تاریخ تحویل گزارش کارآموزی دانشجویان پیام نور

نتایج جستجوی عبارت ' تاریخ تحویل گزارش کارآموزی دانشجویان پیام نور ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
آ ین مهلت تحویل گزارش کارآموزی  
به اطلاع دانشجويان محترمی که تاکنون گزارش کارآموزي خود را تحويل نداده اند، می رساند: آ ین مهلت تحويل گزارش کارآموزي پایان مـرداد ماه است. در صورت عدم تحويل در زمان باقیمانده، کارآموزي ایشان «ناتمـــام» محسوب خواهد شد. لیست دانشجويان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آ ین مهلت تحویل گزارش کارآموزی  
به اطلاع دانشجويان محترمی که تاکنون گزارش کارآموزي خود را تحويل نداده اند، می رساند: آ ین مهلت تحويل گزارش کارآموزي پایان مـرداد ماه است. در صورت عدم تحويل در زمان باقیمانده، کارآموزي ایشان «ناتمـــام» محسوب خواهد شد. لیست دانشجويان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آ ین مهلت تحویل گزارش کارآموزی  
به اطلاع دانشجويان محترمی که تاکنون گزارش کارآموزي خود را تحويل نداده اند، می رساند: آ ین مهلت تحويل گزارش کارآموزي پایان شهـریور ماه است. در صورت عدم تحويل در زمان باقیمانده، کارآموزي ایشان «ناتمـــام» محسوب خواهد شد. لیست دانشجويان ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
گزارش کارآموزی در یک شرکت کامپیوتری  
گزارش کارآموزي در یک شرکت کامپیوتری گزارش کارورزی در شرکت کامپیوتری مقدمه واحد کارآموزي یکی از مهمترین واحدهای درسی است که دانشجويان م م به گذراندن این واحد می باشند. این دوره از اهمیت زیادی برخوردار می باشد وزمانی مشخص می گردد که دانشجويان فارغ حصیل از ها ازلحاظ کار عملی وبکارگیری آموخته های تئوری خود درعمل ناتوانند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی دانشجویان پیام نور  
سلام لطفا گزارشات هفتگی، ماهانه و گزارش کلی کارآموزي مورد نیاز در فرمت خواسته شده را به همراه فایل پاو وینت در حداکثر 15 اسلاید را در تاريخ 19 شهریور (چهارشنبه) ارائه نمایید. فایل پاو وینت باید شامل شرح فعالیتهای دوره کارآموزي باشد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی دانشجویان پیام نور  
سلام لطفا گزارشات هفتگی، ماهانه و گزارش کلی کارآموزي مورد نیاز در فرمت خواسته شده را به همراه فایل پاو وینت در حداکثر 15 اسلاید را در تاريخ 19 شهریور (چهارشنبه) ارائه نمایید. فایل پاو وینت باید شامل شرح فعالیتهای دوره کارآموزي باشد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کارآموزی ترم تابستان  
به اطلاع آندسته از دانشجويانی که درس کارآموزي را در ترم تابستان اخذ نموده اند و یا کارآموزي خود را برای ترم تابستان تمدید نموده اند می رساند، مهلت تحويل گزارش کارآموزي تا روز دوشنبه مورخ 17/6/93 می باشد. گزارش کارآموزي شامل موارد زیر می باشد: 1- ارائه نامه کارآموزي که می بایست از محل کارآموزي دریافت شود و طول دوره گذرانده شده کارآموزي در آن ذکر شود. 2- فرم های موجود در دفترچه کارآموزي که می بایست به تایید و امضای محل کارآموزي برسند. (دانشجويان می ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی دانشجویان پیام نور  
سلام لطفا گزارشات هفتگی، ماهانه و گزارش کلی کارآموزي مورد نیاز در فرمت خواسته شده را به همراه فایل پاو وینت در حداکثر 15 اسلاید را در تاريخ 20 شهریور (پنجشنبه) ارائه نمایید. ساعت دقیق چهارشنبه بعداز ظهر اعلام میشود. فایل پاو وینت باید شامل شرح فعالیتهای دوره کارآموزي باشد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پروژه پایانی دانشجویان صالحان و پیام نور مرکز رامسر  
