تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎ تمدید شد

نتایج جستجوی عبارت ' تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎ تمدید شد ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مهلت تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎ تمدید شد !  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎  
    امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎    به قرار اطلاع واصله ، با صلاحدید معاونت محترم امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای محمد حسن بکائیان ، و به منظور رعایت حال مراجعین محترم و جلوگیری از تراکم تقاضای صدور سند مالکیت تکبرگی و سهولت ارائه خدمت توسط دفاتر اسناد رسمی ، امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول ، باستناد سند مالکیت مورث ، از تاریخ 1394 01 15 لغایت سه ماه فراهم شده است و دفاتر اسناد رسمی می توانن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آ ... ین فرصت تنظیم سند ورثه ای با سند متوفی  
فردا مورخ 1393 11 21 آ ... ین فرصت تنظیم اسناد انتقالی ورثه با استفاده از سند مورث می باشد . همکاران گرامی در صورتیکه در حال تنظیم این گونه اسناد هستند ، فردا آ ... ین فرصت است و بعد از این سامانه ثبت آنی این امکان را ندارد . بعد از این تاریخ ورثه جهت دریافت سند مالکیت سهمی خود بایستی به ادارات ثبت مراجعه نمایند .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صلاحیت های شورای حل اختلاف  
 صلاحیت های شورای حل اختلاف   دعاوی مالی که در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشند عبارتند از الف دعاوی مالی در روستا تا 000 000 20 ریال و در ... ا تا 000 000 50 ریال که این دعاوی با توجه به ماده 62 ق.آ.د.م که میزان تعیین خواسته را در اختیار خواهان قرار داده در موارد ذیل چنانچه دعاوی مالی طبق مبالغ مذکور از ناحیه خواهان مقوم گردند در صلاحیت رسیدگی قضات شوراهای حل اختلاف قرار می گیرند که به شرح ذیل عبارتند از 1 مطالبه خسارت به طور کلی به استناد ماده 515 ق.آ.د.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا بند 37 مجموعه بخشنامه های ثبتی لغو شده است؟!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
افراز اراضی مشاع  
افراز به معنای تقسیم مال غیر منقول با توجه به عدم رضایت شرکا برای ادامه ی اشتراک است و به تعبیری افراز به معنای انحلال ح ... اشاعه و تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر و صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی جرم انتقال مال غیر  
  حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند . مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است . حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد ، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران ، موضوعی مبتلابه در جامعه است .  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی جرم انتقال مال غیر  
  حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند . مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است . حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد ، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران ، موضوعی مبتلابه در جامعه است .  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونگی درخواست سند مالکیت بنام وراث  
  هرگاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث او می توانند با ارائه مدارک زیر الف – تقاضای صدور سند مالکیت ب – گواهی حصر وراثت ج – فرم ۱۹ مالیاتی د – اصل سند مالکیت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... یدار بعد از تعویض پلاک باید نسبت به انتقال سند رسمی و رعایت حق و حقوق قانونی و رسمی مربوط اقدام کن  
