با چند مثلث متساوی الاضلاع هشت ضلعی می توان ساخت

نتایج جستجوی عبارت ' با چند مثلث متساوی الاضلاع هشت ضلعی می توان ساخت ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
(آموزش ریاضی)جلسه اول  
آموزش ریاضی (مساحت ،محیط،نمودار،اعداد اول ،بخش پذیری،جذر وتوان و...) جلسه اول: مساحت و محیط اشکال هندسی 1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4 2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2 3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 محیط مثلث = مجموع سه ضلع 4) مساحت مثلث متساوي الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوي الاضلاع = یک ضلع × 3 5) مساحت مثلث متساوي الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تابحال توجه کرده بودید که چرا زنبور لانه اش را با شش ضلعی های منتظم می سازد؟  
۱- اولین نکته ای که هست اینه که زنبور باید از ميان تمام شکلهای هندسی،شکلهایی رو انتخاب کنه که "کاملا متقارن" هستند تا تفاوتی نکنه که زنبور از کجا وارد خانه ميشه،از بالا یا پایین یا چپ یا راست. شکلهای کاملا متقارن عبارتند از 3 ضلعي منتظم (مثلث متساوي الاضلاع) 4 ضلعي منتظم(لوزی) 5 ضلعي منتظم،6 ضلعي منتظم،7 ضلعي منتظم و ... و بینهایت ضلعي منتظم ( دایره!!!). شکلی مثل مثلث متساوي الساقین یا مستطیل کاملا متقارن نیستند. اگر بخوام تعریف دقیق تری از کاملا متق ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی: انواع چند ضلعی ها  
چند ضلعي های متساوي الاضلاع (equilateral) : چند ضلعي هایی که اضلاع متساوي دارند. (چند ضلعي های نامحدب متساوي الاضلاع 5 یا بیش از 5 ضلع دارند.)•چند ضلعي های متساوي ا وایا (equiangular) : تمام زوایای داخلی راس ها با هم برابرند.•چند ضلعي های محاطی (cyclic) : راس ها بر روی محیط یک دایره واحد قرار دارند.(دایره محیطی ناميده مي شود.)•چند ضلعي محیطی یا مماسی (tangential) : همه اضلاع بر دایره محاطی مماس اند.•چند ضلعي های منتظم (regular) : چهار ضلعي محاطی که متساوي الاضلاع باشد من ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
1323-چند وجهی های منتظم در تراش نگین  
چند وجهی های منتظم :جسمي که از هر طرف به یک چند ضلعي مسطح محدود باشد به طوریکه هر دو چند ضلعي مجاور دارای یک چند ضلعي مجاور دارای یک ضلع مشترک باشند و هر ضلع فقط م ن دو چند ضلعي دیگر مشترک باشد نه بیشتر این چند ضلعي ها را وج های چند ضلعي و رأسهای آنها را کنج چند ضلعي و ضلعهای آنها را یالهای چند ضلعي مي گویند. -چهار وجهی متنظم چهار مثلث متساوي الاضلاع هم نهشت (۴ راس ۴وجه ۶ یال) -شش وجهی منتظم = مکعب ۶ مربع هم نهشت غالب خاصی از مکعب مستطیل ( ۸ راس ۶ وجه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مساحت  
دلیل اینکه شکلهای مختلفی از منشور هست نميتوان فرمول خاصی تعیین کرد. مساحت کل منشور : مساحت وجه های جنبی +مساحت دو قاعده منشور حجم منشور : مساحت قاعده * ارتفاع حجم کره = 3/4 * عدد پی * شعاع به توان 3 مساحت کره = (مشتق حجم) = 4 * عدد پی * شعاع به توان 2مساحت دایره = پی * شعاع به توان 2 (همان پی آر خودمون) محید دایره = (مشتق مساحت ) = 2 * پی * شعاع مساحت استوانه = مساحت جانبی + مساحت دو قاعده مساحت جانبی = محیط دایره * ارتفاع مساحت دو قاعده = مساحت یک دایره * 2 حجم - مساحت ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هههههههههههه  
