بود، مورتون خاپاری

نتایج جستجوی عبارت ' بود، مورتون خاپاری ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
داستان سی و دوم: خا پاری جان مورتون اثر آمبروز بیرس (خیالی، طنز آمیز)  
مترجم: علیرضا مخاطب خا پاری جان مورتون جان مورتون مرده بود. مرد غمگین هم درباره او صحبت کرد و از روی سن، پایین آمد. جسد او در تابوتی از چوب ماهون که با شیشه تجهیز شده بود، آرام گرفته بود. تمام مقدمات خا پاری آنقدر عالی برگزار شده بود که فرد متوفی بعید بود آن را تایید نکند. همانطور که چهره اش از زیر شیشه تابوت نمایان بود، مشخص بود که از نحوه برگزاری شکایتی ندارد. لبخندی بی حال روی لبش بود، و از آنجایی که مرگ بی دردسری داشت، خیلی مسئول کفن و دفن را ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
داستان سی و دوم: خا پاری جان مورتون آمبروز بیرس (خیالی، طنز آمیز)  
مترجم: علیرضا مخاطب خا پاری جان مورتون جان مورتون مرده بود. مرد غمگین هم درباره او صحبت کرد و از روی سن، پایین آمد. جسد او در تابوتی از چوب ماهون که با شیشه تجهیز شده بود، آرام گرفته بود. تمام مقدمات خا پاری آنقدر عالی برگزار شده بود که فرد متوفی بعید بود آن را تایید نکند. همانطور که چهره اش از زیر شیشه تابوت نمایان بود، مشخص بود که از نحوه برگزاری شکایتی ندارد. لبخندی بی حال روی لبش بود، و از آنجایی که مرگ بی دردسری داشت، خیلی مسئول کفن و دفن را ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنده جایزه مقاله دانشجو ics در 2008  
برنده در این سال (گوانگوی) بوده که از انستیتیوت فناوری جورجیا در مسابقه شرکت کرده بود "روش موثر برای بهینه سازی تصادفی کامپوزیت." مشاوران: رناتو مونتیرو و ال اندر شاپیرو کمیته جایزه: دیوید مورتون،الپر اتامورک و نیک ساهیندیس ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز درختکاری 93  
ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺧﺘﮑﺎﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ۱۵ ﺍﺳﻔﻨﺪ (۵ ﻣﺎﺭﺱ ) ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺯ ۵ ﺗﺎ ۱۲ ﻣﺎﺭﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺍﻣﯽﺩﺍﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز درختکاری  
ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺧﺘﮑﺎﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ۱۵ ﺍﺳﻔﻨﺪ (۵ ﻣﺎﺭﺱ ) ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺯ ۵ ﺗﺎ ۱۲ ﻣﺎﺭﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺍﻣﯽﺩﺍﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
و اما برنده امسال از مقاله دانشجو  
اندرا اسیر برنده سال 2014 در ics بوده که از کارنگی ملون اشتراک کرده بود با مقاله ای به اسم "چند نمودار تصمیم گیری برای ترتیب حل مشکلات." شرکت مشاوران: ویلم-جان ون و جان هوکر نفر دوم: کالیانی نیگارا، (ویرجینیا) مقاله، "بهینه سازی الگوریتم سرعت رشد محصول، نوار باریک" مشاور: راگو پاسوپاتی اعضای کمیته جایزه ics دانشجویی مقاله عبارتند از: هندی بنسون ( در ل)، لوران میشل، ( کانکتیکات)، و دیو مورتون (آستین). بوده اند. ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نورومای مورتون (morton 's neuroma)  
