تورا فراموش نمیکنم

نتایج جستجوی عبارت ' تورا فراموش نمیکنم ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
بببببب  
دلم میخواهد بمیرم برای این آرزوم دعا کنید نذر کنید حاجت طلبید ولی تورا به خدا مشهد نروید ، من از مشهد بدم می آید تورا به خدا برایم گل نیاورند ، از گل بدم می آید تورا به خدا ازباران وبهار حرفی نزنید بدم می آید تورا به خدا برای مرگم دعا کنید که تارمویی نمی ارزم دراین دنیا ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ارزو  
نشد انچه که میپنداشتم .. هنوز تورا دوست داتشم .. دفن کرده تورا به خیال اما بذر عشق بود که کاشتم .. خورشید بودی و من  کاش اسمان دگر داشتم .. کاش من هم اسوده مثل تو یاری دگر داشتم .. هرقدر از زمان اب شد تورا بیش از خود  خواستم هزار بار ارزو ... ارزویی کاش جز تو  من داشتم .. در صحنه ای که عشق را بردی من هزار بار تورا باختم ..          


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... ماس  
حتم دارم تا ته این زندگی لااقل یک بار میبینم تورا.تازه آن روزاست به تاوان دلم از تو میپرسم برای چه چرا. شک ندارم در جوابت هرچه بود باز تاب بی قراری میکنم. آن زمان هم باز میبخشم تورا بعد از آن دردت یاری میکنم.سیرتم صاف است اگر روزی بیای آن گذشته را فراموش میکنم. بد نبودم با تو و با روزگار پیش من برگرد خواهش میکنم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
راه بسته  
   زبان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق سری که بر سر گردون به ف ... می‌سودم براستان که نهادم بر آستان فراق چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق کنون چه چاره که در بحر غم به گرد ...  فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق اگر به دست من افتد فراق را بکشم که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق بهار –93.04.15     دلم جواب بلی می‌دهد صلای توراصلا بزن که به


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رفتی و من....  
خواهرم...یاسمنم.....امروز... تلخ روزی بود... و شاید روزی به معنی زندگی برای تو.... یاس.د بودی و این صفحه صفحه ی زندگی تو... فراموش نمیکنم.. مهربانیت... لبخندت... و لحظه های ناب زندگیت را..فراموش نمی کنم... ثانیه به ثانیه ای همدم لحظاتم بودی... فراموش نمیکنم... که فقط خواهرم نبودی....فراموش نمیکنم.... هیچ وقت...هیچ چیز را... و هنوز هم باور دارم...  سرطان پایان زندگی نیست هرچند که برای تو....شاید تلخ٬ شاید هم نه... اما آوایی بود که هیچ ... ی نفهمید...کمتر ... ی شنید.....آسو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر پاییز..  
  تلخ باش دختر ِ پاییز.. بسانِ قهوه ای که تلخی اش سکر آور است برای آنکه تورا می خواهد.. سرد باش دخترِ پاییز.. همچون سردی جمله ی آن معشوقی که تورا برای همیشه تمام کرده است.. دلت،  هوای خواندن پستِ آن مردِ نارنجی را نکند، که تمامِ واقعیتِ تورا به نگارش در آورده بود..    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر نو2  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای رسول خدا  
ای رسول خدا حتما خبر داری کاریکاتور تورا کشیده اند.می دانم بازهم لبخندمهربانی برلبانت داری قبلا هم تورا دیوانه خوانده اند در کوچههای مدینه به توسنگ هم زده اند  انها کهغرق در جهل ودختر کشی برادر کشی وفقر بودند بر سر تو زباله هم ریخته اند اما توبه عیادتشان رفتی وگرچه قلب پاکت لبریز از غصه بود غصه هدایت هم نوعانت ولی هماره لبانت خندان بود اکنون هم می دانم برای اینها دعا می کنی برای هدایتشان غصه می خوری ای رسول مهربانی ما تورا دوست می داریم جان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگر تورا فراموش کنم ..  