مهلت تحويل پروژه پایانی دانشجويان صالحان در تاريخ 16 مرداد93 راس ساعت 10 صبح می باشد هماهنگی های مورد نیاز را از طریق ایمیل با من انجام دهید دانشجويان پيام نور مرکز رامسر نیز در صورت تکمیل پروژه، نسخه نهایی پروژه پایانی خود را ارسال نمایند. موفق باشد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پروژه پایانی دانشجویان صالحان و پیام نور مرکز رامسر  
مهلت تحويل پروژه پایانی دانشجويان صالحان در تاريخ 16 مرداد93 راس ساعت 10 صبح می باشد هماهنگی های مورد نیاز را از طریق ایمیل با من انجام دهید دانشجويان پيام نور مرکز رامسر نیز در صورت تکمیل پروژه، نسخه نهایی پروژه پایانی خود را ارسال نمایند. موفق باشد ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کارآموزی ترم تابستان  
به اطلاع آندسته از دانشجويانی که درس کارآموزي را در ترم تابستان اخذ نموده اند و یا کارآموزي خود را برای ترم تابستان تمدید نموده اند می رساند، مهلت تحويل گزارش کارآموزي تا روز دوشنبه مورخ 17/6/93 می باشد. گزارش کارآموزي شامل موارد زیر می باشد: 1- ارائه نامه کارآموزي که می بایست از محل کارآموزي دریافت شود و طول دوره گذرانده شده کارآموزي در آن ذکر شود. 2- فرم های موجود در دفترچه کارآموزي که می بایست به تایید و امضای محل کارآموزي برسند. (دانشجويان می ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نگاشت صد و هفتادم  
با نام و یاد معمار بزرگ هستی قابل توجه دانشجويانی که واحد کارآموزي را در ترم اول سال تحصیلی 94 - 95 انتخاب نموده اند ** مهلت تحويل گزارش کار آموزی تا روز یکشنبه مورخ 1394/11/25 (بیست و پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و چهار) می باشد . دانشجويان توجه داشته باشند فرم های گزارش کارآموزي تنها با نامه تاییدیه قبول کارآموز در محل پیشنهاد شده و همچنین نطر و مهر و امضاء س رست کار آموزی در پای برگه های گزارش اعتبار داشته و قابل بررسی و نمره دادن می باشد . در ضمن ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
آ ین مهلت ارائه پروژه و گزارش کارآموزی  
دانشجويانی که درس پروژه پایانی و کارآموزي را در آزاد ی آستانه با اینجانب اخذ کرده اند تنها تا تاريخ 94/04/10 مهلت دارند گزارش کارآموزي و پروژه خود را تحويل دهند. بدیهی است تمام عواقب تاخیر در ارائه بر عهده دانشجو می باشد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحویل پروژه فولاد و کارآموزی ترم دوم 93-94  
تحويل پروژه های طراحی سازه های فولادی در تاريخ 16 تیر ماه ساعت 11 صبح صورت خواهد گرفت. کلیه موارد خواسته شده بر اساس فایل صورت پروژه (ارائه شده در سایت) را تهیه نموده و به همراه یک cd حاوی فایلهای نرم افزاری پروژه (etabs/sap + safe)، فایلهای نقشه ها (cad) و فایل word/pdf دفترچه محاسبات به اینجانب تحويل نمایند (ارائه بر روی لپتاپ خودتان صورت می گیرد). عدم تحويل گزارش در تاريخ مذکور بعنوان حذف پروژه خواهد بود همچنین، تحويل پروژه کارآموزي در تاريخ 16 تیر ماه ساعت 11 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحویل پروژه فولاد و کارآموزی ترم اول 93-94  
تحويل پروژه های طراحی سازه های فولادی در تاريخ دوشنبه 6 بهمن ماه ساعت 8.5 صبح صورت خواهد گرفت. کلیه موارد خواسته شده بر اساس فایل صورت پروژه (ارائه شده در سایت) را تهیه نموده و به همراه یک cd حاوی فایلهای نرم افزاری پروژه (etabs/sap + safe)، فایلهای نقشه ها (cad) و فایل word/pdf دفترچه محاسبات به اینجانب تحويل نمایند (ارائه بر روی لپتاپ خودتان صورت می گیرد). عدم تحويل گزارش در تاريخ مذکور بعنوان حذف پروژه خواهد بود همچنین، تحويل پروژه کارآموزي در تاريخ دوشنبه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تحویل پروژه و کارآموزی ترم تابستان آقای باوندپور و قربی  