توجه: استفاده از این مطلب و سایر مطالب وبلاگ طب فیزیکی و توانبخشی فقط با ذکر منبع و لینک فعال مطلب مجاز می باشدمورتون نوروما علت شایع درد جلو پا و بیحسی انگشتان پا مورتون نوروما می باشد و یکی از علل شایع مراجعه بیماران به متخصص طب فیزیکی است. اکثرا در خانمها بین ۳۰ تا ۵۰ سال دیده می شود و در ۱۵ درصد موارد دوطرفه است. علت آن می توان کفش تنگ یا کفش پاشنه بلند، اشکال در راه رفتن یا اختلال بیومکانیک پا مثل پروناسیون پا (راه رفتن با داخل پا) یا حرکت ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برنده جایزه مقالهء دانشجو ics در 2007  
برنده سال 2007 جایزه ics مقالهء دانشجو (آمیت پرتانی) است. "براوردهایی تطبیقی برای پروگرام نویسی." مشاور: دیوید مورتون کمیته جایزه: جاناتان ای تین، مایکل ترفن و جف لیندروت مقام دوم: (اندریا بیتنیلی) برای " قیمت شاخه الگوریتم برای طرح بسته بندی دو بعدی سطح نوار الگوریتم " (ریچی اگروال) برای "طرح و برنامه ریزی کشتی در خط حمل ونقل" ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به یاد درختان بوز قدیمی و تنومند صغاد، پیشاپیش روز درختکاری مبارک  
به دست خود درختی می نشانم به پایش جوی آبی می کشانمکمی تخـم چــمن بر روی خاکش برای یــــــادگاری می فشـــانم 15 اسفند در تقویم ایران، به عنوان روز درختکاری نام گذاری شده است در این روز که یکی از روزهای هفته منابع طبیعی است، مردم به کاشت نهال تشویق می شوند و مراسمی در سراسر ایران به این منظور برگزار می شود. این روز که معمولا در روزهای پایانی فصل زمستان و یا روزهای آغازین فصل بهار انتخاب می شود، اغلب کشورهای جهان برای گرامیداشت گیاهان، روزی را ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخچه واقعیت افزوده  
1از سال 1957 فرد شناخته شده ای به نام "مورتون هیلینگ" شروع به ساخت ماشینی با نام sensoramaکرد این به عنوان یک تجربه ی سینمایی برای دریافت تمام احساسات و اشکال شما طراحی شده بود تقریبا مانند ماشین های بازی دهه ی 80 که در آن به شما باد میوزید و صندلی ای که روی آن مینشتید میلرزید و اصواتی را به چشمان شما می انداخت و فرمی از یک محیط سه بعدی از پیش ساخته شده را در مقابل و اطراف سر شما قرار میداد انتظار میرفت که این دستگاه با نسخه آزمایشی خود از چرخه خیابان ها ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تاریخچه واقعیت افزوده  
از سال 1957 فرد شناخته شده ای به نام "مورتون هیلینگ" شروع به ساخت ماشینی با نام sensoramaکرد این به عنوان یک تجربه ی سینمایی برای دریافت تمام احساسات و اشکال شما طراحی شده بود تقریبا مانند ماشین های بازی دهه ی 80 که در آن به شما باد میوزید و صندلی ای که روی آن مینشتید میلرزید و اصواتی را به چشمان شما می انداخت و فرمی از یک محیط سه بعدی از پیش ساخته شده را در مقابل و اطراف سر شما قرار میداد انتظار میرفت که این دستگاه با نسخه آزمایشی خود از چرخه خیابان ها ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
علل متاتارسالژی یا درد زیر پنجه پا چیست  
متاتارسالژی چیستمتاتارسالژی دردی است در زیر پنج پا که درست در زیر سر استخوان های متاتارس است. یعنی جایی که استخوان های متاتارس به استخوان های انگشتان پا متصل میشوند. متاتارسالژی یک بیماری نیست بلکه یک علامت است. درد زیر پنجه پا میتواند به علت بیماری های مختلفی ایجاد شود.علل متاتارسالژی یا درد زیر پنجه پا چیستمهمترین علل درد زیر پنجه پا عبارتند ازاستفاده زیاد از پا : در دونده ها یا بسیاری دیگر از ورزش هایی مانند تنیس که جهش زیاد قسمتی از آنه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
