بزنه فهمیم ب یم آبجی قهرمانم وقتی بابا

نتایج جستجوی عبارت ' بزنه فهمیم ب یم آبجی قهرمانم وقتی بابا ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
سلام مامان قهرمانم  
سلام مامان قهرمانم : میدونی ....! حالا که روز تولدته من و آبجی می خواستيم قشنگ ترین هدیه رو برات ب يم ولی نمی دونستيم چی ب يم. دختر می گفت برات یه دست کامل لوازم آرایش ب يم. می گفت اگه مامانت آرایش کنه زخم های روی صورتش کمتر معلوم می شه... می گفت : زشته یه معلم با سرو صورت زخمی سر کلاس بره می گفت: شاگردهاش می فهمند شوهرش... میدونم تو هیچ وقت برای خودت از این چیزها نمی ی آخه همش رو می دی پول دارو و بيمارستان بابا... بابا هم که تو رو کتک میزنه... می ده... حرف ها ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
سلام مامانه قهرمانم  
مطلب زیر قصه نیست. یه واقعیته. بخوانید و ببینید ما کجای این عالميم ببینید ایثار و از خود گذشتگی چگونه معنا پیدا می کند؟ چقدر گرفتار مادیات شده ايم....؟ کجا می رويم...؟ سلام مامان قهرمانم : میدونی ....! حالا که روز تولدته من و آبجی می خواستيم قشنگ ترین هدیه رو برات ب يم ولی نمی دونستيم چی ب يم. دختر می گفت برات یه دست کامل لوازم آرایش ب يم. می گفت اگه مامانت آرایش کنه زخم های روی صورتش کمتر معلوم می شه... می گفت : زشته یه معلم با سرو صورت زخمی سر کلاس بره ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نامه یک دختر  
مطلب زیر قصه نیست. یه واقعیته. بخوانید و ببینید ما کجای این عالميم ببینید ایثار و از خود گذشتگی چگونه معنا پیدا می کند؟ چقدر گرفتار مادیات شده ايم....؟ کجا می رويم...؟ سلام مامان قهرمانم : میدونی ....! حالا که روز تولدته من و آبجی می خواستيم قشنگ ترین هدیه رو برات ب يم ولی نمی دونستيم چی ب يم. دختر می گفت برات یه دست کامل لوازم آرایش ب يم. می گفت اگه مامانت آرایش کنه زخم های روی صورتش کمتر معلوم می شه... می گفت : زشته یه معلم با سرو صورت زخمی سر کلاس بره ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تشکر....  
http://tabasomyas. / آبجی کوثرعزیز....http://www.eshghmamno. /آبجی سانای عزیز....http://sa72hasti. / آبجی هستی عزیز....http://yatoyabazamto.mihanblog.com/داش محمدعزیز.http://welovee. /#آبجی طوبی ی عزیز....??•0·?obaeta·0•??http://aloneyas. / آبجی جاسمین عزیز....http://yek rsokoot. / آبجی کژال عزیز....http://loyal1372. /داش حسین عزیز....http://www.elena20112. /آبجی پری عزیز....http://haleine78. / آبجی نفس عزیز....http://loove2014. /#آبجی هستی عزیز داش رضای عزیز....http://www.daneshjooyeirani. / آبجی سعیده ی عزیز....http://aty2424. / آبجی آنیتای عزیز....http://lo7ely-boy. / داش علیرضای عزیز....http://fara ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من داورم  