شبهمیشه دست‌هایش رابر چشم‌هایم می‌گیردتا او را از روی صدایش بشناسممی‌دانی چه بر سر جهان می‌آیداگر تورا فراموش کنمچه بر سر جهان می‌آیداگر زنبوری شاخه گلی را فراموش کندیا گنجشگی دانه راانگارکوچ تمام پرنده‌هابه سمت درختی بودکه با برگ‌هایش باد را تکان می‌داددرختیکه تو سال‌ها زیر سایه‌اش می‌نشستیو حالا کت ... عاشقانه استفکر کنبه ماجرای ... یکه تمام ساعت‌های دنیا را ... یدتا معشوقه‌اش دیگر پیر نشودمنپیر شده بودموبر سر دو راهیخیال کنهر ک


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگر تورا فراموش کنم ..  
شبهمیشه دست‌هایش رابر چشم‌هایم می‌گیردتا او را از روی صدایش بشناسممی‌دانی چه بر سر جهان می‌آیداگر تورا فراموش کنمچه بر سر جهان می‌آیداگر زنبوری شاخه گلی را فراموش کندیا گنجشگی دانه راانگارکوچ تمام پرنده‌هابه سمت درختی بودکه با برگ‌هایش باد را تکان می‌داددرختیکه تو سال‌ها زیر سایه‌اش می‌نشستیو حالا کت ... عاشقانه استفکر کنبه ماجرای ... یکه تمام ساعت‌های دنیا را ... یدتا معشوقه‌اش دیگر پیر نشودمنپیر شده بودموبر سر دو راهیخیال کنهر ک


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هنوز...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هنوز...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تورا کمی بیشتر از دستهای مادر دوست دارم  
تورا از پنجره های رنگی کاخ گلستان بیشتر دوست دارم،تورا از ع ... های پولارویدم و از سفرهای اصفهان و شیراز و از کتاب هایم بیشتر دوست دارم.وقتی چتر نداریم و ناگهان باران می بارد تورا به اندازه تمام قطره های باران دوست دارم.تو رااز بوی خاک خیس،دفترچه های رنگی کتاب فروشیٍ پشت خیابان ولیعصر،درخت های تبریزی ،توت های وحشی فشم،خنده های بلند و کش دار پدر،خنکی و نم پوشال های کولر در عرق ریزان تابستان،دوچرخه ی سفید و صورتی ... هم بیشتر دوست دارم. اگر تا ان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا!  
الهی وسیلت به تو هم تویی اول تو بودی وآ ... تویی همه تویی وبس، باقی هوس. خدایا نه شناختِ تورا توان،نه ثنای تورا زبان. نه دریایِ جلال وکبریایِ تورا کران. پس تورا مدح وثنای چون توان؟ تورا که داند،که تورا تودانی تو، تورا نداند ... ،تورا  تودانی وبس.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
الهی  
الهی وسیلت به تو هم تویی اول تو بودی وآ ... تویی همه تویی وبس، باقی هوس. خدایا نه شناختِ تورا توان،نه ثنای تورا زبان. نه دریایِ جلال وکبریایِ تورا کران. پس تورا مدح وثنای چون توان؟ تورا که داند،که تورا تودانی تو، تورا نداند ... ،تورا  تودانی وبس.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای گل تازه  
    ای گل تازه که بویی ز وفا نیست توراخبر از سرزنش خار جفا نیست تورارخت بر بلبل بی برگو نوا نیست تورا  ... فاتی به اسیران بلا نیست توراما اسیر غمو اصلا غم ما نیست تورابا اسیر غم خود رحم چرا نیست تورافارغ از عاشق غمناک نمیباید بودجان من این همه بی باک نمیباید بود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وکربلا...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیگر ...  
