با چند مثلث متساوی الاضلاع هشت ضلعی می توان ساخت

نتایج جستجوی عبارت ' با چند مثلث متساوی الاضلاع هشت ضلعی می توان ساخت ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
(آموزش ریاضی)جلسه اول  
آموزش ریاضی مساحت ،محیط،نمودار،اعداد اول ،بخش پذیری،جذر وتوان و... جلسه اول مساحت و محیط اشکال هندسی     1 مساحت مـــربع یـــک ضلع × خـــودش                                 محیــط مـــربــــع یک ضلع × 4     2 مساحت مسـتطیـــــــل طـول × عـرض                                  محیط مستطیل طول \+ عرض × 2     3 مساحت مثلث قاعده × ارتــــــفاع ÷ 2                                  محیط مثلث مجموع سه ضلع     4 مساحت مثلث متساوی الاضلاع قاعده × ا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تابحال توجه کرده بودید که چرا زنبور لانه اش را با شش ضلعی های منتظم می سازد؟  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی: انواع چند ضلعی ها  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
1323-چند وجهی های منتظم در تراش نگین  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مساحت  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هههههههههههه  
فرهنگستان زبان فارسی پیشنهاد داده بجای مثلث بگوییم سه بر و به جای مثلت متساوی الاضلاع بگیم سه بر سه بر برابر و بجای مثلت متساوی الساقین بگیم سه بر دوبر برابر حالا تصور کنید بخوایم این جمله رو وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوی الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوی الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوی الساقین باهم مساوی هستند فارسی بگیم باید بگیم: هرگاه دو بر نابرابر از یک سه بر دوبر برابر برابر دوبر نابرابر از یک سه بر دوبر بر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چرا زنبور خانه اش را شش ضلعی می سازد  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محیط و مساحت اشکال هندسی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یک سوال المپیادی  
 مثلثی که طول هر سه ضلعش عددی در بازهٔ 1 2  اندازهٔ همهٔ زاویه‌هایش در بازهٔ  45 90      را  « معتدل»‎ می‌گوییم.  اختلاف مساحت دو مثلث معتدل حداکثر چه‌قدر است؟                                                نظرات بعضی از دوستان بدین قرار است. 1 با هرون رفتم مثلث بزرگتر با ضلع 2 مثلث کوچیکتر با ضلع 1 2  چون با احتساب چند ح ... خاص بیشترین مقدار زمانی بدست میاد که هر دو متساوی الاضلاع باشند...میشه رادیکال3منهای رادیکال سه چهارم..که گزینه ی یک د


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فصل چهارم ( اندازه گیری )  
راهبرد های زیر مسئله گاهی باید برخی از مسئله های سخت و پیچیده را به مسئله های ساده تبدیل کرد و با حل قسمت به قسمت مسئله های ساده تر به حل مسئله ی اصلی نزدیک تر شد . زاویه زاویه از برخورد دو نیم خط و یک نقطه ی مشترک که به آن رأس گفته می شود به وجود می آید . در زاویه به هر کدام از دو نیم خط یک ضلع می گویند . هر زاویه را به سه شکل می توان خواند   اندازه ی هر زاویه به فاصله ی بین دو ضلع زاویه بستگی دارد ، یعنی هر چه دو ضلع از هم دور تر باشند ، زاویه بزرگ تر و


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مساحت و محیط اشکال هندسی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مشاوره درس هندسه 2 جهت آمادگی برای امتحانات نهایی  
هندسه 2 در امتحان نهاییاین مطالب صرفاً جلب توجه شما به نکات مهم و قابل طرح کتاب در امتحان است . و یه جور جهت دهی به مطالع شماست .اول کتاب را خوب بخوانید و بعد ببینید این مطالب را مسلطید یا نه .دو نوع مساله در امتحان مرسوم است . نوع اول اثبات قضیه ها و نوع دوم مسائل عددی که باید حل کرده و به جواب برسید .لذا قضیه ها را باید را حفظ باشید و در برخی قسمتها هم که مسائل عددی می توانند بدهند باید راه حل آن مسائل را هم بدانید .بعد هم نمونه سوالات امتحان نهایی