ماما از دست بابا ناراحت بود بابا اصرار داشت حرف بزنه باهاش اجازه دادم روبرو هم بشینن و حرف بزنن البته من داور بشم و خطا ها رو هشدار بدم حرکت اول بابا: دست ماما رو گرفت من: دستشو ول کن دارم هشدار میدم بابا: چشم بابا: میشه بری بیرون ما حرف بزنيم من: نه من اینجام تا قضاوت کنم بهت هشدار بلندتر میدم سریع حرفتو بزن بابا: معذرت میخوام من: قبول نکن ماما ولش کن فقط اشتباه منو ببخش اشتباه هیچ دیگه ایی رو نبخش ماما: قول میدی؟ من: بابا بگو نه قول نمیدم دعواش ک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اولین باری که بابا گفتی  
سلام به روی ماهت مامان جان ، امروز از اداره که برگشتيم بردمت توی اتاقت که بخوابونمت بعدش بابا جون یوسف اومد که شما را ببوسه وقتي که می خواست از اتاق بیرون بزنه شما گفتی بابا .... من و بابا جون نگاه هم کرديم و کلی ذوق کرديم صدات لطیف ، نازک و یه جورایی نرم بود فدای بابا گفتنت بشم کی می خوای به من بگی مامان دردت به جونم ....دوست دارم هر روز بیشتر از دیروز ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بااااااااابااااااااااا  
- بابا - بعله ؟ - من می خوام به دنیا بیام - به من چه بچه .. به مامانت بگو - بابا - هان؟ - من شیر می خوام - لا اله الا الله - بابا - چته ؟ - من از اون ماشین کوکی های قرمز می خوام - آروم بگیر بچه - بابا - اههههه - من پول می خوام - چی ؟؟؟؟ !!! - بابا - اوهوم ؟ - منو می بری پارک ؟ - من ماشینمو نمی برم تو پارک تو رو ببرم ؟ - بابا - هان ؟ - من زن می خوام - ای بچه پررو .. دهنت بو شیر می ده هنوز - بابا - .... - من جیش دارم - پوففف - بابا - درد - من زن نمی خوام - به درک - بابا - بلا - بابا - زهرما ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بااااااااابااااااااااا  
- بابا - بعله ؟ - من می خوام به دنیا بیام - به من چه بچه .. به مامانت بگو - بابا - هان؟ - من شیر می خوام - لا اله الا الله - بابا - چته ؟ - من از اون ماشین کوکی های قرمز می خوام - آروم بگیر بچه - بابا - اههههه - من پول می خوام - چی ؟؟؟؟ !!! - بابا - اوهوم ؟ - منو می بری پارک ؟ - من ماشینمو نمی برم تو پارک تو رو ببرم ؟ - بابا - هان ؟ - من زن می خوام - ای بچه پررو .. دهنت بو شیر می ده هنوز - بابا - .... - من جیش دارم - پوففف - بابا - درد - من زن نمی خوام - به درک - بابا - بلا - بابا - زهرما ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بااااااااابااااااااااا  
- بابا - بعله ؟ - من می خوام به دنیا بیام - به من چه بچه .. به مامانت بگو - بابا - هان؟ - من شیر می خوام - لا اله الا الله - بابا - چته ؟ - من از اون ماشین کوکی های قرمز می خوام - آروم بگیر بچه - بابا - اههههه - من پول می خوام - چی ؟؟؟؟ !!! - بابا - اوهوم ؟ - منو می بری پارک ؟ - من ماشینمو نمی برم تو پارک تو رو ببرم ؟ - بابا - هان ؟ - من زن می خوام - ای بچه پررو .. دهنت بو شیر می ده هنوز - بابا - .... - من جیش دارم - پوففف - بابا - درد - من زن نمی خوام - به درک - بابا - بلا - بابا - زهرما ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برگ زردی در بهار  