    انتقال سند خودرو بدون فک پلاک ناقص است محمدیان\- تنظیم و انتقال سند مالکیت خودرو بدون فک پلاک ناقص محسوب می شود. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با بیان این مطلب به « ... اسان جنوبی» گفت به استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی دارندگان خودرو مکلف هستند بعد از فک پلاک در مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال رسمی سند مالکیت خودرو اقدام کنند . ... «حاجی پور» فک پلاک در مراکز تعویض پلاک خودرو را به عنوان یکی از مرا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عناوین دعاوی املاک و مالکیت  
عناوین دعاوی املاک و مالکیت قابل طرح در دفتر خدمات قضایی دستور فروش ملک مشاع    ا ... ام به تنظیم سند مالکیت     ابطال سند رسمی    اثبات مالکیت مالی منقول     اثبات مالکیت مالی غیر منقول     خلع ید    تخلیه    رفع تصرف عدوانی    استرداد مال    تسلیم مبیع تحویل مورد معامله مالی غیر منقول    تعدیل تقسیط محکوم به


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
افراز زمین مشاعی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صلاحیت های شورای حل اختلاف  
صلاحیت های شورای حل اختلاف دعاوی مالی که در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشند عبارتند از الف دعاوی مالی در روستا تا 000 000 20 ریال و در ... ا تا 000 000 50 ریال که این دعاوی با توجه به ماده 62 ق.آ.د.م که میزان تعیین خواسته را در اختیار خواهان قرار داده در موارد ذیل چنانچه دعاوی مالی طبق مبالغ مذکور از ناحیه خواهان مقوم گردند در صلاحیت رسیدگی قضات شوراهای حل اختلاف قرار می گیرند که به شرح ذیل عبارتند از 1 مطالبه خسارت به طور کلی به استناد ماده 515 ق.آ.د.م 2


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عدم امکان تنظیم سند ورثه ای در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از 23 بهمن  
براساس اعلام مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وراث امکان انتقال اموال غیرمنقولی که سند مالکیت هنوز به نام مورث شان است را نخواهند داشت.بنابراین دفاتر  اسنادرسمی باید از تاریخ 1393 11 23 در صورت ارائه چنین سندی از اخذ هرگونه استعلام    خودداری و بدواً،    وراث   را جهت دریافت سند مالکیت به میزان سهم الارث خود به حوزه ثبتی مربوطه هدایت کنند.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست  
                                           ماه رحمت و مهمانی خاص الهی رسید ، و خوشا به حال ... انی که با مقدمات رجب و شعبان وارد این میهمانی مجلل و استثنایی حضرت حق گردیدند . به هر حال توفیق حضور شامل گشته است . لیک اگر این فرصت طلایی مغتنم شمرده نشود ، بازنده ایم...   در حدیث معراج خداوند به ... ش فر مود یا احمد،آیا می دانی میراث روزه چیست؟رسول گفت نه حق تعالی به او آموخت میراث روزه کم خوراکی و کم حرفی است و سکوت مورث حکمت وحکمت مورث معرفت ومعرفت مورث یقین


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه  
چکیده اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچ ... را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر ... ی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته، سهم مشتری را تملک نماید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آداب جامه پوشیدن وکندن  
ازحضرت ... صادق ع منقول است که سزاوارنیست زن مسلمان راکه روپاک یاپیراهنى بپوشد که ته نمایان باشد. ازحضرت ... محمدباقر ع منقول است که عرض مقنعه حضرت فاطمه ع آنقدر بودکه تانصف بازوى آن حضرت مى رسیدوهمه ... ن رابایدکه چنین کنند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایتى ازحضرت صادق (ع):  
ازحضرت صادق ع منقول است که هرکه هفت دانه ... ماى عجوه رادروقت خواب بخوردکرمهى معده اش رامى کشد.درچندحدیث معتبرازحضرت صادق ع منقول است براى دفع اسهال که قدرى ازبرنج بگیرندوبشویندودرسایه بخشکانند،برروى آتش بوبدهندونرم بکوبند،هربامدادیک کف ازآن بخورند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انتقال سند  
