تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎ تمدید شد

نتایج جستجوی عبارت ' تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎ تمدید شد ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مهلت تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎ تمدید شد !  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎  
    امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول با استفاده از سند مالکیت مورث‎    به قرار اطلاع واصله ، با صلاحدید معاونت محترم امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای محمد حسن بکائیان ، و به منظور رعایت حال مراجعین محترم و جلوگیری از تراکم تقاضای صدور سند مالکیت تکبرگی و سهولت ارائه خدمت توسط دفاتر اسناد رسمی ، امکان تنظیم سند انتقال غیر منقول ، باستناد سند مالکیت مورث ، از تاریخ 1394 01 15 لغایت سه ماه فراهم شده است و دفاتر اسناد رسمی می توانن


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آ ... ین فرصت تنظیم سند ورثه ای با سند متوفی  
فردا مورخ 1393 11 21 آ ... ین فرصت تنظیم اسناد انتقالی ورثه با استفاده از سند مورث می باشد . همکاران گرامی در صورتیکه در حال تنظیم این گونه اسناد هستند ، فردا آ ... ین فرصت است و بعد از این سامانه ثبت آنی این امکان را ندارد . بعد از این تاریخ ورثه جهت دریافت سند مالکیت سهمی خود بایستی به ادارات ثبت مراجعه نمایند .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صلاحیت های شورای حل اختلاف  
 صلاحیت های شورای حل اختلاف   دعاوی مالی که در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشند عبارتند از الف دعاوی مالی در روستا تا 000 000 20 ریال و در ... ا تا 000 000 50 ریال که این دعاوی با توجه به ماده 62 ق.آ.د.م که میزان تعیین خواسته را در اختیار خواهان قرار داده در موارد ذیل چنانچه دعاوی مالی طبق مبالغ مذکور از ناحیه خواهان مقوم گردند در صلاحیت رسیدگی قضات شوراهای حل اختلاف قرار می گیرند که به شرح ذیل عبارتند از 1 مطالبه خسارت به طور کلی به استناد ماده 515 ق.آ.د.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آیا بند 37 مجموعه بخشنامه های ثبتی لغو شده است؟!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
افراز اراضی مشاع  
افراز به معنای تقسیم مال غیر منقول با توجه به عدم رضایت شرکا برای ادامه ی اشتراک است و به تعبیری افراز به معنای انحلال ح ... اشاعه و تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر و صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صور


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی جرم انتقال مال غیر  
  حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند . مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است . حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد ، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران ، موضوعی مبتلابه در جامعه است .  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بررسی جرم انتقال مال غیر  
  حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند . مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است . حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد ، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران ، موضوعی مبتلابه در جامعه است .  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چگونگی درخواست سند مالکیت بنام وراث  
  هرگاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث او می توانند با ارائه مدارک زیر الف – تقاضای صدور سند مالکیت ب – گواهی حصر وراثت ج – فرم ۱۹ مالیاتی د – اصل سند مالکیت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
... یدار بعد از تعویض پلاک باید نسبت به انتقال سند رسمی و رعایت حق و حقوق قانونی و رسمی مربوط اقدام کن  
    انتقال سند خودرو بدون فک پلاک ناقص است محمدیان\- تنظیم و انتقال سند مالکیت خودرو بدون فک پلاک ناقص محسوب می شود. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با بیان این مطلب به « ... اسان جنوبی» گفت به استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی دارندگان خودرو مکلف هستند بعد از فک پلاک در مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال رسمی سند مالکیت خودرو اقدام کنند . ... «حاجی پور» فک پلاک در مراکز تعویض پلاک خودرو را به عنوان یکی از مرا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عناوین دعاوی املاک و مالکیت  
عناوین دعاوی املاک و مالکیت قابل طرح در دفتر خدمات قضایی دستور فروش ملک مشاع    ا ... ام به تنظیم سند مالکیت     ابطال سند رسمی    اثبات مالکیت مالی منقول     اثبات مالکیت مالی غیر منقول     خلع ید    تخلیه    رفع تصرف عدوانی    استرداد مال    تسلیم مبیع تحویل مورد معامله مالی غیر منقول    تعدیل تقسیط محکوم به