علت درد کف پا چیست  
کف پا به علل متفاوتی دردناک میشود و برحسب اینکه علت درد چیست درمانی که برای بیمار در نظر گرفته میشود هم متفاوت خواهد بود. یکی از محل های شایع درد در کف پا پاشنه است. درد زیر پاشنه معمولا به علت هاب در محل اتصال فاشیای پلانتار در کف پا به زیر استخوان پاشنه بوجود میاید. در مورد این درد به تفصیل در مقالاتی که در مورد خار پاشنه اند توضیح داده شده است. درد شست پا هم میتواند به علت هالو ریجیدوس یا هالو والگوس ایجاد شود.هالو ریجیدوس بیماری است که موجب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نام دروس امتحانی و منابع آزمون ی مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی  
نام دروس امتحانی و منابع آزمون ی مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی نام رشته امتحانی - فیزیولوژی ورزشی با گرایش های: - فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی مواد امتحانی 1ـ زبان انگلیسی 2ـ استعداد تحصیلی 3ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) 4ـ مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی، فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنف ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
درد کف پا  
درد کف پا درد کف پا گاه مشکلات عمده ای ایجاد می کند. طبق نتایج بررسی ها، درد پا ممکن است به ۸ علت به وجود آید. بیماری هایی که روی گردش خون تاثیر می گذارد و توزیع نامناسب چربی ها در بدن می تواند زمینه این مشکل را فراهم می کند. علل :آرتروز، نقرس و استئوآرتریت: مفصل های متعددی در کف پا وجود دارد که نسبت به این نوع بیماری آسیب پذیر است.بیماری پارکینسون: این نوع و بیماری های دیگری که کنترل عضلات را دشوار می کند، روی کف پا نیز اثر خواهد گذاشت.فشار خون با ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مرگ های عجیب...!!!  
آلن پینکرتون موسس آژانس کارآگاهی ( 1819، 1884) هنگام نرمش صبحگاهی به زمین خورد و زبانش لای دندان ماند و زخم شد و در اثر قانقاریای ناشی از این زخم درگذشت. آیزادورا دانکن رقاص یی ( 1878، 1927) هنگامی که در اتومبیل بود، شال گردن بلندش به چرخ عقب اتومبیل گیر کرد و گردنش ش ت و خفه شد. ال اند ادشاه یونان(۱۸93 192۱) یک میمون خانگ گازش گرفت و در اثر عفونت خون در گذشت. تامس آت وی نمایشنامه نویس انگلیسی (1652، 1685) مرد فقیری بود. به دنبال روزها گرسنگی سرانجام یک مقدار گوش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فولکلور چیست؟  
اینجا کلیک کنید! http://aria82. / علیمراد می، کارشناس مرکز پژوهش و ترویج قصه‏های ایرانی فولکلور از دو کلمه لاتینی «فولک (folk) » به معنای «توده مردم و عامه» و به طور کلی «عوام» - که در معنای غیر تخفیف آمیز آن ، در برابر «خواص» (نخبگان و فرهیختگان جامعه) قرار می گیرد و «لور (lore) » به معنای «دانش ، ادب و مجموعه‏ای از معارف و دانستنی های غیر تخصّصی» ، گرفته شده است 1. برای اولین بار ، یک عتیقه شناس به نام امبروز مورتون(ambroise morton) ، بیش از یک قرن پیش ، کلمه فولکل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
روز درختکاری وهفته منابع طبیعی  