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند فرمول از هندسه  
1 مساحت مـــربع یـــک ضلع به توان۲محیــط مـــربــــع یک ضلع × 42 مساحت مسـتطیـــــــل طـول × عـرض محیط مستطیل طول \+ عرض × 23 مساحت مثلث قاعده × ارتــــــفاع تقسیم بر۲محیط مثلث مجموع سه ضلع۴ مساحت ذوزنقه قاعده بزرگ \+ قاعده کوچک × نصف ارتفاع محیط ذوزنقه مجموع چهار ضلع۵ مساحت لوزی قطر بزرگ × قطر کوچک تقسیم بر ۲ محیط لوزی یک ضلع × 4۶ مساحت متوازی الاضلاع قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع مجموع دو ضلع متوالی × 2۷ مساحت دایره عدد پی 14 3 × شعاع × شعاع


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع تقارن در ریاضی پنجم ( تقارن محوری و مرکزی )  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نیایش ریاضی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فصل چهارم ( اندازه گیری )  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات فصل 3 کتاب ریاضی هشتم  
1. درستی یا نادرستی جملات زیر را بررسی کنید ؟ الف هر مربعی ، مستطیل است  ب تمام لوزی ها متوازی الاضلاع اند   2. اندازه هر زاویه یک 9 ضلعی منتظم را محاسبه کنید ؟ 3.دو خط عمود بر یک خط ........... با رسم شکل و نام گذاری توضیح دهید 4. زاویه خارجی یک مثلث را با رسم شکل نشان دهید ؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هندسه  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معمای زیبایی در هندسه  
مثلث متساوی الاضلاع abc را ترسیم نموده و ارتفاع ah را مشخص کنید. اکنون این ارتفاع را به 5 قسمت مساوی تقسیم نمایید تا نقاط d e f و k هم روی ah‌ ظاهر شوند. و این نقاط را به رئوس b و c وصل کنید. حال مساله این است چند مثلث در این شکل وجود دارد ؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی  
یک ضلع × خودش مساحت مربع یک ضلع × 4 محیط مربع طول × عرض مساحت مستطیل 2× طول \+ عرض محیط مستطیل 2 ÷ قاعده × ارتفاع مساحت مثلث مجموع سه ضلع محیط مثلث نصف ارتفاع × قاعده بزرگ \+ قاعده کوچک مساحت ذوزنقه مجموع 4 ضلع محیط ذوزنقه 2÷ قطر بزرگ × قطر کوچک مساحت لوزی یک ضلع × 4 محیط لوزی ارتفاع × قاعده مساحت متوازی الاضلاع مجموع دو ضلع متوالی × 2 محیط متوازی الاضلاع عدد پی × مجذور شعاع مساحت دایره 14 3 × شعاع × شعاع 14 3 × قطر محیط دایره   مساحت کره چهار ×عدد پی × مجذ