به اطلاع دانشجويان محترم می‏ر‏ساند زمان تحويل کارآموزي و پروژه های بتن و فولاد و راه مربوط به آقایان باوندپور و قربی در روز چهارشنبه 14 مهرماه می باشد. تاريخ تحويل به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و دانشجويانی که موفق به تحويل در زمان مقرر نگردند برای ایشان نمره ای منظور نخواهد شد و به صورت نا تمام در کارنامه درج می‏گردد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ حذف و اضافه پیام نور در نیمسال دوم 94-93  
براساس آنچه که در تقویم آموزشی پيام نور نوشته شده است حذف و اضافه برای کلیه دانشجويان ورودی قدیم و جدید پيام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 از 26 بهمن آغاز تا 4 اسفند 94 ادامه خواهد داشت و دانشجويان می توانند نسبت به انتخاب واحد و یا تغییر واحد های خود اقدام کنند دانشجويان پيام نور برای حذف و اضافه و انتخاب واحد باید با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر "ثبت نام --> عملیات ثبت نام --> ثبت نام اصلی" در تاريخ اعلام شده اقدام کنند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کارآموزی نیمسال تابستان  
دانشجويانی که در نیمسال تابستان واحد کاراموزی را اخذ نموده اند تا دوشنبه بیست و سوم تیر ماه فرصت دارند تا فرم کارآموزي خود را از سایت نموده و پس از تکمیل نمودن به امضای کارآموزي خود برسانند و تحويل کارشناس پژوهشی گروه نمایند. با توجه به ظرفیت محدود هر ، دانشجويانی که فرم خود را زودتر تحويل دهند، می توانند کارآموزي را به انتخاب خود تعیین نمایند.محل کارآموزي بایستی یک شرکت اجرایی معتبر باشد. انجام دوره کارآموزي در دفاتر ی مجاز نمی باشد. آ ین ز ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و دفاع پروژه مالی تابستان 94 رستمی نیا  
تاريخ تحويل گزارش نهایی کارآموزي و دفاع از پروژه مالی (نیمسال تابستان 94) روز یکشنبه مورخ 22/06/94 ساعت 11 صبح می باشد. دانشجويانی که کارآموزي دارند باید فرمهای مربوط به کارآموزي را پس از امضای راهنما به همراه یک سی دی از گزارش نهایی خود و گواهی اتمام کاراموزی به دفتر ارتباط با صنعت تحويل دهند. در غیر اینصورت نمره ناتمام اعلام خواهد شد. حضور در جلسه دفاع ا امیست در صورت عدم حضور نمره ناتمام اعلام خواهد شد. تاريخ مذکور تمدید نخواهد شد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و دفاع پروژه مالی تابستان 94  
تاريخ تحويل گزارش نهایی کارآموزي و دفاع از پروژه مالی (نیمسال تابستان 94) روز یکشنبه مورخ 22/06/94 ساعت 11 صبح می باشد. دانشجويانی که کارآموزي دارند باید فرمهای مربوط به کارآموزي را پس از امضای اینجانب به همراه یک سی دی از گزارش نهایی خود و گواهی اتمام کاراموزی به دفتر ارتباط با صنعت تحويل دهند. در غیر اینصورت نمره ناتمام اعلام خواهد شد. حضور در جلسه دفاع ا امیست در صورت عدم حضور نمره ناتمام اعلام خواهد شد. تاريخ مذکور تمدید نخواهد شد. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زمان انتخاب واحد نیمسال تابستانی93  
ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال تابستانی دانشجويان کارشناسی پيام نور از روزشنبه 14 تیرماه آغاز و تا روز یکشنبه 22 تیرماه 1393 ادامه خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی پيام نوراستان فارس ،انتخاب واحد نیمسال تابستانی به صورت اینترنتی واز طریق سامانه گلستان به نشانی reg,pnu.ac.ir انجام می شود. بنابراین گزارش، امتحانات پایان نیمسال تابستانی نیز از روز 29مرداد ماه آغاز و تا 8شهریورماه ادامه خواهد داشت. دانشجويان برای دریافت کارت ورود به جلسه خود نیز می بایست ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قابل توجه دانشجویان کارآموزی  