بابا بیا بابا منو تنها نذاربا این وجود بی قرارماند ز تو گر برویطفل یتيمی یادگارتا من نگريم زار زاربابا بیا بابا بیا* بازنده گشتم در بودم گر از بازی کناردر حیرت و شه اماز دست کار روزگارخواهم تو را دیوانه واربابا بیا بابا بیا** بابا چه سخته زندگیدور از تو وآغوش توبوی تو را دارد هنوزاین آ ین تنپوش توبهشتم بود رو دوش توبابا بیا بابا بیا*** از یاد خود بردی مگرسيما ی معصوم مرارفتی ولی جایت هنوزخالی بود در این سرایاد آور این دردانه رابابا بیا بابا بی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا جان  
بابا جان تا آ ش وایساد ، یه نفر به بابا جان گفت عاشقشه و بابا جان هم عاشقش بود ولی اون بود که بابا جانو ول کرد ، بابا جان هیچ وقت ی که عاشقش بود رو رها نکرد اون بود که اینو ول کرد و جیگرش رو آتیش زد . بابا جان همیشه پای عاشق شدنش هست ، بابا جان الکی به ی نمیگه عاشقشه ، بابا جان دیگه بعد از اون به ی نگفت عاشقشه ، دوست داشتن با عاشق شدن فرق می کنه ، بابا جان خیلی ها رو دوست داره ولی فقط عاشق یکنفره . ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
کلاس اول  
کلاس اول به دانش آموزان یاد می دهند بابا آب داد بابا نان داد اما ما فرزندن شاهد آموختيم : بابا خون داد بابا جون داد بابا جوانیش را داد بابا آسایش وراحتی اش را داد بابا سرافرازی آورد بابا همه چیزش را داد ، بابا................بابای من .....آه! که نمی توان شرح داد در سی سال فاصله بین جانبازی تا شهادت بابا، چه بر بابا گذشت ، به قول شاعر بشکند قلمی که ننویسد چه بر یاران ، جانبازان و ی ما گذشت .....!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا  
بابا پول بده ...! ♥ ♥ بابا موبایل میخوام...! ♥ ♥ بابا لپ تاپ جدید تر میخوام ...! ♥ ♥ بابا تبلت میخوام ...! ♥ ♥ بابا پول بده ...! ♥ ♥ راحت نوشتيم بابا نان داد ...! ♥ ♥ ولی باید بدونيم بابا برای نان جوانی اش را داد ...! ♥ ♥ به افتخار همه بابا های دنیا ...! ♥ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا جان داد..........!!!  
یاد بابا بخیر بابا آب داد .... بابا نان داد ....بابا احساس داد ....بابا امنیت داد.... بابا آغوش بی منت داد ....بابا زخم خورد تا آب در دلم تکان نخورد ....بابا مهر داد ... بابا غرورش را بر باد داد بابا جوانیش را به پايم داد ... بابا عرق ریخت ....بابا اشک ریخت... بابا درد کشید اما به من خندید ...بابا سیر نشد ....بابا گرسنه خو د ...بابا سیر نپوشید ....بابا در آغوشش مرا گرم کرد ....بابا مرا مرد کرد ....بابا پیر شد .....بابا زندگی داد..... بابا ..... بابا .... بابا ...بابا جان داد..........!!!ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا جان داد..........!!!  
یاد بابا بخیر بابا آب داد .... بابا نان داد ....بابا احساس داد ....بابا امنیت داد.... بابا آغوش بی منت داد ....بابا زخم خورد تا آب در دلم تکان نخورد ....بابا مهر داد ... بابا غرورش را بر باد داد بابا جوانیش را به پايم داد ... بابا عرق ریخت ....بابا اشک ریخت... بابا درد کشید اما به من خندید ...بابا سیر نشد ....بابا گرسنه خو د ...بابا سیر نپوشید ....بابا در آغوشش مرا گرم کرد ....بابا مرا مرد کرد ....بابا پیر شد .....بابا زندگی داد..... بابا ..... بابا .... بابا ...بابا جان داد..........!!!ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا جان داد..........!!!  
