ایست ، آب نیست

نتایج جستجوی عبارت ' ایست ، آب نیست ' از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان هر وبلاگ اطلاعات کامل آنرا مشاهده فرمائید.
ایست!(اگر خاموش بنشینم گناه است)  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشنیدی که دلم گفت ایست نرو...!  
نشنیدی که دلم گفت بمان ایست نرو به خدا وقت خدا حافظی ات نیست نرو نکند فکــــــر کنی در دل من مهر تو نیست گوش کن نبض دلم ... اش چیست نرو کاش این ساده دلی های مرا کرده قبول به خدا در دل من مهر ... ی نیست نرو  حجم شب طی شدومن پشت سرت داد زدم کـــــــــه بمان زندگیم ،عشق صباحیست نرو گرچه دل دفتر عاشق شدگان سوخت ولی باز ازان مانده هنوز اسم تو در لیست نرو ترس من گم شدن عقربه ها نیست ولی بی گمان راه توآ ... به دو راهیست نــــرو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشنیدی که دلم گفت ایست نرو...!  
نشنیدی که دلم گفت بمان ایست نرو به خدا وقت خدا حافظی ات نیست نرو نکند فکــــــر کنی در دل من مهر تو نیست گوش کن نبض دلم ... اش چیست نرو کاش این ساده دلی های مرا کرده قبول به خدا در دل من مهر ... ی نیست نرو  حجم شب طی شدومن پشت سرت داد زدم کـــــــــه بمان زندگیم ،عشق صباحیست نرو گرچه دل دفتر عاشق شدگان سوخت ولی باز ازان مانده هنوز اسم تو در لیست نرو ترس من گم شدن عقربه ها نیست ولی بی گمان راه توآ ... به دو راهیست نــــرو


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نشنیدی که دلم گفت بمان ایست نرو  
نشنیدی که دلم گفت بمان ایست نروبه خدا وقت خدا حافظی ات نیست نرونکند فکــــــر کنی در دل من مهر تو نیستگوش کن نبض دلم ... اش چیست نروکاش این ساده دلی های مرا کرده قبولبه خدا در دل من مهر ... ی نیست نرو حجم شب طی شد و من پشت سرت داد زدمکـــــــــه بمان زندگیم ،عشق صباحیست نروگرچه دل دفتر عاشق شدگان سوخت ولیباز ازان مانده هنوز اسم تو در لیست نروترس من گم شدن عقربه ها نیست ولیبی گمان راه توآ ... به دو راهیست نــــرو   | اردشیر آقایی |


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شاعرانه  
از باغ می برند چراغانی ات کنند تا کاج جشن های زمستانی ات کنند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که،بارانی ات کنند یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می برند که زندانی ات کنند ای گل گمان مبر به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که ... ی ات کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند.....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به من نخند پاپتی  
به من نخند پاپتی، زمین همیشه گرد نیست قدم که از رهم بری،جهنمت به پای کیست؟ تو از سر و من از دمش، چه ساده پرت میشویم به روی تخت خواب تو، صدای جیر جیر چیست؟ گمان نبر که ابرها،زمین خیس ازآنشان صدای رعد وبرق آن؟نه... از دو تن ز آب خیس به من نخند پاپتی،تو عشق را بهانه کن هوس که در تنت جهید،جز آن مرا بهانه نیست گذشته روزگار مهر،تپش مرا نشانه بود نشانه از نگاه تو؟..نه ..آیه ها ... افه ایست... نگاه کن به آسمان،زمین زوال آدم است ستاره را که بنگری،زمینم آشیانه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زیبا  
از باغ می برند چراغانیت کنند تا کاج جشنهای زمستانیت کنند پوشانده اند روی تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانیت کنند یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند این بار می برند که زندانیت کنند ای گل گمان مبر به شب جشن می روی شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست از نقطه ای بترس که ... یت کنند آب طلب نکرده همیشه مراد نیست شاید بهانه ایست که قربانیت کنند