فرهنگستان زبان فارسی پیشنهاد داده بجای "مثلث" بگوییم "سه بر" و به جای "مثلت متساوي الاضلاع " بگیم "سه بر سه بر برابر" و بجای "مثلت متساوي الساقین " بگیم "سه بر دوبر برابر"! حالا تصور کنید بخوایم این جمله رو (وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوي الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوي الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوي الساقین باهم مساوی هستند) فارسی بگیم باید بگیم: هرگاه دو بر نابرابر از یک سه بر دوبر برابر برابر دوبر نابرابر از یک سه ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چرا زنبور خانه اش را شش ضلعی می سازد  
شکلهای کاملا متقارن عبارتند از 3 ضلعي منتظم (مثلث متساوي الاضلاع) 4 ضلعي منتظم(لوزی) 5 ضلعي منتظم،6 ضلعي منتظم،7 ضلعي منتظم و ... و بینهایت ضلعي منتظم ( دایره!!!). شکلی مثل مثلث متساوي الساقین یا مستطیل کاملا متقارن نیستند. اگر بخوام تعریف دقیق تری از کاملا متقارن بودن ارائه کنم باید تعداد اضلاع شکل رو در نظر گرفت. مربع که نوع خاصی از لوزیه 4 ضلع داره و از 4 راستا هم متقارنه ( راستای طول، عرض، قطر اصلی و قطر فرعی ) خود لوزی هم از 4 راستا متقارنه (مي تونی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
محیط و مساحت اشکال هندسی  
مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4 مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2 مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 محیط مثلث = مجموع سه ضلع مساحت مثلث متساوي الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوي الاضلاع = یک ضلع × 3مساحت مثلث متساوي الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث متساوي الساقین= مجموع سه ضلع مساحت مثلث قائم ا اویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 محیط مثلث قائم ا اویه = مجموع سه ضلع مساح ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یک سوال المپیادی  
مثلثی که طول هر سه ضلعش عددی در بازهٔ [1,2] اندازهٔ همهٔ زاویه هایش در بازهٔ [45,90 ] را « معتدل»‎ مي گوییم. اختلاف مساحت دو مثلث معتدل حداکثر چه قدر است؟ نظرات بعضی از دوستان بدین قرار است. 1)با هرون رفتم مثلث بزرگتر با ضلع 2 مثلث کوچیکتر با ضلع 1 2) چون با احتساب چند ح خاص بیشترین مقدار زمانی بدست مياد که هر دو متساوي الاضلاع باشند...ميشه رادیکال3منهای رادیکال سه چهارم..که گزینه ی یک درست هست.. 3)احیانا بیشترین مقدار وقتی به دست نمياد که متساوي الاضلاع ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فصل چهارم ( اندازه گیری )  
راهبرد های زیر مسئله : گاهی باید برخی از مسئله های سخت و پیچیده را به مسئله های ساده تبدیل کرد و با حل قسمت به قسمت مسئله های ساده تر به حل مسئله ی اصلی نزدیک تر شد . زاویه : زاویه از برخورد دو نیم خط و یک نقطه ی مشترک که به آن رأس گفته مي شود به وجود مي آید . در زاویه به هر کدام از دو نیم خط یک ضلع مي گویند . * هر زاویه را به سه شکل مي توان خواند * اندازه ی هر زاویه به فاصله ی بین دو ضلع زاویه بستگی دارد ، یعنی هر چه دو ضلع از هم دور تر باشند ، زاویه بزرگ ت ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مساحت و محیط اشکال هندسی  