  رویه به این صورت است که ابتدا ... یدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام ... یدار کند. اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند. در این‌جا ... یدار مجبور به طرح دعوای ا ... ام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تعاریف مربوط به تفکیک ، تجمیع و افراز  
تعاریف مربوط به  تفکیک ، تجمیع  و افراز سه اصطلاح   تفکیک  ، تجمیع و افراز در بسیاری از مباحث مربوط به شهرداری و همچنین مباحث مربوط به اداره ثبت و دادگاه ها به کار می روند. در این مبحث به تعریف این اصطلاحات و بیان برخی مقررات حاکم بر آن ها می پردازیم    تعریف تفکیک تفکیک درعرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر. به عنوان مثال مالک یا مالکین، زمین به مساحت 5 هزار متر مربع را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی گفته می‌ش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قـــرارداد تشکیل بیــع  
مقدمه الف. تجدید موضوع در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی ان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قرآن مجید  
        در مکارم الاخلاق از رسول خدا ص منقول است هر که طلب شفا از قرآن مجید ننماید خدای تعالی او را شفا ندهد.از ... صادق ع منقول است هر ... صد آیه از قرآن از هر جای که خواهد تلاوت نماید بعد از آن هفت مرتبه یا الله بگوید اگر بر سنگ سخت دعا کند هر آینه شکافته گردد.از حضرت علی ع رسیده است هر ... از چیزی خائف باشد بخواند از هر جای قرآن که خواهد صد آیه و سه مرتبه بگوید اَللّهُمَّ اکْشِفْ عَنّی الْبَلاءَ از حضرت موسی بن جعفر ع منقول است هر ... کفایت بجوید آیه ا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکنولوژِی انتقال تصاویر و روش های انتقال تصویر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قوانین وصیت نامه 1  
‌ماده اول \- وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یاغیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.‌ماده دوم \- ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسنادتنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.‌ماده سوم \- وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشتهشده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.‌ماده چهارم \- وصیت‌نامه سری ممکن است به


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقال نیمسال اول 93-94  
قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر مهلت ثبت نام نقل و انتقال نیمسال اول 93\-94 تا تاریخ 10 مرداد در سایت معاونت دانشجویی ... آزاد ... ی به نشانی www.stu.iau.ir تمدید شد. دانشجویان گرامی می توانند در لینک سامانه نقل و انتقالات نسبت به ثبت در خواشت خود اقدام نمایید. بدیهی است به هرگونه درخواست خارج از زمان بندی اعلام شده رسیگی نخواهد شد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مدارک لازم برای تنظیم سند  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
نمایندگی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در کردستان دایر می‌شود حل مشکل اکانت گوگل j710f frp ت یب اینترنتی فرهنگ پاور پوینت درباره مواد سازنده ی هر یک از مخلوط ها efs g570f زمان مسابقات پرورش اندام استان سمنان چگون بلندگو به ویدئو پروژکتور وصل کنیم رساله و فایل کد موزه هنرهای معاصر شیراز انشاء صفحه 24کلاس نهم یکتای بی همتا نامه ای به خیرین مدرسه ساز برای درخواست کمک کشید اونیم عاشق باورش آهنگ نشد، آ ش آسمونو باورش دوباره بپره ببخشه اونو جنون کشید بچه های شرکت فیبر نوری و برق خورشیدی هوز ساروجی نمودار انحلال پذیری نمکها در اب علوم هشتم عو بیوگرافی مسءول باشگاه پیام نمای شبکه ی دو ایران حاضر به همکاری با عربستان و ترکیه و مصر برای حل بحران