تورا فراموش نمیکنم

نتایج جستجوی عبارت ' تورا فراموش نمیکنم ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
بببببب  
دلم میخواهد بمیرم برای این آرزوم دعا کنید نذر کنید حاجت طلبید ولی تورا به خدا مشهد نروید ، من از مشهد بدم می آید تورا به خدا برایم گل نیاورند ، از گل بدم می آید تورا به خدا ازباران وبهار حرفی نزنید بدم می آید تورا به خدا برای مرگم دعا کنید که تارمویی نمی ارزم دراین دنیا ....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ارزو  
نشد انچه که میپنداشتم .. هنوز تورا دوست داتشم .. دفن کرده تورا به خیال اما بذر عشق بود که کاشتم .. خورشید بودی و من  کاش اسمان دگر داشتم .. کاش من هم اسوده مثل تو یاری دگر داشتم .. هرقدر از زمان اب شد تورا بیش از خود  خواستم هزار بار ارزو ... ارزویی کاش جز تو  من داشتم .. در صحنه ای که عشق را بردی من هزار بار تورا باختم ..          


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... ماس  
حتم دارم تا ته این زندگی لااقل یک بار میبینم تورا.تازه آن روزاست به تاوان دلم از تو میپرسم برای چه چرا. شک ندارم در جوابت هرچه بود باز تاب بی قراری میکنم. آن زمان هم باز میبخشم تورا بعد از آن دردت یاری میکنم.سیرتم صاف است اگر روزی بیای آن گذشته را فراموش میکنم. بد نبودم با تو و با روزگار پیش من برگرد خواهش میکنم.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
راه بسته  
   زبان خامه ندارد سر بیان فراق وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق سری که بر سر گردون به ف ... می‌سودم براستان که نهادم بر آستان فراق چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق کنون چه چاره که در بحر غم به گرد ...  فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق اگر به دست من افتد فراق را بکشم که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق بهار –93.04.15     دلم جواب بلی می‌دهد صلای توراصلا بزن که به


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رفتی و من....  
خواهرم...یاسمنم.....امروز... تلخ روزی بود... و شاید روزی به معنی زندگی برای تو.... یاس.د بودی و این صفحه صفحه ی زندگی تو... فراموش نمیکنم.. مهربانیت... لبخندت... و لحظه های ناب زندگیت را..فراموش نمی کنم... ثانیه به ثانیه ای همدم لحظاتم بودی... فراموش نمیکنم... که فقط خواهرم نبودی....فراموش نمیکنم.... هیچ وقت...هیچ چیز را... و هنوز هم باور دارم...  سرطان پایان زندگی نیست هرچند که برای تو....شاید تلخ٬ شاید هم نه... اما آوایی بود که هیچ ... ی نفهمید...کمتر ... ی شنید.....آسو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دختر پاییز..  
  تلخ باش دختر ِ پاییز.. بسانِ قهوه ای که تلخی اش سکر آور است برای آنکه تورا می خواهد.. سرد باش دخترِ پاییز.. همچون سردی جمله ی آن معشوقی که تورا برای همیشه تمام کرده است.. دلت،  هوای خواندن پستِ آن مردِ نارنجی را نکند، که تمامِ واقعیتِ تورا به نگارش در آورده بود..    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر نو2  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای رسول خدا  
ای رسول خدا حتما خبر داری کاریکاتور تورا کشیده اند.می دانم بازهم لبخندمهربانی برلبانت داری قبلا هم تورا دیوانه خوانده اند در کوچههای مدینه به توسنگ هم زده اند  انها کهغرق در جهل ودختر کشی برادر کشی وفقر بودند بر سر تو زباله هم ریخته اند اما توبه عیادتشان رفتی وگرچه قلب پاکت لبریز از غصه بود غصه هدایت هم نوعانت ولی هماره لبانت خندان بود اکنون هم می دانم برای اینها دعا می کنی برای هدایتشان غصه می خوری ای رسول مهربانی ما تورا دوست می داریم جان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگر تورا فراموش کنم ..  
شبهمیشه دست‌هایش رابر چشم‌هایم می‌گیردتا او را از روی صدایش بشناسممی‌دانی چه بر سر جهان می‌آیداگر تورا فراموش کنمچه بر سر جهان می‌آیداگر زنبوری شاخه گلی را فراموش کندیا گنجشگی دانه راانگارکوچ تمام پرنده‌هابه سمت درختی بودکه با برگ‌هایش باد را تکان می‌داددرختیکه تو سال‌ها زیر سایه‌اش می‌نشستیو حالا کت ... عاشقانه استفکر کنبه ماجرای ... یکه تمام ساعت‌های دنیا را ... یدتا معشوقه‌اش دیگر پیر نشودمنپیر شده بودموبر سر دو راهیخیال کنهر ک