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عشق از نظر ما یعنی  
عشق کلمه ایست که بار ها شنیده می شود ولی شناخته نمی شود عشق ص ... ست که هیچ گاه به گوش نمی رسد ولی گوش را کر می کندعشق نغمه ی بلبلیست که تا سحر می خواند ولی تمام نمی شودعشق رنگیست از هزاران رنگ اما بی رنگ است عشق نواییست پر شکوه اما جلالی ندارد عشق شروعیست از تمام پایان ها اما بی پایان است عشق نسیمیست از بهار اما خزان از آن می تراود عشق کوششیست از تمام وجود هستی اما بی نتیجهعشق کلمه ایست بی معنی ولی هزاران معنی دارد عشق......... عشق 10 عنصر است اما عنصر


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
به قول حسین پناهی  
مکه که رفتم خیال می ... دیگر تمام گناهانم پاک شده است غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده و تمام درسهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود در مکه دیدم خدا چند سالی ست که از شهر رفته و انسانها به دور خویش می گردند در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه                                                                                آن دوره گرد خود خدا بود در مکه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هوشنگ ابتهاج  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
بین من و شاگردام  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غزّه شعب ... ‌طالب  
  منم مشرقی، معتدل، زاده در «میدل ایست» پر از طرح بهزیستن، نسخة خامِ زیست پر از عشق، شک، اشک، توجیه و ترس پر از پرسش و پرسه گهگاه، کاین زیست چیست؟ زانــ ... گی گاه مغــروق دریای درک که این جوشش و خیزش از دست‌‌زایای کیست؟ چرا وقت ... یدن برگ و گلخند گل بغرید شیرین، سحاب و به تلخی گریست پر از حسرت و حیرت و حُزن و حلم و حیا تهی از اعتمادِ بنفس و پراز راست، ریست جهان در پی مسخ و تخدیر اذهان به مکر که پرهیز کن از تفکر، زهر هست و نیست و امّا منم، مشرقی و ج


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
شعر ... حسن(ع)  
در وصف ذات، صحبت ما احتیاج نیست زیرا که در صفات خدا «احتیاج» نیستباید به بال رفت و درآورد گیوه را در بارگاه قرب تو پا احتیاج نیستتو بی ‌وسیله هم بلدی معجزه کنی دست تو را به لطف عصا احتیاج نیستبوی طعام سفره، خودش می‌کشد مرا تا خانه‌ی تو راهنما احتیاج نیستخواهش نکرده اهل کرم لطف می‌کننداین جا به ... ماس گدا احتیاج نیستاصلاً پی معالجه ی این جگر مباش بیمار عشق را به دوا احتیاج نیست م ... برای رو شدن اعتبار توست کی گفته است روز جزا احتیاج نیست؟تو ب


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
غریبانه...  
حسرت ...   در مجلس رندان دو عالم خبری نیست گر هم خبری هست به جز مختصری نیست جز آتش شوقی که مرا سوخت ز بیداد خا ... تر اندوه جهان را شرری نیست پیغام غریبانه ما را برسانید در باغ خزان خورده ی غم برگ و بری نیست صاحب خبران را غم اوضاع جهان بود اوضاع جهان را غم صاحب خبری نیست روشن زهنر بود شب تار جه ... درصحنه غمزای جهان با هنری نیست در مسلخ خونین جهان بر سر هر کوی خلقی است به خون ... ه ولی چشم تری نیست از آه اثر بخش و سحرهای ثمر بخش دیری ست که دیگراثری و ثمری


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ا ... اما...  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
چه خوبست بدانیم که!  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قلب.....  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ایست به هرچه هست و نیست  
جایی نوشتم که کافمیم می توانست نویسنده مطلبی باشد که دوست نوشته، اما نه امروز بلکه چند سال پیشتر... ببخشید اشتباه گفتم هفت هشت سال پیش... نمی دانم شاید هم پیشتر تر ... این روزها درست در مقطعی هستم که زمان برایم گم شده گاهی فکر می کنم تمام خاطره‌ها و بودنم به همین سه سال پیش بر می‌گردد. نوشته خوبی بود و به حسی که چند وقتی است وقت و بی وقت دنبالم می‌کند جانی تازه بخشید... تا با نگاهی قلدر چپ چپ نگاهم کند و آستین‌هایش را بالا بزند و دستی روی سبیلش بکش