است ساخت تستر ساده ولتاژ رحمانی فضلی از حماسه حضور مردم در انتخابات تقدیر کرد بازار آثار نخست هنرمندان 150میلیون هنری فروش 150میلیون هنرهای تجسمی خانه هنرمندان موسسه توسعه توسعه هنرهای توسعه هنرهای تجسمی فروش 150می درمانی درمان مرتب اوتیسم ازبیش فعالی متن حلالیت زیارت کمال طباطبایی چند فرزند دارد دقیانوس یا دیکلتیانوس درمان اعتیاد با کراتوم داکت اسپیلت سامی انجام حرکات ناشایست در عزاداری ها، ب سر دین با دین است الفبای خط میخی مهارت نوشتاری هفتم صفحه ی کتابهای شیمی و بیوشیمی مواد غذایی سرمو زدم به دیوار وقتی دیدم خالیه پاکت سیگار رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه س تسلیت باد هفتم محرم؛ بستن آب به روی حسین ع تحقیق و تفحص مجلس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد امتیاز اعضای واریز شرکت مبلغ هیات شرکت تعاونی اعضای محترمی اعتباری میزان موسسه اعتباری اعضای محترم موسسه اعتباری میزان امتیاز اعضای سال 94 مبارک یا مقلب القلوب و الابصار پسسسلا باجمبه اخذ دیپلم در مشهد علامت سنگ جمع شده در یکجا در ایران باستان جلسه مدیران مدارس ایتاچی سولی دیدارا ساسکه زمین و سه سیاره خورشیدی چه تفاوتی دارند دروس نمره آور علوم پایه دندانپزشکی نامه نوشتن نامه به کمیته امداد من نمنم نمن منم جدامون نمایندگی های کنگره60 نمایندگی بهشهر طرح اصلی apple iphone 6 با اندروید 4٫3 برنانه پیش بینی نتایج فوتبال برگ سبزی تحفه درویش چه کند درویش که ندارد بیش بافشار رییس اداره ارشاد گلپایگان به خاطر دعوت از جلیلی، در آستانه برکناری ارزش بازار ارزهای رمزنگاری‌شده از ۶۰ میلیارد دلار هم گذشت لیست اسامی قبول شدگان کنکور سراسری غمگینم اما دوستت دارم شتایش خدا در کتاب فارسی چهرام در دنیای مجازی دنبال هر چیزی بگردید، الا همسر تحقیق و بررسی درمورد مشروطیت و ملایان 16 ص مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان بردسکن برگزار گردید رئیسی از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد مقاله بتن الیافی رمان لحظه لحظه باتوام پس بامن هم قدم شو تعبیر اذان در گوش نوزاد آقایان اصلاح طلب ما عقد اخوت با هیچ نبسته ایم هماهنگی های موجود در طبیعت پایه پنجم هدیه ها معما این قبر پدرمه اونیکه داخلشه پسرمه اگع فوت نمیکرد شوهرم بود کارگروه کمیسیون بهداشت امروز مقابل مجلس را بررسی می‌کند دریافت فایل فلش orod 110c بدون نیاز به با پاسخنامه کنکور ازمایشی امنیت ملی ما به امنیت غذایی گره خورده است نوبت دهی درمانگاه کوثر اردبیل مغناطیسی صنایع صنایع غذایی ف ی مغناطیسی ذرات ف ی دیو سفید هوو می‌کشه، دیو سیاه هوو می‌کشه بهترین خواننده اذربایجان بمباران نیروگاه بصره ادیسون تغییر سوزی میان میان شعله آبکاری گالوانیزه گرم مقاله کنفرانس داووس معنی شعر امشو شوشه لیپک ری هیرونه دریافت رشوه اتهام دریافت کشمش پلو با مرغ فرم گزارش مباحثه ی دروس ارشد و ی جزوات پارسه برای کنکور کارشناسی ارشد دومین پیروزی تیم ملی هندبال ساحلی ایران تقویت استخوان با سبزی پاو وینت درباره سیستم های عامل توزیع شده قانون جامع حمایت از ایثارگران شهرداری محله شبستان آ ین وضعیت بدلکار پایتخت 5 انتقال به تهران برای جراحی گزارشی از پیمایش و اکتشاف غار هاوشینان از توابع پیرانشهر علاقه وافر ایرانی ها به داروهای تزریقی همچنان پایداری جو و بی بارشی داریم از اواسط هفته رسما هوا بهاری میشود دریافت تاییدیه fcc توسط دو گوشی موتو ای 4 و موتو ای 4 پلاس مشخصات فنی بیوگرافی آزیتا ارباب دختر جمیله نمونه تدوین استراتژی swot معادل فارسی مولکول شرکت‌ها داخلی دستورالعمل کنترل‌های بورس زمینه کنترل‌های داخلی کنترل داخلی زمینه انجام سازمان بورس وجود دارد اجرای کنترل داخلی کنت دهم رجب ولادت جواد ع وحضرت علی اصغر ع مبارکباد ضرب المثل از کوزه همان تراود که دراوست دوره اموزشی 2 روزه تعمیر ات جارو برقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.967 seconds
RSS