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اگر تورا فراموش کنم ..  
شبهمیشه دست‌هایش رابر چشم‌هایم می‌گیردتا او را از روی صدایش بشناسممی‌دانی چه بر سر جهان می‌آیداگر تورا فراموش کنمچه بر سر جهان می‌آیداگر زنبوری شاخه گلی را فراموش کندیا گنجشگی دانه راانگارکوچ تمام پرنده‌هابه سمت درختی بودکه با برگ‌هایش باد را تکان می‌داددرختیکه تو سال‌ها زیر سایه‌اش می‌نشستیو حالا کت ... عاشقانه استفکر کنبه ماجرای ... یکه تمام ساعت‌های دنیا را ... یدتا معشوقه‌اش دیگر پیر نشودمنپیر شده بودموبر سر دو راهیخیال کنهر ک


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هنوز...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هنوز...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تورا کمی بیشتر از دستهای مادر دوست دارم  
تورا از پنجره های رنگی کاخ گلستان بیشتر دوست دارم،تورا از ع ... های پولارویدم و از سفرهای اصفهان و شیراز و از کتاب هایم بیشتر دوست دارم.وقتی چتر نداریم و ناگهان باران می بارد تورا به اندازه تمام قطره های باران دوست دارم.تو رااز بوی خاک خیس،دفترچه های رنگی کتاب فروشیٍ پشت خیابان ولیعصر،درخت های تبریزی ،توت های وحشی فشم،خنده های بلند و کش دار پدر،خنکی و نم پوشال های کولر در عرق ریزان تابستان،دوچرخه ی سفید و صورتی ... هم بیشتر دوست دارم. اگر تا ان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خدایا!  
الهی وسیلت به تو هم تویی اول تو بودی وآ ... تویی همه تویی وبس، باقی هوس. خدایا نه شناختِ تورا توان،نه ثنای تورا زبان. نه دریایِ جلال وکبریایِ تورا کران. پس تورا مدح وثنای چون توان؟ تورا که داند،که تورا تودانی تو، تورا نداند ... ،تورا  تودانی وبس.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
الهی  
الهی وسیلت به تو هم تویی اول تو بودی وآ ... تویی همه تویی وبس، باقی هوس. خدایا نه شناختِ تورا توان،نه ثنای تورا زبان. نه دریایِ جلال وکبریایِ تورا کران. پس تورا مدح وثنای چون توان؟ تورا که داند،که تورا تودانی تو، تورا نداند ... ،تورا  تودانی وبس.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ای گل تازه  
    ای گل تازه که بویی ز وفا نیست توراخبر از سرزنش خار جفا نیست تورارخت بر بلبل بی برگو نوا نیست تورا  ... فاتی به اسیران بلا نیست توراما اسیر غمو اصلا غم ما نیست تورابا اسیر غم خود رحم چرا نیست تورافارغ از عاشق غمناک نمیباید بودجان من این همه بی باک نمیباید بود