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
هفته ی بسیج گرامی باد  
فرهنگ ... بسیج ... است، اما سیاست‌زده نیست، ... کار نیست، جناحی نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بی انضباط نیست، افراطی نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، ... افی نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضی نیست؛ بسیج اهل جذب است \- گفته‌ایم جذب حداکثری \- اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم‌زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق ... ی است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آباد ... دنیاست، اما خود اه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نیست  
در پریشان نظری غیر پریشانی نیستعالمی امن تر از عالم حیرانی نیستقفس تنگ فلک جای پر افشانی نیستیوسفی نیست درین مصر که زندانی نیستاز جهان با دل ... سند بسازید چو مورکاین گهر در صدف تاج سلیمانی نیستچون ره مرگ سفیدی کند از موی سفیدوقت جمعیت اسباب تن آسانی نیستتیر کج را ز کمان دور شدن رسوایی استزیر گردون وطن ما ز گرانجانی نیستنیست از نقص جنون، خانه نشین گر شده ایمعشق، شهری است درین عهد، بیابانی نیستساده کن لوح دل روشن خود را از نقشکه بصیرت به سواد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
دلم  
چند سالی ست که تکلیف دلم روشن نیست جا به اندازه ی تنهایی من در من نیست چشم می دوزم در چشم رفیقانی که عشق در باورشان قد سر سوزن نیست دست برداشتم از عشق که هر دست سلام لمس آرامش سردی ست که در آهن نیست حس بی قاعده ی عقل و جنون با من بود درک این حال به هم ریخته تقریبا نیست سال ها بود ازین فاصله می ترسیدم که به کوتاهی دل کندن و دل بستن نیست رفتم از دست و به آغوش خودم بر گشتم جا به اندازه ی تنهایی من در من نیست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
نیست  
در پریشان نظری غیر پریشانی نیستعالمی امن تر از عالم حیرانی نیستقفس تنگ فلک جای پر افشانی نیستیوسفی نیست درین مصر که زندانی نیستاز جهان با دل ... سند بسازید چو مورکاین گهر در صدف تاج سلیمانی نیستچون ره مرگ سفیدی کند از موی سفیدوقت جمعیت اسباب تن آسانی نیستتیر کج را ز کمان دور شدن رسوایی استزیر گردون وطن ما ز گرانجانی نیستنیست از نقص جنون، خانه نشین گر شده ایمعشق، شهری است درین عهد، بیابانی نیستساده کن لوح دل روشن خود را از نقشکه بصیرت به سواد


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
زراعت  
زراعت بر طاول عقیم بر خوابگاه باد برکشتگاه سوخته ی قلب ات برخاک وخون چرک چه خواهی کاشت ؟جز مرگ ، مرگ و مرگ وچه برداشت ؟ جز باد باد باد پاییز در خم راهست . چه خواهم کاشت ؟صداقت پاییز در خم راهست این دانه بی ثمری نیست ... من من چیست ؟ چیست ؟ حماقت یک عمر خورده ایم واینک میدا نیم در آرزوی چنین میوه ای ست نسل آن سان که کاشتند و خوردیم 1 بیهوده قصه ایست در زادگاه باد گل دانه های عشق نشاندن باخون و اشک برقلب سوخته آب رساندن زهدان خاک را تابوت کرده ایم ، تا


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قضاوت نکنیم......  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
قاریانند و قرآنی نیست  
 دیگر این خواب زمستانی نیست دیگر این وسوسه ... ی نیست گاه سر رفتن احساسات است دیگر این  حوصله ایرانی نیست هر که را می نگرم می بینم کارتیراست  و یک مانی نیست انتظار دل و دین شیخ  مدار هر کجا هست غم و نانی نیست هر کجا بوی تعفن پیچید بوی سلمان  مسلمانی نیست شب قدر است و  به سرها بینم قاریانند و قرآنی نیست