۱) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش محیــط مـــربــــع = یک ضلع × ۴۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲۳) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ ۲ محیط مثلث = مجموع سه ضلع۴) مساحت مثلث متساوي الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ محیط مثلث متساوي الاضلاع = یک ضلع × ۳۵) مساحت مثلث متساوي الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ محیط مثلث متساوي الساقین= مجموع سه ضلع۶) مساحت مثلث قائم ا اویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ محیط مثلث قائم ا اویه = مج ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مشاوره درس هندسه 2 جهت آمادگی برای امتحانات نهایی  
هندسه 2 در امتحان نهاییاین مطالب صرفاً جلب توجه شما به نکات مهم و قابل طرح کتاب در امتحان است . و یه جور جهت دهی به مطالع? شماست .اول کتاب را خوب بخوانید و بعد ببینید این مطالب را مسلطید یا نه .دو نوع مساله در امتحان مرسوم است . نوع اول اثبات قضیه ها و نوع دوم مسائل عددی که باید حل کرده و به جواب برسید .لذا قضیه ها را باید را حفظ باشید و در برخی قسمتها هم که مسائل عددی مي توانند بدهند باید راه حل آن مسائل را هم بدانید .بعد هم نمونه سوالات امتحان نهای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چند فرمول از هندسه  
1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع به توان۲محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 42) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 23) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) تقسیم بر۲محیط مثلث = مجموع سه ضلع۴) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع۵) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) تقسیم بر ۲ محیط لوزی = یک ضلع × 4۶) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2۷) مساحت دای ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
انواع تقارن در ریاضی پنجم ( تقارن محوری و مرکزی )  
انواع تقارن1-تقارن محوری:درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست مي آوریم.محور تقارن خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق مي شود.یا خطی است که شکل را به دوقسمت مساوی تقسیم مي کند.2-تقارن مرکزی:درتقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست مي آوریم.که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.مرکزتقارن نقطه ای است که قرینه هرنقطه ازشکل نسبت به آن برخودشکل منطبق مي شود.مربع 4تا محور تقارن دارد. مستطیل دوتا محور تقارن دارد. لوز ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نیایش ریاضی  
یایش ریاضی"به من آموختی که باید، سپیدی ها را مجذور و از سیاهی ها جذر گرفت، زیبایی ها را در ده به توان ده ضرب کرد و زشتی ها را بر آن تقسیم کرد.به من آموختی تا منحنی اکیدا نزولی پشت خميده آن پیرزن دردمند را بر صفحه کاهگلی دیوار کلبه اش همواره به خاطر داشته باشم. تو علامت را در تساوی اضلاع مثلث متساوي الاضلاع، استواری را در مثلث قائم ا اویه و نظم را در قالب تمامي n ضلعي های منظم به من نمای . در محضرت آموختم که باید از همه بدی های دیگران فاکتور گرفت. آ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فصل چهارم ( اندازه گیری )  