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
وکربلا...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیگر ...  
دیگر 25 ساله شده ام.... اما... نمیدانم چرا آنقدر بزرگ نشده ام که تورا تنها درمواقع سختی نخوانم؟ چرا وقتی همه چیز هست،کمتر تورا صدا میکنم؟ چرا وقتی سالم وشاداب هستم کمتر تو را شکر میگویم؟ پروردگارااا...تنها درخواستم از تو روحی وسیع است.. انقدر که فراموش نکنم در سختی ها بیشتر باید تورا صدا کرد...  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تقدیم به ... حسن علیه السلام  
سخت است ولی وقت خود باشی و بعدهم عصرو زمانه ات تورا نشناسدبالاترازاین نیست غم غربت آ ... ه محرم خانه ات تورا نشناسدخورشید درون آسمانی اماپهنای کرانه ات تو را نشناسدتو چون نخ تسبیح و مریدان به طوافافسوس که دانه ات تورا نشناسدبار عمل خلق به دوشت اماسنگینی شانه ات تورا نشناسدازنور محمد به دلت آیت هاستدنیا به نشانه ات تو را نشناسداین شاعر درمانده که ... اتی راگفته به بهانه ات تورا نشناسد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ناز تو را می کشم  
از همه ... غیر تو پا می کشمتا به ابد ناز تو را می کشمع ... تو همراه من است روز شبروی نگینی ز طلا می کشمبر تو شدم عاشق وپای توراحال ببین تا به کجا می کشمکاش خبر از دل من داشتیبی تو درین خانه چه ها می کشمآه.مرا کشتی وپای تورا یک تنه بر محکمه ها می کشماز تو غزل گفتم ودر انجمنبر رخ خیل شعرا می کشمبسکه کشیدم زهمه .بعد از ایناز همه ... غیر تو پا می کشم......


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فراموش کن فراموش  
یک روز احساس ... اگر اورا با یک غریبه ببینم تمام شهر را به آتش خواهم کشید.........اما امروز حتی کبریتی هم روشن نمیکنم تاببینم او کجاست و با کیست.............روزی که به دنیا آمدم در گوشم خواندند اگر می خواهی در دنیا خوشبخت شوی همه را دوست بدار.........حال که دیوانه وار دوستش دارم می گویند فراموش کن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فراموش نمیکنم!  
هرگز...هرگز فراموش نخواهم کرد زنگ هتی ناهارمان را،..که خیمه میزدیم روو غذای همدیگه و تو رو مس ... ه میکردیم ک چقدر میخورییییی هرگز فراموش نمیکنم خنده ها و قهقه های زنگ ناهارو حسینی و راپورتشو دمبال هم ... و نمک و فلفل روو غذای هم ریختن شلوغی.صف گرم کن رو هم فراموش نمیکنم فراش نمیکنم پنج شمبه هایی ک غذا نداشتیم و با بیسکوییت و پاستیل و غذای اونایی ک همیشه غذا میاوردن ته گیری میکردیم یادم نمیره اوون ساعتایی رو ک گرد میشستیم و هرهر میخندیدیم و گاهی ه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلنوشته ای برای امپراطو ... اپ  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غرق در خدا  
  خدایا تو را غریب دیدم و غریبانه غریب شدم تورا بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم تورا گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم تو مرا چه دیدی که وفادار م ... …..؟   ……………………   یادمان باشد پیمانی را که در طوفان با خدا میبندیم در آرامش فراموش نکنیم…..   به خدا گفتم به من همه چیز بده تااز زندگی لذت ببرم خداوند فرمود به تو زندگی می دهم تا از همه چیز لذت ببری…..   خدایا من چیزی نمی بینم آینده پنهان است ولی آسو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
62-01 لحظه ای با رسول یونان  
مانـده‌ام چگونه تو را فراموش کنم اگـر تو را فراموش کنم باید ســال‌هایی را نیز که با تو بوده‌ام فراموش کنم دریا را فراموش کنم و کافـه‌هــای غروب را باران را اسب‌ها و جاده‌ها را باید دنیــا را زندگی را و خودم را نیز فراموش کنم تو با همه‌ چیز درآمیختــه‌ای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
.... بهم می ریزد!!!  
به نسیمی همه ی راه بهم می ریزد             کی دل سنگ تورا آه بهم می ریزد؟ سنگ دربرکه می اندازم و می پندارم            باهمین سنگ زدن ماه بهم می ریزدعشق برشانه ی هم چیدن چندین سنگ است             گاه می ماند و ناگاه بهم می ریزد آنچه را عقل به یک عمر بدست اورده است             دل به یک لحظه ی کوتاه بهم می ریزد آه یک روز همین آه تورا می گیرد             گاه یک کوه به یک کاه بهم می ریزد فاضل نظری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونه تو را فراموش کنم..  
چگونه تو را فراموش کنم.. مانده‌ام چگونه تو را فراموش کنماگر تو را فراموش کنمبایدسال‌هایی را نیز که با تو بوده‌امفراموش کنمدریا را فراموش کنم غروب راباران را جاده‌ها رابایددنیا رازندگی راو خودم را نیز فراموش کنمتو با همه‌ چیز درآمیخته‌ای