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
افراز زمین مشاعی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
صلاحیت های شورای حل اختلاف  
صلاحیت های شورای حل اختلاف دعاوی مالی که در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشند عبارتند از الف دعاوی مالی در روستا تا 000 000 20 ریال و در ... ا تا 000 000 50 ریال که این دعاوی با توجه به ماده 62 ق.آ.د.م که میزان تعیین خواسته را در اختیار خواهان قرار داده در موارد ذیل چنانچه دعاوی مالی طبق مبالغ مذکور از ناحیه خواهان مقوم گردند در صلاحیت رسیدگی قضات شوراهای حل اختلاف قرار می گیرند که به شرح ذیل عبارتند از 1 مطالبه خسارت به طور کلی به استناد ماده 515 ق.آ.د.م 2


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عدم امکان تنظیم سند ورثه ای در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از 23 بهمن  
براساس اعلام مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وراث امکان انتقال اموال غیرمنقولی که سند مالکیت هنوز به نام مورث شان است را نخواهند داشت.بنابراین دفاتر  اسنادرسمی باید از تاریخ 1393 11 23 در صورت ارائه چنین سندی از اخذ هرگونه استعلام    خودداری و بدواً،    وراث   را جهت دریافت سند مالکیت به میزان سهم الارث خود به حوزه ثبتی مربوطه هدایت کنند.  


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست  
                                           ماه رحمت و مهمانی خاص الهی رسید ، و خوشا به حال ... انی که با مقدمات رجب و شعبان وارد این میهمانی مجلل و استثنایی حضرت حق گردیدند . به هر حال توفیق حضور شامل گشته است . لیک اگر این فرصت طلایی مغتنم شمرده نشود ، بازنده ایم...   در حدیث معراج خداوند به ... ش فر مود یا احمد،آیا می دانی میراث روزه چیست؟رسول گفت نه حق تعالی به او آموخت میراث روزه کم خوراکی و کم حرفی است و سکوت مورث حکمت وحکمت مورث معرفت ومعرفت مورث یقین


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه  
چکیده اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچ ... را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر ... ی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته، سهم مشتری را تملک نماید


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آداب جامه پوشیدن وکندن  
ازحضرت ... صادق ع منقول است که سزاوارنیست زن مسلمان راکه روپاک یاپیراهنى بپوشد که ته نمایان باشد. ازحضرت ... محمدباقر ع منقول است که عرض مقنعه حضرت فاطمه ع آنقدر بودکه تانصف بازوى آن حضرت مى رسیدوهمه ... ن رابایدکه چنین کنند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حکایتى ازحضرت صادق (ع):  
ازحضرت صادق ع منقول است که هرکه هفت دانه ... ماى عجوه رادروقت خواب بخوردکرمهى معده اش رامى کشد.درچندحدیث معتبرازحضرت صادق ع منقول است براى دفع اسهال که قدرى ازبرنج بگیرندوبشویندودرسایه بخشکانند،برروى آتش بوبدهندونرم بکوبند،هربامدادیک کف ازآن بخورند.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انتقال سند  
  رویه به این صورت است که ابتدا ... یدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام ... یدار کند. اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند. در این‌جا ... یدار مجبور به طرح دعوای ا ... ام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود .


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تعاریف مربوط به تفکیک ، تجمیع و افراز  
تعاریف مربوط به  تفکیک ، تجمیع  و افراز سه اصطلاح   تفکیک  ، تجمیع و افراز در بسیاری از مباحث مربوط به شهرداری و همچنین مباحث مربوط به اداره ثبت و دادگاه ها به کار می روند. در این مبحث به تعریف این اصطلاحات و بیان برخی مقررات حاکم بر آن ها می پردازیم    تعریف تفکیک تفکیک درعرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر. به عنوان مثال مالک یا مالکین، زمین به مساحت 5 هزار متر مربع را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی گفته می‌ش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قـــرارداد تشکیل بیــع  
مقدمه الف. تجدید موضوع در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی ان


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قرآن مجید  
        در مکارم الاخلاق از رسول خدا ص منقول است هر که طلب شفا از قرآن مجید ننماید خدای تعالی او را شفا ندهد.از ... صادق ع منقول است هر ... صد آیه از قرآن از هر جای که خواهد تلاوت نماید بعد از آن هفت مرتبه یا الله بگوید اگر بر سنگ سخت دعا کند هر آینه شکافته گردد.از حضرت علی ع رسیده است هر ... از چیزی خائف باشد بخواند از هر جای قرآن که خواهد صد آیه و سه مرتبه بگوید اَللّهُمَّ اکْشِفْ عَنّی الْبَلاءَ از حضرت موسی بن جعفر ع منقول است هر ... کفایت بجوید آیه ا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تکنولوژِی انتقال تصاویر و روش های انتقال تصویر  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قوانین وصیت نامه 1  
‌ماده اول \- وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یاغیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.‌ماده دوم \- ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسنادتنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.‌ماده سوم \- وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشتهشده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.‌ماده چهارم \- وصیت‌نامه سری ممکن است به


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقال نیمسال اول 93-94  
قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر مهلت ثبت نام نقل و انتقال نیمسال اول 93\-94 تا تاریخ 10 مرداد در سایت معاونت دانشجویی ... آزاد ... ی به نشانی www.stu.iau.ir تمدید شد. دانشجویان گرامی می توانند در لینک سامانه نقل و انتقالات نسبت به ثبت در خواشت خود اقدام نمایید. بدیهی است به هرگونه درخواست خارج از زمان بندی اعلام شده رسیگی نخواهد شد.