یاد بابا بخیر بابا آب داد .... بابا نان داد ....بابا احساس داد ....بابا امنیت داد.... بابا آغوش بی منت داد ....بابا زخم خورد تا آب در دلم تکان نخورد ....بابا مهر داد ... بابا غرورش را بر باد داد بابا جوانیش را به پايم داد ... بابا عرق ریخت ....بابا اشک ریخت... بابا درد کشید اما به من خندید ...بابا سیر نشد ....بابا گرسنه خو د ...بابا سیر نپوشید ....بابا در آغوشش مرا گرم کرد ....بابا مرا مرد کرد ....بابا پیر شد .....بابا زندگی داد..... بابا ..... بابا .... بابا ...بابا جان داد..........!!!ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوانگی  
اینکه این ترم درس خوندم واسه خودم خیلی جذاب بود. مامانمم ذوق کرده بود. بنده خدا دلخوشیش منم و اون دوتا جغله. ما هم مث بزغاله وايمیسيم تو چ نگاه میکنيم و انگار نه انگار. یکی بیاد محکم بزنه تو گوشم بلکه سر عقل بیام. البته اون زهرا بازم بیشتر هوای مامان بابا رو داره. من بزمچه که دیگه... ای بابا. من اگه آدم بشو بودم که از ازل اسممو نمیذاشتن "حوا". میذاشتن "آدم". والا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دیوانگی  
اینکه این ترم درس خوندم واسه خودم خیلی جذاب بود. مامانمم ذوق کرده بود. بنده خدا دلخوشیش منم و اون دوتا جغله. ما هم مث بزغاله وايمیسيم تو چ نگاه میکنيم و انگار نه انگار. یکی بیاد محکم بزنه تو گوشم بلکه سر عقل بیام. البته اون زهرا بازم بیشتر هوای مامان بابا رو داره. من بزمچه که دیگه... ای بابا. من اگه آدم بشو بودم که از ازل اسممو نمیذاشتن "حوا". میذاشتن "آدم". والا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تفلدم!!!  
سلاااااااام به همه آجیا و داداشای گل گل گلاب خودم بچه ها پس فردا (10 داد) رو که یادتون هست؟؟؟ میدونم که هست ولی میخاستم یاداوری کنم بابا تفلدمه دیـــــــــــــــــگه خوب! یادتون باشه ازتک تکتون انتظار دارما میخام تولد 20 سالگيمو برام جشن بگیرید. ممنونم از آجیا و داداشای گلم.اسماتونم میبرم که یادتون نره هاااا: ***آبجی سارا*** *** آبجی زهرا *** ***آبجی النازی*** ***آبجی الناز*** ***آبجی فاطمه1*** ***آبجی نوشین*** ***آبجی فاطمه3*** ***آبجی سوگند*** ***دوستانه*** ***دادا ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
1394/5/5 دوشنبه  
صب سارا بیدارم کرد .. همه خواب بودن .. با سارا حاضر شديمو رفتيم آموزش پرورش پیش بچه ها .. اونا واسه کارورزی اونجان .. رفتم و فقط زهرا و ملیحه و مريمو دیدم .. تا ساعت یازده خودمو به کلاسم رسوندم .. باهاشون پاو وینت کار .. موقع اذان بچه ها رو تعطیل .. بابا جای مسجد رقیه بود .. چون سردرد داشتم پامو تو یه کفش که بابا باید منو برسونی خونه .. نزدیک اذان بود ولی بابا راضی شد منو تا خونه برسونه .. سارا نیومد خونه .. پیش بابا و .. خلاصه اومديمو استراحت و اینا تا که شب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چپ یا راست؟  
آبجی کوچیکه گفت: زودی یه آرزو کن، زودی یه آرزو کن آبجی بزرگه چشماشو بست و آرزو کرد آبجی کوچیکه گفت: چپ یا راست؟ چپ یا راست؟ آبجی بزرگه گفت: م م م راست آبجی کوچیکه گفت: درسته، درسته، آرزوت برآورده میشه، هورا بعد دستشو دراز کرد و از زیر چشم چپ آبجی مژه رو برداشت! آبجی بزرگه گفت: تو که از زیر چشم چپ ورداشتی که آبجی کوچیکه چپ و راست رو مرور کرد و گفت : خوب اشکال نداره دستشو دراز کرد و یه مژه دیگه از زیر چشم راست آبجی برداشت دیدی؟ آرزوت می خواد برآورده ش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بازنوحه  