دیگر 25 ساله شده ام.... اما... نمیدانم چرا آنقدر بزرگ نشده ام که تورا تنها درمواقع سختی نخوانم؟ چرا وقتی همه چیز هست،کمتر تورا صدا میکنم؟ چرا وقتی سالم وشاداب هستم کمتر تو را شکر میگویم؟ پروردگارااا...تنها درخواستم از تو روحی وسیع است.. انقدر که فراموش نکنم در سختی ها بیشتر باید تورا صدا کرد...  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تقدیم به ... حسن علیه السلام  
سخت است ولی وقت خود باشی و بعدهم عصرو زمانه ات تورا نشناسدبالاترازاین نیست غم غربت آ ... ه محرم خانه ات تورا نشناسدخورشید درون آسمانی اماپهنای کرانه ات تو را نشناسدتو چون نخ تسبیح و مریدان به طوافافسوس که دانه ات تورا نشناسدبار عمل خلق به دوشت اماسنگینی شانه ات تورا نشناسدازنور محمد به دلت آیت هاستدنیا به نشانه ات تو را نشناسداین شاعر درمانده که ... اتی راگفته به بهانه ات تورا نشناسد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ناز تو را می کشم  
از همه ... غیر تو پا می کشمتا به ابد ناز تو را می کشمع ... تو همراه من است روز شبروی نگینی ز طلا می کشمبر تو شدم عاشق وپای توراحال ببین تا به کجا می کشمکاش خبر از دل من داشتیبی تو درین خانه چه ها می کشمآه.مرا کشتی وپای تورا یک تنه بر محکمه ها می کشماز تو غزل گفتم ودر انجمنبر رخ خیل شعرا می کشمبسکه کشیدم زهمه .بعد از ایناز همه ... غیر تو پا می کشم......


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فراموش کن فراموش  
یک روز احساس ... اگر اورا با یک غریبه ببینم تمام شهر را به آتش خواهم کشید.........اما امروز حتی کبریتی هم روشن نمیکنم تاببینم او کجاست و با کیست.............روزی که به دنیا آمدم در گوشم خواندند اگر می خواهی در دنیا خوشبخت شوی همه را دوست بدار.........حال که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموش کن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فراموش نمیکنم!  
هرگز...هرگز فراموش نخواهم کرد زنگ هتی ناهارمان را،..که خیمه میزدیم روو غذای همدیگه و تو رو مس ... ه میکردیم ک چقدر میخورییییی هرگز فراموش نمیکنم خنده ها و قهقه های زنگ ناهارو حسینی و راپورتشو دمبال هم ... و نمک و فلفل روو غذای هم ریختن شلوغی.صف گرم کن رو هم فراموش نمیکنم فراش نمیکنم پنج شمبه هایی ک غذا نداشتیم و با بیسکوییت و پاستیل و غذای اونایی ک همیشه غذا میاوردن ته گیری میکردیم یادم نمیره اوون ساعتایی رو ک گرد میشستیم و هرهر میخندیدیم و گاهی ه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته ای برای امپراطو ... اپ  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غرق در خدا  
  خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریب شدم تورا بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم تورا گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم تو مرا چه دیدی که وفادار م ... …..؟   ……………………   یادمان باشد پیمانی را که در طوفان با خدا میبندیم در آرامش فراموش نکنیم…..   به خدا گفتم به من همه چیز بده تااز زندگی لذت ببرم خداوند فرمود به تو زندگی می دهم تا از همه چیز لذت ببری…..   خدایا من چیزی نمی بینم آینده پنهان است ولی آسو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
62-01 لحظه ای با رسول یونان  
مانـده‌ام چگونه تو را فراموش کنم اگـر تو را فراموش کنم باید ســال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام فراموش کنم دریا را فراموش کنم و کافـه‌هــای غروب را باران را اسب‌ها و جاده‌ها را باید دنیــا را زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم تو با همه‌ چیز درآمیختــه‌ای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
.... بهم می ریزد!!!  