فصل چهارم ( اندازه گیری ) راهبرد های زیر مسئله : گاهی باید برخی از مسئله های سخت و پیچیده را به مسئله های ساده تبدیل کرد و با حل قسمت به قسمت مسئله های ساده تر به حل مسئله ی اصلی نزدیک تر شد . زاویه : زاویه از برخورد دو نیم خط و یک نقطه ی مشترک که به آن رأس گفته مي شود به وجود مي آید . در زاویه به هر کدام از دو نیم خط یک ضلع مي گویند . * هر زاویه را به سه شکل مي توان خواند. * اندازه ی هر زاویه به فاصله ی بین دو ضلع زاویه بستگی دارد ، یعنی هر چه دو ضلع از هم د ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات فصل 3 کتاب ریاضی هشتم  
1. درستی یا نادرستی جملات زیر را بررسی کنید ؟ الف) هر مربعی ، مستطیل است ب) تمام لوزی ها متوازی الاضلاع اند 2. اندازه هر زاویه یک 9 ضلعي منتظم را محاسبه کنید ؟ 3.دو خط عمود بر یک خط ...........(با رسم شکل و نام گذاری توضیح دهید) 4. زاویه خارجی یک مثلث را با رسم شکل نشان دهید ؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هندسه  
طعم شیرین ریاضی (هندسه) (متوازی الاضلاع- مستطیل -لوزی -مربع) مبحث متوازی الاضلاع ها یکی از مهمترین اموزه های پایه چهارم است که استمرار ان در پایه های بالا تر مشهود است.(متوازی الاضلاع- مستطیل -لوزی -مربع) این چهارشکل چهار ضلعي یک سری شباهت های مشترک دارند. هردوشکل باهم نیز شباهت های ویژه دارند. شباهت های مشترک عبارتند از : 1-چهار ضلعي هستند. 2- اضلاع روبه رو موازی ومساوی مي باشند. 3-چهار زاویه دارند. 5-زوایای روبه رو هم اندازه مي باشند 6-دوقطر دارند. 7 ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
معمای زیبایی در هندسه  
مثلث متساوي الاضلاع abc را ترسیم نموده و ارتفاع ah را مشخص کنید. اکنون این ارتفاع را به 5 قسمت مساوی تقسیم نمایید تا نقاط d , e ,f و k هم روی ah ظاهر شوند. و این نقاط را به رئوس b و c وصل کنید. حال مساله این است : چند مثلث در این شکل وجود دارد ؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی  
یک ضلع × خودش = مساحت مربع یک ضلع × 4 = محیط مربع طول × عرض = مساحت مستطیل 2× (طول + عرض) = محیط مستطیل 2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث مجموع سه ضلع = محیط مثلث نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه 2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی یک ضلع × 4 = محیط لوزی ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره 14/3 × شعاع × شعاع 14/3 × قطر = محیط دایره مساحت کره ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
جواب تشریحی ازمون سراسری هندسه کنکور سراسری93  
سوالات کنکور سراسری در هندسه خیلی خوب بود سوالات هم خلاقیت دارد هم محاسباتی از همه نوع سوالات استفاده شده انصافا سوال خوبی طرح شده و دانش اموز اگر کتاب را خوب خوانده باشد -از 17 سوال با کمک خالقیت همه سوالات را مي توان جواب داد. هندسه 1-- 4سوال هندسه 2- 5 سوال هندسه تحلیلی-8 سوال کنکور سراسری 93 از 17 سوال تشکیل شده که دو سوال مستقیم از مساحت مثلث که سوال 104 به کمک قضیه هرون و سوال 125 که به کمک دو ضلع وزاویه بین که برابر نصف حاصل ضرب دو ضلع در سینوس 120 که ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مختصات قطبی نسبی (( شماره 6 ))  
استفاده از مختصات قطبی نسبی در دستگاه مختصات قطبی معیار سنجش موقعیتها، برحسب فاصله نقاط تا نقطه قبل و زاویه خط نسبت به دایره ی مثلثاتی است. برای مثال مختصات قطبی نسبی نقطه b برابر است @5 مثال ترسیم مثلث با استفاده از سیستم قطبی در این مثال با استفاده از مختصات قطبی، یک مثلث متساوي الاضلاع به ضلع 5 واحد ترسیم مي کنیم که یک رأس آن واقع بر مبدأ دستگاه مختصات است: 1- همانطور که مي دانید مثلث متساوي الاضلاع ، دارای اضلاع مساوی است و کلیه زوایای داخلی ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته یک - (آموزشکده فنی دختران شهرکرد )  