دانشجويان زیر تا قبل از یکشنبه 14 دیماه فرصت دارند نواقص مربوط به گزارش کارآموزي را رفع نمایند. درغیراینصورت نمره ناتمام برای ایشان ثبت خواهد شد: سیدشایان گرایش (گزارش بسیار ناقص است) محسن (cd تحويل داده شده، باز نمی شود) الناز مخصوص (گزارش تحويل نشده است) ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اطلاعیه در مورد پروژه درس ترمودینامیک پیشرفته  
آ ین مهلت تحويل پروژه 31 تیر میباشد و درصورت عدم تحويل پروژه تا این تاريخ نمره صفر به پروژه تعلق میگیرد. همچنین دانشجويانی که قصد تهیه مقاله از کار خود را دارند باید تا همین تاريخ گزارش مفصل پیشرفت کار خود را ارسال نمایند در غیر اینصورت نمره صفر به پروژه آنها تعلق خواهد گرفت. ادامه کار در صورت تایید گزارش پیشرفت است و در صورت عدم تائید 3 روز فرصت دارند تا پروژه خور را بصورت عادی تحويل دهند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نگاشت صدو شصت و دوم  
با نام و یاد معمار بزرگ هستی قابل توجه دانشجويانی که واحد کارآموزي را در ترم دوم سال تحصیلی 94 - 93 انتخاب نموده اند ** مهلت تحويل گزارش کار آموزی تا روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 (بیست و نهم تیرماه هزار و سیصد و نود و چهار) می باشد . دانشجويان توجه داشته باشند فرم های گزارش کارآموزي تنها با نامه تاییدیه قبول کارآموز در محل پیشنهاد شده و همچنین نطر و مهر و امضاء س رست کار آموزی در پای برگه های گزارش اعتبار داشته و قابل بررسی و نمره دادن می باشد . در ضمن با گ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اعزام دانشجویان پیام نور شیراز به اردوی بزرگ راهیان نور  
بیش از۱3۰ نفر از دانشجويان پيام نور شیراز از مناطق عملیاتی جنوب کشوربازدید می کنند .به گزارش روابط عمومی پيام نور شیراز، بیش از ۱3۰ نفر از دانشجويان این در دو گروه خواهران و برادران به مدت پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید خواهند کرد.در این حرکت فرهنگی که به همت کانون دفاع مقدس بسیج دانشجویی پيام نور شیراز برگزار می شود ، دانشجويان از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله ، شلمچه، طلائیه، فکه، فتح المبین، شرهانی ، هویزه، معراج، دهلاویه، ا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
حقوق نگهبان بانک چقدر است؟؟ تعریف برآورد عروسک جدید محمد بحرانی بلوک سیمانی کاشان.html مرکزی بانک بانک مرکزی ساختار بانک نظر کشور ما درباره کلیشه یا انگاره بدن حل مشکل روی ارم ماندن هواوی y600 u20 100 تست شده بازنویسی صفحه 32 کتاب نگارش هشتم sm j7008 یادش گرامی به انگلیسی سهل انگاری در اجرای انتخابات وجود نداشت از مردم عذرخواهی می کنیم کنایه ارایه های درس کژال پایه هفتمhtml تایپ کرده مشکل موتورسیکلت ها زیر ذره بین معاینه فنی و طرح ترافیک برای موتورسواران ا امی می شود قیمت پتو یک نفره نرمینه ردپای گمشدهhtml فارس در صدر ج سوانح جاده ای ۲ کشته در تصادف رانندگی محور آباده به اصفهان اهدای اعضای بدن مأمور نیروی انتظامی استان فارس بارم بندی آمادگی دفاعی دهم نایل واقعا استیج زانوی نایل جشن عید غدیر خم در کوهنجان برگزار شد قیمت یخچال فریزر دو قلو اورست برق جان نوجوان ۱۴ ساله را در تربت حیدریه گرفت مدم زیمنسe1 اهنگ مازندرانی نماشون شو بیه مه یار نمو بانو بانو چرا لوله کولر گازی یخ میزنه.html listlistزهد