی عروسی داداشت باشه ایزوگام درخشش نقره ای شرق انشا صفحه بیستو سه کتاب هشتم آهنگ استقلال از احسان چشمعلی مسیر ولرده روستای صعود ساعت سیواندره روستای سیواندره روستای ورده ساعت برای سیاه کران رهسپار شدیم شیوا خبرنگار کورد روش دوخت و درست روکش دور فرمون جواب پرسش های کتاب انقلاب ی هراتی جنجال نفوذ بشقاب پرندهها به ایستگاه ناسا ع مقاله های تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر مدرسه راهنمایی صداقت سمیرم عضلات صورت را چطوری ماساژ بدهیم آموزش تصویری رمان ورودعشق ممنوع رمان انجمن پیچک بیوگرافی خانم صادق زاد ه گوینده خبر شبکه یک تصویر خوشحالی یعنی م تو باشی پنج مورد از تنظیمات که باید همین الان آنها را تغییر دهید 114 آرامش در دین ، جنگ و تفرقه در مذهب نتایج راهنمایی زابل نتایج ازمون شهریور95نظام ی دونده همدانی در رده چهارم نیمه ماراتن کشور دکوراسیون اتاق خواب برج ایفل بازی کم حجم قورباغه گرسنه برای کامپیوتر starving frog pc game انشا ذهنی عینی درباره دوست مذاکرات فوق مهم من پشه رمان های نیلوفر قاسمی فر چرا فرزندم با خشونت رفتار می کند ؟ تمام انشا های دهم گوگل دستگاه کنید گوشی فعال گزینه device manager google settings تبلت‌های اندرویدی android device android device manager کتاب تغذیه نریمان زمان ع فرزندی به نام ‘صالح’ دارد دختر باس صنایع باشه تیم پارسیان رستم بابامیدان بر سکوی نخست مسابقات فوتبال قهرمانی شهرستان رستم طبیب دوّار سوالات کتاب جهان بینی توحیدی 2 شهیدمطهری چرا بیتالک قطع وصل می شود اللهم ارزقنا شفاعة الحسین فی یوم الورود مواد بندی نقطه معماری بندی خاکها مکالمه بین دختر و پسر هنگام دعوا مزایای بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد متنی برای تبریک کنکور یا موفقیت در کنکور کتاب نحوه تهیه گزارشات توجیهی بازار، فنی مالی feasibility study رمان دو سه تا شیطونا قسمت ا تلاوت قرآن در سیره گفتار اهل بیت ع جوک ملت همیشه در صحنه حاظر باشگاه فرهنگی ورزشی مینیاتور نتایج آزمون ارتقاء کمربند آبی به قرمز تکواندو استان تهران آقایان لوازم تحریر لازم برای کلاس هفتم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.181 seconds
RSS