دانشجویان عزیز برنامه ها را کامل و دقیق در دفتر نوشته و پاسخ داده و روز شنبه 10 مهر همراه داشته باشند - 1-برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمي بخواند و اگر عدد متقارن است بنویسد yes وگرنه بنویسد no ( مثلا عدد 12321 متقارن است) 2-برنامه ای بنویسید که دو عدد سه رقمي بخواند و اگر رقم مشترک دارند بنویسد yes وگرنه بنویسد no 3- برنامه ای بنویسید که یک عدد چهار رقمي بخواند و اگر در آن رقم فرد وجود دارد بنویسد yes وگرنه بنویسد no 4-- برنامه ای بنویسید کهیک عدد چهار رقمي ب ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی چهارم  
۱ - با یک مفتول به طول ۳۶ س وعرض ۲۰ س یک مثلث متساوي الاضلاع درست کرد مساحت این مثلث را حساب کنید؟ ۲ - است ی به شکل مستطیل داریم به طول ۲۴ متر وعرض ۱۰ متر مي خواهیم در هر متر مربع این است ۲۰ موزاییک کار کنیم تعداد موزاییک ها جند تا است ۳ - حیاط مدرسه ی کوشا به شکل مستطیل و مساحت آن۶۸۰ متر مربع است اگر طول حیاط ۲۵ متر باشد عرض حیاط مدرسه چند متر است؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
میانه مثلث  
ميانه مثلث ميانه، در هندسه، به خطی مي گویند که از یک راس مثلث به وسط ضلع روبرو کشیده مي شود. طول ميانه با استفاده از قضیه استوارت ميانه مثلث به اضلاع a , b , c این گونه حساب مي شود: که در آن a ضلعي از مثلث است که نقطه پایانی ميانه به آن ختم مي شود. m در این فرمول، طول ميانه است. خواص ميانه ۱- در هر مثلث سه ميانه وجود دارد که آن را به شش مثلث معادل (مساحت ی ان) تقسیم مي کند. ۲- هر دو راس مثلث از ميانه نظیر ضلع سوم به یک فاصله اند. ۳- ميانه وارد بر هر ضلع از نصف ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ریاضی  
۱- از ۴ دست لیوان ، ۵ تای آن ش ت چند عدد لیوان سالم مانده است؟ ۱) ۱۸ عدد ۲) ۲۰ عدد ۳) ۱۹ عدد ۴) ۱۷ عدد ۲- کوچک ترین عدد ۴ رقمي زوج که رقم های آن تکراری نباشد ، کدام است؟ ۱) ۱۰۴۲ ۲) ۱۴۲۰ ۳) ۱۲۴۰ ۴) ۱۰۲۴ ۳- سحر ۱۰ سال پیش ۱۷ ساله بود او ۷ سال بعد چند ساله خواهد بود؟ ۱) ۳۲ ساله ۲) ۳۴ ساله ۳) ۲۷ ساله ۴) ۲۴ ساله ۴- کدام دسته از شکل های زیر ، گوشه راست ندارند؟ ۱) مثلث متساوي الاضلاع - دایره ۲) مربع - لوزی ۳) مستطیل - دایره ۴) مثلث متساوي الساقین - مربع ۵-مریم ۲۵۲۷ تومان پ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
فارسی .... عربی  
ميگم هی نگین پارسی را پاس بداریم... . . . عربی هم زیاد بد نیستا.... اگه بخوایم این جمله رو: (وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوي الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوي الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوي الساقین باهم مساوی هستند) به فارسی بگیم، باید بگیم: (هرگاه دو برِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابر برابرِ دوبرِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابرِ دیگر باشد آن دو سه برِ دوبر برابر برابرند...!!!!!!) جااااااااااااااااان ؟؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
پاسخ آقای عباس جهانتیغ  