به نسیمی همه ی راه بهم می ریزد             کی دل سنگ تورا آه بهم می ریزد؟ سنگ دربرکه می اندازم و می پندارم            باهمین سنگ زدن ماه بهم می ریزدعشق برشانه ی هم چیدن چندین سنگ است             گاه می ماند و ناگاه بهم می ریزد آنچه را عقل به یک عمر بدست اورده است             دل به یک لحظه ی کوتاه بهم می ریزد آه یک روز همین آه تورا می گیرد             گاه یک کوه به یک کاه بهم می ریزد فاضل نظری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه تو را فراموش کنم..  
چگونه تو را فراموش کنم.. مانده‌ام چگونه تو را فراموش کنماگر تو را فراموش کنمبایدسال‌هایی را نیز که با تو بوده‌امفراموش کنمدریا را فراموش کنم غروب راباران را جاده‌ها رابایددنیا رازندگی راو خودم را نیز فراموش کنمتو با همه‌ چیز درآمیخته‌ای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تورا میخواهم  
تورا میخواهم تنها تورا می خواهم... تنها صدایت را میخواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد... نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد... وجودت را می خواهم تا گرمای آغوشم باشد... دستهایت را می خواهم تا نوازشگر بی ... ی اشک هایم باشد... و تنها خنده هایت را میخواهم تا مرحم کهنه زخم های زندگی ام باشد... آری تنها تو را می خواهم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ندیدیم تو را ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ندیدیم تو را ...  
از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تورا زهر هجر تو چشیدیم و ندیدیم تورا گاهی اندازه یک ... فقط فاصله بود ... را نیز کشیدیم و ندیدیم تورا مدتی در پی تو رند و نظر باز شدیم همه را غیر تو دیدیم و ندیدیم تورا سعی کردیم تو را خواب ببینیم شبی سحر از خواب پریدیم و ندیدیم تورا مگر ایام کهن سالی ما جلوه کنی در جوانی که دویدیم و ندیدیم تورا فکر کردیم که مشکل سر دلبستگی است از همه جز تو بریدیم و ندیدیم تورا چه قدر چله نشستیم و عزادار شدیم چه قدر شمع ... یدیم و ندیدیم تو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نقد و بررسی clouds of sils maria دسته تفنگ پیروزی پتروشیمی در لیگ تنیس روی میز پاو وینت درباره های مخابراتی moamelate foozoli هریک ازشکا سعی کنید مدلی تصویری برای رابطه عقل و دانش تجربه رسم کنید؟ ورود تیم ملی جوانان به کشورمان و تصاویر نوب را از کجا ب م انشا پرنده به روش جانشین سازی آیا عقاب آب میخورد محسن رضایی رئیس جمهور می شود؟ چند مثال برای الگوریتم روند نما ترکیبی جادویی برای سلامت قلب بزرگسالان شیدان در 6 ثانیه 2 امتیازمهم را از دست داد آموزش احکام محرم و نامحرم به دختران نوجوان با شعر رمان نگار من تویی از قسمت 1تا آ تحقیق کلاس چهارم نمک خوراکی را چگونه تهیه می کنند پولی های منجید دار انشا ذهنی عینی درباره فوتبال وضعیت حضور در مذاکرات آستانه معنای ارامش غروب سرخ فام مولف کمال السیّدمترجم سیّد محمّدرضا غیاثى کرمانى رفتار علامه حلی چگونه بود که توانست زمان را ببیند درخواست کمک مالی از خیرین تصاویر شیخ حمید الماهور تحقیق و بررسی در مورد