دلم خوش بوداینکه بابادارم پس ازداغ مادرتویی غمخوارم مروای نازنین توازپیش من تویی تویی بابا داروندارم واویلا واویلا آه وواویلا بزن حرفی بامن چرا ت هستی چرابه روی من تودیده بستی تویی خیبرگشا توای قهرمانم نباشدباورم توازپا بنشستی واویلا واویلا آه وواویلا یتيمان پشت در چه غوغا دارند تقاضای دیداربابادارند ب سه شیر بدست هر ی همه دراین گمان که دوا دارند واویلا واویلا آه وواویلا م ین کوفه همه بی غذایند زهجرروی توهمه درنوایند دوباره تازه شد ه غ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
من چقدر خوشبختم  
امشب سر شام برادر کوچک میگه: افطار باید یه غذای حس باشه! فردا شب برا افطار قرمه سبزی بپز؟ من : باشه. فردا ساعت هفت بابا زنگ میزنه: سلام بابا. ژله گذاشتی؟ نوشابه هم بزار تو فریز یخ بزنه من : چشم ساعت هفت و پنج دقیقه، برادر بزرگتر زنگ میزنه: آب انگور منو هم بزار تو فریز یخ بزنه من: باشه ساعت هفت وده دقیقه مامان باز زنگ میزنه: سلام مامان خوبی؟ اون برنج خوردا هست میذاری بپزه؟ لپه و شوید گشنیز هم بریز.گوشت چرخ کرده هم نریختی عیب نداره. من (تو دلم میگم اخه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به سلامتی خودموووون  
دختر ایرانی: . .2 سالگی نفس بابا,که با کفشای قیژ قیژیش راه میره 3 سالگی بَلای بابا,که ماتیک زده و خوشگل شده!!! 4 سالگی جیگر بابا,وقتي بابا از در خسته میاد میگه بابا خشته نباشی شی شی یدی؟ 9 سالگی مونس بابا,وقتي بابا خستس برای بابا اولین چایو میریزه 12 سالگی شیطون بابا!که وقتي بابارو بوس میکنه همه خستگی های بابا یه جا از تنش در میاد! 15 سالگی عسل بابا!که موفقیتهاش و کارنامه رنگارنگش رو برا بابا میاره 18 سالگی خانوم بابا!که قبول شده و بابا بهش افتخار میک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دم هرچی دختر گرم.......  
دختر ایرانی: . . 2 سالگی نفس بابا,که با کفشای قیژ قیژیش راه میره. 3 سالگی بَلای بابا,که ماتیک زده و خوشگل شده!!! 4 سالگی جیگر بابا,وقتي بابا از در خسته میاد میگه بابا خشته نباشی شی شی یدی؟ 9 سالگی مونس بابا,وقتي بابا خستس برای بابا اولین چایو میریزه. 12 سالگی شیطون بابا!که وقتي بابارو بوس میکنه همه خستگی های بابا یه جا از تنش در میاد! 15 سالگی عسل بابا!که موفقیتهاش و کارنامه رنگارنگش رو برا بابا میاره 18 سالگی خانوم بابا!که قبول شده و بابا بهش افتخار می ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هندی  
چند وقت پیش با بابام دعوام شد، دستشو برد بالا که بزنه تو صورتم...! منم یهو رفتم تو فاز هندی گفتم: بزن بابا..! بزن ! بزن بذار بفهمم که پدر بالا سرمه...! بزن که بفهمم هنوز بی صاحاب نشدم...! بزن بابا....بزن... ودر نهایت ناباوری بابام زااااااارت زد تو گوشم... انصافا چرا تو این هندیا اینجوریه؟!! من توقع داشتم منو بغل کنه جفتمون بزنيم زیر گریه...!:( ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا؟؟  