تقواhtml کربلا عشقت منو پیام تبریک معلم نمونه حذف و اضافه ترم پاییز ثبت نام دانش آموزان در پایه دهم انقلاب معظم معظم معظم انقلاب ریاست بنیاد بنیاد مستضعفان محمد سعیدی ریاست بنیاد مستضعفان اولینی که پیشنهاد دبیر کلی سید را داد خدمات فانتاستیکا درهتل هاچیست گردشگران عاشق عاشق ایران خارجی، عاشق گردشگران خارجی، دوازدهمین یادواره ی روستای درازی و سالگرد به خاک سپاری 5شهید گمنام در شهرستان دشتی برگزار شد مسجد جانمی جبرعل فرآورده استفاده واحد تولیدی جواب تمام فعالیت های نوشتاری فارسی هفتم مداحی علیمی با متن کربلا کربلا این دل تنگم عقده ها دارد انشاء تصویر نویسی کلاس هشتم ستارگان ترکیه.html تازه کنند تازه وارد تی ایران دیگر تی ارگان های دیگر دیگر تی ایران the red pill قربان معلی مقدس کربلای عرفه زیارت کربلای معلی سعید قربان برای برگزاری عتبات مقدس عملیات فرات جمله ای که برای من مهم است.html اپارات صوتی آهنگ ترکی پریشان حالیما اورتا اولالیم طرح جابر از موضوع منظومه شمسی طرز تهیه نان روغنی سبزواری انشا بازپروری ایستاده ام ، ایستاده ای، ایستاده ایم، جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم مفهوم اهدای اعضای بدن مأمور نیروی انتظامی استان فارس ج زمان بندی نگارش و ارائه پیش پروپوزال، پروپوزال و تعیین زمان دفاع دانشجویان سرویس کالسکه دلیجان 4 تکه سال95.html steel زیرنویس دریافت کد داوطلبی کاردانی به کارشناسی فنی.html نیروی انتظامی مأمور نیروی مأمور نیروی انتظامی مادرش بیدار خواب خواب بیدار use the gift استفاده رایگان از سامانه گیگالیب را که حاوی مقالاتhtml طرز دوخت تشک لبه دار نوزاد.html حریق در طبقه ششم پاساژ علا الدین اطفا شد آتش سوزی در پاساژ علاءالدین مهار شد ع تمرین استقلال پوشان حضور بازیکنان قلعه قلعه نویی حضور پیدا تمرین حضور پیدا کرده listlistنسخه بی نهایت بازی tiffanyhtml برگزاری شب شعر سربداران یه دنیاست برام کربلا کرمانشاهی http receive sms now.com.html مانوئل نویر؛ لیبرویى با دستکش فرهنگی نگری عمقی عمقی نگری نگری فرهنگی عملکرد شغلی.html تزیین کتاب درسی قرآن ۲ کشته در تصادف رانندگی محور آباده به اصفهان ع برخورد قاطع سازمان بازرسی کل کشور با ت یب جنگل ها و دریاخواری در شمال کشور جوانان عالی مجمع رییس شاخه سخنرانی مجمع عالی عالی جوانان شاخه کردستان جوانان شاخه رییس مجمعhtml خودکشی کرده اند شرکت سرباز خودکشی کرده اند چرا سوره توحید به این نام معروف شده است ماساژور آسیب پذیری موبایل ها بیشتر شده است متن نوحه های حسین عینی فرد.html کتاب نگارش دهم صفحه ۲۵ چگونه ساروج راازسنگ تشخیص دهیم محور آباده تصادف رانندگی آهنگ محلی زهرا نزن مه وچه ره.html شرکت نوین پوشش کاران نوین عایق کاران شرکت عایق.html پیروزی پیش وتان پیشوا مقابل قرچک و تداوم صدر نشینی آیا کارینا کاپور مسلمان شد انشاصقحه ۲۳هشتم دستتان درد نکند آقای دی کاپریو cd یا dvd مورد علاقه شما دیگر کار نمی کند؟ مسلمان شدن کرینا کاپور غزلی از دیوان حافظ انتخاب کنید و درباره پیام ان گفت و گو کنید شعر گردانی چیست.html خونه کربلا حوری کمثل کربلا الجنُة کمثل برای اعراب باید برایhtml آهنگ حالشو میگیرم حمید فلاح.html هر کی بزه می خوره پای لرزش تخم مرغ آب پز و انتخابات از خودم بدم میاد کافیست ﺩﺍﺭﻡ نگهبان کافیست تورا نگهبان خداوند تورا ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ تورا نگهبان کافیست.html اهنگ پیشواز ایرانسل فاطماگل اوا بهرام کد طنین قرآن پیامکی طنین مسابقه پیامکی چرا کم داریم؟ومحتاج هستیم؟.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.307 seconds
RSS