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
یوزرنیم و پسورد رایگان اپدیت ایست نود32 | 14شهریور94  
تاریخ بروز رسانی ... – ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ ال ... – ٢٠ ذوالقعده ١۴٣۶ friday – 2015 04 september یوزرنیم و پسورد رایگان آپدیت ایست username trial\-0145650291 p ... word pfrrjsput2 username trial\-0135387062 p ... word jrxp5ax742 username trial\-0135387057 p ... word khshrvrts5 username eav\-0142916529 p ... word 54mf6ucp2r username trial\-0134528923 p ... word atu3nu9jcr username trial\-0134082850 p ... word jcc37jbh93 username trial\-0134082807 p ... word 9sr56smvm4 username trial\-0147414920 p ... word sskf8ktb66 username trial\-0147414923 p ... word m3c79ru7ab username trial\-0147414930 p ... word 7fhahnxbn3 username trial\-0147414933 p ... word kp52jdshkh username trial\-0147414935 p ... word jutfmsxkxk ادامه م


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
عشق سلام...  
به من آهسته بگو عشق سلام چه خبر از غم دنیا دل من خسته نباشی نفست گرم ودلت شاد مبادا که از این رنج برنجی که جهان گشته پر از درد به من آهسته بگو نیست جهان جای قشنگی بگذار هرچه بدی هست در این خاک بماند ... رهگذر کوچه ی عشقیم و همین بس که تورا دوست بدارم نکند خسته شوی یا که ببازی من کنار تو نشستم که تو بر عشق بنازی کمکت خواهم کرد که به شکرانه این عشق تو یک کلبه بسازی که در آن بوی خدا هست و این حس سر آغاز قشنگی ایست که آغاز شود بودن و بی عشق نماندن به من آه


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
رسیده روز طبیعت ولی طبیعی نیست  
رسیده روز طبیعت ولی طبیعی نیستکه درد پهلوی مادر دگر طبیعی نیستفراتر است ز حدّ تصورم دردشصدای ناله مادر دگر طبیعی نیستکدام گل چه سر و سبزه و دل و چمنی؟؟؟که زردی گل حیدر دگر طبیعی نیست...فتاد روی سری در،دری که سنگین استدگر برای همین درد  سر طبیعی نیست حسن فتاده ز آب و غذا ولی زهرابه جان فاطمه حال پسر طبیعی نیستچه واژه های بدی آمده بمیرم مندر و سر و لگد و میخ در....طبیعی نیست....


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
حسین پناهی  
  درمکه که رفتم دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و انسانها به دور خویش میگردند در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه ان دوره گرد خود خدا بود درمکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم و درهمان ... ساده خویش تصور خدارا در کمک به مردم جستجوکنم آری شاد ... دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خ ... در آن نیست    


اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
ا ... اماً  اطلاعات بیشتر ... درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مشاهده اسامی تکواندوکاران کمربند دان یک استان اردبیل رانندگی بدون گواهینامه زیر پا گذاشتن حقوق دیگران است listlist1607 1600 1600 1585 1608 1602 1600 1578 1601 1607 1605 1610 1583 1610 1576 1585 انشای ازادنهم خداوند چه نوع زیبایی در انسان را دوست دارد انشاء کلاس هشتم درباره پاییز ز چه شد عالم سیه از ماتم مگر امشب شام غریبان است تا نباشد چیزها نگوید چیزکی listlist1607 1600 1600 1585 1608 1602 1600 1578 1601 1607 1605 1610 1583 1610 1576 1585 1575 نمونه سوالات تئوری امتحان درجه سه مربی گری تکواندو من خدا را دیدم شگفت انگیزترین تاثیر روابط پدر و فرزند دادخواست سلب حضانت مادر نتایج آزمون انجمن خوشنویسان مرداد ۹۵ شهرستان گلپایگان حاج عبدالرضا هلالی وای وای امون ای دل ای دل ای دل listlist1607 1600 1600 1585 1608 1602 1600 1578 1601 1607 1605 1610 1583 1610 1576 1585 1575 1610 نمونه صورتجلسه اداره اموزش پرورش چند ضلعی ها مرکز تقارن نمایند فروش قرص پرووسترا فقط برای یک لحظه خنده عادی و روتین شدن رنگی در درونم است listlist1607 1600 1600 1585 1608 1602 1600 1578 1601 1607 1605 1610 1583 1610 1576 1585 1575 1610 1576 آدرس زالو درمانی در جنوب تهران سنگهای همراه دفینه کوچک نشانه داخل تلفن سرویس voice over تلفن اینترنتی voip چیست انشا پایه هشتم انشا ونگارش صفحه 23 درباره دو تصویر طرح های معرق کاری روی شاخه گندم اعتماد خیانت نامردی اعتمادخیانت نامردی دنیای دروغ اعتماد نکن داستانی کوتاه ب لهجه همدانی تیپ های شخصیتی a b توری استیل نسوز ماسل کالری کراتین پرفورمنس ترکیبی ماسل کراتین ترکیبی پرفورمنس ماسل بازی پارکور برای کامپیوتر vector pc game خاک را طوفان اگر غسلی دهد، وقت آمده است عنصر شماره 58 ج تناوبی روابط درونی موضوع کرنبرگ رابطه موضوعی رابطه موضوعی درون روانی ساختارهای درون روابط موضوعی نظریه روابط نظریه روابط موضوعی چطورمیشه باشی و نباشی؟ listlist1607 1600 1600 1585 1608 1602 1600 1578 1601 1607 1605 1610 1583 1610 1576 1585 1575 1610 1576 1608 اسم عایق حرارتی قیر مانند نمونه متن شروع به کار آموزگار در مدرسه رمان حس جدید قسمت آ یادمان باشد کلیپ مبارزه شهرام حقی حسن عمویی توسط هییت گ فو جواب آزمایش کنید علوم نهم یان تغییر قانون انتخابات یک ضرورت است منظر سازی خشک در اقلیم ایران جلو ری از اطلاف انرژی در فلاسک فرق بین تخم شربتی درشت و ریز روش افزایش رم کامپیوتر با استفاده از فضای هارد آنقدر دیر عاشقم کردی بخونید قشنگه آشنایی با نرم افزار antamedia spot software 3601 مدیریت کاربران شبکه wifi یک انشاء درباره طبیعت درقالب عینی وذهنی هم خانواده صف شعر لعن بر عمر تا زنده ای در برابر ی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی… ع سعید طوسی تجلیل از مقداد کامرانی و علی گل براری قهرمان موی تای کشور کارت ویزیت عمودی طراحی اندازه مورد کارت ویزیت ویزیت عمودی کارت عمودی استفاده کنید اطلاعات ضروری کارت ویزیت عمودی شماره تلفن مدیر گروه واتساپ شانس خواب شانس دارید خواب شانس تعبیر خواب قسمت ا رمان ویرانگر سایت ی روستای چزان تلفن بانک سپه ورژن بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی کانال تلگرامی گنگ سهره لیست آرایه های تشخیص در درس چشمه معرفت دلتنگِ ی که باشی بخیر یادت یادت بخیر بخیر روزهایی کودکی یادت بهترین روش کندن بلکا نحوه صحیح نوشتن لغت در دفترچه لغت قرص ویتامین پریتاتال لرای تقویت جنین اشتباه کردیم حسابداری و همه چیز درباره حسابداری جوک زیر پتویی افزار انسیس وجود تحلیل زبان ی وجود دارد زبان python apdl انسیس تحلیل پارامتریک افزار ی عبارت خنده داری بنام؛ ظریف، و تهدید cia رها شدن از شر تبلیغات مزاحم در صفحات وب listتفاوت بین کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کاردانی پیوسته کاردانی ناپیوسته چیست؟ کیوان مجد زاده کشتی ر سابق عروسی پسر تحقیق درمورد واژه پرداز از موبایل تزیین برای هفته بسیج متن زیبا برای اموات در روز پنج شنبه ما_به_عقب_برنمیگردیم تفاوت کندر و سقز زالوها رو چگونه نگهداری کنیم؟ نحوه دوخت دوره فرمان چرمی خودرو تصویری 7حیطه شناختی مغز موبیلم گرافی فصل چهارم جزوه درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها بخشنامه های تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 1 زاهدان بازی تراپ برای اندروید انشا درمورد تصویر مزرعه کتاب هفتم مهارت های نوشتاری مشاوره و پیگیری جدیدترین فرصت های بورس تحصیلی، کار، و اقامت استرالیا و سایر کشورها آموزش تصویری آیلتس حروف یر ملون چیست تصویر نویسی پاییز صفحه 23مهارت هشتم کد پیشواز ایرانسل آهنگ مادرمی از منصور
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 1.103 seconds
RSS