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تورا میخواهم  
تورا میخواهم تنها تورا می خواهم... تنها صدایت را میخواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد... نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد... وجودت را می خواهم تا گرمای آغوشم باشد... دستهایت را می خواهم تا نوازشگر بی ... ی اشک هایم باشد... و تنها خنده هایت را میخواهم تا مرحم کهنه زخم های زندگی ام باشد... آری تنها تو را می خواهم


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ندیدیم تو را ...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ندیدیم تو را ...  
از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تورا زهر هجر تو چشیدیم و ندیدیم تورا گاهی اندازه یک ... فقط فاصله بود ... را نیز کشیدیم و ندیدیم تورا مدتی در پی تو رند و نظر باز شدیم همه را غیر تو دیدیم و ندیدیم تورا سعی کردیم تو را خواب ببینیم شبی سحر از خواب پریدیم و ندیدیم تورا مگر ایام کهن سالی ما جلوه کنی در جوانی که دویدیم و ندیدیم تورا فکر کردیم که مشکل سر دلبستگی است از همه جز تو بریدیم و ندیدیم تورا چه قدر چله نشستیم و عزادار شدیم چه قدر شمع ... یدیم و ندیدیم تو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
تهیه و پخش لوازم یدکی وینگل ۳ و ۵ خیانت زن به همسرش در ایلام با واژه عظمت شکوه سربلندی درباره زبان مادری ابریشم اقامتگاه گردی گلستان خانه گردی خانه خانه ابریشم استان گلستان کد آهنگ های پیشواز آلبوم گفتم نرو با صدای محمد علیزاده پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم اولین پیش نویس پیمان بین‌المللی ممنوعیت سلاحهای اتمی ارائه شد اگر شماره پرونده کنکور سراسری را گم کردیم جه باید کرد عملی علمی مسابقات علمی عملی مسابقات علمی دوره مسابقات دوازدهمین دوره ذکر های رجبعلی خیاط برای ازدواج اسیدیته شیر بر حسب درجه دورنیک 3000 لغت لانگمن pdf خیلی بدیا با استفاده از واژه های بزرگی عظمت،شکوه شوکت ،سربلندی اعتبار یک بند درباره زبان مادری اگر من معلم فارسی بودم چه می هنرستان های دخترانه تبریز نوحه شماره کمبود معلم ورزش در مدارس علوم کلاس هشتم فعالیت های غیرارادی مانند ریزش اشک آخ آه بمال بخور بمک جواب سوالات کتاب در آمدی تحلیلی بر انقلاب ی ایران ویراست دوم محمد رحیم عیوضی آثار معروف داداجان رحیمی رمان همه سهم دنیا رو ازم بگیر در تمنای توام ۲ رویا رستمی کاربر نودهشتیا نرم افزار افزایش سرعت گوشی های سیمبین ramblow pro v180 عاشقان صخا راه اندازی load balancing با استفاده از ecmp میکروتیک پرسش و پاسخ 29 آیا استخاره می تواند دلیل حقانیت ی باشد؟ برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی ب رید و مجموعه مربع های ان را چاپ کند مراسم تعزیه مصباحی مقصودی خوانان حسین روستای آقبلاق مراسم تعزیه رفع مشکل بوت نشدن ویندوز xp همه های قدیمی ایرانی با کیفیت تله 35 میلیمتری نماشون شو بیه مه یار نموئه مقاله چشمه معرفت پایه هفتم متوسطه موفقیت تکواندو کاران در آزمون کمربند قرمز و مشکی گسترش مثل نویسی طارمی بعد بازی از کوره در رفت به تو ربطی ندارد چرا پن ی اب می‌کنم روژان