پُتک های بی صدا زخم ها، رحم های نابجا تا کجا ادامه دارد اینچنان تا کجا؟؟... +پ.ن1 :متاسفم... بیشتر از همه برای خودم که اینجوری لایق ترحم حس شدم. عزیزی که فکر کردی اگه کامنتی به اسم بابا برام بذاری خوشحالم میکنی و در حقم مهربونی و لطف کردی ، ممنون ولی اصلا کار درستی نبود ، برای بعضیا یه سری از اشخاص انقد مقدسه که اگه ی بخواد خودشو به جای اونا بزنه جز درد و دلخوری چیزی به وجود نمیاره... . +پ.ن2 : مقدس من ، ممنوعه ی من ، روزت مبارکــــــ ... ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پدرم ؛ کمرم از غم سنگین نگاهت خَم باد  
وسط روز زنگ میزنه : " دِتِر خونه درختی ت ساخته شد ، خیلی قشنگ شد . کی میای ؟ " و من همه ی خوشبختی هام رو از بابام دارم ... : ) + من آدم ِ حسودی ام . خیلی حسود . شاید واسه همین هیچ وقت خواهر دوست نداشتم و ندارم . نمیشه که " دِتِر گفتن " های بابا رو با یکی دیگه تقسيم کرد . باید یک دونه بود . وقتي دیوونه گی میکنم و میگم وقتي میام خونه باغ که خونه درختی برام بسازی ، جدی بگیره حرف م رو و روی یه درخت خونه ی چوبی ِ درختی بسازه و بره بشینه وسطش و زنگ بزنه خبر ساخته شدن ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بابا !!!!!!!!!!!!!!!!!  
بابا اب داد! بابا نان داد!بابا اب و نان داد! بزرگی کرد و ما را جان داد!بابای ما افتاب ماست !اخه او قبل از ان بر میخیزد!او شبها هم به فکر ماست!اشک و عرق و خون می ریزد!بابام شبها روی سنگ و لای گلها زیر باران لای مینها! ز یر ابر لای برفها !در همه حال در همه جا واسه یه زندگی با مرگ می خوابد !یا شایدم هیچ وقت نمیخوابد!چه خوب است که بابا نان دهد!تلخ ان است که بابا واسه نان جان دهد!!! ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
اتل متل یه بابا تقدیم به تمام انی که ا ا دویدند تا ما بتوانیم راست راست راه برویم  
اتل متل یه بابا که اون قديم قديما حسرتشو می خوردن تمامی بچه ها اتل متل یه دختر دردونه باباش بود بابا هرجا که می رفت دخترش هم باهاش بود اون عاشق بابا بود بابا عاشق اون بود به گفته بچه ها: بابا چه مهربون بود یه روز آفت بابا تنها گذاشتش عازم جبهه ها شد دخترو جا گذاشتش ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
2146 به افتخار خودمون  
دختر ایرانی: . . 2 سالگی نفس بابا,که با کفشای قیژ قیژیش راه میره 3 سالگی بَلای بابا,که ماتیک زده و خوشگل شده!!! 4 سالگی جیگر بابا,وقتي بابا از در خسته میاد میگه بابا خشته نباشی شی شی یدی؟ 9 سالگی مونس بابا,وقتي بابا خستس برای بابا اولین چایو میریزه 12 سالگی شیطون بابا!که وقتي بابارو بوس میکنه همه خستگی های بابا یه جا از تنش در میاد! 15 سالگی عسل بابا!که موفقیتهاش و کارنامه رنگارنگش رو برا بابا میاره 18 سالگی خانوم بابا!که قبول شده و بابا بهش افتخار میک ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پدر ، تنها مرد زندگی من  
اینو به افتخار تنها مرد زندگيم میزارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقتي بچه بودم منو میزاشتی رو دلت و ازم میپرسیدی قلب بابا کیه؟ منم با صدای ک نه میگفتم: مـــن بازم میپرسیدی جیگر بابا کیه؟ میگفتم: مـــــن و باز میپرسیدی چشم بابا کیه؟ میگفتم: مـــــن اون موقع ها درک نمی قلب بابا بودن و جیگر بابا بودن و چشم بابا بودن یعنی چی!؟ اینو وقتي متوجه شدم که صورتت پر از چروک شده و موهات رنگ سیاهشو داده به سفیدی! بابایی تمام موهاتودیدم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮم س ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