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جواب تشریحی ازمون سراسری هندسه کنکور سراسری93  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مختصات قطبی نسبی (( شماره 6 ))  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته یک - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
دانشجویان عزیز برنامه ها را کامل و دقیق در دفتر نوشته و پاسخ داده و روز شنبه 10 مهر همراه داشته باشند \-    1\-برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمی بخواند  و اگر عدد متقارن است بنویسد yes  وگرنه بنویسد no  مثلا عدد 12321 متقارن است 2\-برنامه ای بنویسید که دو عدد سه رقمی بخواند و اگر رقم مشترک دارند بنویسد yes  وگرنه بنویسد no 3\- برنامه ای بنویسید که یک عدد  چهار رقمی بخواند و اگر در آن رقم فرد وجود  دارد بنویسد yes  وگرنه بنویسد no 4\-\- برنامه ای بنویسید کهیک عدد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی چهارم  
۱ \- ... با یک مفتول به طول ۳۶ س وعرض ۲۰ س یک مثلث متساوی الاضلاع درست کرد مساحت این مثلث را حساب کنید؟ ۲ \- است ... ی به شکل مستطیل داریم به طول ۲۴ متر وعرض ۱۰ متر می خواهیم در هر متر مربع این است ... ۲۰ موزاییک کار کنیم تعداد موزاییک ها جند تا است ۳ \- حیاط مدرسه ی کوشا به شکل مستطیل و مساحت آن۶۸۰ متر مربع است اگر طول حیاط ۲۵ متر باشد عرض حیاط مدرسه چند متر است؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میانه مثلث  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی  
۱\- از ۴ دست لیوان ، ۵ تای آن ش ... ت چند عدد لیوان سالم مانده است؟ ۱ ۱۸ عدد        ۲ ۲۰ عدد   ۳ ۱۹ عدد                ۴ ۱۷ عدد   ۲\- کوچک ترین عدد ۴ رقمی زوج که رقم های آن تکراری نباشد ، کدام است؟ ۱ ۱۰۴۲         ۲ ۱۴۲۰          ۳ ۱۲۴۰         ۴ ۱۰۲۴   ۳\- سحر ۱۰ سال پیش ۱۷ ساله بود او ۷ سال بعد چند ساله خواهد بود؟ ۱ ۳۲ ساله                     ۲ ۳۴ ساله                 ۳ ۲۷ ساله            ۴ ۲۴ ساله   ۴\- کدام دسته از شکل های زیر ، گوشه راست ندارند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فارسی .... عربی  
میگم هی نگین پارسی را پاس بداریم...     . . . عربی هم زیاد بد نیستا....    اگه بخوایم این جمله رو وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوی الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوی الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوی الساقین باهم مساوی هستند به فارسی بگیم، باید بگیم    هرگاه دو برِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابر برابرِ دوبرِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابرِ دیگر باشد آن دو سه برِ دوبر برابر برابرند... جااااااااااااااااان ؟؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ آقای عباس جهانتیغ  
سوال روی پلاک موتوری نوشته 380 415 ولت این موتور چگونه راه اندازی می شود؟ضمنا توان موتور 11kw0می باشد پاسخ با عرض سلام میتوانید بصورت ستاره یا بصورت مثلث و یا به صورت ستاره مثلث راه اندازی کنید که بهترین روش راه اندازیه این موتور بصورت ستاره مثلث است،چون در ح ... ستاره توان موتور یک سوم می شود و در ح ... مثلث جریان زیادی می کشد پس بهترین روش راه اندازی ستاره مثلث است


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مناجاتی به زبان ریاضی  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
2012 هی نگین پارسی را پاس بداریم  
میگم هی نگین پارسی را پاس بداریم... . . . عربی هم زیاد بد نیستا....    اگه بخوایم این جمله رو وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوی الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوی الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوی الساقین باهم مساوی هستند به فارسی بگیم، باید بگیم    هرگاه دو برِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابر برابرِ دوبرِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابرِ دیگر باشد آن دو سه برِ دوبر برابر برابرند... جااااااااااااااااان ؟؟