اصول بازار ی آموزش ساخت کیف بندی نمدی دخترانه همیشه دوستت خواهم داشت مادرم متن خیر مقدم گویی مدیر در جشن شکوفه ها صابون شامی دستور العمل، لوگوی اختصاصی، پرچم پوستر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای پوستر در مورد خشونت 1 آنچه از زنده یاد تیمسار بهمن کرمی آموختیم نمونه پاسخ سوالات speaking تافل فایل بی کلام سرود رضا رضا آباده تذکر سرمربی و محرومیت بازیکن سایپا با استفاده از کلمه های بزرگی و عظمت،شکوه و شوکت،سربلندی و اعتبار استریو سجاد ریسی مهرداد نگاهی به تجزیه واج در زبان فارسی فایل اسکریپت ویژه مدرسه راه دور سمیه تجزیه واج night shift coming to macos spotted in latest beta انشا عینی و ذهنی درباره کتاب اخباری مشکلی برای بازی با ذوب آهن ندارد لوستر متفاوت فضای فضای داخلی جواب فعالیت در خانه سکه طلا تفکر سبک زندگی پایه هفتم پیروزی تیم فوتسال شهرداری رشت انشا عینی ذهنی درباره آسمان انشا با سوالات بارش فکری اگرنویسی نوحه ترکی یاتما ابوالفظل موضوع انشا ازاد پایه هشتم دوست بابام منو کرد خواص روغن گیاهی بیگر حتما بخونید به دردتون میخوره تعبیر خواب دیدن چیپس و پفک تحقیق درباره بزرگترین یاخته ها نقشه gis راه‌های استان همدان شهید طلبه جلال افشار مورد عنایت زمان عج جواب بازی ج انه 2 مرحله بازگشت پرافتخار انشا صفحه 52 نگارش سال دهم تجربی ساختار و عملکرد لوله ی گوارش چهارمین سالروز تولد دخمل گلی جواب خوبی بدیه پاو وینت درباره مواد سازنده قهوه افعالی که بعد ار آنها مصدر با to قرار می رد فعالیت صفحه 35 امادگی دفاعی ختم سوره یس هدیه به حصرت زینب س چکیده چیست؟ آنواع آن کدامند؟ تهران هر روز می‌میرد تحقیق در مورد احترام به والدین ga 110gb 1adr انشا ذهنی در مورد اسمان مهارت های نوشتاری هشتم صفحه بیست وسه انشا دربارهی تصویر اول متن نوحه حسین میزند صدا علمدارکربلا درباره مواد مخدر کمیکال پاسخ فعالیت های تفکر هشتم اهنگهای کرمانجی مجید عطایی یورک را به خاطرایران به راه ندادند نتایج آزمون تکواندو کمربند به قرمز تهران عاقبت شمر ملعون شیر های تخلیه کننده فشار pressure reliefe valves دلخوشی یعنی تولد پسرت باشه خواننده آهنگ دلبرم جان جان جان جان موی من وای وای وای وای انشا درباره تصویر نویسی کتاب مهارت های نوشتاری هشتم صفحه نتیجه و خلاصه بازی استقلال و السد 19 بهمن درس یک تفکر وسبک زندگی هشتم البومی درباره زیبایی ها و زشتی ها جواب انشا های هشتم سال جلسات ساعت چهارشنبه حضور تلاش شبانه امدادگران در حادثه پلاسکو ترک قرص زیر زبانی بوپرنورفین سبقت کامیون ممنوع ترجمه عربی رابطه بین کلیشه برند جواب معما زنی روی قبری گریه میکرد یکی رسیدگفتقبر کیه گفت قبر پدرمه اون که تو هست پسرمه اگه زنده بود شوهرم بود حالا قبر کیست جداسازی ونتیلاتور urology news oct312014 استان‌ها سازمان برنامه‌وبودجه نتایج قرعه کشی زائرین مشهد مقدس مشخص شد کانون هیأت ترکیه رئیس مدیره وکلای هیأت مدیره رئیس کانون وک دادگستری هیأت عمومی قانون وک درباره وک دادگستری کامل درباره وک پرویز نشاط
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.964 seconds
RSS