برای بابا  
سلام دوستان پنجشنبه رفتيم زیارت شده برین زیارت تموم وجودتون بشه قلب وتند تند بزنه؟ شده وقتي وارد میشین؟نه خدانکنه وارد شدم به همسری گفتم از همون صحنی که بابا رو آوردند وارد شيم...به حساب میخواستم مواجه سازی کنم خودمو... تموم من شده بود چشم ومی بارید آروم وآروم نمیخوام دوباره منفی باشه...فقط توحرم وتو صحن بابام بود... یاد آ ین باری که رفته بودم افتادم که قهربودم با آقا که آقا من که اینهمه دوستت دارم ..من که بابا رو س بودم دست خودت دلم قرص بود ....وای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مادر عزیزم که اگه بگم دنیا دنیا فدات شم بازم کمه  
نیرو هوایی اصفهان تا یه دهات در جنوبی ترین نقطه ی ایران بابام سرباز بود و هیجان بابا شدن رو س بود به یه زن تنها سرباز شدن اونم اصفهان تو اون روزا نامه داده بود یه ماه بعد رسیده بود دست مامان و مامان جواب داده بود و یه ماه بعد رسیده بود دست بابا چشت روشن عزیزم پسرت متولد شد و من حالم خوب خوبه و داستان عاشقی های این دو نفر که تمومی نداشت اما چه زیبا دو تا دل همزمان واست پتپه خیلی حرفه اونم دو تا دل که خیلی عشقه " بابا و مامان " تصور می کنم بابا نشسته ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
جملات زیبا در مورد امید محتوای ازمون مجلات تربیت 24 ساعت ضمن خدمت فرهنگیان.html جملاتی آموزنده کوتاه از کتاب بیشعوری بی سیم حسگر شبکه بدنی مانیتورینگ شبکه های شبکه های حسگر حسگر بی سیم موارد کاربرد area network شبکه حسگر.html جلسه ی شورایی کانون جوانان منطقه 14 برگزار شد جلسه مرکز محلات بازنگری مدیریت جلسه بازنگری چهاردهمین جلسه جلسه بازنگری مدیریتhtml list1578 1585 1601 1606 1583 1575 1601 1586 corel videostudio ultimate pro x7 v171022 sp1 نرم افزار ویرایش حرفه ای html متن مجری گری المپیاد ورزشی مدارس.html جلسه روز یکشنبه مورخ 18 08 1393 با ی آقای مسلم خیری جـان جـان جـان برنامه windows movie maker برای ویندوزhtml الحاق استان فارس به خلیج فارس را پیگیری می کنیم.html جستاری کوتاه بر ریشه های یک حکم جزوه مدیریت منابع انسانی ابطحی دبیرستان نمونه تی حضرت فاطمه س میناب تلفنهای سازمان سنجش آموزش پزشکی.html جزوه تاسیسات برقی ساختمان آزمون نظام ی کد آهنگ پیشواز من اونیم که سایه هم نداشت مرتضی پاشایی تفاوت مواد تشکیل دهنده نسکافه و قهوه نحوه ساختن اکانت در بازی کلش اف زامبی.html تبدیل حروف انگلیسی به ابجد کبیر.html شبیه ساز ی و کننده نیم موج یک طرفه با پروتئوسhtml جواب مشکل گفتم واسه دونم کنم… جواب ازمایش خیالش راحت برای دوام بیشتر رنگ شامپو رنگ سوبارو چکارhtml خواص پره وسط گردو.html جدید زندگی زندگی جدید مانند دیگران نظامی صهیونیست خاویر کرمنت ویکی پدیا جدید دختری به نام ایران نتایج آزمون کتبی آرایش دایم فنی حرفه ای تهران.html اجباری دروغ ر رحیمی عرفان دروغ اجباری عرفان رحیمی عرفان میلاد ر عرفان عرفان رحیمی عرفان رحیمی جدیدترین مدلهای کناف