در طبیعت بجز رد پا و خاطره بجا نگذاریم و از طبیعت بجز ع چیزی برنداریم به نام خداوندی که زیبایی ها را آفرید با سلام و درود فراوان خدمت همه کاربران عزیز روز درختکاری بهانه ای است تا با کاشت درخت این نماد زیبا و با شکوه طبیعت قدمی برای حفظ محیط زیست برداشته و آنرا احیاء کنیم .همانگونه که میدانیم حیات منابع آبی و درختان و ما انسان ها به هم وابسته است.همه ما باید بدانیم که درختان به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسانها تعلق دارند . روز 15 اسفند در کشو ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معرفی کتاب  
اریخ جهان از ۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰) جان موریس رابرتس مترجم: ابراهیم علی کنی ناشر: بهجت چاپ اول: ۱۳۹۳ ۸۵۶ص ـ ۴۵۰۰۰ تومان اثر حاضر به صورت خلاصه و در عین حال کامل به تحلیل تاریخ قرن بیستم می پردازد. این کتاب در هشت فصل سامان یافته است. «میراثها» نخستین فصل است که نویسنده شرایط تاریخی و اجتماعی را در سالهای اولیه قرن بیستم بررسی می کند. سپس مباحثی را در باب اروپا و امپراتوریهای اروپایی تحلیل می کند و سعی دارد که شرایط را از لحاظ تاریخی بررسی کند که نظم نوین ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
خانم ها:الناز آقایی .سمیه لک زایی(سیستم خبره مشاور املاک)  
سیستم خبره مشاور املاک گردآورندگان: 1.الناز آقایی 2.سمیه لک زایی راهنما: خانم برادران هزاوه چکیده این مقاله به بررسی استفاده از سیستم های خبره به پیش بینی املاک و مستغلات میپردازد. این مقاله نیز به بررسی های گسترده تر موضوع سیستم های خبره و چگونه یک سیستم بهتر می تواند به نتایج بهتری منجر شود. این سیستم خبره بسیار به درد افرادی میخورد که میخواهند با اطلاعاتی ناقص، خانه ای خوب ب ند سیستم های خبره روش های ایده الی هستند سیستم های خبره در کار امل ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
متن اهنگ hold it against me با ترجمه.html مدل پانچ یعنی چهhtml رمان همسایه مغرور من قسمت دوم.html خطای notice در جوملا.html جواب فصل زمستان برنامه ابنبات.html ضرر کریر برای ستون فقرات.html نحوه نصب نرم افزار سپیدار پاور می ر دایناکورد دست دومhtml زمان کلاس آموزش تابلو فرش فنی حرفه ای ناجی اباد کاشان.html گندمزاری در باد.html نام بازیگر نقش سمیرا در سریال دردسر والدین.html انشا درباره کتاب با استفاده از بارش فکری اگر نویسی گزین گفته گنج شتر نشسته کجا قرار دارد.html کالسکه evenflo.html داداشی مو بخوارونhtml روزهای قشنگ بدون ادنوکارسینوما.html پروفسور روانپزشک معروف، طارق علی الحبیبhtml بالا نیامدن هارد موقع نصب ویندوز.html اهنگ بهترین شب زندگیمه پدرم تو پناهمونی چه خوبه تواین لحظه زیبا.html پاسخ پرسش های فصل دوم حسابداری وکنترل مالی تی باباجانیhtml برخی صفات خداوند که در دعاهای روز عرفه جوشن کبیر ذکر شده دینی نهم مردم قدر و منزلت جایگاه سربازی را بشناسند کشف کلاه یک آتش نشان در زیر آوار هنوز جنازه ای یافت نشده اندازه گیری ولتاژ دیود آهنگ جدید مهران پیک به نام فوق العاده شهید ایرج اسماعیلی دزفولی.html سونوگرافی راهروhtml ایستو گرام سیبل جان.html نقاشی درمورد عقل دانش و تجربه کلاس هفتم.html جزوه درس حقوق سازمانهای بین المللی ابراهیم بیگ زادهhtml قیمت پتوی اسپانیایی.html تولدت مبارک آقا سید انشالله صدساله باشید ترجمه اهنگ yeter sila.html پیگیری پرونده از طریق کدملی در دادگستری سمیرم.html ما هو کید النساء غمگین و زخم زبون پزشکی المپیاد فوریتهای دوره علمی تکنسین فوریتهای پزشکی کشوری تکنسین المپیاد کشوری المپیاد کشوری