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
طرح درس فرهنگ هنر سال هشتم اطلاعیه شماره صد و بیست و یک چهاردهم اردیبهشت هنرستان غیرانتفاعی موعود مشهد کد اهنگ پیشواز ناصر صدر دیگه نمیتونم del neveshte haye man گونال اف خودکاری تعبیر خواب تیغار اموزش رومیزی با سیم و منجوق در خانه مهر کرمانشاه مکمل شرکت فارما تحقیق آسم آشنایی با کارخانجات تولید قند فهرست برندگان هفتادمین جشنواره کن شرایط نمایندگی اورجینال بیمه عمر پاسارگاد رتبه بندی صفحات یا پیج رنک آدرس عطاری های گیاه نوب در تهران یک اتفاق مثبت برادر زاده جدید گزارش تخصصی پایه اول دبستان فهیمه حیدرى در نان جوان نو جوانان مسابقات استانى کیلان ووشو ظرفیت باک تیبا داستانی کوتاه ولی اشک آور و تاثیر گذار از یک شهید با تماس یکی از نزدیکان جواد با چراغ سبز ن ام و قلعه‌نویی برای آشتی کربن دی ا ید از چند الکترون ، پروتون و نوترون نشکیل شده سوختی پیل‌سوختی استفاده تولید انرژی توسعه پیلهای سوختی پیل‌های سوختی پیل‌سوختی پلیمری سوختی نیروگاهی مورد استفاده پیل‌های سوختی ن چاقو از چه چیزی الگو گرفته است سایت آموزشی آموزش طراحی صورت آنلاین سایت آموزشی طراحی سایت صورت آنلاین انواع مختلف امکان ایجاد انواع مختلف طراحی میان انواع مختلف استفاده ابزاری از انسان ها معنی شعر ستایش به نام کردگار این نوع چاقی شکمی بسیار خطرناک است آناتومی ستون فقرات همایون حامد موهاتهاز م ن میدونیدنیای ترین عطری آهنگ حامد همایون آهنگ جدید جدید حامد دیوونه چشمای مشکیتمدیوونگی کومیته بنفش مسابقات مسابقات کشوری عظیم شه بخش شخصیت فرهیخته بلوچ سخنرانی حکیم ارد بزرگ در گرگان بازی تبریز سوالات پرتکرار امتحان نهایی زیست سوم تجربی نحوه استفاده پماد العا کانال شکبه ترکیه شگبه سامان برانکو م ع چپ مدنظرش را پیدا کرد تاثیرات سد ساری های ترکیه بر ا یستم ایران و افزایش آلودگی انشا درمورد خاک به صورت جانشین سازی شهرستان کارون قهرمان مسابقات جام فجر انشا درباره تصاویرکتاب صفحه 23 نگارش هشتم پسر همسایه شبای تابستون خواننده زن getma dayan ghal yanimda است اج طالع طرح درس آفریدگار زیبایی فارسی خوانداری چهارم ابت سلفی حدیث فولادوند و رامبد شکر رمان کاتیا دختر ارباب طراحی ساخت صفحه 8 کاروفناوری پایه هفتم مسئولیت مدیر عامل در سفته دروغ قرآن زندگی باشیم پرست صداقت حاکم باشد الله امجد پرست باشیم اجازه ندهد بعضی وقتا جا به جا میشم اما نمیفهمیم مرگ کوشم کویت از ایران درخواست کمک کرد روی خیلی وقته man in adamo daram نحوه زمان نوشتن دعا طلسم سعد نحس the history of football soccer in england کشته شدن سه عضو پ ک ک در ترکیه فایل efs گوشی سامسونگ گل ی کور مدل samsung galaxy core gt i8260l با مش زدن سه بعدی در گمبیت کفش نیکوکار ساری شهادت حسن مجتبی به روایتی هفتم ماه صفر سفره ی افطار ما تولد دخترکم داد پنجم داد مدار rc کاهنده ولتاژ سوالات فصل به فصل مطالعات اجتماعی سال هشتم ژدر املای انگلیسی الان حالش خوبه، بابا رو میگم مگ موی انگشتر نواب صفوی مداحی حاج کرمانشاهی میمیرم نیام کربلام شرکت مارون کاران تقوی فر چگونه اندروید گوشی خود را بالا ببریم بازی creed ins victory وجود سافت ins creed creed victory بازی ins یوبی سافت بازی وجود ins creed victory بازی ins creed creed victory تایید تجربه های بیشتر صفحهی 65 هنر نهم زنی ک خلاصه میشه تو قابلمه قوری نقاشی طولی به مناسبت روزجهانی کودک مرکز دلند چگونه نقاط جی پی اس را در اتوکد وارد کنیم باقری جنگنده در دفاع، کم شانس در حمله آزمایش فنی تجربه رانندگی با mvm x33 s 449 ملقمه‌ای از فنوعن آرمی نویسنده بلغاری خالق الاخون والاخون آدرس آموزشگاه بهداشت اصناف شهر کرمانشاه سامانه ثبت نام کارت شناسایی معلمان کرمان مرادی کرمانی مجید زندگی کتاب مرادی کرمانی پدرش کاظم هوشنگ مرادی هوشنگ مرادی کرمانی لیست دروس تخصصی وعمومی کنکور تربیت بدنی listlist217112169 7001 retailsweb کوروش مردم کزروس کوروش کبیر دوبیتی شعر مصاحبه با رتبه یک بیوشیمی بالینی سوره صف ضمن خدمت د چرا فیوز را در مسیر فاز قرار می دهیم نه نول ازکوه همان برون اینه که دراوست متن معروف گیلکی رعنا همراه با ترجمه فارسی جواب فعالیت های نوشتاری درس هشتم stella thems اسامی برترین‌های فوتسال جهان اعلام شد اسماعیل‌پور چهارمین بازیکن و ناظم الشریعه پنجمین مربی برتر از ساخت سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک خبر داد آموزش صوتی اعداد انگلیسی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.154 seconds
RSS