جلوی جبوو جبرائیل جواب تمام ج های کاروفناوری پایه هفتم جارا چگونه سرعت متور هندا 125 زیاد کنیم.html جاده دوطرفه به عربی ثروتمندان برج سازان و اشراف زادگان و غربگراهای داخل و تمام شبکه مافیای قدرت ثروت نفوذ همدلی و ازی کاربراتور آبگرمکن مخزنی.html صورت مردم خیلی صورت ندارد سیرت دارد.html ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد زاهدشهر بهمن 95 اسامی برگزیدگان مسابقه کرامت رضوان فولادمحله نو نگرش نو....942.html ثبت آنلاین اطلاعات نو آموزان کرمانشاهی در 14 پایگاه سنجش خلاقیت در ایجاد فضای جنگی.html محترم اقامه کامفیروز ال محترم ال والمسلمین کامفیروز سالگرد اقامه اولین ال واhtml نمونه ترجمه حکم کارگزینی.html ت نباش تی ی شلوارک پرداخت شلوارک ی زیرفی، ید ی زیرفی، تی وشلوارک وشلوارک ی شلوارک ی زیرفی، تی وشلوارک ی ت ترامپ اقتصاد جهان یت ساله ساله ترامپ اصلی ترین تیم پینگ پنگ اهر با اقتدار قهرمان مسابقات پینگ پنگ چند جانبه سراب شد تیم ملی از نبودن من متضرر نخواهد شد تیم ایسوس آماده رقابت با gtx1080 ti ها قدرت پولک ط قسمت پرتاب مورد انعطاف پذیری پولک گردانی قابل پرتاب قدرت متوسط دارای قدرت لحاظ انعطاف پذیری پولک گردانی مناسب بازیها و فلش کارتهای درس 1 زبان هشتم.html درنگ bilmem soylesemi soylemesemmi ibrahim tatlises meyhaneler sen gece yolcuları نحوه تعریف در زمانبند ویندوز اظهارات آیت الله مصباح در باره فرزندان ره آموزش کاشت انواع سبزه عید چگونه پلاک ثبتی ملک را پیدا کنیم دستی دنده در درایور سانفرانسیسکو.html تیشه گویم خسته تو هم با من به این رویا یه حس مشترک داری تکه دوزی با موکت بوبین آبگرمکن گازی.html اولویت بندی رشته های پیراپزشکی.html آزمایش کنید صفحه 18 علوم هفتم.html واکنش جاستین بیبر به گریه سلنا گومز در اجرای the heart want.html متن دعوتنامه جلسه انجمن اولیا و مربیان شبیه ساز آمپلی فایر اندروید.html لیست رمانهای نیلوفر قائمی فر اولین جلسه توجیهی اولیا پایه چهارم.html نگهداری از کودک سالمند امور منزل شیراز.html تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید دودی رنگ ارتفاع سنگچال چند متر است؟.html تولید سوخت پاک با منبع نامحدود متن وصل الله علی باکین علی حسین عینی فرد..html ساختار کتاب جدید الیف ریاضی چهارم تولید آجر با کاغذ های بازیافتی پایان نامه بررسی گرایش به برقراری ارتباط دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان.html توصیه های پرفسور سمیعی برای سکته فایل صوتی آمپول pegagen.html خلاصه داستان خانواده تراپ.html توسع زیرساخت های ورزش در شهرستان دشتی چگونه گرافن ا اید ساخته میشود؟ بتن برنامه سوبرا برای ویندوز اجرای بازی های ایرانی مدلسازی دال بتنی در abaqus.html کارتون خانواده فون تراپ.html تور کویر نوردی دبی تور چین با اقامت در هتل گود اینترنشنال گوانجو گزارش سالانه تدریس در رشته معماری داخلی سال سوم هنرستان.html طرح درس روزانه علوم هفتم فصل اول.html ریختن نمک در نوشابه قبل ازمصرف چ فوایدی دارد تور ٥روزه استانبول ٨تیر پرواز اطلس ترک تور ٥روز تفلیس ١٤ بهمن پرواز تابان کلیک کنید موزیک ویدیو های شبکه 24b.html
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.471 seconds
RSS