تکنسین.html ویژگی glcm چیست.html چرا لاستیک ماشین ها سیاه است ؟.html جذ ت انسانی پاو وینت درس هشتم جامعه شناسی پایه دهم هویت من کیستم نونه سوالات تفسیر سوره صف ویزه فرهنگیان.html نمونه کارت شورای دانش آموزی.html عباس ماشین رجایی رییس ابتکار عباس عباس رجایی منابع طبیعی خانم ابتکار آقای html دانشجویانی که پارسال در کلاس گلخانه شرکت کرده اند اما آزمون نداده اند متوازی الاضلاع که قطرهای ان عمود منصف یکدیگرند ولی مساوی نیستند.html میکرو کنترلر چیست ؟ درمان ش تگی استخوان تمپورال جمجمهhtml تاته خوردمش.html استفهام انکاری مثال تأکیدی پرسش استفهام انکاری پرسش تأکیدی موضوعی بیاید استفهام تأکیدی استفهام تاکیدی.html نشست شورایاری شهرک و صالح آباد با مدیران تی برای حل مشکل آب محلهhtml روغن بیگر از کجا ب یمhtml صورتجلسه تشکیل شرکت تعاونی دهیاری ها.html listlistغرورمو برمیگردونم.html بالا نیامدن یکی از دو ویندوز.html gather together یعنی چه.html ابعاد ستون ساختمان هفت طبقه با دیوار برشی.html متخصص پوست اطفال در محدوده شرق تهران.html تشکر دانلو کتا درجه 2 پیرایش مردانه فن حرفه ای.html دبیرستان نمونه تی بهرام رزمیhtml معنی شعر یارب نظر تو برنگردد.html گفتم گفتا نشان مهدی صلوات مهدی صلوات گفتم فراغ زمان برنامه کامل مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا پس از برگزاری دیدارهای پلی آف کالسکه مارک see baby متن بنر هفته پیوند اولیا ومربیان.html مدیریت کافی نت با نرم افزار easycafe v2214 understanding language teaching چگونه با پرگار و بدون خط کش عمود منصف رسم کنیم.html رمان به من نگو دیوونه قسمت اول.html طرح های زیبای روی جلد پوشه دانش آموزان.html فروش زمین د ده باران ملاردhtml فرق پنیر تبریز با لیقوانhtml دلینک ویروس های خطرناک اندروید.html متن سوگند نامه دانش آموزی به مناسبت آغاز سال تحصیلی.html کانال ع پروفایل پسرانه ذخیره 30 دما در لوگو – مانیتورینگ دما با logo زیمنس.html تیم ملی ایران 18 مهر به مصاف روسیه می رود اورکت کتان.html مسابقات ورزشی ، ورزش دانش آموزی ، ع ورزشی ، فوتسال ، فوتبال ، آموزش و پرورش سوالات کتاب اصول و فلسفه تعلیم وتربیت علی شریعتمداری همراه با جوابhtml 10پایه اصلی در تئوری انتخاب گلاسر.html بازی مرحله مراحل نسخه دهید اندروید سرگرم کننده بازی اعتیاد crush saga.html رئال مادرید از ش ت خانگی گریخت رونالدو ناجی شد جواب ج صفحه 32 علوم هفتمhtml گرفتن گشتاور اموزش استاتیک.html جواب سوالات ا فصل انقلاب ی عیوضی هراتیhtml ارتباط با.html هم خانواده کلمه تجارت.html شهروند کاری است؟ برویم واقعاً برویم جلوی کاری نمی توان واقعاً کاری دوازده هفته متن آهنگ سیاوش قمیشی به نام تاک.html در مورد مواد سازنده صابون شامپو روغن زیتون قهوه تحقیق کنید.html آرایه تشبیه درس 2 خوب جهان راببین کلاس هشتم.html ربات کوچولوی اینترنتی محصول محصولات ربات کوچولوی کلاهبرداری دارد شبهه کلاهبرداری رباتیک آراد صنایع رباتیک.html راه اندازی ماژول چاپگر حرارتی.html اسون ترین راه برایه تغییر ای پی.html کاشان زینتی شهرستان ماهی ماهیان تولید شهرستان کاشان ماهیان زینتی ماهی زینتی پرورش ماهی واحد پرورش زینتی شهرستان کاشان تولید ماهیان ز.html مینا اختری.html انشا صفحه 52 نگارش سال دهم تجربی.html موضوع انشا فرش برای پایه دهم عینی باشه.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.476 seconds
RSS