سوال: روی پلاک موتوری نوشته 380/415 ولت این موتور چگونه راه اندازی مي شود؟ضمنا توان موتور 11kw0مي باشد پاسخ: با عرض سلام ميتوانید بصورت ستاره یا بصورت مثلث و یا به صورت ستاره مثلث راه اندازی کنید که بهترین روش راه اندازیه این موتور بصورت ستاره مثلث است،چون در ح ستاره توان موتور یک سوم مي شود و در ح مثلث جریان زیادی مي کشد پس بهترین روش راه اندازی ستاره مثلث است ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
مناجاتی به زبان ریاضی  
مناجاتی به زبان ریاضیای خدای مهربان تو با شکوه ترین لحظه موعودی،همواره دوستت خواهم داشت چراکه:به من آموختی که باید،سپیدی هارامجذور و از سیاهی ها جذر گرفت،زیبا یی ها رادر 10 به توان 10 ضرب کرد و زشتی ها را برآن تقسیم کرد.به من آموختی تا منحنی اکیدا نزولی پشت خميده آن پیرزن دردمند را بر صفحه کاه گلی دیوار کلبه اش همواره به خاطر داشته باشم.تو علامت را در تساوی اضلاع مثلث متساوي الاضلاع،استواری را در مثلث قائم ا اویه به ما نمای .در محضر بزرگوارت آ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
2012 هی نگین پارسی را پاس بداریم  
ميگم هی نگین پارسی را پاس بداریم... . . . عربی هم زیاد بد نیستا.... اگه بخوایم این جمله رو: (وقتی دو ضلع نا مساوی از یک مثلث متساوي الساقین با دو ضلع نامساوی از یک مثلث متساوي الساقین دیگر مساوی باشد آن دو مثلث متساوي الساقین باهم مساوی هستند) به فارسی بگیم، باید بگیم: (هرگاه دو برِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابر برابرِ دوبرِ نابرابر از یک سه برِ دوبر برابرِ دیگر باشد آن دو سه برِ دوبر برابر برابرند...!!!!!!) جااااااااااااااااان ؟؟ ...


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
اسامی پذیرفته شدگان راهنمایی نمونه شهید هاشمی نژاد شهرستان گناباد.html بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از توان حوزه موشکی علت بالا آمدن چربی به داخل حلق بعد از مصرف چربی چیستhtml علی علیه السلام؛حبل الله المتین خواص مهره سلیمانی وپاک ان.html فردوسی ایرانیان زبان شاهنامه سرایی تازیان حماسه سرایی درمورد حماسه گفتاری چنان چنین گفتاری دامنة چنین درمورد حماسه سرایی پارسی بسیا برنامه solo locker لاک اسکرینی متفاوت برای اندروید زوم اپ رقم فرار مالیاتی معادل یارانه نقدی ۷۰ میلیون نفر است ش ت حمله ی ها به دو روستا در شرق حلب اصل هشتم قانون مقدس اساسی ج ا ا امر به معروف ونهی از منکر بیش از 70 درصد ک ن کار ایرانی نیستند نشابور مختارنامه ifilm درسهایی از قرآن با موضوع تواضع در برابر والدین تحقیق درباره انشا عینی ذهنی آموزان پایه تغییر داور بازی استقلال خوزستان ذکر جلوس همایون پادشاه روح نا آرامhtml قصه ی ک نه اردک خوش شانس داستان با جاریمhtml سیسی خطر تروریسم در راس چالش های مصر است واریز ۴۵۵۰۰ تومان یارانه مهرماه امشب ساعت ۲۴ رافائل نادال از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد نرم افزار محاسبه سیم پیچی ژنراتور.html delving deep into the brainhtml چگونه پلاک ثبتی ملک را پیدا کنیم آغاز زودهنگام جشنواره جهانی فجر ش ت وعده پوپولیستی در مقابل تدبیر و عمل آهنگ خواب راحت برای چهی خوانده شدهhtml تمرین امروز پرسپولیس در اوکراین سیرجان میزبان مسابقات تنیس کشور قدیمی ترین زندان های دنیا را بشناسید جشن انقلاب همراه با تلاوت قرآن کریم توسط همکاران و با دعوت از آیت الله طباطبایی برگزار گردید راه حل جدید فراری برای کاهش وزن خودرو سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاریhtml کانال تلگرام کرال پاپ ترکیه.html پیشنهادهایی خوشمزه برای سفره عید پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۵مهر کارو فناوری سال هفتم کاردرکلاس صفحه فراخوان پاک سازی غارها هدفون بی سیم نویز کنسلینگ چند کاره تبلت های مبتنی بر chrome os به زودی از راه می رسند حرکات فوق العاده ژیمناست ایرانی ناطق نوری برخی در کشور با ترامپ همصدا شده اند خدمات ریبون خدمات بهتر کارت اولیس چهارمین نتیجه غیرمنتظره رئال در برنابئو نمونه سوالات با پاسخ علوم تجربی پایه هشتم | فصل 10 مغناطیس.html اختصاص آموزگاران تربیت بدنی به برخی مدارس اردوی تیم های ملی کایاک و کانو تمدید شد موبایل دانش آموزان زیر چکش آقای ناظم نتیجه مسابقات بین باشگاهی شهرستان سنندجhtml گذار یک هنرمند از مرزها، در ه نی با رنگ و فرم معرفی باتری خودروی برقی سامسونگ هسته جمهور امریکا رئیس جمهور سلاح هسته سالانه کارزار نشست سالانه رئیس جمهور امریکا نشست سالانه کارزار بحث و گفتگو در مورد دیدار بایرن مونیخ سلتیک ببارید ای غزلها بر من امروز علی قیصریhtml فقیهه سلطانی کنار دختر فریبا نادری توزیع ۴۰ هزار کارت ضابطین عام قضایی از پاییزترین لحظه ی سال صدایت می زنم moi aussi moi non plus moi avec آموزش ساخت پروانه کریستالی نقش سرو افکنده در صنایع دستی ایران کدام است تفاوت مدار گردش سیاره های درونی سیاره های بیرونی مسمومیت والپروات سدیم والپروات سدیم ققنوسانی که در آتش 15 داد روشنی آف د آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فجر آفرینان طبرستان سهامی عام اطهری فرزان اطهری سهامداران کنتور سازی صبور باشند هزینه ثبت نام در هنرستان کتابچی کاشان برای حساب داری.html کریم قره مشک غراوی در غم از دست دادن پدر گرانقدرش به سوگ نشست آزاد، روز را تعطیل کرد اهنگ عید نوروز گذشته خاطرخوات بودم.html برگزاری یادواره دوران دفاع مقدس واگذاری جزیره آشوراده صحت ندارد عنوان ندارد راهیان نور استان اصفهان کولاسیناچ رسماً به آرسنال پیوست اعترافات وحشتناک قاتل ملیکای 8 ساله ملیکا را به خانه متروکه بردم، دست هایش را با بند کفش هایم بستم دوربین بسته مدار تصویر کیفیت قیمت دوربین مدار مدار بسته کیفیت تصویر سنسور تصویر برای ید دارای سنسور تصویر حداقل دستمزد پایه حقوق ملوان کشتیرانی در سال ۹۴ روی شکم رفتنت عزیزم تفسیر مجمع البیان،جلد آموزش علم شریف جفر و رمل و دعا نویسی ی و شرف شمس دردسرهای زن وسواسی مرد دوماه خانه تکانی عیدمان طول می کشد زن این همه خوبی دارم،این یکی را تحمل کن متن آغاز مجری شروع جلسه شیرخوارگان سن سوزان روشن.html محاسبه در ابرها یا cloud computing محاسبات با تراکم انبوه یا پربرونداد high throughput computing.html پاسخ دبیر جشنواره فجر به هشت سئوال کلیدی داداش زاده برانکو می توانست در بازی با نفت از رضائیان استفاده کند تراکتور تنها رقیب پرسپولیس است ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ check out this leaked render of the moto z2 force on at t nokia 9 leak based video shows a gorgeous phone مایلی کهن حتی به علی پروین رحم نکرد نوحه ترکی حیدریم حیدریم نو ین نوکریمhtml ی چه می دونه دوبارهههههههه طرح تجزیه عراق پروژه طراحی شده صهیونیست و است استقلال کردستان منطقه را با بحران جدی مواجه می کند ست گوشی senao
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.387 seconds
RSS