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مدارک لازم برای تنظیم سند  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
کریس ا و وان شات چی بهتر از اینکه سعید عرب به سلامتی نامردا هر اول وقت خواند و به جایی نرسید، مرا لعنت کند زبان بند در دادگاه رانش زمین در اندونزی قربانی گرفت تابلوی آب و هوا برای کودکان jquery 1.7.2.min.js نحوه گرفتن استعلام دیپلم تهران کوه خواجه قنبر کامل ترین مرجع تعبیر خواب آبگینه توری استنلس استیل بارش فکری درباره مادر یک بند زبان مادری با کلمات بزرگی وعظمت نقشه مدار فرمان چراغ چشمک زن طرح توجیهی و مراحل تولید، نصب و ساخت چمن image home.png سادِگی رابطه ی بین مفهوم کلیشه انگاره با نام تجاری برند چگونه پوشه کار خود را تزیین کنیم نمونه سوالات تئوری حسابداری 1 ولک تصویرنویسی درس سوم مهارت نوشتاری پایه هشتم تبریک بادی عید سعید فطر برای برادران عزیزم اطلاعت سگ حبیب شتر از ان میانه دیر امد پی بردن خمیر امد زنی روی قبر جواب معما آهنگ دلتنگ از خواننده سینا حجازی یکرنگ مدرسه مهدی رفتار گزارش کوتاهی ابو علی بلعمی کارگزاری رسمی بیمه مرکزی خانزاده غازلنی نوال عرب ایدل زمین تیر زهره بهرام چه تفاوت هایی دارند؟ ثواب خواندن زیارت آل یاسین قطره لاکتی فرش طرز تهیه کلیشه شابلون داستان حسن صباح ک رامیز در ایزل تعریف کرد چرا حسین به کشتی نجات معروف شد؟ اسامی پذیرفته شدگان نمونه محمودیه گناباد معمااونی که توقبره پدرمه اگه فضیلت زن این نیست که پایش را دراز کند مدال بیاورد شیاف دردناک داستان کوتاهی از زبان و خط فارسی بنویسید و شیوه ی تغییر و تحول را از خط شرح دهید کلمات متضاد مانند فرازو فرود_ش ت و پیروزی رادر داستان به کار ببرید تسبیح تراویح بعد از پانزده رمضان شخصیت دهخدا را با یکی از نام آوران کلاس پنجم مقایسه کنید سناریوی مدیریت بحران در بارش برف و کولاک زمین وسه سیاره دیگردرونی منظومه خورشیدی تیر زهره بهرام جه تفاوت هایی با هم دارند خدایا شکرت برای سلامتی بزرگترین یاخته ها listسوالات مسابقه عید قربان http blog242.com image home.png بزرگترین یاخته ها معنی ومفهوم این شعر چیست ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم تن به صندلی نداده ایم متن برای لوح تقدیر برای رژه حماسی ماده میشه دمای منحنی درجه دستگاه اندازه گیری اتمسفر نیتروژن میشه دید، دمای انتقال انتقال شیشه کدهای اعداد رازآلود برنامه‌نویسان کدهای رازآلود جادویی آشنایی اعداد جادویی کدهای رازآلود برنامه‌نویسان اعداد جادویی آشنایی تا یه روز ابرای سنگین اومدند دنیای قشنگشو اتیش زدن http blog242.com jquery 1.7.2.min.js معنی شعر شیخ محمودشبستری به نام انکه جان رافکرت اموخت ساختمان امراه سوزی مشهور ترکیه دبیرستان نمونه تی شرف بندرانزلی اسلایس مرغ amir abbas golab havas kardam عباس گلاب هوس یحبون القصور لا ینسون القبور راه حل الگوی بزرگترین یاخته ها؟؟ http p30world soft98 http soft98 gmail notifier 8738 gmail 8738 gmail notifier baby کالسکه سرویس صندلی کامل کالسکه سیسمونی نوزاد صندلی غذاخوری good baby کالسکه خارجی 30 ویژگی سیاستمدار خوب از نظر سریع القلم هنرستان کشاورزی شهید رجایی فیروزاباد کاش ما هم مادر داشتیم شعر دارم امید از کرمت یاریم کنی خواص گل مغربی برای لاغری جواب فعالیت های تفکر وسبک زندگی پایه هفتم تحقیق در مورد بازاری 60 ص برتری فیورنتینا و ش ت ناپولی بازپروری ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم تن ب صندلی شدن نداده ایم image send.png کلمات فراز و فرود ش ت و پیروزی در داستان دو بند درباره موضوع صدای ابشار اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال رده زیر 13 سال گروه دوم یدکی سوزوکی لوازم قطعات گراند ویتارا لوازم یدکی یدکی سوزوکی قطعات یدکی سوزوکی گراند گراند ویتارا سوزوکی گراند ویتارا یدکی سوزوکی گرا نمونه سوال ارزشی اغازین علوم نهم مقاله کامل درباره سکته مغزی 65 ص فرمولهای طبیعی برای توقف ریزش مو اینجاست ؟ طرح توجیهی تولید کاغذ a4 دانشجو و غربت از صحیفه، چرا؟ image contact.png اه م تلگرام انشاء در مورد باران که هم بارش فکری و هم اگرنویسی و گزین گفتهها داشته باشد انشا در مورد گذر رودخانه به کمک یکی از راه های پرورش فکر علت چشمک زدن چراغ سبز پنل کولر گازی توشیبا طرح توجیهی دریافت وام برای ید کشتی صیادی شناور ماهیگیری اندوه پایان خودت باید شادمانی ویرانه مزایا معایب سیستم فرمان هیدرولیک کدومشونو بیشتر از همه دوست داری؟ فروش لوازم چاه ارت و صاعقه گیر به قیمت کارخانه جو ه مسابقه دعوت ب قزوین در شهریور توضیح در باره ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست that about time have this from medical center issues topic this time
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.941 seconds
RSS