تقی زاده بازیگر دسال پاسخ ج هفته بهداشت اثر کنترل کننده های facts بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف مراسم معنوی ختم قرآن کریم گزارش تخصصی مربی پرورشی گزارش تخصصی معاون پرورشی پاییزه دارو ده وه ن بی به رگه دا په شوکاوی خه یالی مه رگه آموزش پیدا رمز عبور مودم wireless یا wifi سلامتی روزی که بمیرم جوجه مرغ عشق 20 روزه کامی ‌نیا دیدار با نفت تهران را هم از دست داد حل المسایل ترمودینامیک تعادلی ادکینز چارت دروس شیمی دارویی تصاویر ترور پدرخوانده باندهای مافیایی ایتالیا در شهر پالرمو اطلاعیه آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز کنکور95 راه اندازی شوفاژ پکیج آریستون سایت ثبت نام برزگسلان در کلاس های درس نهضت سوادآموزی درتبریز دستگاه icp چیست؟ و کارایی آن در چه زمینه آزمایشگاهی است قیمت گوشی هواوی میت۷ ۳۲گیگ اپپپپپ قطعه ای از احمد رضا احمدی پاو وینت درس 3 زبان انگلیسی هشتم نوشته عینی درباره فوتبال فایل پلان پروژه طبقه واحدی مشخصات اتوکد زیربنا نقشه ساختمان طرح توجیهی تولید پرورش گیاهان دارویی گل محمدی ارگانیک خیابان محله تهران صنایع دستی نجات صنایع دستی خیابان ویلا نجات الهی خیابان انقلاب فروشگاههای صنایع تحقیق در مورد حباب کلاس سوم من از بیگانگان هرگز ننالم هر چدارم ناله دارم گلپا فوق العاده ویژه کارمندان علوم پزشکی true story story 2015 robin hood فارسی کلاس تخصصی کنترل مقاوم با matlab وقتی السا میمیره بعد روحش بر میگرده که انتقام ب ره متن کامل دعای عکاشه لیست لپتاپ های ایسر شماره علم استنتاج از دید شرلوک هولمز نقاشی پاتریک در هنگام والیبال مقاله لاتین ترانسفورماتور به همراه ترجمه word سازمان هواشناسی اعلام کرد؛ احتمال سیل شدن برخی مناطق ایران زولنگ یا چوچاق eryngium pestre چیست؟ ارتباط این گیاه دارویی بسیار مفید با کوهان شتر چیست؟ چگونه در بازی star الماس رایگان بگیریم listlistlist1578 1589 1608 1740 1585 1606 یاد بگیرین یکمی مقاومت خارجی ها در مقابل انتقال فناوری های جدید به کشور باید دانش های فنی، بومی سازی شود طریقه تست دیود ژنراتور کنسول backgammon blitz ps4 بازی تخته نرد برای پلی استیشن دوست داشتنی ها تصرف عدوانی در دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟ پروین پیرنداخ بیوگرافی عدنان کریم behtarinha 10 نابغه برتر جهان بالاترین ضرایب هوشی زیباترین دختر ایران مقابل دوربین عکاس اروپایی ع آموزش دوخت کیف لوازم آرایش چرم ناهنجاری های کروموزومی شـما هُما مثنی مفرد تَفْـعـلــانِ مضارع اَنتُما شـما فَـعـلْـتُما تَفْـعـلــانِ تَفْـعـلــانِ کُما مؤنث مفرد مذکر مفرد سرمایه گذار بزرگراه برنامه سرمایه گذار کمسیون برنامه حضور آقا در حرم ره ؛ زیارت یا نصیحت زیرکانه ی نواده روح الله انشا درباره پاییز کلاس اول متوسطه 18 فروردین مطلب پایین رو حتما بخونید ستاره 74 مناجات روح در پوسته 2017 با تصاویر اسکورت فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه برای محاکمه اهنگ المپیاد ورزشی 95 با مضمون مهر خدا در دل من انشا درمورد پاییز کلاس هفتم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.911 seconds
RSS